Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 155 / 168
Dokumenti od 3851 do 3875 (od ukupno 4188)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UpSRH Us 5780/1996"Prema odredbi članka 48., stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 9/94. i 35/94.) na zahtjev prijašnjeg vlasnika poništit će se i pravomoćno rješenje o eksproprijaciji i zahtjev riješi ... 28.1.1998
UpSRH Us 9597/1996"Prema odredbi članka 53., stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", broj 58/88. - pročišćeni tekst, 16/90. i 53/90.) koji je bio na snazi u vrijeme donošenja osporenog rješenja, bi ... 21.1.1998
UpSRH Us 7760/1996"Prema odredbi članka 4a. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88. - prečišćeni tekst, 16/90. i 53/90.) stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje po sili zakona društveno vlasništvo ... 21.1.1998
UpSRH Us 2844/1996"Sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 86/92 - pročišćeni tekst, 58/93, 2/94, 76/94 i 108/95) koje se odnose na obavljanje revizije po službenoj d ... 21.1.1998
UpSRH Us 1150/1996"Iz predmeta spisa razvidno je, da je prvostupanjsko tijelo svojim rješenjem usvojilo zahtjev tužitelja za vraćanje uvoznih davanja za ocarinjenu robu, te je odobrilo vraćanje više plaćenih iznosa pos ... 15.1.1998
UpSRH Us 3254/1996"Prema odredbi članka 46. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94. i 35/94.) odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na započete postupke eksproprijacije u kojima nije, do stupanja na snagu ovo ... 14.1.1998
UpSRH Us 9263/1995"Rješenjem Komisije za prekršaje od 9. veljače 1995. godine tužitelj je oglašen krivim zbog carinskog prekršaja iz članka 345. stavak 1. točka 3. u svezi s člankom 355. Carinskog zakona zato što je 21 ... 30.12.1997
UpSRH Us 4697/1994"Ocjenjujući zakonitost pobijanog rješenja, Sud smatra da nije povrijeđen zakon tužiteljima na štetu. Naime, pravilno je tuženo tijelo u obrazloženju pobijanog rješenja navelo kao razlog za odbijanje ... 30.12.1997
UpSRH Us 400/1997"Iz podataka u prijavi stradavanja proizlazi da je vojnik M.G. 12. prosinca 1994., po usmenoj zapovjedi zapovjednika postrojbe zajedno sa zastavnikom I.A. prikupljao u ugostiteljskim objektima pripadn ... 23.12.1997
UpSRH Us 2873/1996"Po ocjeni Suda uočava se spornim nalog dan tužitelju od I/I, tj. da mu se poveća obveza poreza na promet usluga prema tarifnom broju 4 Tarife usluga za 261.649,19 kn, odnosno da se za isti iznos pove ... 18.12.1997
UpSRH Us 2030/1996"Odredbom članka 26. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da ako drugostupanjsko tijelo nije u roku 60 dana ili u posebnim propisom određenom kraćem roku donijelo rješenje o žalbi strank ... 18.12.1997
UpSRH Us 6446/1995"Iz osporenog rješenja razvidno je da je Carinarnica S. odbila prigovor tužitelja na rad Komisije u postupku prodaje robe temeljem točke VII. odluke o načinu prodaje carinske robe i rasporeda sredstav ... 18.12.1997
UpSRH Us 4901/1995"Prema odredbi članka 34. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94), lokacijska dozvola je upravni akt, što znači da glede izvršenja te dozvole vrijede odredbe Zakona o opć ... 18.12.1997
UpSRH Us 1840/1997"Odredbe o poništavanju pravomoćnog rješenja o eksproprijaciji koja je izvršena na temelju propisa o eksproprijaciji koji su bili na snazi do 22. ožujka 1978. godine, što je ovdje slučaj jer je ekspro ... 17.12.1997
UpSRH Us 9384/1995"Iz podataka spisa predmeta, i to izjave majke i medicinske dokumentacije, razvidno je da je malodobni tužitelj ranjen 13. lipnja 1992. u Bihaću tijekom pucnjave iz pješačkog i artiljerijskog oružja. ... 17.12.1997
UpSRH Us 8774/1995"Odredbom članka 47. stavak 1. Zakona o izvlaštenju propisano je da će se odredbe ovog zakona glede određivanja naknade za izvlaštene nekretnine odgovarajuće primijeniti i u slučajevima kada je izvlaš ... 17.12.1997
UpSRH Us 7609/1995"Prema odredbi članka 36. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92 i 27/93), srednja škola u privatnom vlasništvu koja se osniva i radi prema odredbama ovog Zakona jest privatna srednja ... 11.12.1997
UpSRH Us 9334/1996"Rješenjem od 8. veljače 1993. na koje je dana suglasnost rješenjem Ministarstva obrane od 15. ožujka 1993., tužitelju je utvrđeno svojstvo civilnoga invalida rata u smislu članka 8. Zakona o zaštiti ... 10.12.1997
UpSRH Us 2303/1996"Što se tiče odredbe članka 85. stavka 1. ovoga zakona, valja istaknuti da prema toj odredbi ako nakon donošenja konačnog rješenja o pravima iz ovog zakona kod vojnog odnosno civilnog invalida nastupe ... 4.12.1997
UpSRH Us 3401/1996"Odredbom članka 1. stavak 1. Zakona o postupanju s objektima građenima protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje propisano je da se izgrađeni objekt i objekt čija je izgradnja započet ... 3.12.1997
UpSRH Us 3283/1996"Iz dostavljenog spisa predmeta je vidljivo da je tužitelj stavio zahtjev radi zadržavanja izgrađene garaže na čest. br. 1126/4 k.o. P., pozivanjem na odredbe Zakona o postupanju s objektima građenima ... 3.12.1997
UpSRH Us 9549/1995"Iz podataka u spisu predmeta razvidno je da je župska crkva "Gospa od zdravlja" iz P. temeljem ugovora o zakupu sa zakupoprimcem poduzećem "I.L.L." iz S. za 1993. godinu ostvarila prihod od imovine z ... 20.11.1997
UpSRH Us 39/1996"Tužitelj smatra da su i prvostupanjsko i tuženo tijelo pogrešno primijenili Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga, jer je trebalo primijeniti odredbu članka 23. stavak 1. točku 11. Zakona iz ko ... 20.11.1997
UpSRH Us 2544/1996"Člankom 357. stavak 1. Carinskog zakona između ostaloga propisano je da roba koja je predmet prekršaja iz članka 343. stavak 1. točka 3. članka 355. stavak 1. ako je učinitelj prekršaja izvršio neku ... 13.11.1997
UpSRH Us 5635/1996"Prema odredbi članka 53. Zakona o građevinskom zemljištu koji je bio na snazi u vrijeme donošenja osporenog rješenja, propisano je da će gradsko vijeće ili komisija iz članka 41. stavak 2. ovog zakon ... 12.11.1997
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 154 155 156 ... 168 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(34) 2017(121) 2016(192) 2015(140)
2014(534) 2013(563) 2012(485) 2011(462)
2010(506) 2009(294) 2008(246) 2007(27)
2006(31) 2005(25) 2004(20) 2003(25)
2002(20) 2001(24) 2000(28) 1999(40)
1998(39) 1997(75) 1996(95) 1995(79)
1994(37) 1993(45) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(2)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(47)
Presuda(3383)
Presuda i rješenje(23)
Rješenje(278)
Rješenje i presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite