Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Visokog trgovačkoga suda RH
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 4 / 1138
Dokumenti od 76 do 100 (od ukupno 28449)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 486/2015-3Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3389/14 od 28. studenog 2014. u točki I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, kojeg je donio javni bilježnik Milan Glibota iz Zagreba pod poslovnim brojem Ovrv-2937/13 od 11. prosinca 2013., ... 1.12.2017
Pž-6723/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-2644/17 od 12. listopada 2017. odbačen je prijedlog dužnika za provođenje predstečajnog postupka zaprimljen kod suda 29. rujna 2017. 29.11.2017
Pž-6872/2017-3Uvažava se žalba prvotuženika, ukida rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-311/17 od 24. svibnja 2017. i predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovan postupak.  21.11.2017
Pž 3300/2017-2Navedenim prvostupanjskim rješenjem, u točki I. izreke nastavljen je predmetni parnični postupka prekinut rješenjem poslovni broj Povrv-222/16-6 od 13. veljače 2017., dok je u točki II. izreke, odbačena tužba i ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice Lj. P., K., poslovni broj... 16.11.2017
Pž 6856/2017-2Trgovački sud u Osijeku, podnio je 8. studenoga 2017. ovom sudu zahtjev poslovni broj St-1538/17-19 za svrhovitu delegaciju u ovom predmetu. Kod tog suda vođen je skraćeni stečajni postupak poslovni broj St-955/17 nad dužnikom A. a. j.d.o.o., Z., međutim, taj skraćeni stečajni postupak je obustavlje... 16.11.2017
Pž 8314/2015-2Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-512/11 od 27. siječnja 2012. odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi u stečajnom postupku koji se nad tužiteljem vodi pred Trgovačkim sudom u Zadru, posl. br. 1. St-12/09, Ugovor o cesiji k ... 15.11.2017
Pž 6892/2017-2Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj St-2219/17-63 od 5. listopada 2017., odbacio je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Prvostupanjski je sud tako odlučio jer je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu kao suda preuzimatelja broj Tt-16/10736-31 od 12. srpnja 2017. upisano pripajanje d... 14.11.2017
Pž 2929/2014-3Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-620/13 od 27. siječnja 2014. pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti odluke skupštine tuženika od 18. siječnja 2013. o izmjeni društvenog ugovora. Pod točkom II. izreke tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnič... 8.11.2017
Pž 6527/2017-2Pobijanim rješenjem odbačena je prijava tražbine B. H., Slovačka, OIB..., u iznosu od 1.115.453,05 kuna (točka II. izreke). Ovako je riješio prvostupanjski sud primjenom odredbe čl. 139. st. 1. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15; dalje: SZ) i čl. 408. Zakona o trgovačkim društvima („Na ... 8.11.2017
Pž 6746/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, poslovni broj St-115/17-41 od 5. listopada 2017. u točki I. njegove izreke otvoren je stečajni postupak nad dužnikom P. d.o.o. iz K. Točkom II. izreke rješenja imenovan je F. Z. N. iz Z. stečajnim upraviteljem dužnika. Točkom III. izreke rješenja zaključen je steča... 8.11.2017
Pž 2704/2016-6Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika A. P. iz V. poslovni broj Ovrv-776/09 od 28. srpnja 2009. i odbijen tužbeni zahtjev za isplatom iznosa od 271.636,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom i troškovima ovršn ... 7.11.2017
Pž 6068/2017-2Pobijanim rješenjem je u točci I. izreke utvrđeno da se tužba smatra povučenom dok je u točci II. izreke naloženo tužitelju da naknadi troškove tuženiku. Iz obrazloženja proizlazi da je pripremno, a ujedno i prvo ročište u ovoj pravnoj stvari održano 7. travnja 2016., te da na njega nije pristupio t... 16.10.2017
Pž 1899/2016-5Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud oglasio se apsolutno nenadležnim za suđenje u ovoj pravnoj stvari u odnosu na trećetuženika te je u odnosu na njega ukinuo provedene radnje i odbacio tužbu (točka I. - III. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi trećetuženiku parnične troškove u iznosu od 71.... 16.10.2017
Pž 6314/2017-2Rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-104/2017 od 7. rujna 2017. Trgovački sud u Zagrebu odredio je ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika na temelju pravomoćnog i ovršnog pravorijeka Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu broj AS-P-2016/2 od 2. prosinca 2016., a radi na... 11.10.2017
Pž 6006/2017-2Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-155/17-8 od 5. srpnja 2017. u točki I. izreke rješenja odbijen je kao neosnovan prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine zabrane naplate po bjanko zadužnicama ovjerenim kod Javnog bilježnika Milke Čerg... 10.10.2017
Pž 5782/2017-2Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-77/17 od 14. srpnja 2017. stavljeno je izvan snage rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj R1-77/17 od 4. svibnja 2017. o određivanju osobe ovlaštene za zastupanje društva K. D. d.o.o. (točka I. izreke), osobom ovlaštenom za zastupanje dr... 9.10.2017
Pž 6114/2017-2Pobijanim rješenjem odlučeno je: I. „Otvara se stečajni postupak nad dužnikom E.-A. d.o.o., Z., OIB: ... II. Za stečajnog upravitelja imenuje se M. B., Z., OIB: ... III. Stečajni postupak otvoren je 15. rujna 2017. u 12,00 sati kada je ovo rješenje objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča ... 5.10.2017
Pž 6120/2017-2Rješenjem poslovni broj Ovr-176/17 od 16. kolovoza 2017. Trgovački sud u Zagrebu odredio je prekid postupka povodom prijedloga za ovrhu na temelju djelomičnog pravorijeka Stalnog izbranog sudišta Hrvatske gospodarske komore broj AS-P-2011/45 od 1. lipnja 2016. do pravomoćnog okončanja parnice radi p... 5.10.2017
Pž 3744/2014-2Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2495/10 od 22. veljače 2013. odlučeno je kako slijedi: 1. Odbija se tužbeni  zahtjev tužitelja/protutuženika koji glasi: „I. Utvrđuje se da je raskinut Ugovor o programu ESOP 2005 zaključen dana 18.05.2005. između tužitelja/protutuženika E. d.d., Z.... 5.10.2017
Pž 5215/2017-5Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-168/14 od 18. srpnja 2017. je riješeno: „I. Saziva se skupština vjerovnika stečajnog dužnika A. d.d. u stečaju S. i to za dan 25. kolovoza 2017. god. s početkom u 9,00 sati u sudnici broj 22 (podrumski dio) Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska 6, ... 3.10.2017
Pž 843/2016-6Pobijana presuda glasi: 1. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 128.278,08 kn zajedno sa kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećanom za dva postotna poena, a koja kamata teče od 27. listopada 2008. pa do 30. travnja 2010. te kamatom u visini eskont ... 3.10.2017
Pž 1918/2017-4Presudom Trgovačkog suda u suda u Zagrebu poslovni P-4444/07 od 23. siječnja 2017. u točki I. njene izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 22.531,92 EUR sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 25. lipnja 2007. do isplate. Točkom II. izreke presude naloženo je tuženiku platiti tužit... 3.10.2017
Pž 5835/2015-3Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.992,26 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Protiv ove presude tuženik je podnio žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi ustraje kod prigovora da tužitelj nema pravo na ... 2.10.2017
Pž 3642/2016-3Presuda Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-2142/06 od 20. srpnja 2010. glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev od 24. ožujka 2009. koji glasi: 1. Dužan je tuženik u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju na ime neosnovanog obogaćenja u visini koristi koju je tuženik imao zbog n... 27.9.2017
Pž 5554/2017-2Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu je odredio prodaju nekretnina stečajnog dužnika K. P. d.o.o. u stečaju na kojima postoji razlučno pravo pobliže opisane u izreci rješenja (točka I. izreke) i naložio zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Požegi upis ... 20.9.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 ... 1138 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(65) 2017(415) 2016(347) 2015(104)
2014(121) 2013(131) 2012(79) 2011(73)
2010(77) 2009(1437) 2008(5553) 2007(7110)
2006(6923) 2005(5162) 2004(83) 2003(54)
2002(42) 2001(99) 2000(132) 1999(368)
1998(26) 1997(13) 1996(7) 1995(13)
1994(14) 1993(1)

Vrsta odluke

Dopis(2)
Dopunska presuda(2)
Dopunsko rješenje(6)
Pravno shvaćanje(1)
Presuda(8629)
Presuda i rješenje(1377)
Remisorno(5)
Rješenje(18373)


Vrsta predmeta

Izvanparnični(160)
Izvanparnični ZTD(1)
Izvršni postupak(6)
P-153/03(1)
TKž(236)
autorski(131)
drugi (postupak osiguranja)(1)
drugi (upisati vrstu)(1)
drugi (upisati vrstu) postupak osiguranja(1)
likvidacijski(12)
novčana kazna(1)
obvezni odnosi(1)
osiguranje(98)
osiguranje dokaza(2)
ovršni(7258)
parnični(6)
parnični (sve vrste)(15701)
pomorski(11)
postupak osiguranja(37)
postupak osiguranja prethodnom mjerom(3)
pristojba(1)
privremena mjera(3)
priznanje odluke stranog suda(2)
r1(9)
radni spor(24)
registarski(400)
statusni(14)
stečajni(1504)
sts(1)
sudska pristojba(1)
vanparnični - ZTD(1)
zemljišno knjižni(1)


Pravni učinak

djelomično potvrđuje - mjenja nadležnost(6)
djelomično potvrđuje, djelomično odbacije žalbu(74)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(500)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(68)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično ukida(45)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(724)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida, djelomično odbacije žalbu(8)
djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(28)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(6)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(117)
djelomično ukida, djelomično preinačuje(36)
djelomično ukinuta(12)
dopuna presude/rješenja(2)
ispravak(32)
mjenja nadležnost(54)
potvrđuje(14426)
preinačuje(747)
remisorno(7)
ukida(7230)
Žalba odbačena kao nepravovremena(81)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(696)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite