Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Pula
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 27
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 673)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 133/2019-3Presudom suda prvoga stupnja je zbog priznanja tuženika prihvaćen tužbeni zahtjev utvrđenjem da je tužitelj dosjelošću stekao pravo vlasništva nekretnina upisanih u z. k. ul. 347 k. o. M. - k. č. br. 732/1 i 732/2 a odlučeno je i o parničnim troškovima tako da je tuženiku naloženo nadoknaditi tužite... 23.5.2019
Gž 590/2019-2Rješenjem suda prvoga stupnja ispravljeni su presuda toga suda poslovni broj: P-787/2011-44 od 30. lipnja 2015. i zapisnik za objavu i uručenje presude poslovni broj: P-787/2011-45 od 30. lipnja 2015. u stavku II. retku prvom izreke presude iza riječi "da" treba dodati očitom omaškom ispuštene riječ... 22.5.2019
Gž 32/2019-2Prvostupanjskom međupresudom utvrđeno je da je tuženik odgovoran za štetu koja je tužitelju nastala u omjeru od 50%. Protiv navedene međupresude pravovremene žalbe podnijele su obje parnične stranke. Tužitelj podnosi žalbu iz svih žalbenih razloga. Ističe da je počinjena bitna povreda postupka jer... 13.5.2019
Gž Ovr 12/2019-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem istog suda prvog stupnja poslovni broj: Ovr-976/16 od 5. travnja 2016 (I), a zemljišnoknjižnom odjelu istog suda prvog stupnja naloženo je brisanje zabilježbe ovrhe određene navedenim rješenjem o ovrsi na nekretnini ovršeni... 10.5.2019
Gž Ovr 13/2019-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je ovršenikov zahtjev za nadoknadu troškova ovršnog postupka kao neosnovan. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnosi ovršenik, a u žalbi, u bitnome, navodi da je predmetni ovršni postupak obustavljen po službenoj dužnosti, da je onda ovrho... 10.5.2019
Kž 485/2018-7Pobijanom presudom Općinskog suda Karlovcu, optuženi M. K. je nakon stavljanja izvan snage presude o izdavanju kaznenog naloga Općinskog suda u Karlovcu od od 5. prosinca 2014., broj: K-425/14-2, proglašen krivim da je na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinio kazneno djelo pro... 7.5.2019
Kž 456/2018-7Pobijanom presudom Općinski sud Bjelovaru je optuženog A. B. proglasio krivim da je na način i pod okolnostima opisanim pod točkom 1., izreke te presude počinio kazneno djelo protiv imovine, prijevarom iz članka 236. stavku 1. KZ/11 za koje mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci te k... 7.5.2019
Kž 165/2019-7Pobijanim rješenjem Općinski sud u Puli - Pola, je, na temelju članka 508. stavka 3. u svezi članka 497. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), stavio izvan snage... 3.5.2019
Gž R 8/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: I.  Prihvaća se dio tužbenog zahtjeva tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju Z. S. na ime naknade plaće za prekovremeni rad, za rad noću, subotom, nedjeljom i blagdanom, isplati iznos od 23.679,74 kn (dvadesettritisućešestosed... 30.4.2019
Gž 469/2018-2Pobijanom je presudom odlučeno je: „ I               Nalaže se tuženiku J. M. isplatiti tužitelju P. C. d.o.o. iznos od 6.443,02 kn (slovima: šesttisućačetristočetrdesettrikunedvijelipe) sa zateznim kamatama tekućima         na iznos od 301,18 kn od 15. veljače 2011.,         na iznos od 286,12 kn... 29.4.2019
Kž 160/2019-7Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, odvjetniku S. M. uskraćeno je pravo da u svojstvu opunomoćenika zastupa oštećenika D. B. u kaznenom predmetu koji se vodi protiv optuženika T. V. zbog kaznenog djela iz članka 117. stavka 2. u vezi stavka 1.  KZ/11. Protiv tog rješenja žalbu j... 26.4.2019
Gž 739/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Z. od 30. prosinca 2013., poslovni broj Ovrv-17134/2013. Protiv te presude pravodobnu i dopuštenu žalbu podnosi tužitelj, navodeći da je pobija zbog bitne povrede odredaba par... 25.4.2019
Kž 161/2019-7Rješenjem Općinskog suda u Pazinu, poslovni broj K-529/2019., Kov-106/19. od 11. veljače 2019. se taj sud oglasio mjesno nenadležnim za suđenje u kaznenom predmetu protiv 1. okrivljenog G. M. i 2. okrivljenog D. M. zbog kaznenih djela iz čl. 136. st. 1. i 3. KZ/11 i dr., te je određeno da će se po p... 23.4.2019
Kž 351/2018-6Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, optuženik M. M. proglašen je krivim zbog dva kaznena djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavka 2. KZ/11, pa mu je za svako od tih kaznenih djela na temelju članka 139. stavak 2. u vezi članka 51. stavak 1. KZ/11 utvrđena kazne ... 2.4.2019
Kž 77/2019-6Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, produljena je privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi određena rješenjem suca istrage Županijskog suda u Puli - Pola, od 23. travnja 2015., broj Kir-150/15, a produljena  rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, Stalne službe u P... 19.3.2019
Kžzd 19/2019-7Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli -Pola, pod toč. I. izreke, prihvaćen je kao osnovan prijedlog obrane za izdvajanjem nezakonitih dokaza te su kao nezakoniti dokazi izdvojeni zapisnici o ispitivanju svjedokinje J. V. u Policijskoj upravi Istarskoj, Policijska postaja Pula - Pola, broj... 14.3.2019
Gž 1230/2018-2Prvostupanjskim rješenjem u stavku I. odbačena je tužba u odnosu na prvotuženika B. d.o.o. Stavkom II. naloženo je tužiteljima da prvotuženiku naknade parnični trošak od 9.375,00 kuna. Protiv navedenog rješenja tužitelji su podnijeli pravovremenu žalbu iz svih žalbenih razloga. Ističu da je počinje... 5.3.2019
Gž 1430/2018-2Pobijanom presudom prvostupanjskog suda, u točki I. izreke prihvaćen je kao osnovan tužbeni zahtjev tužiteljice i tuženici je naloženo isplatiti tužiteljici iznos od 493.404,04 kn sa zateznom kamatom tekućom od 2. travnja 2014. do 31. srpnja 2015. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uve... 25.2.2019
Gž 384/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je traženo utvrđenje da je Ugovor o darovanju zaključen između J. T. i tuženice Z. C., dana 20. svibnja 2013. i ovjeren kod javnog bilježnika 11.2.2019
Gž 156/2019-2Sud prvog stupnja se pobijanim rješenjem oglasio nenadleženim za postupanje u predmetnoj pravnoj stvari i odbacio je podnesenu tužbu. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnio je tužitelj iz svih zakonom propisanih žalbenih razloga. Smatra neprihvatljivim stajalište prvostupanjskog suda zbog ko... 6.2.2019
Gž 119/2018-2Pobijanom presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao da se tuženici naloži da mu na ime manje zaprimljenog iznosa mjesečne najamnine stana u S., ukupne korisne površine 42,11 m2, smještenog u potkrovlju zgrade položene na k.č. zgr. ... 31.1.2019
Gž 827/2017-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 18.427,39 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 28. kolovoza 2006. pa do isplate, po zakonom propisanoj stopi te naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 7.500,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim ... 31.1.2019
Gž 506/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odmjerena je nagrada vještaku KBC R. za obavljeno vještačenje u iznosu od 8.800,00 kuna. Protiv toga rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnosi tužiteljica, a u žalbi, u bitnome, navodi da smatra da je odobrena nagrada odobrena u previsokom iznosu, da ista nij... 25.1.2019
Gž Ovr 804/2018-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi, na temelju ovršne javnobilježničke isprave - Ugovora o kreditu uz valutnu klauzulu broj 10100775/05 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 20. lipnja 2005. potvrđenog od strane javnog bilježnika M. B. iz O. poslovn... 25.1.2019
Gž 537/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „1. Održava se na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. Š. iz O. posl. br. Ovrv-175/16 od 20. listopada 2016. godine, kojim je naloženo tuženoj, da isplati tužitelju iznos od 12.218,19 kn (slovima: dvanaest tisuća dvjesta o... 25.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 27 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(28) 2018(111) 2017(184) 2016(198)
2015(19) 2014(6) 2013(19) 2012(19)
2011(19) 2010(18) 2009(25) 2008(7)
2007(2) 2001(2) 2000(1) 1998(2)
1997(3) 1996(4) 1995(6)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Presuda(278)
Presuda i rješenje(21)
Rješenje(355)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(344)
KAZNENI ODJEL(72)


Grad

< SviPula
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite