Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sudovi Republike Hrvatske
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 20 / 21
Dokumenti od 476 do 500 (od ukupno 507)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
2 UsI-119/12-18Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u P., KLASA: 140-03/18/01, UBROJ: 341-13-05/3-10/012546 od 23. veljače 2011., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužiteljice da joj se ponovno odredi mirovina. Navedeno rješenje doneseno je u ponovnom... 4.7.2012
2 UsI-905/12-2 Tužiteljica je podnijela tužbu protiv Županijskog suda u (…), radi poništenja rješenja broj: 5. Su-305/12 od 26. travnja 2012. Navedenim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba tužiteljice protiv rješenja predsjednika Općinskog suda u (…), broj: 12-Su-28/12-3 od 1. ožujka 2012. godine, koji... 29.6.2012
3 UsI-234/12-7 Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/11-01/865, URBROJ: 338-01-21-12-2 od 9. siječnja 2012. odbijena je žalba osiguranika Š. K. (ovdje tužitelja) te je potvrđeno rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područni ur... 21.6.2012
2 UsI-194/12-13 Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u G., KLASA: UP/I-141-02/11-01/OB: 03159640647, UBROJ: 341-06-05/3-11-005414 od 16. studenog 2011., tužiteljici nije priznato pravo iz mirovinskog osiguranja na temelju invalidnosti. 20.6.2012
1 UsI-28/12-9Zaključkom Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Ispostave O., KLASA: UP/I-942-05/02-01/27, URBROJ: 2170-12-01-09-7 od 27. srpnja 2009. odbačen je zahtjev tužitelja za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine kao nepotpun na temelju... 19.6.2012
2 UsI-590/12-7 Rješenjem tuženika, KLASA: 943-01/11-02/1084, URBROJ: 360-7021/01-2012-5 od 1. veljače 2012., odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje dopunskog uvjerenja u odnosu na nekretninu označenu kao k.č. 992, k.o. M., za koju je u zahtjevu navedeno da na njoj pravni prednik tužitelja G. Z., ima upisan... 18.6.2012
1 UsI-238/12-10 Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Carinarnice R., KLASA: UP/I-415-02/11-09/13, URBROJ: 513-02-4598/15-11-2 od 2. svibnja 2011. tužiteljici je utvrđena obveza plaćanja iznosa od 26.650,00 kn s pripadajućim kamatama na ime trošarine na nenamjens... 12.6.2012
2 UsI-59/12-17Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, KLASA: UP/I-942-05/00-01/468, URBROJ: 2125-05/4-10-7 od 29. travnja 2010., odbijen je zahtjev tužitelja za vraćanje, odnosno utvrđivanje naknade za nekretnine oduzete u D. L., pobliže oz... 6.6.2012
2 UsI-128/12-10Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, KLASA: UP/I-112-03/11-01/04, URBROJ: 2163-01-11-1 od 25. srpnja 2011., nakon provedenog postupka oglasa radi prijma u državnu službu na određeno vrijeme, tužiteljica je primljena u službu u Ured državne uprave u I. županiji, u Ispostavu P... 30.5.2012
2 UsI-275/12-12Rješenjem tuženika, broj: 511-01-203-UP/I-1/3106/4-10. od 9. prosinca 2011., odbijen je zahtjev tužitelja za primitak u hrvatsko državljanstvo. Navedeno rješenje obrazloženo je utvrđenjem da tužitelj nije ispunio zakonsku pretpostavku za primitak u hrvatsko državljanstvo jer nije dostavio otpust iz ... 30.5.2012
3 UsI-123/12-14Rješenjem tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske KLASA: 140-01/11-02-1, URBROJ: 512-01-11-619 od 20. prosinca 2011. u t. 1. izreke određeno je da poručniku T. J. (ovdje tužitelju) prestaje djelatna vojna služba s danom 31. prosincem 2011. uz častan otpust s pravom na starosnu mirovinu, d... 24.5.2012
2 UsI-101/12-19Tuženik je odlukom, KLASA: 640-03/11-01/0956, URBROJ: 355-02-09-11-0002 od 12. listopada 2011., odlučio da se tužitelj ne izabire u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. 23.5.2012
2 UsI-158/12-12Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-361-01/08-01-5, URBROJ: 2133-04-03/6-10-10 od 22. ožujka 2010., odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđivanje prava na naknadu štete u vidu obnove obiteljske kuće u K.. Pritom je... 23.5.2012
2 UsI-23/12-21Prvostupanjskim rješenjem Grada P., Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, KLASA: UP/I-363-03/10-02/00054, URBROJ: 2168/01-04-02-10-001 od 20. siječnja 2010., tužitelju je utvrđena komunalna naknada za zgradu u P., Ulica sv. T. 2. Iznos komunalne naknade i ostale obveze tužitelja vezane za k... 23.5.2012
1 UsI-61/12-9Tužitelj je podnio tužbu ovom Sudu protiv tuženika u kojoj osporava zakonitost tuženikove odluke navodeći, u bitnome, da tužitelj nije mogao dostaviti dokaz da se ranijih godina u pravnom prometu izjašnjavao kao pripadnik hrvatskog naroda iz razloga što ne posjeduje pisanu ispravu iz ranijih godina ... 23.5.2012
1 UsI-7/12-15 Prvostupanjskim rješenjem Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar G., Ispostava S., KLASA: UP/I-932-07/10-04/222, URBROJ: 541-15-3-06/1-10-2 od 16. studenog 2010. promijenjeni su podaci u katastarskom operatu k.o. S. J. i to na način da su podaci u posjedovnom listu za k.č. 5952 k.o. ... 22.5.2012
2 UsI-344/12-20Odlukom o odabiru Općine U., KLASA: 363-02/09-01/02, UBROJ: 2125/12-01-11-49 od 10. listopada 2011. kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave broj objave: N-02-V135518-120911 te ispravak objave broj: N-14-V-137363-260911 (nabava isporuke i ugradnje opreme za modernizaciju javne rasvjete u svr... 16.5.2012
2 UsI-74/12-14Nadalje, u Dodatku II., koji čini dio Direktive, propisane su dopuštene snižene stope poreza i oslobađanja od oporezivanja u pojedinim zemljama članicama Europske Unije u prijelaznom razdoblju. Pod točkom 8. podstavkom 15. Direktive Italiji je 9.5.2012
3 UsI-306/12Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. odlučeno je da se raspušta Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća da prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada R... 2.5.2012
1 UsI-4/12-9Rješenjem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (sada: Ministarstva poljoprivrede) KLASA: UP/I-946-02/09-01/239, URBROJ: 538-07-1/01410-11-3 od 16. prosinca 2011. riješeno je da se k.č. 791/7 k.o. M. u površini od 2388 m² smatra šumom i šumskim zemljištem te da će se pre... 24.4.2012
3 UsI-144/12-21Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-363-03/08-01/44, URBROJ: 2163/1-09/4-12-13 od 12. siječnja 2012. u t. 1. izreke poništeno je rješenje o ovrsi komunalnog doprinosa, Upravnog odjela za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada U. KLASA: UP/I-740-11/07-01/83 URBROJ: 2105/05-07/06nj-0... 19.4.2012
2 UsI-134/12-9Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice K., KLASA: UP/I-415-02/11-01/43, URBROJ: 513-02-5790-11-2 od 5. svibnja 2011., tužitelju je utvrđena obveza plaćanja trošarine na nenamjensko korištenje plinskog ulja za pogon vozila te pripadajućih zateznih kamata, u izn... 13.4.2012
3 UsI-45/12-17 Rješenjem tuženika Državnog inspektorata, Područne jedinice R.KLASA: UP/I-336-01/11-01/03, URBROJ: 556-12-11-06 od 21. prosinca 2011. odbijen je prigovor tužiteljice kojeg je ista podnijela 15. prosinca 2011. protiv Obavijesti tuženika KLASA: 336-02/11-01/784, URBROJ: 556-12-11-02 od 28. studenoga 2... 12.4.2012
UsI-305/12Dana 9. veljače 2012. godine tužiteljica Općina Posedarje je podnijela tužbu protiv rješenja tužene klasa: 015-01/12-09/05, urbroj: 5030106-12-1 od 02. veljače 2012. godine, kojim je raspušteno Općinsko vijeće Općine Posedarje, navodeći, u bitnom, da navedeno rješenje nije na zakonu osnovano zbog ne... 5.4.2012
2UsI- 38/12-11Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. ž., KLASA: UP/I-562-02/07-01/153, URBROJ: 2133-05-03/4-07-4 od 7. studenog 2007. tužitelju je priznat status hrvatskoga ratnog vojnog invalida (u nastavku teksta: HRVI) X. skupine s 20% oštećenja organizma po osnovi bolesti PTSP, privremeno do 31. ... 4.4.2012
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 19 20 21 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(20) 2017(31) 2016(73) 2015(70)
2014(127) 2013(108) 2012(77) 2004(1)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(476)
Presuda i rješenje(10)
Rješenje(21)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite