Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 2 / 155
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 3870)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usoz-160/15-7Zainteresirana javnost grada Buzeta Inicijativa »Pravo na čisti grad« Buzet podnijela je zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje gospodarske namjene - proizvodne Mala Huba 2 (»Službene novine grada Buzeta« br. 11/14. dalje u tekstu: ... 4.7.2017
UsII-47/17-6Osporenim rješenjem se utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačno određenim nekretninama k.o. Vodnjan koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Grada Vodnjana, te mu se za te nekretnine izdaje potvrda o pravu puta (točka I.... 28.6.2017
UsII-196/16-8Rješenjem tuženika pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Pitomača II, a koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Pitomača te se infrastrukturnom operatoru za... 8.6.2017
Usoz-49/17-5Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 1., članka 3. u vezi članka 10. i članka 14. stavka 2. Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac (»Glasnik Karlovačke župa... 30.5.2017
Usoz-10/17-5Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 7. i članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 45/09., 11/11., 14/11. i 17/13. - dalje u tekstu: Odluka), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Crikvenice. Uz zah... 30.5.2017
Usoz-136/16-5Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Cjenika skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada kojeg je donijelo društvo KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska Dubica, koji se primjenjuje od 1. rujna 2014. 30.5.2017
Usoz-81/16-7Odredbom članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje u tekstu: ZUS) propisano je da postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud može pokrenuti po službenoj dužnosti, temeljem obavijesti građana, pučkog pravobranit... 25.5.2017
UsII-1/17-8Osporavanom odlukom tuženice oduzeta je tužitelju dozvola za radijsku postaju na plovilu br. PL-01442/2005 (naziv plovila Louise) te mu je naloženo da odmah po primitku te odluke prestane s uporabom radijskih frekvencija dodijeljenih dozvolom. 18.5.2017
UsII-52/17-4Rješenjem tuženika pod točkom 1. utvrđeno je da je rješenje od 16. veljače 2017. postalo izvršno, točkom 2. utvrđeno je da tuženik nije postupio po tom rješenju, točkom 3. odgovornoj osobi tužitelja Dijani Nijaz Soldo izrečena je novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, točkom 4. naloženo je tužite... 17.5.2017
Usž-174/2016Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: 141-02/13-01, urbroj: 341-99-05/3-13/10690 od 19. veljače 2014. 5.5.2017
UsII-216/16-9Osporava stajalište tuženika prema kojem općina nekim nekretninama upravlja temeljem posebnih propisa poput Zakona o cestama i Zakona o komunalnom gospodarstvu tužitelj smatra da ukazuje na nepotpuno i pogrešno utvrđeno činjenično stanje. Istič 13.4.2017
UsII-195/16-6Rješenjem tuženika pod točkom 1. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Kalinovac i k.o. Đurđevac II. , a koje su u vlasništvu, odnosno pod upravom Općine Kalinovac te se infrastrukturnom... 5.4.2017
UsII-214/16-5Rješenjem tuženika pod točkom 1. utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Budančevica, k.o. Kloštar Podravski, k.o. Kozarevac, k.o. Podravske Sesvete i k.o. Prugovac, a koje su u vlasništvu... 5.4.2017
Usoz-132/16-5Podnositelj je zatražio ocjenu zakonitosti Odluke o poništavanju Odluke o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (»Službeni glasnik Općine Čeminac«, broj 6/16. - dalje u tekstu: Odluka), koju je donije... 30.3.2017
UsII-213/16-10Osporenim rješenjem točkom 1. izreke odbija se zahtjev tužitelja za obustavu upravnog postupka po zaključku Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-03/16-11/312, urbroj: 376-10/DČ-16-2(HP) od 3. studenoga 2016. Točkom 2. izreke osporenog rješenja nalaže se tužitelju da p... 30.3.2017
Usž-3999/16-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbacuje se tužba tužitelja izjavljena protiv zaključka tuženika, klasa: UP/II-034-02/16-02/2, urbroj: 354-01/16-12 od 8. ožujka 2016. (točka I izreke), te se odbacuje kao nedopuštena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja istog suda, posl.broj: ... 30.3.2017
UsII-212/16-9Osporenim rješenjem točkom 1. izreke odbijen je prijedlog tužitelja za obustavu upravnog postupka po zaključku Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-03/16-11/345, urbroj: 376-10/DČ-16-2(HP) od 30. studenog 2016., a točkom 2. izreke osporenog rješenja naloženo je tužite... 30.3.2017
Usoz-79/16Podnositelj zahtjeva je dana 27. srpnja 2016. podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 7. i 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Tisno, broj 8/15.) kojom su izmijenjeni članci 7. i 12. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Tisno (Službeni... 28.3.2017
UsII-149/16-5Osporavanim rješenjem tuženice, u postupku po službenoj dužnosti, inspektor elektroničkih komunikacija nalaže tužitelju da se u zadanom roku očituje posjeduje li izgrađenu elektroničko komunikacijsku mrežu, elektroničko komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom područ... 23.3.2017
UsII-172/16-5Osporavanim rješenjem tuženice, u postupku po službenoj dužnosti, inspektor elektroničkih komunikacija utvrdio je da je tužitelj infrastrukturni operator i da posjeduje izgrađenu elektroničko-komunikacijsku mrežu, elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom... 23.3.2017
UsII-165/16-8Osporenim rješenjem tuženika, u postupku po službenoj dužnosti, inspektor elektroničkih komunikacija je naložio tužitelju, da se u roku od 60 dana od zaprimanja ovog rješenja, pisanom izjavom, očituje da li posjeduje izgrađenu elektroničko-komunikacijsku mrežu, elektroničko-komunikacijsku infrastruk... 9.3.2017
UsII-166/16-7Osporenim rješenjem tuženika, u postupku po službenoj dužnosti, inspektor elektroničkih komunikacija utvrđuje da je tužitelj infrastrukturni operator i posjeduje izgrađenu elektroničku komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na administrativnom područ... 9.3.2017
UsII-190/16-8Osporenim rješenjem tuženika točkom I. odbija se prijedlog trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, za obustavu upravnog postupka po rješenju inspektora elektroničkih komunikacija, klasa: UP/I-344-03/16-11/293, urbroj: 376-10/KT-16-2 (HP) od 28. rujna 2016.... 9.3.2017
UsII-142/16-8Osporenim rješenjem o prisilnom izvršenju utvrđuje se da tužitelj nije postupio sukladno članku 28. stavku 4., članku 29. stavku 1. i 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama i članku 4. Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (točka 1.). Točkom 2. izreke osporenog rješenja utvrđuje se da tužit... 2.3.2017
UsII-140/16-6Osporenim rješenjem o izvršenju točkom 1. utvrđuje se da tužitelj nije postupio sukladno članku 28. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama i potvrde o pravu puta broj: 8111, koja se odnosi na administrativno područje Općine Privlaka. Točkom 2. nalaže se tužitelju da u roku od 5 dana od dana... 2.3.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 155 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(69) 2016(182) 2015(139) 2014(385)
2013(558) 2012(477) 2011(409) 2010(504)
2009(294) 2008(246) 2007(27) 2006(28)
2005(25) 2004(20) 2003(25) 2002(20)
2001(23) 2000(28) 1999(40) 1998(39)
1997(75) 1996(95) 1995(79) 1994(37)
1993(45) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(2)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(47)
Presuda(3078)
Presuda i rješenje(23)
Rješenje(265)
Rješenje i presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite