Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Zadar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 399)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
K 26/2013-124Županijskog državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv optuženih: I - V. B. i II - K. Š. pod brojem KT-22/94 od 20. lipnja 1995. godine, zbog kaznenih djela iz čl. 215. st. 5. u svezi st. 3. i 1. KZ RH. Nakon održane rasprave ŽDO u Zadru sada pod brojem DO-K-35/98 od 31. ožujka 1999. g... 20.11.2017
Gž 3607/2014-2Uvodno označenim rješenjem prvog stupnja riješeno je: „I. Odbija se zahtjev tuženika za osiguranje parničnih troškova. II. Postupak će se nastaviti prije nego što ovo rješenje postane pravomoćno.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tuženik iz razloga što se pogrešno polazi od toga da je tuže... 17.11.2017
Gž 1723/2015-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbija se prigovor nasljednika A. K., te se u cijelosti održava na snazi rješenje o nasljeđivanju posl. broj O-1406/09, UPP-OS-147/09-2 od 16. prosinca 2010. doneseno po javnom bilježniku N. M. u Z..“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavil... 15.11.2017
Gž 1247/2016-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „Općinski sud u Puli-Pola, oglašava se nenadležnim za postupanje po prijedlogu od 5. rujna 2016. godine za provođenje ostavinskog postupka iza pok. F. B..“ Protiv navedenog rješenja žalbu su izjavili nasljednici, iz svih žalbenih razloga, s pri... 13.11.2017
Gž 36/2017-22 23 Gž-36/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja H. telekom d.d. iz Z., R. F. M. br. 9, OIB: …,  zastupanog po zakonskom z... 13.11.2017
Gž Ovr 455/2017-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbacuje se prijedlog za ovrhu od 2. veljače 2017., kao nedopušten.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj, iz svih žalbenih razloga, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači. U žalbi navodi kako je u prijedlogu za ovr... 13.11.2017
Kž 349/2017-3Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj K-561/17 od 2. studenoga 2017. godine okrivljeniku Š. B. je temeljem odredbe čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, produljen je istražni zatvor, koji može trajati do pravomoćnosti presude, a nakon pravomoćnosti presude najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju n... 13.11.2017
Gž Ovr 409/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika od 19. travnja 2017. godine za odgodu ovrhe kao i prijedlog za protuovrhu s obrazloženjem da je pravomoćnim rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-1993/2016 od 17. studenog 2016. godine sud je odredio ovrhu radi ispražnjenja i predaje u posjed nekretni... 26.10.2017
Gž Ovr 470/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Ovrhovoditelju se priznaje daljnji trošak ove ovrhe u iznosu od 115,20 kuna pa se poziva ovršenica da trošak podmiri, u roku od 8 dana, dok se odbija kao neosnovan zahtjev za naknadom troška u iznosu od 119,20 kuna.ˮ Protiv gornjeg rješenja... 24.10.2017
Gž Ovr 444/2017-2Osporavanim rješenjem odlučeno je: "O d b i j a  s e   prijedlog ovršenice S. M. iz N., OIB:…, zastupane po punomoćnici V. Š., odvjetnici iz N., od 18. svibnja 2017. godine za odgodu ovrhe, u ovoj ovršnoj stvari kao neosnovan." Protiv rješenja žalbu je izjavila ovršenica navodeći da je predmet ovrh... 23.10.2017
Gž 1000/2017-27-2 23 Gž-1000/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja zavoda, OIB:… , zastupanog po zakonskom zastupniku, protiv tuženice M... 20.10.2017
Gž 1029/2017-2Uvodno označenim rješenje prvostupanjskog suda riješeno je: „Nalaže se tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 4.287,00 kn u roku od 15 dana dok se u preostalom dijelu preko dosuđenog iznosa, a do zatraženog iznosa od 15.625,00 kn tuženik odbija sa svojim zahtjevom za naknadom troš... 19.10.2017
Gž Ovr 468/2017-3Pobijanim rješenjem odlučeno je: „I. Založnom vjerovniku C. b. d.d., Z., OIB:… kao ponuditeljici, dosuđuju se nekretnina i to: čest. zem. 481/22, u naravi poslovna zgrada površine 5375 m2 i dvor površine 26432 m2, ukupne površine 31807 m2, upisana u zk. ul, 668 k.o. P. kao vlasništvo ovršenika za ci... 19.10.2017
Gž Zk 1/2017-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: „I. Odbija se prigovor M. F. iz D., OIB:…, podnesen na rješenje ovog suda posl. broj Z-15934/2016 od 10.08.2016. godine, kao neosnovan.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj, iz svih žalbenih razloga, s prijedlogom da se pobijano rješenje uk... 18.10.2017
Gž 58/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Tuženi E. N. iz Z., G. 7, dužan je na svojoj nekretnini koja se nalazi u Z. na adresi G. 7, katastarske oznake 7644/1 k.o. Z., poduzeti radnje kojima će otkloniti uzrok nekontroliranog otjecanja fekalnih voda i smrada s njegove nekretnine n... 17.10.2017
Gž Ovr 327/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „Iz novčane tražbine po osnovi radnog odnosa za mjesece veljaču, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2010. godine utvrđene u iznosu od 7.576,00 kuna i troškova ovršnog postupka radi namirenja kojih je novčanih... 16.10.2017
Gž 938/2017-2Uvodnom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice M. O. iz K. br. Ovrv-216/12 od 1.6.2012.g. ukida se u cijelosti a kojim se nalaže tuženiku L. J., OIB:…, da namiri tužitelju T. O. d.d. OIB:… novčanu tražbinu ... 13.10.2017
Gž 84/2017-22 23 Gž-84/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E R J E Š E NJ E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja V. d.o.o., OIB:…, zastupanog po zakonskom zastupniku, a ovaj po... 12.10.2017
Gž Ovr 462/2017-2Pobijanim rješenjem od 13. rujna 2016. godine pozvane su O. D. i O. H. na S. kao nasljednici ovršenice preuzmu postupak u ovoj pravnoj stvari, da rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći, počinju za zainteresirane stranke teći u cijelosti iznova od dana dostave prijepisa ovog rješenja te d... 12.10.2017
Gž Ovr 461/2017-2Rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave, ovdje prvog dijela pravomoćnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave od 16. veljače 2000. godine poslovni broj Ovrv-2865/00, koji je po svojoj pravnoj naravi pravomoćni i ovršni platni nalog koji predstavlja valjanu ovršnu ispravu, jer sadrži ... 12.10.2017
Gž 520/2017-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbacuje se žalba tuženice zaprimljena 26. listopada 2016., kao nepravovremena.“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tuženica, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi navod... 10.10.2017
Gž R 5/2017-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: «I. Odbijaju se tužbeni zahtjevi koji glase: ''I. Utvrđuje se da su zaposlenici tuženika H. R. i J. Ž. svojim ponašanjem uznemiravali tužiteljicu na način da su je podvrgli ispitivanju i pritisku, a sve s ciljem da prizna da je namjerno otuđila... 3.10.2017
Gž 2425/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku RTD d.o.o. OIB: …. isplatiti tužiteljici L. L. OIB:71766945821 iznos od 20.000,00 kuna na ime naknade nematerijalne štete zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na ovaj iznos teče od 05. veljače 2013. godine pa do konačne isplate stopi ... 2.10.2017
Gž 3406/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Raskida se ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen dana 03. srpnja 1996. godine između D. M.¹ kao primateljice uzdržavanja i davatelja uzdržavanja D. M.² kao prednika tuženika ad. 1 A.-M. S. R. M., ad 2. K. C. M., ad 3.  I. M. i ad 4. A. M., ovjeren od stra... 26.9.2017
Gž 882/2017-2Uvodno označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „Odbacuje se prigovor stečajnog upravitelja E. M., koji je podnesen u ime i za račun A. R. vl. R. g. u. t.p. u stečaju, Z., D… 2, a protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave pod poslovnim brojem Ovrv-3406/2014, a koje je don... 26.9.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 16 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(125) 2016(62) 2015(64) 2014(66)
2013(11) 2012(19) 2011(12) 2010(19)
2009(11) 2008(3) 2007(1) 1999(3)
1998(1) 1997(1) 1994(1)

Vrsta odluke

Presuda(184)
Presuda i rješenje(54)
Rješenje(156)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(272)
KAZNENI ODJEL(8)


Grad

< SviZadar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite