Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > 2005
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 25)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UpSRH Us 5935/2001-6“Iz podataka spisa predmeta razvidno je da je prvostupanjsko tijelo kod tužitelja obavilo nadzor primjene odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dohodak za 1999., u kojem j ... 26.10.2005
UpSRH Us 5315/2005-2“Na temelju odredbe članka 6. Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92, 77/92) upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta. Upravni akt prema tom zakonu je akt kojim državni organi i orga ... 7.7.2005
UpSRH Us 998/2001-4“Prvostupanjskim rješenjem odbačen je zahtjev tužitelja za utvrđenje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, uz obrazloženje da tužitelj unatoč upozorenju nije nadopunio zahtjev pisanim dokazima, pa ... 7.7.2005
Us-8270/2001-5Osporenim rješenjem tužene Agencije u točki 1. utvrđuje se zlouporaba monopolističkog položaja poduzetnika »BONINOVO« d.o.o. iz Zagreba, primjenom različitih uvjeta prema poduzetnicima ovlaštenim za obavljanje pogrebnih poslova, zbog čega se u točki 2. izreke tog rješenja nalaže tužitelju da bez odg... 30.6.2005
Us-8362/2001-7Osporenim rješenjem tužene Agencije, pod točkom 1. izreke utvrđuje se da su poduzetnici »LEDO« d.d. iz Zagreba i »INA« d.d., industrija nafte iz Zagreba, sklapanjem Ugovora o kupoprodaji od 27. ožujka 2001. narušili slobodno tržišno natjecanje na tržištu prodaje sladoleda na benzinskim postajama »IN... 30.6.2005
Us-8665/2001-5Osporenim rješenjem tužene Agencije odbija se zahtjev tužitelja za utvrđivanje narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja od strane poduzetnika »GIU Croatiastočar« i »Lura« d.d. iz Zagreba (točka 1. izreke), te se tužitelju nalaže uplata upravne pristojbe u iznosu od 5.000,00 kn (točka 2. izreke rješ... 30.6.2005
UpSRH Us 10147/2004-7Broj: Us-10147/2004-7 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E! R J E Š E N J E Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Bože Gagre kao predsjedn ... 16.6.2005
Us-8271/2001-6Osporenim rješenjem tužene Agencije odbija se zahtjev tužitelja za utvrđivanje zlouporabe monopolističkog ili vladajućeg položaja na tržištu od strane poduzetnika »INA« d.d., industrija nafte iz Zagreba, kao neosnovan (točka 1. izreke), te se tužitelju nalaže uplata upravne pristojbe u iznosu od 5.0... 16.6.2005
Us-7761/2002-6Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđuje se ništavom odredba Glave IV. »Uvjeti nadmetanja«, stavka 7. Natječaja za davanje na korištenje javnih površina Grada Hvara, klasa: 363-02/02-01/26, objavljenog 22. ožujka 2002. godine na oglasnoj ploči Grada Hvara, u dijelu opisanom tim rješenjem (točka I... 25.5.2005
Us-8761/2001-9Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđuju se ništavom odredbe točke 1. alineje 1. i alineja 3. Natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova, kojeg je S. travnja... 25.5.2005
Us-7782/2002-4Osporenim rješenjem tuženog tijela ocjenjuje se kao dopuštena koncentracija poduzetnika nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u temeljnom kapitalu poduzetnika Jadran-Turist Rovinj d.d. od strane poduzetnika Adria Resorts d.o.o. (točka 1. izreke), upisuje se u Upisnik o ko... 25.5.2005
Us-3221/2004-5 Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb B., klasa: UP/I-552-….., ur.broj: 2103-…. od 22. veljače 2002. kojim je odbijen zahtjev tužitelja kojim traži da se maloljetnom … iz B. imenuje skrbnik za poseban slučaj. 12.5.2005
Us-2293/2005-2Prijedlogom od 11. ožujka 2005. godine predlagatelj »Europapress Holding« d.o.o. iz Zagreba, zastupan po odvjetnici Vesni Alaburić iz Zagreba, zatražio je ponavljanje sudskog postupka okončanog presudom ovoga Suda, broj: Us-7458/2004-4 od 24. studenoga 2004. godine. Ovom presudom uvažena je tužba tu... 11.5.2005
Us-918/2005-8 Pobijanim je zaključkom tuženo tijelo rješavajući o žalbi tužiteljice izjavljenoj protiv rješenja Centra za socijalnu skrb K., klasa: UP/I-552-…, ur. broj: 2140-… od 15. rujna 2003., žalbeni postupak obustavilo temeljem odredbe članka 220. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku. 11.5.2005
UpSRH ZPa 9/2005-4“Postupak pred Upravnim sudom Republike Hrvatske uređen je Zakonom o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92). Odredbama navedenog Zakona propisana je mogućnost vođenja upravnog spora protiv konačn ... 13.4.2005
UpSRH Us 217/2005-2“Prema odredbi članka 26. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92), na koju odredbu se i tužitelj poziva u tužbi, ako prvostupanjsko tijelo protiv čijeg akta ima mjesta žalbi nij ... 7.4.2005
UpSRH Us 2688/2005-2“Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv rješenja Gradskog vijeća Grada T. o određivanju imena ulica i trgova u naselju M. Prema odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92 ... 7.4.2005
UpSRH Us 2614/2005-2“Tužiteljica je podnijela ovom Sudu tužbu u smislu odredbe članka 26. Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92), navodeći da tuženo tijelo nije u zakonskom roku donijelo rješenje u povodu n ... 7.4.2005
Us-1326/2005-4Osporenim rješenjem tuženog tijela usvojena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja M. f., r. P. u., klasa: UP/I-112-02/04-01/150, ur. broj: 513-03/04-1 od 1. prosinca 2004., kojim rješenjem je V. P., raspoređena na radno mjesto upravnog referenta za porez u Ministarstvu financija, Poreznoj... 31.3.2005
Us-7570/2004-5 Osporenim je rješenjem odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb V., klasa: UP/I-552-…., ur.broj: 2185….. od 12. svibnja 2003., kojim se odbija zahtjev tužitelja za donošenje nove odluke o skrbi za mlt. … . 30.3.2005
Us-6247/2002-6 Tuženo je tijelo osporenim rješenjem odbilo žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Š-k. županije, Ureda za imovinsko pravne poslove Š., klasa: UP/II-942-01/97-01/798, ur.broj: 2182-06-02-99-07 od 19.kolovoza 1999. godine. 17.3.2005
Us-7458/2004-7U prijepisu izvornika presude ovoga Suda od 24. studenoga 2004. godine, broj: Us-7458/2004-4 u obrazloženju presude, na četvrtoj stranici umjesto rečenice: »Trebalo je stoga temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj: 53/91, 9/92 i 77/92) osporeno rješenje poni... 16.3.2005
UpSRH Us 1343/2002-8“Odredbom članka 44. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda) propisano je da stranka može zahtijevati izuzeće službene osobe iz razloga navedenih u članku ... 2.3.2005
Us-1341/2005-5Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 3. veljače 2005. godine raspušteno je Gradsko vijeće Grada Petrinje, a vijećnicima Gradskog vijeća prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem imenovati povjerenika Vlade koji preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća, gra... 28.2.2005
UpSRH Us 3097/2001-4“Odredbom članka 252. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku propisan je objektivni rok za traženje obnove postupka. On iznosi pet godina. Nakon proteka roka od pet godina obnovu ne može tražiti n ... 17.2.2005
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2005(25)
> Veljača(2) > Ožujak(5) > Travanj(4) > Svibanj(6) > Lipanj(5) > Srpanj(2) > Listopad(1)

Vrsta odluke

Presuda(17)
Rješenje(8)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite