Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Pula
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 12
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 280)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 567/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prigovor treće osobe  P. V. d.d. i ovrha određena rješenjem o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz O. posl.br. Ovrv-142/10-2 od 12. siječnja 2010. godine proglašena je nedopuštenom na osobnom vozilu N3 - teretni automobil marke Mercedes Arctros  954.03 1840 LS, god... 3.10.2017
Gž 1228/2015-4Pobijanim je rješenjem odlučeno: -u st. I., da se odbacuje prijedlog predlagatelja kojim je isti zahtijevao utvrđenje da nekretnina kč. br. 14/3 zgr., upisana u zk. ul. 705  k.o. M. nema nikakve putne veze sa javnim putem označenim kao kč. br. 1978/1 k.o. M. i da je otvaranjem nužnog prolaza korist... 3.10.2017
Gž Ovr 528/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskoga suda odbijen je kao neosnovan prigovor ovrhovoditelja podnesen protiv rješenja o sudskim pristojbama prvostupanjskog suda poslovni broj: Ovr-2102/13-21 od 18. svibnja 2017. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovremeno, podnosi ovrhovoditelj. Žalbu podnosi zbog pogre... 26.9.2017
Gž 595/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: “ I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zadru, poslovni broj Ovrv-993/16 od 25. srpnja 2016. godine, i to u dijelu kojim se nalaže tuženici V. A., vl. apartmana, S., OIB …,da t... 25.9.2017
Kž 159/2017-6Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, proglašen je krivim optuženik S. K. zbog kaznenog djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Temeljem članka 56. KZ/11 optuženiku S. K. je izrečena uv... 22.9.2017
Gž Ovr 535/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu zaprimljen kod suda prvog stupnja dana 14. srpnja 2017. kao neosnovan, te je Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Koprivnici naloženo da izvrši zabilježbu odbijenog prijedloga za ovrhu na nekretninama u suvlasništvu ovršenika Gra... 22.9.2017
Gž 281/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: " I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi pod posl. br. Ovrv-4201/16 od 17.06.2016. donesen od javnog bilježnika G. B. I., kojim se tuženiku D. A. nalaže da tužitelju Hrvatska r... 22.9.2017
Gž Ovr 160/2017-2Rješenjem suda prvoga stupnja određena je ovrha na nekretninama ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 58.432,39 kuna zajedno sa zateznim kamatama od 10. lipnja 2016. do isplate, na temelju ovršnog javnobilježničkog akta - ugovora o dugoročnom kreditu broj ... i Sporazuma... 22.9.2017
Kž 182/2017-6Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je krivom B. Š. zbog kaznenog djela protiv imovine, teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točka 2. u svezi s člankom 228 stavak 1. KZ/11, te ju na temelju članka 229. stavka 1. KZ/11 osudio na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Te... 22.9.2017
Kž 311/2017-6Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, broj Kov-61/17 (K-36/17), od 24. svibnja 2017., pod točkom I. izreke temeljem članka 351. stavak 1. u svezi sa člankom 86. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/11, 143/12, 56/13 i 145/13 - dalje u tekstu Z... 22.9.2017
Kž 294/2017-6Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola posl.br.K-410/17-, Kov-331/17 od 26.srpnja 2017.godine odbijen je prijedlog braniteljice optuženika za izdvajanjem kao nezakonitog dokaza zapisnika o prepoznavanju od 9.lipnja 2017.godine. Protiv pobijanog rješenja pravodobnu žalbu podnosi opt.Ž. D. putem branit... 8.9.2017
Kž 295/2017-6Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola posl.br.K-410/17-, Kov-399/17 od 10.kolovoza 2017.godine opt.Ž. D. ukinuto je određeno jamstvo u kazneno pravnoj stvari kao mogućnost zamjene istražnog zatvora. Protiv pobijanog rješenja pravodobnu žalbu podnosi opt.Ž. D. putem braniteljice M. B., odvjetnice iz ... 8.9.2017
Gž 818/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem u točki I. izreke odbačena je tužba tužiteljice u ovoj pravnoj stvari, a u točki II. izreke tužiteljici je naloženo naknaditi tuženici troškove parničnog postupka u iznosu od 3.500,00 kn, u roku od 15 dana, te je u točki III. izreke odlučeno da se ročište za objav... 4.9.2017
Gž 931/2017-2Presudom suda prvoga stupnja odlučeno je slijedeće: „1/ Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š., iz Z., poslovni broj Ovrv-6108/12 od 17. srpnja 2012. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku A. T. da tužiteljima namiri tražbinu u iznosu od 203,48 kn sa zate... 1.9.2017
Kž 254/2017-6Presudom Općinskog suda u Varaždinu posl.br.29K-407/15-45 od 26.svibnja 2017.godine  temeljem odredbe čl.554.st.1.Zakona o kaznenom postupku (NN-152/08,76/09, 80/11, 91/12-Odluka USRH,143/12,56/13,145/13 i 152/14- u daljnjem tekstu ZKP/08) utvrđeno je da je opt.I.Š. u neubrojivom stanju počinila pro... 30.8.2017
Gž Ovr 303/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog ovrhovoditeljice za ovrhu protiv ovršenice, podnesen sudu prvog stupnja 19. listopada 2016. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnijela je ovrhovoditeljica zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. ... 21.8.2017
Gž 1758/2016-2Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V. posl.broj Ovrv-45/16 od 13. siječnja 2016. godine u dijelu glavnice s kamatama, kako je navedeno u izreci, ukinut je isti platni nalog u dijelu potraživanja ovršnog troška za iznos od 84... 9.8.2017
Kž 260/2017-6Pobijanom presudom izvanraspravno vijeće Općinskog suda u Splitu, opozvalo je uvjetnu osudu koja je izrečena osuđeniku I. B. presudom Općinskog suda u Splitu, od 16. siječnja 2013., broj: K-1563/11, pravomoćna 13. veljače 2013., zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 293. ... 4.8.2017
Gž 1350/2016-4Prvostupanjskim rješenjem stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz P. posl. br. Ovrv-16002/15 od 18. lipnja 2015. godine u dijelu u kojem je određena ovrha, ukinute su provedene radnje, ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi, od... 25.7.2017
Gž 1653/2016-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da u parnicu na mjesto tuženika nije stupio E. n. d.o.o. umjesto O. d.o.o. u stečaju (t. I.), a punomoćnica tuženika E. S. pozvana je da dostavi punomoć za zastupanje tuženika u tom predmetu u roku od osam dana (t. II.). Protiv tog rješenja E. n. d... 24.7.2017
Gž 1713/2016-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice R. H. iz M. S., Ovrv-424/13 od 08.11.2013. godine u cijelosti te se nalaže tuženiku Ž. N. iz Č., OIB … da isplati tužiteljici I. P., odvjetnici iz Č., OIB …, iznos od 3.625... 24.7.2017
Gž 550/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženiku da tužitelju dostavi ugovor o opružanju usluga (Ugovor o pružanju usluga Max televizije 1. i 2., internet i telefonskih usluga) sklopljen 2010. godine zaključen između tužitelja i tuženika, kao i račune ... 24.7.2017
Gž 111/2017-2Presudom suda prvog stupnja usvojen je tužbeni zahtjev i proglašena je nedopuštenom ovrha po prijedlogu ovdje tuženika, kao ovrhovoditelja, protiv tužiteljice kao ovršenice u predmetu suda prvog stupnja posl. br. Ovr-8911/15, radi naplate ovršne tražbine u iznosu od 27.092,23 kuna sa zakonskom zatez... 17.7.2017
Gž 1182/2016-2Pobijanom presudom prvostupanjskog suda kao neosnovan odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao da se tuženiku naloži naknaditi mu štetu isplatom iznosa od 13.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja na ovaj iznos teče počev od 20. travnja 2014. pa do isplate po stopi... 3.7.2017
Gž 1215/2016-3Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju prvostupanjskog suda utvrđena je ostavinska imovina iza smrti pok. I. S., sina M. iz Z., OIB: ..., rođenog ..., a umrlog ..., i proglašeni su njegovi nasljednici temeljem javne oporuke ostavitelja od 24. travnja 2014. i zakona. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovr... 3.7.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 12 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(94) 2016(60) 2015(13) 2014(4)
2013(11) 2012(12) 2011(17) 2010(18)
2009(24) 2008(7) 2007(2) 2001(2)
2000(1) 1998(2) 1997(3) 1996(4)
1995(6)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Presuda(134)
Presuda i rješenje(13)
Rješenje(114)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(187)
KAZNENI ODJEL(38)


Grad

< SviPula
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite