Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda > 2006 > Prosinac
 

Sudske odluke

Stranica 4 / 14
Dokumenti od 76 do 100 (od ukupno 340)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 292/2004-3 staroj deviznoj štednji, s kojeg računa je bilo moguće isplaćivati po 500 DEM mjesečno, a kasnije je ta štednja pretvorena u javni dug Republike Hrvatske s mogućnostima da se vrše isplate kupovnine za otkup društvenih stanova, odnosno isplaćivati kupovnine za dionice društvenih poduzeća u privatizaciji, zbog čega je spomenuti J. T. i prihvatio da se novac s ovoga deviznog računa plasira u otkup društvenih stanova, a ostvarene gotovinske iznose dalje investira u posao koji bi ... 20.12.2006
VSRH I Kž 751/2006-3 Državni odvjetnik prvostupanjsku presudu pobija zbog odluke o kazni, smatrajući da olakotne okolnosti precijenjene, a da prvostupanjski sud u dovoljnoj mjeri nije uzeo u obzir težinu djela, bezobzirnost i ustrajnost optuženika pri počinjenju kaznenog djela, a da je uz to trebalo cijeniti i okolnosti da je optuženik i prije predmetnog događaja prema oštećenici u spolnim kontaktima nastupao nasilno, kao i da su nastale posljedice na psihičko zdravlje oštećenice, a također i kod ... 20.12.2006
VSRH I Kž 105/2004-5 Protiv te presude žali se optuženik po braniteljici L. B., odvjetnici iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona i zbog odluke o kazni i predlaže da se presuda preinači na način da se optuženika oslobodi optužbe, a podredno da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak pred drugim vijećem. st. 1. toč. 11. ZKP. Obrazlažući tu žalbenu osnovu žalitelj ... 20.12.2006
VSRH Revr 569/2006-2 ZR-a, a kojim programom - da je uz druge radnike i tužiteljica, koja je radila na poslovima medicinske sestre, utvrđena tehnološkim viškom, time, - da je tužena prethodno izvršila bodovanje zaposlenih radnika uključujući i tužiteljicu, a temeljem prihvaćenih kriterija koji su obuhvaćali ocjenjivanje kako radnih uvjeta (kvaliteta rada, odgovornost prema pacijentu, točnost u radu i urednost), tako i socijalne uvjete (ukupni radni staž radnika, godine života radnika, broj ... 20.12.2006
VSRH I Kž 303/2004-5 Predlaže se da se žalba prihvati, pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje prvostupanjskom sudu pred potpuno izmijenjenim vijećem, podredno, da se pobijana presuda preinači na način da se optuženika oslobodi optužbe, odnosno da se optuženiku izrekne blaža uvjetna osuda i u pogledu trajanja kazne i roka kušnje. Svjedok V. B. tvrdi da je to poznanstvo iskoristio na način da je od optuženika zatražio da mu proda "na dug" tablete ecstazya što je optuženik i ... 20.12.2006
Pž 4065/03-4 stavak 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96 i 91/96, nastavno: ZOO), je li tuženik kao depozitar neispunjenjem obveze nanio štetu tužitelju, postoji li uzročna veza između štetne radnje (blokade tuženikovog žiro–računa) i nastale štete kao posljedice. Suprotno žalbenim navodima, zaključak je ovoga suda da je prvostupanjski sud proveo savjesnu i brižljivu ocjenu svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, te da je na ... 20.12.2006
VSRH Kžm 54/2006-4 Stoga, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, pri odmjeravanju kazne maloljetničkog zatvora u označenom vremenskom trajanju, ispravno je sud prvog stupnja cijenio sve naprijed utvrđene olakotne i otegotne okolnosti, koje, uz utvrđeni stupanj zrelosti maloljetnika, kao i mogućnosti njegovog daljnjeg odgajanja, te stručnog osposobljavanja, i po ocjeni ovog drugostupanjskog suda, vrijeme od tri godine i šest mjeseci uz utvrđeni stupanj krivnje, bit će dovoljno za postignuće svrhe ... 20.12.2006
VSRH I Kž 27/2003-3 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Erike Kocijančić, kao predsjednice vijeća, te Zlate Lipnjak-Bosanac, Milivoja Mikora, Melite Božičević-Grbić i Senke Klarić-Baranović, kao članova vijeće i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. Što se tiče žalbenih navoda povrede kaznenog zakona zbog primjene propisa o ublažavanju kazne, time, po mišljenju ovog suda, nije na štetu ... 20.12.2006
PŽ 255/04-3 72/92, 26/93 i 29/94, dalje: ZPCP), koji je tada bio na nazi, autobusni kolodvor je dužan pružati svoje usluge pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima, odnosno samostalnim privrednicima koji obavljaju javni prijevoz osoba u međumjesnom linijskom cestovnom prometu po cjeniku na koji suglasnost daje Hrvatska gospodarska komora, prema utvrđenoj kategorizaciji autobusnih kolodvora, a u mjestu u kojem postoji autobusni kolodvor prijevoznik se je dužan koristiti tim kolodvorom (čl. Nije ... 20.12.2006
Pž 4255/04-3 Pž 4255/04-3 IV Pž-4255/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sutkinji toga suda Branki Stilinović-Petrović, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja NIKOLE MARKOVIĆA, vl. Prema tome, ako je tuženik tvrdio da je primio samo dio robe, trebao je osporiti potpise na konkretnim dostavnicama, kojima je tužitelj dokazivao da je tuženik robu primio, a isto tako je trebao dokazati ispravom da je dio tražbine podmiren kompenzacijom te ponuditi dokaze da je ... 20.12.2006
VSRH Rev 872/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, kao predsjednika vijeća, te Petra Milasa, Marijana Ramušćaka, Vlatke Potočnjak-Radej i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz P., zastupan po punomoćniku I. Š. Netom navedenom odredbom je propisano da će Ministarstvo ukinuti rješenja donesena po Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, a koja do stupanja na snagu Zakona o ... 20.12.2006
VSRH Revr 573/2006-2 ) Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 114/03, 137/04 – pročišćeni tekst – dalje: ZR) jer radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao na temelju otkaza ugovora o radu već radi odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. U smislu prethodno navedene zakonske odredbe osnovanost zahtjeva radnika na isplatu otpremnine ovisi o tome je li mu radni odnos kod poslodavca prestao na temelju otkaza ugovora o radu (izuzev kada je ugovor o radu otkazan iz razloga ... 20.12.2006
Pž 5947/03-3 stavak 2. točka 13. ZPP-a, apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka uvijek postoji „… ako presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a osobito ako presuda nema uopće razloga… ili su ti razlozi nejasni ili proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji proturječnost između onoga što se u razlozima presude navodi o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim u postupku i samih tih isprava ili zapisnika…“. Stav je ovoga suda da je ... 20.12.2006
VSRH Kžm 34/2006-3 Naime, utvrđene su okolnosti da je optuženik s oštećenikom bio u dobrim odnosima, da se događaj zbio na proslavi dočeka Nove godine, da su učesnici događaja i prisutni svjedoci bili pod utjecajem alkohola, a optuženik i opojnih droga, zbog čega i smanjeno ubrojiv, da je neposredno pred počinjenje djela došlo do nesporazuma između optuženika koji je prisutne goste u oštećenikovoj kući u prizemlju pozvao da se pridruže društvu u kojem je na katu optuženik bio na proslavi, ... 20.12.2006
Pž 8095/03-3 Pž 8095/03-3 VI Pž-8095/03-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Ćiraković, predsjednice vijeća, te Viktorije Lovrić i suca porotnika Miroslava Skalaka, članova vijeća, u parničnom predmetu tužitelja HOSPIMEDICA d.o.o. Zagreb, E. Patačića 1B, koga zastupa opunomoćenik Dražan Crnković, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Dražan Crnković & Alen Pešušić, Zagreb, Ilica 52/I , radi isplate 130.675,52 kune, ... 20.12.2006
PŽ 4626/04-3 st. 1. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP), u kojoj obrazlaže da bi se za donošenje prvostupanjske presude trebale utvrditi odlučne činjenice na temelju kojih bi se mogla donijeti meritorna odluka i ocijeniti o kojoj vrsti ugovora o prodaji je postojao dogovor između tužitelja i tuženika, koja svojstva granulator i mlin za šećer kao predmeti prodaje moraju imati, koja je ugovorena cijena, koji su rokovi isporuke, kada je tuženik mogao uočiti nedostatke, da li je o tome ... 19.12.2006
VSRH I Kž 705/2005-3 vidio je predaju novca optuženiku I. M. i njegov ulazak u kuću optuženika E. D. i zatim izlazak iz kuće i predaju „nečega“ dvojici s kojima se prethodno dogovarao, a svjedok M. M., koji se nalazio unutar kuće, kontakt između optuženika I. M. i E. D.. Kada se još uzme u obzir, neposredno nakon toga, pronađena opojna droga heroin kod D. L. i G. M., što je utvrđeno toksikološkim vještačenjem, onda nema dvojbe, da su do ove opojne droge došli posredstvom optuženika I. M., ... 19.12.2006
Pž 5370/06-3 st. 1. Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01 i 35/05).Prema ocjeni ovoga vijeća, otvaranje stečajnog postupka je poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu, što isključuje krivnju, pa je ocjena ovoga vijeća da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da stečajni upravitelj nije postupio protupravno, već u skladu s odredbama Stečajnog zakona, a koji se primjenjuje kao lex specialis u odnosu na Zakon o radu u ... 19.12.2006
Pž 2646/06-3 Josipa Kosa i Žarka Perića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA iz Zagreba, Rendićeva 28 b-c, kojeg zastupa punomoćnik Pavle Fellner, odvjetnik iz Zagreba, Jurišićeva 1a, protiv tuženika DARKA PAPIĆA iz Svete Nedjelje, Novaki, Cvjetna cesta 14, vl. obrta ARMAGEDDON, caffe bara ARMAGEDON iz Svete Nedjelje, Novaki, F. Tuđmana 44, zbog povrede autorskog prava i radi isplate iznosa od 3.663,48 kn, odlučujući o tuženikovoj žalbi protiv presude ... 19.12.2006
VSRH III Kr 26/2005-4 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 112/99., 58/02., 143/02. i 115/06. – dalje: ZKP) temeljem kojih ovaj izvanredni lijek podnosi, ali bi se iz sadržaja zahtjeva dalo zaključiti da smatra da su prvostupanjski sudovi neprimjenjivanjem odredbe iz čl. U točki 1. ove odredbe navedene su povrede kaznenog zakona zbog koji se zahtjev može podnijeti, u točki 2. su istaknute postupovne povrede koje mogu biti temelj za podnošenje zahtjeva, a u točki 3. se ... 19.12.2006
Pž 7135/04-3 Prema obrazloženju sud nalazi tužbeni zahtjev osnovanim jer je u tijeku postupka utvrđeno da su stranke bile u poslovnom odnosu na temelju ugovora o prodaji na način da je tužitelj isporučio tuženiku robu, a tuženik nije platio cijenu za tu robu, stoga tuženik duguje tužitelju utuženi iznos na ime kupoprodajne cijene u skladu s člankom 454. Ispitujući prvostupanjsku presudu u pogledu bitnih povreda odredaba parničnog postupka i u pogledu primjene materijalnog prava, ovaj sud je ... 19.12.2006
VSRH I Kž 545/2005-3 U tom sklopu, sud prvog stupnja je pravilno ocijenio kao olakotno kod optuženika njegovo iskreno priznanje kaznenog djela iz kojega je vidljiv njegov odnos prema djelu, dotadašnju neosuđivanost, te činjenicu da je oženjen i otac dvoje djece u dobi od 4,5 godina i 1,5 godina, kao i okolnost da je u vezi problema s opojnom drogom dobio otkaz na poslu, pa je sud u nedostatku otegotnih okolnosti smatrao opravdanim primijeniti pravila o ublažavanju kazne i izreći kaznu zatvora u trajanju od... 19.12.2006
Pž 6671/04-3 u stečaju, Karlovac, S. Vraza 53, kojeg zastupa punomoćnik Željko Štapek, odvjetnik u Karlovcu, Zrinski trg 7, radi utvrđivanja osporene tražbine u iznosu od 11.596,57 kn, odlučujući o tužiteljevoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Karlovcu poslovni broj P-131/04-6 od 1. lipnja 2004. Tražbina je osporena u ukupnom iznosu od 11.596,57 kn, a tužitelj je kao stečajni vjerovnik upućen u parnicu radi utvrđivanja osnovanom osporene tražbine u iznosu od 10.249,52 kn kao ... 19.12.2006
PŽ 267/04-3 stavka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03) u granicama žalbenih razloga ovaj sud nalazi da nije ostvaren niti jedan od žalbenih razloga. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01) obvezavši tuženika kupca na plaćanje robe koju je naručio te koja mu je isporučena. Tuženik nije osporio niti jedan od utuženih obračuna kamata u svojoj visini, već smatra ... 19.12.2006
Pž 6065/04-3 Pž 6065/04-3 XXXIV Pž-6065/04-3 P R E S U D A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja PZ GRAMIP, u stečaju, Dubrava, Trg slobode 10, kojeg zastupa punomoćnik Damir Mikić, odvjetnik u Zagrebu, protiv tuženika MILANA RIPLINA iz Dub . 19.12.2006 0:00:00 Presuda XXXIV Pž-6065/04-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu toga suda Dubravki Matas, sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja PZ... 19.12.2006
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2006 Prosinac

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(4)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(169)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(2)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(162)
Županijski sud(3)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite