Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Presuda
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 132
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3289)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2425/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku RTD d.o.o. OIB: …. isplatiti tužiteljici L. L. OIB:71766945821 iznos od 20.000,00 kuna na ime naknade nematerijalne štete zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na ovaj iznos teče od 05. veljače 2013. godine pa do konačne isplate stopi ... 2.10.2017
Gž 200/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Zabranjuje se tuženiku da na nekretnini označenoj kao čest. zem. ..., upisane u Z.U. ... k.o. S. i baš na krovu iznad stambene zgrade anagrafske oznake .... izvodi bez suglasnosti tužitelja bilo kakve radove, odnosno postavlja postrojenja i cijevi ... 28.9.2017
Gž 1757/2017-2Pobijanim je prvostupanjskim rješenjem priznato rješenje o ovrsi Općinskog suda Hunfeld 36084 broj 12B 170 687/95 od 17. kolovoza 1995. (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev predlagatelja za naknadom troška (točka II izreke). Protiv ovog rješenja dopuštenu i pravovremenu žalbu izjavio je ovršenik... 28.9.2017
Gž 1881/2017-2Pobijanom je presudom utvrđeno da su tužitelji pod 1. i pod 4. stekli dosjelošću po svojim prednicima svaki za po ½ dijela vlasnost novonastalih nekretnina označenih kao č. zem. 1024/5 u površini od 2894 m2 i č. zem. 1023/45 u površini od 2277 m2 sve K.O. G. nastalih od dijela nekretnina označenih k... 28.9.2017
Gž 595/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: “ I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zadru, poslovni broj Ovrv-993/16 od 25. srpnja 2016. godine, i to u dijelu kojim se nalaže tuženici V. A., vl. apartmana, S., OIB …,da t... 25.9.2017
Kž 159/2017-6Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, proglašen je krivim optuženik S. K. zbog kaznenog djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Temeljem članka 56. KZ/11 optuženiku S. K. je izrečena uv... 22.9.2017
Gž 1461/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je kako je tužba povučena, te je tuženik dobio obavijest da ima pravo podnijeti zahtjev za nadoknadom troška u roku od 15 dana. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žale tužitelji osporavajući rješenje u cijelosti zbog bitnih povreda parničnog postupka ... 22.9.2017
Gž 281/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: " I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi pod posl. br. Ovrv-4201/16 od 17.06.2016. donesen od javnog bilježnika G. B. I., kojim se tuženiku D. A. nalaže da tužitelju Hrvatska r... 22.9.2017
Gž 1856/2015-5Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " I. Dužna je Općina P. isprazniti nekretninu označenu kao čest.zgr. …, kuća 605 metara kvadratnih, z.u. … (ex z.u. …), k.o. P., koja u naravi predstavlja zgradu Općine u P., anagrafske oznake P., …, te je slobodnu od osoba i stvari predati u neposredan posj... 14.9.2017
Gž 659/2017-3Prvostupanjskom presudom je suđeno: „Utvrđuje se da je tužitelj pod 1. D. K. suvlasnik nekretnine označene kao čest. zem. 5859 k.o. K. S. za ¼ dijela te da je tužiteljica pod 2. A. G. suvlasnica nekretnine označene kao čest. zem. 5103 k.o. K. S. za ¼ dijela, pa se ovlašćuju tužitelji temeljem presud... 14.9.2017
Gž 995/2015-2Prvostupanjskom međupresudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju dana 30. srpnja 2007.g. II. Do pravomoćnosti ove međupresude zastat će se s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva. III. Odluka o troškovima postupka ostavlja se za kasniju presudu.... 7.9.2017
Gž 1018/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, a po pravomoćnosti ove presude, prestane uznemiravati tužitelja u vlasništvu kuće i dvorišta koji se nalazi na čest. zem. … k.o. Z. na način da poduzme prikladnu mje... 7.9.2017
Gž 1439/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj A. K. iz B. G., ..., vlasnik nekretnine upisane u z.k. ul. br. ... k.o. B. G., a koja se sastoji od k.č. br. ... A. šuma, šuma, površine 3872 m2, a što je tuženik PZ N. iz Ž., ..., dužan priznati i izda... 7.9.2017
Gž 842/2015-4Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice te je odlučeno kako slijedi: "I. Utvrđuje se naspram tužene Republike Hrvatske da je tužiteljica dosjelošću stekla pravo vlasništva nad fizički i geometrijski točno određenom realnom dijelu nekretnine zemljišno knjižno ozn... 7.9.2017
Gž 2805/2016-3Presudom prvostupanjskog suda poslovni broj Pn-41/15 od 9. lipnja 2016. godine odbijen je zahtjev tužiteljica od 1) do 3) kojim je tražena naknada neimovinske štete svakoj tužiteljici u iznosu od po 220.000,00 kuna sa zateznom kamatom prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila za... 7.9.2017
Gž 1347/2017-2Prvostupanjskom presudom proglašena je nedopuštenom ovrha određena na temelju rješenja Općinskog suda u Crikvenici poslovnog broja Ovr-889/11 od 28. studenog 2011. godine, a koja ovrha je određena radi naplate iznosa od 1.521.372,70 kuna s pripadajućim kamatama, te radi naplate iznosa od 1.345.022,2... 7.9.2017
Gž 1710/2015-45-4 23 Gž-1710/15-4 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Zadru, po sucu Željku Đerđu, u pravnoj stvari tužitelja: 1) P.B., 2) R.B., 3) A.C, 4) Z.F., 5) I.M., 6) A.G., 7) I.K., 8) M... 6.9.2017
Gž 2443/2015-3Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „1.Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjevi tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužitelj V. M. iz Z., OIB: …, stekao pravo vlasništva na nekretnini oznake čest. zem. 3285 k.o. C., za cijelo, što je tuženik dužan priznati i trpjeti da tu... 5.9.2017
Gž 109/2017-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. OIB: …, vlasnica realnog dijela čest. zem. 407/9 k.o. D., za cijelo, označenog na skici sudskog očevida (od 16. travnja 2015.) održanog u ovoj pravnoj stvari 3. studenog 2014., točkama C-D-E-F-G-I-J-K-C... 5.9.2017
Gž 850/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su I. tužiteljica J. R. iz T. M., i II. tužiteljica Lj. B. iz G. S., suvlasnice na jednake dijelove nekretnine čkbr. 692/21 šikara S. sa 1115 čhv upisane u zkulbr. 65 k.o. G. S. što im je tužena Republika Hrvatska dužna priznati i trpjeti da tu... 5.9.2017
Gž 862/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: ''Nalaže se tuženiku S. S. iz S. S. da tužitelju D. M. iz L., na ime naknade štete  plati iznos od 18.255,35 kn, zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi od 12 % godišnje počam od 06.10.2... 4.9.2017
Gž 387/2016-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice te je odlučeno kako slijedi: "I. Nalaže se tuženicima, u roku od 15 dana, solidarno isplatiti tužiteljici iznos od 700,00 Eur-a, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate zajedno s kamatama koj... 1.9.2017
Gž 651/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u  rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika L.Š.S. iz Z.  br. Ovrv-44963/10 od 2. studenog 2010. godine u dijelu u kojem je tuženiku, odnosno ranije  ovršeniku M.K.I. iz Z.... 1.9.2017
Gž R 699/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/                Utvrđuje se da su I-tuženik I.N.A.  d.d. Z., OIB: … i II-tuženik D. P., Z., povrijedili pravo tužitelja B. R. iz O., OIB: …, na jednako postupanje - diskriminacijom. II/               Zabranjuje se od strane I i II-tuženika poduzimanje dal... 31.8.2017
Gž 1733/2017-5Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužitelj naspram tuženika pod 1. i tuženika pod 2. vlasnik za cijelo čest. zem. 413/3 i čest. zgr. 465 (kat.čest.637) ZU 757 k.o. Omiš, te je odlučeno da je isti ovlašten na temelju presude u zemljišnim knjigama upisati pravo vlasništva na navedenim nekretn... 31.8.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 132 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(365) 2016(567) 2015(304) 2014(249)
2013(230) 2012(211) 2011(246) 2010(322)
2009(286) 2008(164) 2007(83) 2006(58)
2005(67) 2004(57) 2003(52) 2002(8)
2001(7) 2000(4) 1999(4) 1998(1)
1996(2) 1995(2)

Vrsta odluke

< SviPresuda

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1979)
KAZNENI ODJEL(306)
MALOLJETNIČKI ODJEL(10)


Grad

Bjelovar(178)
Dubrovnik(176)
Gospić(17)
Karlovac(62)
Koprivnica(111)
Osijek(110)
Požega(2)
Pula(134)
Rijeka(278)
Sisak(67)
Slavonski Brod(86)
Split(436)
Varaždin(886)
Velika Gorica(32)
Virovitica(40)
Vukovar(39)
Zadar(140)
Zagreb(440)
Zlatar(11)
Čakovec(5)
Šibenik(39)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite