Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Presuda
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 250
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6234)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 838/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Utvrđuju se  ništetnim odredbe Ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju prijenosom prava vlasništva broj ... zaključenog dana 07.03.2006.g. između tužitelja N. B. iz P. P., ..., OIB: ..., kao korisnika kredita i tuženika S. G.-S. b. d.d., S., ..., OIB... 24.1.2019
Gž 741/2017-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tužene zahtijeva isplatu iznosa od 3.597,12 kuna s kamatama koje po važećoj stopi teku od dana podnošenja tužbe do isplate kao i naknadu troškova postupka. Protiv te presude žalbu je izjavio tužitelj zbog žalbenih razloga bitne povrede... 23.1.2019
Gž 219/2018-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da joj tuženik isplati iznos od 208.324,77 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i s tijekom na svaki pojedini iznos kako je pobliže navedeno u izreci te presude. Protiv te presude žali se tužitelj... 23.1.2019
Kž 489/2018-4Pobijanom presudom suda prvoga stupnja su optuženi V. S. i trgovačko društvo E. gradnja d.o.o. D. proglašeni krivima i to imenovana optuženica za kaznena djela iz čl. 247. st. 1. i 2. KZ/11 i čl. 279. st. 1. KZ/11 na način i pod okolnostima opisanim u točki 1. izreke te presude, s time da joj je za ... 22.1.2019
Gž R 407/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke odlučeno je da se nadomješta tužitelju suglasnost na izvanredni otkaz ugovora o radu radnici A. L., koja je uskraćena očitovanjem tuženika od 7. studenog 2014. Točkom II izreke određeno je da svaka stranka snosi svoje troškove. Protiv presude žalbu su i... 9.1.2019
Kžzd 105/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Dubrovniku proglasio je krivim okrivljenika P. L., zbog jednog kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. stavak 2. KZ/11, jednog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. KZ/11, jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz član... 8.1.2019
Gž 1252/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "Utvrđuje se nedopuštenom ovrha određena u postupku koji se vodi kod FINA-e K. po poslovnim brojem OV-… i Općinskog suda u K., Stalna služba u O., poslovni broj Ovr-…, te se nalaže tuženiku da tužiteljima naknadi parnični trošak u iznosu od 8.825,00 kuna, u... 3.1.2019
Gž 93/2016Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku, da na čest. zem. 39, vrt, površine 237 m2, zk.ul. br. 528/B k.o. T., uspostavi prijašnje stanje, i to na način da na navedenoj nekretnini u cijelosti poruši građevinski objekt dimenzi ... 27.12.2018
Gž 2380/2016-4Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke obvezan je tuženik isplatiti 1.tužiteljici N. K. (dalje 1.tužiteljica) na ime naknade neimovinske štete iznos od 780.000,00 kn sa zateznom kamatom od 25. studenog 2008., sve pobliže opisano tom točkom izreke. To... 19.12.2018
Gž 3362/2017-2Prvostupanjskom presudom odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da su tužiteljice F. V., F., OIB:…, A. V., L., B., OIB: …, Z. B., Č., B., OIB: …, smrću oca - sada pok. D. G. (pok. M.), stekle suvlasništvo u dijelovima od po 1/4 novčanih sredstava deponiranih u P. banci... 19.12.2018
Gž 1508/2016-4Pobijanom presudom  je suđeno: I. Nalaže se tuženicima K. R. iz Z.. Ž. R. iz Z., I. R. iz P., i A. R. iz Z. V., da solidarno isplate Z. V. iz P., s osnova najma nekretnine upisane u z. k. ul. br. 1636 k.o. P. koja se sastoji iz k. č. br. 572/2 u naravi kuća i dvorište površine 272 m2 iznos od 26.25... 18.12.2018
Gž 2088/2018-2Pobijanom presudom u toč.I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 15.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. ožujka 2012. do isplate, a toč.II. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 28.087,50 kn sa zakonskom zateznom kamato... 17.12.2018
Gž 1765/2018-2Pobijanom presudom u toč. 1. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Z. B. posl. br. Ovrv-161/13 od 29. srpnja 2013. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.465... 17.12.2018
Gž R 557/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužitelju s osnova jednokratnih dodataka na plaću iznose od po 1.800,00 kn godišnje za 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu, odnosno ukupan iznos od 10.800,00 kn, sve sa zakonskim zateznim kamatama kako je to specificirano u... 14.12.2018
Gž 1892/2017-2Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 22.845,95 kn sa zateznom kamatom tekućom od 10. ožujka 2017. do isplate, te mu naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 6.308,50 kn sa zateznom kamatom tekućom od 10. ožujka 2017. do isplate. Točkom I... 14.12.2018
Gž 207/2018-2Prvostupanjskom presudom, pod toč I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. K. iz Osijeka, br. Ovrv-286/15 od 3. ožujka 2015., u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju glavnični iznos od 31.707... 13.12.2018
Gž 760/2018-2Pobijanom presudom je suđeno: 1. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnoga bilježnika D. P. iz R. poslovni broj Ovrv-342/17 od 21. veljače 2017. te se kao neosnovan odbija zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 80,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 10. veljače 2012. pa do... 13.12.2018
Gž 1302/2018-2Presudom i rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik G. M. iz Z., …, oib …, nalaže se isplatiti tužitelju Š. d.o.o. O., …, oib … iznos od 141.800,00 kn sa kamatama po viđenju S. b. d.d. O., tekućom od dana 26.08.1997. godine do 26.11.1997. godine, zatim o... 13.12.2018
Gž 640/2017-2U izreci citiranom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za iseljenjem tužene iz stana na prvom katu i potkrovlju kuće u A5, upisane u zk. ul. broj 149 k. o. A6, kao i za predajom tog stana slobodna o... 13.12.2018
Gž 756/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Općinskog suda u Z. pod poslovnim brojem Ivmj-… od 15. travnja 1999. godine za iznos glavnice i troškove ovršnog postupka. II. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Nalaže se ... 13.12.2018
Gž 1254/2016-3Pobijanom presudom u točki I izreke naloženo je tuženiku da prvotužiteljici isplati na ime naknade neimovinske štete iznos od 6.500,00 kn, a drugotužiteljici iznos od 11.000,00 kn, sve zajedno sa zakonskim zateznim kamatama detaljno opisani u toj toč. izreke presude u roku od 15 dana. U toč. II izre... 13.12.2018
Gž 2087/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Đ. P. iz Zlatara, posl. br. Ovrv-3768/17 od 12. listopada 2017. godine djelomično se održava na snazi u dijelu u kojem se nalaže... 12.12.2018
Gž 1281/2017-3Navedenom presudom u točki I. izreke utvrđeno je da su tužitelji vlasnici svaki u 1/2 dijela nekretnine k.č. br. 565/10 i č. zgr. 46/6 upisane u z.k. ul. 127. k.o. M., prikazanih žutom bojom u skici izmjere G. d.o.o. P. od 20. listopada 2010. koja je sastavni dio ove presude, što je tuženik dužan pr... 12.12.2018
Kž 183/2018-7Pobijanom presudom Općinskog suda u Rijeci od 15. studenog 2017., K-211/16. optuženi V. S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađe iz članka 216. stavak 1. KZ/97. i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a temeljem čl. 67. st. 1., 2. i 3. KZ/97. optuženiku je pri... 12.12.2018
Gž 809/2018Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z. posl. br. …. od 20. siječnja 2017. godine u dijelu u kojem se nalaže tuženom Z. L. da tužitelju Z. holdingu d.o.o. P. Č. Z. isplati iznos od 312,96 kune zaj ... 12.12.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 250 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(7) 2018(1068) 2017(1185) 2016(954)
2015(464) 2014(397) 2013(371) 2012(307)
2011(329) 2010(346) 2009(294) 2008(167)
2007(83) 2006(58) 2005(67) 2004(57)
2003(52) 2002(8) 2001(7) 2000(4)
1999(4) 1998(1) 1996(2) 1995(2)

Vrsta odluke

< SviPresuda

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(3381)
KAZNENI ODJEL(512)
MALOLJETNIČKI ODJEL(10)


Grad

Bjelovar(332)
Dubrovnik(216)
Gospić(18)
Karlovac(111)
Koprivnica(123)
Osijek(255)
Požega(6)
Pula(242)
Rijeka(565)
Sisak(80)
Slavonski Brod(197)
Split(1213)
Varaždin(1248)
Velika Gorica(71)
Virovitica(40)
Vukovar(78)
Zadar(381)
Zagreb(981)
Zlatar(11)
Čakovec(5)
Šibenik(61)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite