Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sudovi Republike Hrvatske > Rješenje
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od ukupno 21)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsI-1616/15-9Podneskom od 29. svibnja 2018. tužitelj je povukao tužbu. 4.6.2018
UsI-1817/15-13 Tužitelj je na ročištu 13. ožujka 2018. povukao tužbu. 13.3.2018
UsI-2571/17-4 Tužitelj je 8. rujna 2017. podnio upravnu tužbu protiv tuženika radi rješavanja spora između korisnika i operatera, u odnosu na postupanje po njegovoj prijavi u svezi koje je tuženik donio zaključak klasa: UP/I-344-08/17-01/773, urbroj: 376-05-17-5 od 28. kolovoza 2017. 13.2.2018
7 UsI-1450/14-2 Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje KLASA: UP/I-360-03/14-03/20, URBROJ: 2170/01-02-10-14-4-NJS od 13. ožujka 2014. godine odbijen je zahtjev (…) u dijelu koji se odnosi na izdavanje potvrde da je nezakonito izgrađena pomoćna građevi... 10.12.2014
2 UsI-1235/14-9 Tužitelj je uz tužbu, zaprimljenu u ovome Sudu 30. srpnja 2014., podnio i prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe u ovome upravnom sporu. Na taj način bilo bi odgođeno izvršenje ovdje osporenog rješenja tuženika, KLASA: UP/I-360-02/14-39/4, URBROJ: 531-04-2-14-1 od 18. srpnja 2014., koji... 29.9.2014
5 UsI-260/14-2 Zaključkom od 9. rujna 2013. godine, KLASA:371-01/13-01/1, URBROJ: 2125/01-03-13-01, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu Grada G. oglasio se nenadležnim za postupanje po zahtjevu D. Ć. za povrat imovine-stana te je predmet ustupio na rješavanje Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrin... 30.4.2014
2 UsI-587/13-16 Kod ovoga Suda zaprimljena je tužba tužitelja 21. ožujka 2013. pod poslovnim brojem 2 UsI-587/13. 28.4.2014
2 UsI-296/14-2 U ovom upravnom sporu tužitelj je podnio tužbu tuženika radi smanjenja mirovine primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 71/10, 130/11 i 157/13). 7.3.2014
7 UsI-1509/13 Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za gospodarenje zemljištem, KLASA: UP/I-350-06/11-08/29, URBROJ: 2170/01-01-20-11-2 od 11. srpnja 2011. godine zgradi sagrađenoj na k.č.br. 383/11 k.o. S. određen je kućni broj 20/A. 18.12.2013
2 Usl-1169/12-9Tuženik je zaključkom KLASA: UP/I-451-04/07-10/18, URBROJ: 326/772-12-29 od 4. listopada 2012. obustavio postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (nastavno: HANFA) pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. O... 29.11.2013
UsI-198/13-7Osporenim rješenjem tuženice KLASA: UP/I-451-04/11-10/5, URBROJ: 326/772-12- 51 od 13. prosinca 2012. obustavljen je postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d., D. od ... 30.10.2013
2 UsI-843/13-2Tužitelj u tužbi osporava zakonitost tuženikove odluke, KLASA: 374-03/13-01/38, URBROJ: 2142/01-02-13-2 od 25. ožujka 2013., kojom je odbijen prigovor protiv odluke tuženika, KLASA: 374-03/13-01/9, URBROJ: 2142/01-02-13-79 od 4. ožujka 2013. godine. Potonjom odlukom najpovoljnijom ponudom za davanje... 7.5.2013
2 UsI-1472/12-16 Rješenjem 2 UsI-1472/12-2 od 26. studenog 2012. spojeni su ovosudni postupci posl. br. 2 UsI-1472/12, 3 UsI-1473/12 i 3 UsI-1509/12, te je određeno da se jedinstveni postupak nastavlja voditi pod posl. brojem 2 UsI-1472/12. 18.2.2013
2 UsI-1838/12-4 Ovaj Sud zaprimio je 21. prosinca 2012. podnesak tužitelja naslovljen kao zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina. Navedeni zahtjev bio je institut prijašnjeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 53/91, 9/92 i 77/92), koji od 1. siječnja 2012. ni... 30.1.2013
2 UsI-635/12-13   28.11.2012
2 UsI-1004/12-10 Tužiteljica je podnijela tužbu protiv Hrvatske odvjetničke komore, Višega disciplinskog suda, osporavajući zakonitost presude tuženika, broj: VDS-21/2012. od 10. svibnja 2012., kojom je odbijena žalba tužiteljice te potvrđena presuda Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore, broj: DS-80/2... 20.11.2012
2 UsI-1367/12-3 Dana 8. veljače 2012. tužba tužiteljice zaprimljena je kod Upravnog suda u Zagrebu koji se je rješenjem poslovni broj UsI-519/12-6 od 21. rujna 2012. oglasio mjesno nenadležnim, te je tužbu ustupio ovom Sudu kao nadležnom na daljnje odlučivanje. Tužba tužiteljice kod ovog Suda zaprimljena je 1.... 9.11.2012
1 UsI-424/12-8 Ovosudnim rješenjem poslovni broj 1 UsI-424/12-8 od 29. lipnja 2012. obustavljen je ovaj upravni spor na temelju čl. 43. st. 1. u svezi čl. 46. st. 1. t. 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10) budući da je tuženik u tijeku spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu. 10.9.2012
1 UsI-442/12-10 Kod ovoga Suda zaprimljena je 22. ožujka 2012. tužba tužitelja pod poslovnim brojem 1 UsI-442/12. Tužitelji tužbom traže poništenje drugostupanjskog rješenja navedenog u izreci ovog rješenja kojim je povodom žalbe zainteresirane osobe poništena građevinska dozvola P.-g. županije, Upravnog odje... 17.7.2012
2 UsI-506/12-3 Tužiteljica je ovome Sudu podnijela tužbu protiv Odbora za državnu službu, radi ocjenjivanja službenice, koja tužba je u ovom Sudu zaprimljena pod posl. brojem 2 UsI-506/12. Tužbom je osporeno prvostupanjsko rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-808-07/1... 10.7.2012
2 UsI-905/12-2 Tužiteljica je podnijela tužbu protiv Županijskog suda u (…), radi poništenja rješenja broj: 5. Su-305/12 od 26. travnja 2012. Navedenim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba tužiteljice protiv rješenja predsjednika Općinskog suda u (…), broj: 12-Su-28/12-3 od 1. ožujka 2012. godine, koji... 29.6.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(3) 2014(5) 2013(6) 2012(7)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviRješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite