Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3014
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 75342)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1347/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužiteljica je odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je tražila da se utvrdi da je vlasnica čest. zemlj. 1154/3 ZU 697 k.o. M. za cijelo, te da je ovlaštena temeljem presude zatražiti i ishoditi uknjižbu prava vlasništva na naprijed navedenoj čest. zemlj. na svoje ime za ci... 26.10.2017
Gžmal 980/2014-214 U  IME R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Splitu, kao drugostupanjski sud, po sucu ovog suda Amari Trgo, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja H. Z. Z. Z. O. Z., R. ured S., O. kneza B. 14, S., protiv tuženika E. O. d.d. P. S., zastupano po punomoćniku ... 18.10.2017
Gž 153/2016-5Presudom suda prvog stupnja tužiteljica je odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je tražila da se utvrdi da nije dopuštena ovrha Općinskog suda u Slavonskom Brodu od 9. travnja 2012., poslovni broj Ovr-1212/12., te da se naloži tuženicima da joj nadoknade troškove parničnog postupka. Istom presudom n... 16.10.2017
Kzz 34/2017-3Pravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Šibeniku od 25. ožujka 2016. godine, br. PpJ-319/12 proglašeni su krivima okr. D. M., okr. S. M. i okr. V. M., zbog prekršaja iz čl. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i na temelju čl. 20. st. 2. istog Zakona, uz primjenu čl. 37. PZ osuđeni su na novčan... 11.10.2017
Gž R 1379/2016-3Pobijanom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužitelju na ime otpremnine bruto iznos od 26.400,06 kn sa zateznom kamatom od 2. rujna 2015. do isplate, kao i parnični trošak u iznosu od 5.000,00 kn sa zateznom kamatom od 11. studenog 2016. do isplate (točka I. izreke). Odbijen je preostali zahtje... 6.10.2017
6 UsI-953/16-16Odlukom tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/16-01/157, urbroj: 376-05/VGK-16-05 (IM) od 31. svibnja 2016.g. odbačen je zahtjev za rješavanje spora tužitelja Ramiza Osmanovića, a vezano uz prigovor na račune za razdoblje od srpnja do studenog 2015. g., isp... 6.10.2017
III Kr 59/2017-8Pravomoćnom presudom što je čine presuda Općinskog suda u Velikoj Gorici broj K-77/15-14 od 10. lipnja 2016. i presuda Županijskog suda u Vukovaru broj Kž-168/16-7 od 13. ožujka 2017., F. M. i D. K. proglašeni su krivima i to F. M. zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz čl. 99. st. 1. KZ/97, ... 5.10.2017
III Kr 69/2017-7Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Požegi broj K-204/15-93 od 8. ožujka 2017. i presuda Županijskog suda u Zagrebu broj Kž-439/17-3 od 23. svibnja 2017., za Lj. B. je na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - ... 5.10.2017
Gž R 5/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: «I. Odbijaju se tužbeni zahtjevi koji glase: ''I. Utvrđuje se da su zaposlenici tuženika H. R. i J. Ž. svojim ponašanjem uznemiravali tužiteljicu na način da su je podvrgli ispitivanju i pritisku, a sve s ciljem da prizna da je namjerno otuđila... 3.10.2017
Gž 2425/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku RTD d.o.o. OIB: …. isplatiti tužiteljici L. L. OIB:71766945821 iznos od 20.000,00 kuna na ime naknade nematerijalne štete zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na ovaj iznos teče od 05. veljače 2013. godine pa do konačne isplate stopi ... 2.10.2017
Gž 1068/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke kao djelomično osnovan prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tuženiku naloženo da mu isplati iznos od 22.640,00 kn i naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.492,54 kn, sve sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je to ... 2.10.2017
Gž 858/2017-2Pobijanom presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: „ I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju 49.363,19 kn (četrdesetdevettisuća tristošezdesettri kune i devetnaest lipa) zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 08. ožujka 2013. do ... 2.10.2017
Gž 2137/2015-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja održana je u cijelosti na snazi točka 1. rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz P., posl. br. Ovrv-1438/14, od 16. travnja 2014. godine (toč. I), te je djelomično održana na snazi i točka 3. rješenja o ovrsi na temelju vjero... 29.9.2017
Gž 200/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Zabranjuje se tuženiku da na nekretnini označenoj kao čest. zem. ..., upisane u Z.U. ... k.o. S. i baš na krovu iznad stambene zgrade anagrafske oznake .... izvodi bez suglasnosti tužitelja bilo kakve radove, odnosno postavlja postrojenja i cijevi ... 28.9.2017
Gž 1757/2017-2Pobijanim je prvostupanjskim rješenjem priznato rješenje o ovrsi Općinskog suda Hunfeld 36084 broj 12B 170 687/95 od 17. kolovoza 1995. (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev predlagatelja za naknadom troška (točka II izreke). Protiv ovog rješenja dopuštenu i pravovremenu žalbu izjavio je ovršenik... 28.9.2017
Gž 1881/2017-2Pobijanom je presudom utvrđeno da su tužitelji pod 1. i pod 4. stekli dosjelošću po svojim prednicima svaki za po ½ dijela vlasnost novonastalih nekretnina označenih kao č. zem. 1024/5 u površini od 2894 m2 i č. zem. 1023/45 u površini od 2277 m2 sve K.O. G. nastalih od dijela nekretnina označenih k... 28.9.2017
UsII-154/17-5 Rješenjem tuženika pod točkom 1. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim čestima u k.o. Zvjerinac, a koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Biskupija, te se infrastrukturnom operatoru za te n... 28.9.2017
I Kž 238/2017-4Pobijanom je presudom, opt. I. P. proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. KZ/11, pa je na temelju citirane zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju osam mjeseci. Primjenom čl. 54. KZ/11, u izrečenu kaznu zatvora uračunato je vrijeme koje je optuženik proveo u istražnom zat... 28.9.2017
Usoz-44/17-7 Marijeta Arnerić i Petrito Arnerić oboje iz Supetra, podnijeli su zahtjev za ocjenu zakonitosti akata koje je donijelo Komunalno društvo »GRAD« d.o.o iz Supetra i to: Cjenika odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, broj S-1/2-2010 od 1. siječnja 2010., Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga i... 27.9.2017
I Kž 149/2016-7Županijski sud u Vukovaru presudom od 25. rujna 2015. godine, br. K-23/15 proglasio je krivim opt. J. C. zbog kaznenog djela protiv spolne slobode, teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz čl. 154. st. 2. u svezi st. 1. toč. 1. i u svezi čl. 153. st. 1. u svezi čl. 152. st. 1. i čl. 34. st. 1.... 27.9.2017
Gž 1742/2015-2Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku-protutužitelju da tužiteljici-protutuženici isplati iznos od 6.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti te iznos od 7.425,04 kuna, sve to sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 26. kolovoza 2011. pa do isplate, odbijen je tužbeni zahtjev tuž... 27.9.2017
Gž 595/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: “ I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zadru, poslovni broj Ovrv-993/16 od 25. srpnja 2016. godine, i to u dijelu kojim se nalaže tuženici V. A., vl. apartmana, S., OIB …,da t... 25.9.2017
UsII-205/16-8Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama navedenim u točki I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Suhopolje te se infrastrukturom operato... 22.9.2017
Kž 159/2017-6Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, proglašen je krivim optuženik S. K. zbog kaznenog djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Temeljem članka 56. KZ/11 optuženiku S. K. je izrečena uv... 22.9.2017
Gž 1461/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je kako je tužba povučena, te je tuženik dobio obavijest da ima pravo podnijeti zahtjev za nadoknadom troška u roku od 15 dana. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žale tužitelji osporavajući rješenje u cijelosti zbog bitnih povreda parničnog postupka ... 22.9.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3014 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(813) 2016(1642) 2015(2112) 2014(2733)
2013(2768) 2012(2968) 2011(3036) 2010(3307)
2009(3755) 2008(3947) 2007(4687) 2006(4547)
2005(3976) 2004(2201) 2003(2687) 2002(3007)
2001(2490) 2000(2789) 1999(2620) 1998(2193)
1997(1439) 1996(1782) 1995(1834) 1994(2189)
1993(2331) 1992(2875) 1991(2802) 1990(1802)
1989(3) 1988(1) 1987(1) 1986(1)
1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(358)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(449)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(306)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8382)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3081)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(59457)
Županijski sud(3309)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite