Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH > Rješenje
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 723
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 18058)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 1101/2014-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, ukinuo provedene radnje u postupku i odbacio tužbu. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio na temelju odredbe čl. 27. Zakona o parničnom postupku („Narodne ... 23.6.2017
Pž 3794/2017-2Pobijanim rješenjem kupcu B. d.o.o., Z., je dosuđena nekretnina i naložena je uplata iznosa kupovnine. Protiv ovog rješenja društvo A. d.o.o., Zagreb, podnijelo je žalbu navodeći u njoj da je mu je onemogućeno sudjelovanje na dražbi, jer prvostupanjski sud nije prihvatio valjanu punomoć koju je ovo... 20.6.2017
Pž 2479/2017-2Pobijanom rješenjem nalaže se odgovornoj osobi za zastupanje dužnika B. G., OIB ..., S. I. Z., predujmiti iznos od 1.000,00 kn u Fond za namirenje troškova stečajnog postupka na račun prvostupanjskog suda i iznos od 10.000,00 kn na sudski depozit prvostupanjskog suda (točka 1. izreke), te se rješava... 26.4.2017
Pž 2571/2017-2Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu odbacio je kao nedopušten prijedlog vjerovnika za izdavanje klauzule ovršnosti na rješenje poslovni broj Stpn-182/2014-7 od 17. rujna 2014. kojim je sud odobrio sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom i na rješenje o i... 26.4.2017
Pž 688/2013-2Pobijanim rješenje označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski je sud odbacio tužbu. Tako je prvostupanjski sud odlučio jer je ocijenio da, s obzirom na to da je nad društvom D. d.o.o. otvoren i zaključen stečajni postupak, samo stečajni upravitelj dužnika može od jedinog člana društva odnosno č... 24.4.2017
Pž 6118/2014-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-57/14-5 od 18. lipnja 2014. određen je prekid postupka u ovom predmetu (točka I. izreke) i određeno je da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno završi predmet tog suda poslovni broj P-247/13. Protiv tog rješenja žalbu je podnio tuži... 21.4.2017
Pž-2140/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je Đ. Đ. S. d.o.o. S. B. s prigovorom da ima pravo prvokupa na nekretnini, poslovnom prostoru - lokal u južnom dijelu prizemlja stambene zgrade koji se sastoji od 84,60 m2, gledajući od ulice prema zgradi desni lokal „E.“, k.č.br. 3642/2, zgrada na Trgu I. B. M. od 741 m2... 12.4.2017
Pž 8201/2016-2Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-611/14 od 29. srpnja 2016. u točki I. izreke odbačena je tužba, a u točki II. izreke naloženo je tužitelju u roku od osam dana naknaditi prvotuženiku parnični trošak u iznosu od 125.000,00 kn, dok je za više traženu naknadu troška parničnog postupka... 21.3.2017
Pž 4863/2013-3Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-3626/11-16 od 30. siječnja 2013. utvrđeno je da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren kod javnog bilježnika M. G. D. iz R., od 31. prosinca 2009. pod poslovnim brojem OV-19241/09, predmet kojega su nekretn... 15.3.2017
Pž 546/2014-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1410/13 od 13. studenog 2013. naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak spora u iznosu od 3.800,00 kn. Tako je sud prvoga stupnja riješio pozivom na odredbu članka 164. stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 14... 28.2.2017
Pž 617/2017-3Trgovački sud u Splitu je rješenjem poslovni broj R1-161/16 od 23. prosinca 2016. odredio provedbu rješenja poslovni broj R1-161/16 od 8. studenoga 2016. kojim je određena privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine, predaje u posjed poslovnih prostorija, podzemne garaže „ 28.2.2017
Pž 942/2017-3Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-1727/14 od 19. prosinca 2016. pod točkom I. izreke određena je zabrana banci tuženika da tuženiku ili trećoj osobi, po nalogu tuženika, isplati s njegova računa novčani iznos od 341.328,30 kn uvećano za pripadajuće zatezne kamate, koja zabrana o... 27.2.2017
Pž 249/2017-2Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Osijeku utvrdio je prekid postupka u predmetnoj pravnoj stvari dok se ne okonča postupak koji se vodi pred istim sudom pod poslovnim brojem Tt-16/3145-2. Prvostupanjski sud je tako odlučio zato što je ocijenio da odluka u predmetnom sporu ovisi o tome tko su i ... 24.2.2017
Pž 622/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-173/16 od 20. prosinca 2016. određena je privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja tako što je naloženo protivniku osiguranja da odmah povuče zahtjev za naplatom garancije broj 14011100028 za dobro izvršenje posla... 24.2.2017
Pž 848/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio nenadležnim, ukinuo provedene radnje i odbacio tužbu zaprimljenu kod prvostupanjskog suda 31. kolovoza 2016. (točka I. izreke), naloženo je tužitelju da isplati tuženiku iznos od 6.250,00 kn na ime naknade prouzročenog parničnog troška u roku od osam... 24.2.2017
Pž 955/2017-2Pobijanim rješenjem označenim u izreci ovog rješenja sud prvog stupnja je odredio da se odmjerava vještaku A. P., dipl. oec. iz A3, nagrada za obavljeno financijsko-knjigovodstveno vještačenje u ovom predmetu u iznos... 23.2.2017
Pž 800/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je naložio osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika L. L. plaćanje predujma u iznosu od 1.000,00 kn u korist Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka. Ovo iz razloga, jer u zakonom propisanom roku ona nije podnijela... 22.2.2017
Pž 837/2017-2Rješenjem prvostupanjskog suda označenim u izreci stečajni vjerovnik D. d.o.o. upućuje se na parnicu protiv stečajnog dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine u iznosu od 1.312.668,13 kn jer će se u protivnom smatrati da je u protivnom odustao od prava na ... 22.2.2017
Pž 5164/2016-3Pobijanim rješenjem tužba je odbačena. Tužitelj je podnio žalbu pobijajući rješenje u cijelosti zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže pobijano rješenje ukinuti i nastaviti parnični postupak. Žalba nije osnovana. Ispitavši pobijano rješenje... 10.2.2017
Pž 8068/2013-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da su on i tuženica članovi društva A.-k d.o.o. S, u jednakim dijelovima, te da je tuženica, temeljem navedene presude, dužna trpjeti njegov upis u sudskom registru trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj kao č... 7.2.2017
Pž 6193/2014-3Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 18.450,00 kn. Iz sadržaja obrazloženja proizlazi da je tužitelj podnio tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom jer ga je prvostupanjsk... 26.1.2017
Pž 375/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj R1-116/16-2 od 21. studenog 2016. odbačen je kao nedopušten prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja radi sprječavanja protivnika osiguranja da bez valjane pravne osnove iz poslovnih prosto... 26.1.2017
Pž 7825/2014-3Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zadru odbio je prijedlog za nastavak postupka koji je 25. kolovoza 2014. podnio tužiteljev punomoćnik G. N., odvjetnik u Z.. Iz obrazloženja proizlazi da je sud, nakon što je tužitelj brisan iz sudskog registra rješenjem od 20. rujna 2012. utvrdio prekid postupka... 17.11.2016
Pž 7650/2016-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-222/16 od 16. rujna 2016. odbačen je prijedlog predlagatelja od 20. lipnja 2016. Protiv tog rješenja žalbu je podnio predlagatelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlog... 16.11.2016
Pž-6190/2016-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj St-380/16-27 od 19. srpnja 2016. ukinuta je odluka skupštine vjerovnika donijeta na skupštini vjerovnika 12. srpnja 2016. kojom je dana suglasnost stečajnom upravitelju da pristupi unovčenju stečajne mase, nekretnina i pokretnina po naved... 9.11.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 723 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(22) 2016(171) 2015(22) 2014(39)
2013(56) 2012(23) 2011(32) 2010(37)
2009(1013) 2008(3949) 2007(4553) 2006(4469)
2005(3240) 2004(39) 2003(9) 2002(16)
2001(60) 2000(78) 1999(206) 1998(15)
1997(3) 1996(2) 1995(3) 1993(1)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Vrsta predmeta

Izvanparnični(158)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
TKž(57)
autorski(14)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
osiguranje(97)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7177)
parnični(4)
parnični (sve vrste)(7432)
pomorski(6)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(6)
registarski(393)
statusni(8)
stečajni(1465)
sts(1)
sudska pristojba(1)
vanparnični - ZTD(1)


Pravni učinak

djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(26)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(138)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(13)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(5)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(360)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(2)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(15)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(4)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(113)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(20)
djelomično ukinuta(10)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(31)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(7410)
preinačuje(452)
remisorno(1)
ukida(7113)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(684)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite