Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > Rješenje
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 278)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usž 3151/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu obustavljen je upravni spor po tužbi tužitelja protiv tuženika (I.točka izreke rješenja), te je odbijen zahtjev opunomoćenika tužitelja za naknadom troškova upravnog spora u iznosu od 3.906,25 kn kao neosnovan (točka II. izreke rješenja). Opunomoćenik tužitelja izj ... 26.10.2017
Usž 1624/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-404/15-8 od 30. siječnja 2017., odbačena je tužba tužitelja uz obrazloženje da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari. Tužitelj u žalbi navodi da rješenjem tog istog suda, poslovni broj: UsI-331/15-3 od 18. siječnj ... 4.10.2017
Usž 2025/2017-2Osporenom rješenjem Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 1 Uszp-1/16-16 od 5. lipnja 2017. odbačena je žalba T. B. iz O., protiv rješenja, poslovni broj: Uszp-1/16-13 od 5. svibnja 2017. kojim je uskraćeno zastupanje T. B., odvjetniku iz O. pozivom na odredbu članka 20. stavka 3. Zakona o upravni... 28.6.2017
Usž 1404/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Osijeku odbačena je tužba tužitelja podnijeta protiv pravomoćne presude tog Suda poslovni broj: UsI-1495/14-7 od 5. lipnja 2015. godine. Tužitelj u žalbi u bitnom navodi da osporava presudu Upravnog suda u Osijeku i odluku tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ... 24.5.2017
Usž-3406/16-2Odbija se žalba tužiteljice i potvrđuje rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-604/16-2 od 4. ožujka 2016.              26.4.2017
Usž-3999/16-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbacuje se tužba tužitelja izjavljena protiv zaključka tuženika, klasa: UP/II-034-02/16-02/2, urbroj: 354-01/16-12 od 8. ožujka 2016. (točka I izreke), te se odbacuje kao nedopuštena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja istog suda, posl.broj: ... 30.3.2017
Usž 3362/2016-2Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačena je tužba tužitelja koju je podnio protiv odluke tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, klasa: UP/I-351-02/15-11/49, urbroj: 517-06-3-1-16-6 od 7. travnja 2016. godine. Navedenom odlukom (ovlaštenjem) ovlašćuje se tvrtka M... 10.11.2016
Usž 3183/2016-2Označenim rješenjem Upravnog suda u Zagrebu obustavljen je upravni spor kojeg je tužitelj pokrenuo radi šutnje uprave. Protiv označenog rješenja tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog postupka u smislu odredbe članka 66. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne n... 20.10.2016
Usž 2788/2016-2Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-313/14-6 od 16.  lipnja 2016. odbačen je kao nedopušten podnesak (žalba) tužitelja od 27. prosinca 2014. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu. U bitnome navodi da se nigdje ne navode istinitost njegovih tvrdnji da bi njegov sin u sl... 19.10.2016
Usž 2792/2016-2Pobijanim rješenjem Upravnog suda u Osijeku, odbijen je zahtjev za izvršenje presude toga Suda, poslovni broj: UsI-1112/15-6 od 29. siječnja 2016., na temelju članka 81. stavka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.-dalje: ZUS). Tužitelj protiv rješenja prvostupan... 7.9.2016
Usž 1909/2016-2Osporenim rješenjem odbačena je tužba tužiteljica kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja tužiteljice su podnijela žalbu navodeći da je u konkretnom slučaju predmet spora propuštanje javnopravnog tijela, tuženika, da u obavljanju svoje djelatnosti u zakonom propisanom roku postupi po Zakonu o zdr... 25.8.2016
Usž 2205/2016-2Uvodno navedenim rješenjem ovog Suda odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđeno rješenje Upravnog suda u Osijeku, posl.broj: UsI-125/15 od 14. siječnja 2016., kojim rješenjem je odbijen prigovor tužitelja podnesen protiv rješenja istog suda, posl.broj UsI-125/15 od 12. studenog 2015., ko... 20.7.2016
Usž 1236/2016-2U uvodu naznačenim rješenjem Upravnog suda u Zagrebu odbačen je prigovor tužitelja izjavljena protiv rješenja istog suda, poslovni broj: UsI-117/15 od 18. kolovoza 2015. kojim je tužitelju naloženo da plati sudsku pristojbu na tužbu i rješenje u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn. Iz obrazloženja rješenj... 13.7.2016
Usž 2316/2016-2Pobijanim rješenjem Upravnog suda u Splitu odbijen je prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta za raspravu održanu 3. ožujka 2016., sukladno članku 52. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12. i 152/14.-dalje: ZUS), uz obrazloženje da razl... 13.7.2016
Usž 1298/2016-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačena je tužba tužitelja kao nepravodobna, temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 20/10., 143/12. i 152/14.), uz obrazloženje da je tužitelj rješenje tuženika zaprimio 27. studenog 2014.,... 8.7.2016
Usž 1082/2016-3Pobijanim rješenjem obustavljen je upravni spor pokrenut tužbom N. R. iz P., kojom je nakon proširenja tužbenog zahtjeva, zatraženo poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-230-02/15-01/3, URBROJ: 515-03-02-01/1-15-4 od 15. srpnja 2015. kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv rješenja Ur... 6.7.2016
Usž 2117/2016-2Rješenjem Upravnog suda u Osijeku (dalje u tekstu: Upravni sud) protiv kojeg je podnijeta ova žalba odbijen je kao neosnovan prigovor tužitelja i potvrđeno rješenje tog Suda poslovni broj: 1 UsI-1089/15-13 od 22. travnja 2016. godine. Navedenim rješenjem tužitelju je naloženo platiti sudsku pristojb... 6.7.2016
UsII-83/13-6U citiranoj presudi ovog Suda poslovnog broja: UsII-83/13-5 od 21. travnja 2016. godine, a nakon otpreme iste strankama, uočeno je da je u izreci presude pod točkom II. očitom omaškom naveden pogrešan posljednji broj klase i ur.broja osporene odluke tuženika. Kako se radi o očitoj pogrešci, odlučeno... 8.6.2016
Usž 1604/2016-2Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2531/13-4 od 3. veljače 2016. odbačena je tužba tužitelja izjavljena protiv odluke Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine, klasa: 030-02/13-05/9, urbroj: 314-03/01-13/01 od 23. ožujka 2013., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena... 2.6.2016
Usž 1684/2016-2Rješenjem Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-356/13-21 od 24. ožujka 2016. odbačena je tužba tužitelja izjavljena protiv odluke tuženika o raskidu ugovora broj 416 o koncesiji prava lova u državnom otvorenom lovištu VII/13. Tužitelj u žalbi navodi da je spor pokrenut u ožujku 2013., pa je U... 2.6.2016
Usž 676/2016-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tužitelj (dalje: žalitelj) zbog bitne povrede pravila sudskog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi navodi da je protiv postupanja javnopravnog tijela podnio prigovor č... 19.5.2016
Usž 813/2016-2Tužitelj je podnio prijedlog za obnovu spora okončanog rješenjem ovoga Suda, poslovni broj: Usž-2193/15-2 od 13. siječnja 2016., kojim je odbijena njegova žalba i potvrđeno potvrđuje rješenje Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 9 UsIsav-425/14-18 od 14. rujna 2015., kojim je odbačena kao nepravod... 5.5.2016
Usž 918/2016-2Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu odbačena je žalba tužitelja kao nepravodobna. U izjavljenoj žalbi tužitelji navode da u rješenju koje su zaprimili nigdje nije bio naveden rok u kojem su dužni podnijeti žalbu, a u prethodnim rješenjima su dobivali uredno navedene upute o pravnom lijeku i o rokovima... 4.5.2016
Usž 901/2016-2Presudom Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj: UsI-4003/14-8 od 15. listopada 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja P.Đ. iz Z. za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-14/12-01/29, urbroj: 513-0... 27.4.2016
Usž 2450/2015-2Osporenim rješenjem odbačena je tužba radi ocjene zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14. - dalje: ZUS), jer tužitelj prije podnošenja tužbe n... 27.4.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 12 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(6) 2016(26) 2015(13) 2014(32)
2013(41) 2012(14) 2011(34) 2010(26)
2009(29) 2008(18) 2007(4) 2006(6)
2005(8) 2004(7) 2003(4) 2002(8)
2001(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite