Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Presuda i rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1035)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 8/2018-2Presudom suda prvog stupnja odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja kojima je tražio da mu tuženik Ž. G. isplati iznos od 392.160,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. studenog 2010. do isplate; da mu tuženik B. M. isplati iznos od 122.681,10 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. studenog 2010... 29.10.2018
Gž 135/2017-5Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I Utvrđuje se da, u korist svagdašnjih vlasnikâ čest. zem. 8226/2 k.o. P. i čest. zem.  8218 k.o. P., kao povlasnih nekretnina, postoji pravo služnosti prolaza pješice i vozilima preko dijela čest. zem. 8223 k.o. P. omeđenog dužinama A-B-C-D-A i obojano... 10.10.2018
Gž 5/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se tražilo utvrđenje da oporuka pokojnog Đ. Š. od 20.09.1991. nije istinita ni pravno valjana dok je rješenjem naloženo tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u svoti od 2.916,63 kune u roku od 15 dana. Ovu presudu i rješenje pravovr... 26.9.2018
Gž 3382/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženicima, kao suvlasnicima stambene zgrade u S., u roku od 15 dana isplatiti tužiteljici iz sredstava zajedničke pričuve iznos od 24.914,84 kune zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 16. veljače 2007. do isplate po s... 25.9.2018
Gž 2969/2016-4Pobijanom presudom, pod točkom I. izreke odbijen je u cijelosti kao neosnovan glavni tužbeni zahtjev tužiteljice, a radi mijenjanja presude Općinskog suda u Splitu poslovni broj IP-1578/97 od 23. svibnja 2000. na način da se ukida pravo prvotuženika na plaćanje zaštićene najamnine, te status prvotuž... 24.9.2018
Gž 1878/2017-3Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđenje da ostavinsku imovinu ostavitelja P. V. p. P. ne čini suvlasnički udjel od 1/3 dijela nekretnine kat. čest. B12 k.o. Zadar, već da na ... 18.9.2018
Gž 1544/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem naloženo je tuženoj da tužiteljici naknadi na ime materijalne štete iznos od 19.100,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose i po stopi za razdoblje kako je navedeno u izreci presude te na ime nematerijalne štete iznos od 268.000,00 kn sa zateznom kamatom od... 13.9.2018
Gž 339/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se glavni tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika M. B. koji glasi: '1. Utvrđuje se da je Kupoprodajni ugovor od 15. listopada 1999. sklopljen između M. B., zastupanog po punomoćniku N. Š., JMBG …kao prodavatelja i S. Š. iz S., kao kupca, otuđenjem k.... 12.9.2018
Gž 980/2017-3Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-1261/16-21 od 30.siječnja 2017. u toč. I. izreke tuženiku je naloženo da tužiteljici naknadi štetu u iznosu od 10.900,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim na iznos od 10.000,00 kn od 21.ožujka 2016. do isplate i na iznos od 900,00 kn od ... 6.9.2018
Gž 1073/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenjem da je ništava i da ne proizvodi pravne učinke pisana oporuka pred svjedocima pok. M. V. od 20. kolovoza 1999. (toč. I. izreke), toč. II. izreke je naloženo tužiteljici da 1.-vo i 2.-go tuženicima naknadi parničn... 5.9.2018
Gž 1224/2018-2Presudom prvostupanjskog suda u točci I. izreke naloženo je tuženiku da prestane uznemiravati tužitelje u vlasništvu nekretnine k.č. ...k.o. L. na način da sa gospodarske zgrade i nadstrešnice izgrađenih na k.č. .. k.o. L. ispušta oborinske vode. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da odstrani ... 5.9.2018
Gž 886/2016-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. M. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-155/2014 od 28. ožujka 2014., a kojim se nalaže tuženiku da prvotužitelju isplati glavnicu u iznosu od 3... 5.9.2018
Gž 2191/2017-4Pobijanom presudom pod toč. I.1. izreke utvrđeno je da je tužiteljica temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju sklopljenog s majkom pok. D. B. ud. Š. stekla valjani pravni osnov za upis prava vlasništva na dijelu ... 4.9.2018
Gž 97/2017-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-3277/2013-31 od 28. studenoga 2016. naloženo je tuženiku da u roku od 8 dana isplati tužiteljici iznos od 4.520,00 kuna sa zateznom kamatom koja teče od 3. travnja 2013. do isplate, kao i da joj naknadi parnični trošak u iznosu od 4.055,0... 31.8.2018
Gž 343/2017-3Pobijanom presudom suđeno je: „Utvrđuje se da je tužitelj stekao valjani pravni osnov za stjecanje prava vlasništva na dijelu čest. zem. 1698/199 površine 330 m2, k.o. C., koji dio je na Situacijskom planu, izrađenom od ovlaštenog inženjera geodezije I. M. od 31. svibnja 2016. godine, koji čini sast... 30.8.2018
Gž 3768/2018-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužiteljice kojim traži donašanje presude koja nadomješta ugovor o prodaji stana koji se nalazi u A2, prizemlje detaljno opisan u izreci pobijane odluke. Rješenjem od 17. siječnja 2018. odlučeno je: "I Utvrđuje... 28.8.2018
Gž 2166/2016-2Pobijanom presudom u toč. I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. M. iz Siska broj Ovrv-945/15 od 29. rujna 2015. kojim je tuženiku naloženo da tužitelju isplati tražbinu u izn... 27.8.2018
Gž 1546/2017-2Pobijanom presudom u toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da u ostavinsku imovinu ne ulazi kuća i dvor na čkbr. 814/G upisane u z.k. ul. br. 5387 k.o. A4 u 427/1000 dijela i radi utvrđenja da je tužitelj vlasnik te nekretnine u 427/1000 d... 27.8.2018
Gž 1569/2017-2Pobijanom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 102,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 9.3.2013. do isplate, trošak ovršnog postupka u iznosu od 425,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 26.3.2014. kao dana donošenja rješenja o ovrsi javnog bilježnika 8.8.2018
Gž 2955/2016-2Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se tuženicama: B. K. iz A3, OIB: B2 i I. K. iz 27.7.2018
Gž 261/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Dužan je tuženik isplatiti tužitelju sveukupni iznos od 9.417.390,24 kuna sa zakonskom zateznom kamatom na iznos naveden u svakom računu za isporuku vode, s tim da se zatezna kamata računa od dospijeća svakog pojedinog računa, počevši od 26. ožujka 1996. god... 25.7.2018
Gž 248/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. P. sa sjedištem u Z., poslovni broj Ovrv - 4569/16 od 9. svibnja 2016. održava se na snazi u dijelu kojim je naloženo tuženoj T. M.- P. iz Z., OIB:… isplatiti tužitelju S. P.... 18.7.2018
Gž 1770/2016-5Pobijanom presudom u toč. 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila proglašenje nedopuštenom ovrhe određene rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama broj Ovr-3605/15 od 24. travnja 2015., ukidanje provedenih radnji te nalog tuženiku da tužitelju na... 18.7.2018
Gž 1289/2018-2Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime neimovinske štete isplati iznos od 16.900,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. prosinca 2011. do isplate, po osnovu imovinske štete iznos od 630,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 21. svibnja 2018. do isplate i iz... 17.7.2018
Gž 1129/2017-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica U., žena Z., OIB: B1, vlasnica ... 12.7.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(190) 2017(212) 2016(154) 2015(104)
2014(62) 2013(65) 2012(58) 2011(45)
2010(36) 2009(40) 2008(25) 2007(13)
2006(9) 2005(7) 2004(7) 2003(8)

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(516)
KAZNENI ODJEL(27)


Grad

Bjelovar(28)
Dubrovnik(63)
Karlovac(3)
Koprivnica(15)
Osijek(14)
Požega(1)
Pula(20)
Rijeka(73)
Sisak(11)
Slavonski Brod(25)
Split(165)
Varaždin(363)
Velika Gorica(15)
Virovitica(1)
Vukovar(10)
Zadar(101)
Zagreb(115)
Zlatar(4)
Šibenik(8)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite