Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > Rješenje
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 294)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UI 91/2018-2Tužitelj je protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-932-07/17-07/73, urbroj: 541-03-04-01/5-17-2 od 28. travnja 2017., pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom u Z. Upravni sud u Z. se rješenjem, poslovni broj: 1637/17-2 od 7. srpnja 2017. oglasio mjesno nenadležnim te je tužbu ustupio nadležnom Up ... 12.4.2018
Usž 3151/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu obustavljen je upravni spor po tužbi tužitelja protiv tuženika (I.točka izreke rješenja), te je odbijen zahtjev opunomoćenika tužitelja za naknadom troškova upravnog spora u iznosu od 3.906,25 kn kao neosnovan (točka II. izreke rješenja). Opunomoćenik tužitelja izj ... 26.10.2017
Usž 39/2016-5Rješenjem prvostupanjskog suda poslovni broj: UsIgr-54/14-14 od 5. listopada 2015. u točki 1. odbijen je prijedlog tužitelja, ovdje žalitelja, za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu protiv točke 1. izreke presude istog suda poslovni broj UsIgr-54/14-10 od 25. svibnja 2015., kao ... 25.10.2017
Usž 1624/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-404/15-8 od 30. siječnja 2017., odbačena je tužba tužitelja uz obrazloženje da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari. Tužitelj u žalbi navodi da rješenjem tog istog suda, poslovni broj: UsI-331/15-3 od 18. siječnj ... 4.10.2017
Usž 2025/2017-2Osporenom rješenjem Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 1 Uszp-1/16-16 od 5. lipnja 2017. odbačena je žalba T. B. iz O., protiv rješenja, poslovni broj: Uszp-1/16-13 od 5. svibnja 2017. kojim je uskraćeno zastupanje T. B., odvjetniku iz O. pozivom na odredbu članka 20. stavka 3. Zakona o upravni... 28.6.2017
Usž 1404/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Osijeku odbačena je tužba tužitelja podnijeta protiv pravomoćne presude tog Suda poslovni broj: UsI-1495/14-7 od 5. lipnja 2015. godine. Tužitelj u žalbi u bitnom navodi da osporava presudu Upravnog suda u Osijeku i odluku tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ... 24.5.2017
Usž-3406/16-2Odbija se žalba tužiteljice i potvrđuje rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-604/16-2 od 4. ožujka 2016.              26.4.2017
Usž-3999/16-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbacuje se tužba tužitelja izjavljena protiv zaključka tuženika, klasa: UP/II-034-02/16-02/2, urbroj: 354-01/16-12 od 8. ožujka 2016. (točka I izreke), te se odbacuje kao nedopuštena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja istog suda, posl.broj: ... 30.3.2017
Usž 2607/2016-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja kao nepravodobna temeljem odredbe članka 30. stavak 1. točka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12. i 152/14.). U žalbi protiv osporenog rješenja prvostupanjskog suda tužitelj osporava da je rješenje tuženika z ... 22.3.2017
Usž 2331/2016-2Navedenim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor tužitelja protiv rješenja istog suda poslovni broj: UsI-2/13 od 24. siječnja 2014., kojim je tužitelju određeno plaćanje sudske pristojbe na tužbu i presudu u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn. U žalbi protiv pobijanog rješenja ... 15.3.2017
Usž 3127/2016-2Rješenjem Upravnog suda u O. odbijen je prigovor tužitelja podnesen protiv rješenja o plaćanje sudske pristojbe, poslovni broj 6 UsI-1568/15-18 od 10. kolovoza 2016. Navedenim rješenjem je tužitelj obvezan na plaćanje sudske pristojbe na tužbu, prvostupanjsku presudu, žalbu i presudu Visokog upravn ... 8.3.2017
Usž 528/2017-2Navedenim rješenjem Visokog upravnog suda RH bilo je poništeno rješenje Upravnog suda u O., poslovni broj: UsI-1483/15-7 od 29. veljače 2016. (I točka izreke). Ujedno je usvojen tužbeni zahtjev tužitelja i naloženo tuženiku da u roku od 30 dana donese rješenje o žalbi protiv rješenja Centra za socij... 23.2.2017
Usž 3409/2016-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prijedlog tužitelja ovdje žalitelja za izdavanje privremene mjere kojom se do pravomoćnog okončanja spora obustavlja izvršenje rješenja o izvršenju tuženika, klasa: UP/I-351-02/16-27/139, urbroj: 517-08-1-2-5-16-4 od 23. lipnja 2016. Tim rješenjem se utvrđuj... 7.12.2016
Usž 3362/2016-2Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačena je tužba tužitelja koju je podnio protiv odluke tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, klasa: UP/I-351-02/15-11/49, urbroj: 517-06-3-1-16-6 od 7. travnja 2016. godine. Navedenom odlukom (ovlaštenjem) ovlašćuje se tvrtka M... 10.11.2016
Usž 3183/2016-2Označenim rješenjem Upravnog suda u Zagrebu obustavljen je upravni spor kojeg je tužitelj pokrenuo radi šutnje uprave. Protiv označenog rješenja tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog postupka u smislu odredbe članka 66. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne n... 20.10.2016
Usž 2788/2016-2Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-313/14-6 od 16.  lipnja 2016. odbačen je kao nedopušten podnesak (žalba) tužitelja od 27. prosinca 2014. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu. U bitnome navodi da se nigdje ne navode istinitost njegovih tvrdnji da bi njegov sin u sl... 19.10.2016
Usž 1951/2016-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbacuje se tužba tužitelja u ovom upravnom sporu kao nedopuštena, temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 4. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 20/10., 143/12. i 152/14.). Tužitelj je protiv osporenog rješenja izjavio žalbu, po ... 13.10.2016
Usž 2792/2016-2Pobijanim rješenjem Upravnog suda u Osijeku, odbijen je zahtjev za izvršenje presude toga Suda, poslovni broj: UsI-1112/15-6 od 29. siječnja 2016., na temelju članka 81. stavka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.-dalje: ZUS). Tužitelj protiv rješenja prvostupan... 7.9.2016
Usž 1909/2016-2Osporenim rješenjem odbačena je tužba tužiteljica kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja tužiteljice su podnijela žalbu navodeći da je u konkretnom slučaju predmet spora propuštanje javnopravnog tijela, tuženika, da u obavljanju svoje djelatnosti u zakonom propisanom roku postupi po Zakonu o zdr... 25.8.2016
Usž 2205/2016-2Uvodno navedenim rješenjem ovog Suda odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđeno rješenje Upravnog suda u Osijeku, posl.broj: UsI-125/15 od 14. siječnja 2016., kojim rješenjem je odbijen prigovor tužitelja podnesen protiv rješenja istog suda, posl.broj UsI-125/15 od 12. studenog 2015., ko... 20.7.2016
Usž 1678/2016-2Pobijanim rješenjem odbačena je kao nepravodobna žalba tužitelja podnesena protiv presude tog suda poslovni broj UsI-3858/13-14 od 20. studenoga 2015. koju je tužitelj zaprimio 17. prosinca 2015. Upravni sud u Z. ocijenio je žalbu nepravodobnom, jer je tom sudu stigla protekom roka za žalbu, odnosno... 20.7.2016
Usž 1236/2016-2U uvodu naznačenim rješenjem Upravnog suda u Zagrebu odbačen je prigovor tužitelja izjavljena protiv rješenja istog suda, poslovni broj: UsI-117/15 od 18. kolovoza 2015. kojim je tužitelju naloženo da plati sudsku pristojbu na tužbu i rješenje u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn. Iz obrazloženja rješenj... 13.7.2016
Usž 2316/2016-2Pobijanim rješenjem Upravnog suda u Splitu odbijen je prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta za raspravu održanu 3. ožujka 2016., sukladno članku 52. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12. i 152/14.-dalje: ZUS), uz obrazloženje da razl... 13.7.2016
Usž 1298/2016-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačena je tužba tužitelja kao nepravodobna, temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 20/10., 143/12. i 152/14.), uz obrazloženje da je tužitelj rješenje tuženika zaprimio 27. studenog 2014.,... 8.7.2016
Usž 1082/2016-3Pobijanim rješenjem obustavljen je upravni spor pokrenut tužbom N. R. iz P., kojom je nakon proširenja tužbenog zahtjeva, zatraženo poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-230-02/15-01/3, URBROJ: 515-03-02-01/1-15-4 od 15. srpnja 2015. kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv rješenja Ur... 6.7.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 12 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1) 2017(11) 2016(36) 2015(13)
2014(32) 2013(41) 2012(14) 2011(34)
2010(26) 2009(29) 2008(18) 2007(4)
2006(6) 2005(8) 2004(7) 2003(4)
2002(8) 2001(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite