Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > Rješenje
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 324)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usž 3473/2018-2Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačen je tužiteljev prijedlog za povrat u prijašnje stanje. Tužitelj žalbom osporava rješenje prvostupanjskog suda. U bitnome, navodi kako nisu pravilna utvrđenja suda u pogledu toga da u žalbi na presudu od 30. ožujka 2018. nije naveo nikakve razloge koji ... 21.11.2018
Usž 4802/2018-2Pobijanim rješenjem je pod točkom I. izreke odbijen prijedlog tužitelja za izdavanje privremene mjere zabrane izvršenja rješenja Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, KLASA: UP/I-363-04/18-01/03, URBROJ: 2137/03-02-01/08-18-3 od 30. travnja 2018. i Koprivničko-kr... 21.11.2018
Usž 1374/2017-3Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu odbačena je tužba tužitelja podnesena protiv obavijesti tuženika od 24. veljače 2013., kojom je tužitelj obaviješten da u svezi zahtjeva podnesenog za oglašavanje ništavim i poništavanje nezakonitog rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/13-02/286, urbroj: 531-07-1-2... 31.10.2018
UsII 292/2018-9Presudom ovog Suda, poslovni broj: UsII-292/18-7 od 20. rujna 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/18-01/130, urbroj: 401-01/05-18-2 od 8. lipnja 2018. Podneskom zaprimljenim kod ovog Suda 19. listopad... 24.10.2018
Usž 1142/2018-21Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-1057/17-11 od 8. siječnja 2018. naloženo je tuženiku da u roku od 60 dana od dostave te presude odluči o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv tuženika radi šutnje uprave. Tužitelj u žalbi protiv navedene presude u bitnom navodi da je spajanjem k.č. 3... 20.9.2018
Usž 1969/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba koju je podnositelj podnio radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/17-02/135, urbroj: 531-05-2-2-17-2 od 28. studenog 2017. Ovim rješenjem poništeno je rješenje podnositelja tužbe, klasa: UP/I-361-05/17-01/21, urbroj: 2178/01-10-17-5 od... 19.9.2018
Usž 3678/2018-2Presudom prvostupanjskog suda poništena su upravna rješenja i predmet vraćen na ponovni postupak (t. I. i II. izreke) te je odlučeno da svaka stranka snosi svoje troškove upravnog spora (t. III. izreke). Tužitelj je podnio žalbu protiv točke III. izreke presude tj. protiv odluke o troškovima upravno... 6.9.2018
Usž 157/2018-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba kojom je tužitelj zahtijevao ocjenu zakonitosti odluke tuženika, KLASA: 372-03/17-01/21, URBROJ: 2142/01-02/1-17-7 od 19. listopada 2017. kojom je odbijen njegov prigovor na odluku istog tijela, KLASA: 372-03/17-01/21, URBROJ: 2142/01-02/1-17-5 od 12. rujna 2017... 18.7.2018
Usž 194/2018-2Pobijanim rješenjem obustavljen je upravni spor pokrenut tužbom kojom je tužiteljica zahtijevala ocjenu zakonitosti rješenja tuženika, KLASA: UP/II-363-03/15-02/88, URBROJ: 2163/1-18-09/2-16-2 od 4. svibnja 2016. Spor je obustavljen pozivom na odredbu članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima... 11.7.2018
Usž 970/2018-3Osporenim  rješenjem prvostupanjskog suda pod točkom I. izreke odbačen je prijedlog za povrat u prijašnje stanje radi podnošenja tužbe kao nepravodoban. Pod točkom II. izreke tužba tužitelja je odbačena kao nepravodobna. Protiv citiranog rješenja žalbu su podnijeli tužitelji u kojoj u bitnom navode... 11.7.2018
Usž 1338/2018-2Presudom prvostupanjskog upravnog suda, povodom tužbe tužitelja, poništava se rješenje tuženika, klasa: UP/II-942-01/13-01/579, ur.broj: 514-04/01-16-02 od 14. lipnja 2016. (točka I. izreke), poništava se djelomično rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjel... 4.7.2018
Usž 2881/2018-2Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje prigovora protiv rješenja o pristojbi poslovni broj: UsI-542-13-18 od 16. prosinca 2015. Prijedlog je odbačen pozivom na odredbu članka 52. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima (Narod... 20.6.2018
Usž 4139/2017-2Tužitelj je ovom sudu podnio prijedlog za obnovu upravnog spora okončanog presudom ovog Suda poslovni broj: Usž-285/17-2 od 9. veljače 2017. godine, a kojom presudom je odbijena žalba tužitelja i potvrđena presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 1 UsI-656/16-15 od 9. studenog 2016. godine. O... 23.5.2018
Usž 3597/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 4 Uszp-10/17-6 od 29. kolovoza 2017. odbačena je tužba tužitelja koju je isti podnio protiv tuženika radi poništavanja odluke predstojnika Ureda državne uprave u B.- p. ž., klasa: 112-01/16-03/12, urbroj: 2178-01/1-16-1 od 5. rujna 2016., kojom odluk... 9.5.2018
Usž 40/2018-2Osporenom točkom III. izreke presude prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju trošak upravnog spora od 6.250,00 kuna, u roku od 15 dana od dana dostave presude. Tuženik je podnio žalbu protiv točke III. izreke prvostupanjske presude zbog svih žalbenih razloga,  propisanih u čla... 9.5.2018
UrII 91/2018-2Tužitelj je protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-932-07/17-07/73, urbroj: 541-03-04-01/5-17-2 od 28. travnja 2017., pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom u Z. Upravni sud u Z. se rješenjem, poslovni broj: 1637/17-2 od 7. srpnja 2017. oglasio mjesno nenadležnim te je tužbu ustupio nadležnom Up ... 12.4.2018
Usž 1275/2018-2Tužitelj je podnio prijedlog za obnovu upravnog spora okončanog presudom ovoga Suda, poslovni broj: Usž-3736/17-2 od 29. studenog 2017., kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 3 UsImio-531/14-30 od 27. travnja 2017. Presudom Upravnog suda u Splitu ... 11.4.2018
Usž 997/2018-2Osporenim je rješenjem Upravni sud u Zagrebu, postupajući po tužbi tužiteljice, pribavio odgovor tuženika od 13. siječnja 2016. Predmetnim rješenjem, sukladno odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje u tekstu: ZUS), od... 8.3.2018
Usž 3151/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu obustavljen je upravni spor po tužbi tužitelja protiv tuženika (I.točka izreke rješenja), te je odbijen zahtjev opunomoćenika tužitelja za naknadom troškova upravnog spora u iznosu od 3.906,25 kn kao neosnovan (točka II. izreke rješenja). Opunomoćenik tužitelja izj ... 26.10.2017
Usž 39/2016-5Rješenjem prvostupanjskog suda poslovni broj: UsIgr-54/14-14 od 5. listopada 2015. u točki 1. odbijen je prijedlog tužitelja, ovdje žalitelja, za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu protiv točke 1. izreke presude istog suda poslovni broj UsIgr-54/14-10 od 25. svibnja 2015., kao ... 25.10.2017
Usž 2159/2017-3Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3230/14-7 od 13. travnja 2017., upravni spor se prekida do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka. Protiv navedenog rješenja tuženik je izjavio žalbu iz svih zakonom propisanih razloga. U bitnome navodi, da upravna i sudska praksa imaju neprijep... 18.10.2017
Usž 1624/2017-2Rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-404/15-8 od 30. siječnja 2017., odbačena je tužba tužitelja uz obrazloženje da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari. Tužitelj u žalbi navodi da rješenjem tog istog suda, poslovni broj: UsI-331/15-3 od 18. siječnj ... 4.10.2017
Usoz 47/2017-5Podnositelj je dana 7. travnja 2017., podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti članaka 22., 29., 32. i 40. Općih uvjeta isporuke javne usluge sakupljanja prijevoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od 9. lipnja 2014. (dalje: Opći uvjeti) iz razloga jer su u sup... 26.9.2017
Usž 2505/2016-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužiteljice, ovdje žaliteljice, izjavljena protiv odluke (dopisa) tuženika, klasa: 342-21-01/13-4/55, urbroj: 136/2013 od 20. lipnja 2013., protiv odgovora (dopisa) tuženika kojim obrazlaže razloge oduzimanja veza od 22. kolovoza 2013., protiv očitova... 6.9.2017
Usž 2025/2017-2Osporenom rješenjem Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 1 Uszp-1/16-16 od 5. lipnja 2017. odbačena je žalba T. B. iz O., protiv rješenja, poslovni broj: Uszp-1/16-13 od 5. svibnja 2017. kojim je uskraćeno zastupanje T. B., odvjetniku iz O. pozivom na odredbu članka 20. stavka 3. Zakona o upravni... 28.6.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 13 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(18) 2017(18) 2016(42) 2015(13)
2014(32) 2013(41) 2012(14) 2011(34)
2010(26) 2009(29) 2008(18) 2007(4)
2006(6) 2005(8) 2004(7) 2003(4)
2002(8) 2001(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite