Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 2 / 1113
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 27824)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 6193/2014-3Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 18.450,00 kn. Iz sadržaja obrazloženja proizlazi da je tužitelj podnio tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom jer ga je prvostupanjsk... 26.1.2017
Pž 375/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj R1-116/16-2 od 21. studenog 2016. odbačen je kao nedopušten prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja radi sprječavanja protivnika osiguranja da bez valjane pravne osnove iz poslovnih prosto... 26.1.2017
Pž 1569/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj P-1577/11-21 od 4. prosinca 2012. u točki I. izreke naloženo je prvotuženiku I. B. iz O., da tužitelju solidarno isplati iznos od 9.900,80 kn s pripadajućom  zateznom kamatom na pojedinačno navedene iznose i razdoblja te da mu naknadi trošak parnično... 23.1.2017
Pž 4068/2014-2Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio tužbeni zahtjev (kao neosnovan) te je ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. P. iz Z. poslovni broj Ovrv-156/13 od 18. siječnja 2013. kojim je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 2.... 19.1.2017
Pž 9790/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj P-960/11-39 od 19. ožujka 2012. pod točkom I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. K. iz S. B. poslovni broj Ovrv-562/06 od 12. travnja 2006. u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužite... 18.1.2017
Pž 4071/2014-2Pobijanom presudom navedenoj u izreci ove presude prvostupanjski je sud naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 19.485,95 kn sa zateznim kamatama koje po stopi od 15 % godišnje teku od 26. studenoga 2007. do 31. prosinca 2007. (prvostupanjski sud je očitom pogreškom u pisanju naveo 31. srpnja ... 17.1.2017
Pž 2244/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2761/10 od 7. listopada 2011. pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se ništavom odluka tuženika o otkazu ugovora o postavi i održavanju aparata za tople napitke u objektima Ministarstva - sjedište i Policijske up... 11.1.2017
Pž 9269/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-1372/10 od 13. rujna 2013. pod točkom 1. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. D. iz Z. poslovni broj Ovrv-179/09 od 30. prosinca 2009. u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 81... 11.1.2017
Pž 6976/2016-2Pobijanom presudom utvrđeno je da je Ugovor sklopljen 31. prosinca 1997. između tužiteljevog prednika K. D. M. N. d.o.o. O. i tuženika pod brojem 18/97 ništav, te je naloženo tuženiku vratiti tužitelju isplaćeni iznos od 92.314,09 kn sa zakonskim zateznim kamatama na svaki pojedinačno naveden iznos ... 8.12.2016
Pž 10052/2013-3Pobijanom je presudom točkom I. I. izreke odbijen zahtjev tužitelja za utvrđenje da je spram tuženika Grada O. i društva N. L. d.o.o., O., nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva L. R. H. d.d. iz O. te je točkom I. II. izreke odbijen zahtjev da se tuženicima naloži sklop... 7.12.2016
Pž 4060/2013-1Pobijanom presudom presuđeno je: „I Nalaže se tuženicima, da u roku od 8 dana, sklope s tužiteljem ad 1/ S. B. ugovor o kupoprodaji dionica slijedećeg sadržaja: UGOVOR  O KUPOPRODAJI DIONICA Članak 1. Ugovorne stranke društvo N. d.o.o., Z., i društvo A. B..V. L., (u daljnjem tekstu: Kupci) kao kupc... 7.12.2016
Pž 4060/2013-2Pobijanom dopunskom presudom presuđeno je: „I   Nalaže se tuženicima, da u roku od 8 dana, sklope s tužiteljem ad 1/ S. B. ugovor o kupoprodaji dionica u obliku javnobilježničke isprave podobne za ovrhu slijedećeg sadržaja: UGOVOR  O KUPOPRODAJI DIONICA Članak 1. Ugovorne stranke društvo N. d.o.o... 7.12.2016
Pž 2180/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-5189/10 od 23. listopada 2012. u točki I. izreke naloženo je tuženicima, da u roku od osam dana, sklope s tužiteljicom Tajanom Jelić Ugovor o kupoprodaji dionica u obliku javnobilježničke isprave podobne za ovrhu sljedećeg sadržaja: "UGOVOR O KUPOP... 30.11.2016
Pž 7825/2014-3Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zadru odbio je prijedlog za nastavak postupka koji je 25. kolovoza 2014. podnio tužiteljev punomoćnik G. N., odvjetnik u Z.. Iz obrazloženja proizlazi da je sud, nakon što je tužitelj brisan iz sudskog registra rješenjem od 20. rujna 2012. utvrdio prekid postupka... 17.11.2016
Pž 7650/2016-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-222/16 od 16. rujna 2016. odbačen je prijedlog predlagatelja od 20. lipnja 2016. Protiv tog rješenja žalbu je podnio predlagatelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlog... 16.11.2016
Pž-6190/2016-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj St-380/16-27 od 19. srpnja 2016. ukinuta je odluka skupštine vjerovnika donijeta na skupštini vjerovnika 12. srpnja 2016. kojom je dana suglasnost stečajnom upravitelju da pristupi unovčenju stečajne mase, nekretnina i pokretnina po naved... 9.11.2016
Pž 7094/2016-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj R1-78/15-3 od 13. rujna 2016., odbijen je prijedlog predlagatelja za imenovanje likvidatora imovine brisanog društva T. d.o.o. u stečaju, T.. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud navodi da je društvo T. d.o.o. u stečaju b... 8.11.2016
Pž 7429/2016-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-15/37493-11 od 7. rujna 2016. u sudski registar upisana je promjena osobnih podataka zastupnika (točka I. izreke), dok je odbijen zahtjev za upis promjena odredbi statuta (točka II. izreke). Dio zahtjeva odbijen je primjenom čl. 54. st. 2. Zakona ... 8.11.2016
Pž 5460/2016-6Pobijanim je rješenjem odbijen zahtjev za upis promjene upravitelja zadruge i promjene odredaba pravila zadruge subjekta upisa B.B. zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u G., Sud obrazlaže da je prijavu za upis promjene upravitelja zadruge i promjene odredaba pravila zadruge podnio... 26.10.2016
Pž 7040/2016-2Rješenjem o osiguranju Trgovačkog suda u Splitu sadržanom u točkama I., II. i III. presude poslovni broj P-678/13 od 5. rujna 2016. određena je privremena mjera zabrane otuđenja ili opterećenja 50% poslovnog udjela u Zdravstvenoj ustanovi L. R. S., upisane u sudski registar kod Trgovačkog suda u Spl... 19.10.2016
Pž 6485/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-1756/11-25 od 11. travnja 2013. odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je 14. lipnja 2007. za tuženika nastala obveza objave ponude za preuzimanje dioničkog društva L. R. H. d.d., O., zahtjev da se tuženiku naloži s tužiteljima sklopiti ugovor o ... 18.10.2016
Pž 6256/2016-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio prijedlog ovršenika za obustavu ovrhe. U obrazloženju pobijane odluke prvostupanjski sud je naveo da je prijedlog za ovrhu podnijet 8. veljače 2005. te da je rješenjem od 25. veljače 2005. određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika. Banka je do ... 12.10.2016
Pž 6123/2016-2Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj Povrv-163/16-13 od 17. lipnja 2016. radi osiguranja tražbine tužitelja prema tuženiku iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Lidije Perić poslovni broj Ovrv-1615/15 od 19. siječnja 2016. u iznosu od 29.722,31 kn i troškova ovršnog postupka u iznosu od... 6.10.2016
Pž 2475/2013-5III. Prihvaća se tužiteljeva žalba, ukida presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1248/09-29 od 11. listopada 2012. i predmet vraća tom sudu na ponovno suđenje. Obrazloženje Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1248/09 od 11. listopada 2012. u točki I. izreke odbije ... 5.10.2016
Pž 2647/2013-2Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 11.164,89 EUR zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 17% godišnje, a u slučaju izmjene eskontne stope Hrvatske narodne banke, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvats... 5.10.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 1113 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(33) 2016(295) 2015(55) 2014(88)
2013(115) 2012(61) 2011(67) 2010(74)
2009(1435) 2008(5553) 2007(7110) 2006(6924)
2005(5162) 2004(83) 2003(54) 2002(42)
2001(99) 2000(132) 1999(368) 1998(26)
1997(13) 1996(7) 1995(13) 1994(14)
1993(1)

Vrsta odluke

Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Ostalo(24)
Parnični (sve vrste)(1)
Presuda(8382)
Presuda i rješenje(1325)
Remisorno(5)
Rješenje(18023)


Vrsta predmeta

Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
P-153/03(1)
TKž(236)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15702)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(501)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite