Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sudovi Republike Hrvatske > 2016
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 83)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsImio 5/2015-15U pravovremenoj tužbi podnesenoj protiv rješenja tuženika KLASA: UP/II 141-02/14-01/OB, URBROJ: 341-99-05/3-14-007724 od 27. studenog 2014. godine tužitelj osporava zakonitost navedenog rješenja. U opširnoj tužbi tužitelj kao tuženika označava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ali i druge tuž... 22.12.2016
UsIpor 50/2014-13Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-423-01/14-01/75, Ur.broj: 513-04/14-2 od 13. veljače 2014. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Financijske agencije, Regionalnog centra Split, Nagodbenog vijeća ST01, Klasa: UP-I/110/07/13-01/4800, Ur.broj: 04-06-14-4800-131 od 10. siječn... 21.12.2016
UsI 437/2016-8Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva socijalne politike i mladih, Samostalnog sektora za pravne poslove, Službe za drugostupanjski postupak, KLASA:UP/II-551-08/15-01/44, URBROJ: 519-06-1/19-16-4 od 2. veljače 2016. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu s... 13.12.2016
UsI-916/16-9Tužitelj Andro Vlahušić podnio je kod Upravnog suda u Splitu tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja rješenja tuženika od 12. siječnja 2015. godine, te je navedeni spis zaprimljen kod Upravnog suda u Splitu pod poslovnim brojem UsI-39/15. Nakon toga... 12.12.2016
UsI-499/16-18 Tužitelj KRON d.o.o. podnio je kod ovoga suda tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja rješenja tuženika. 9.12.2016
UsI 1771/2015-8Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva socijalne politike i mladih, Samostalnog sektora za pravne poslove, Službe za drugostupanjski postupak, KLASA: UP/II-551-08/14-01/199, URBROJ: 519-06-1/19-15-5 od 5. kolovoza 2015. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Centra za socijaln... 6.12.2016
UsImio 482/2014-9Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II 141-02/14-01/OB, Urbroj: 341-99-15/3-14/7944 od 03. listopada 2014. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu, Klasa: UP/I-141-02/14-01, Urbroj: 341-18-05/3-14/35403 od 04. lip... 1.12.2016
UsI 397/2015-12Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Puli-Pola, KLASA: 140-10/14-02/ 03346520393, URBROJ: 341-13-11/2-14-013156 od 2. srpnja 2014., u postupku pokrenutom na zahtjev tužitelja od 17. ožujka 2014., tužitelju je priznato svojstvo osiguranika iz mirovins... 29.11.2016
UsI 442/2015-9Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci, KLASA: UP/I-140-02/14-01, URBROJ: 341-14-05/3-14-15457 od 7. svibnja 2014., tužitelju - hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, određena je, počevši od 4. veljače 2014., prijevremena starosna mirovina u ... 29.11.2016
2 UsI-1801/14-39 Rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-07/14-01/48, urbroj: 376-04/AM-1-3 (DM) od 6. listopada 2014. utvrđeno je da je Hrvatski Telekom d.d. (ovdje zainteresirana osoba) obvezan korisniku (ovdje tužitelju) isplatiti naknadu zbog nepravovremenog prijenosa broja 095 894 29 77 u iznosu od 9.970,00 ku... 23.11.2016
UsI 343/2015-10Rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-217-02/14-06/97, URBROJ: 317-14-6 od 23. siječnja 2015., odbijen je prijedlog tužitelja za obnovu postupka dovršenog rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-217-02/14-06/97, URBROJ: 317-14-2 od 14. listopada 2014. godine. Potonjim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjav... 17.11.2016
7 UsI-1709/15-5 Presudom ovoga Suda poslovni broj 7 UsI-1425/13-7 od 15. rujna 2015., u predmetu tužitelja Željka Vanjka protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (ranije Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije) poništeno je rješenje tuženika klasa: UP/I-344-07/13-01/74... 16.11.2016
14 UsI-51/14-19U pravovremenoj tužbi, podnesenoj protiv rješenja tuženika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (sada: Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti) klasa: UP/I-344-08/13-01/575, urbroj: 376-05/MP-13-05 (DB) od dana 26. lipnja 2013. tužitelj je, u bitnom, naveo da isto pobij... 11.11.2016
UsImio 59/2015-6Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Zagreb, Klasa: UP/II 140-02/14-01, Urbroj: 341-99-05/3-14/5247 od 19. prosinca 2014. odbijena je kao neosnovana žalba B. R., ovdje tužiteljice, izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguran... 11.11.2016
UsI 1902/2014-8Rješenjem tuženika KLASA: UP/II 121-05/13-01/42, URBROJ: 512M-020201-13-3 od 04. lipnja 2013. odbijena je žalba tužiteljice protiv rješenja Zapovjedništva za potporu, Središnjice za upravljanje osobljem, KLASA: UP/I 121-05/12-01/1745, URBROJ: 3522-0504-12-4 od 30. studenog 2012., a kojim prvostupan... 4.11.2016
UsI 766/2016-6Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, Ispostave Rijeka, KLASA: UP/I-411-01/09-01/75ŠE, URBROJ: 513-07-08-08/14-14 od 10. prosinca 2014. odbijen je zahtjev tužitelja za povrat zateznih kamata u postupku utvrđivanja obračuna doprinosa za mirovinsko o... 28.10.2016
UsI 1514/2014-7Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 562-01/14-01/23, URBROJ: 512M-020201-14-2 od 21. kolovoza 2014. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Područnog odjela za poslove obrane Zagreb, KLASA: UP/I 562-01/12-01/34, URBROJ: 512M2-50-14-4 od 24. ožujka 2014. kojim prv... 24.10.2016
4 UsI-1560/14-7 Tužba u ovoj upravnoj stvari zaprimljena je na ovom Sudu 16. listopada 2014., nakon što se Visoki upravni sud Republike Hrvatske rješenjem poslovni broj Us-10169/2011 od 4. rujna 2014. oglasio nenadležnim za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari te predmet ustupio Upravnom sudu u Zagrebu, koji se r... 21.10.2016
UsI 28/2015-11Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Zagreb, Područne službe Karlovac, KLASA: UP/I-502-06/13-08/163, URBROJ: 338-04-29-14-6 od 22. rujna 2014., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužiteljice, podnesen 5. prosinca 2013., za priznanje p... 20.10.2016
UsI 1627/2015-17Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-602-04/15-11/0002, URBROJ: 533-20-15-0002 od 22. rujna 2015., utvrđeno je da Odluka o osnivanju Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u sastavu Sveučilišta Jurja Dobrile, KLASA: 003-08/15-02/52, URBROJ: 380-01-15-1 od 28. travnja 2015. (u nastavku teksta: ... 17.10.2016
UsI 1201/2015-8Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/15-01, URBROJ: 341-99-05/3-15-2675 od 9. lipnja 2015. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Go... 6.10.2016
UsI 1541/2014-10Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Pazin, KLASA: UP/I-410-03/05-01/17, URBROJ: 513-07-18/11-02 od 11. srpnja 2011. godine, kojim je odbijen zahtjev tužitelja za povrat poreza na... 30.9.2016
UsI 1828/2014-7Osporenim rješenjem tuženika UP/II-019-06/14-06/68, URBROJ: 510-04-01-02/1-14-02 od 23. rujna 2014. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u istarskoj županiji, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, KLASA: UP/I-019-01/14-04/13, URBROJ: 2163-05-03-14-1 od... 20.9.2016
UsI-244/14-7Osporenom odlukom tuženika klasa: UP/I-344-08/14-01/420, urbroj: 376-05/MS-14-04 (IM) od 9. rujna 2014. odbijen je zahtjev tužitelja vezan za prigovor na obračunatu naknadu zbog prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora. 16.9.2016
UsI 1414/2014-12Rješenjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-943-01/97-01/78, URBROJ: 2163-06-01-12-31 od 6. srpnja 2012. godine odbijen je zahtjev C. B., ovdje tužitelja, za naknadu/povrat oduzete imovine - nekretnine k.č.br. … sve k.o. Š., uz obrazloženje, k... 16.9.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2016(83)
> Siječanj(8) > Veljača(9) > Ožujak(15) > Travanj(7) > Svibanj(6) > Lipanj(4) > Srpanj(2) > Kolovoz(3) > Rujan(8) > Listopad(6) > Studeni(8) > Prosinac(7)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(82)
Presuda i rješenje(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite