Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Presuda
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 151
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3762)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1456/2017-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju plati 719,25 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate sa zateznom kamatom tekućom od 16. travnja 2010. pa do isplate dok je odbijen zahtjev tužitelja do preostalog zatraženog iznosa od 21.917,44 kune sa zakons... 16.1.2018
Gž 1704/2015-2Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: "Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku H. R. iz O., OIB…, da tužiteljici M. R. iz C., OIB…, isplati iznos od 7.000,00 kuna zajedno sa zateznom kamatom po stopi u visini eskontne stope HNB-e koja je vrijedila zadnjeg dana polu... 15.1.2018
Gž 1328/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je utvrđeno da je ništav Ugovor o kreditu sklopljen između tužiteljice i tuženika 10. siječnja 2003. te je naloženo tuženiku nadoknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 6.912,50 kn, u roku od 15 dana. U točki II. izreke je odbijen zahtjev tužitel... 10.1.2018
Gž 3350/2017-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: "Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da isplati tužitelju B. Č. iz P., …zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 14.391,00 kunu od 14. prosinca 2001. do 9. studenog 2005. po stopi propisanoj čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate te ... 20.12.2017
Gž 918/2016-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju daljnji iznos od 8.750,00 kn (osamtisućasedamstopedesetkuna) sa zakonskom zateznom kamatom, počam od presuđenja do isplate po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope izračunate za referentno razdobl... 18.12.2017
Gžnš 22/2015-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je kako slijedi: "1. Nalaže se tuženiku 1. L. d. "J." Č., Č. 104, da isplati tužitelju iznos od 13.000,00 kuna s osnova naknade štete sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 18. srpnja 2011., po stopi od 12 % godišnje sve do isplate, a u slučaju promjene zakonske ... 14.12.2017
Gž 983/2017-2Presudom suda prvoga stupnja u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika G. F. iz S., poslovni broj: Ovrv-2449/2014 od 27. studenoga 2014. Protiv navedene presude u dijelu u kojem je platni nalog ukinut za zatezne kamate na iznos od 270,00 kn i troškove ovršnog p... 11.12.2017
Gž 3018/2016-4Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je traženo da se utvrdi nedopuštenom ovrha tuženika S. G. - S. banka d.d. temeljem Izjave o suglasnosti zapljene koju je dana 1. listopada 1997. potpisala, tužiteljica S. P. uz naknadu parničnog troška ( točka 1. izreke). U odlu... 7.12.2017
Gž 365/2017-2Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio presudu slijedećeg sadržaja: ''Dužna je tužena u roku od 15 dana isplatiti tužitelju ukupan iznos od 44.446,57 kn sa zateznom kamatom propisanom zakonom koja se određuje uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugod... 5.12.2017
Gž 1477/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da tuženik isprazni od osoba i stvari zk. čbr. 826/2, kuća broj 15, dvorište i oranica od 367 čhv ili 1320 m2, upisane u zk. ul. broj 908 k.o. V. B., te ju slobodnu od osoba i svojih stvari preda tužiteljici u roku od 1... 4.12.2017
Gž 2679/2017-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I./ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja: "Utvrđuje se pravno nevaljanom pisana oporuka pred svjedocima oporučitelja Ć. B. iz Z. od 14. ožujka 1992. II./ Nalaže se tužitelju nadoknaditi tuženicima troškove parničnog postupka u iznosu od 11.343,75 kn u roku... 30.11.2017
Gž 388/2017-2Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio presudu slijedećeg sadržaja: I. Dužan je tuženik J. S. u roku od 15 dana isplatiti tužitelju A. S. iznos od 11.200,28 kuna zajedno sa zateznom kamatom koja teče od 25. svibnja 2012. godine do isplate po stopi koja se određuje za svako p... 30.11.2017
Gž R 1348/2016-2Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužiteljici bruto iznos od 91.372,12 kuna sa pripadajućom zateznom kamatom kako je to specificirano u izreci presude, kao i naknaditi joj troškove parničnog postupka u iznosu od 11.875,00 kuna. Protiv ove presude žali se tuženik zbog svih žalben... 28.11.2017
Gž R 312/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom obvezana je tužena isplatiti tužiteljima iznose od po 2.400,00 kuna sa pripadajućom zateznom kamatom na pojedine iznose kako je to specificirano u izreci presude, te je naloženo tuženoj naknaditi tužiteljima parnični trošak u iznosu od 3.150,00 kuna. Žalbu pravovr... 28.11.2017
Gžo 145/2014-2Prvostupanjskom presudom: - odbijen je tužbeni zahtjev za obvezivanje tuženice da otkupi od tužitelja A. B., N. B., V. B. i J. K. nekretninu označenu kao čest. zem. ... Z.U. ... k.o. B. tako da joj se naloži sklapanje ugovora o kupoprodaji za tu nekretninu sadržaj kojeg ugovora je pobliže naveden u ... 23.11.2017
Gž 2359/2017-2Prvostupanjskom presudom utvrđena je ništetnom odredba članka 8. stavka 2. Ugovora o kreditu od 23. veljače 2006., zaključenog između tužitelja kao korisnika kredita, s jedne strane, te tuženika kao kreditora, s druge strane. Obvezan je tuženik isplatiti tužitelju iznos od 26.865,45 kuna s pripadaju... 23.11.2017
Gž 1366/2017-2Prvostupanjskom presudom; - naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 90.700,00 kuna sa zateznom kamatom na taj iznos od presuđenja do isplate po stopi koja je pobliže navedena u izreci te presude (točka I. izreke), - dok je za više traženo odbijen tužbeni zahtjev (točka II. izreke), - nalo... 23.11.2017
Gž 2607/2017-2Prvostupanjskom je presudom je suđeno: „1.Odbija se kao neosnovan osnovni tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Utvrđuje se da je ništetan Ugovor o darovanju nekretnina sklopljen u Ž. dana 24. travnja 2014. između tužiteljice B. B., OIB: …, kao darovateljice, i tuženice S. M. B.-H., OIB: …, kao... 23.11.2017
Kž 293/2017-6Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu poslovni broj: 5K-478/15-72 od 7.prosinca 2015. optuženik A. I. (dalje u tekstu: optuženik) oglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv imovine - krađom iz čl. 216. st. 1. KZ/97, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjesec... 22.11.2017
Gž 504/2017-2Prvostupanjskom presudom; - naloženo je tuženicima M. K., D. K. i S. K. da solidarno isplate tužitelju iznos od 78.253,58 kuna sa zateznom kamatom na taj iznos stopa i tijek koje su pobliže navedeni u izreci te presude, te je ovim tuženicima naloženo da solidarno naknade tužitelju parnične troškove ... 22.11.2017
Kž 218/2017-5Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu, u dijelu pod I izreke, proglasio je krivim okrivljenike S. B. i D. B., zbog počinjenja kaznenih djela teške tjelesne ozljede iz članka 99. stavak 3., u svezi stavka 1. KZ/97 te ih je, na temelju te odredbe, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 1 (jedne) ... 21.11.2017
Gž 743/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku da u roku od 8 dana isplati tužiteljici ukupan iznos od 8.117,73 kn, s osnove naknade imovinske štete, sa  zateznim kamatama koje na iznos od 7.748,73 kn teku od dana presuđenja, tj. od 20. lipnja 2014. god. do isplate, a na iznos od 369,00... 20.11.2017
Gž 1458/2017-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 45.091,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 24. rujna 2002. do isplate i da joj nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.257,84 sa zakonskom zateznom kamatom od 29. rujna 2017. do isplate (točka I. i II. ... 17.11.2017
Gž 1790/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Gospiću, poslovni broj 4 Pn-7/2015-25 od 27. rujna 2016., naloženo je tuženiku O. V. da tužitelju S. M. isplati na ime naknade neimovinske štete pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 6.150,00 kuna, sa zateznim kamatama koje teku od 27. svibnja 2015. pa do isplate, ... 16.11.2017
Gž 3767/2016-2Prvostupanjskom presudom u cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev te je obvezana tužena isplatiti tužitelju iznose od 274.153,32 kune s pripadajućim kamatama koje na pojedine mjesečne iznose teku kako je to pobliže označeno u točci I. izreke prvostupanjske presude, s time da je prvostupanjski sud od... 16.11.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 151 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(3) 2017(581) 2016(666) 2015(340)
2014(278) 2013(263) 2012(229) 2011(272)
2010(329) 2009(289) 2008(166) 2007(83)
2006(58) 2005(67) 2004(57) 2003(52)
2002(8) 2001(7) 2000(4) 1999(4)
1998(1) 1996(2) 1995(2) 1900(1)

Vrsta odluke

< SviPresuda

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(2237)
KAZNENI ODJEL(331)
MALOLJETNIČKI ODJEL(10)


Grad

Bjelovar(203)
Dubrovnik(176)
Gospić(17)
Karlovac(62)
Koprivnica(114)
Osijek(118)
Požega(2)
Pula(144)
Rijeka(334)
Sisak(67)
Slavonski Brod(99)
Split(565)
Varaždin(917)
Velika Gorica(51)
Virovitica(40)
Vukovar(39)
Zadar(184)
Zagreb(567)
Zlatar(11)
Čakovec(5)
Šibenik(47)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite