Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 337
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8415)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 786/2016-3Prvostupanjskim presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev usmjeren na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 19. listopada 2010. godine, sklopljen pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod brojem R2-195/10, između tužitelja N. M. kao primatelja uzdržavanja i tuženika N. A. kao davatelja uzdržavanja (toč... 27.6.2018
Gž 285/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju naknaditi štetu tužitelju -protutuženiku u iznosu 203.837,04 kn sa zateznim kamatama, koje teku na iznos od: -   42.000,00 kn od 1. ožujka 2004., - 115.000,00 kn od 30. prosinca 2004., -        150,00 kn od 4. siječnja 2004... 13.6.2018
Gž 1083/2016-2Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Č. pod poslovnim brojem Ovrv-18/14 od dana 16. siječnja 2014. godine kojim je naloženo tuženiku D. B. da u roku od osam dana plati tužitelju D. d.o.o., M. iznos od 160,00 kuna zajedno sa zateznom ka... 12.6.2018
Gž 175/2016-5Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti: - prvotužitelju M. P. svotu od 599.9000,00 kn na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje, sa zateznim kamatama od 1. kolovoza 2007., dok je višak  zahtjeva prvotužitelja u svoti od 257.100,00 kn odbijen kao... 6.6.2018
Gž 421/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženicama da u roku od 15 dana solidarno isplate tužitelju iznos od 128.340,00 kuna (stodvadesetosamtisućatristočetrdesetkuna) sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos od dana 19. s... 6.6.2018
Gž 1092/2017-2Uvodnom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Usvaja se tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Nalaže se tuženiku isplatiti tužiteljici na ime naknade neimovinske štete iznos od 29.440,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17. rujna 2014. godine pa do 31. srpnja 2015. godine po stopi od 12% ... 24.5.2018
Gž 1045/2017-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika V. P. iz Z. poslovni broj Ovrv-4814/07 od 5. prosinca 2007. (točka I. izreke prvi stavak) te je tuženiku naloženo da tužitelju u roku od 8 dana plati iznos od 1.496,08 kn ... 24.5.2018
Gž 7/2018-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I.              Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Utvrđuje se da su raskinuti Kupoprodajni ugovor između tuženika kao prodavatelja i tužitelja pod 1-6 te T. M., J. K., M. F., N. S. i R. d.o.o. kao kupaca od 10. lipnja 1996.god., ovjeren u potpisu tuženika... 23.5.2018
Kž 56/2018-9Pobijanom presudom suda prvoga stupnja optuženik A. M. proglašen je krivim zbog počinjenja u stjecaju dvaju kaznenih djela iz čl. 281. st. 1. i 2. KZ/97 na način i pod okolnostima opisanim u točkama 1. i 2. izreke te presude te su mu na temelju istog zakonskog propisana utvrđene pojedinačne kazne za... 22.5.2018
Gž 545/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I.  Odbija  se  tužbeni zahtjev tužiteljice koja glasi: Utvrđuje se da je tužiteljica B. M., OIB: …, stekla valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva na čest. zem. 12637 i čest. zem. 12638 k.o. V., što je tuženica dužna priznati, sli... 11.5.2018
Kžzd 7/2018-4Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, proglašen je krivim opt. G. P. zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz čl. 166. st. 2. u vezi s čl. 158. st. 1. i 5. KZ/11 te je na temelju čl. 166. st. 2. KZ/11  osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest godina ... 10.5.2018
Gž 560/2016Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica kojim traže da se presudom nadomjesti ugovor o prodaji stana koji se nalazi u stambenoj zgradi na adresi A3, na V katu, a sastoji se od dvije sobe, sobice, kuhinje, kupaonice, WC-a, predsoblja ... 10.5.2018
I Kž 212/2018-4Pobijanim rješenjem Županijski sud u Puli - Pola odbio je zahtjev osuđenog M. R. za obnovu kaznenog postupka, koji zahtjev je podnesen na temelju članka 498. stavka 1. točke 4. ZKP/08. Protiv tog rješenja žalbu je podnio osuđeni M. R. po branitelju, odvjetniku D. R., s prijedlogom da se „osuđeniku ... 9.5.2018
Gž R 400/2018-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da isplati tužitelju s naslova naknade materijalne štete zbog izgubljene zarade iznos od 150.868,21 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i rokovima dospijeća na pojedinačne iznose kako je to pobliže specificirano u točki I. izreke prvostupanjske p... 9.5.2018
Gž 1030/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja koji su glasili: "1.              Nalaže se tuženoj da prvotužitelju isplati iznos od: 221.00000 kn (dvjestodvadesetjednutisućukuna), zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od dana 25.01.2013. godine do isplate te iznos od  265.000,... 9.5.2018
Gž 104/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Tuženik R. H., S.-o. a., kao pravni slijednik P. a., OIB: 94534817607, kao prodavatelj, s jedne strane i tužiteljica J. J. M., OIB: …, ud. A. iz S., K. prilaz 10, kao kupac, s druge strane, zaključuju slijedeći ugovor o kupoprodaji stana na... 27.4.2018
Jž 594/2018-0Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu-Stalna služba u Trogiru od 9. studenog 2017., broj: 18.Pp J-6243/15 na temelju čl. 182. toč. 1. Prekršajnog zakona okr. M.T. oslobođen je od optužbe da bi na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima... 26.4.2018
I Kž 589/2017-8Pobijanom presudom oglašen je krivim opt. S. V. zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 110. KZ/11, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, uz uračunavanje vremena provedenog u istražnom zatvoru, sukladno čl. 54. KZ/11. Temeljem čl. 70. KZ/11, optuženiku je izrečena sigurnosna mjera... 26.4.2018
III Kr 18/2018-5Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Šibeniku od 10. lipnja 2016. godine, br. K-453/11 i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 7. rujna 2017. godine, br. Kž-2/2017, proglašeni su krivima optuženici S. M. i R. J., zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz... 25.4.2018
Gž 295/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Utvrđuje se da je tužena postavila video nadzor u travnju 2015. godine bez ovlaštenja ostalih suvlasnika na nekretnini upisanoj u Z.U. 2161 k.o. O., u naravi kuća i dvorište sagrađenoj na kčbr. 5686/1, …, a na zajedničkim dijelovima predmetne nekre... 25.4.2018
Gž 828/2018-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Održava se na snazi rješenje o ovrsi koje je pod poslovnim brojem Ovrv-2154/2016 dana 27. srpnja 2016. godine donio javni bilježnik u Š. V. V. u dijelu kojim je tuženiku Ž. S., OIB:…, naloženo platiti tužitelju T. d.o.o. Z., OIB:…na ime neplaćenih iznosa sred... 19.4.2018
Gž 896/2016-4Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I.Nalaže se tuženiku-protutužitelju D. V., vlasniku Građevinskog obrta V., S. I. Z., B., OIB:… da tužiteljici Lj. K. iz Z., OIB:… isplati iznos od 10.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 2. ožujka 2011. god. do 31. srpnja 2015. god. po st... 17.4.2018
Gž 1258/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Z., broj Ovrv-17722/2013 od 30. prosinca 2013. (točka I. izreke), te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troškova parničnog postupka (točka II. izreke). Odlukom o troškovi... 17.4.2018
Gž 2012/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z., broj Ovrv-12724/2016 od 17. veljače 2016., te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troškova postupka kao neosnovan. Protiv te presude žali se tužitelj, pobijajući prvo... 17.4.2018
Gž 243/2018-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev tužitelja i to glede dijela kojim se traži da se utvrdi da je tuženik H. P. d.o.o. P. tužitelju Z. B. dužan platiti s osnova ugovorene kamate koje su proistekle iz duga u iznosu od 40.000,00 DEM i to na taj iznos od 1. ... 11.4.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 337 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(117) 2017(284) 2016(394) 2015(314)
2014(373) 2013(337) 2012(343) 2011(351)
2010(612) 2009(403) 2008(505) 2007(664)
2006(509) 2005(410) 2004(250) 2003(253)
2002(256) 2001(238) 2000(213) 1999(226)
1998(212) 1997(130) 1996(148) 1995(120)
1994(213) 1993(131) 1992(178) 1991(154)
1990(77)

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(10)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(41)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1357)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(23)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(6096)
Županijski sud(888)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite