Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Zadar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 60
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1499)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 725/2016-4Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Tužena L. K. dužna je tužitelju Z. S. isplatiti iznos od 71.780,80 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po eskontnoj stopi HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je pretho... 26.6.2019
Gž 659/2019-4Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Tužba tužitelja u ovoj pravnoj stvari je povučena." Protiv citiranog rješenja tužitelj je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Ističe da se punomoćnici tuži... 17.6.2019
Gž 906/2019-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "I               Ovaj sud oglašava se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. II               Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti mjesno nadležnom Općinskom sudu u Karlovcu." Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tužite... 14.6.2019
Gž 907/2018-2Uvodno označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: "Odbacuje se prijedlog za ovrhu i ukida se Rješenje o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Z., posl.br. Ovrv-13799/2017 od 10.10.2017.g." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i... 13.6.2019
Gž Ovr 425/2019-2Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je ovrha temeljem ovršne isprave, pravomoćne predstečajne nagodbe od 12. prosinca 2017. odobrene od strane Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem St-444/14, na novčanim sredstvima ovršenika putem Fine, radi naplate novčane tražbine od 297.670,60 kuna, k... 11.6.2019
Gž 793/2019-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku L. u. "S." (Oib: …) iz V., da tužitelju E. O. (Oib: …) iz S., na ime naknade štete isplati iznos od 13.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje teku po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na ... 5.6.2019
Gž 543/2019-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. posl.br. Ovrv-6366/17 od 27. veljače 2017. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukidaju se provedene radnje, ukida se platni nalog sadržan u istom ... 4.6.2019
Gž 848/2018-4Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: Utvrđuje se da ne postoji pravo stvarne služnosti kolnika i staze u korist nekretnine čest. zem. 1399/3 k.o. U. kao povlasne, a na teret nekretnine čest. zem. 1399/11 k.o. U. k... 4.6.2019
Gž 871/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odbacuje se tužba tužitelja naspram tužene K. R. ž. I., rođ. P.-M.." Protiv citiranog rješenja žalbu su izjavili tužitelji pod 1) i 3) zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pog... 4.6.2019
Gž Ovr 334/2019-2a) Pobijanim rješenjem o ovrsi, na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zaprešiću od 21. srpnja 2006. poslovni broj P-204/04, potvrđene presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici od 24. rujna 2008. poslovni broj Gž-4406/06, radi naplate novčane tražbine u iznosu od 7.158,08 EUR, s pr... 31.5.2019
Gž 1313/2016-3Uvodno označenom presudom suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice u dijelu, a koji glasi: Nalaže se tuženiku naknaditi tužiteljici neimovinsku štetu u iznosu od 25.000,00 kn (slovima: dvadesetpettisuća kuna) zajedno sa zateznim kamatama koje teku od dana podnošenja odštetnog zahtjeva 9.0... 31.5.2019
Gž 212/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija s tužiteljica R. C.-B. iz  S. B., …. …, OIB: …s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku Đ. Đ., I. rješenja d.d. S. B., …, OIB …da tužiteljici R. C.-B. iz S. B., …, OIB: … isplati 92.433,60 kuna zajedno sa zakon... 31.5.2019
Gž 1141/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Nalaže se 1-tuženiku V. J. iz P., …, OIB: … i 2-tuženiku I. L. iz P., …, OIB: …  da tužiteljici M. F. G. iz R., …, OIB: … na ime neimovinske štete solidarno naknade iznos od 55.000,00 kn s pripadajućo... 30.5.2019
Gž 743/2017-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I/              Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz  Z., posl. br. Ovrv-05879/2013 od 30. prosinca 2013. u dijelu u kojem je tuženici naloženo platiti tužitelju iznos od 531,48 kn zajedno sa za... 30.5.2019
Gž 1435/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužiteljici iznos od 41.832,98 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa po stopi utv... 29.5.2019
Gž 535/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "Odbija se prigovor mjesne nenadležnosti ovog suda kao neosnovan." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tuženica pobijajući ga zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogr... 29.5.2019
Gž 672/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "Nastavlja se postupak u ovoj pravnoj stvari." Protiv navedenog rješenja žalbu su izjavili tužitelji pod 1) P. Ć. i 2) M. Ć. pobijajući ga zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, isti... 29.5.2019
Gž 903/2017-2Uvodno citiranim prvostupanjskim rješenjem, riješeno je: „Utvrđuje se da među između nekretnine predlagatelja označena kao čest. zem. … k.o.Z. i nekretnine predloženika označene kao čest. zem. … k.o.Z. predstavlja linija naznačen na skici mjernika dipl. ing. P. N. 30.ožujka 2017.godine - koja je sa... 28.5.2019
Gž 818/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1.Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja, a koji glasi: Nalaže se tuženoj F. I. iz C. da tužitelju Č. I. iz C na ime naknade štete plati iznos od 2.000,00 kn, sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos tekućom od dana podnošenja ove tužbe pa... 28.5.2019
Gž Ovr 253/2019-3Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Temeljem ovršnog poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Zagrebačka županija, Ispostava Dugo Selo, poslovni broj: Klasa: UP/I-415-02/18-01/01, Urbroj: 513-07-22-06-18-2 od 20. rujna 2018., a koje rješenje... 27.5.2019
Gž 675/2017-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Odbija se prijedlog tužitelja za nastavkom postupka u ovoj pravnoj stvari." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tužiteljica zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primijene materija... 23.5.2019
Gž 901/2017-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. Š. iz Z. posl. br. Ovrv-787/14. od 16. lipnja 2014. godine, koji glasi: "Nalaže se tuženiku Z. Đ., OIB: …, iz Z., da tužiteljim... 23.5.2019
Gž 737/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "1. Tužba u ovom predmetu se odbacuje kao nedopuštena. 2. Odluka o troškovima postupka biti će donijeta naknadno." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužitelj pobijajući ga zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i n... 23.5.2019
Gž Ovr 316/2019-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Obustavlja se ovrha određena ovosudnim rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovrpl-11785/13 od 8. siječnja 2014. godine." Protiv citiranog rješenja ovrhovoditelj je izjavio žalbu iz svih žalbenih razloga. Tvrdi da je pri donošenju rješenja sud propustio utvrditi da... 23.5.2019
Gž 680/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "1.Tuženik M. S. iz V. OIB …  smetao je tužitelja I. D. iz S. K. Z., OIB  … u zadnjem mirnom i stvarnom posjedu katastarske  čestica broj 558/14 u naravi put sa 388 m2, upisana u z.k.ul. 847 k.o. Z., na način što je dana 6. svibnja 2018. is... 22.5.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 60 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(161) 2018(342) 2017(308) 2016(210)
2015(259) 2014(124) 2013(17) 2012(24)
2011(14) 2010(19) 2009(11) 2008(3)
2007(1) 1999(3) 1998(1) 1997(1)
1994(1)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Presuda(595)
Presuda i rješenje(197)
Rješenje(701)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(718)
ISTRAŽNI ODJEL(1)
KAZNENI ODJEL(12)


Grad

< SviZadar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite