Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > GRAĐANSKI ODJEL
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 262
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6547)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 69/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda, odbačen je prijedlog za ovrhu na pokretninama ovršenice, kao nedopušten. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj iz žalbenog razloga bitne povrede odredaba postupka propisanog odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 5... 30.8.2018
Gž Ovr 797/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja za određivanje ovrhe novim sredstvom i na novom predmetu, radi naplate novčane tražbine u iznosu od 64.380,80 kn sa zakonskom zateznom kamatom te troškova ovršnog postupka. Protiv rješenja je žalbu podnio ovrhovoditelj p... 28.8.2018
Gž 648/2018-2Presudom suda prvog stupnja djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice te je u točki I. izreke naloženo tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 9.095,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 7. srpnja 2015. pa do isplate, kao i da joj nadoknadi troškove parničnog postupka (točka III. izreke... 24.8.2018
Gž Ob 344/2018-2Prvostupanjski je sud donio pobijano rješenje kojim se smatra da je tužba tužiteljice povučena, te ista može biti ponovno podnesena. Protiv tog rješenja žali se tužiteljica zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. toč.1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 1... 23.7.2018
Gž Ovr Ob 62/2018-2Pobijanim rješenjem je na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P2-813/13 od 11. studenoga 2013. naloženo ovršeniku I. B., te svakoj drugoj osobi kod koje se dijete nalazi u času provođenja ovrhe ili o čijoj volji ovisi predaja djeteta, da u roku od 3 dana od p... 23.7.2018
Gž 280/2016-2Prvostupanjskom presudom označenoj u izreci suđeno je: "I. Tuženik je dužan isplatiti tužitelju iznos od 70.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od  01. srpnja 2015. godine do 31. srpnja 2015. godine uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg d... 18.7.2018
Gž 248/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. P. sa sjedištem u Z., poslovni broj Ovrv - 4569/16 od 9. svibnja 2016. održava se na snazi u dijelu kojim je naloženo tuženoj T. M.- P. iz Z., OIB:… isplatiti tužitelju S. P.... 18.7.2018
Gž 316/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika A. S. 11. listopada 2011. godine pod posl. br….., te se odbija tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 464,01... 18.7.2018
Gž 609/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda broj 12 P-5769/07-94 od 22. rujna 2017. (list 277. spisa) naloženo je tuženiku B. J. platiti sudsku pristojbu na žalbu protiv presude u iznosu od 10.000,00 kuna, a rješenjem istog prvostupanjskog suda broj P-5769/2007-101 od 20. travnja 2018. (list 302. spisa) naloženo... 18.7.2018
Gž Ovr 793/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja o naplati pristojbe poslovni broj Povrv-1776/2017-2 od dana 8. studenog 2017. Protiv navedenog rješenja tuženik je podnio dopuštenu i pravodobnu žalbu, pobijajući isto zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne pr... 17.7.2018
Gž 1680/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je predlagateljev prijedlog za proglašenje nestale A. J. rođene K., kćeri M. i I., iz Z., rođene … u R., umrlom. Protiv tog rješenja predlagatelj je podnio žalbu zbog pogrešno utvrđenoga činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se ... 16.7.2018
Gž Ovr 645/2018-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika za odgodom ovrhe. Na citirano rješenje žalbu pravovremeno izjavljuje ovršenik, pobijajući istu zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53... 13.7.2018
Gž Ovr 1678/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je kao nepravovremena žalba ovršenika zaprimljena 7. srpnja 2017. protiv rješenja o ovrsi broj Ovr-4524/15-2 od 29. listopada 2015. Protiv navedenog rješenja žali se ovršenik zbog svih razloga iz članka 353. Zakona o parničnom postupku ( „Narodne novine“, broj 53/... 9.7.2018
Gž 1565/2018-2Prvostupanjskim rješenjem razvrgnuta je suvlasnička zajednica na nekretnini i to posebnom dijelu nekretnine stana u prizemlju objekta, površine 57,95 m2 koji je neodvojivo povezan sa 575/45315 dijela vlasništva cijele nekretnine koja je sagrađena na kat. čest. 882/30 upisane u zk. ul. 1120 k.o. C. n... 9.7.2018
Gž 1551/2018-2Pobijanom presudom je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj Z. A., P. G., OIB:…, stekao valjani pravni osnov za uknjižbu dijela nekretnine oznake, pa tako: -kat. čest. 1335/4 za k.o. P., u površini od 2251 m2, a koji dio je označen slovima, A,B,C,D,A, površine 1724 m2 dio... 5.7.2018
Gž 956/2015-3Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: '1. Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj, OIB…, platiti tužitelju B. K. iz D. P., OIB …, iznos od 18.881.564,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog iznosa i to: - od 27. 12... 4.7.2018
Gž 568/2016-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi od 03. prosinca 2014. godine, poslovni broj…., donesenom po javnoj bilježnici I. L. u Z., u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 26.000,00 kuna, , te u dijelu trošk... 4.7.2018
Gž 926/2016-3Pobijanom odlukom - presudom koja je ispravljena rješenjem odlučeno je: "I. Utvrđuje se ništetnim dio odredbe sadržan u članku 4.  Ugovora o kreditu sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, broj…., od dana 22. ožujka 2006. godine, ovjeren kod javnog bi... 4.7.2018
Gž 197/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku da na ime neimovinske štete isplati tužiteljici iznos od 170.850,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja po stopi od teče počev od 30.4.2010. godine, pa do isplate, sve po stopi zatezne kamate propisnoj čl. 29. st. 2. Zakona ... 4.7.2018
Gž Ovr 268/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prijedlog ovršenice za ograničenjem ovrhe pa je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda broj Ovr-2090/2015 od 10. studenog 2015. godine na nekretnini ovršenice oznake 830 ZGR Z.U. … k.o. P. te je naloženo nadležnom zemljišnoknjižnom o... 3.7.2018
Gž Ob 173/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je sljedeće: "I. Utvrđuje se da su tužitelj - protutuženik G. Š. iz O. i tuženica - protutužiteljica L. V. iz O., suvlasnici na jednakim dijelovima na nekretnini upisanoj u knjigu položenih ugovora PU 6298 zk. ul. 4 k.o. O. u naravi stan koji se nalazi na I. katu a... 3.7.2018
Gž 1390/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice kojim se nalaže tuženici iseljenje iz stana na drugom katu u stambenoj zgradi u Osijeku na adresi Sjenjak 17, površine 33,11 m2 i predaju u isključivi posjed tužiteljici (točka I. izreke presude) te naloženo tuženici tužiteljici naknaditi parni... 2.7.2018
Gž Ovr 801/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor prvoovrhovoditelja od 13. siječnja 2017. protiv rješenja tog suda o pristojbi od 2. siječnja 2017. broj Ovr-5550/15-11 te je potvrđeno navedeno rješenje. Protiv tog rješenja žale se ovrhovoditelji zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. ... 2.7.2018
Gž Zk 371/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno je rješenje prvostupanjskog suda od 31. listopada 2017. poslovni broj Z-35962/17 (stavak I. izreke) te je riješeno da će se nakon pravomoćnosti rješenja po službenoj dužnosti brisati zabilježba podnesenog prigovora naložena r... 28.6.2018
Gž 786/2016-3Prvostupanjskim presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev usmjeren na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 19. listopada 2010. godine, sklopljen pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod brojem R2-195/10, između tužitelja N. M. kao primatelja uzdržavanja i tuženika N. A. kao davatelja uzdržavanja (toč... 27.6.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 262 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(822) 2017(1201) 2016(802) 2015(425)
2014(340) 2013(279) 2012(209) 2011(248)
2010(294) 2009(294) 2008(221) 2007(175)
2006(127) 2005(130) 2004(88) 2003(177)
2002(108) 2001(135) 2000(125) 1999(76)
1998(88) 1997(95) 1996(36) 1995(23)
1994(16) 1993(9) 1992(4)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Odluka(9)
Presuda(2726)
Presuda i rješenje(462)
Rješenje(2630)


Naziv odjela

< SviGRAĐANSKI ODJEL

Grad

Bjelovar(414)
Dubrovnik(264)
Gospić(16)
Karlovac(49)
Koprivnica(245)
Osijek(158)
Požega(1)
Pula(276)
Rijeka(868)
Sisak(106)
Slavonski Brod(152)
Split(1918)
Varaždin(629)
Velika Gorica(63)
Virovitica(45)
Vukovar(98)
Zadar(438)
Zagreb(687)
Zlatar(11)
Čakovec(2)
Šibenik(107)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite