Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 1 / 1113
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 27823)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 2479/2017-2Pobijanom rješenjem nalaže se odgovornoj osobi za zastupanje dužnika B. G., OIB ..., S. I. Z., predujmiti iznos od 1.000,00 kn u Fond za namirenje troškova stečajnog postupka na račun prvostupanjskog suda i iznos od 10.000,00 kn na sudski depozit prvostupanjskog suda (točka 1. izreke), te se rješava... 26.4.2017
Pž 2571/2017-2Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu odbacio je kao nedopušten prijedlog vjerovnika za izdavanje klauzule ovršnosti na rješenje poslovni broj Stpn-182/2014-7 od 17. rujna 2014. kojim je sud odobrio sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom i na rješenje o i... 26.4.2017
Pž 688/2013-2Pobijanim rješenje označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski je sud odbacio tužbu. Tako je prvostupanjski sud odlučio jer je ocijenio da, s obzirom na to da je nad društvom D. d.o.o. otvoren i zaključen stečajni postupak, samo stečajni upravitelj dužnika može od jedinog člana društva odnosno č... 24.4.2017
Pž 6118/2014-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-57/14-5 od 18. lipnja 2014. određen je prekid postupka u ovom predmetu (točka I. izreke) i određeno je da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno završi predmet tog suda poslovni broj P-247/13. Protiv tog rješenja žalbu je podnio tuži... 21.4.2017
Pž-2140/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je Đ. Đ. S. d.o.o. S. B. s prigovorom da ima pravo prvokupa na nekretnini, poslovnom prostoru - lokal u južnom dijelu prizemlja stambene zgrade koji se sastoji od 84,60 m2, gledajući od ulice prema zgradi desni lokal „E.“, k.č.br. 3642/2, zgrada na Trgu I. B. M. od 741 m2... 12.4.2017
Pž 8630/2014-2Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-3854/11-27 od 17. prosinca 2013. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da mu tuženica isplati iznos od 83.273,69 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 23. lipnja 2010. do isplate, točkom II. izreke naloženo je tužitelju nak... 29.3.2017
Pž 8473/2014-4Pobijanom presudom Trgovački sud u Varaždinu u točki I. izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev i ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Z. R.-K., V., poslovni broj Ovrv-273/13 od 28. siječnja 2013. u cijelosti. Točkom II. izreke odbijen je kao neosnovan tuženikov zah... 28.3.2017
Pž 5510/2012-6Presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je utvrdio da je tužitelj (njegov pravni prednik) vlasnik nekretnine pobliže označene u izreci presude što je tuženik dužan priznati i izdati tužitelju valjanu ispravu podobnu za upis vlasništva u zemljišne knjige na ime i vlasnost tužitelja... 22.3.2017
Pž 4384/2014-2Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio (kao neosnovan) kondemnatorni tužbeni zahtjev da se naloži tuženicima da isplati tužitelju iznos od 171.957,94 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u izreci presud... 22.3.2017
Pž 879/2014-2Pobijanom presudom navedenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je naložio tuženiku da tužitelju isplati iznos od 44.133,60 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa... 22.3.2017
Pž 8201/2016-2Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-611/14 od 29. srpnja 2016. u točki I. izreke odbačena je tužba, a u točki II. izreke naloženo je tužitelju u roku od osam dana naknaditi prvotuženiku parnični trošak u iznosu od 125.000,00 kn, dok je za više traženu naknadu troška parničnog postupka... 21.3.2017
Pž 4213/2014-2Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-248/12 od 18. ožujka 2014., prvostupanjski je sud u točki I. izreke naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 96,155,40 kn sa zateznom kamatom od dospijeća pojedinog iznosa do isplate kako je to navedeno u izreci, a po stopi koju propisuje Uredba... 16.3.2017
Pž 3449/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1618/09 od 18. lipnja 2010. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 40.000,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kao i trošak parničnog postupka u iznosu od 7.969,70 kn. Tako je odlučio prvostupanjski sud o zahtjevu za naknadu št... 15.3.2017
Pž 4863/2013-3Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-3626/11-16 od 30. siječnja 2013. utvrđeno je da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren kod javnog bilježnika M. G. D. iz R., od 31. prosinca 2009. pod poslovnim brojem OV-19241/09, predmet kojega su nekretn... 15.3.2017
Pž 498/2013-2Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika i odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 109.310,10 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama. Tužiteljima je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 10.452,50 kn, a tužite... 15.3.2017
Pž 4103/2014-3Pobijanom presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine - poslovnog prostora površine 91 m2, dvorišne zgrade površine 23,40 m2 i dio dvorišta koji zajedno s površinom ispod zgrade iznosi 512 m2 kao posebnog (etažnog) dijela zgrade izgrađene na čkbr. ..., zk. ul. br... k... 15.3.2017
Pž 6345/2014-2Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-345/12-26 od 9. svibnja 2014. odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže sklapanje ugovora o kupoprodaji dionica u obliku javnobilježničke isprave podobne za ovrhu čiji je sadržaj detaljno opisan u prvostupanjskoj odluci, kao i zahtjev tužitelja za n... 7.3.2017
Pž 7979/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-1112/12-27 od 15. svibnja 2013., ispravljenom rješenjem poslovni broj P-1112/12-29 od 15. svibnja 2013. odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženicima da u roku od osam dana sklope s tužiteljicom ugovor o kupoprodaji dionica u obliku javnobilj... 1.3.2017
Pž 6359/2014-3Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se tuženicima naloži u roku od osam dana sklopiti s tužiteljem ugovor o kupoprodaji dionica u obliku javnobilježničke isprave podobne za ovrhu čiji je sadržaj detaljno opisan u prvostupanjskoj odluci (točka 1. izreke). Odlukom iz točke 2... 22.2.2017
Pž 9879/2014-3Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se tuženicima naloži u roku od osam dana sklopiti s tužiteljima ugovor o kupoprodaji dionica u obliku javnobilježničke isprave podobne za ovrhu čiji je sadržaj detaljno opisan u prvostupanjskoj odluci (točka I. izreke). Odlukom iz točke ... 22.2.2017
Pž 7452/2014-3Pobijanom presudom prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev za utvrđenje da je 14. lipnja 2007. za tuženika nastala obveza objave ponude za preuzimanje dioničkog društva L. R. H. d.d., O. te zahtjev da se tuženiku naloži s tužiteljem sklopiti Ugovor o kupoprodaji dionica tog društva... 15.2.2017
Pž 568/2016-2Prvostupanjski sud je pobijanom presudom odbio tužbeni zahtjev kojim se utvrđuje da je ništav Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u S. D. d.o.o. sklopljen između R. i Z. d.o.o. i F. - usluge d.o.o. od 24. lipnja 2005. te Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u S. D. sklopljen između F.-usluge d.o.o. i... 14.2.2017
Pž 5164/2016-3Pobijanim rješenjem tužba je odbačena. Tužitelj je podnio žalbu pobijajući rješenje u cijelosti zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže pobijano rješenje ukinuti i nastaviti parnični postupak. Žalba nije osnovana. Ispitavši pobijano rješenje... 10.2.2017
Pž 8068/2013-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da su on i tuženica članovi društva A.-k d.o.o. S, u jednakim dijelovima, te da je tuženica, temeljem navedene presude, dužna trpjeti njegov upis u sudskom registru trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj kao č... 7.2.2017
Pž 6193/2014-3Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 18.450,00 kn. Iz sadržaja obrazloženja proizlazi da je tužitelj podnio tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom jer ga je prvostupanjsk... 26.1.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 1113 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(32) 2016(295) 2015(55) 2014(88)
2013(115) 2012(61) 2011(67) 2010(74)
2009(1435) 2008(5553) 2007(7110) 2006(6924)
2005(5162) 2004(83) 2003(54) 2002(42)
2001(99) 2000(132) 1999(368) 1998(26)
1997(13) 1996(7) 1995(13) 1994(14)
1993(1)

Vrsta odluke

Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Ostalo(24)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(8381)
Presuda i rješenje(1325)
Remisorno(5)
Rješenje(18023)


Vrsta predmeta

Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
P-153/03(1)
TKž(236)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15702)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(501)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite