Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 154
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3836)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 4382/2019-3Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da se tužba smatra povučenom. Protiv rješenja žali se tužitelj zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, te predlaže pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti sudu prvog stupnja na ponovni postupak. Žalba nije... 28.1.2020
Gž Ovr 3030/2019-3Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja određena je, radi naplate novčane tražbine u iznosu od 5.677,76 kn sa pripadajućim zateznim kamatama i troškovima ovršnog postupka, ovrha na novčanim sredstvima po računima ovršenika. Protiv rješenja žali se ovršenik iz svih razloga propisanih čl. 353. st. 1. Za... 28.1.2020
Gž 7661/2016-3Prvostupanjski sud je donio sljedeću presudu: "I. Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana  s  puta, koji je u svojem nalazu i mišljenju od 1. rujna 2015. godine (skici lica mjesta na dan očevida izrađenoj u mjerilu  M 1:200) vještak  mjernik M. V. označio kao lik  B, C, E, F,  G,  H, I, J, K, L, M,... 21.1.2020
Gž 4795/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja je odlučeno kako se smatra da je tužba u ovom predmetu povučena. Protiv označenog rješenja žali se tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava te povrede odredaba postupka s prijedlogom, preinačiti pobijano rješe... 21.1.2020
Gž Ob 77/2020-2Presudom suda prvog stupnja je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev mlljt. tužitelja kojim traži naložiti tuženici, na ime svog doprinosa uzdržavanja mlljt. tužitelja plaćati 970,00 kn mjesečno počam od 3. siječnja 2019. ubuduće i to dospjele obroke odjednom, a dospijevajuće do konca mjeseca za koj... 21.1.2020
Gž 2609/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Tuženik Hrvatske ceste d.o.o. dužne su tužitelju D. L. na ime naknade štete isplatiti iznos od 7.200,00 kn i to na ime neimovinske štete iznos od 6.750,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom počev od 9. ožujka 2018. pa do isplate i na ime imovinske štete izno... 20.1.2020
Gž 58/2020-2Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja oglasio se stvarno i mjesno nenadležnim (točka I. izreke), te je odredio da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci (točka II. izreke). Protiv rješenja žali se tužitelj zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka ... 17.1.2020
Gž 3021/2019-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici isplatiti tužiteljicama iznos od 56.316,05 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dospijeća svakog pojedinog iznosa glavnice pa do isplate (točka I. izreke), dok je odbijen zahtjev tužiteljica za isplatu iznosa od 40.225,75 kuna sa zakonskim z... 14.1.2020
Gž Ovr 2228/2019-3Pobijanim rješenjem o ovrsi je radi namirenja novčane tražbine iz Ugovora o kreditu kao ovršne javno bilježničke isprave  određena ovrha na nekretnini 1. i 2. ovršenika kao založnih dužnika. Protiv navedenog rješenja o ovrsi donesenog na temelju ovršne isprave, ovršenici su podnijeli žalbu navodeć... 14.1.2020
Gž 60/2020-2Prvostupanjskim rješenjem je nastavljen postupak "u ovoj pravnoj stvari". Protiv označenog rješenja žali se tuženik zbog apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešne primjene materijalnog prava i pogrešno te nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja s prijedlogom, ukinuti pobijano prv... 14.1.2020
Gž 4688/2019-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem, odbijen je prigovor nenadležnosti sudbenih tijela Republike Hrvatske, istaknut od strane tuženika. Protiv navedenoga rješenja žalbu podnosi tuženik, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnoga prava s prijedlogom da se pobija... 13.1.2020
Gž R 667/2017-9Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da tužitelju s osnove prekovremenog rada isplati iznos od 18.552,64 kn sa pripadajućim zateznim kamatama, te da mu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 12.500,00 kn. Protiv presude žali se tuženik iz svih razloga predviđenih čl. 353. st.... 9.1.2020
Gž R 10/2020-2Izreka prvostupanjskog rješenja glasi: I.   Ovaj sud se proglašava mjesno nenadležnim. II. Nakon pravomoćnosti rješenja, spis će se dostaviti mjesno i stvarno nadležnom Općinskom sudu u Splitu. Protiv ovog rješenja žalbu je izjavio tužitelj. Žalba je osnovana. Ispitujući pobijanu odluku suda pr... 8.1.2020
Gž 4807/2019-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „I. Nalaže se tuženicima, i to 1.-tuženici G. S. iz Z.., OIB: .., te 2.-tuženiku A. S. iz Z.., OIB: .., te 3.-tuženici T. S. iz Z.., OIB: .., odmah iseliti iz nekretnine koja je u suvlasništvu tužitel... 31.12.2019
Gž R 630/2019-2Prvostupanjskom presudom je prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja (točka I izreke) i tuženiku naloženo da tužitelju isplati plaću i naknadi troškove postupka (točka III izreke). Protiv te presude u dijelu kojim nije uspio u sporu (točka I i III izreke) žalbu je izjavio tuženik iz svih žalbenih razlog... 30.12.2019
Gž Ovr 337/2018-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja radi naplate novčane tražbine ovrhovoditeljice-naknade plaće u bruto iznosu od 37.291,80 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od dospijeća svakog pojedinog iznosa do naplate te troškova postupka od 1.250,00 kn, određena je ovrha pljenidbom novčanih sredsta... 20.12.2019
Gž 2748/2019-2Pobijanim rješenjem prekinut je postupak iza pok. A. M. (stavak 1. izreke). Bivša supruga E. M. upućena je na pokretanje parnice protiv zakonskog nasljednika (izvanbračnog sina) I. M. radi utvrđenja da u ostavinsku imovinu ostavitelja ne spada 1/2 dijela druge i treće novosagrađene etaže, koje su s... 20.12.2019
Gž Ovr 3170/2019-2Pobijanim rješenjem o ovrsi sud određuje predloženu ovrhu na nekretninama ovršenika, te je ovršenik dužan naknaditi trošak ovrhovoditelju u iznosu od 1.000,00 kn, u roku od 8 dana. Protiv tog rješenja žali se ovršenik iz svih razloga navedenih u čl. 353. st. 1. toč. 1. do 3. Zakona o parničnom post... 17.12.2019
Gž Ovr 2977/2019-2Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "I - Temeljem ovršne isprave - zadužnice ovjerene po javnom bilježniku u S.., A. Z., pod posl.br. OV-250/18, od dana 11.1.2018.godine, a radi osiguranja novčanog potraživanja predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja i to novčanog iznosa od 385.075,... 13.12.2019
Gž 3318/2017-4Pobijanom presudom suda prvog stupnja je odlučeno: Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "II. Utvrđuje se da su sve tražbine tuženika I. ŠKZ u likvidaciji Ž.., OIB: .., prema tužitelju P. B., Ž.., OIB: .., temeljem Ugovora broj: 2630/K/2000 o kratkoročnom nenamjenskom kreditu s valutnom klauzulom s... 10.12.2019
Gž Ovr 2960/2019-2Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-6509/18-48 od 23. rujna 2019. odlučeno je: „Obustavlja se ovrha određena ovosudnim rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-6509/18 od 26. rujna 2018. godine, te se ukidaju sve provedene radnje.“ Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovodi... 10.12.2019
Gž 2052/2016-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.221.246,20 kn na ime stjecanja bez osnove zajedno sa zateznim kamatama od 19. ožujka 2014. po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišt... 26.11.2019
Gž 4195/2019-2Pobijanim rješenjem postavljen je privremeni zastupnik tužitelju B. B. u osobi B. H., odvjetnika u V.., budući tužitelj nema prebivalište ni boravište u Republici Hrvatskoj, a ni punomoćnika jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo pa bi za stranke mogle nastati štet... 22.11.2019
Gž R 1820/2019-2Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid ovog parničnog postupka do pravomoćnog okončanja postupka koji se vodi pred Upravnim sudom u Splitu pod poslovnim brojem Us I Rs-50/19 (točka I. izreke) i određeno je da će ovaj postupak biti nastavljen nakon što se pravomoćno okonča navedeni upravni postu... 21.11.2019
Gž Ovr 2373/2016-5Rješenjem suda prvog stupnja djelomično je odgođena ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zaboku, poslovni broj Ovr-85/2012-2 od 17. siječnja 2012., i to u dijelu u kojem je ovrhe određena u odnosu na tražbinu ovrhovoditelja s osnova redovitih kamata u iznosu od 44.095,77 kn, zateznih ka... 20.11.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 154 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(13) 2019(653) 2018(1330) 2017(458)
2016(341) 2015(117) 2014(114) 2013(125)
2012(150) 2011(113) 2010(84) 2009(66)
2008(20) 2007(6) 2006(23) 2005(30)
2004(34) 2003(20) 2002(25) 2001(21)
2000(15) 1999(16) 1998(16) 1997(22)
1996(10) 1995(3) 1994(1) 1993(1)
1992(2) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Odluka(1)
Presuda(1871)
Presuda i rješenje(218)
Rješenje(1605)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(981)
KAZNENI ODJEL(411)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite