Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > GRAĐANSKI ODJEL
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 253
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6312)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 268/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prijedlog ovršenice za ograničenjem ovrhe pa je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda broj Ovr-2090/2015 od 10. studenog 2015. godine na nekretnini ovršenice oznake 830 ZGR Z.U. … k.o. P. te je naloženo nadležnom zemljišnoknjižnom o... 3.7.2018
Gž 786/2016-3Prvostupanjskim presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev usmjeren na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 19. listopada 2010. godine, sklopljen pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod brojem R2-195/10, između tužitelja N. M. kao primatelja uzdržavanja i tuženika N. A. kao davatelja uzdržavanja (toč... 27.6.2018
Gž 510/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj Pn-228/15-21 od 12. svibnja 2016. suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana tužitelju isplati novčani iznos od 91.244,51 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom u visini esk... 20.6.2018
Gž 762/2016-7Pobijanom presudom naloženo je tuženicima da tužitelju solidarno naknade štetu u iznosu od 9.010,69 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dana 9. veljače 2015. godine do isplate, kao i da mu naknade parnični trošak u iznosu od 15.421,87 kn s pripadajućim kamatama (točka I. izreke), dok je odbijen da... 20.6.2018
Gž 1071/2016-2Prvostupanjskom presudom (koja je ispravljena rješenjem od 25. srpnja 2016. god. u odnosu na datum donošenja iste) utvrđeno je da su tužitelji vlasnici fizičkih dijelova čest. zem. 3774, Z.U. …, K.O. R., koji su označeni na Geodetskom snimku od 25. kolovoza 2010. god., izrađenom od '' G. '' d.o.o. D... 18.6.2018
Gž 988/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se tuženiku nalaže da tužitelju, na ime naknade neimovinske štete, isplati iznos od 131.400,00 kuna i da mu naknadi parnični trošak (točka I izreke). Ujedno je tužitelju naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 21.250,00 kuna ... 18.6.2018
Gž 579/2016-6Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Dijeli se suvlasnička zajednica koja između stranaka postoji na nekretninama to kat. čest. …, opisane kao neplodno, površine 338 metara četvornih i zgrada površine 60 metara četvornih i kat.čest. … op... 13.6.2018
Gž 285/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju naknaditi štetu tužitelju -protutuženiku u iznosu 203.837,04 kn sa zateznim kamatama, koje teku na iznos od: -   42.000,00 kn od 1. ožujka 2004., - 115.000,00 kn od 30. prosinca 2004., -        150,00 kn od 4. siječnja 2004... 13.6.2018
Gž 1083/2016-2Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Č. pod poslovnim brojem Ovrv-18/14 od dana 16. siječnja 2014. godine kojim je naloženo tuženiku D. B. da u roku od osam dana plati tužitelju D. d.o.o., M. iznos od 160,00 kuna zajedno sa zateznom ka... 12.6.2018
Gž 1211/2017-3Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika D. G.-R. iz Z. od 16. veljače 2017., broj Ovrv-36/17. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužitelju plati iznos od 4.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po... 11.6.2018
Gž 266/2017-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. A. Č. iz S. B. od 17. srpnja 2013., broj Ovrv-4368/13., kojim je tuženicima naloženo da tužiteljici isplate iznos od 45.682,64 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 2.348,52 kn, sve sa zakonskom zateznom ka... 11.6.2018
Gž 696/2017-3Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V. od 19. svibnja 2014., broj Ovrv-1075/14. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužiteljici plati iznos od 2.000,00 kn i naknadi trošak ovršnog postupka u iznosu od 1.300,00 kn, sve ... 11.6.2018
Gž 2845/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. izreke je utvrđeno da time što je dana 13. kolovoza 2016. i dalje na putu u suposjedu tužitelja, položen na dijelu čest. zem. br. 1780/1 k.o. Z. - R., označeno slovima A-B-C-D-A, te dijelu čest. zem. br. 1790/1 k.o. Z. - R., označeno slovima D-C-F-E-D, sve pri... 7.6.2018
Gž Ovr 130/2018-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je određena ovrha radi ispražnjenja i predaje ovrhovoditelju u posjed nekretnine - trosobnog stana s nusprostorijama u prizemlju lijevo, površine 130,30 m2 u vlasništvu ovrhovoditelja, na adresi Z., u zgradi označenoj kao čest. br. 322 Z.U. … K.O. …, uz istovrem... 7.6.2018
Gž 175/2016-5Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti: - prvotužitelju M. P. svotu od 599.9000,00 kn na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje, sa zateznim kamatama od 1. kolovoza 2007., dok je višak  zahtjeva prvotužitelja u svoti od 257.100,00 kn odbijen kao... 6.6.2018
Gž 315/2018-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Nalaže se prvotuženiku H. E. d.d., Z., OIB….. i drugotuženiku T. d.d. iz Z., OIB….. solidarno isplatiti prvotužiteljici S. K. iz Z., 3, OIB…. iznos od 20.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 20. ožujka 2008. do 31. srpnja 2015. po stopi određenoj... 6.6.2018
Gž 421/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženicama da u roku od 15 dana solidarno isplate tužitelju iznos od 128.340,00 kuna (stodvadesetosamtisućatristočetrdesetkuna) sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos od dana 19. s... 6.6.2018
Gž 4213/2015-5Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.969,32 kn sa zateznim kamatama tekućim na iznos od 21.291,35 kn od 4. srpnja 2007. do isplate, na iznos od 16.652,13 kn od 1. rujna 2012. do isplate i na iznos od 43.025,84 kn od 27. ožujka 2015. do isplate. Protiv presud... 6.6.2018
Gž Ovr 365/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja naloženo je ovršeniku da ovrhovoditelju u roku od 8 dana naknadi troškove izvansudske ovrhe u iznosu od 468,75 kn uz zateznu kamatu. Protiv citiranog rješenja žali se ovršenik ne pozivajući se na zakonom propisane žalbene razloge niti navodi određeni žalbeni prijedlog. ... 6.6.2018
Gž Ovr 1593/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja je odgođena ovrha pokrenuta zahtjevom za izravnu naplatu od 30. svibnja 2017. na temelju bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika I. A. pod brojem OV-1844/17 od 30. ožujka 2017. do okončanja parničnog postupka. Protiv rješenja je žalbu podnio ovrhovoditelj poziva... 5.6.2018
Gž 1170/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Odbija se kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: I. 'Nalaže se tuženiku  T. P. iz O., s prebivalištem na adresi  …, OIB:…, da tužitelju J. Z. iz O., s prebivalištem na adresi …, OIB: …isplati novčani iznos od 21.400,00 kuna uvećano za  za... 30.5.2018
Gž 419/2018-2Presudom suda prvog stupnja djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. M. iz V. G. poslovni broj Ovrv-228/16 od 22. siječnja 2016. u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužitelju plati iznos od 2.394,93 kn uz zateznu kamatu, kao i da mu naknadi troša... 30.5.2018
Gž Ovr 283/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda određena je predložena ovrha. Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija ovršenik ne navodeći zakonske žalbene razloga označene u čl. 353. st. 1. toč. 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 2/07... 29.5.2018
Gž 1037/2018-3Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da u roku od 8 dana isplati tužitelju iznos od 2.781,02 kune, zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče na taj iznos od 26. siječnja 2017. pa do isplate, na način na koji je to pobliže navedeno u izreci prvostupanjske presude,... 29.5.2018
Gž 584/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: „I. Obustavlja se izvanparnični postupak radi utvrđenja načina korištenja zajedničke stvari, koji se kod naslovnog suda vodi pod gornjim posl. brojem.“ Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija predlagatelj ne navodeći žalbene razloge iz čl. 353... 28.5.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 253 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(642) 2017(1179) 2016(791) 2015(418)
2014(333) 2013(274) 2012(208) 2011(248)
2010(293) 2009(293) 2008(221) 2007(175)
2006(127) 2005(130) 2004(88) 2003(177)
2002(108) 2001(135) 2000(125) 1999(76)
1998(88) 1997(95) 1996(36) 1995(23)
1994(16) 1993(9) 1992(4)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Odluka(9)
Presuda(2634)
Presuda i rješenje(441)
Rješenje(2509)


Naziv odjela

< SviGRAĐANSKI ODJEL

Grad

Bjelovar(414)
Dubrovnik(256)
Gospić(16)
Karlovac(49)
Koprivnica(245)
Osijek(158)
Požega(1)
Pula(264)
Rijeka(833)
Sisak(101)
Slavonski Brod(152)
Split(1786)
Varaždin(624)
Velika Gorica(62)
Virovitica(45)
Vukovar(94)
Zadar(405)
Zagreb(687)
Zlatar(11)
Čakovec(2)
Šibenik(107)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite