Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
 

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stranica 1 / 1132
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 28281)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 7338/2016-3Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2967/2015 od 13. svibnja 2016. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. N. iz Slunja, poslovni broj Ovrv-62/15 od 11. svibnja 2015. te je tužbeni zahtjev odbijen... 31.7.2018
Pž-66/2018-2Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu rješenjem poslovni broj St-5121/16-32 od 19 prosinca 2017. pozvao je osobe koje imaju pravni interes za provođenje stečajnog postupka nad dužnikom na uplatu predujma u iznosu od 10.000,00 kn (točka 1. izreke), uz napomenu da će se u protivnom stečajn... 9.1.2018
Pž-6723/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-2644/17 od 12. listopada 2017. odbačen je prijedlog dužnika za provođenje predstečajnog postupka zaprimljen kod suda 29. rujna 2017. 29.11.2017
Pž-6872/2017-3Uvažava se žalba prvotuženika, ukida rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-311/17 od 24. svibnja 2017. i predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovan postupak.  21.11.2017
Pž 2929/2014-3Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-620/13 od 27. siječnja 2014. pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti odluke skupštine tuženika od 18. siječnja 2013. o izmjeni društvenog ugovora. Pod točkom II. izreke tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnič... 8.11.2017
Pž 1899/2016-5Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud oglasio se apsolutno nenadležnim za suđenje u ovoj pravnoj stvari u odnosu na trećetuženika te je u odnosu na njega ukinuo provedene radnje i odbacio tužbu (točka I. - III. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi trećetuženiku parnične troškove u iznosu od 71.... 16.10.2017
Pž 6068/2017-2Pobijanim rješenjem je u točci I. izreke utvrđeno da se tužba smatra povučenom dok je u točci II. izreke naloženo tužitelju da naknadi troškove tuženiku. Iz obrazloženja proizlazi da je pripremno, a ujedno i prvo ročište u ovoj pravnoj stvari održano 7. travnja 2016., te da na njega nije pristupio t... 16.10.2017
Pž 6314/2017-2Rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-104/2017 od 7. rujna 2017. Trgovački sud u Zagrebu odredio je ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika na temelju pravomoćnog i ovršnog pravorijeka Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu broj AS-P-2016/2 od 2. prosinca 2016., a radi na... 11.10.2017
Pž 6006/2017-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-155/17-8 od 5. srpnja 2017. u točki I. izreke rješenja odbijen je kao neosnovan prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine zabrane naplate po bjanko zadužnicama ovjerenim kod Javnog bilježnika Milke Čerg... 10.10.2017
Pž 5782/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-77/17 od 14. srpnja 2017. stavljeno je izvan snage rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-77/17 od 4. svibnja 2017. o određivanju osobe ovlaštene za zastupanje društva K. D. d.o.o. (točka I. izreke), osobom ovlaštenom za zastupanje dr... 9.10.2017
Pž 6114/2017-2Pobijanim rješenjem odlučeno je: I. „Otvara se stečajni postupak nad dužnikom E.-A. d.o.o., Z., OIB: ... II. Za stečajnog upravitelja imenuje se M. B., Z., OIB: ... III. Stečajni postupak otvoren je 15. rujna 2017. u 12,00 sati kada je ovo rješenje objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča ... 5.10.2017
Pž 6120/2017-2Rješenjem poslovni broj Ovr-176/17 od 16. kolovoza 2017. Trgovački sud u Zagrebu odredio je prekid postupka povodom prijedloga za ovrhu na temelju djelomičnog pravorijeka Stalnog izbranog sudišta Hrvatske gospodarske komore broj AS-P-2011/45 od 1. lipnja 2016. do pravomoćnog okončanja parnice radi p... 5.10.2017
Pž 1918/2017-4Presudom Trgovačkog suda u suda u Zagrebu poslovni P-4444/07 od 23. siječnja 2017. u točki I. njene izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 22.531,92 EUR sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 25. lipnja 2007. do isplate. Točkom II. izreke presude naloženo je tuženiku platiti tužit... 3.10.2017
Pž 5215/2017-5Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-168/14 od 18. srpnja 2017. je riješeno: „I. Saziva se skupština vjerovnika stečajnog dužnika A. d.d. u stečaju S. i to za dan 25. kolovoza 2017. god. s početkom u 9,00 sati u sudnici broj 22 (podrumski dio) Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska 6, ... 3.10.2017
Pž 843/2016-6Pobijana presuda glasi: 1. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 128.278,08 kn zajedno sa kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećanom za dva postotna poena, a koja kamata teče od 27. listopada 2008. pa do 30. travnja 2010. te kamatom u visini eskont ... 3.10.2017
Pž 5835/2015-3Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.992,26 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Protiv ove presude tuženik je podnio žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi ustraje kod prigovora da tužitelj nema pravo na ... 2.10.2017
Pž 5554/2017-2Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu je odredio prodaju nekretnina stečajnog dužnika K. P. d.o.o. u stečaju na kojima postoji razlučno pravo pobliže opisane u izreci rješenja (točka I. izreke) i naložio zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Požegi upis ... 20.9.2017
Pž 5457/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-859/16-242 od 25. srpnja 2017. dosuđena je ponuditelju S. Ž. iz A3, nekretnina upisana u z.k. uložak broj B3 k.o. Osijek... 19.9.2017
Pž 3215/2014-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 67.333,76 kn na ime izmakle dobiti sa zateznom kamatom od 13. ožujka 2014. do isplate koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana p... 18.9.2017
Pž 6522/2014-2Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Sisku poslovni broj P-4364/2010-16 od 18. listopada 2011. djelomično je održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika D. S. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-1330/10 od 4. svibnja... 18.9.2017
Pž 9386/2014-2Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj Povrv-1081/13 od 22. srpnja 2014. održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. J. M. iz Pazina, poslovni broj Ovrv-121/12 od 9. kolovoza 2012. u dijelu kojim je naloženo tuženi... 18.9.2017
Pž 5201/2016-2Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj Ovr-81/12 od 1. travnja 2016. odbio kao neosnovan ovršenikov zahtjev za otklanjanje nepravilnosti koje je sudski ovršitelj učinio u provedbi ovrhe. Iz obrazloženja proizlazi kako je 22. veljače 2012. održano uredovanje radi provedbe ovrhe na pokr ... 18.9.2017
Pž 5558/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud odredio je prekid parničnog postupka do pravomoćnog okončanja predmeta poslovni broj Z-36407/15 koji se vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišno knjižni odjel radi provedbe geodetskog elaborata i uknjižbe vlasništva u z.k.ul. 18.9.2017
Pž 5635/2017-2Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu odbacio je prijedlog za priznanje strane sudske - rješenja o pokretanju stečajnog postupka (pogrešno navedeno presude) Okružnog suda u Ljubljani poslovni broj Br.2652/2015 od 23. prosinca 2015. snabdijevenog potvrdom pravomoćnosti i ovrš... 18.9.2017
Pž 5103/2014-2Presudom Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku poslovni broj P-450/13 od 22. travnja 2014. odbijen je tužitelj sa zahtjevom da mu tuženik plati iznos od 10.164,64 kn sa zateznim kamatama. Protiv presude žalbu je podnio tužitelj radi bitne povrede odredbi parničnog postupka, pogreš ... 15.9.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 1132 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2) 2017(391) 2016(323) 2015(77)
2014(105) 2013(123) 2012(76) 2011(71)
2010(75) 2009(1437) 2008(5553) 2007(7110)
2006(6924) 2005(5162) 2004(83) 2003(54)
2002(42) 2001(99) 2000(132) 1999(368)
1998(26) 1997(13) 1996(7) 1995(13)
1994(14) 1993(1)

Sudovi

< SviVisoki trgovački sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Presuda(8545)
Presuda i rješenje(1364)
Remisorno(5)
Rješenje(18303)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite