Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3141
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 78516)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 246/2018-5Pobijanom presudom optuženi R. S. proglašen je krivim radi kaznenog djela iz čl. 326. st. 1. i 2. KZ/11 za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, a temeljem čl. 54. KZ/11 optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme od uhićenja 7. studenoga 2017. u 03,00 sati i vrijeme pr... 27.6.2018
Gž 961/2018-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice, te je odlučeno sljedeće: "I  Nalaže se I-tuženiku G. Z., OIB:…, Z. i II-tuženiku Z. H. d.o.o., OIB: …, Z., solidarno isplatiti tužiteljici M. G., iz Z., OIB: …, iznos od 53.200,00 kn zajedno sa zateznom kamatom tekućom na... 26.6.2018
III Kr 28/2018-5Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj K-1273/17-38 od 7. studenog 2017. i presuda Županijskog suda u Bjelovaru broj Kž-2/2018-4 od 11. siječnja 2018., D. D. proglašen je krivim zbog kaznenog djela razbojničke krađe iz čl. 231. st. 1. KZ/11 i kaznenog djela teš... 26.6.2018
Gž 510/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj Pn-228/15-21 od 12. svibnja 2016. suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana tužitelju isplati novčani iznos od 91.244,51 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom u visini esk... 20.6.2018
Gž 762/2016-7Pobijanom presudom naloženo je tuženicima da tužitelju solidarno naknade štetu u iznosu od 9.010,69 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dana 9. veljače 2015. godine do isplate, kao i da mu naknade parnični trošak u iznosu od 15.421,87 kn s pripadajućim kamatama (točka I. izreke), dok je odbijen da... 20.6.2018
Gž 1071/2016-2Prvostupanjskom presudom (koja je ispravljena rješenjem od 25. srpnja 2016. god. u odnosu na datum donošenja iste) utvrđeno je da su tužitelji vlasnici fizičkih dijelova čest. zem. 3774, Z.U. …, K.O. R., koji su označeni na Geodetskom snimku od 25. kolovoza 2010. god., izrađenom od '' G. '' d.o.o. D... 18.6.2018
Gž 988/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se tuženiku nalaže da tužitelju, na ime naknade neimovinske štete, isplati iznos od 131.400,00 kuna i da mu naknadi parnični trošak (točka I izreke). Ujedno je tužitelju naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 21.250,00 kuna ... 18.6.2018
Kž 78/2018-9Pobijanom presudom proglašeni su krivim optuženi H. Š., optuženi J. B. i optuženi S. D. za kazneno djelo opisano pod točkom 1/ izreke presude protiv opće sigurnosti iz čl. 222. st. 3., u vezi čl. 215. st. 2. i 3. KZ/11., a kažnjivo po čl. 222. st. 3. KZ/11. i optuženo TD "V." d.d. V., za kazneno dje... 13.6.2018
Kž-rz 4/2018-10Pobijanom prvostupanjskom presudom proglašen je krivim optuženi D. V. što je počinio opisano u točki 1. izreke prvostupanjske presude jedno kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika opisano u čl. 122. OKZ RH, za koje djelo mu je temeljem istog zakonskog propisa utvrđena kazna zatvora u... 12.6.2018
Gž 1211/2017-3Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika D. G.-R. iz Z. od 16. veljače 2017., broj Ovrv-36/17. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužitelju plati iznos od 4.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po... 11.6.2018
Gž 266/2017-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. A. Č. iz S. B. od 17. srpnja 2013., broj Ovrv-4368/13., kojim je tuženicima naloženo da tužiteljici isplate iznos od 45.682,64 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 2.348,52 kn, sve sa zakonskom zateznom ka... 11.6.2018
Gž 696/2017-3Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V. od 19. svibnja 2014., broj Ovrv-1075/14. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužiteljici plati iznos od 2.000,00 kn i naknadi trošak ovršnog postupka u iznosu od 1.300,00 kn, sve ... 11.6.2018
UsII-166/18-6Tužitelj pravovremenom tužbom osporava rješenje tuženika, klasa: UP/I-344-03/16-11/11, urbroj: 376-10-18-20 od 28. ožujka 2018. kojim se pod točkom I. izreke utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama,... 7.6.2018
Gž 315/2018-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Nalaže se prvotuženiku H. E. d.d., Z., OIB….. i drugotuženiku T. d.d. iz Z., OIB….. solidarno isplatiti prvotužiteljici S. K. iz Z., 3, OIB…. iznos od 20.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 20. ožujka 2008. do 31. srpnja 2015. po stopi određenoj... 6.6.2018
Gž 4213/2015-5Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.969,32 kn sa zateznim kamatama tekućim na iznos od 21.291,35 kn od 4. srpnja 2007. do isplate, na iznos od 16.652,13 kn od 1. rujna 2012. do isplate i na iznos od 43.025,84 kn od 27. ožujka 2015. do isplate. Protiv presud... 6.6.2018
Gž 259/2018-2Pobijanom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se ništavim Ugovor o kupoprodaji stana broj 063783/99 od 12. siječnja 1999. zaključen između Grada Zagreba kao prodavatelja i G. Z. kao kupca, kojim ugovorom Grad Zagreb prodaje, a G. Z. kupuje stan u Z., …, prizemlj... 6.6.2018
Kzz 26/2018-3Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 28. rujna 2011. godine, br. Ko-2179/11 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 24. travnja 2012. godine, br. Kž-1906/11-3, proglašen je krivim D. G. zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 217. st. 2. toč. 1. u svezi čl. 216.... 6.6.2018
Kž 9/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru oslobođen je optužbe optuženi M. M. da bi počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave iz čl. 311. st. 2. u vezi st. 1. KZ/97. Na temelju čl. 158. st. 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/... 5.6.2018
I Kž 231/2018-4Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu proglasio je krivim I opt. L. M. i XI opt. P. B. da su na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i to I opt. L. M. iz čl. 190. st. 3. u vezi čl. 52. KZ/11, a XI opt. P. B. iz čl... 5.6.2018
Kzz 22/2018-3Pravomoćnom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 13. srpnja 2012. broj Ko-408/12, D. G. proglašen je krivim za više kaznenih djela teške krađe iz čl. 217. st. 1. KZ/97, te osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine. Protiv te presude Državno odvjetništvo Republike Hrva... 5.6.2018
10 UsI-1609/17-14Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-01/1205, urbroj: 376-05-17-6 od 27. studenoga 2017., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika Emilija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. iz Zagreba, u cijelosti kao neosnovan... 4.6.2018
Gž 1170/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Odbija se kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: I. 'Nalaže se tuženiku  T. P. iz O., s prebivalištem na adresi  …, OIB:…, da tužitelju J. Z. iz O., s prebivalištem na adresi …, OIB: …isplati novčani iznos od 21.400,00 kuna uvećano za  za... 30.5.2018
Gž 419/2018-2Presudom suda prvog stupnja djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. M. iz V. G. poslovni broj Ovrv-228/16 od 22. siječnja 2016. u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužitelju plati iznos od 2.394,93 kn uz zateznu kamatu, kao i da mu naknadi troša... 30.5.2018
Gž 1037/2018-3Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da u roku od 8 dana isplati tužitelju iznos od 2.781,02 kune, zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče na taj iznos od 26. siječnja 2017. pa do isplate, na način na koji je to pobliže navedeno u izreci prvostupanjske presude,... 29.5.2018
I Kž 264/2018-4Pobijanom presudom Županijskog suda u Rijeci od 28. ožujka 2018. broj Kv I-96/18 (K-11/16) na temelju čl. 498. st. 1.  toč. 1. i st. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13.,145/13., 152/14 i 70/17. - dalje... 29.5.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3141 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(574) 2017(1875) 2016(2426) 2015(2382)
2014(2991) 2013(2841) 2012(3011) 2011(3121)
2010(3317) 2009(3760) 2008(3949) 2007(4688)
2006(4552) 2005(3976) 2004(2204) 2003(2686)
2002(3007) 2001(2490) 2000(2789) 1999(2620)
1998(2193) 1997(1439) 1996(1782) 1995(1834)
1994(2189) 1993(2331) 1992(2875) 1991(2802)
1990(1802) 1989(3) 1988(1) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(384)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(466)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(391)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8525)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3394)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(60417)
Županijski sud(4939)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite