Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Presuda i rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 26
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 640)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 469/2017-2Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku s osnova razlike plaće tužitelju isplatiti iznos od 66.406,89 kn bruto sa zateznim kamatama po stopi i u tijeku na pojedinačne iznose kao u izreci presude, izuzev zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Točkom ... 14.12.2017
Gž 2491/2015-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Nalaže se 1. i 2. tuženiku da tužitelju isplate iznos od 454,65 eura, sa zakonskim  zateznim kamatama po stopi od četiri posto (4%) godišnje, tekućima od 25. veljače 2005. godine do isplate, u roku od 15 dana. II. U preostalom dijelu, iznad iznosa iz t., a d... 14.12.2017
Gž 3030/2016-2Presudom prvostupanjskog suda broj P-5495/15 od 8. travnja 2016. utvrđeno je da su tužitelji vlasnici dijela k.č. 503/1 šuma sa 58038 m2 iz zk.ul. 1614 k.o. .., odnosno novoformiranih k.č. 503/7 šuma sa 10613 m2, k.č. 503/9 pašnjak sa 1486 m2 k.o. …, kako je to prikazano u prijavnom listu za zemlji... 16.11.2017
Gž R 916/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan zahtjev tužiteljice za utvrđenje nedopuštenosti redovnog otkaza ugovora o radu uzrokovanog skrivljenim ponašanjem tužiteljice, kao i zahtjev za isplatu plaće. Sud je odbio protutužbeni zahtjev za sudskim raskidom ugovora o radu. Protiv ove presude ... 10.11.2017
Gž 678/2016-4Pobijanom presudom Općinskog suda u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima, poslovni broj: 20 P-465/2015-31 od 29. listopada 2015., u točki 1. izreke, u odnosu na II.tuženicu B. P. prihvaćen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je pogrešan upis uknjižbe prava suvlasništva u z.k.ul. 850 k.o. O., i to u o... 9.11.2017
Gž R 194/2017-7Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''1. Utvrđuje se da je Odluka broj: 02-60/11-15 o redovitom otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnice na probnom radu, od 06. studenog 2015., tuženika N. n. d.d. iz Z., S…, OIB:… te utvrđuje da rad... 26.10.2017
Gž 2259/2017-2Prvostupanjskom presudom obvezani su tuženici naknaditi tužitelju solidarno iznos od 258.540,66 kune sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od presuđenja pa do isplate, dok je za više zatraženo u iznosu od 357.920,84 kune tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan (točka I. izreke). Odluk... 19.10.2017
Gž 1269/2016-11Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I Utvrđuje se da je ništetan Ugovor o kupoprodaji nekretnine od 18.travnja 2011.godine zaključen između tužitelja kao prodavatelja i I-tuženog D. M. kao kupca, a na kojem ugovoru je potpis I-tuženika kao direktora tužitelja ovjeren po javnom bilježniku B. M. ... 18.10.2017
Gž R 270/2016-5Sud prvog stupnja donio je presudu i rješenje, tako da je presudom utvrđeno da je nezakonita Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu od 07.07.2015. kojom je otkazan Ugovor o radu sklopljen 01.07.2010. te da radni odnos tužiteljice nije prestao (točka I. izreke). Tuženiku je naloženo da tužiteljicu vrat... 12.10.2017
Gž Zk 629/2017-2Prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao da se naloži brisanje nevaljane uknjižbe, odnosno zemljišnoknjižnog stanja pod Z-1422/03 kojim se temeljem Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnine tuženik uknjižio... 5.10.2017
Gž 3406/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Raskida se ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen dana 03. srpnja 1996. godine između D. M.¹ kao primateljice uzdržavanja i davatelja uzdržavanja D. M.² kao prednika tuženika ad. 1 A.-M. S. R. M., ad 2. K. C. M., ad 3.  I. M. i ad 4. A. M., ovjeren od stra... 26.9.2017
Gž 1816/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Dužan je tuženik dozvoliti tužitelju i stručnoj osobi po njegovom izboru pristup u stan na prvom katu zgrade, površine 113,30 m2, a koje se pravo vlasništva proteže i na podrum-spremu, površine 74 m2, drvar... 22.9.2017
Gž 605/2017-6Pobijanom presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na tuženu 1. Š. B. ud. F., kojim je traženo da se tužitelj utvrdi vlasnikom poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade oznake 138 upisane u Z.U. ... k.o. S. u površini od 23 m², slijedom čega je tužena obveza... 21.9.2017
Gž 1934/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju vrati bjanko zadužnicu izdanu 7. kolovoza 2012. godine na iznos od 100.000,00 kn od strane dužnika K. K. solemniziranu od strane javne bilježnice J. K.-R. iz Z. te popunjenu od strane Z. d.o.o. na iznos od 100.000,00 kn,... 20.9.2017
Gž-2001/2015-3Prvostupanjskom presudom presuđeno je: 13.9.2017
Gž 1741/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je "I. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju s osnova materijalne štete iznos od 3.035,07 EUR-a zajedno sa kamatom koja na dosuđeni iznos teče  od presuđenja (13. veljače 2017. godine) do isplate, a koja se određuje za svako polugodište, uvećan... 7.9.2017
Gž-1457/16-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev 1. i 2. tužitelja kojim zahtijevaju utvrditi da je ovrha na nekretnini u Z., 26. etaža 217/10000, trosobni stan i kabinet broj 26 u mansardi površine 95,54 čm, stubište A, koje se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi tlocrtne površine 8... 5.9.2017
Gž-1460/17-2 Pobijanom presudom pod točkom I izreke usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja kojom je naloženo tuženiku da s tužiteljem zaključi Ugovor o kupoprodaji stana u Z., S. 16 ili da će taj Ugovor nadomjestiti pobijana presuda. Točkom II izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u... 4.9.2017
Gž R 93/2016-2Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je traženo da se utvrdi da je Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu koju je donio tuženik 12. kolovoza 2010. godine, kojom se otkazuje ugovor o radu sa tužiteljicom od 1. svibnja 2005. godine za radno mjesto komercijalista,... 31.8.2017
Gž 369/2017-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: " I. Usvaja se djelomično tužbeni zahtjev tužitelja - protutuženika koji glasi: Dužan je  tuženik  u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe tužiteljima isplatiti iznos od 773.549,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja u razdoblju od 5. lipnja 2... 31.8.2017
Gž 1952/2016-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženoj da isplati tužiteljici iznos od 6.000,00 kuna sa zateznim kamatama koje teku od 11. prosinca 2013. godine do 31. srpnja 2015. godine prema stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila z... 21.8.2017
Gž 594/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Ovrha određena rješenjem Općinskog suda u Zadru br. Ovr-3555/00 od 31. kolovoza 2001. godine proglašava se nedopuštenom. Tuženik je dužan nadoknaditi tužitelju trošak ovog postupka zajedno sa... 25.7.2017
Gž 2924/2015-25-2 23 Gž-2924/15-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A I R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji S.P., u pravnoj stvari tužitelja M.Č. iz Z. OIB: ………, vlasnika obrta „Č.“, zastupano... 19.7.2017
Gž Ob-788/17-2Nalaže se tuženiku J.G. iz D.S. doprinositi za uzdržavanje mlt. L.G. 700,00 kn (slovima:sedamsto kuna) mjesečno, a D.G. 800,00 kn (slovima: osamsto kuna) mjesečno odnosno ukupno 1.500,00 kn, s dospijećem na dan petnaestog dana tekućeg mjeseca, počev od 01. 12. 2016. g. pa nadalje, za sve vrijeme dok... 18.7.2017
Gž 1185/2017-2Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke, nalaže se tuženicima V. P. i S. P., kao solidarno odgovornima, da plate tužitelju J. O. iznos od 45.317,80 kuna sa zateznom kamatom na taj iznos od 1. rujna 2006. godine pa do 31. prosinca 2007. godine  po stopi od 15% godišnje, od 1. siječnja 2008. go... 7.7.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 26 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(110) 2016(114) 2015(91) 2014(51)
2013(50) 2012(46) 2011(36) 2010(34)
2009(39) 2008(25) 2007(13) 2006(9)
2005(7) 2004(7) 2003(8)

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(350)
KAZNENI ODJEL(19)


Grad

Bjelovar(18)
Dubrovnik(52)
Karlovac(2)
Koprivnica(15)
Osijek(7)
Požega(1)
Pula(13)
Rijeka(57)
Sisak(6)
Slavonski Brod(12)
Split(89)
Varaždin(221)
Velika Gorica(12)
Virovitica(1)
Vukovar(6)
Zadar(54)
Zagreb(66)
Zlatar(4)
Šibenik(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite