Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > Rješenje
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 376)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usoz-53/19-4B. M. iz D. podnio je ovom Sudu obavijest kojom predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene za... 25.7.2019
UsII 146/2019-8Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave rješenjem: klasa: UP/II-034-02/17-01/615, urbroj: 354-01/17-8 od 10. studenog 2017. poništila je odluku o odabiru, klasa: 330-05/17-01/35, urbroj: 2181/01-09-01/06-17-13 od 16. kolovoza 2017., u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2017/S0... 28.2.2019
Usž 1435/2017-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda, poslovni broj: UsI-3383/16-8 od 7. ožujka 2017. odbijen je prijedlog Grada Z. da se u obnovi upravnog spora poništi presuda tog suda UsI-288/15 od 12. srpnja 2016. Predlagatelj obnove je protiv osporenog rješenja izjavio žalbu u kojoj u bitnom navod... 20.2.2019
UsII 155/2019-2Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-35/18-16 od 3. svibnja 2018., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja  Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/584, urbroj: 401-01/03-17-02 od 18. prosinca 2017. i naknadu š... 20.2.2019
Usž 4205/2017-3Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4355/15-9 od 12. listopada 2017. točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-943-04/13-01/19, URBROJ: 514-04/01-15-02 od 30. rujna 2015., dok je točkom II. izreke naloženo tužitelju nadoknadi... 9.1.2019
Usž 3473/2018-2Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačen je tužiteljev prijedlog za povrat u prijašnje stanje. Tužitelj žalbom osporava rješenje prvostupanjskog suda. U bitnome, navodi kako nisu pravilna utvrđenja suda u pogledu toga da u žalbi na presudu od 30. ožujka 2018. nije naveo nikakve razloge koji ... 21.11.2018
Usž 4802/2018-2Pobijanim rješenjem je pod točkom I. izreke odbijen prijedlog tužitelja za izdavanje privremene mjere zabrane izvršenja rješenja Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, KLASA: UP/I-363-04/18-01/03, URBROJ: 2137/03-02-01/08-18-3 od 30. travnja 2018. i Koprivničko-kr... 21.11.2018
Usž 1374/2017-3Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu odbačena je tužba tužitelja podnesena protiv obavijesti tuženika od 24. veljače 2013., kojom je tužitelj obaviješten da u svezi zahtjeva podnesenog za oglašavanje ništavim i poništavanje nezakonitog rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/13-02/286, urbroj: 531-07-1-2... 31.10.2018
UsII 292/2018-9Presudom ovog Suda, poslovni broj: UsII-292/18-7 od 20. rujna 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/18-01/130, urbroj: 401-01/05-18-2 od 8. lipnja 2018. Podneskom zaprimljenim kod ovog Suda 19. listopad... 24.10.2018
Usž 1278/2017-4Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prijedlog predlagatelja od 27. prosinca 2016. za izdavanje privremene mjere u predmetu toga suda, poslovni broj: UsI-5018/13 jer je u tom predmetu prije podnošenja navedenog zahtjeva donesena presuda 29. veljače 2016. koja je postala pravomoćna. T... 27.9.2018
Usž 1142/2018-21Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-1057/17-11 od 8. siječnja 2018. naloženo je tuženiku da u roku od 60 dana od dostave te presude odluči o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv tuženika radi šutnje uprave. Tužitelj u žalbi protiv navedene presude u bitnom navodi da je spajanjem k.č. 3... 20.9.2018
Usž 1969/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba koju je podnositelj podnio radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/17-02/135, urbroj: 531-05-2-2-17-2 od 28. studenog 2017. Ovim rješenjem poništeno je rješenje podnositelja tužbe, klasa: UP/I-361-05/17-01/21, urbroj: 2178/01-10-17-5 od... 19.9.2018
Usž 3678/2018-2Presudom prvostupanjskog suda poništena su upravna rješenja i predmet vraćen na ponovni postupak (t. I. i II. izreke) te je odlučeno da svaka stranka snosi svoje troškove upravnog spora (t. III. izreke). Tužitelj je podnio žalbu protiv točke III. izreke presude tj. protiv odluke o troškovima upravno... 6.9.2018
Usž 157/2018-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba kojom je tužitelj zahtijevao ocjenu zakonitosti odluke tuženika, KLASA: 372-03/17-01/21, URBROJ: 2142/01-02/1-17-7 od 19. listopada 2017. kojom je odbijen njegov prigovor na odluku istog tijela, KLASA: 372-03/17-01/21, URBROJ: 2142/01-02/1-17-5 od 12. rujna 2017... 18.7.2018
Usž 194/2018-2Pobijanim rješenjem obustavljen je upravni spor pokrenut tužbom kojom je tužiteljica zahtijevala ocjenu zakonitosti rješenja tuženika, KLASA: UP/II-363-03/15-02/88, URBROJ: 2163/1-18-09/2-16-2 od 4. svibnja 2016. Spor je obustavljen pozivom na odredbu članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima... 11.7.2018
Usž 970/2018-3Osporenim  rješenjem prvostupanjskog suda pod točkom I. izreke odbačen je prijedlog za povrat u prijašnje stanje radi podnošenja tužbe kao nepravodoban. Pod točkom II. izreke tužba tužitelja je odbačena kao nepravodobna. Protiv citiranog rješenja žalbu su podnijeli tužitelji u kojoj u bitnom navode... 11.7.2018
Usž 1338/2018-2Presudom prvostupanjskog upravnog suda, povodom tužbe tužitelja, poništava se rješenje tuženika, klasa: UP/II-942-01/13-01/579, ur.broj: 514-04/01-16-02 od 14. lipnja 2016. (točka I. izreke), poništava se djelomično rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjel... 4.7.2018
Usž 2881/2018-2Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje prigovora protiv rješenja o pristojbi poslovni broj: UsI-542-13-18 od 16. prosinca 2015. Prijedlog je odbačen pozivom na odredbu članka 52. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima (Narod... 20.6.2018
Usž 4139/2017-2Tužitelj je ovom sudu podnio prijedlog za obnovu upravnog spora okončanog presudom ovog Suda poslovni broj: Usž-285/17-2 od 9. veljače 2017. godine, a kojom presudom je odbijena žalba tužitelja i potvrđena presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 1 UsI-656/16-15 od 9. studenog 2016. godine. O... 23.5.2018
Usž 3597/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 4 Uszp-10/17-6 od 29. kolovoza 2017. odbačena je tužba tužitelja koju je isti podnio protiv tuženika radi poništavanja odluke predstojnika Ureda državne uprave u B.- p. ž., klasa: 112-01/16-03/12, urbroj: 2178-01/1-16-1 od 5. rujna 2016., kojom odluk... 9.5.2018
Usž 40/2018-2Osporenom točkom III. izreke presude prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju trošak upravnog spora od 6.250,00 kuna, u roku od 15 dana od dana dostave presude. Tuženik je podnio žalbu protiv točke III. izreke prvostupanjske presude zbog svih žalbenih razloga,  propisanih u čla... 9.5.2018
Usž 2757/2017-2Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika od 20. studenog 2013. u dijelu u kojem je odbijena žalba tužitelja HP-Hrvatske pošte i u dijelu u kojem je odbijen zahtjev za naknadu troška žalbenog postupka HP-Hrvatska pošta d.d. te je naloženo tuženiku da u roku od 60 dana od dana dost... 26.4.2018
UrII 91/2018-2Tužitelj je protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-932-07/17-07/73, urbroj: 541-03-04-01/5-17-2 od 28. travnja 2017., pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom u Z. Upravni sud u Z. se rješenjem, poslovni broj: 1637/17-2 od 7. srpnja 2017. oglasio mjesno nenadležnim te je tužbu ustupio nadležnom Up ... 12.4.2018
Usž 1275/2018-2Tužitelj je podnio prijedlog za obnovu upravnog spora okončanog presudom ovoga Suda, poslovni broj: Usž-3736/17-2 od 29. studenog 2017., kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 3 UsImio-531/14-30 od 27. travnja 2017. Presudom Upravnog suda u Splitu ... 11.4.2018
Usž 997/2018-2Osporenim je rješenjem Upravni sud u Zagrebu, postupajući po tužbi tužiteljice, pribavio odgovor tuženika od 13. siječnja 2016. Predmetnim rješenjem, sukladno odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje u tekstu: ZUS), od... 8.3.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 16 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(5) 2018(26) 2017(37) 2016(59)
2015(16) 2014(32) 2013(41) 2012(14)
2011(34) 2010(26) 2009(29) 2008(18)
2007(4) 2006(6) 2005(8) 2004(7)
2003(4) 2002(8) 2001(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite