Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Vrhovnog suda RH > GRAĐANSKI ODJEL
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 4525
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 113112)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Rev x 344/2016-2Rješenjem Općinskog suda u Supetru poslovni broj P-368/05 od 2. ožujka 2015. odbačena je tužba. Rješenjem Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž-1188/15 od 18. studenog 2015. odbijena je žalba tužiteljice i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv drugostupanjskog rješenja tužiteljica je p... 23.5.2018
Rev 2952/2014-2Prvostupanjskim rješenjem je odbijen prijedlog za ukidanje potvrde ovršnosti izdane na Sporazum radi osiguranja novčane tražbine od 13. srpnja 2007. od strane javnog bilježnika V. P. iz R., pod brojem …dana 29. prosinca 2010. (točka I. izreke) te je predlagatelju naloženo isplatiti protustranci na i... 16.5.2018
Rev 1319/2014-2Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na predaju u posjed nekretnine pobliže opisane u izreci prvostupanjske odluke (točka I. izreke). Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u odnosu na S. U. (točka I. izreke) te je naloženo tužitelju naknaditi tuženici trošak parnič... 9.5.2018
Rev x 224/2016-2Rješenjem Općinskog suda u Makarskoj poslovni broj O-35/84 od 16. siječnja 2014. odbijen je prijedlog B. Ž. za raspoređivanje naknadno pronađen imovine te su nasljednici upućeni ostvariti svoja prava u parnici. Rješenjem Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gžo-658/14 od 26. rujna 2014., odbijen... 9.5.2018
Rev 1992/2013-2Rješenjem suda prvog stupnja dopuštena je uknjižba prava vlasništva na nekretninama upisanim kao društveno vlasništvo nositelja prava korištenja pravnog prednika protustranke, i to k.č. 2383 i k.č. 9105/32, obje u zk.ul. 6120 k.o. R. u korist predlagateljice, Republike Hrvatske, sve temeljem predoče... 8.5.2018
Rev 1837/2014-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev na nalaganje tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade imovinske štete iznos od 15.101,31 kn sa zakonskom zateznom kamatom, te na naknadu parničnih troškova sa zakonskom zateznom kamatom. Presudom suda drugog stupnja preinačena je prvostupanj... 3.5.2018
Rev x 624/2017-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici da tužiteljici isplati 220.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 12. lipnja 2009. do isplate te joj naknadi troškove postupka u iznosu od 24.846,00 kn. Drugostupanjskom presudom djelomično je odbijena žalba tuženice i potvrđena je prvost... 4.4.2018
Rev 2618/2013-2Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i tuženika pod 1. i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je: - tuženik pod 1. obvezan po osnovu naknade štete isplatiti tužitelju 8.300,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom, kako je to precizno određeno izrekom pod t. I. prvostupanjske presu... 14.2.2018
Rev 818/2013-2Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda na način da je ukinut platni nalog sadržan u rješenju Općinskog suda u Zaprešiću br. Ovrv - 2242/05 od 12. lipnja 2006. i tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan. Odlukom o troškovima postupka obvezan je tužitelj naknaditi tuženiku 2.730,0... 7.2.2018
Rev x 1151/2014-3U rješenju ovog suda poslovni broj Rev 1151/14-2 od 25. veljače 2015. došlo je do očite pogreške u pisanju oznake poslovnog broja tog rješenja. Naime, greškom je napisana oznaka upisnika Rev, a trebalo je napisati oznaku upisnika Rev-x. Stoga je po službenoj dužnosti valjalo donijeti ovo rješenje na... 31.1.2018
Rev 3049/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Tužitelji Đ. A. iz Z., ..., OIB: ... i I. Š. iz Z., ..., OIB: ..., odbijaju se u cijelosti sa tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: „Nalaže se tuženiku da tužiteljima solidarno isplati iznos od 4.388.224,65 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dana... 31.1.2018
Rev 2853/2014-2Županijski sud u Rijeci presudom poslovni broj Gž-146/2013 od 12. ožujka 2014., preinačio je presudu Općinskog suda u Krku poslovni broj P-352/2011-7 od 12. lipnja 2012. kojom je tužbeni zahtjev prihvaćen, te je sudio: „I. Uvaženjem žalbe tuženika p r e i n a č u j e se presuda Općinskog suda u Krk... 30.1.2018
Rev x 86/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da se tužba smatra povučenom (točka 1. izreke), naloženo je tužitelju naknaditi tuženici troškove parničnog postupka u iznosu od 38.750,00 kn (točka 2. izreke) te je tužitelj oslobođen plaćanja sudskih pristojbi u predmetnom postupku (točka 3. izreke). Drugo... 30.1.2018
Revt 132/2016-2Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-951/2010 od 28. veljače 2013. odbijen je tužbeni zahtjev 1.-3. tužitelja kojim je traženo da se tuženiku naloži isplatiti svakom od njih iznos 50.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama, te je ujedno tužiteljima naloženo solidarno isplatiti tuženiku iznos... 30.1.2018
Rev 2722/2014-3Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 800.000,00 kn, uvećane za zakonske zatezne kamate i troškove postupka određuje se p r i v r e m e n a   m j e r a - zabranom protivniku osiguranja J. M. iz B., .... otuđenja i opter... 24.1.2018
Rev 2670/2013-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju da tužiteljici-protutuženici preda u suposjed stambenu zgradu u Z., ... upisanu u zk. ul. 18393 k.o. G. Z. kao zk. čbr. 7793/69, u 1/2 suvlasničkog dijela, u roku od 15 dana. II. Utvrđuje se da je tuženik-protutužitelj Z.... 24.1.2018
Revt 108/2015-2Prvostupanjskom presudom održan je u cijelosti na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi Javnog bilježnika T.-Z. S. iz Z. poslovni broj Ovrv-114/09 od 1. listopada 2009., kojim je naloženo tuženiku isplati tužitelju iznos od 310.390,56 kn s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima ovršnog postupk... 23.1.2018
Rev x 1105/2015-2Županijski sud u Zadru presudom poslovni broj Gž-537/11-2 od 15. srpnja 2015. odbio je žalbu tužitelja kao neosnovanu i potvrdio presudu Općinskog suda u Zadru, poslovni broj P-2521/09 od 17. siječnja 2011., kojom je suđeno: „1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženici Republici H... 23.1.2018
Rev x 1273/2015-2Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-4686/12-80 od 21. svibnja 2013. sudio je: "I.              Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: 1.              Utvrđuje se ništavim Ugovor o darovanju i prijenosu dionica koji je sklopljen 19. 4. 1999. između I-tuženika i II... 23.1.2018
Rev 1549/2016-3Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-8203/08-64 od 28. siječnja 2014. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice u dijelu kojim je traženo: - utvrđenje da bračnu stečevinu stranaka čine nekretnina upisana u knjigu položenih ugovora poduložak 35207/zk. uložak 3688 k.o. G. Z., u naravi sta... 23.1.2018
Revr 397/2016-2Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda na način kojim je prihvaćen zahtjev tužitelja na poništenje Odluke Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „K.“ V. L. od 3. svibnja 2011. kojom je poništena Odluka istog Upravnog vijeća od 7. travnja 2011. o izboru i imenovanju t... 17.1.2018
Rev 1000/2014-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1. Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj J. L., V., stekao pravo vlasništva na k.č.br. 3828 k.o. V. upisana u zk.ul.br. 9224 sa 511 m2, a na kojoj je izgradio poslovnu zgradu, pa se tuženiku Gradu V., nalaže da istome pri... 17.1.2018
Rev 2592/2014-2Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnica stana u Z., Opatička 4, šifra stana ... u zgradi sagrađenoj na zk.č.br. 189, upisanoj u zk. ul. br. 311 k.o. G. Z. (nova izmjera kat.čest. br. 1466 k.o. C.) površin... 17.1.2018
Rev 6/2014-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu podnesen 16. studenoga 2012. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba ovrhovoditelja i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv drugostupanjskog rješenja reviziju je podnio ovrhovoditelj, navodeći da istu podnosi na temelju odredbe čl... 17.1.2018
Revt 591/2017-2Trgovački sud u Rijeci rješenjem poslovnog broja St-64/199-2880 od 5. travnja 2017., nakon održanog ročišta za diobu kupovnine, odlučio je o namirenju razlučnog vjerovnika iz utrška kupovnine ostvarenog unovčenjem imovine stečajnog dužnika opterećene razlučnim pravom, tako što je riješio: "Iz polož... 16.1.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 4525 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(42) 2017(2403) 2016(5965) 2015(5189)
2014(4429) 2013(4302) 2012(5610) 2011(7008)
2010(8322) 2009(6333) 2008(4107) 2007(4340)
2006(3027) 2005(3113) 2004(3978) 2003(4460)
2002(4618) 2001(4314) 2000(4179) 1999(3059)
1998(2732) 1997(2077) 1996(2643) 1995(2224)
1994(2595) 1993(2805) 1992(3269) 1991(3564)
1990(2399) 1989(2) 1988(2) 1987(1)
1984(1)

Vrsta odluke

Dopunsko rješenje(1)
Načelni stav sjednice odjela(2)
Presuda(40205)
Presuda i rješenje(4737)
Rješenje(67734)


Naziv odjela

< SviGRAĐANSKI ODJEL
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite