Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Zadar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 32
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 794)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kžmp 15/2018-6Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj Kmp-57/17 od 19. travnja 2018. godine okrivljenik L. S. oglašen je krivim zbog učina kaznenog djela protiv sigurnosti prometa - izazivanjem prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 4. i 1. KZ/11 te mu je temeljem čl. 28. st. 1. i 2. Zakona ... 25.9.2018
Gž 809/2018-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da tužena M. C., (poštanski broj) H., OIB …, uznemirava posjed tužitelja S. H. d.d., (poštanski broj) H., OIB …, na nekretnini označenoj kao č.zem. 171/2, z.ul. 1637 k.o. H. na način da je na pre... 14.9.2018
Gž 245/2015-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj M. M. iz V., temeljem Kupoprodajnog ugovora od 15. svibnja 1989. godine sklopljenog sa B. L. ud. P. iz V., te usmenih kupoprodajnih ugovora sklopljenih sa M. R. sinom D. i S. D. sinom N., stekao valjanu pravnu os... 14.9.2018
Gž Ovr 407/2018-3Uvodno označenim rješenjem je odlučeno: "Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivnici osiguranja određuje se p r i v r e m e n a   m j e r a I. Nalaže se protivnici osiguranja S. K., OIB: …, da u roku od 24 sata od dana primitka ovog rješenja zatvori vodu na tavanu ne... 13.9.2018
Gž 8/2018-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I.               Stavljaju se izvan snage rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u dijelu u kojem je određena ovrha, ukidaju se provedene radnje, ukidaju se platni nalozi sadržani u istim rješenjima o ovrsi i odbacuju se ovršni prij... 13.9.2018
Gž Ovr 584/2017-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja od 23. rujna 2011. odlučeno je: " I. Na temelju ugovora o najmu stana na neodređeno vrijeme sa zaštićenom najamninom od dana 4. ožujka 2009. godine solemniziran dana 31. ožujka 2009. godine od strane javne bilježnice V. Z. iz Z. poslovni broj OV-3127/09 i potvrd... 11.9.2018
Gž Ovr 363/2018-2Uvodno označenim rješenjem sud prvog stupnja riješio je: „I. Prihvaća se prijedlog ovršenika za povrat u prijašnje stanje od dana 17. travnja 2018. godine, te se ukidaju sve odluke koje je sud zbog propuštanja donio. II. Ukida se potvrda pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi javnog bilježnika A... 10.9.2018
Gž 790/2018-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I/ Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku D. T. M. iz Z., da isplati tužitelju iznos od 6.293.037,25 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 15. kolovoza 1998. do 31. prosinca 2007., a od 01. s... 7.9.2018
Gž 628/2016-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " I Utvrđuje se da je ništetan i bez pravnog učinka dio odredbe sadržan u čl. 2. točka 1. Ugovora o kreditu broj: 3210069509, od 29. lipnja 2007.g., solemniziran kod javnog bilježnika P. T., dana 02.srpnja 2007.g. pod brojem OV-2916/07, a ko... 6.9.2018
Gž 357/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. V. iz D., … poslovni broj Ovrv.1096/15 od 5. listopada 2015. i odbija tužbeni zahtjev u dijelu kojim se nalaže tuženici, u roku od 8 dana, platiti tužitelju iznos od 12.0... 5.9.2018
Gž Ovr 368/2018-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I.              Održava se na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave  Javnog bilježnika J. R. iz Z., posl. br. Ovrv-10678/16  od dana 16. prosinca  2016.   godine  kojim je naloženo  tuženiku  da tužitelj... 3.9.2018
Gž 289/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: ""1. Utvrđuje se da je tuženik smetao tužiteljicu u posljednjem mirnom i faktičnom suposjedu kuće na način da joj je promjenom brave na ulaznim vratima stana i konobe u prizemlju kuće izvršio oduzimanje suposjeda stana i konobe u prizemlju kuć... 3.9.2018
Kž 236/2018-4Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj Kv-217/18 od 3. kolovoza 2018. godine protiv okrivljenih: I - Š. S. i II - I. S. produljene su mjere opreza i to zabrane približavanja oštećenom D. J. na udaljenost manju od 5 m, zabrana uspostavljanja ili održavanja izravne ili neizravne veze s oštećenim D. J.,... 31.8.2018
Kir 400/2018-2Rješenjem Općinskog državnog odvjetnika u Zadru broj K-DO-311/18 od 17. kolovoza 2018. godine okrivljenima: I - M. K. i II - J. F., produljenje su mjere opreza temeljem čl. 98. st. 1. i 2. toč. 2., 4. i 5. ZKP/08, zabrane posjećivanja obiteljske kuće u P., koju okoristi oštećenik I. K. sa svojom obi... 30.8.2018
Gž 915/2018-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnica nekretnina označenih kao čes. zem. 8717/42 i 8717/49, zul. 164 k.o. S. G., u cijelosti. 2. Ovlaštena je tužiteljica ishoditi uknjižbu prava vlasništva nekretnina označenih kao č... 30.8.2018
Gž 343/2017-3Pobijanom presudom suđeno je: „Utvrđuje se da je tužitelj stekao valjani pravni osnov za stjecanje prava vlasništva na dijelu čest. zem. 1698/199 površine 330 m2, k.o. C., koji dio je na Situacijskom planu, izrađenom od ovlaštenog inženjera geodezije I. M. od 31. svibnja 2016. godine, koji čini sast... 30.8.2018
Gž 844/2018-2Uvodno označenom presudom i rješenjem suda prvog stupnja, suđeno je: „1. Utvrđuje se da su tužitelji nasljeđivanjem iza Š. M. pok. B. i to I. R., Z. R. i S. V. stekli pravo suvlasništva svaki za po 1/4 dijela, a tužitelji J. R. L. i E. L. svaki za po 1/8 dijela od 1/8 dijela čest. 1773 (koja odgova... 30.8.2018
Gž 262/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Iza smrti B.D. pok. I. iz Z., rođenog 22. studenog 1896. godine, a umrlog 23. siječnja 1949. godine, I. Utvrđuje se da u sastav ostavinske imovine ostavitelja pripada kao naknadno pronađena imovina i: Pravo korištenja grobnice na Gradskom g... 29.8.2018
Gž 456/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Nalaže se tužiteljima da tuženicima naknade parnični trošak u iznosu od 1.375,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku u skladu s odredbom članka 29 stavak 2 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i 78/15) počevši od 15. studenog 2017.god. pa do... 28.8.2018
Kž 240/2018-3Rješenjem Općinskog suda u Zadru, poslovni broj: Kov-380/18 od 2. kolovoza 2018., na temelju odredbe čl. 127. st. 4. u svezi odredbe čl. 131. st. 1., 2. i 3., te u svezi čl. 123. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda ... 27.8.2018
Gž 1078/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: »I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Tuženici su dužni tužitelju predati u posjed nekretninu katastarskih oznaka kat. čest. 706 u naravi vrt površine 1003 m2 upisana u zk. ul. 330 k.o. S. slobodnu od svojih stvari i osoba kao i... 24.8.2018
Gž 129/2017-2Uvodno označenom presudom zbog izostanka suđeno je: "I.              Utvrđuje se da su M. V. pok. F. i V. V. pok. F. suvlasnici nekretnine označene kao kat. čest. zem. … K.O. D. P., upisane u ZU …K.O. D. P. za ukupno 89/789 dijela cjeline, odnosno svaki za po 89/1578 dijela cjeline, te se ovlašćuju ... 24.8.2018
Gž 50/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I/  Proglašava se u cijelosti nedopuštenom izvansudska  ovrha - izravna naplata koja je pokrenuta pred Financijskom agencijom O.  po prijedlogu tuženika kao ovrhovoditelja odvjetnika Z.K. iz O., protiv tužiteljice kao ovršenika  T.K. iz J. na temelju rješenja o ... 24.8.2018
Gž 1071/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "Odbija se, kako neosnovan, tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Nalaže se tuženiku da isplati tužiteljici s osnova povrede prava osobnosti 50.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 31. ožujka 2010. godine do 30. lipnja 2011. godine prema stopi od 14 % g... 23.8.2018
Kž 226/2018Pred Općinskim sudom u Zadru podignuta je optužnica ODO Zadar, broj K-DO-154/18 od 15. ožujka 2018. godine, protiv okrivljenika I. B., zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela - teške tjelesne ozljede, iz čl. 118. st. 1. KZ/11. Državni odvjetnik... 2.8.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 32 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(224) 2017(198) 2016(97) 2015(109)
2014(75) 2013(16) 2012(22) 2011(13)
2010(19) 2009(11) 2008(3) 2007(1)
1999(3) 1998(1) 1997(1) 1994(1)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Presuda(306)
Presuda i rješenje(101)
Rješenje(381)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(498)
ISTRAŽNI ODJEL(1)
KAZNENI ODJEL(12)


Grad

< SviZadar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite