Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 155 / 173
Dokumenti od 3851 do 3875 (od ukupno 4305)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UpSRH Us 204/1999"Tužitelju je u ranijem postupku rješenjem prvostupanjskog tijela od 23. siječnja 1996. bilo priznato pravo na invalidsku mirovinu, a kao uzrok invalidnosti bila je utvrđena ozljeda zadobivena u obran ... 6.6.2001
UpSRH Us 12701/1999"Prema odredbi članka 51. stavak 3. citiranog Zakona prijašnji vlasnik nema pravo na naknadu prema odredbama ovoga Zakona, ako je na ime naknade za oduzetu imovinu primio drugu imovinu ili mu je nakna ... 31.5.2001
UpSRH Us 1404/1999"U ovom slučaju tuženo tijelo je pravilno ocijenilo da je ugovor o građenju zaključen 17. srpnja 1996. godine između Grada Z. i poduzeća "T." d.o.o. iz Z. valjani dokaz u smislu citiranog članka 32. s ... 23.5.2001
Us-1320/1999-5Osporenim rješenjem oglašava se ništavim rješenje Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti Grada U. tj. tužitelja klasa: 361-03/96-02/2 od 15. svibnja 1996. godine. 18.5.2001
UpSRH Us 11488/1999"Neosnovano tužiteljica smatra da se na nju ne može primijeniti odredba članka 85. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske("Narodne novine", broj 23/95, 33/95) prema kojoj djelatna vojna ... 26.4.2001
UpSRH Us 1492/1999"Odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 53/91, 9/92 i 77/92) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta, a upravni akt je akt kojim tijelo iz ... 25.4.2001
UpSRH Us 5564/2000"Iz podataka u spisu predmeta je vidljivo da je predmetni motorni mlin oduzet M. B. starijem (ocu tužitelja) Ukazom Predsjedništva Prezidijuma Sabora Narodne Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj ... 19.4.2001
UpSRH Us 4518/1998"Odredbom članka 12. Zakona o trgovini ("Narodne novine" broj 11/96) propisano je da je trgovina na malo kupnja robe radi daljnje prodaje stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu i pos ... 12.4.2001
Us-8892/1998-4 Osporenim rješenjem proglašavaju se ništavim odredbe Dodatka Ugovora o ortakluku, oznaka I/1, broj: 975-1/97 od 29. listopada 1997. (osnovni ugovor), članka 1. u dijelu koji glasi: »pravo Croatie osiguranje d.d.« da STP bude isključivi osiguravatelj«: i članka 6. stavka 2. a koje se odredbe tre... 11.4.2001
UpSRH Us 2087/1999"Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je osporeno rješenje doneseno pozivom na odredbu članka 37. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95) prema kojoj poslove priprem ... 22.3.2001
UpSRH Us 9263/1999"Osporenim rješenjem tuženog tijela u točki 1. izreke tog rješenja odbijen je zahtjev tužitelja za konvalidaciju rješenja o davanju na korištenje građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu Skupšti ... 15.3.2001
UpSRH Us 1224/1999"Na osnovi stanja spisa razvidno je da je među strankama sporna zakonitost rješenja o prestanku službe po osnovi zahtjeva tužitelja iz razloga mana volje na koje se tužitelj poziva u tužbi i tijekom p ... 8.2.2001
UpSRH Us 9739/1998"Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je prvostupanjsko tijelo - Vodnogospodarska Ispostava za slivno područje svojim rješenjem klasa: UP/I-325-08/97-07/764, ur. broj: 374-3407-2-97-1 od 1. kolovoz ... 31.1.2001
UpSRH Us 8715/1998"Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je izvršen inspekcijski nadzor od strane inspektora zaštite okoliša V. županije, na lokaciji uz rijeku B., B. - P. dana 14. ožujka 1998. o čemu je sačinjen zap ... 31.1.2001
UpSRH Us 7540/2000"Odredbom članka 31. stavka 2. citiranog Zakona, na koju se tuženo tijelo poziva u uvodu osporenog rješenja, propisano je da eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točk ... 18.1.2001
UpSRH Us 8253/1998"Iz podataka spisa predmeta vidljivo je da je kod tužitelja obavljen redovni požarno preventivni pregled u Šumariji Z. od strane nadležnog inspektora zaštite od požara Policijske uprave o čemu je sast ... 17.1.2001
UpSRH Us 4005/1999"Sud ne prihvaća stajalište tuženog tijela izraženo u osporenom rješenju da se zainteresirane osobe – zaštićeni najmoprimci u stanu upisuju u katastarski operat kao posjednici zemljišta na kojem se na ... 7.12.2000
UpSRH Us 7510/1998"Prema odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95 i 70/97) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili tijelo koje ono ovlasti ... 15.11.2000
UpSRH Us 11321/1998"Prema odredbi članka 17. stavak 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96), neizgrađeno građevinsko zemljište koje je u druš ... 26.10.2000
Us-9081/2000-4Osporenim rješenjem tuženog tijela raspušteno je Općinsko vijeće Općine Ljubešćica, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat. Ovlasti Općinskog vijeća preuzima povjerenik Vlade Republike Hrvatske koja će istoga i imenovati posebnim rješenjem, a sredstva za rad povjerenika osiguravaju se u općins... 16.10.2000
UpSRH Us 6601/1998"Prema članku 5. stavak 2. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine", br. 50/95), ravnatelji javnih ustanova u kulturi kojih su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, g ... 21.9.2000
UpSRH Us 5941/1997"Prema obrazloženju rješenja, tuženo tijelo je zauzelo shvaćanje da je za provođenje parcelacije građevinskog zemljišta u katastru zemljišta pored potvrde parcelacijskog elaborata o njegovoj usklađeno ... 7.9.2000
UpSRH Us 8178/1997"Predmetno zemljište oduzeto je temeljem Zakona o uređenju i davanju na korištenje građevinskog zemljišta /"Narodne novine", br. 20/69/, a taj zakon je taksativno naveden u članku 2. Zakona o naknadi ... 7.9.2000
UpSRH Us 6311/1999"I po ocjeni ovoga suda tuženo je tijelo ocjenjujući žalbene navode zainteresiranih osoba protiv rješenja tijela prvog stupnja od 17. veljače 1999., kojim je bio odbačen prijedlog zainteresiranih osob ... 31.8.2000
UpSRH Us 11449/1997"Prema članku 49. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91), stranka u upravnom postupku je osoba na čiji je zahtjev pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak ili koja ra ... 30.8.2000
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 154 155 156 ... 173 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(49) 2017(153) 2016(262) 2015(140)
2014(534) 2013(563) 2012(485) 2011(462)
2010(506) 2009(294) 2008(246) 2007(27)
2006(31) 2005(25) 2004(20) 2003(25)
2002(20) 2001(24) 2000(28) 1999(40)
1998(39) 1997(75) 1996(95) 1995(79)
1994(37) 1993(45) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(2)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(47)
Presuda(3490)
Presuda i rješenje(24)
Rješenje(287)
Rješenje i presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite