Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Zadar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 575)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 421/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku G. H. d.d., Z., U. grada V. 5, OIB: …, isplatiti tužitelju A. A. iz Z., R. 58, OIB: …, iznos od 3.150,00 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznos od 3.000,00 kuna od 7. studenog 2012. do 31. srpnj... 26.4.2018
Gž 483/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Utvrđuje se da je tužitelj M. T. iz N., (OIB: …), stekao valjani pravni osnov za uknjižbu prava vlasništva na dijelu nekretnine označene kao čest. 629/19 upisane u zk.ul. 5625 k.o. N. u površini od 1889 m2, koji dio je na Skici lica mjesta... 20.4.2018
Gž 1413/2015-2Uvodno  označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika D. K. iz B. na M., posl. broj: Ovrv - 775/14 od 21. studenog 2014. godine, kojim je naloženo tuženiku P. Z. A., OIB: …, T. U. ... 19.4.2018
Gž 448/2018-2Pobijanom presudom zbog ogluhe suđeno je: "I Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju na ime povrede prava osobnosti iznos od 59.000,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koja na navedeni iznos teče po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB koja... 17.4.2018
Gž 445/2018-2Uvodno označenim rješenjem o nasljeđivanju odlučeno je: "Iza smrti Š.B. pok. J., iz A., rođenog …. godine, a preminulog …. godine, I. Utvrđuje se da ostavinsku imovinu ostavitelja čine: A) NEKRETNINE - kao zemljišno-knjižno vlasništvo: čest. zem. 32/1, čest. zem. 39/1, čest. zem. 40/1, čest. zem. 44... 16.4.2018
Gž Ovr 119/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbija se u cijelosti prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe i za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim, zaprimljen kod ovog suda 14. prosinca 2017." Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovršenik zbog bitne povrede odredaba postupka te pogrešn... 10.4.2018
Gž 1108/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I-Djelomično se odbija  kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu koji glasi: "Utvrđuje se da je na tuženicu prešla obveza prijašnjeg dužnika L. Ž. u iznosu od 287.500,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na navedeni iznos ... 9.4.2018
Gž 429/2018-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "I              Suvlasnička zajednica nekretnine i to čest. zem. 5297 površine 147 m2, čest. 5292 površine 91 m2, čest. 5348 površine 181 m2 i čest. 5339 površine 142 m2 sve k.o. K. na kojima su stranke suvlasnici i to predlagatelji ad 1) - 5) svi za 5/6 dijel... 9.4.2018
Gž 616/2017-2Pobijanim rješenjem odlučeno je: „I Odbacuje se tužba tužitelja R. H.. II Nalaže se tužitelju R. H. (čiji je OIB: …) da I-tuženoj B. B. iz V., (čiji je OIB: …) naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 4.687,50 kuna (slovima: četiri tisuće šesto osamdeset i sedam kuna te pedeset lipa) i to u r... 6.4.2018
Gž 906/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati novčani iznos od 47.375,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos počinje teći od 09. studenog 2011. pa do isplate, u roku od 15 dana. II Odbija se tužiteljev zah... 6.4.2018
Kž 89/2018-4Presudom Općinskog suda u Dubrovniku broj K-450/13 od 1. prosinca 2017. godine, okrivljena G. V. R. proglašena je krivom zbog učina kaznenog djela protiv javnog reda - skidanjem i povredom službenog pečata i znaka iz čl. 323. st. 1. KZ/11 te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, uvj... 5.4.2018
Gž 227/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku M. Ć., iz Z., V. 61/3, OIB: …, platiti tužiteljici D. B., iz N., V. 11, 52066 A., OIB: …, iznos u visini od 3.500,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate sa zatezno... 5.4.2018
Gž 409/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, odlučeno je: „Odbija se prijedlog predlagateljica  V. V. iz V., T. S.. I. 11, OIB: …i S. M. iz N. N. S., M. G. 2, OIB: …za osiguranje dokaza kao neosnovan.“ Protiv citiranog rješenja žalbu su izjavile predlagateljice pod 1) i 2) (dalje: predlagateljic... 5.4.2018
Gž Ovr 135/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "I. Nastavlja se postupak u ovoj pravnoj stvari te se novim ovršenikom označava S. gradnja d.o.o. u stečaju, N., O. 74, OIB: …, zastupan po stečajnom upravitelju Ž. U. iz I., I. 1c, OIB: …. II. Rokovi koji su zbog prekida ovog ovršnog pos... 5.4.2018
Gž Ovr 160/2018-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "I.              Iz iznosa kupovnine od 565.000,00 kn namiruju se ovršenik Z. K., u iznosu od 563.325,00 kn i ovrhovoditeljica V. R., u iznosu od 1.675,00 kn. II.              Nalaže se računovodstvu ovog suda isplata ovrhovoditeljici iznosa od 10.549,95 kn te... 3.4.2018
Gž Ob 1/2018-2Uvodno označenim rješenjem odbijeno je sudjelovanje B. J. kao umješača na strani tuženika, s obrazloženjem da je tužiteljica 12. siječnja 2009. podnijela tužbu protiv tuženika radi utvrđenja bračne stečevine, da je dana 2. prosinca 2017. B. J. predao podnesak u kojem navodi da stupa u parnicu i da s... 30.3.2018
Kž 40/2018-8Presudom Općinskog suda u Zadru pod brojem K-559/14 od 21. prosinca 2017. godine protiv okrivljenika B. V. je temeljem čl. 452. st. 5. ZKP/08 odbijena optužba zbog učina kaznenog djela protiv časti i ugleda uvredom iz čl. 147. st. 2. KZ/11. Temeljem čl. 149. st. 3. ZKP/08 privatni tužitelj M. M. obv... 29.3.2018
Gž 380/2018-2Uvodno označenim rješenjem nije dopuštena objektivna preinaka tužbe s obrazloženjem da je prema čl. 191. st. 1. Zakona o parničnom postupku («Narodne novine», broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 148/11, 25/13 i 89/14 - dalje ZPP) preinaka tužbe promjena istovjetnosti zaht... 27.3.2018
Gž 758/2016-4Uvodno označenom presudom od 10. studenog 2015. suđeno je kako sijedi: „1. Nalaže se tuženici O. K., OIB: …, da tužitelju K. d. P. d.o.o., OIB: …, isplati iznos od 3.109.160,69 kune uvećano za propisanu zakonsku zateznu kamatu tekuću od 17. lipnja 2014. godine pa do 31. srpnja 2015. godine uvećanjem... 26.3.2018
Gž 365/2018-2Uvodno označenom presudom suđeno je kako sijedi: „Utvrđuje se da je tužitelj stekao pravo vlasništva dijela k.č.br. 2210/1, dijela k.č.br. 2210/8, k.č.br. 2210/10 za cijelo, sve k.o. Š., što je na skici sudskog očevida od 16. veljače 2012. godine izrađenoj od strane stalnog sudskog vještaka I. M. oz... 26.3.2018
Gž 152/2016-5Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se da je ništetna odredba čl. 2. i 7. Ugovora o kreditu koji su stranke zaključile dana 07. lipnja 2005., u dijelu u kojem je određena promjenjivost redovne kamatne stope u skladu s promjenama Odluke o kamatnim stopama Z. banke d.d.... 23.3.2018
Gž Ovr 133/2018-3Pobijanim rješenjem odlučeno je: „I. Založnom vjerovniku C. b. d.d., Z., OIB:… kao ponuditeljici, dosuđuju se nekretnina i  to: čest.zem. 481/22, u naravi poslovna zgrada površine 5375 m2 i dvor površine 26432 m2, ukupne površine 31807 m2, upisana u zk. ul, 668 k.o. Poličnik kao vlasništvo ovršenik... 23.3.2018
Gž 311/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Odbija se kao neosnovan prigovor tuženika ad. 5. Z. K. izjavljen protiv rješenja Općinskog suda u Zadru-Stalna služba u Benkovcu pod poslovnim brojem 3-DĆV: P-1082/2015-43 od dana 14. rujna 2017. godine.” Protiv gornjeg rješenja žalbu je izjavio tuženik po... 23.3.2018
Gž 1126/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odbija se prijedlog predlagatelja J. L. O.: … iz S. K., od 03. srpnja 2017.g. za osiguranjem dokaza kao neosnovan." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj pobijajući ga zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pog... 22.3.2018
Gž Ovr 21/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I.              Ovrhovoditelju K. M.-B.iz Č., OIB … se odmjerava naknadno nastali trošak ovršnog postupka nastao nakon donošenja rješenja o ovrsi broj: Ovr-1245/16-3 od 19. siječnja 2017. u iznosu od 7.981,30 kuna II.              Odbija se... 21.3.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(104) 2017(176) 2016(72) 2015(73)
2014(66) 2013(12) 2012(19) 2011(13)
2010(19) 2009(11) 2008(3) 2007(1)
1999(3) 1998(1) 1997(1) 1994(1)

Vrsta odluke

Presuda(257)
Presuda i rješenje(79)
Rješenje(234)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(391)
KAZNENI ODJEL(10)


Grad

< SviZadar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite