Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > 2016
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 192)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usoz-86/16-5Podnositelj zahtjeva navodi da je Općina Vir, Zadarska županija, Trg svetog Jurja 1, 23234 Vir donijela rješenje, klasa: UP/I-363-04/16-01/66, urbroj: 2198/12-04/16-5 od 4. kolovoza 2016. godine, koje rješenje je pojedinačna odluka, a njom je naloženo podnositelju zahtjeva da sa zemljišta njegovog v... 21.12.2016
Usž-3396/16-2 Žalba se odbija i potvrđuje presuda Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-3995/14-7 od 12. srpnja 2016.   21.12.2016
UsII-32/15-12Rješenjem tuženika, točkom I. izreke odbija se zahtjev poduzetnika Amis Telekom d.o.o. protiv poduzetnika Hrvatski Telekom d.d. i njegovog povezanog društva, poduzetnika Iskon Internet d.d., radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg polož... 14.12.2016
IUS 08-12/2016-7Za utvrđivanje zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava mjerodavno je kada je porezno tijelo saznalo za poreznu obvezu. 8.12.2016
IUS 08-12/2016-6Za utvrđivanje apsolutnog roka zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze mjerodavno je kada je porezno tijelo saznalo za poreznu obvezu. 8.12.2016
UsII-5/14-10Osporenom odlukom tuženika određuju se cijene usluge završavanja (terminacije) poziva u javnu nepokretnu komunikacijsku mrežu operatora Hrvatski Telekom d.d. u iznosu od 0,60 lipa/min. u vrijeme jakog prometa i 0,30 lipa/min. u vrijeme slabog prometa, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2015. godine ... 7.12.2016
UsII-53/16-7Osporenim rješenjem pod točkom 1. izreke utvrđuje se da je Hrvatski Telekom d.d. prekršio regulatornu obvezu nadzora cijena i vođenja troškova računovodstva određenu na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište, jer je ponudio sklapan... 1.12.2016
UsII-51/16-6Osporenim rješenjem tuženog tijela pod točkom 1. izreke utvrđuje se da trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, nije postupio po članku 23. stavku 7. Pravilnika o prenosivosti broja (»Narodne novine«, broj 24/15.), jer nije u cijelosti isplatilo trgovačkom druš... 1.12.2016
Usoz-87/16-5U obavijesti zaprimljenoj kod Suda dana 8. rujna 2016. podnositelj navodi da je člankom 17. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Gline klasa: 023-05/16-01/11, urbroj: 2176/20-01-16-1 od 26. travnja 2016. propisano da isti stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Gline, unato... 25.11.2016
Usoz-90/16-3Odlučujući o zahtjevu za ocjenu zakonitosti Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Paga, broj 3/13.), u predmetu koji se pred ovim sudom vodio pod brojem Usoz-88/2016 Sud je utvrdio sadržaj odredbe članka 25. stavka 1. navedene Odluke koja glasi: 25.11.2016
Usž 3609/2016-2Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UPII 141-02/15-03/01183261075, urbroj: 341-99-06/2-15-007715 od 28. rujna 2015. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Područne službe u O., klasa: UPI 141-02/15-01/01183... 18.11.2016
Usž-2294/16-2Sud je tužbeni zahtjev odbio prihvaćajući stav upravnih tijela da se za građevinu koja je izgrađena protivno aktu o građenju naknada za njeno ozakonjenje plaća za cijeli obujam građevine. 17.11.2016
Usž 3362/2016-2Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačena je tužba tužitelja koju je podnio protiv odluke tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, klasa: UP/I-351-02/15-11/49, urbroj: 517-06-3-1-16-6 od 7. travnja 2016. godine. Navedenom odlukom (ovlaštenjem) ovlašćuje se tvrtka M... 10.11.2016
Usž 3025/2016-2Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsIgr-296/14-8 od 13. travnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, klasa: UP/II-361-05/14-26/530, urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 2. lipnja 2014. kojim je odbijena žalba tužit... 10.11.2016
Usž 2974/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika i prvostupanjskog rješenja poreznog tijela. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja prvostupanjskog poreznog tijela kojim je odbijen zahtjev za utvrđivanje zastare prava na naplatu d... 10.11.2016
Usž-2798/16-2 Prvostupanjski je sud odbio tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, klasa: UP/II-410-15/15-01/26, urbroj: 2170/1-02-01/3-15-4 od 13. svibnja 2014. i rješenja Općine Malinska - Dubašnica, Jedinstvenog upravnog... 9.11.2016
Usoz-3/16-7Podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (Službeni g... 28.10.2016
Usoz-167/15-10Podnositelj je 9. prosinca 2015. podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 1. i 2. Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Jasenice (Glasnik općine Jasenice broj: 4/13. i 6/13.) nakon što je zaprimio rješenje Upravnog odj... 28.10.2016
Usoz-95/16-3Odlučujući u ovosudnom spisu, poslovni broj: Usž-1523/16, o žalbi žalitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba protiv presude Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 8 UsI-281/14-13 od 28. siječnja 2016., ovaj Sud je utvrdio da je odluka u predmetnoj stvari utemeljena na odredbama Pravilnika o mjerilim... 28.10.2016
Usoz-78/16-5Odredbom članka 83. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12. i 152/14. - dalje u tekstu: ZUS), propisano je da postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud može pokrenuti po službenoj dužnosti na temelju obavijesti građana, pučkog pravobranitelja ili... 28.10.2016
Usoz-13/16-6Podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe točke 2., 3. i 4. Cjenika javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj: 3/15.). 28.10.2016
Usž-2747/16-2Odbija se žalba tužitelja i potvrđuje presuda Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-1536/14-10 od 19. svibnja 2016. 26.10.2016
Usž 2441/2015-2Pobijanom presudom odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužiteljice. Tužiteljica je u zakonskom roku podnijela žalbu protiv navedene presude u kojoj u ponavlja u bitnome sve tužbene navode te se posebno poziva na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-II-2168/2013 i dr. od 15. travnja 20... 20.10.2016
Usž 3183/2016-2Označenim rješenjem Upravnog suda u Zagrebu obustavljen je upravni spor kojeg je tužitelj pokrenuo radi šutnje uprave. Protiv označenog rješenja tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog postupka u smislu odredbe članka 66. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne n... 20.10.2016
Usž-2645/16-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Uprave za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova, Sektora za nadzor i predstavke, Službe za upravni i inspekcijski nadzor, Odjela za inspekcijski nadzor, KLASA: UP/I-550-06/14-07/68, URBROJ: 519-04-2-... 20.10.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2016(192)
> Siječanj(5) > Veljača(9) > Ožujak(26) > Travanj(33) > Svibanj(29) > Lipanj(14) > Srpanj(18) > Kolovoz(7) > Rujan(17) > Listopad(18) > Studeni(8) > Prosinac(8)

Vrsta odluke

Pravno shvaćanje(6)
Presuda(157)
Presuda i rješenje(3)
Rješenje(26)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite