Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 2 / 1114
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 27846)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 498/2013-2Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika i odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 109.310,10 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama. Tužiteljima je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 10.452,50 kn, a tužite... 15.3.2017
Pž 4103/2014-3Pobijanom presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine - poslovnog prostora površine 91 m2, dvorišne zgrade površine 23,40 m2 i dio dvorišta koji zajedno s površinom ispod zgrade iznosi 512 m2 kao posebnog (etažnog) dijela zgrade izgrađene na čkbr. ..., zk. ul. br... k... 15.3.2017
Pž 6345/2014-2Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-345/12-26 od 9. svibnja 2014. odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže sklapanje ugovora o kupoprodaji dionica u obliku javnobilježničke isprave podobne za ovrhu čiji je sadržaj detaljno opisan u prvostupanjskoj odluci, kao i zahtjev tužitelja za n... 7.3.2017
Pž 7979/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-1112/12-27 od 15. svibnja 2013., ispravljenom rješenjem poslovni broj P-1112/12-29 od 15. svibnja 2013. odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženicima da u roku od osam dana sklope s tužiteljicom ugovor o kupoprodaji dionica u obliku javnobilj... 1.3.2017
Pž 546/2014-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1410/13 od 13. studenog 2013. naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak spora u iznosu od 3.800,00 kn. Tako je sud prvoga stupnja riješio pozivom na odredbu članka 164. stavka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 14... 28.2.2017
Pž 617/2017-3Trgovački sud u Splitu je rješenjem poslovni broj R1-161/16 od 23. prosinca 2016. odredio provedbu rješenja poslovni broj R1-161/16 od 8. studenoga 2016. kojim je određena privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine, predaje u posjed poslovnih prostorija, podzemne garaže „ 28.2.2017
Pž 604/2014-3Pobijanom presudom ukinut je platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-54645/11 od 11. siječnja 2012. kojim je tuženiku naloženo tužitelju platiti iznos od 3.367,20 kn sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima o... 27.2.2017
Pž 942/2017-3Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Povrv-1727/14 od 19. prosinca 2016. pod točkom I. izreke određena je zabrana banci tuženika da tuženiku ili trećoj osobi, po nalogu tuženika, isplati s njegova računa novčani iznos od 341.328,30 kn uvećano za pripadajuće zatezne kamate, koja zabrana o... 27.2.2017
Pž 249/2017-2Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Osijeku utvrdio je prekid postupka u predmetnoj pravnoj stvari dok se ne okonča postupak koji se vodi pred istim sudom pod poslovnim brojem Tt-16/3145-2. Prvostupanjski sud je tako odlučio zato što je ocijenio da odluka u predmetnom sporu ovisi o tome tko su i ... 24.2.2017
Pž 622/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-173/16 od 20. prosinca 2016. određena je privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja tako što je naloženo protivniku osiguranja da odmah povuče zahtjev za naplatom garancije broj 14011100028 za dobro izvršenje posla... 24.2.2017
Pž 848/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio nenadležnim, ukinuo provedene radnje i odbacio tužbu zaprimljenu kod prvostupanjskog suda 31. kolovoza 2016. (točka I. izreke), naloženo je tužitelju da isplati tuženiku iznos od 6.250,00 kn na ime naknade prouzročenog parničnog troška u roku od osam... 24.2.2017
Pž 955/2017-2Pobijanim rješenjem označenim u izreci ovog rješenja sud prvog stupnja je odredio da se odmjerava vještaku A. P., dipl. oec. iz A3, nagrada za obavljeno financijsko-knjigovodstveno vještačenje u ovom predmetu u iznos... 23.2.2017
Pž 6359/2014-3Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se tuženicima naloži u roku od osam dana sklopiti s tužiteljem ugovor o kupoprodaji dionica u obliku javnobilježničke isprave podobne za ovrhu čiji je sadržaj detaljno opisan u prvostupanjskoj odluci (točka 1. izreke). Odlukom iz točke 2... 22.2.2017
Pž 9879/2014-3Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se tuženicima naloži u roku od osam dana sklopiti s tužiteljima ugovor o kupoprodaji dionica u obliku javnobilježničke isprave podobne za ovrhu čiji je sadržaj detaljno opisan u prvostupanjskoj odluci (točka I. izreke). Odlukom iz točke ... 22.2.2017
Pž 800/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je naložio osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika L. L. plaćanje predujma u iznosu od 1.000,00 kn u korist Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka. Ovo iz razloga, jer u zakonom propisanom roku ona nije podnijela... 22.2.2017
Pž 837/2017-2Rješenjem prvostupanjskog suda označenim u izreci stečajni vjerovnik D. d.o.o. upućuje se na parnicu protiv stečajnog dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine u iznosu od 1.312.668,13 kn jer će se u protivnom smatrati da je u protivnom odustao od prava na ... 22.2.2017
Pž 7452/2014-3Pobijanom presudom prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev za utvrđenje da je 14. lipnja 2007. za tuženika nastala obveza objave ponude za preuzimanje dioničkog društva L. R. H. d.d., O. te zahtjev da se tuženiku naloži s tužiteljem sklopiti Ugovor o kupoprodaji dionica tog društva... 15.2.2017
Pž 568/2016-2Prvostupanjski sud je pobijanom presudom odbio tužbeni zahtjev kojim se utvrđuje da je ništav Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u S. D. d.o.o. sklopljen između R. i Z. d.o.o. i F. - usluge d.o.o. od 24. lipnja 2005. te Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u S. D. sklopljen između F.-usluge d.o.o. i... 14.2.2017
Pž 5164/2016-3Pobijanim rješenjem tužba je odbačena. Tužitelj je podnio žalbu pobijajući rješenje u cijelosti zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže pobijano rješenje ukinuti i nastaviti parnični postupak. Žalba nije osnovana. Ispitavši pobijano rješenje... 10.2.2017
Pž 8068/2013-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da su on i tuženica članovi društva A.-k d.o.o. S, u jednakim dijelovima, te da je tuženica, temeljem navedene presude, dužna trpjeti njegov upis u sudskom registru trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj kao č... 7.2.2017
Pž 6193/2014-3Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 18.450,00 kn. Iz sadržaja obrazloženja proizlazi da je tužitelj podnio tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom jer ga je prvostupanjsk... 26.1.2017
Pž 375/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj R1-116/16-2 od 21. studenog 2016. odbačen je kao nedopušten prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja radi sprječavanja protivnika osiguranja da bez valjane pravne osnove iz poslovnih prosto... 26.1.2017
Pž 1569/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj P-1577/11-21 od 4. prosinca 2012. u točki I. izreke naloženo je prvotuženiku I. B. iz O., da tužitelju solidarno isplati iznos od 9.900,80 kn s pripadajućom  zateznom kamatom na pojedinačno navedene iznose i razdoblja te da mu naknadi trošak parnično... 23.1.2017
Pž 4068/2014-2Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio tužbeni zahtjev (kao neosnovan) te je ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. P. iz Z. poslovni broj Ovrv-156/13 od 18. siječnja 2013. kojim je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 2.... 19.1.2017
Pž 9790/2013-2Presudom Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj P-960/11-39 od 19. ožujka 2012. pod točkom I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. K. iz S. B. poslovni broj Ovrv-562/06 od 12. travnja 2006. u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužite... 18.1.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 1114 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(53) 2016(295) 2015(55) 2014(89)
2013(115) 2012(61) 2011(67) 2010(74)
2009(1436) 2008(5553) 2007(7110) 2006(6924)
2005(5162) 2004(83) 2003(54) 2002(42)
2001(99) 2000(132) 1999(368) 1998(26)
1997(13) 1996(7) 1995(13) 1994(14)
1993(1)

Vrsta odluke

Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Presuda(8393)
Presuda i rješenje(1326)
Remisorno(5)
Rješenje(18058)


Vrsta predmeta

Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
P-153/03(1)
TKž(236)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15702)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(501)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite