Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sudovi Republike Hrvatske > 2013
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 108)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
1 UsI-1129/12-14 Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-361-01/07-01/22, URBROJ: 2133-04-03/6-08-11 od 7. siječnja 2008., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužitelja za utv... 31.12.2013
4 UsI-830/13-8 Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/13-01/315, URBROJ: 566-01/1-13-2 od 25. veljače 2013. odbačena je žalba tužitelja izjavljena protiv odluke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 110-01/12-01/05, URBROJ: 344-71/1-13-219 od 11. veljače 2013. kojom je J. T. imenovana predstojnicom Hrvat... 30.12.2013
1 UsI-1688/12-12 Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za gospodarstvo, KLASA: UP/I-320-03/07-01/00360, URBROJ: 2170-76-02-07-0006 od 6. studenoga 2007., određena je tužitelju, kao investitoru, jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta u građevinsko rad... 23.12.2013
1 UsI-763/12-41 Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-943-04/07-01/6 ZL/FB, URBROJ: 2170-04-03-10-22 od 7. lipnja 2010., donesenim u ponovljenom upravnom postupku, odbijen je zahtjev tužitelja, kao korisnika izvlaštenja, za potpuno izvl... 23.12.2013
7 UsI-1509/13 Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za gospodarenje zemljištem, KLASA: UP/I-350-06/11-08/29, URBROJ: 2170/01-01-20-11-2 od 11. srpnja 2011. godine zgradi sagrađenoj na k.č.br. 383/11 k.o. S. određen je kućni broj 20/A. 18.12.2013
1 UsI-976/12-18 Prvostupanjskim rješenjem o uvjetima građenja P.-g. županije, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada R., KLASA: UP/I-361-03/10-01/93, URBROJ: 2170/1-13-02-11-41/KN/ od 26. srpnja 2011. dozvoljena je investitorima R. B., P. J. i S. K., ovdje zainteresir... 18.12.2013
8 UsI-1765/12-25 Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice Z., KLASA: UP/I-415-02/11-04/211, URBROJ: 513-02-41-90/04-11-2 od 24. listopada 2011., odbijen je zahtjev tužitelja za ispravak podataka u carinskoj deklaraciji i otpust carinskog duga u iznosu od 22.165,43 kn za rob... 10.12.2013
1 UsI-1721/12-11 Prvostupanjskim rješenjem Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Područnog ureda za katastar K., KLASA: 932-04/11-03/233, URBROJ: 541-10-3/8-11-2 od 7. srpnja 2011. odbijen je prigovor tužitelja, te D. M., iz K. i D. M. iz P., izjavljen u postupku nove katastarske izmjere za k.o. K. II, u... 9.12.2013
5 UsI-287/12-23 Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda K., KLASA: UP/I-471-02/09-01/64, URBROJ: 513-07-04-09-01 od 20. kolovoza 2009. godine tužitelju su utvrđeni manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godin... 6.12.2013
7 UsI-482/12-22 Rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-942-05/00-01/473, URBROJ: 2125-05/4-09-3 od 5. studenog 2009. godine, odbijen je zahtjev G.-s. b., ovdje tužitelja, za naknadu za oduzetu imovinu, koja se sastoji od nekre... 6.12.2013
7 UsI-881/12-23 Lokacijskom dozvolom L.-s. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša i prirode te komunalnu gospodarstvo, KLASA: UP/I-350-05/10-01/43, URBROJ: 2125/1-08/4-11-08 od 21. prosinca 2011. godine investitorima I. P. i N. M., ovdje zainteresiranim osobama, određeni su lokacijski uvj... 6.12.2013
7 UsI-912/12-23 Rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinskopravne poslove, Ispostave R. KLASA UP/I-942-03/08-08/3 URBROJ: 2163-12/6-11-17 od 16. kolovoza 2011. godine utvrđeno je da je k.č.br. 179/zgr k.o. B., koja je u vrijeme donošenja rješenja u zemljišnim knjigama bila upisana u vlasn... 6.12.2013
4 UsI-1146/12-13 Prema članku 38. stavku 1. ZOMO profesionalne bolesti su određene bolesti izazvane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima na osnovi kojih oboljela osoba ima svojstvo osiguranika prema ovome Zakonu a prema 4.12.2013
7 UsI-947/12-16 Rješenjem I. županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju P., KLASA: UP/I-361-03/10-03/73, URBROJ: 2163/1-18-06/1-12-8 od 27. siječnja 2012. godine odbijen je zahtjev D. T., ovdje tužitelja, za izdavanjem potvrde glavnog projekta za građenje... 29.11.2013
2 Usl-1169/12-9Tuženik je zaključkom KLASA: UP/I-451-04/07-10/18, URBROJ: 326/772-12-29 od 4. listopada 2012. obustavio postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (nastavno: HANFA) pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d. O... 29.11.2013
UsI-1376/12-15 U pravovremenoj tužbi, podnesenoj protiv rješenja tuženika, klasa: 015-01/1209/09, urbroj: 5030106-12-1 od 25. svibnja 2012. godine, tužitelj je, u bitnom, naveo: da je tuženik pogrešno utvrdio činjenično stanje, te tako pogrešno primijenio materijalno pravo; da nije točna tvrdnja tuženika da j... 27.11.2013
7 UsI-923/12-14 Rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Ispostave M. L. KLASA: UP/I-942-05/02-01/31, URBROJ: 2170-11-01-10-14/MO od 24. studenog 2010. godine odbijen je zahtjev A. S., ovdje tužiteljice, za povrat nekretnina k.č.br. 302 k.o. M. L., zbog toga što tuži... 26.11.2013
2 UsI-1397/12-12 Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područnog ureda u R., KLASA: UP/I-502-06/12-01/8, URBROJ: 338-08-36-12-5 od 16. srpnja 2012., tužiteljici, zaposlenoj kod poslodavca T. d.o.o. P., za vrijeme korištenja bolovanja zbog komplikacija u trudnoći od 1. veljače 201... 13.11.2013
1 UsI-1852/12-12 Prvostupanjskim rješenjem Općine M., Upravnog odjela za prostorno planiranje i komunalni sustav, KLASA: UP/I-944-09/02-02/89, URBROJ: 2168/02-03/4-11-19 od 16. prosinca 2011., donesenim u ponovnom postupku, tužiteljima je određena obveza plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju stambene građevi... 11.11.2013
1 UsI-718/12-16 Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjeka za imovinsko pravne poslove i obnovu KLASA: UP/I-943-04/05-01/01, URBROJ: 2133-04-03/2-05-15 od 11. listopada 2005., u točki I. izreke p... 11.11.2013
5 UsI-328/12-8 Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-471-02/09-01/195, URBROJ: 513-07-18-09-01 od 20. listopada 2009. godine tužitelju su utvrđeni manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. god... 8.11.2013
1 UsI-559/12-33 Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-006-01/12-01/5, URBROJ: 515-03-02-02/4-12-1 od 15. veljače 2012. u točki 1. utvrđen je prestanak djelovanja tužitelja I. stranke iz P., dok je u točki 2. riješeno da se tužitelj briše iz Registra političkih stranaka Republike Hrvatske pod registarskim... 6.11.2013
UsI 1162/2012-0Rješenjem tuženika, UP/I-402-08/12-01/208, URBROJ: 338-21-01-12-2 od 9. srpnja 2012., obustavljen je postupak povodom odštetnog zahtjeva P. D. za priznavanje prava na novčanu naknadu radi oboljenja zbog profesionalne bolesti uzrokovane azbestom. Tuženik je svoju odluku, u bitnome, utemeljio na utvrđ... 31.10.2013
UsI 649/2013-10Osporavanim rješenjem ministarstva KLASA:..., URBROJ: … od 11. travnja  2013. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja ureda, KLASA: …, URBROJ: … od 25. studenoga 2011. Navedenim prvostupanjskim rješenjem odbačen je zahtjev za naknadu B. T., G. T. i R. B. (t. 1. izreke). Pod t. d... 31.10.2013
5 UsI-794/12-15 Prvostupanjskim poreznim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave K., KLASA: UP/I-410-23/2007-02/1105, URBROJ: 513-07-08-04/10-3od 30. travnja 2010. godine, zamijenjeno je privremeno porezno rješenje istog tijela, KLASA: UP/I-410-23/2007-02/1105, URBROJ: 5... 31.10.2013
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2013(108)
> Siječanj(2) > Veljača(7) > Ožujak(10) > Travanj(10) > Svibanj(16) > Lipanj(8) > Srpanj(7) > Kolovoz(4) > Rujan(9) > Listopad(13) > Studeni(9) > Prosinac(13)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(101)
Presuda i rješenje(1)
Rješenje(6)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite