Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda > 2006 > Prosinac
 

Sudske odluke

Stranica 4 / 14
Dokumenti od 76 do 100 (od ukupno 340)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 4255/04-3 Pž 4255/04-3 IV Pž-4255/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sutkinji toga suda Branki Stilinović-Petrović, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja NIKOLE MARKOVIĆA, vl. Prema tome, ako je tuženik tvrdio da je primio samo dio robe, trebao je osporiti potpise na konkretnim dostavnicama, kojima je tužitelj dokazivao da je tuženik robu primio, a isto tako je trebao dokazati ispravom da je dio tražbine podmiren kompenzacijom te ponuditi dokaze da je ... 20.12.2006
PŽ 1584/04-3 st. 2. t. 11. ZPP („…bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako je izreka persude nerazumljiva, ako proturiječi sama sebi ili razlozima presude, ili ….ako presuda nema uopće razloga, ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, ili su ti razlozi nejasni ili proturiječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o ... 20.12.2006
PŽ 255/04-3 72/92, 26/93 i 29/94, dalje: ZPCP), koji je tada bio na nazi, autobusni kolodvor je dužan pružati svoje usluge pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima, odnosno samostalnim privrednicima koji obavljaju javni prijevoz osoba u međumjesnom linijskom cestovnom prometu po cjeniku na koji suglasnost daje Hrvatska gospodarska komora, prema utvrđenoj kategorizaciji autobusnih kolodvora, a u mjestu u kojem postoji autobusni kolodvor prijevoznik se je dužan koristiti tim kolodvorom (čl. Nije ... 20.12.2006
VSRH Rev 1036/2006-2 Ugovorom se tužitelj obvezao voditi brigu o njihovom zdravstvenom stanju, u svemu im pomagati, u slučaju potrebe voditi ih liječniku ili liječnika zvati k njima u posjetu, održavati čistu odjeću i obuću, te kućne stvari, te poslije smrti po običaju sahraniti u njihovu grobnicu, te im davati mjesečnu naknadu od 250 DEM za njih obje do smrti, time da je ugovorom utvrđeno kako je tuženik dao primateljici uzdržavanja prilikom darovnog ugovora koji je raskinut da bi bio predmetni ... 20.12.2006
VSRH Rev 872/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, kao predsjednika vijeća, te Petra Milasa, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz P., zastupan po punomoćniku I. Š. Netom navedenom odredbom je propisano da će Ministarstvo ukinuti rješenja donesena po Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, a koja do stupanja na snagu Zakona o ... 20.12.2006
VSRH I Kž 576/2004-5 Tvrdi kako je vlasnik mjenjačnice počinio kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti (ne navodi koje), a da se kod optuženika radi o nepodobnom pokušaju jer je optuženik kritične zgode imao plastični pištolj, a drži da se "pljačka" ne može počiniti otimanjem lažnih novčanica, kako se zapravo zbio inkriminirani događaj. Obrazlažući žalbeni razlog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja žalitelj ponavlja sve već ranije navedeno, a posebno ističe ... 20.12.2006
VSRH I Kž 105/2004-5 Protiv te presude žali se optuženik po braniteljici L. B., odvjetnici iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona i zbog odluke o kazni i predlaže da se presuda preinači na način da se optuženika oslobodi optužbe, a podredno da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak pred drugim vijećem. st. 1. toč. 11. ZKP. Obrazlažući tu žalbenu osnovu žalitelj ... 20.12.2006
VSRH I Kž 303/2004-5 Predlaže se da se žalba prihvati, pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje prvostupanjskom sudu pred potpuno izmijenjenim vijećem, podredno, da se pobijana presuda preinači na način da se optuženika oslobodi optužbe, odnosno da se optuženiku izrekne blaža uvjetna osuda i u pogledu trajanja kazne i roka kušnje. Svjedok V. B. tvrdi da je to poznanstvo iskoristio na način da je od optuženika zatražio da mu proda "na dug" tablete ecstazya što je optuženik i ... 20.12.2006
VSRH Kžm 54/2006-4 Stoga, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, pri odmjeravanju kazne maloljetničkog zatvora u označenom vremenskom trajanju, ispravno je sud prvog stupnja cijenio sve naprijed utvrđene olakotne i otegotne okolnosti, koje, uz utvrđeni stupanj zrelosti maloljetnika, kao i mogućnosti njegovog daljnjeg odgajanja, te stručnog osposobljavanja, i po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, vrijeme od tri godine i šest mjeseci uz utvrđeni stupanj krivnje, bit će dovoljno za postignuće svrhe ... 20.12.2006
VSRH Revr 569/2006-2 ZR-a, a kojim programom - da je uz druge radnike i tužiteljica, koja je radila na poslovima medicinske sestre, utvrđena tehnološkim viškom, time, - da je tužena prethodno izvršila bodovanje zaposlenih radnika uključujući i tužiteljicu, a temeljem prihvaćenih kriterija koji su obuhvaćali ocjenjivanje kako radnih uvjeta (kvaliteta rada, odgovornost prema pacijentu, točnost u radu i urednost), tako i socijalne uvjete (ukupni radni staž radnika, godine života radnika, broj ... 20.12.2006
VSRH I Kž 998/2006-4 Decidiran iskaz svjedoka I. B. da je prateći optuženika, sa potpunom sigurnošću i dobro uočio kontakt sa svjedokom N. T., da su nešto međusobno razmijenili, da je potom N. T., protekom petnaestak sekundi zaustavljen po I. B., držeći u ruci primljeni predmet koji je predao ovom policijskom djelatniku, a radi se o dva paketića opojne droge heroin, opravdava zaključak prvostupanjskog suda da je svjedok N. T. od optuženika kupio opojnu drogu heroin. Opojna droga pronađena kod ... 20.12.2006
VSRH Revr 358/2004-2 S obzirom na navedeno opravdano je zaključiti da je odlukom o izvanrednom otkazu koja je pravomoćnom presudom utvrđena nedopuštenom tuženik iscrpio svoje pravo otkazivanja ugovora o radu tužitelju iz razloga zbog kojeg je ta odluka donesena, pa budući da nakon izvanrednog otkazivanja ugovora o radu tužitelj nije počinio neku novu povredu radne obveze koja bi sama za sebe ili u povezanosti s ranijom povredom radne obveze na kojoj se temelji izvanredni otkaz opravdavala predmetni ... 20.12.2006
VSRH Revr 780/2006-2 da je tužiteljica ukrala 55 komada tiska i uz to se pozvao na S. G. koji je bio očevidac događaja, - da je u svojstvu svjedoka u ovom postupku I. R. iskazao da je kritičnog dana u prostoriji bila jedna plastična vrećica, a budući da se tužiteljica našla u blizini te vrećice, on je pretpostavio da je to njezina vrećica pa je ponio vrećicu i tužiteljicu pozvao u obližnju prostoriju, - da je tužiteljica u svom stranačkom iskazu sve to porekla iskazujući da je na porti nije nitko... 20.12.2006
VSRH I Kž 456/2003-3 godine u B. bez dozvole Ministarstva zdravstva RH posjedovao opojnu drogu marihuanu koja je kao biljka kanabis (canabis sativa – indijska konoplja) pod rednim brojem 69 upisana u Rješenju o utvrđivanju popisa opojnih droga i kao tetrahidrokanabinol (THC) pod rednim brojem 134 u istom Rješenju, tako da je količinu te droge od 13,42 grama smjestio u šuplju vrbu na imanju svojih roditelja u H., dakle, da bi neovlašteno posjedovao tvar koja je propisom proglašena opojnom drogom, čime da... 20.12.2006
VSRH Revr 573/2006-2 ) Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 114/03, 137/04 – pročišćeni tekst – dalje: ZR) jer radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao na temelju otkaza ugovora o radu već radi odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. U smislu prethodno navedene zakonske odredbe osnovanost zahtjeva radnika na isplatu otpremnine ovisi o tome je li mu radni odnos kod poslodavca prestao na temelju otkaza ugovora o radu (izuzev kada je ugovor o radu otkazan iz razloga ... 20.12.2006
PŽ 4077/04-3 Budući da je tuženiku tužba i poziv za podnošenje odgovora na tužbu uredno dostavljena, da tuženik odgovor na tužbu nije podnio, da osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjeničnoga navoda u tužbi i priloženih dokaza, da ne postoje općepoznate okolnosti koje bi tuženika spriječile da podnese odgovor na tužbu, to je na temelju odredbe čl. st. 1. t. 1. do 4. Pošto tuženik presudu ne pobija iz drugih zakonom dopuštenih razloga, a ovaj sud nalazi da prvostupanjski sud u ... 19.12.2006
PŽ 4087/04-3 Osnovano žalitelj ukazuje da iz priloženog računa u iznosu od 30.500,00 kn vidljivo je da je isti plaćen kompenzacijom rabljenim vozilom Mazdom 323 F. Ovo se odnosi na račun tužitelja 02/06/2000, list spisa 12. Dakle, kupljeno rabljeno vozilo je plaćeno drugim rabljenim vozilom. st. 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, i 88/01).Tuženik kupac dužan je isplatiti cijenu prodavaocu za isporučena mu vozila u vrijednosti od ... 19.12.2006
Pž 6752/05-3 Josipa Kosa i Žarka Perića, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Zagreb, Rendićeva 28b-c, zastupanog po punomoćniku Pavlu Fellneru, odvjetniku u Zagrebu, protiv tuženika DRAGUTINA NAJŠVENDERA, Slavonski Brod, Tome Bakača 14, zastupanog po punomoćniku Antunu Stupareviću, odvjetniku u Slavonskom Brodu, radi zabrane javnog izvođenja autorskih djela i isplate 7.788,48 kn, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Trgovačkog suda u ... 19.12.2006
PŽ 4224/04-3 Ugovora slijedi:„Prodex će za poslove zastupanja i pravne pomoći u navedenom predmetu Odvjetniku isplatiti nagradu u bruto iznosu od 10% od ukupnog iznosa koji naplati od RH u navedenom predmetu, neovisno da li će naplata uslijediti po presudi ili postignutoj nagodbi.“Osnovna je pravno odlučna činjenica da stranke naplatu nagrade vezuju uz:Naplatu Prodex-a od Republike Hrvatske u predmetu Općinskog suda u Zagrebu broj P-1988/98.Daljnja je odlučna činjenica da do naplate Prodexa od... 19.12.2006
PŽ 418/04-3 19.12.2006 0:00:00 Presuda Prema odredbi članka 60. Zakona o obveznim odnosima, ako je ugovorna strana nedopuštenom prijetnjom izazvala opravdani strah kod druge strane, tako da je ona zbog toga sklopila ugovor, druga strana može tražiti da se ugovor poništi. 60. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01), ako je ugovorna strana nedopuštenom prijetnjom izazvala opravdani strah kod druge strane, tako da je ona zbog toga sklopila... 19.12.2006
PŽ 4126/04-3 st. 4. ZPP-a u sporovima male vrijednosti kakav je predmetni spor, sve činjenice i dokaze stranke trebaju iznijeti do zaključenja glavne rasprave jer se u žalbi protiv presude ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi, a odluka se može pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primijene materijalnog prava. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01, nastavno: ZOO) predviđeno, da za štetu koju počini radnik u radu ili u vezi s ... 19.12.2006
PŽ 4771/04-3 Tužitelj u tužbi i tijekom postupka navodi da su presudom Općinskog suda u Ludbregu tužitelj i tuženik presuđeni da plate Mariji Vađon iz Ludbreških vinograda, kao solidarni dužnici ukupan iznos na ime naknade štete od 46.710,27 kn, uključujući i parnične troškove, što je tužitelj platio, a da je tužitelj s tuženikom zaključio ugovor kao s izvođačem radova da će tuženik nadoknaditi svaku štetu trećim osobama koju bi napravio zbog nesavjesnog i nemarnog rada ... 19.12.2006
Pž 2047/03-8 spisa), zatim da tuženik nije podmirio svoj dug prema tvrtki HEMPTON, da nije bilo pregovora o odgodi plaćanja između tužitelja i tuženika, zatim da je on sa tužiteljem ostvarivao kontakte samo tehničke prirode jer je tužitelj preko HEMPTON Co. Ltd. 9422 Old Captol Trail Suite 700 Wilmington, 1980 DE u državi Delaware (SAD) plasirao svoje proizvode na hrvatsko tržište i da je on u tuženikovo ime uputio telefaks tvrtki DELACHER iz Beča, Austrija (list 96.-97. spisa) u vezi ... 19.12.2006
PŽ 332/04-3 19.12.2006 0:00:00 Presuda Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio činjenično stanje te pravilno primjenio materijalno pravo utvrdivši da tuženik nije ispunio svoj dug niti isplatom cijene niti prijebojem, pa je potraživanje tužitelja u cijelosti osnovano. stavka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03) u granicama žalbenih razloga ovaj sud nalazi da nije ostvaren niti jedan od žalbenih razloga. stavak 1. Zakona o obveznim ... 19.12.2006
PŽ 4784/04-4 U dokaznom postupku prema ocjeni prvostupanjskog suda, preslike objavljenih oglasa vjerno predočuju obavljenu uslugu od strane tužitelja i nelogično bi bilo da je tužitelj naručivao objavu oglasa u stručnom časopisu, kojim se reklamira prodaja računalne opreme u poslovnim prostorijama tuženika, a da o tome ne postoji poslovni dogovor između stranaka. Ne samo da je očitovanje izostalo na tom ročištu od strane tuženika i njegovog punomoćnika, nego je nakon dostavljanja svih ... 19.12.2006
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2006 Prosinac

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(169)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(2)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(162)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite