Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sudovi Republike Hrvatske > Rješenje
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 33)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsI-1616/15-9Podneskom od 29. svibnja 2018. tužitelj je povukao tužbu. 4.6.2018
UsI-1817/15-13 Tužitelj je na ročištu 13. ožujka 2018. povukao tužbu. 13.3.2018
UsI-2571/17-4 Tužitelj je 8. rujna 2017. podnio upravnu tužbu protiv tuženika radi rješavanja spora između korisnika i operatera, u odnosu na postupanje po njegovoj prijavi u svezi koje je tuženik donio zaključak klasa: UP/I-344-08/17-01/773, urbroj: 376-05-17-5 od 28. kolovoza 2017. 13.2.2018
UsI 2008/2015-8Odlukom o ostvarivanju prava za potporu E. p. p. za 2013., donijetom od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, KLASA: 320-01/13-03/94176, URBROJ: 343-0100/01-15-008 od 22. svibnja 2015., određeno je da se stupanjem na snagu ove odluke stavlja van snage ranije donesena Od... 28.12.2017
UsImio 117/2016-5Tužitelj je podnio tužbu koja je zaprimljena kod ovog suda dana 18. travnja 2016. protiv tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, A. M. 3, Z., kojom je osporio zakonitost rješenja KLASA: UP/II-140-02/15-01, URBROJ: 341-99-05/3-15/9391 od dana 11. ožujka 2016., a kojim je... 28.9.2017
UsI 1204/2017-2Kod ovog Suda zaprimljena je tužba tužitelja 4. rujna 2017. pod poslovnim brojem 2 UsI-1204/17, ustupom iz Upravnog suda u Zagrebu, zbog mjesne nenadležnosti. Tužiteljica osporava zakonitost tuženikove odluke, KLASA: 112-07/17-01/10, URBROJ: 338-01-24-17-05 od 14. lipnja 2017., kojom je V. V. F. iza... 22.9.2017
UsIgr 335/2015-5Dana 15. srpnja 2015. tužitelj je ovome sudu podnio tužbu, zavedenu pod brojem UsIgr-335/15, kojom osporava rješenje tuženika Klasa: UP/II-361-05/14-26/475, Urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 19. svibnja 2014. (dalje: osporeno rješenje) kojim je odbijena žalba tužitelja protiv prvostupanjskog rješenja o izv... 2.5.2017
UsIkat 48/2016-6Dana 20. srpnja 2016. pred Upravnim sudom u Z. zaprimljena je tužba tužitelja D. P., Ž., Ž. 35/6, otok P., protiv tuženika Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Z., Odjela za katastar nekretnina B. na M., B. na M. , P. S. 7, radi katastarske izmjere, odnosno poništenja zaključka Klas... 14.4.2017
UsIgr 553/2014-10Prema odredbi iz članka 24. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10, 143/12 i 152/14; dalje: ZUS), tužba se podnosi sudu u roku od 30 dana od dostave osporene pojedinačne odluke. Iz dostavnice u spisu koji je tuženik dostavio uz odgovor na tužbu utvrđeno je da je rješenje ... 31.3.2017
UsIgr 239/2015-7Kod ovog suda pod gornjim poslovnim brojem zaprimljena je preporučeno putem pošte 25. svibnja 2015. tužba K. de G. pok. M., Ž. de G. pok. M. i S. d.o.o. S., ovdje tužitelja pod 1. do pod 3., protiv tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, radi poništenja rješenj... 10.3.2017
UsI 427/2016-6Tužitelj je dana 20. prosinca 2016. podnio ovom Sudu tužbu, radi šutnje uprave. Podneskom od 16. veljače 2017. tužitelj je povukao tužbu u ovom upravnom sporu, jer je tuženik donio rješenje, Klasa: UP/II-310-01/16-01/12, Urbroj: 513-04/14-03 od 29. studenoga 2016., protiv kojeg je dana 09. siječnja ... 24.2.2017
UsI 213/2016-5Tužitelj je dana 30. lipnja 2016. Sudu podnio tužbu u kojoj navodi da ne može shvatiti zašto se sve odbija, i to što njemu pripada; da ne traži da mu netko nešto pokloni, nego traži ono što je zaradio svojim radnom; da mu kuću u S. nitko nije dao; da ne zna što tuženo tijelo interesira što ima kuću ... 21.2.2017
UsIgr 554/2014-9Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UPII-361-05/14-26/1365, Urbroj: 531-05-2-2-1-14-2 od 11. studenoga 2014. u postupku po žalbi I. M., ovdje zainteresirane osobe, poništeno je rješenje Grada Š., Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju, Klasa: UP/I-361-02/13-01/3780, Urb... 20.2.2017
UsImio 14/2016-5Dana 15. siječnja 2016. pred ovim sudom zaprimljena je tužba tužitelja protiv tuženika Gradske sigurnosti - S., Š. i s. d.o.o.., Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sud je sukladno odredbi članka 18. Zakona o upra... 6.2.2017
UsIgr 149/2015-9Tužiteljica je ovom sudu 10. travnja 2015. godine podnijela tužbu, koja je podnijeta protiv rješenja tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/II-361-05/14-26/1798, URBROJ: 531-05-2-2-14-2 od 09. veljače 2015. godine, a u tužbi tužiteljica je predložila sudu da donese pres... 25.1.2017
7 UsI-1450/14-2 Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje KLASA: UP/I-360-03/14-03/20, URBROJ: 2170/01-02-10-14-4-NJS od 13. ožujka 2014. godine odbijen je zahtjev (…) u dijelu koji se odnosi na izdavanje potvrde da je nezakonito izgrađena pomoćna građevi... 10.12.2014
2 UsI-1235/14-9 Tužitelj je uz tužbu, zaprimljenu u ovome Sudu 30. srpnja 2014., podnio i prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe u ovome upravnom sporu. Na taj način bilo bi odgođeno izvršenje ovdje osporenog rješenja tuženika, KLASA: UP/I-360-02/14-39/4, URBROJ: 531-04-2-14-1 od 18. srpnja 2014., koji... 29.9.2014
5 UsI-260/14-2 Zaključkom od 9. rujna 2013. godine, KLASA:371-01/13-01/1, URBROJ: 2125/01-03-13-01, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu Grada G. oglasio se nenadležnim za postupanje po zahtjevu D. Ć. za povrat imovine-stana te je predmet ustupio na rješavanje Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrin... 30.4.2014
2 UsI-587/13-16 Kod ovoga Suda zaprimljena je tužba tužitelja 21. ožujka 2013. pod poslovnim brojem 2 UsI-587/13. 28.4.2014
2 UsI-296/14-2 U ovom upravnom sporu tužitelj je podnio tužbu tuženika radi smanjenja mirovine primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 71/10, 130/11 i 157/13). 7.3.2014
7 UsI-1509/13 Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za gospodarenje zemljištem, KLASA: UP/I-350-06/11-08/29, URBROJ: 2170/01-01-20-11-2 od 11. srpnja 2011. godine zgradi sagrađenoj na k.č.br. 383/11 k.o. S. određen je kućni broj 20/A. 18.12.2013
2 Usl-1169/12-9Tuženik je zaključkom KLASA: UP/I-451-04/07-10/18, URBROJ: 326/772-12-29 od 4. listopada 2012. obustavio postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (nastavno: HANFA) pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. O... 29.11.2013
UsI-198/13-7Osporenim rješenjem tuženice KLASA: UP/I-451-04/11-10/5, URBROJ: 326/772-12- 51 od 13. prosinca 2012. obustavljen je postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d., D. od ... 30.10.2013
2 UsI-843/13-2Tužitelj u tužbi osporava zakonitost tuženikove odluke, KLASA: 374-03/13-01/38, URBROJ: 2142/01-02-13-2 od 25. ožujka 2013., kojom je odbijen prigovor protiv odluke tuženika, KLASA: 374-03/13-01/9, URBROJ: 2142/01-02-13-79 od 4. ožujka 2013. godine. Potonjom odlukom najpovoljnijom ponudom za davanje... 7.5.2013
2 UsI-1472/12-16 Rješenjem 2 UsI-1472/12-2 od 26. studenog 2012. spojeni su ovosudni postupci posl. br. 2 UsI-1472/12, 3 UsI-1473/12 i 3 UsI-1509/12, te je određeno da se jedinstveni postupak nastavlja voditi pod posl. brojem 2 UsI-1472/12. 18.2.2013
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(3) 2017(12) 2014(5) 2013(6)
2012(7)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviRješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite