Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Presuda
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 226
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5645)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1345/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom sud prvog stupnja je odbio tužbeni zahtjev tužitelja za isplatom iznosa od 16.342,16 kn sa zatraženom zakonskom zateznom kamatom, kao i zahtjev tužitelja za naknadom parničnih troškova u iznosu od 10.576,00 kn. Protiv citirane presude pravovremenu i dopuštenu žalb... 15.10.2018
Gž 148/2017-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen sa tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se naloženo tuženici da mu isplati iznos od 48.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 1. ožujka 2012. do isplate, kao i sa zahtjevom za nadoknadu troškova parničnog postupka. Protiv prvostupanjske presude t... 15.10.2018
Gž 890/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku G. K. iz O…, OIB: … da tužitelju R. K. iz D. M. …, OIB: …, isplati iznos od 6.512,80 EUR-a (šesttisućapetstodvanaesteuraosamdesetcenti) i 1.041,36 CAD (tisućučetrdesetjedan- dolartridesetšestcenti) sve u kunskoj protuvrijednosti s kam... 11.10.2018
Gž R 333/2018-3Prvostupanjskom presudom je presuđeno : "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja F. M. iz S…, OIB: … koji glasi: "Nalaže se tuženiku G. H. d.d. u Z…, OIB: … isplatiti tužitelju F. M. iz S…, OIB: … na ime naknade štete zbog izgubljene otpremnine iznos od 35.529,00 kuna, na ime slijedne provizije iznos ... 11.10.2018
Gž 646/2018-4Prvostupanjskom presudom suđeno je: ""I/ O d b i j a  se tužitelj B. B. iz O., OIB…., s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je pisana oporuka M. I., umrle dana 13.08.2014.g., ovjerena od javnog bilježnika M. G.-D. dana 12.11.2009.g. pod brojem … opozvana, te je ista bez pravnog... 10.10.2018
Gž 762/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I./              Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja M. P. iz Z., J… koji glasi: "I. Utvrđuje se da je otvaranjem stečajnog postupka dana 22.10.2013. temeljem rješenja kod Trgovačkog suda u Varaždinu posl.br.: 3 St-… od 22.10.2013. nad tvrtkom A.-B. d.o.o. "u... 4.10.2018
Gž 1119/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Proglašava se da ovrha u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj OVR-1110/14 određena rješenjem o ovrsi istog poslovnog broja od dana 28. 05. 2015. g. nije dopuštena. 2. Tužena je dužna tužiteljima nak... 4.10.2018
Gž 721/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženika obveže da mu isplati 273.256.906,90 kn uz zakonsku zateznu kamatu. Tužitelj je podnio žalbu protiv prvostupanjske presude iz žalbenih razloga čl. 353. st. 1. t. 1., 2. i 3., Zakona o parničnom postupku ("Nar... 26.9.2018
Gž Zk 8/2018-4Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su pravno nevaljani  i neistiniti upisi  u zk. ul. 51, 89 i 66 k.o. Petrovo S. koji su u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u D. provedeni kako slijedi: -pod posl.br…. od dana 31.03.1924.g. a temeljem dosudnice K. suda u D. posl.br. … od 19.10.19... 26.9.2018
Kžmp 15/2018-6Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj Kmp-57/17 od 19. travnja 2018. godine okrivljenik L. S. oglašen je krivim zbog učina kaznenog djela protiv sigurnosti prometa - izazivanjem prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 4. i 1. KZ/11 te mu je temeljem čl. 28. st. 1. i 2. Zakona ... 25.9.2018
Gž 1085/2017-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. S. iz Zagreba broj Ovrv-366/11 od 6. lipnja 2011. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo isplatiti tužitelju iznos od 6.161,00 kn sa zakonskom za... 25.9.2018
Gž 1608/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika B. Z. u Gospiću broj Ovrv-1631/16 od 24. listopada 2016. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 2.720,45 kn sa zateznom kama... 24.9.2018
Gž 1482/2017-2Pobijanom presudom, toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika E. B. iz Zadra, poslovni broj: Ovrv-2185/16 od 14. listopada 2016. u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju iznos od 12.703... 24.9.2018
Gž 492/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se ništetnim Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju od 01. veljače 2007. zaključen između I. B. iz Z., JMBG: …, kao primatelja uzdržavanja i L. B. iz Z., JMBG: …, kao davatelja uzdržavanja na kojem je primatelj uzdržavanja priznao potpis kao svoj i ovjere... 24.9.2018
Kž 485/2018-5Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu na temelju članka 541. stavka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda broj 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08) prihvatio je zahtjev Općinskog državnog odvjetništva... 21.9.2018
Gž 699/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Utvrđuje se da je tužiteljica F. M. ž. A. rođ. B. pk. I., L…, OIB: …, temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju, zaključenog sa svojim ocem B. I. pk. A. dana 31. ožujka 1994. godine, ovjerenog kod Općinskog suda u Š. pod posl. br. RII-…, stekla vlasništvo t... 20.9.2018
Gž 987/2018-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke odlučeno je: „Nalaže se tuženiku N. B. iz A3 da tužitelju A. B. iz A4 OIB: 20.9.2018
Gž 2513/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odlučeno je da se ukida platni nalog koji je sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. pod poslovnim brojem Ovrv-6081/14 od 7. srpnja 2014. kojim je naloženo tuženoj da tužitelju isplati iznos od 5.750,00 kn s zakonskim zateznim kamatama počev o... 19.9.2018
Gž 773/2016-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Tuženi HRP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, dužan je ukloniti trafostanicu i to TS G. 0,40 kV širine 3,93 m i dužine 6,02 m u površini od 24 m2, položena u jugoistočnom dijelu prizemlja zgrade po... 19.9.2018
Gž 428/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: „I. Nalaže se tuženiku V. V. iz Z., OIB…, tužitelju , L. B. iz P., OIB …, predati ateste za ugrađene materijale, elaborat o ispitivanju ugrađenih betona s datumima ugradnje izdan od ovlaštene institucije, atest o ispravnosti dimovodnog kanala izdan od ... 19.9.2018
Gž 1794/2017-5Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetan ugovor o darovanju zaključen između Vesne Korlaet kao darovateljice s jedne strane i K. K. kao obdarenice s druge strane od 4. studenog 2010., ovjeren kod javnog bilježnika 18.9.2018
Gž R 427/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke obvezan je tuženik isplatiti tužitelju na ime razlike manje isplaćenih plaća ukupan novčani iznos od 45.555,81 kuna bruto sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose, dok je odbijen zahtjev tužitelja u dijelu koji se odnosi na isplatu zatezne kama... 18.9.2018
Gž 4702/2018-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice V. V. koji glasi: "Nalaže se tuženoj da iseli iz stana na II. katu koji se sastoji od tri sobe i ostalih prostorija u površini od 74,08 čm, a koji stan se kao poseban dio nalazi u st... 18.9.2018
Gž 73/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki 1. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika S. L., poslovni broj Ovrv-2247/2012, od 12. rujna 2012., u dijelu u kojem je naloženo prvotuženiku da plati tužitelju iznos od 33.634,38 kuna sa zakonskim zateznim kamatam... 17.9.2018
Gž R 408/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je odlučeno: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. G. koji glasi: "I. Utvrđuje se da je Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu od 17. lipnja 2016. nezakonita i nedopuštena te se utvrđuje da je Odluka sa obrazloženjem broj :HLOD-… od 14.7.2016. kojom se odbija Zaht... 13.9.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 226 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(745) 2017(1139) 2016(927) 2015(409)
2014(365) 2013(334) 2012(277) 2011(308)
2010(336) 2009(293) 2008(167) 2007(83)
2006(58) 2005(67) 2004(57) 2003(52)
2002(8) 2001(7) 2000(4) 1999(4)
1998(1) 1996(2) 1995(2)

Vrsta odluke

< SviPresuda

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(3017)
KAZNENI ODJEL(485)
MALOLJETNIČKI ODJEL(10)


Grad

Bjelovar(314)
Dubrovnik(199)
Gospić(18)
Karlovac(100)
Koprivnica(115)
Osijek(236)
Požega(6)
Pula(238)
Rijeka(510)
Sisak(79)
Slavonski Brod(190)
Split(1018)
Varaždin(1172)
Velika Gorica(68)
Virovitica(40)
Vukovar(76)
Zadar(306)
Zagreb(885)
Zlatar(11)
Čakovec(5)
Šibenik(59)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite