Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Presuda i rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 39
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 957)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 248/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. P. sa sjedištem u Z., poslovni broj Ovrv - 4569/16 od 9. svibnja 2016. održava se na snazi u dijelu kojim je naloženo tuženoj T. M.- P. iz Z., OIB:… isplatiti tužitelju S. P.... 18.7.2018
Gž 1289/2018-2Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime neimovinske štete isplati iznos od 16.900,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. prosinca 2011. do isplate, po osnovu imovinske štete iznos od 630,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 21. svibnja 2018. do isplate i iz... 17.7.2018
Gž 958/2018-2Pobijanom presudom u toč. 1.) izreke utvrđuje se postojanje prava stvarne služnosti provoza i prolaza pješke preko nekretnine tuženika k.č.br.B5, neplodno, površine 2775 m2 koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, Zemljiš... 11.7.2018
Gž 1304/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice kojim potražuje od tuženika isplatu zbog stjecanja bez osnove u iznosu od 205.850,36 kn sa zateznom kamatom na određene iznose navedene u izreci i zahtjev za naknadu troškova postupka u iznosu od 50.315,00 kn. Toč. II. izreke nalož... 10.7.2018
Gž 1302/2017-2Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 40.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate sa zateznim kamatama koje teku na iznos od 29.000,00 EUR-a od 21. siječnja 2014. do isplate, a na iznos od 11.000... 5.7.2018
Gž 323/2017-2Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je prvotuženiku i drugotuženici da isele sa i iz čkbr. B5, stambene zgrade, stana u visokom potkrovlju površine 135 m2, koji se sastoji od tri sobe, dnevnog boravka, kuhinje, hodnika, dva kupatila sa WC-om... 5.7.2018
Gž 117/2016-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime naknade neimovinske štete zbog smrti bliske osobe - brata G. L., isplati novčani iznos od 75.000,00 kn sa zateznom kamatom od 21. ožujka 2012. do isplate te na ime kapitalizirane... 4.7.2018
Gž 2155/2016-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 33.290,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 27. prosinca 2013. pa do isplate, dok je sa viškom tužbenog zahtjeva od 3.500,00 kn tužitelj odbijen pod točkom II izreke, a pod točkom III izreke naloženo ... 4.7.2018
Gž 197/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku da na ime neimovinske štete isplati tužiteljici iznos od 170.850,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja po stopi od teče počev od 30.4.2010. godine, pa do isplate, sve po stopi zatezne kamate propisnoj čl. 29. st. 2. Zakona ... 4.7.2018
Gž Ob 173/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je sljedeće: "I. Utvrđuje se da su tužitelj - protutuženik G. Š. iz O. i tuženica - protutužiteljica L. V. iz O., suvlasnici na jednakim dijelovima na nekretnini upisanoj u knjigu položenih ugovora PU 6298 zk. ul. 4 k.o. O. u naravi stan koji se nalazi na I. katu a... 3.7.2018
Gž 2238/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u toč. I. rješenja o ovrsi javnog bilježnika V. Z. kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 3.417,45 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedinačne mjesečne iznose od... 29.6.2018
Gž 786/2016-3Prvostupanjskim presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev usmjeren na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 19. listopada 2010. godine, sklopljen pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod brojem R2-195/10, između tužitelja N. M. kao primatelja uzdržavanja i tuženika N. A. kao davatelja uzdržavanja (toč... 27.6.2018
Gž 278/2016-9Uvodno označenom presudom i rješenjem prvostupanjskog suda suđeno je: „I. Nalaže se tuženoj S. G. -S. banka d.d. OIB:69326397242 isplatiti tužitelju D. C. O.:85747643885 iznos od 10.806,94 kn sa zateznim kamatama tekućim: -na iznos od 184,49 kn od 20.05.2009. godine do isplate, -na iznos od 182,20 ... 18.6.2018
Gž Ob 607/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Usvaja se dio tužbenog zahtjeva tužitelja-protutuženika Z. B., kojim se utvrđuje: 1. da su nekretnine koje u naravi predstavljaju kat. čest. 4253 - dvorište Ž. ukupne površine 262 m2 i kuća br. 71, kuća bb Ž. ukupne površine 71 m2, upisane u z.k.ul. 5326 ... 14.6.2018
Gž 285/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju naknaditi štetu tužitelju -protutuženiku u iznosu 203.837,04 kn sa zateznim kamatama, koje teku na iznos od: -   42.000,00 kn od 1. ožujka 2004., - 115.000,00 kn od 30. prosinca 2004., -        150,00 kn od 4. siječnja 2004... 13.6.2018
Gž 1083/2016-2Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Č. pod poslovnim brojem Ovrv-18/14 od dana 16. siječnja 2014. godine kojim je naloženo tuženiku D. B. da u roku od osam dana plati tužitelju D. d.o.o., M. iznos od 160,00 kuna zajedno sa zateznom ka... 12.6.2018
Gž 1809/2017-2Pobijanom presudom u toč.I. izreke presuđeno je da je tužena dužna platiti tužiteljici iznos od 307,00 kn sa zateznom kamatom na iznos od 7,00 kn tekućom od 27. veljače 2010., a na iznos od 300,00 kn tekućom od 24. lipnja 2010., toč.II. izreke tužiteljica je odbijena sa preostalim dijelom tužbenog z... 11.6.2018
Gž 622/2017-3Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke utvrđena je ništetnom odredba Uvjeta za kasko osiguranje motornih vozila tuženika navedena u čl. 21. st. 1. toč. 2a koja glasi: ''Prema Uvjetima smatra se da je vozač pod utjecajem: a) alkohola ako neposredno nakon prometne nezgode sam ne osigura kontrolu s... 11.6.2018
Gž 175/2016-5Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti: - prvotužitelju M. P. svotu od 599.9000,00 kn na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje, sa zateznim kamatama od 1. kolovoza 2007., dok je višak  zahtjeva prvotužitelja u svoti od 257.100,00 kn odbijen kao... 6.6.2018
Gž 421/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženicama da u roku od 15 dana solidarno isplate tužitelju iznos od 128.340,00 kuna (stodvadesetosamtisućatristočetrdesetkuna) sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos od dana 19. s... 6.6.2018
Kž 164/2018-6Pobijanom presudom optuženik A. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine, krađom  iz članka 216. stavka 1. KZ/97, opisanog u točki I. izreke te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 5 (pet) mjeseci. Na temelju članka 158. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj ... 4.6.2018
Gž 1273/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. broj Ovrv-244/13 od 8. ožujka 2013. u dijelu kojim je naloženo tuženici isplatiti tužiteljima 1.351,79 kn sa zateznom kamatom na pojedin... 28.5.2018
Gž 975/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se naprama tuženici navedenoj u tužbi da je tužitelj ad 1. suvlasnik i suposjednik ½ suvlasničkog dijela nekretnine označene kao čest.zem. 6273, ZU 834 k.o. G., te da su tužitelji ad 2, ad 3, ad 4, ad 5 i ad 6 suvlasnici i suposjednici svaki od njih ... 28.5.2018
Gž 1092/2017-2Uvodnom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Usvaja se tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Nalaže se tuženiku isplatiti tužiteljici na ime naknade neimovinske štete iznos od 29.440,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17. rujna 2014. godine pa do 31. srpnja 2015. godine po stopi od 12% ... 24.5.2018
Gž 1045/2017-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika V. P. iz Z. poslovni broj Ovrv-4814/07 od 5. prosinca 2007. (točka I. izreke prvi stavak) te je tuženiku naloženo da tužitelju u roku od 8 dana plati iznos od 1.496,08 kn ... 24.5.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 39 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(146) 2017(212) 2016(151) 2015(102)
2014(60) 2013(56) 2012(48) 2011(38)
2010(35) 2009(40) 2008(25) 2007(13)
2006(9) 2005(7) 2004(7) 2003(8)

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(471)
KAZNENI ODJEL(25)


Grad

Bjelovar(27)
Dubrovnik(58)
Karlovac(3)
Koprivnica(15)
Osijek(14)
Požega(1)
Pula(19)
Rijeka(68)
Sisak(11)
Slavonski Brod(24)
Split(152)
Varaždin(345)
Velika Gorica(13)
Virovitica(1)
Vukovar(10)
Zadar(93)
Zagreb(92)
Zlatar(4)
Šibenik(7)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite