Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Zadar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 735)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 236/2018-4Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj Kv-217/18 od 3. kolovoza 2018. godine protiv okrivljenih: I - Š. S. i II - I. S. produljene su mjere opreza i to zabrane približavanja oštećenom D. J. na udaljenost manju od 5 m, zabrana uspostavljanja ili održavanja izravne ili neizravne veze s oštećenim D. J.,... 31.8.2018
Kir 400/2018-2Rješenjem Općinskog državnog odvjetnika u Zadru broj K-DO-311/18 od 17. kolovoza 2018. godine okrivljenima: I - M. K. i II - J. F., produljenje su mjere opreza temeljem čl. 98. st. 1. i 2. toč. 2., 4. i 5. ZKP/08, zabrane posjećivanja obiteljske kuće u P., koju okoristi oštećenik I. K. sa svojom obi... 30.8.2018
Gž 1157/2016Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Tuženici su solidarno dužni isplatiti tužitelju iznos od 4.538,38 EUR sa zateznom kamatom od 14% odnosno prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta k ... 3.7.2018
Gž 572/2017Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda, suđeno je: „Nalaže se tuženiku H. z. m., tužitelju D. C. isplatiti iznos od 76.719,08 kn. sa zakonskim zateznim kamatama. sukladno čl. 1. Uredbe o visini stope zakonsk... 26.6.2018
Gž Ovr 293/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. U t v r đ u j e  s e  da je predbilježba založnog prava izvršena ovosudnim rješenjem Z-12738/16 od 2. svibnja 2016. godine, a na temelju ovosudnog rješenja posl br. Ovr-2383/2016 od 28. travnja 2016., na nekretnini protivnika osiguranja ... 21.6.2018
Gž 441/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „1. Utvrđuje se da su tužitelji M. D. (OIB: …) i M. M. (OIB: …) stekli pravo vlasništva na čest. zem. 148 k.o. P., šuma B., površine 3727 m2, upisane u zk.ul. 1605 za k.o. P. i to svatko od tužitelja za suvlasnički udio od ½ dijela, što je tuž... 21.6.2018
Gž 431/2018-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „1. Utvrđuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari, jer je 15. tužitelj P. K. iz Z., umro dana 3. prosinca 2010. 2. Postupak će se nastaviti kada nasljednik ili staratelj ostavine preuzme postupak ili kada ih sud na prijedlog protivne stran... 19.6.2018
Gž 278/2016-9Uvodno označenom presudom i rješenjem prvostupanjskog suda suđeno je: „I. Nalaže se tuženoj S. G. -S. banka d.d. OIB:69326397242 isplatiti tužitelju D. C. O.:85747643885 iznos od 10.806,94 kn sa zateznim kamatama tekućim: -na iznos od 184,49 kn od 20.05.2009. godine do isplate, -na iznos od 182,20 ... 18.6.2018
Gž 291/2018-2Uvodno označenom presudom i presudom na temelju priznanja suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da je tužiteljica M. C. ud. J. B., M. 23, OIB: …, vlasnica za ½ dijela posebnog dijela nekretnine označene kao č.zem. 133 upisana u z.ul. 1046 k.o. B., a koji posebni dio je prikazan na skici mje... 14.6.2018
Gž 691/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Radi osiguranja novčane tražbine tužitelja I. P., OIB: …, K. I., kao predlagatelja osiguranja, prema tuženici V.-V. M., OIB: …, K., kao protivnici osiguranja, koje potraživanje se sastoji od zahtjeva za isplatu iznosa koji će se utvrditi... 14.6.2018
Gž Ovr 261/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, odlučeno je: "Obustavlja se ovršni postupak u prednje navedenoj ovršnoj stvari“. Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se žalba uv... 14.6.2018
Gž Ovr 84/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, odlučeno je: „I. Obustavlja se ovrha određena rješenjem o ovrsi koje je doneseno u Općinskom sudu u Trogiru,  pod poslovnim brojem Ovr-1180/05 dana 23. kolovoza 2005.g.  na nekretnini upisanoj u ZU 185 k.o. Ž., i to na 1. zk tijelu, čest.zem. 50, 171, ... 14.6.2018
Gž 677/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je; "1. Općinski sud u Zadru oglašava se mjesno nenadležnim za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari. 2. Pripremno ročište određeno za dan 14. svibnja 2018. u 13,00 sati kod ovog suda neće se održati. 3. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će... 13.6.2018
Gž 579/2018-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I.              Održava se na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. D. iz Z., poslovni broj Ovrv-4965/16 od 17. lipnja 2016. u dijelu pod točkom I. u kojem je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 3.902,80... 11.6.2018
Gž 3390/2015-5Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužitelji stekli suvlasništvo na nekretninama položenim u k.o. P. i to na kat. čest. … površine 1509 m2, kat. čest. … površine 1707 m2, kat. čest. … površine 288 m2, kat. čest. … površine 1712 m2, te na kat. čest. … površine 1350 m2, i to tu... 8.6.2018
Gž 406/2018-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I/ Održava se na snazi platni nalog sadržan u točki I. rješenja o ovrsi Javnog bilježnika A. H., posl. br. Ovrv-841/16 od 21.1.2016. godine u dijelu kojim je naloženo tuženoj isplatiti tužitelju iznos od 200,00 kuna sa zakonskim zateznim kamata... 7.6.2018
Gž 48/2017-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao k.č. br. … u naravi pašnjak površine 4270 m2 upisane u zk. ul. …k.o. P.. II. Nalaže se zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Puli - Pola da na temelju ove presude, po njenoj ... 6.6.2018
Gž 268/2018-3Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz P. poslovni broj Ovrv-13905/16 od 17. lipnja 2016.g. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukidaju se provedene radnje, ukida se platni nalog sad... 6.6.2018
Gž 684/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Obustavlja se parnični postupak u ovom predmetu. II. Postupak će se nakon pravomoćnosti ovoga rješenja nastaviti po pravilima izvanparničnog postupka tj. ovršnog postupka pred ovim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim sudom." Protiv nav... 5.6.2018
Gž 499/2018-2Uvodno označenom presudom pod točkom I. njezine izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Nalaže se tuženiku A. B. d.d., Z., OIB: …, da tužiteljici D. K. iz N. G., OIB: …, isplati kako slijedi: -za mjesec listopad 2007. godine iznos od 150,00 kn zajedno sa zz. kamatom po eskontnoj stopi HNB ... 5.6.2018
Gž 640/2018-2Pobijanim rješenjem odlučeno je: „I/Rješenje o ovrsi Javnog bilježnika M. B. iz O. poslovni broj Ovrv-18640/17, od 6. prosinca 2017. godine, stavlja se izvan snage u dijelu u kojem je određena ovrha, te se ukidaju provedene radnje. II/ Postupak će se nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog na... 1.6.2018
Gž Ovr 70/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: »Usvaja se prijedlog ovršenika i odgađa prijenos novčanih sredstava zaplijenjenih u postupku izravne naplate novčane tražbine na temelju ovršne isprave - presude ovog suda posl. br. Pn-496/10 od 19. svibnja 2014. do odluke o reviziji u predm... 30.5.2018
Gž 975/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se naprama tuženici navedenoj u tužbi da je tužitelj ad 1. suvlasnik i suposjednik ½ suvlasničkog dijela nekretnine označene kao čest.zem. 6273, ZU 834 k.o. G., te da su tužitelji ad 2, ad 3, ad 4, ad 5 i ad 6 suvlasnici i suposjednici svaki od njih ... 28.5.2018
Gž 1092/2017-2Uvodnom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Usvaja se tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Nalaže se tuženiku isplatiti tužiteljici na ime naknade neimovinske štete iznos od 29.440,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17. rujna 2014. godine pa do 31. srpnja 2015. godine po stopi od 12% ... 24.5.2018
Gž 569/2017-5Uvodno označenim rješenjem, riješeno je: „1. Osniva se pravo služnosti vodovodnih instalacija na nekretnini protustranke katastarske oznake čestice broj 3017/2, dvorište i voćnjak od 824 m2, upisane u z.k.ul. br. 3203 k.o. K., kao poslužnoj, u korist nekretnine predlagatelja katastarske oznake čest... 23.5.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 30 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(177) 2017(195) 2016(95) 2015(108)
2014(74) 2013(13) 2012(19) 2011(13)
2010(19) 2009(11) 2008(3) 2007(1)
1999(3) 1998(1) 1997(1) 1994(1)
1900(1)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Presuda(281)
Presuda i rješenje(93)
Rješenje(355)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(453)
ISTRAŽNI ODJEL(1)
KAZNENI ODJEL(11)


Grad

< SviZadar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite