Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > GRAĐANSKI ODJEL
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 228
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5682)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 3628/2016-2Pobijanim rješenjem obustavljen je parnični postupak u ovoj pravnoj stvari te je odlučeno da će se nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi postupak nastaviti po pravilima o izvanparničnom postupku. Protiv pobijanog rješenja žalbu ulažu tužitelji pobijajući isto iz svih žalbenih razloga iz članka 353... 12.3.2018
Gž Ob 553/2016-7Presudom prvostupanjskog suda broj Pob-446/2015 od 16. svibnja 2016. je odlučeno: " I. Utvrđuje se da brod imena S. luka upisa Split bruto tonaže 124, neto tonaže 37, broj raspoznavanja 9A6745, upisan u ulošku broj 5R291 glavne knjige upisnika ribarskih brodova, te brod imena Z. luka pripadnosti S... 8.3.2018
Gž Ob 553/2016-9Rješenjem Općinskog suda u Splitu, Stalne slulžbe u Trogiru broj Pob-446/2015 od 22. prosinca 2015. kažnjen je umješač na strani tužene - protutužiteljice T. K., I. A. novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, jer je na ročištu za glavnu raspravu ometao rad suda (točka I. izreke). Istim rješenjem n... 8.3.2018
Gž Ovr 1473/2017-4Prvostupanjski sud je, temeljem ovršne isprave, odredio ovrhu na nekretninama ovršenika opisanim u prijedlogu za ovrhu. Protiv citiranog rješenja žali se ovršenik, iz svih žalbenih razloga koje predviđa odredba iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku ( „Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/... 8.3.2018
Gž Ovr 247/2018-2Prvostupanjskim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz Z., poslovni broj Ovrv-2261/17 od 28. kolodvora 2017. i sve provedene radnje u ovom postupku (točka I. izreke). Istom odlukom, odbacuje se prijedlog za ovrhu od 28. kolovoza 2017. (točka II izreke). Protiv tog rješenj... 8.3.2018
Gž Ovr 304/2018-2Pobijanim, prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio prijedlog za ovrhu podnesen javnom bilježniku dana 11. listopada 2016. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj pozivom na žalbene razloge iz odredbe članka 353. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/... 7.3.2018
Gž 1809/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se proglašava nenadležnim za postupanje povodom prijedloga tužiteljice od 22. svibnja 2012. kojim predlaže da bude oslobođena od plaćanja troškova sudske pristojbe u ovom predmetu, te se navedeni prijedlog odbacuje (točka I izreke). Istim rješenjem, odlučeno je kako se ... 6.3.2018
Gž Zk 198/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje toga suda broj Z-21518/16 od 27. srpnja 2016. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za provedbu presude zbog ogluhe i presude bez održavanja rasprave Trgovačkog suda u Varaždinu broj P-941/2011 od 13. prosinc... 6.3.2018
Gž Ovr 104/2018-2Pobijanim rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 24 Ovrv-17841/2010-11 od 14. prosinca 2017., odbijeni su prijedlozi ovršenice za obustavom ovrhe u ovoj pravnoj stvari podneseni  dana 17. prosinca 2014., 22. svibnja 2017. i 22. studenog 2017. Protiv ovog rješenja žalbu je ulo... 28.2.2018
Gž Ovr 696/2017-3Pobijanim rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj: 17 Ovr-2665/2017-4 od 25. travnja 2017., temeljem ovršne isprave, Ugovora o kreditu broj 321-20/2005 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, određena je ovrha na nekretninama ovrš... 28.2.2018
Gž Zk 527/2016-2Kod Općinskog suda u Supetru zaprimljen je 5. travnja 2012. prijedlog predlagatelja, radi brisanja zabilježbe agrarne prijave na nekretnini označenoj kao čest. zem. 3918 Z.U. 653 k.o. D., a na temelju pravomoćne odluke Reg A 5702/1947 od 19. studenoga 1947. Kotarske komisije za agrarnu reformu i kol... 28.2.2018
Gž 784/2017-8Pobijanim prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je povlačenje tužbe u dijelu koji glasi "Sud ukida privremenu mjeru P-2560/06 temeljem čl. 212. st. 1. smrću 3.12.09.g. B.K., sud ukida po službenoj dužnosti provedene radnje protiv B. K. a koje isti nije primio." Pobijanom prvostupanjskom presudom odbij... 28.2.2018
Gž R 172/2016-3Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.050,46 kn bruto te 128,18 kn neto zajedno sa zateznim kamatama na pojedine iznose pobliže naznačene u izreci, te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 6.156,25 kuna. Proti... 27.2.2018
Gž 1825/2017-3Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika L. P. iz O. broj: Ovrv-109/16 od 29. ožujka 2016.g. u dijelu u kojem je naloženo I-tuženom I. Š. iz M. M., Z…, OIB: … da tužitelju H.-A.-A.-B. d.d. Z., S…, OIB: … isp... 27.2.2018
Gž 7583/2015-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: I. Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina i to odgovarajući suvlasnički dio stambene zgrade …, Z. sagrađene na čestici broj 4799/5 k.o. T., upisane u zk.ul. 3889 na kojemu je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine i to stana u IV katu de... 26.2.2018
Gž 3086/2017-3Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. G. iz Z., poslovni broj Ovrv-165/17 od 9. veljače 2017. u dijelu kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom ... 26.2.2018
Gž 4869/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. H. iz Z., poslovni broj Ovrv-817/16 od 30. prosinca 2016. u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama... 23.2.2018
Gž Ovr 800/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu i ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Z. od 11. listopada 2012., poslovni broj Ovrv-28245/12. Protiv rješenja ovrhovoditeljica je pravovremeno podnijela žalbu zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materija... 22.2.2018
Gž 1644/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da za korist kč. br. 1869/6 N. M. sa 169 m2, dvorište N. M. sa 50 m2 zgrada N. M. sa 119 m2 upisane u zk. ul. 2247 k.o. N. M., kao povlasnog dobra, postoji pravo služnosti prolaza i provoza na teret kč. br. 1869/1 N. M... 22.2.2018
Gž 1817/2016-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja je suđeno: I Nalaže se tuženiku N. G. d.o.o  za graditeljstvo, N., OIB:…, da u stanu tužitelja I. F., OIB:…, koji se nalazi u stambenoj zgradi u S. B., koji je sagrađen na Kčbr. 6321/46 u K.o. S. B., izvrši slijedeće radove: - skine žbuku sa zidova u cijelom st... 22.2.2018
Gž Ovr 629/2017-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 186.431,26 kn (glavnica 172.599,98 kn i troškovi parničnog postupka 13.831,28 kn), te troškova ovršnog postupka, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci rješenja, određena je ovrha n... 22.2.2018
Gž 2518/2017-2Presudom suda prvog stupnja je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao od tuženika isplatu iznosa od 68.650,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe do isplate te je odbijen zahtjev za nadoknadu parničnog troška. Tužitelj je obvezan nadoknaditi tuženiku parnični tro... 22.2.2018
Gž 3422/2016-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: "Utvrđuje se da su tužitelji stekli pravo vlasništva na kč.br. 5186/12 k.o. P. svako u 1/2 dijela pa se nalaže zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Puli da tužitelje upiše kao vlasnike predmetne čestice. Tužitelji su ovlašteni temeljem ove p... 22.2.2018
Gž 1431/2016-2Pobijanom međupresudom  je suđeno: I/              Utvrđuje se da je tužena  udruga K. OIB:…, iz D., odgovorna za naknadu štete  koju je pretrpio tužitelj P. S. OIB:… iz D., a koju je počinila jelenska divljač iz lovišta kojim upravlja tužena u prosincu 2012., na usjevu mrkve na dijelu čkbr. 623 po... 21.2.2018
Gž 270/2017-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj Pst-622/2014 od 30. prosinca 2016., odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da ga je tuženik uznemiravao  u vlasništvu nekretnine (garažno parkirno mjesto): 125, etaža: 19/100000 dijela z.kč.br. zem.6164/1 stambeno poslovna zgrad... 21.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 228 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(169) 2017(1131) 2016(745) 2015(403)
2014(323) 2013(249) 2012(200) 2011(245)
2010(293) 2009(292) 2008(221) 2007(175)
2006(127) 2005(130) 2004(88) 2003(177)
2002(108) 2001(134) 2000(125) 1999(76)
1998(88) 1997(95) 1996(36) 1995(23)
1994(16) 1993(9) 1992(4)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Odluka(9)
Presuda(2397)
Presuda i rješenje(374)
Rješenje(2183)


Naziv odjela

< SviGRAĐANSKI ODJEL

Grad

Bjelovar(414)
Dubrovnik(238)
Gospić(16)
Karlovac(49)
Koprivnica(244)
Osijek(143)
Požega(1)
Pula(238)
Rijeka(763)
Sisak(92)
Slavonski Brod(131)
Split(1496)
Varaždin(619)
Velika Gorica(50)
Virovitica(45)
Vukovar(92)
Zadar(297)
Zagreb(655)
Zlatar(11)
Čakovec(2)
Šibenik(86)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite