Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda > 2006 > Prosinac
 

Sudske odluke

Stranica 4 / 14
Dokumenti od 76 do 100 (od ukupno 340)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 8095/03-3 Pž 8095/03-3 20.12.2006 0:00:00 Presuda VI Pž-8095/03-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Ćiraković, predsjednice vijeća, te Viktorije Lovrić i suca porotnika Miroslava Skalaka, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja HOSPIMEDICA d.o.o. Zagreb, E. Patačića 1B, koga zastupa opunomoćenik Dražan Crnković, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Dražan Crnković & Alen Pešušić, Zagreb, Ilica 52/I , radi isplate ... 20.12.2006
Pž 5947/03-3 stavak 2. točka 13. ZPP-a, apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji „… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako presuda nema uopće razloga… ili su ti razlozi nejasni ili proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika…“. Stav je ovoga suda da je ... 20.12.2006
Pž 6970/03-4 Pž 6970/03-4 20.12.2006 0:00:00 Presuda XV Pž-6970/03-4 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te Maria Vukelića i Branke Ćiraković, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja GLUMINA BANKA d.d. Neosnovani su žalbeni navodi da bi prvostupanjski sud propustio utvrditi tko je bio vlasnik dionica s obzirom da je u obrazloženju navedeno da je to tuženik, a što je jasno vidljivo i iz Sporazumu o ... 20.12.2006
Pž 1763/06-3 Dakle, ocjenjujući da se posljedice utvrđenja ništavosti odredaba Sporazuma o osiguranju novčanog potraživanja u odnosu na odredbe o predmetu jamčenja tuženika odražavaju i na pravni odnos stranaka po osnovi ugovora o jamstvu, tako što je predmet obveze jamčenja protivan prisilnim propisima, dakle nedopušten, slijedom čega ne postoji pravna osnova po kojoj tužitelj traži utvrđenje postojanja osporene tražbine u stečajnom postupku nad tuženikom, tužbeni zahtjev ukazuje se ... 20.12.2006
VSRH Rev 872/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, kao predsjednika vijeća, te Petra Milasa, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz P., zastupan po punomoćniku I. Š. Netom navedenom odredbom je propisano da će Ministarstvo ukinuti rješenja donesena po Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, a koja do stupanja na snagu Zakona o ... 20.12.2006
VSRH I Kž 456/2003-3 godine u B. bez dozvole Ministarstva zdravstva RH posjedovao opojnu drogu marihuanu koja je kao biljka kanabis (canabis sativa – indijska konoplja) pod rednim brojem 69 upisana u Rješenju o utvrđivanju popisa opojnih droga i kao tetrahidrokanabinol (THC) pod rednim brojem 134 u istom Rješenju, tako da je količinu te droge od 13,42 grama smjestio u šuplju vrbu na imanju svojih roditelja u H., dakle, da bi neovlašteno posjedovao tvar koja je propisom proglašena opojnom drogom, čime da... 20.12.2006
PŽ 255/04-3 72/92, 26/93 i 29/94, dalje: ZPCP), koji je tada bio na nazi, autobusni kolodvor je dužan pružati svoje usluge pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima, odnosno samostalnim privrednicima koji obavljaju javni prijevoz osoba u međumjesnom linijskom cestovnom prometu po cjeniku na koji suglasnost daje Hrvatska gospodarska komora, prema utvrđenoj kategorizaciji autobusnih kolodvora, a u mjestu u kojem postoji autobusni kolodvor prijevoznik se je dužan koristiti tim kolodvorom (čl. Nije ... 20.12.2006
VSRH I Kž 576/2004-5 Tvrdi kako je vlasnik mjenjačnice počinio kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti (ne navodi koje), a da se kod optuženika radi o nepodobnom pokušaju jer je optuženik kritične zgode imao plastični pištolj, a drži da se "pljačka" ne može počiniti otimanjem lažnih novčanica, kako se zapravo zbio inkriminirani događaj. Obrazlažući žalbeni razlog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja žalitelj ponavlja sve već ranije navedeno, a posebno ističe ... 20.12.2006
VSRH Revr 657/2006-2 Protiv pravomoćne drugostupanjske presude reviziju je izjavio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka te pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da revizijski sud ukine obje nižestupanjske presude i vrati predmet na ponovno suđenje ili preinači drugostupanjsku presudu tako da prihvati tužbeni zahtjev u cijelosti te traži trošak parničnog i žalbenog postupka uključivši i trošak revizije. Pri tome se problem ne svodi na razliku u cijeni tečaja od oko ... 20.12.2006
VSRH Revr 569/2006-2 ZR-a, a kojim programom - da je uz druge radnike i tužiteljica, koja je radila na poslovima medicinske sestre, utvrđena tehnološkim viškom, time, - da je tužena prethodno izvršila bodovanje zaposlenih radnika uključujući i tužiteljicu, a temeljem prihvaćenih kriterija koji su obuhvaćali ocjenjivanje kako radnih uvjeta (kvaliteta rada, odgovornost prema pacijentu, točnost u radu i urednost), tako i socijalne uvjete (ukupni radni staž radnika, godine života radnika, broj ... 20.12.2006
VSRH Revr 358/2004-2 Vraćanje na radGRAĐANSKO PRAVO>Radno pravo>Prestanak radnog odnosa>Vraćanje na rad>513.161.111.13 RADNO PRAVO > Ugovor o radu > Prestanak ugovora o radu > Načini prestanka ugovora o radu > Otkaz > Vrste otkaza > Redoviti otkaz > Od strane poslodavca > Pretpostavke > Razlozi za otkaz > Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika"Na temelju nespornih činjenica da je tužitelj počinio povredu radne obveze koja ima obilježja kaznenog djela pomaganja u teškoj krađi, da mu je zbog te ... 20.12.2006
VSRH I Kž 105/2004-5 Protiv te presude žali se optuženik po braniteljici L. B., odvjetnici iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona i zbog odluke o kazni i predlaže da se presuda preinači na način da se optuženika oslobodi optužbe, a podredno da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak pred drugim vijećem. st. 1. toč. 11. ZKP. Obrazlažući tu žalbenu osnovu žalitelj ... 20.12.2006
VSRH I Kž 998/2006-4 Decidiran iskaz svjedoka I. B. da je prateći optuženika, sa potpunom sigurnošću i dobro uočio kontakt sa svjedokom N. T., da su nešto međusobno razmijenili, da je potom N. T., protekom petnaestak sekundi zaustavljen po I. B., držeći u ruci primljeni predmet koji je predao ovom policijskom djelatniku, a radi se o dva paketića opojne droge heroin, opravdava zaključak prvostupanjskog suda da je svjedok N. T. od optuženika kupio opojnu drogu heroin. Opojna droga pronađena kod ... 20.12.2006
Pž 5901/04-3 godine tuženik preuzima robu navedenu u primci 743/02 i primci 744/02, te iako mu je rečeno da istoga dana u poslijepodnevnim satima dolazi i pumpa visokog pritiska, po pumpu ne dolazi jer je već tada bio svjestan da mu ta pumpa neće trebati, budući da kvar na njegovom vozilu nije nastao zbog kvara na toj pumpi, nego je došlo do puknuća remena. Naručena pumpa je relativno skupa i ne može se upotrijebiti za drugo vozilo, već upravo za vozilo kakvo je imao tuženik zbog čega je ... 20.12.2006
VSRH I Kž 303/2004-5 Predlaže se da se žalba prihvati, pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje prvostupanjskom sudu pred potpuno izmijenjenim vijećem, podredno, da se pobijana presuda preinači na način da se optuženika oslobodi optužbe, odnosno da se optuženiku izrekne blaža uvjetna osuda i u pogledu trajanja kazne i roka kušnje. Svjedok V. B. tvrdi da je to poznanstvo iskoristio na način da je od optuženika zatražio da mu proda "na dug" tablete ecstazya što je optuženik i ... 20.12.2006
Pž 2047/03-8 spisa), zatim da tuženik nije podmirio svoj dug prema tvrtki HEMPTON, da nije bilo pregovora o odgodi plaćanja između tužitelja i tuženika, zatim da je on sa tužiteljem ostvarivao kontakte samo tehničke prirode jer je tužitelj preko HEMPTON Co. Ltd. 9422 Old Captol Trail Suite 700 Wilmington, 1980 DE u državi Delaware (SAD) plasirao svoje proizvode na hrvatsko tržište i da je on u tuženikovo ime uputio telefaks tvrtki DELACHER iz Beča, Austrija (list 96.-97. spisa) u vezi ... 19.12.2006
Pž 4696/04-3 Trgovački sud u Slavonskom Brodu odbio je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 870.534,66 kn te obvezao tužitelja da tuženiku naknadi trošak postupka u iznosu od 147.898,60 kn u roku od 8 dana. Žalitelj tvrdi da je obavio uslugu klanja, šurenja i rasijecanja po cijeni od 80,00 kn za komad, a cijena obrade i dorade ugovorena je u iznosu od 45,00 kn za svinjsku polovicu ili 90,00 kn za cijelu svinju. Vještak je utvrdio da je cijena obrade i dorade 60,00 kn do 100,00 kn po komadu (a ne ... 19.12.2006
Pž 2424/05-3 Zakona o parničnom postupku koji se primjenjuje kao zakon Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03, u daljnjem tekstu: ZPP), ovaj sud nalazi da ista nije zahvaćena nekom od bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz članak 354. Ovaj sud drugog stupanja nije mogao prihvatiti navod tuženika iz žalbe da je sud prvog stupnja pogrešno primijenio materijalno pravo kad je održao na snazi rješenje o ovrsi, jer to nije učinio sud prvog stupnja ... 19.12.2006
VSRH I Kž 945/2006-6 Pri tome je za naglasiti da je sud prvog stupnja, kod činjenice da je predmet izvršenja djela opojna droga marihuana u količini od preko 10 kg, te da je pronađena u prednjem i zadnjem braniku te ventilacijskom prostoru automobilu kojim je optuženik upravljao, izričući kaznu zatvora od tri godine u okviru raspona kazne za ovo kazneno djelo od jedne do dvanaest godina, očito vodio računa i cijenio i one okolnosti koje optuženik ističe u svojoj žalbi, premda one nisu izrijekom ... 19.12.2006
PŽ 4087/04-3 Osnovano žalitelj ukazuje da iz priloženog računa u iznosu od 30.500,00 kn vidljivo je da je isti plaćen kompenzacijom rabljenim vozilom Mazdom 323 F. Ovo se odnosi na račun tužitelja 02/06/2000, list spisa 12. Dakle, kupljeno rabljeno vozilo je plaćeno drugim rabljenim vozilom. st. 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, i 88/01).Tuženik kupac dužan je isplatiti cijenu prodavaocu za isporučena mu vozila u vrijednosti od ... 19.12.2006
PŽ 4669/04-3 U dokaznom postupku prvostupanjski sud je proveo uvid u priložene isprave, a prije svega Ugovore o zakupu i Anexe Ugovora o zakupu, koje tuženik ne poriče, te račune suglasno Ugovoru i Anexima Ugovora o zakupu te ocijenio da je osnovan tužbeni zahtjev. Prvostupanjski sud je obrazložio u kojem razdoblju, po kojoj osnovi i za koji iznos zakupnine je tuženik koristio poslovni prostor od 80 m2, a iza toga od 36 m2, te je udovoljio u cijelosti postavljenom zahtjevu od strane tužitelja. Sve... 19.12.2006
VSRH I Kž 983/2006-4 U žalbi optuženika koju je ovaj podnio putem braniteljice N. V., odvjetnice u Z., prvostupanjska presuda pobija se zbog pogrešnog i nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o kazni te odluke o imovinskopravnom zahtjevu,uz prijedlog da se žalba uvaži i ukine pobijana presuda i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje, podredno da se preinači na način da se optuženik B. B. blaže kazni. Optuženik je tijekom cijelog kaznenog postupka tvrdio da on nije ... 19.12.2006
Pž 9107/03-3 Pž 9107/03-3 19.12.2006 0:00:00 Presuda XLV Pž-9107/03-3 Visoki Trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Dubravke Zubović, predsjednice vijeća, te Lidije Tomljenović i Branke Vučaj, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja STIELDORF TOURS d.o.o. Tuženik je mišljenja da je povrijeđena odredba članka 7. stavak 1. i 3. ZPP, kao i članak 8. istog Zakona, jer je ovaj platni nalog tužitelja smišljen i planiran da izbjegne postignut dogovor sa tuženikom ... 19.12.2006
PŽ 4077/04-3 PŽ 4077/04-3 19.12.2006 0:00:00 Presuda Presuda zbog ogluhe ne može se pobijati i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sutkinji toga suda Branki Stilinović-Petrović, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja JADRANSKA PIVOVARA – SPLIT d.d. st. 1. t. 1. do 4. Pošto tuženik presudu ne pobija iz drugih zakonom dopuštenih razloga, a ovaj sud nalazi da prvostupanjski sud u donošenju pobijane presude nije počinio ... 19.12.2006
PŽ 4126/04-3 PŽ 4126/04-3 19.12.2006 0:00:00 Presuda U sporovima male vrijednosti sve činjenice i dokaze stranke trebaju iznijeti do zaključenja glavne rasprave pred prvostupanjskim sudom pa se tuženik ne može tek u žalbi pozivati na činjenicu da je u prekršajnom postupku utvrđeno da radnik tuženika nije odgovoran za nastalu štetu. Stoga se ima uzeti da tuženik nije dokazao da bi radnik u konkretnom slučaju postupao baš onako kako je trebalo postupati pa za štetu odgovara tuženik kao ... 19.12.2006
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2006 Prosinac

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(170)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(162)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite