Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Upravni sudovi Republike Hrvatske
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 731)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Us-3839/2000-4   28.10.2004
3 UsI-21/12-9Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u P. za područje I. ž. od 22. kolovoza 2011. naređeno je tužitelju da u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja ukloni zidanu garažu, zidan... 23.2.2012
2 UsI-26/12-10 Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u R., KLASA: UP/I-612-08/11-05/0088, URBROJ: 532-04-14/17-11-1 od 02. lipnja 2011., arhitektonski sklop E. c. u O., smješten na gr.č. 246 i 271 z.č. 1030/16 k.o. V., stavljen je pod preventivn... 7.3.2012
3 UsI - 42/12-19 Osporenim rješenjem tuženika od 02. prosinca 2011. odbijena je žalba tužiteljice podnesena protiv rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme od 17. studenoga 2011., a kojim je utvrđeno da se na temelju natječaja za prijam višeg upravnog referenta na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodni ... 15.3.2012
2 UsI-20/12-13Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, KLASA: UP/I-363-01/10-08/2704, URBROJ: 2170/01-02-40-11-3 od 21. veljače 2011., donesenim u ponovnom postupku, tužitelju je utvrđena obveza plaćanja spomeničke rente za 2010. za obavljanje gospodarske djelatnosti usluge parkiranja, u pos... 20.3.2012
3 UsI - 60/12-12Osporenim rješenjem tuženika od 25. studenoga 2011. odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oružja i streljiva na malo uz obrazloženje da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje traženog odobrenja predviđeni u čl. 72. st. 2. a u svezi čl. 10. st. 2. t. 5. Za... 28.3.2012
2UsI- 38/12-11Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. ž., KLASA: UP/I-562-02/07-01/153, URBROJ: 2133-05-03/4-07-4 od 7. studenog 2007. tužitelju je priznat status hrvatskoga ratnog vojnog invalida (u nastavku teksta: HRVI) X. skupine s 20% oštećenja organizma po osnovi bolesti PTSP, privremeno do 31. ... 4.4.2012
2 UsI-272/12-11Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave p-g., Policijske postaje D., broj: 511-09-29/18-UP/I-211/2011. od 13. listopada 2011., odbijen je zahtjev tužitelja za produženje roka važenja oružnog lista za držanje i nošenje oružja (pištolja), pobliže označenog u izreci... 4.4.2012
UsI-305/12Dana 9. veljače 2012. godine tužiteljica Općina Posedarje je podnijela tužbu protiv rješenja tužene klasa: 015-01/12-09/05, urbroj: 5030106-12-1 od 02. veljače 2012. godine, kojim je raspušteno Općinsko vijeće Općine Posedarje, navodeći, u bitnom, da navedeno rješenje nije na zakonu osnovano zbog ne... 5.4.2012
3 UsI-45/12-17 Rješenjem tuženika Državnog inspektorata, Područne jedinice R.KLASA: UP/I-336-01/11-01/03, URBROJ: 556-12-11-06 od 21. prosinca 2011. odbijen je prigovor tužiteljice kojeg je ista podnijela 15. prosinca 2011. protiv Obavijesti tuženika KLASA: 336-02/11-01/784, URBROJ: 556-12-11-02 od 28. studenoga 2... 12.4.2012
2 UsI-134/12-9Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice K., KLASA: UP/I-415-02/11-01/43, URBROJ: 513-02-5790-11-2 od 5. svibnja 2011., tužitelju je utvrđena obveza plaćanja trošarine na nenamjensko korištenje plinskog ulja za pogon vozila te pripadajućih zateznih kamata, u izn... 13.4.2012
3 UsI-144/12-21Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-363-03/08-01/44, URBROJ: 2163/1-09/4-12-13 od 12. siječnja 2012. u t. 1. izreke poništeno je rješenje o ovrsi komunalnog doprinosa, Upravnog odjela za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada U. KLASA: UP/I-740-11/07-01/83 URBROJ: 2105/05-07/06nj-0... 19.4.2012
1 UsI-4/12-9Rješenjem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (sada: Ministarstva poljoprivrede) KLASA: UP/I-946-02/09-01/239, URBROJ: 538-07-1/01410-11-3 od 16. prosinca 2011. riješeno je da se k.č. 791/7 k.o. M. u površini od 2388 m² smatra šumom i šumskim zemljištem te da će se pre... 24.4.2012
3 UsI-306/12Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. odlučeno je da se raspušta Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća da prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada R... 2.5.2012
2 UsI-74/12-14Nadalje, u Dodatku II., koji čini dio Direktive, propisane su dopuštene snižene stope poreza i oslobađanja od oporezivanja u pojedinim zemljama članicama Europske Unije u prijelaznom razdoblju. Pod točkom 8. podstavkom 15. Direktive Italiji je 9.5.2012
2 UsI-344/12-20Odlukom o odabiru Općine U., KLASA: 363-02/09-01/02, UBROJ: 2125/12-01-11-49 od 10. listopada 2011. kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave broj objave: N-02-V135518-120911 te ispravak objave broj: N-14-V-137363-260911 (nabava isporuke i ugradnje opreme za modernizaciju javne rasvjete u svr... 16.5.2012
1 UsI-7/12-15 Prvostupanjskim rješenjem Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar G., Ispostava S., KLASA: UP/I-932-07/10-04/222, URBROJ: 541-15-3-06/1-10-2 od 16. studenog 2010. promijenjeni su podaci u katastarskom operatu k.o. S. J. i to na način da su podaci u posjedovnom listu za k.č. 5952 k.o. ... 22.5.2012
2 UsI-101/12-19Tuženik je odlukom, KLASA: 640-03/11-01/0956, URBROJ: 355-02-09-11-0002 od 12. listopada 2011., odlučio da se tužitelj ne izabire u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. 23.5.2012
2 UsI-158/12-12Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-361-01/08-01-5, URBROJ: 2133-04-03/6-10-10 od 22. ožujka 2010., odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđivanje prava na naknadu štete u vidu obnove obiteljske kuće u K.. Pritom je... 23.5.2012
2 UsI-23/12-21Prvostupanjskim rješenjem Grada P., Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, KLASA: UP/I-363-03/10-02/00054, URBROJ: 2168/01-04-02-10-001 od 20. siječnja 2010., tužitelju je utvrđena komunalna naknada za zgradu u P., Ulica sv. T. 2. Iznos komunalne naknade i ostale obveze tužitelja vezane za k... 23.5.2012
1 UsI-61/12-9Tužitelj je podnio tužbu ovom Sudu protiv tuženika u kojoj osporava zakonitost tuženikove odluke navodeći, u bitnome, da tužitelj nije mogao dostaviti dokaz da se ranijih godina u pravnom prometu izjašnjavao kao pripadnik hrvatskog naroda iz razloga što ne posjeduje pisanu ispravu iz ranijih godina ... 23.5.2012
3 UsI-123/12-14Rješenjem tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske KLASA: 140-01/11-02-1, URBROJ: 512-01-11-619 od 20. prosinca 2011. u t. 1. izreke određeno je da poručniku T. J. (ovdje tužitelju) prestaje djelatna vojna služba s danom 31. prosincem 2011. uz častan otpust s pravom na starosnu mirovinu, d... 24.5.2012
2 UsI-128/12-10Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, KLASA: UP/I-112-03/11-01/04, URBROJ: 2163-01-11-1 od 25. srpnja 2011., nakon provedenog postupka oglasa radi prijma u državnu službu na određeno vrijeme, tužiteljica je primljena u službu u Ured državne uprave u I. županiji, u Ispostavu P... 30.5.2012
2 UsI-275/12-12Rješenjem tuženika, broj: 511-01-203-UP/I-1/3106/4-10. od 9. prosinca 2011., odbijen je zahtjev tužitelja za primitak u hrvatsko državljanstvo. Navedeno rješenje obrazloženo je utvrđenjem da tužitelj nije ispunio zakonsku pretpostavku za primitak u hrvatsko državljanstvo jer nije dostavio otpust iz ... 30.5.2012
2 UsI-59/12-17Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko-pravne i zajedničke poslove, KLASA: UP/I-942-05/00-01/468, URBROJ: 2125-05/4-10-7 od 29. travnja 2010., odbijen je zahtjev tužitelja za vraćanje, odnosno utvrđivanje naknade za nekretnine oduzete u D. L., pobliže oz... 6.6.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 30 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(3) 2018(71) 2017(191) 2016(83)
2015(70) 2014(127) 2013(108) 2012(77)
2004(1)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Presuda(681)
Presuda i rješenje(17)
Rješenje(33)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite