Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sudovi Republike Hrvatske
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 20 / 21
Dokumenti od 476 do 500 (od ukupno 515)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
2 UsI-11/12-20Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-942-05/09-01/32 DC/SM, URBROJ: 2170-04-03-09-2 od 28. rujna 2009., odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k. č. 540 – dio kuće br. 1 u Ul... 17.7.2012
1 UsI-442/12-10 Kod ovoga Suda zaprimljena je 22. ožujka 2012. tužba tužitelja pod poslovnim brojem 1 UsI-442/12. Tužitelji tužbom traže poništenje drugostupanjskog rješenja navedenog u izreci ovog rješenja kojim je povodom žalbe zainteresirane osobe poništena građevinska dozvola P.-g. županije, Upravnog odje... 17.7.2012
2 UsI-299/12-11 Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područnog ureda u P., KLASA: UP/I-504-03/11-01/14, UBROJ: 338-18-13-11-2 od 28. listopada 2011., odbijen je zahtjev tužiteljice za priznavanje prava na naknadu troškova liječenja u inozemstvu (Ljubljana, Slovenija) u iznosu o... 11.7.2012
1 UsI-112/12-8Tužitelji su pravodobno podnijeli tužbu ovom Sudu protiv tuženika kojom osporavaju zakonitost tuženikove odluke zbog povrede postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.   10.7.2012
1 UsI-1/12-13   10.7.2012
1 UsI-373/12-8Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave i., Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, broj: 511-08-18/3-UP/I-5/614-11 od 9. studenog 2011. odbijen je zahtjev tužiteljice, državljanke Republike Srbije, za izdavanje odobrenja za ... 10.7.2012
2 UsI-506/12-3 Tužiteljica je ovome Sudu podnijela tužbu protiv Odbora za državnu službu, radi ocjenjivanja službenice, koja tužba je u ovom Sudu zaprimljena pod posl. brojem 2 UsI-506/12. Tužbom je osporeno prvostupanjsko rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-808-07/1... 10.7.2012
1 UsI-76/12-12Rješenjem tuženika broj: 511-01-204-UP/I-3509/2-2011 od 14. listopada 2011. odbijen je zahtjev tužitelja za odobrenje stalnog boravka. 10.7.2012
2 UsI-119/12-18Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u P., KLASA: 140-03/18/01, UBROJ: 341-13-05/3-10/012546 od 23. veljače 2011., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužiteljice da joj se ponovno odredi mirovina. Navedeno rješenje doneseno je u ponovnom... 4.7.2012
2 UsI-905/12-2 Tužiteljica je podnijela tužbu protiv Županijskog suda u (…), radi poništenja rješenja broj: 5. Su-305/12 od 26. travnja 2012. Navedenim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba tužiteljice protiv rješenja predsjednika Općinskog suda u (…), broj: 12-Su-28/12-3 od 1. ožujka 2012. godine, koji... 29.6.2012
3 UsI-234/12-7 Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/11-01/865, URBROJ: 338-01-21-12-2 od 9. siječnja 2012. odbijena je žalba osiguranika Š. K. (ovdje tužitelja) te je potvrđeno rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područni ur... 21.6.2012
2 UsI-194/12-13 Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u G., KLASA: UP/I-141-02/11-01/OB: 03159640647, UBROJ: 341-06-05/3-11-005414 od 16. studenog 2011., tužiteljici nije priznato pravo iz mirovinskog osiguranja na temelju invalidnosti. 20.6.2012
1 UsI-28/12-9Zaključkom Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Ispostave O., KLASA: UP/I-942-05/02-01/27, URBROJ: 2170-12-01-09-7 od 27. srpnja 2009. odbačen je zahtjev tužitelja za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine kao nepotpun na temelju... 19.6.2012
2 UsI-590/12-7 Rješenjem tuženika, KLASA: 943-01/11-02/1084, URBROJ: 360-7021/01-2012-5 od 1. veljače 2012., odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje dopunskog uvjerenja u odnosu na nekretninu označenu kao k.č. 992, k.o. M., za koju je u zahtjevu navedeno da na njoj pravni prednik tužitelja G. Z., ima upisan... 18.6.2012
1 UsI-238/12-10 Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Carinarnice R., KLASA: UP/I-415-02/11-09/13, URBROJ: 513-02-4598/15-11-2 od 2. svibnja 2011. tužiteljici je utvrđena obveza plaćanja iznosa od 26.650,00 kn s pripadajućim kamatama na ime trošarine na nenamjens... 12.6.2012
2 UsI-59/12-17Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, KLASA: UP/I-942-05/00-01/468, URBROJ: 2125-05/4-10-7 od 29. travnja 2010., odbijen je zahtjev tužitelja za vraćanje, odnosno utvrđivanje naknade za nekretnine oduzete u D. L., pobliže oz... 6.6.2012
2 UsI-128/12-10Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, KLASA: UP/I-112-03/11-01/04, URBROJ: 2163-01-11-1 od 25. srpnja 2011., nakon provedenog postupka oglasa radi prijma u državnu službu na određeno vrijeme, tužiteljica je primljena u službu u Ured državne uprave u I. županiji, u Ispostavu P... 30.5.2012
2 UsI-275/12-12Rješenjem tuženika, broj: 511-01-203-UP/I-1/3106/4-10. od 9. prosinca 2011., odbijen je zahtjev tužitelja za primitak u hrvatsko državljanstvo. Navedeno rješenje obrazloženo je utvrđenjem da tužitelj nije ispunio zakonsku pretpostavku za primitak u hrvatsko državljanstvo jer nije dostavio otpust iz ... 30.5.2012
3 UsI-123/12-14Rješenjem tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske KLASA: 140-01/11-02-1, URBROJ: 512-01-11-619 od 20. prosinca 2011. u t. 1. izreke određeno je da poručniku T. J. (ovdje tužitelju) prestaje djelatna vojna služba s danom 31. prosincem 2011. uz častan otpust s pravom na starosnu mirovinu, d... 24.5.2012
2 UsI-101/12-19Tuženik je odlukom, KLASA: 640-03/11-01/0956, URBROJ: 355-02-09-11-0002 od 12. listopada 2011., odlučio da se tužitelj ne izabire u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. 23.5.2012
2 UsI-158/12-12Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-361-01/08-01-5, URBROJ: 2133-04-03/6-10-10 od 22. ožujka 2010., odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđivanje prava na naknadu štete u vidu obnove obiteljske kuće u K.. Pritom je... 23.5.2012
2 UsI-23/12-21Prvostupanjskim rješenjem Grada P., Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, KLASA: UP/I-363-03/10-02/00054, URBROJ: 2168/01-04-02-10-001 od 20. siječnja 2010., tužitelju je utvrđena komunalna naknada za zgradu u P., Ulica sv. T. 2. Iznos komunalne naknade i ostale obveze tužitelja vezane za k... 23.5.2012
1 UsI-61/12-9Tužitelj je podnio tužbu ovom Sudu protiv tuženika u kojoj osporava zakonitost tuženikove odluke navodeći, u bitnome, da tužitelj nije mogao dostaviti dokaz da se ranijih godina u pravnom prometu izjašnjavao kao pripadnik hrvatskog naroda iz razloga što ne posjeduje pisanu ispravu iz ranijih godina ... 23.5.2012
1 UsI-7/12-15 Prvostupanjskim rješenjem Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar G., Ispostava S., KLASA: UP/I-932-07/10-04/222, URBROJ: 541-15-3-06/1-10-2 od 16. studenog 2010. promijenjeni su podaci u katastarskom operatu k.o. S. J. i to na način da su podaci u posjedovnom listu za k.č. 5952 k.o. ... 22.5.2012
2 UsI-344/12-20Odlukom o odabiru Općine U., KLASA: 363-02/09-01/02, UBROJ: 2125/12-01-11-49 od 10. listopada 2011. kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave broj objave: N-02-V135518-120911 te ispravak objave broj: N-14-V-137363-260911 (nabava isporuke i ugradnje opreme za modernizaciju javne rasvjete u svr... 16.5.2012
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 19 20 21 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(28) 2017(31) 2016(73) 2015(70)
2014(127) 2013(108) 2012(77) 2004(1)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(484)
Presuda i rješenje(10)
Rješenje(21)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite