Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 348
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 8678)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 760/2016-3Ovome sudu je 2. prosinca 2016. godine dodijeljen u rad elektroničkom nasumičnom dodjelom uz primjenu odgovarajućeg algoritma sukladno Sudskom poslovniku spis Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-2017/15 povodom žalbe tuženika podnesene protiv presude tog suda br. Pr-2017/15-49 od 3. stu... 4.10.2017
Gž Ovr 567/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prigovor treće osobe  P. V. d.d. i ovrha određena rješenjem o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz O. posl.br. Ovrv-142/10-2 od 12. siječnja 2010. godine proglašena je nedopuštenom na osobnom vozilu N3 - teretni automobil marke Mercedes Arctros  954.03 1840 LS, god... 3.10.2017
Gž 1228/2015-4Pobijanim je rješenjem odlučeno: -u st. I., da se odbacuje prijedlog predlagatelja kojim je isti zahtijevao utvrđenje da nekretnina kč. br. 14/3 zgr., upisana u zk. ul. 705  k.o. M. nema nikakve putne veze sa javnim putem označenim kao kč. br. 1978/1 k.o. M. i da je otvaranjem nužnog prolaza korist... 3.10.2017
Gž 2425/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku RTD d.o.o. OIB: …. isplatiti tužiteljici L. L. OIB:71766945821 iznos od 20.000,00 kuna na ime naknade nematerijalne štete zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na ovaj iznos teče od 05. veljače 2013. godine pa do konačne isplate stopi ... 2.10.2017
Gž 2144/2017-2Prvostupanjskom presudom: - utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. ... Z.U. ... k.o. S., te je naloženo tuženiku da tužitelju izda tabularnu ispravu podobnu za upis tužiteljevog prava vlasništva na toj nekretnini (točka I. izreke), - naloženo je tuženiku da tužitelju n... 28.9.2017
Gž 200/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Zabranjuje se tuženiku da na nekretnini označenoj kao čest. zem. ..., upisane u Z.U. ... k.o. S. i baš na krovu iznad stambene zgrade anagrafske oznake .... izvodi bez suglasnosti tužitelja bilo kakve radove, odnosno postavlja postrojenja i cijevi ... 28.9.2017
Gž 1757/2017-2Pobijanim je prvostupanjskim rješenjem priznato rješenje o ovrsi Općinskog suda Hunfeld 36084 broj 12B 170 687/95 od 17. kolovoza 1995. (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev predlagatelja za naknadom troška (točka II izreke). Protiv ovog rješenja dopuštenu i pravovremenu žalbu izjavio je ovršenik... 28.9.2017
Gž 1881/2017-2Pobijanom je presudom utvrđeno da su tužitelji pod 1. i pod 4. stekli dosjelošću po svojim prednicima svaki za po ½ dijela vlasnost novonastalih nekretnina označenih kao č. zem. 1024/5 u površini od 2894 m2 i č. zem. 1023/45 u površini od 2277 m2 sve K.O. G. nastalih od dijela nekretnina označenih k... 28.9.2017
Gž 2140/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog nasljednika Srđana Granića za nastavak ostavinskog postupka iza ostaviteljice pok. M. (M.) N. pok. M. (točka I. izreke) te je odlučeno da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno završi parnični postupak koji se vodi pred prvostupanjskim sudom pod pos... 26.9.2017
Gž Ovr 528/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskoga suda odbijen je kao neosnovan prigovor ovrhovoditelja podnesen protiv rješenja o sudskim pristojbama prvostupanjskog suda poslovni broj: Ovr-2102/13-21 od 18. svibnja 2017. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovremeno, podnosi ovrhovoditelj. Žalbu podnosi zbog pogre... 26.9.2017
Gž 3406/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Raskida se ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen dana 03. srpnja 1996. godine između D. M.¹ kao primateljice uzdržavanja i davatelja uzdržavanja D. M.² kao prednika tuženika ad. 1 A.-M. S. R. M., ad 2. K. C. M., ad 3.  I. M. i ad 4. A. M., ovjeren od stra... 26.9.2017
Gž 2001/2017-2Pobijanim rješenjem odbije je tuženikov prijedlog za ukidanje klauzula pravomoćnosti i ovršnosti presude zbog ogluhe ovog suda broj P1-1820/10 od 20. kolovoza 2010. Protiv navedenog rješenja tuženik je podnio dopuštenu i pravodobnu žalbu iz svih žalbenog razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. ... 26.9.2017
Gž Zk 17/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor predlagatelja od 1. ožujka 2016., i potvrđeno rješenje istog suda poslovni broj Z- 2940/16 od 4. veljače 2016. (točka I. izreke), te je naloženo brisanje zabilježbe prigovora upisane rješenjem tog suda broj Z- 6009/16 od 14. ožujka 2016. ... 26.9.2017
Gž 882/2017-2Uvodno označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „Odbacuje se prigovor stečajnog upravitelja E. M., koji je podnesen u ime i za račun A. R. vl. R. g. u. t.p. u stečaju, Z., D… 2, a protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave pod poslovnim brojem Ovrv-3406/2014, a koje je don... 26.9.2017
Gž 595/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: “ I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zadru, poslovni broj Ovrv-993/16 od 25. srpnja 2016. godine, i to u dijelu kojim se nalaže tuženici V. A., vl. apartmana, S., OIB …,da t... 25.9.2017
Gž 957/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja ovog suda od 8. prosinca 2016.g. na ime plaćanja sudske pristojbe za presudu u iznosu od 514,00 kn. odbija se kao neosnovan.“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužitelj pobijajući ga zbo... 25.9.2017
Kž 159/2017-6Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, proglašen je krivim optuženik S. K. zbog kaznenog djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Temeljem članka 56. KZ/11 optuženiku S. K. je izrečena uv... 22.9.2017
Gž Ovr 535/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu zaprimljen kod suda prvog stupnja dana 14. srpnja 2017. kao neosnovan, te je Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Koprivnici naloženo da izvrši zabilježbu odbijenog prijedloga za ovrhu na nekretninama u suvlasništvu ovršenika Gra... 22.9.2017
Gž 1461/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je kako je tužba povučena, te je tuženik dobio obavijest da ima pravo podnijeti zahtjev za nadoknadom troška u roku od 15 dana. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žale tužitelji osporavajući rješenje u cijelosti zbog bitnih povreda parničnog postupka ... 22.9.2017
Gž 281/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: " I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi pod posl. br. Ovrv-4201/16 od 17.06.2016. donesen od javnog bilježnika G. B. I., kojim se tuženiku D. A. nalaže da tužitelju Hrvatska r... 22.9.2017
Gž Ovr 160/2017-2Rješenjem suda prvoga stupnja određena je ovrha na nekretninama ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 58.432,39 kuna zajedno sa zateznim kamatama od 10. lipnja 2016. do isplate, na temelju ovršnog javnobilježničkog akta - ugovora o dugoročnom kreditu broj ... i Sporazuma... 22.9.2017
Kž 182/2017-6Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je krivom B. Š. zbog kaznenog djela protiv imovine, teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točka 2. u svezi s člankom 228 stavak 1. KZ/11, te ju na temelju članka 229. stavka 1. KZ/11 osudio na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Te... 22.9.2017
Kž 311/2017-6Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, broj Kov-61/17 (K-36/17), od 24. svibnja 2017., pod točkom I. izreke temeljem članka 351. stavak 1. u svezi sa člankom 86. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/11, 143/12, 56/13 i 145/13 - dalje u tekstu Z... 22.9.2017
Gž R 740/2017-2Dana 29. rujna 2016. pod poslovnim brojem Gž R- 948/2016 ovaj je drugostupanjski sud donio rješenje kojim je ukinuo presudu Općinskog suda u Velikoj Gorici koju je taj sud u ovom predmetu donio 30. travnja 2016. pod poslovnim brojem 7 - Pr-81/15-11. Predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno ... 21.9.2017
Gž 2897/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj S. U. iz Z., J. K. 7, OIB: … vlasnik ¼ dijela čest. zem. 3645/5 k.o. C. ukupne površine 773 m2 i ¼ dijela čest. zem. 3695/2 k.o. C. ukupne površine 764 m2, slijedom čega je ovlašten ... 21.9.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 348 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1061) 2016(1669) 2015(860) 2014(580)
2013(468) 2012(393) 2011(424) 2010(540)
2009(483) 2008(385) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3290)
Presuda i rješenje(560)
Rješenje(3847)
Zaključak(1)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(4841)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(987)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(610)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(467)
Osijek(210)
Požega(3)
Pula(280)
Rijeka(802)
Sisak(138)
Slavonski Brod(139)
Split(1203)
Varaždin(2539)
Velika Gorica(84)
Virovitica(72)
Vukovar(143)
Zadar(265)
Zagreb(885)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(126)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite