Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 393
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 9823)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 736/2017-2Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari, a koji će se nastaviti kad se pravomoćno završi postupak koji se radi smetanja posjeda vodi pred prvostupanjskim sudom pod poslovnim brojem 34 Psp-34/16 ili kad sud ustanovi kako više ne postoje razlozi da se čeka na završet... 2.2.2018
Kž 17/2018-6Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog branitelja okrivljenika da se iz spisa izdvoje kao nezakoniti slijedeći dokazi i to: zapisnik o očevidu P.P. Vinkovci s Ispostavom Markušica broj KU-443/16 od 28. listopada 2016, zapisnik o prvom ispitivanju okrivljenog I. S. broj K-DO-6/2017-6 od 19. siječnj... 30.1.2018
Kv-eun 2/2018-9Sudac istrage ovoga suda dostavio je izvanraspravnom vijeću ovoga suda spis broj: Kir-eun-23/17 poradi donošenja odluke o predaji tražene osobe E. R., s ostalim osobnim podacima kao naprijed, jednoj od država moliteljica u postupku priznavanja i izvršenja Europskog uhidbenog naloga, izdanog od stran... 26.1.2018
Gž Ovr 736/2017-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave, pravomoćne presude Općinskog suda u Karlovcu poslovni broj P-1022/12 od 19. siječnja 2015. radi naplate potraživanja u iznosu od 4.804,85 kuna sa zakonskom zateznom kamatom kako je navedeno u prvostupanjskom rješenju o ovrsi kao i troškov... 19.1.2018
Gž 1456/2017-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju plati 719,25 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate sa zateznom kamatom tekućom od 16. travnja 2010. pa do isplate dok je odbijen zahtjev tužitelja do preostalog zatraženog iznosa od 21.917,44 kune sa zakons... 16.1.2018
Gž 439/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za raspoređivanje naknadno pronađene imovine, koji je sadržan u podnesku zaprimljenom kod prvostupanjskog suda 7. ožujka 2017. kao nedopušten. Protiv navedenog rješenja predlagatelj je podnio pravovremenu žalbu zbog pogrešne primjene postupovnih odredb... 16.1.2018
Kž 123/2017-15Pobijanom presudom Općinskog suda u Vukovaru broj: 10-K-74/2015 od 27. ožujka 2017., oslobođeni su od optužbe, S. L. i M. Č., zbog kaznenog djela iz članka 247. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. Temeljem članka 149. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine“ broj: 152/2008., 76/2009., 80/... 16.1.2018
Gž 1704/2015-2Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: "Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku H. R. iz O., OIB…, da tužiteljici M. R. iz C., OIB…, isplati iznos od 7.000,00 kuna zajedno sa zateznom kamatom po stopi u visini eskontne stope HNB-e koja je vrijedila zadnjeg dana polu... 15.1.2018
Gž Zk 251/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem poslovni broj Z-10147/16 od 1. rujna 2016. odlučeno je: ''Temeljem Uvjerenja Splitsko-Dalmatinske županije, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Sinj, Klasa: … Ur.broj: … od 05. travnja 2016. godine, Potvrde Hrvatskih šuma, O. za u. š. U... 15.1.2018
Gž 616/2017-2Pobijanim rješenjem  Općinskog  suda u Splitu, poslovni broj: P-5599/2016  od 22. studenog 2016., u stavku I. izreke rješenja utvrđeno je da je tužba tužitelja povučena, a u stavku II. izreke naloženo je tužitelju da u roku od 15 dana naknadi tuženici parnični trošak u iznosu od 5.459,38 kuna. Prot... 11.1.2018
Gž 1328/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je utvrđeno da je ništav Ugovor o kreditu sklopljen između tužiteljice i tuženika 10. siječnja 2003. te je naloženo tuženiku nadoknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 6.912,50 kn, u roku od 15 dana. U točki II. izreke je odbijen zahtjev tužitel... 10.1.2018
Gž 283/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba i tužbeni zahtjev tužiteljice u cijelosti. Protiv navedenog rješenja tužiteljica je podnijela pravovremenu žalbu iz svih žalbenih razloga. Ističe da je prvostupanjski sud odbacio tužbu sa zaključkom da postoji dvostruka litispendencija, što nije točno, a ... 10.1.2018
Gž 775/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen prijedlog zakonskih nasljednica tuženice Đ. K., N. K. A. i T. P. za dostavu drugostupanjske odluke u ovom postupku. Protiv rješenja su žalbu podnijele navedene zakonske nasljednice tuženice pobijajući rješenje zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka. ... 9.1.2018
Gž 232/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužiteljice podnesena sudu 13.06.2016. jer je tužiteljica umrla prije podnošenja tužbe. Protiv navedenog rješenja punomoćnik tužiteljice podnio je pravovremenu žalbu zbog nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede procesnog i materijalnog... 8.1.2018
Gž 1555/2017-4Rješenjem suda prvog u točki I. izreke sud se proglasio apsolutno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. Točkom II. izreke ukinute su sve provedene radnje a tužba je odbačena. Protiv rješenja žalbu podnose tužitelji pozivajući se na sve žalbene razloge iz članka 353. stavak 1. u vezi s č... 3.1.2018
Gž Ovr 1733/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u ovoj pravnoj stvari, zaprimljen kod javnog bilježnika I. A. iz Z. 30. kolovoza 2017. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj, pobijajući prvostupanjsko rješenje zbog pogrešne primjene materijalnog... 3.1.2018
Gž Ovr 951/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Na temelju ovršnih isprava a/ pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi J. b. D. D. iz O. posl.br. Ovrv-3277/11 od 28. listopada 2011. radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u ukupnom iznosu od 1.668,68 kuna sa zakonskim zateznim kamatama ... 2.1.2018
Gž 2343/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tuženika radi naknade troškova parničnog postupka. Protiv tog rješenja žali se tuženik pozivajući se na žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava budući smatra kako sud prvog stupnja nije na pravilan način primijenio odredbu čl. 154. Zakona ... 2.1.2018
Gž 3348/2017-2Prvostupanjskim se rješenjem održava u cijelosti na snazi rješenje o nasljeđivanju javnog bilježnika Jelene Skoblar iz Zadra, poslovni broj O-659/2016, UPP-OS-55/16 od 15. travnja 2016. Protiv navedenog rješenja žale se nasljednici M. K. i D. K. zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. Stavak 1. ... 27.12.2017
Gž R 358/2017-2Prvostupanjske je sud nakon provedenog dokaznog postupka dana 13. veljače 2017. pod poslovnim brojem Pr-559/16 donio presudu, kojom je u točki I. izreke naložio tuženiku da s osnova naknade neimovinske štete isplati tužiteljici pod 1) S. P., kao nasljednici neposredno oštećenog A. P., iznos od 150.0... 20.12.2017
Gž 3350/2017-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: "Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da isplati tužitelju B. Č. iz P., …zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 14.391,00 kunu od 14. prosinca 2001. do 9. studenog 2005. po stopi propisanoj čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate te ... 20.12.2017
Gž Ovr 1452/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je kao nepotpun prigovor ovršenice protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. B. broj Ovrv-22307/14, zaprimljen 26. studenog 2014. Protiv prvostupanjskog rješenja žali se ovršenica ne ističući određeno iz kojeg zakonskog razloga. Predlaže da se isto ukine. Žalba... 20.12.2017
Kž 210/2017-7Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu poslovni broj: K-221/17-16 od 28. ožujka 2017. okrivljeni S. J. oglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv osobne slobode prijetnjom, opisano u čl. 139. st. 2. i 4. KZ/11, a kažnjivo po čl. 139. st. 2. KZ/11, te je temeljem iste zakonske odredbe o... 19.12.2017
Gž 1818/2016-4Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je kako se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom (točka I izreke), naloženo je tuženiku da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 3.750,00 kn u roku od 15 dana (točka II izreke) te je tuženik odbijen sa zahtjevom za naknadom parničnog troška kao neo... 18.12.2017
Gž 918/2016-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju daljnji iznos od 8.750,00 kn (osamtisućasedamstopedesetkuna) sa zakonskom zateznom kamatom, počam od presuđenja do isplate po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope izračunate za referentno razdobl... 18.12.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 393 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(18) 2017(1689) 2016(1933) 2015(958)
2014(615) 2013(504) 2012(415) 2011(452)
2010(549) 2009(487) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3762)
Presuda i rješenje(640)
Rješenje(4441)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(5338)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(1045)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(680)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(476)
Osijek(226)
Požega(3)
Pula(319)
Rijeka(967)
Sisak(139)
Slavonski Brod(159)
Split(1479)
Varaždin(2624)
Velika Gorica(176)
Virovitica(72)
Vukovar(149)
Zadar(399)
Zagreb(1106)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(137)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite