Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud
 

Županijski sud

Stranica 1 / 584
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 14584)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 8/2018-2Presudom suda prvog stupnja odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja kojima je tražio da mu tuženik Ž. G. isplati iznos od 392.160,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. studenog 2010. do isplate; da mu tuženik B. M. isplati iznos od 122.681,10 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. studenog 2010... 29.10.2018
Gž Ovr 677/2017-5Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Ovrhovoditelju i kupcu M. V. iz N. S., R. S., OIB … dosuđuju se suvlasničke  nekretnine I-ovršenika V. G. iz N. S., R. S.,  upisane u zk.ul.br. 865 k.o. G. i to 1 dijela k.č. br. 408 oranica Plandište sa 18503 m2, z.k. ul. br. 719 k.o. O. i to k.č. br. ... 22.10.2018
Gž Ovr 601/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Stavlja se izvan snage rješenje ovog suda o privremenoj pljenidbi broj Ovr-3600/08-2 od 12. siječnja 2009." Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio ovrhovoditelj zbog žalbenog razloga bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primje... 18.10.2018
Gž 892/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Nalaže se tužitelju HBS d.o.o. V. da nadoknadi troškove postupka tuženiku D. K. u iznosu od 5.400,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4. svibnja 2018. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kr... 18.10.2018
Gž Zk 304/2016-4Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor Republike Hrvatske od 16. svibnja 2016. i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj Z-10670/16 od 18. travnja 2016. (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane temelj... 17.10.2018
Gž 789/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I izreke uređena je međa između katastarskih čestica 2843/2 upisane u zk.ul. 3486 k.o. S. N. u vlasništvu i posjedu predlagatelja i katastarske čestice 2841/2 upisane u zk.ul. 3043 k.o. S. N. u vlasništvu i posjedu protustranke M. M. prema pravičnoj ocjeni suda n... 16.10.2018
Gž 1345/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom sud prvog stupnja je odbio tužbeni zahtjev tužitelja za isplatom iznosa od 16.342,16 kn sa zatraženom zakonskom zateznom kamatom, kao i zahtjev tužitelja za naknadom parničnih troškova u iznosu od 10.576,00 kn. Protiv citirane presude pravovremenu i dopuštenu žalb... 15.10.2018
Gž 148/2017-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen sa tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se naloženo tuženici da mu isplati iznos od 48.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 1. ožujka 2012. do isplate, kao i sa zahtjevom za nadoknadu troškova parničnog postupka. Protiv prvostupanjske presude t... 15.10.2018
Gž Zk 305/2016-4Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja od 6. listopada 2015. kao neosnovan (st. I. izreke) te je naloženo brisanje zabilježbe prigovora u zk. ul. 604 k. o. U. određene rješenjem poslovni broj Z-4096/15 od 6. listopada 2015. (st. II. izreke). Protiv tog rješenja žali s... 12.10.2018
Kž 225/2018-6Pobijanom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu, optuženi R. M. i optuženi B. N. proglašeni su krivim zbog kaznenog djela protiv imovine, teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točke 1. i 5. u svezi članka 228. stavka 1. KZ/11, opisano pod toč. I., izreke te presude za koje im je svakom utvrđen... 12.10.2018
Gž 1193/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Nalaže se tuženoj V. M. iz I., da na čest. zem. … zk.ul. … k.o. S. uspostavi prijašnje stanje i to na način da na navedenoj nekretnini u cijelosti poruši građevinski objekt i sve prigradnje, u naravi poljska kuć... 11.10.2018
Gž 238/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: "1/Utvrđuje se da u ostavinsku masu iza pok. I. E. iz D. P. ne ulaze, od stvari popisanih kao ostavinska masa iza pok. u ostavinskom postupku, koji se vodi pred Općinskim sudom u O. pod brojem O-…,  slijedeće stvari: -       ... 11.10.2018
Gž 890/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku G. K. iz O…, OIB: … da tužitelju R. K. iz D. M. …, OIB: …, isplati iznos od 6.512,80 EUR-a (šesttisućapetstodvanaesteuraosamdesetcenti) i 1.041,36 CAD (tisućučetrdesetjedan- dolartridesetšestcenti) sve u kunskoj protuvrijednosti s kam... 11.10.2018
Gž R 333/2018-3Prvostupanjskom presudom je presuđeno : "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja F. M. iz S…, OIB: … koji glasi: "Nalaže se tuženiku G. H. d.d. u Z…, OIB: … isplatiti tužitelju F. M. iz S…, OIB: … na ime naknade štete zbog izgubljene otpremnine iznos od 35.529,00 kuna, na ime slijedne provizije iznos ... 11.10.2018
Gž 135/2017-5Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I Utvrđuje se da, u korist svagdašnjih vlasnikâ čest. zem. 8226/2 k.o. P. i čest. zem.  8218 k.o. P., kao povlasnih nekretnina, postoji pravo služnosti prolaza pješice i vozilima preko dijela čest. zem. 8223 k.o. P. omeđenog dužinama A-B-C-D-A i obojano... 10.10.2018
Gž 646/2018-4Prvostupanjskom presudom suđeno je: ""I/ O d b i j a  se tužitelj B. B. iz O., OIB…., s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je pisana oporuka M. I., umrle dana 13.08.2014.g., ovjerena od javnog bilježnika M. G.-D. dana 12.11.2009.g. pod brojem … opozvana, te je ista bez pravnog... 10.10.2018
Gž 762/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I./              Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja M. P. iz Z., J… koji glasi: "I. Utvrđuje se da je otvaranjem stečajnog postupka dana 22.10.2013. temeljem rješenja kod Trgovačkog suda u Varaždinu posl.br.: 3 St-… od 22.10.2013. nad tvrtkom A.-B. d.o.o. "u... 4.10.2018
Gž 1119/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Proglašava se da ovrha u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj OVR-1110/14 određena rješenjem o ovrsi istog poslovnog broja od dana 28. 05. 2015. g. nije dopuštena. 2. Tužena je dužna tužiteljima nak... 4.10.2018
Gž Ovr 899/2018-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je ovrha predajom i isporukom pokretnina (štednjak "Gorenje" K 273 W, hladnjak "Gorenje" K 177 TBAC i mašine za pranje rublja "Gorenje " WA 482), a u slučaju ako se pokretnine ne nađu kod ovršenika, niti kod treće osobe, da se određuje procjena vrijednosti ... 3.10.2018
Gž 1047/2018-2Prvostupanjskim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika J. R. iz Z. br. Ovrv-… od 15. prosinca 2017. i odbačen je ovršni prijedlog ovrhovoditelja. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredbi parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materija... 3.10.2018
Gž 986/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se prijedlog predlagatelja koji glasi: 1.„U korist nekretnina predlagatelja označenih kao čest. zem. … z.u. … k.o. Ž. i čest. zem. … z.u. … k.o. Ž., kao povlasnih nekretnina zasniva se nužni prolaz kao pravo kolnika i pravo staze preko dijela ... 3.10.2018
Gž Ovr 1014/2018-2Prvostupanjskim rješenjem stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz Pule od 30. listopada 2015. godine broj Ovrv-35634/15 u dijelu kojim je određena ovrha, ukinute su provedene radnje, ukinut je pla... 28.9.2018
Gž 721/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženika obveže da mu isplati 273.256.906,90 kn uz zakonsku zateznu kamatu. Tužitelj je podnio žalbu protiv prvostupanjske presude iz žalbenih razloga čl. 353. st. 1. t. 1., 2. i 3., Zakona o parničnom postupku ("Nar... 26.9.2018
Gž 294/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio pravovremenu žalbu iz svih žalbenih razloga, u bitnome navodeći da rješenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje i pogrešno primijenje... 26.9.2018
Gž 5/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se tražilo utvrđenje da oporuka pokojnog Đ. Š. od 20.09.1991. nije istinita ni pravno valjana dok je rješenjem naloženo tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u svoti od 2.916,63 kune u roku od 15 dana. Ovu presudu i rješenje pravovr... 26.9.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 584 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2234) 2017(3078) 2016(2602) 2015(1092)
2014(731) 2013(607) 2012(481) 2011(504)
2010(559) 2009(492) 2008(388) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Sudovi

< SviŽupanijski sud

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(5645)
Presuda i rješenje(1035)
Rješenje(6919)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite