Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sudovi Republike Hrvatske > 2014
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 127)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
7 UsI-1450/14-2 Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje KLASA: UP/I-360-03/14-03/20, URBROJ: 2170/01-02-10-14-4-NJS od 13. ožujka 2014. godine odbijen je zahtjev (…) u dijelu koji se odnosi na izdavanje potvrde da je nezakonito izgrađena pomoćna građevi... 10.12.2014
2 UsI-1817/12-22 Usmenim rješenjem Državnog inspektorata, Područne jedinice R., sadržanim u nastavku zapisnika o obavljenome inspekcijskom nadzoru, KLASA: UP/I-116-02/12-01/62, URBROJ: 556-12-02-01-12-01 od 17. srpnja 2012., tužiteljevom obrtu kao poslodavcu zabranjeno je obavljanje djelatnosti na rivi u (…), i... 2.12.2014
2 UsI-908/12-39Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci, KLASA: 141-02/12-01/OB: 03344629423, URBROJ: 341-14-05/3-12/2637 od 14. ožujka 2012., u postupku pokrenutom u povodu prijedloga doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, tužiteljici nije priznato prav... 2.12.2014
7 UsI-1393/13-7 Rješenjem Grada (...), Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-401-03/12-01/5, URBROJ: 2107/02-08-13-6 od 29. travnja 2013. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužitelja, za obnovu postupka utvrđivanja komunalnog doprinosa okončanog rješenjem istoga tijela KLASA: UP/... 28.11.2014
6 UsI-1186/13- 9 Poreznim rješenjem Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave R., KLASA: UP/I-410-20/2008-001/3759, URBROJ: 513-007-08-08/2009-0002 od 20. siječnja 2009.g. tužitelju je utvrđena obveza poreza na promet nekretnina u iznosu od 8.750,66 kn, za nekretninu kč.br. 1111/4, ... 26.11.2014
6 UsI-1072/13-13 Carinskim rješenjem Ministarstva financija - Carinske uprave, Carinarnice R., KLASA: UP/I-415-02/12-01/270, URBROJ: 513-02-4598/15-12-2 od 26. rujna 2012.g. utvrđeno je da se za robu stavljenu u carinski postupak puštanja u slobodan promet po JCD broj 45020/640/29528 od 12. rujna 2011.g. kod CI... 26.11.2014
4 UsI-491/13-9 Rješenjem tuženika KLASA: 140-03/12-03/03269246366, URBROJ: 341-99-06/2-12-004948 od 17. siječnja 2013. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u P., broj 20184 od 27. veljače 2012. kojim prvostupanjskim... 14.11.2014
4 UsI-524/13-11 Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-102-02/12-01/821, URBROJ: 524-03-02-01/8-13-2 od 11. veljače 2013. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured P., KLASA: UP/I-102-05/03-01/2012, URBROJ: 2168-27-09/19-12-06 od 13. studenog 2012. kojim... 14.11.2014
3 UsI-1723/13-14 Osporavanim rješenje tuženika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u nastavku teksta HAKOM), klasa: UP/I-344-08/13-01/759, urbroj: 376-05/MP-13-02 od 15. svibnja 2013. odbačen je zahtjev tužitelja za rješavanje spora kao nedopušten, uz obrazloženje da je zahtjev tužitelja od ... 13.11.2014
2 UsI-1139/13-12 Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, KLASA: UP/I-112-01/12-01/420, URBROJ: 538-02-2/0044-12-1 od 31. listopada 2012., utvrđeno je da tužiteljici, službenici na radnome mjestu referenta u navedenom Ministarstvu, (…), prestaje državna služba na odre... 5.11.2014
5 UsI-1643/12-25 Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-415-02/2010-01/137, URBROJ: 513-07-18-10-1 od 9. kolovoza 2010. godine kojim je utvrđeno da je tužitelj, kao stjecatelj imovine i preuzim... 24.10.2014
7 UsI-1572/12-13 Rješenjem Grada R., Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalne poslove KLASA: UP/I-363-03/12-01/368, URBROJ: 2169-01-02-03/3-12-1 od 26. lipnja 2012. godine obvezniku (…), ovdje tužitelju, određene je komunalna naknada za stambeni i garažni prostor u (…), u ukupnom iznosu od 73,85 kn m... 20.10.2014
7 UsI-1580/12-10 Rješenjem P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostave u O., KLASA: UP/I-350-07/12-01/1, URBROJ: 2170/01-03-06/8-11-02 od 27. siječnja 2012. godine odbijen je zahtjev društva je (…), ovdje tužitelja, za izdavanje po... 20.10.2014
5 UsI-1691/12-13 Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-471-02/10-01/286, URBROJ: 513-07-18-10-1 od 6. prosinca 2012. godine kojim je tužitelju utvrđen manje obračunati... 17.10.2014
6 UsI-1627/13-25 Osporenim rješenjem tuženika poništena je Dokumentacija za nadmetanje u dijelu kojem je zahvaćena nezakonitošću, u otvorenom postupku javne nabave, predmet nabave: usluga pridobivanja drva iz šume i uzgajanja šuma - odvojeni postupak nabave pojedinih grupa za područje (…), broj objave 2013/S 00... 15.10.2014
6 UsI-845/13-13 Poreznim rješenjem Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-471-02/10-01/171, URBROJ: 513-07-18-10-01 od 10. rujna 2010.g. tužitelju je za vremensko razdoblje od 01. siječnja 2008.g. do 31. prosinca 2008.g. utvrđena obveza s osnove manje obračunatog poreza na dod... 15.10.2014
4 UsI-2034/13-7 Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-223-03/13-01/6, URBROJ: 515-03-01-01/4-13-2 od 07. studenog 2013. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za opću upravu, KLASA: UP/I-223-03/13-08/92, URBROJ: 2170-06-03/1-13-2 od 10. rujna 2... 14.10.2014
7 UsI-41/13-17 Lokacijskom dozvolom Grada (...), Upravnog odjela za prostorno uređenje, Odsjeka za gradnju KLASA: UP/I-350-05/10-01/125, URBROJ: 2168/01-03-04-0373-10-12 od 28. prosinca 2010. godine određeni su lokacijski uvjeti za građenje prometne površine i oborinske odvodnje i javne rasvjete ulice (…), u nase... 13.10.2014
1 UsI-1676/12-21 Prvostupanjskim rješenjem Grada (...), Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-350-05/11-07/10, URBROJ: 2133/01-04/24-11-16 od 21. prosinca 2011. odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu up... 9.10.2014
4 UsI-1742/13-26 Odlukom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj SI-19/13 od 20. lipnja 2013. odlučeno je, u točki I. izreke Odluke: da istovremeno obnašanje dužnosti direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka uz obavljanje funkcije predsjednice nadzornog odbora trgova... 9.10.2014
UsI-3391/13-9 Osporenom odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/12-01/1848, urbroj: 376-05/GK-13-09/DB) od 12. lipnja 2013. odbijen je prigovor tužitelja na račun za mjesec rujan 2012. izdan od Hrvatskog Telekoma d.d., Savska cesta 32, Zagreb, kao neosnovan. 9.10.2014
3 UsI-2003/13-15 Osporavanom Odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/11-01/1378, urbroj: 376-05/LGŠ-13-07 (DB) od 24. siječnja 2013. odbijen je prigovor pretplatnika (ovdje tužitelja) Branka Margete na postupanje operatera Optima Telekom d.d., a vezano uz naplatu uslug... 7.10.2014
1 UsI-258/14-9 Odlukom tuženika broj: SI-65/13, URBROJ: 711-1-19-SI-65-13/14 od 22. studenoga 2013. u točki I. izreke utvrđeno je da je tužitelj istovremenim obnašanjem dužnosti općinskog načelnika Općine (…) i obavljanjem funkcije predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva (…) počinio povredu čl. 14. s... 6.10.2014
2 UsI-1235/14-9 Tužitelj je uz tužbu, zaprimljenu u ovome Sudu 30. srpnja 2014., podnio i prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe u ovome upravnom sporu. Na taj način bilo bi odgođeno izvršenje ovdje osporenog rješenja tuženika, KLASA: UP/I-360-02/14-39/4, URBROJ: 531-04-2-14-1 od 18. srpnja 2014., koji... 29.9.2014
6 UsI-1071/13-5 Rješenjem Financijske agencije, Regionalnog centra R., Nagodbenog vijeća: RI01 (dalje: prvostupanjsko tijelo) KLASA: UP-I/110/07/13-01/2582, URBROJ: 04-06-13-2582-16 od 19. travnja 2013.g., žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja tog tijela KLASA: UP/I-110/07/13-01/2582, URBROJ: 04-06-13-258... 29.9.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2014(127)
> Siječanj(16) > Veljača(7) > Ožujak(12) > Travanj(12) > Svibanj(9) > Lipanj(17) > Srpanj(8) > Kolovoz(8) > Rujan(15) > Listopad(13) > Studeni(7) > Prosinac(3)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(119)
Presuda i rješenje(3)
Rješenje(5)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite