Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda > 2006 > Prosinac
 

Sudske odluke

Stranica 4 / 14
Dokumenti od 76 do 100 (od ukupno 340)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev 1036/2006-2 Ugovorom se tužitelj obvezao voditi brigu o njihovom zdravstvenom stanju, u svemu im pomagati, u slučaju potrebe voditi ih liječniku ili liječnika zvati k njima u posjetu, održavati čistu odjeću i obuću, te kućne stvari, te poslije smrti po običaju sahraniti u njihovu grobnicu, te im davati mjesečnu naknadu od 250 DEM za njih obje do smrti, time da je ugovorom utvrđeno kako je tuženik dao primateljici uzdržavanja prilikom darovnog ugovora koji je raskinut da bi bio predmetni ... 20.12.2006
VSRH Kžm 34/2006-3 Naime, utvrđene su okolnosti da je optuženik s oštećenikom bio u dobrim odnosima, da se događaj zbio na proslavi dočeka Nove godine, da su učesnici događaja i prisutni svjedoci bili pod utjecajem alkohola, a optuženik i opojnih droga, zbog čega i smanjeno ubrojiv, da je neposredno pred počinjenje djela došlo do nesporazuma između optuženika koji je prisutne goste u oštećenikovoj kući u prizemlju pozvao da se pridruže društvu u kojem je na katu optuženik bio na proslavi, ... 20.12.2006
Pž 5947/03-3 stavak 2. točka 13. ZPP-a, apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji „… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako presuda nema uopće razloga… ili su ti razlozi nejasni ili proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika…“. Stav je ovoga suda da je ... 20.12.2006
Pž 5901/04-3 Varaždin, Zagrebačka 65, zastupanog po punomoćnici Nevenki Hlebar, odvjetnici iz Varaždina, Kranjčevićeva 1/I, ...20.12.2006 0:00:00 Presuda XL Pž-5901/04-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu tog suda Mariu Vukeliću, sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja-protutuženika AUTOMOBIL – LONČAR d.o.o. godine tuženik preuzima robu navedenu u primci 743/02 i primci 744/02, te iako mu je rečeno da istoga dana u poslijepodnevnim satima dolazi i pumpa visokog pritiska, ... 20.12.2006
Pž 6970/03-4 Pž 6970/03-4 XV Pž-6970/03-4 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te Maria Vukelića i Branke Ćiraković, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja GLUMINA BANKA d.d. Neosnovani su žalbeni navodi da bi prvostupanjski sud propustio utvrditi tko je bio vlasnik dionica s obzirom da je u obrazloženju navedeno da je to tuženik, a što je jasno vidljivo i iz Sporazumu o ispunjenju obveza koji... 20.12.2006
VSRH I Kž 751/2006-3 Državni odvjetnik prvostupanjsku presudu pobija zbog odluke o kazni, smatrajući da olakotne okolnosti precijenjene, a da prvostupanjski sud u dovoljnoj mjeri nije uzeo u obzir težinu djela, bezobzirnost i ustrajnost optuženika pri počinjenju kaznenog djela, a da je uz to trebalo cijeniti i okolnosti da je optuženik i prije predmetnog događaja prema oštećenici u spolnim kontaktima nastupao nasilno, kao i da su nastale posljedice na psihičko zdravlje oštećenice, a također i kod ... 20.12.2006
VSRH I Kž 27/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac, Milivoja Mikora, Melite Božičević-Grbić i Senke Klarić-Baranović, kao članova vijeće i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Što se tiče žalbenih navoda povrede kaznenog zakona zbog primjene propisa o ublažavanju kazne, time, po mišljenju ovog suda, nije na štetu ... 20.12.2006
VSRH I Kž 292/2004-3 staroj deviznoj štednji, s kojeg računa je bilo moguće isplaćivati po 500 DEM mjesečno, a kasnije je ta štednja pretvorena u javni dug Republike Hrvatske s mogućnostima da se vrše isplate kupovnine za otkup društvenih stanova, odnosno isplaćivati kupovnine za dionice društvenih poduzeća u privatizaciji, zbog čega je spomenuti J. T. i prihvatio da se novac s ovoga deviznog računa plasira u otkup društvenih stanova, a ostvarene gotovinske iznose dalje investira u posao koji bi ... 20.12.2006
VSRH Revr 780/2006-2 da je tužiteljica ukrala 55 komada tiska i uz to se pozvao na S. G. koji je bio očevidac događaja, - da je u svojstvu svjedoka u ovom postupku I. R. iskazao da je kritičnog dana u prostoriji bila jedna plastična vrećica, a budući da se tužiteljica našla u blizini te vrećice, on je pretpostavio da je to njezina vrećica pa je ponio vrećicu i tužiteljicu pozvao u obližnju prostoriju, - da je tužiteljica u svom stranačkom iskazu sve to porekla iskazujući da je na porti nije nitko... 20.12.2006
Pž 1763/06-3 Dakle, ocjenjujući da se posljedice utvrđenja ništavosti odredaba Sporazuma o osiguranju novčanog potraživanja u odnosu na odredbe o predmetu jamčenja tuženika odražavaju i na pravni odnos stranaka po osnovi ugovora o jamstvu, tako što je predmet obveze jamčenja protivan prisilnim propisima, dakle nedopušten, slijedom čega ne postoji pravna osnova po kojoj tužitelj traži utvrđenje postojanja osporene tražbine u stečajnom postupku nad tuženikom, tužbeni zahtjev ukazuje se ... 20.12.2006
VSRH Revr 573/2006-2 ) Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 114/03, 137/04 – pročišćeni tekst – dalje: ZR) jer radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao na temelju otkaza ugovora o radu već radi odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. U smislu prethodno navedene zakonske odredbe osnovanost zahtjeva radnika na isplatu otpremnine ovisi o tome je li mu radni odnos kod poslodavca prestao na temelju otkaza ugovora o radu (izuzev kada je ugovor o radu otkazan iz razloga ... 20.12.2006
VSRH Revr 657/2006-2 Protiv pravomoćne drugostupanjske presude reviziju je izjavio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka te pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da revizijski sud ukine obje nižestupanjske presude i vrati predmet na ponovno suđenje ili preinači drugostupanjsku presudu tako da prihvati tužbeni zahtjev u cijelosti te traži trošak parničnog i žalbenog postupka uključivši i trošak revizije. Pri tome se problem ne svodi na razliku u cijeni tečaja od oko ... 20.12.2006
VTSRH Pž 1763/2006-3 Dakle, ocjenjujući da se posljedice utvrđenja ništavosti odredaba Sporazuma o osiguranju novčanog potraživanja u odnosu na odredbe o predmetu jamčenja tuženika odražavaju i na pravni odnos stranaka po osnovi ugovora o jamstvu, tako što je predmet obveze jamčenja protivan prisilnim propisima, dakle nedopušten, slijedom čega ne postoji pravna osnova po kojoj tužitelj traži utvrđenje postojanja osporene tražbine u stečajnom postupku nad tuženikom, tužbeni zahtjev ukazuje se ... 20.12.2006
VSRH Revr 807/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, te Ivana Mikšića, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja G. G. iz P., kojeg zastupaju punomoćnici F. K. i A. V., odvjetnici iz Z., protiv tuženika B. d.o.o. 92. st. 1. Zakona o radu, jer da tužitelj nije bio vlasnik trgovačkog obrta "Šime", koje je registrirano za prodaju boca s plinom, već je to... 20.12.2006
VSRH III Kr 52/2006-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac i Melite Božičević-Grbić, kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv os. Protiv te pravomoćne presude osuđenik je po branitelju D. P., odvjetniku iz D., podnio zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, ne označavajući pravni osnov zahtjeva, a iz... 20.12.2006
Pž 4696/04-3 Pž 4696/04-3 XLVI Pž-4696/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Zdravka Junačka, predsjednika vijeća, mr. sc. Žalitelj tvrdi da je obavio uslugu klanja, šurenja i rasijecanja po cijeni od 80,00 kn za komad, a cijena obrade i dorade ugovorena je u iznosu od 45,00 kn za svinjsku polovicu ili 90,00 kn za cijelu svinju. Vještak je utvrdio da je cijena obrade i dorade 60,00 kn do 100,00 kn po komadu (a ne za svinjsku polovicu) što ... 19.12.2006
PŽ 4669/04-3 U dokaznom postupku prvostupanjski sud je proveo uvid u priložene isprave, a prije svega Ugovore o zakupu i Anexe Ugovora o zakupu, koje tuženik ne poriče, te račune suglasno Ugovoru i Anexima Ugovora o zakupu te ocijenio da je osnovan tužbeni zahtjev. Prvostupanjski sud je obrazložio u kojem razdoblju, po kojoj osnovi i za koji iznos zakupnine je tuženik koristio poslovni prostor od 80 m2, a iza toga od 36 m2, te je udovoljio u cijelosti postavljenom zahtjevu od strane tužitelja. Sve... 19.12.2006
VSRH I Kž 413/2005-3 225 st. 2 ZKP, jer je optuženiku priopćeno za što se okrivljuje i koje su osnove sumnje protiv njega, odnosno da se radi o kaznenom djelu zlouporabe opojnih droga, pri čemu je nebitno za zakonitost tog dokaza, da li je u zapisniku o ispitivanju naveden osnovni, teži ili lakši oblik tog kaznenog djela (st. 1, 2, 3, 4 ili 5 čl. To iz razloga što je opće poznato, da je hašiš skupa opojna droga na ilegalnom narko tržištu, pa je sasvim sigurno cijena količine ove droge nađene kod ... 19.12.2006
Pž 7544/05-3 Prema obrazloženju sud nalazi tužbeni zahtjev osnovanim jer je u tijeku postupka utvrđeno da su stranke bile u poslovnom odnosu na način da je tužitelj za tuženika izvršio djelo uređenja okoliša, stoga tuženik duguje tužitelju naknadu za izvršene usluge hortikulturalnog uređenja okoliša i to s osnove rada te materijala u iznosu od 36.928,30 kn u skladu s čl. Pored toga, tuženik je na okolnost svojih prigovora predložio izvođenje dokaza saslušavanjem svjedoka i zakonskog ... 19.12.2006
Pž 6752/05-3 Josipa Kosa i Žarka Perića, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Zagreb, Rendićeva 28b-c, zastupanog po punomoćniku Pavlu Fellneru, odvjetniku u Zagrebu, protiv tuženika DRAGUTINA NAJŠVENDERA, Slavonski Brod, Tome Bakača 14, zastupanog po punomoćniku Antunu Stupareviću, odvjetniku u Slavonskom Brodu, radi zabrane javnog izvođenja autorskih djela i isplate 7.788,48 kn, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Trgovačkog suda u ... 19.12.2006
PŽ 4771/04-3 Tužitelj u tužbi i tijekom postupka navodi da su presudom Općinskog suda u Ludbregu tužitelj i tuženik presuđeni da plate Mariji Vađon iz Ludbreških vinograda, kao solidarni dužnici ukupan iznos na ime naknade štete od 46.710,27 kn, uključujući i parnične troškove, što je tužitelj platio, a da je tužitelj s tuženikom zaključio ugovor kao s izvođačem radova da će tuženik nadoknaditi svaku štetu trećim osobama koju bi napravio zbog nesavjesnog i nemarnog rada ... 19.12.2006
VSRH Rev 298/2005-2 pa nadalje plaćati rentu u iznosu od 200,00 kn mjesečno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog obroka i to najkasnije do svakog 10-tog u mjesecu za tekući mjesec, kao i da mu naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 18.735,12 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 09. listopada 2002. "I. Odbijaju se žalba tužene kao djelomično neosnovana i žalba tužitelja kao neosnovana i u dijelu kojim je prihvaćen tužbeni zahtjev za ... 19.12.2006
Pž 4094/03-3 S obzirom da je činjenično tužbeni zahtjev koncipiran kao da su tuženici solidarni jamci preuzete obveze, za što nema uporišta u ispravama koje su priložene spisu, sud je pogrešno usvojio tužbeni zahtjev na način na koji je to tražio tužitelj, budući je zanemario da tužitelj kao hipotekarni vjerovnik s obzirom da je tražbina dospjela može jedino tražiti namirenje svojeg potraživanja iz prodajne vrijednosti nekretnine, putem javne sudske prodaje, sukladno odredbama Ovršnog ... 19.12.2006
PŽ 332/04-3 19.12.2006 0:00:00 Presuda Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio činjenično stanje te pravilno primjenio materijalno pravo utvrdivši da tuženik nije ispunio svoj dug niti isplatom cijene niti prijebojem, pa je potraživanje tužitelja u cijelosti osnovano. stavka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03) u granicama žalbenih razloga ovaj sud nalazi da nije ostvaren niti jedan od žalbenih razloga. stavak 1. Zakona o obveznim ... 19.12.2006
PŽ 4087/04-3 Osnovano žalitelj ukazuje da iz priloženog računa u iznosu od 30.500,00 kn vidljivo je da je isti plaćen kompenzacijom rabljenim vozilom Mazdom 323 F. Ovo se odnosi na račun tužitelja 02/06/2000, list spisa 12. Dakle, kupljeno rabljeno vozilo je plaćeno drugim rabljenim vozilom. st. 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, i 88/01).Tuženik kupac dužan je isplatiti cijenu prodavaocu za isporučena mu vozila u vrijednosti od ... 19.12.2006
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2006 Prosinac

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(169)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(2)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(162)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite