Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Velika Gorica
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 84)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1407/2015-2Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I/ Nalaže se tuženiku platiti tužitelju iznos od 9.840,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom: -na iznos od 9.000,00 kn od 23. rujna 2013., -na iznos od 840,00 kn od 29. svibnja 2015. pa do isplate po stopi određenoj za svako polugodi ... 26.9.2016
Gž-1405/16-2Rješenjem suda prvog stupnja tužba je u ovome postupku povučena, te se smatra kao da nije niti bila podnesena i može se ponovno podnijeti (stavak I. izreke), te se nalaže tužitelju tuženoj nadoknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 1.250,00 kn (stavak II. izreke). 1.9.2016
Gž-1117/15-3Presudom suda prvog stupnja posl. br. Povrv-721/15-9 od 10. travnja 2015. održan je djelomično na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Velike Gorice posl. br. Ovrv-5551/14 od 24. srpnja 2014. u dijelu kojim je tuženiku naloženo da tužitelju plati iznos od 4.145,76... 27.7.2016
Gž 49/2016-2Presudom suda prvog stupnja je tužba u ovom predmetu odbačena (stavak I. izreke) te je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Duška Sudara iz Zagreba posl. br. Ovrv-2382/13 od 21. listopada 2013. (stavak II. izreke). Protiv navedene presude žali se tužitelj zbog svih žal ... 13.4.2016
Gž Ob 10/2016-2Presudom suda prvoga stupnja tuženik je dužan tužiteljici na ime uzdržavanja plaćati iznos od 1.400,00 kn mjesečno počev od 1. siječnja 2012. godine pa nadalje, time da dospjele obroke plati odjednom, sve s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate (stav... 13.4.2016
Gž Ob 13/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Povećava se iznos uzdržavanja određen pravomoćnom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici poslovni broj P2-59/2007 od 02. travnja 2008. godine tako da je tuženik Huđber Nenad iz Zlatara, Ksavera Šandora Đalskog 11, dužan doprinositi za uzdržavanje mldb. A ... 13.4.2016
Gž Ovr 118/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja naloženo je ovršeniku naknaditi ovrhovoditelju troškove ovršnog postupka u iznosu od 11.787,57 kn, u roku od osam dana. Protiv navedenog rješenja žali se ovršenik iz razloga bitne povrede odredaba postupka iz čl. 354. st. 1. Zakona o parničnom postupku (''Narodne novi ... 11.4.2016
Gž Ovr 21/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja, na temelju rješenja Ministarstva financija-Porezne uprave, Područni ured Zagreb, Ispostava Zagreb za nekretnine, Klasa: UP/I-410-20/2008-001/14177, Ur.br. 513-007-01-60/2010-0003 od 3. rujna 2010., radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 19... 6.4.2016
Gž Zk 17/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem poslovni broj Z-917/15, Ozn.Z-2115/14 od 25. kolovoza 2015. odbija se prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Splitu, posebnog Zemljišnoknjižnog odjela Solin poslovni broj Z-2115/14 od 16. ožujka 2015. (st. I. izreke) te se na... 5.4.2016
Gž 613/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi doneseno po Javnom bilježniku Ivanu Malekoviću iz Velike Gorice, poslovni broj Ovrv-415/15 od 2. veljače 2015. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukinute su sve provedene ovršne radnje, te je određeno da će se postupak nastaviti... 4.4.2016
Gž 602/2016-2Rješenjem suda prvoga stupnja stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Jasenke Crnčec iz Čakovca, posl. br. Ovrv-283/15 od 19. veljače 2015., u dijelu u kojem je određena ovrha te je odlučeno da se ukidaju sve provedene radnje (točka I. izreke), Opći... 29.3.2016
Gž Zk 56/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja za upis pozitivne zabilježbe na čestici br. 2674, gospodarska zgrada površine 9 m2, dvorište površine 539 m2, kuća površine 97 m2 upisanoj u zk. ul. 2889 k.o. Vir te je određena zabilježba odbijenog prijedloga u tom zk. ulošku. ... 29.3.2016
Gž Ovr 333/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I Ukidaju se sve provedene ovršne radnje i ovrha se obustavlja. II Nalaže se zk odjelu ovog suda da po pravomoćnosti ovog rješenja izvrši brisanje zabilježbe upisane pod Z-6474/06 temeljem ovosudnog rješenja o ovrsi poslovni broj Ovr-1621/06 od 28. stud ... 25.3.2016
Gž Ovr 310/2016-2Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka iz čl. 354. st. 1. Zakona o parničnom postupku, u vezi s čl. 137. st. 3. i čl. 21. Ovršnog zakona. U bitnome navodi da je sud trebao odgoditi pljenidbu jer je ovrhovodit ... 24.3.2016
Gž 1806/2016-9Podneskom zaprimljenim na drugostupanjskom sudu 13. lipnja 2014. godine tužiteljica je predložila da se odobri tonsko snimanje sjednice vijeća u ovom parničnom predmetu. Svoj zahtjev obrazlaže sumnjom da u predmetu neće odlučivati nepristrani i neovisni sud. Odredbom čl. 126.a Zakona o parničnom ... 23.3.2016
Gž 284/2016-2Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 69.150,00 kn kao i trošak postupka, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja 20. studenoga 2015. pa do isplate po stopi pobliže navedenoj u izreci te presude (st. I. izreke). Nadalje, tom presudom na... 23.3.2016
Gž 563/2016-7Prvostupanjskom presudom presuđeno je: ''I Održava se na snazi rješenje o ovrsi posl. broj I-13/97 od dana 13. siječnja 1997. godine u dijelu kojim je naloženo tuženiku ''IHOR PARK'' d.d. Jastrebarsko, ranije T. Smičiklasa 7, sada Crna Mlaka bb, kao pravnom slijedniku Ribnjačarstvo ''Zagreb'' d.d ... 23.3.2016
Gž 190/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na zaštitu posjeda tužitelja na nekretnini - stanu u Zagrebu, B. Bušića 23., 3. kat, stan br. 37, površine 43,84 m2, kao i zahtjev da mu tuženi nadoknade trošak parničnog postupka. Također, odbijen je tužitelj s prijedlogom za određiv... 21.3.2016
Gž Ovr 222/2016-2Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je ovrha na pokretninama ovršenice, na temelju ovršne isprave - Izjave o suglasnosti od 8. svibnja 2012. ovjerene kod javnog bilježnika Marijana Miškovića iz Ivanić-Grada dana 16. svibnja 2012. pod poslovnim brojem OV-5430/12, a radi naplate novčane tražbine ov... 18.3.2016
Gž Ovr 251/2016-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagateljice osiguranja radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere. Protiv navedenog rješenja žali se predlagateljica osiguranja zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene odredbi ovršnog ... 18.3.2016
Gž Ovr 187/2016-2Pobijanim rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika na temelju ovršnih isprava, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 1.600,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose od dospijeća do isplate, te radi naplate tr... 17.3.2016
Gž Zk 73/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protustranke kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta posl. br. Z-2341/15 od 7. srpnja 2015. godine (stavak I. izreke), te je naloženo brisanje zabilježbe prigovora protustranke upisane pod brojem Z-3131/15 od 1... 11.3.2016
Gž 429/2016-2Rješenjem suda prvoga stupnja odbačen je prigovor ovršenice podnesen protiv rješenja o ovrsi Javnog bilježnika Mladena Ježeka, posl. br. Ovrv-26716/2015 od 4. kolovoza 2015. godine, kao nepravovremen. Protiv navedenog rješenja žali se ovršenica ne navodeći zakonom određene razloge za žalbu s prij ... 10.3.2016
Gž 452/2016-2Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Borisa Godžirova iz Našica, pos. br. Ovrv-102/2011 od 8. veljače 2012. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 31.124,20 kn sa zateznim kamatama tekućim od dospijeća pojedi... 10.3.2016
Gž 303/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da su tuženici smetali tužitelja u njegovom mirnom posljednjem posjedu prava služnosti prolaza i kolnika kroz zemljište označeno kao kč.br. 3050, 3043/1 i 3044/1 sve k.o. Okić kao pos ... 7.3.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(44) 2014(1) 2012(4) 2011(7)
2010(3) 2009(3) 2008(7) 2007(3)
2004(8) 2003(4)

Vrsta odluke

Presuda(32)
Presuda i rješenje(6)
Rješenje(44)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(36)
KAZNENI ODJEL(4)


Grad

< SviVelika Gorica
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite