Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > GRAĐANSKI ODJEL
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 402
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 10033)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 1101/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „I Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja od 15. studenoga 2019. za prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama protivnika osiguranja, kao neosnovan. II Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda zabilježba odbije... 22.1.2020
Gž R 11/2019-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja K. D. prema tuženoj Republici Hrvatskoj, Ministarstvo …, s osnova neisplaćenih dodataka na plaću u iznosu od 38.972,16 kn sa zakonskim zateznim kamatama, kao da je i ta tražbina naplaćena u cijelosti pljenidbom na novčanim sredst... 14.1.2020
Gž 218/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 72.206,76 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na iznos od 71.823,00 kuna od dana 3. rujna 2008. pa do isplate, te na iznos od 383,76 kuna od dana 25. veljače 2010. do isp... 9.1.2020
Gž 961/2019-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, poslovni broj: 45 Pn-177/2018-27, od 24. listopada 2018., u točki I. izreke presude naloženo je tuženiku M. N. da isplati tužiteljici na ime naknade štete iznos od 78.000,00 kuna u roku od 15 dana. U točki II. izreke presu... 19.12.2019
Gž Ovr 526/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbacuje se prijedlog ovršenika od 30. srpnja 2019. za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim u postupku izravne naplate u odnosu na iznos od 120.757,80 kn sa zateznim kamatama i trošak parničnog postupka u iznosu od 13.618,75 kn sa zateznim kam... 19.12.2019
Gž Ovr 618/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prigovor ovršenika od 10. kolovoza 2015. kao neobrazložen, te je rješenje o ovrsi javnog bilježnika L. M. iz Š. poslovni broj: Ovrv-3533/15. od 17. srpnja 2015. ostavljeno na snazi u dijelu u kojem je ovršeniku naložena isplata glavnice u iznosu od 480,00 kn i... 19.12.2019
Gž Zk 666/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor protustranaka M. S. i M. D., te je potvrđeno rješenje broj Z-529/2018 od 22. siječnja 2018. pod toč. I. izreke, dok je toč. II. izreke odlučeno da će se nakon pravomoćnosti rješenja po službenoj dužnosti brisati zabilježba prigovora pod brojem Z-1517/2018 od 1... 16.12.2019
Gž Ovr 1081/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I.                Nekretnina ovršenika upisana u zk.ul. 1291 (ETAŽA: 10) k.o. T., koja se sastoji od 250/10000 dijela zk.čest.br. 4150 u naravi kuća i dvorište Z., površine 149 čhv, odnosno 535 m2, povezano s vlasništvom posebnog dijela nekre... 16.12.2019
Gž 2295/2019-3Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. izreke otvara se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača R. J. iz P., OIB …, dok je točkom 2. izreke zaključen jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača. Točkom 3. izreke odlučeno je da se oslobađa potrošač preostalih obveza u odnosu na ... 11.12.2019
Gž 2557/2019-3Rješenjem prvostupanjskog suda u točki I. izreke, otvoren je jednostavni postupakstečaja nad imovinom potrošača Đ. M. (dalje potrošač).Točkom II. izreke rješenjazaključen je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača, dok je točkom III. izrekerješenja odlučeno da se potrošač oslobađa od pre... 11.12.2019
Gž 2176/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke je u cijelosti održan na snazi platni nalog opisan u izreci ove presude, a u točki II izreke je naloženo tuženiku nadoknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od 1.662,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude do isplate, sve u roku od 8 ... 10.12.2019
Gž Ovr 719/2019-2U izreci citiranim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prijedlogovrhovoditelja od 15. travnja 2019. (točka I. izreke), te je obustavljena ovrha određenarješenjem tog suda poslovni broj Ovr-863/14-2 od 22. siječnja 2015. (točka II. izreke). Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovod... 10.12.2019
Gž 1093/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku J. Š. iz S., OIB:… da tužitelju Z. M. iz V.,  OIB:… plati iznos od 35.000,00 EUR u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, zajedno sa zateznim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske na... 5.12.2019
Gž 254/2019-4Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da isplati tužitelju na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti iznos od 15.300,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže označenoj u izreci presude (točka I. izreke); u preostalom dijelu tužbeni zahtjev je odbijen (točka II. izreke). Dopuns... 5.12.2019
Gž 1780/2019-3Rješenjem suda prvog stupnja je otvoren i zaključen jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača G. F. iz V. te je potrošač oslobođen od preostalih obveza u odnosu na vjerovnike HRT, javna ustanova, Z., H.T. d.d. Z. i T. d.o.o. Z.. Protiv rješenja je žalbu podnio vjerovnik T. d.o.o. Z. poziv... 4.12.2019
Gž Ovr 605/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje broj Ovr-694/2015 od 21. siječnja 2019., koje glasi: "Dopušta se društvu S. za sanaciju d.o.o. Z. da nastavi ovaj ovršni postupak kao novi ovrhovoditelj umjesto prvobitnog ovrhovoditelja banka d.d. Š. u stanju u kojem se isti nalazi u trenutku donošenja ovog rješ... 29.11.2019
Gž 709/2019-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. C. iz Đ., poslovni broj: Ovrv-2485/18 od 14. prosinca 2018. godine u dijelu u kojem je naloženo tuženiku I. L. iz L. S., OIB: …da tužitelju H. r., j. u., Z., OIB... 29.11.2019
Gž 1378/2017-3Pobijanom presudom je suđeno: I. Utvrđuje se da su tužitelji pod 1. A. Z. iz Z., Stjepana OIB:…i pod 2. A. Z. iz Z., OIB:…stekli valjani pravni osnov za stjecanje prava vlasništva nekretnine oznake čest. zem. 761 k.o. F. ukupne površine 11 m2, odnosno svaki od tužitelja udio od 1/4 dijela iste nek... 26.11.2019
Gž 796/2019-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. M. iz Z. od 17. veljače 2012., poslovni broj: Ovrv-386/2012., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženiku naloženo da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 5.699,85 kn i troša... 26.11.2019
Gž 872/2019-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Dubrovniku, poslovni broj: 11 P-450/2008, od 20. kolovoza 2019., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja M. F., na utvrđenje da je dosjelošću stekao 432/864 dijela prava vlasništva čest. zgr. 237, čest. zem. 987, 1082, 1083, 1084/2, 1084/4, 1088, 1091/1 sve z.ul. 127... 26.11.2019
Gž 895/2019-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Požegi, poslovni broj: 6 P-404/2018-23, od 30. rujna 2019., utvrđeno je da je tužitelj F. B. suvlasnik u ½ dijela  nekretnine upisane u z.k. ul. broj 11160 / poduložak 17 k.o. S. B., koja se sastoji od:  etaža: 1/30, stan broj 2. u prizemlju, ulaz B, koji se sasto... 26.11.2019
Gž Ovr 683/2019-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršnog javnobilježničkog akta i to Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine, koji Sporazum je potvrđen solemniziran od strane javnog bilježnika I. L. iz Z. poslovni broj Ov-23398/2008 od 8. prosinca 2008., određena je ovrha radi naplate novča... 26.11.2019
Gž 93/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da tužitelj ima valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva kč. br. 21066/66 k.o. D., površine 3388 m2 za cijelo, što mu je tuženica dužna priznati i trpjeti upis prava vlasništva tužitelja u zemljišnoj knjizi. Rješenjem suda prvog stupnja naloženo j... 25.11.2019
Gž 360/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "1. Tužba u ovoj pravnoj stvari je povučena. 2. Platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. S.-P. iz Z., posl.br. Ovrv-1972/17 od 17. srpnja 2017. ukida se u cijelosti. 3. Nalaže se tuženoj M. G. M. iz Z.,... 25.11.2019
Gž 759/2019-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnina č.zgr. 889 štala, č.zem. 2726/2 oranica i č.zem. 2726/9 oranica upisanih u zk.ul. 8252 k.o. C. prikazanih u nalazu geodetskog vještaka, rujan 2017. i dopuni nalaza geodetskog vještaka od 11. prosinca 2017. izrađenih po D. M. d... 25.11.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 402 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2020(3) 2019(1395) 2018(1837) 2017(1401)
2016(967) 2015(603) 2014(491) 2013(432)
2012(318) 2011(332) 2010(319) 2009(299)
2008(223) 2007(175) 2006(127) 2005(130)
2004(88) 2003(177) 2002(108) 2001(135)
2000(125) 1999(76) 1998(88) 1997(96)
1996(36) 1995(23) 1994(16) 1993(9)
1992(4)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Odluka(9)
Presuda(4435)
Presuda i rješenje(722)
Rješenje(4147)


Naziv odjela

< SviGRAĐANSKI ODJEL

Grad

Bjelovar(488)
Dubrovnik(315)
Gospić(17)
Karlovac(76)
Koprivnica(246)
Osijek(369)
Požega(1)
Pula(380)
Rijeka(1612)
Sisak(127)
Slavonski Brod(256)
Split(3255)
Varaždin(729)
Velika Gorica(130)
Virovitica(45)
Vukovar(133)
Zadar(779)
Zagreb(931)
Zlatar(11)
Čakovec(2)
Šibenik(131)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite