Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 3 / 186
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4644)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsII-16/18-6Osporenim rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama pobliže navedenima u izreci toga rješenja (k.o. Katuni, k.o. Žeževica, k.o. Grabovac, k.o. Kreševo i k.o. Opanci), koje su u vlasništvu zainteresirane... 8.11.2018
Usž 3773/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-415-07/16-01/368, URBROJ: 524-04-03-01/4-17-2 od 22. svibnja 2017. Rješenjem tuženika je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zap... 8.11.2018
Usž 1374/2017-3Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu odbačena je tužba tužitelja podnesena protiv obavijesti tuženika od 24. veljače 2013., kojom je tužitelj obaviješten da u svezi zahtjeva podnesenog za oglašavanje ništavim i poništavanje nezakonitog rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/13-02/286, urbroj: 531-07-1-2... 31.10.2018
Usoz-30/18-6Mario Pešić, kojeg zastupa opunomoćenica Maja Mamut, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Župić & partneri d.o.o., pisarnica Zadar, Zrinsko-frankopanska 38, je ovom sudu podnio zahtjev (podredno obavijest građana) za ocjenu zakonitosti Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvr... 30.10.2018
Usoz-51/18-6Podnositelj je zahtjevom od 23. srpnja 2018. kao nezakonite osporio odredbe članka 20. i članka 29. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Općine Dubrava (Glasnik Zagrebačke županije 20/2018., dalje: Odluk... 30.10.2018
Usoz-23/18-6Ivo Puhalović i Emil Puhalović iz Kožina, Kožino XIX, Ulica 9, podnijeli su ovom Sudu putem punomoćnika odvjetničkog društva Gluić Ninčević Mrkić d.o.o. iz Zadra, Špire Brusine 16, zahtjev sukladno članku 83. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/... 30.10.2018
Usž 3581/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Klasa: UP/II-361-05/17-26/1091, urbroj: 531-05-2-2-17-2/V.B. od 27. studenog 2017. i rješenja D.-n. ž., Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Ispostave V. L., Klasa: UP/I-360-01/17-01/09, urbroj: 21... 25.10.2018
UsII-284/18-6Osporenim rješenjem je pod točkom I. izreke utvrđeno da je tužitelj (dalje: HT) infrastrukturni operator i ima pravo puta na nekretninama koje se na dan donošenja tog djelomičnog rješenja nalaze u vlasništvu/suvlasništvu Grada Opatije prema evidenciji Zemljišnoknjižnog odjela Opatija dostupnoj na Za... 24.10.2018
UsII 292/2018-9Presudom ovog Suda, poslovni broj: UsII-292/18-7 od 20. rujna 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/18-01/130, urbroj: 401-01/05-18-2 od 8. lipnja 2018. Podneskom zaprimljenim kod ovog Suda 19. listopad... 24.10.2018
Usž 1830/2018-2Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda u dijelu zahtjeva kojim tužitelj traži donošenje odluke o javnom natječaju za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja groblja i objekata na groblju, na području Općine K., objavljenog 17. velj... 18.10.2018
Usž 4027/2018-2Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-502-03/16-01/912, urbroj: 338-01-21-17 od 25. siječnja 2017. i rješenja Regionalnog ureda u R,, klasa: UP/I-502-03/13-03/26, urbroj: 338-08-81-16-14 od 28. studenoga 2016. i priznanja tužiteljici dijagnoza ši... 18.10.2018
Usž 1879/2018-2Osporenom prvostupanjskom presudom točkom 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za oglašavanjem ništavim ili poništenje rješenja tuženika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, klasa: UP/I-118-02/16-01/00587, urbroj: 533-25-17-0003 od 1. kolovoza 2017. Točkom 2. izreke odbija se zaht... 17.10.2018
UsII-179/18-7 Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama pobliže navedenim u izreci tog rješenja koje se nalaze u k.o. Čeminac i k.o. Grabovac. Pod točkom II. izreke navedenog r... 10.10.2018
Usž 2221/2018-2Presudom Upravnog suda u Osijeku odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-336-02/16-01/29, urbroj: 526-12-01-01-01/2-16-2 od 28. rujna 2016. godine, kao i rješenja Ministarstva gospodarstva RH, Uprave za inspekcijske poslove i gospodarstvo, Sektora tržišne in... 10.10.2018
Usž 373/2018-2Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-415-05/14-01/495, Urbroj: 513-04/15-2 od 30. ožujka 2015. godine i rješenja Ministarstva financija, Ca... 10.10.2018
UsII-347/17-7 Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na česticama navedenima u izreci toga rješenja u k.o. Cere, k.o. Diminići, k.o. Kunj, k.o. Prkušnica, k.o. Skitača, k.o. Trget, koje su u vlasništvu zainteres... 27.9.2018
UsII 240/2018-6Točkom 1. izreke rješenja tuženice, klasa: UP/II-008-07/18-01/100, urbroj: 401-01/10-18-2 od 2. svibnja 2018. poništeno je rješenje Financijske agencije, klasa: 150-07/16-05/81, urbroj: 02-05-17 od 29. prosinca 2017. Točkom 2. izreke rješenja tužitelju je odobreno pravo na pristup preslici ugovora o... 27.9.2018
UsII-93/18-7Tužitelj pravovremenom tužbom osporava djelomično rješenje tuženika kojim se pod točkom I. izreke utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na tim rješenjem navedenim česticama u k.o. Bedekovčina, k.o. Komor i k.o. Poznanovec, pod toč... 25.9.2018
Usž 535/2018-2Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijaju se tužbeni zahtjevi tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/15-02/167, urbroj: 531-05-2-2-15-3 od 18. rujna 2015. (točka 1. izreke), te se odbija zahtjev tužitelja I. B. za naknadu troškova upravnog spora (točka 2. izr... 25.9.2018
UsII 286/2017-22Osporenim rješenjem (ispravljeno rješenjem KLASA: UP/II-008-07/17-01/542, URBROJ: 401-01/05-17-6 od 6. listopada 2017.) tuženik je točkom 1. izreke poništio rješenje tužitelja (dalje: HBOR), broj: 10/2017 od 29. lipnja 2017., u dijelu kojim je bio odbijen zahtjev zainteresirane osobe za pristup info... 20.9.2018
Usž 1142/2018-21Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-1057/17-11 od 8. siječnja 2018. naloženo je tuženiku da u roku od 60 dana od dostave te presude odluči o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv tuženika radi šutnje uprave. Tužitelj u žalbi protiv navedene presude u bitnom navodi da je spajanjem k.č. 3... 20.9.2018
Usž 1969/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba koju je podnositelj podnio radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/17-02/135, urbroj: 531-05-2-2-17-2 od 28. studenog 2017. Ovim rješenjem poništeno je rješenje podnositelja tužbe, klasa: UP/I-361-05/17-01/21, urbroj: 2178/01-10-17-5 od... 19.9.2018
UsII-146/18-6 Osporenim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama pobliže navedenim u izreci tog rješenja koje se nalaze u k.o. Budinščina, k.o. Gotalovec i k.o. Zajezda. Pod točkom ... 12.9.2018
UsII-75/18-6 Osporenim rješenjem pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama pobliže navedenim u izreci tog rješenje koje se nalaze u k.o. Hudovo, k.o. Mlaka, k.o. Rakovec, k.o. Valetić, a koje... 12.9.2018
UsII-10/18-7Osporenim rješenjem utvrđeno je da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu izgrađenu na katastarskim česticama koje se pobliže navode u izreci rješenja (točka I. izreke rješenja). Točkom II. izreke navedenog rješenja navodi se da ele... 12.9.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 186 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(18) 2018(157) 2017(248) 2016(379)
2015(140) 2014(534) 2013(563) 2012(486)
2011(462) 2010(506) 2009(294) 2008(246)
2007(27) 2006(31) 2005(25) 2004(20)
2003(25) 2002(20) 2001(24) 2000(28)
1999(40) 1998(39) 1997(75) 1996(95)
1995(79) 1994(37) 1993(45) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(1)
Ostalo(1)
Pravno shvaćanje(47)
Presuda(3788)
Presuda i rješenje(28)
Rješenje(324)
Rješenje i presuda(1)
presuda(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite