Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 688
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 17185)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 218/2019-4Rješenjem Općinskog suda u Splitu broj Kv-173/19 od 27. ožujka 2019. protiv okrivljenika pod 1) M. A. Y. i pod 2) M. B., u postupku zbog kaznenog djela iz čl. 326. st. 1. KZ/11 je temeljem 127. st. 4. u svezi čl. 123. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 8... 9.4.2019
Gž Ovr 179/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika od 21. rujna 2017. god. radi ograničenja ovrhe određene rješenjem o ovrsi Naslovnog suda od 18. kolovoza 2017. god., pod br. Ovr - 801/17, i to samo na nekretnine katastarske oznake čk.br. 471, čk.br. 488/2, čk.br. 488/3, čk.br. ... 4.4.2019
Gž Ovr 91/2018-2Rješenjem Općinskog suda u Koprivnici broj Ovr-2024/2013-74 od 22. studenog 2017. odbijen je prijedlog ovrhovoditeljice od 11. listopada 2017. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je na prijedlog ovrhovoditeljice donio rješenje broj Ovr-2024/13-2 od 26. studenog 2013. (koje ... 29.3.2019
Gž Ovr 472/2018-2Rješenjem Općinskog suda u Sisku-Stalna služba u Hrvatskoj Kostajnici broj Povrv-80/2018-2 od 14. veljače 2018. stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. M. broj Ovrv-10/2018 od 25. siječnja 2018. u dijel... 29.3.2019
Gž 109/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je ista tražila isplatu iznosa od 60.000,00 kuna te od 1. listopada 2014. pa nadalje mjesečno iznose od po 1.000,00 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kako je to pobliže specificirano u izreci presude i troškovima pos... 28.3.2019
Gž 1059/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I/ Nalaže se tuženiku O. b. H. d.d., Z., … 3, OIB …, pravnom slijedniku B. P. C. d.d., da plati tužitelju D. C. iz T., …, OIB …, iznos od 43.779,67 kuna, (slovima: četrdesetitritisućesedamstosedamdesteidevetkunaišezdesetisedamlipa) zajedno sa zakonskim z... 27.3.2019
Kž 51/2019-4Pobijanim rješenjem Općinski sud u Požegi, se pod točkom I. na temelju članka 29. stavka 1. u vezi s člankom 19.a stavka 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku - (N.N.152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17-  dalje u tekstu ZKP/08), oglasio stvarno nenadležnim, a pod točkom ... 27.3.2019
Gž 348/2019-2Pobijanom presudom suđeno je: „I./ Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. u Zagrebu, poslovni broj Ovrv-81/16 od 15. siječnja 2016. II./ Odbija se tužitelj sa zahtjevom za naknadom troška postupka u iznosu od 72... 26.3.2019
Gž 553/2019-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha po prijedlogu ovrhovoditelja - tuženika G. G. iz A3 odvojak 2 protiv ov... 26.3.2019
Gž 581/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „U ovome predmetu ovaj sud se oglašava stvarno nenadležnim. Po pravomoćnosti ovoga rješenja predmet će se ustupiti Trgovačkom sudu u Bjelovaru kao stvarno i mjesno nadležnom sudu.“ Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio j ... 26.3.2019
Gž Zk 347/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagatelja Z. b. d.d., OIB: B1, A3, kao neosnovan i potvrđuje se rješenje Općinskog suda u Vi... 26.3.2019
Gž Zk 53/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Prijedlog predlagatelja radi pokretanja i provođenja pojedinačnog ispravnog postupka u Z.U. 593 k.o. A2 za nekretninu označenu kao čest.zem. 2470 odbacuje se kao neuredan. II. Određuje se zabilježba ... 26.3.2019
Gž Ovr 81/2019-2Na temelju ovršne isprave, presude  Općinskog suda u Varaždinu broj P-… od 14. veljače 2017. godine koja je postala pravomoćna 8. studenog 2017. godine i ovršna 14. veljače 2018. godine jer je potvrđena presudom Županijskog suda u Karlovcu broj Gž-… od 8. studenog 2017. godine, po prijedlogu ovrhovo... 25.3.2019
Gž Ovr 81/2019-3Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''Odbacuje se prijedlog 1. ovršenika B. Z., 2. ovršenice B. J. i 3. ovršenika Č. I. za korištenje nekretnine kao najmoprimac nedopušten.'' Navedeno rješenje ovršenik Z. B. pobija pravovremeno izjavljenom žalbom zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, ... 25.3.2019
Gž 470/2019-4Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke utvrđen je prekid postupka zbog smrti tužiteljice S. M. i smrti tuženika S. M.. Toč. II. izreke konstatirano je da će se postupak nastaviti kad nasljednik ili skrbnik ostavine... 25.3.2019
Gž Ovr 1125/2018-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da se prijedlog za ovrhu smatra povučenim. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91,  91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 2/07, 84/08... 22.3.2019
Gž Ovr 1073/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda, na temelju javnobilježničkih isprava- Ugovora o kreditu broj ... sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine, solemniziranog po javnom bilježniku 26. siječnja 2009., Aneksa br. I uz Ugovor o kreditu broj ... sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine, solemniziranog ... 22.3.2019
Gž Ovr 1111/2018-2Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda, na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi javnog bilježnika I. M. broj Ovrv-665/17 od 2. ožujka 2017., određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenica kao zakonskih nasljednica pok. Đ. V., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 11.... 22.3.2019
Gž 485/2019-4Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj R. H., OIB …, vlasnik nekretnina upisanih u z.k. ulošku broj … k.o. G. i to: - kčbr. … npl. K. površine 243 čhv, - kčbr. … npl. K.površine 266 čhv, - kčbr. … npl. K. površine 1 kj 810 čhv, - kčbr. … npl. K. površine 730 čhv, - k... 22.3.2019
Gž 872/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prijedlog nasljednice N. Ć. radi raspoređivanja naknadno pronađene imovine iza ostavitelja L. Ć.. Protiv rješenja žali se nasljednica 22.3.2019
Gž Ovr 593/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje poslovni broj Povrv-1648/2017-5 od 1. veljače 2018. godine kojim je žalba tuženika protiv rješenja poslovni broj Povrv-1648/2017-2 od 21. prosinca 2017. godine odbačena kao nepravovremena. Protiv rješenja žali se ovršenik Đ. V.... 22.3.2019
Gž Ovr 659/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je ovršni postupak u ovoj pravnoj stvari obustavljen. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 5 ... 22.3.2019
Gž 1330/2018-2Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika B. A. iz Vukovara broj Ovrv-620/17 od 23. lipnja 2017. pa je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 14.093,58 kn sa zateznom kamatom tekućom od 23. lipnj... 22.3.2019
Gž Ovr 149/2019-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je pozvan P. G. iz Z. da kao nasljednik ovršenice Z. M. preuzme ovršni postupak (točka I. izreke), te je ujedno određen nastavak tog postupka (točka II. izreke), žalbu je podnio nasljednik ovršenice ne navodeći žalbeni prijedlog.               Žalba je osnovana... 21.3.2019
Gž 1567/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 6.375,00 kn sa zateznom kamatom koja teče od 22.04.2016.g. do isplate, a obračunava se od 01.01.2016.g. do 30.06.2016.g. po stopi od 8,05 % godišnje, od 01.07.2016.g. do 31.12.2016.g. po stopi ... 21.3.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 688 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(519) 2018(3376) 2017(3317) 2016(2802)
2015(1318) 2014(843) 2013(672) 2012(533)
2011(534) 2010(572) 2009(493) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(6795)
Presuda i rješenje(1285)
Rješenje(8120)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite