Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Zadar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 59
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1465)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 513/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbacuje se tužba tužitelja pod prijašnjom oznakom poslovni broj P-14/13 Općinskog suda u Benkovcu, sadašnje oznake P-1985/18 Općinskog suda u Zadru zaprimljena 10. siječnja 2013. godine." Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužite... 30.4.2019
Gž 1193/2017-2Uvodno označenom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. M. iz V. G., poslovni broj Ovrv-1710/15 od 03. prosinca 2015. godine u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 180,97 kn na ime glavnice,... 29.4.2019
Gž 730/2017-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku M. N. da tužiteljici R. H. s osnova naknade imovinske štete plati iznos 5.318,55 kn sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 1.026,04 počevši od 21. svibnja 2013., a ... 29.4.2019
Gž 741/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku Hrvatske ceste d.o.o. OIB … tužitelju K. da F. OIB … isplati iznos od 19.122,84 kn sa zateznim kamatama počevši od 12. lipnja 2017. godine po stopi u smislu čl. 29. st. 2. i 8. Zakona o obveznim odnosima uvećanjem prosječne ... 29.4.2019
Gž Ovr 190/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I.              Na temelju rješenja Ministarstva financija-Porezna uprava, P. ured P., I. P.., Klasa: UP/I-411-01/2012-02/00198, ur.broj: 513-07-11-01-2012-01 od 18. siječnja 2012. koje je postalo ovršno dana 29. veljače 2012., radi osigura... 29.4.2019
Gž Ovr 193/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se prijedlog za ovrhu od 26. veljače 2019. kao neosnovan. II. Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu upis zabilježbe odbijenog prijedloga za ovrhu na 0,2519/100 dijela kč.br. 2365/1, zgrada br. 52 i 1... 29.4.2019
Gž Ovr 158/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Utvrđuje se da je ovrha u ovoj ovršnoj stvari dovršena.ˮ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavila ovrhovoditeljica pobijajući ga zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, uz prijedlog... 26.4.2019
Gž 727/2017-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I.- Utvrđuje se da je tužitelj T. P. OIB.:…, , ulica kbr. 14 od prodavatelja D. B. iz S. T., OIB:… kupio pokretnu-montažnu ugostiteljsku kućicu serijskog broja 003, dimenzija 10mx10m s krovom za cijenu od 150.000,00 kuna. II.- Nalaže se tu... 24.4.2019
Gž Ovr 180/2019-2Rješenjem o ovrsi  suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Obustavlja se ovrha u ovoj pravnoj stvari i ukidaju sve provedene ovršne radnje prema rješenju o ovrsi poslovni broj Ovr-1107/2016-2  od 21.lipnja 21016. i rješenju o ovrsi poslovni broj 72 Ovr-1729/2016-2  od 19.listopada 21016., na nekretnini... 24.4.2019
Gž 540/2018-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda od 14. veljače 2018. odlučeno je: "1. Održava se na snazi  rješenje o ovsi koji je pod poslovnim brojem Ovrv-5131/15, dana 12.studenog 2015.godine donio Javni bilježnik L. M., Š. u dijelu kojim je tuženoj J. H. iz Š., OIB:…., naloženo platiti tužitelju ... 17.4.2019
Gž 871/2017-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Nalaže se ovrhovoditelju M. S., OIB: … iz N. G., K., da ovršeniku G. G. d.o.o., C.,  u stečaju, OIB: …, u roku od 8 (osam) dana naknadi troškove ovršnog postupka u iznosu od 581,50 kn (slovima: petsto osamdeset jednu kunu i pedeset lipa) sa zakonskom zateznom... 16.4.2019
Gž 403/2019-2Uvodno označenim rješenjem d nema stručnog znanja na temelju kojih bi mogao provjeriti ispravnostod 9. lipnja 2016.godineodlučeno je: "Suvlasnička zajednica nekretnina i to čest. zem. 4341, 4342, 4331, 4333, 4338, 4024, 3271 i 2108 sve k.o. S., na kojima su  stranke suvlasnici i to predlagateljica ... 16.4.2019
Gž 444/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Tuženik K. V., OIB: … P. dužan je tužitelju H. u. z. o., OIB …, M. Z. platiti iznos od ukupno 203.125,23 kn, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos od 199.842,00 kn teče od 30.12.2015. ... 11.4.2019
Gž 270/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, suđeno je: „1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Nalaže se tuženiku da tužiteljima isplati s osnova  naknade štete svakome po iznos od 10.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom  propisanom odredbom čl. 29.st.2. ZOO-a i to po stopi od... 11.4.2019
Gž 167/2019-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: «" I.               Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je ništav Sporazum o zasnivanju založnog prava i neposrednom provođenju prisilne ovrhe sklopljen dana 20. srpnja 2005. između P. b. Z. d.d., Z., kao vjerovnika, R. d.o.o. Z., kao du... 11.4.2019
Gž 420/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog radi određivanja privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine tužitelja tako da sud naloži predaju u posjed bjanko zadužnice izdana 27. travnja 2017. koja je ovjerena kod javnog bilježnika B. J. pod brojem ovjere Ov-6303/17 dana 27. travnja 2017. i bja... 10.4.2019
Gž 253/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 8.721,95 kuna sa zateznim kamatama tekućim: - na iznos od 142,52 kn od 11.06.2010., - na iznos od 141,83 kn od 13.07.2010., - na iznos od 142,32 kn od 11.08.2010., - na iznos od 143,49 kn od 11.09.2010., - na iznos... 9.4.2019
Gž 262/2019-4Uvodno označenom presudom odlučeno je: "I - Obvezuju se tuženici V. J. te I. J. solidarno isplatiti tužitelju C. o. d.d. F. Z. iznos od 1.152.137,61 kn, s time da kamata; - na iznos od 168.259, 73 kn teče od 24. listopada 2002.g., do 01. siječnja 2008.g, po godišnjoj stopi od 15%, od 01. siječnja 20... 9.4.2019
Gž Ovr 144/2019-2Uz popratno izvješće ovom sudu na drugostupanjsko odlučivanje dostavljena je žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu od 30. ožujka 2016. poslovni broj Ovr-131/16. Pobijanim rješenjem o ovrsi sud prvog stupnja je na temelju čl. 5. st. 3. Ovršnog zak... 9.4.2019
Gž Ovr 154/2019-2Pobijanim rješenjem odlučeno je: "1 Odbija se kao neosnovan prijedlog predlagatelja osiguranja da se na temelju ovršnih isprava - rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave- Područnog ureda V., Ispostava V. broj klasa: UP/I-411-01/2013-02/01115 Ur. broj: 513-07-16-01-2013-01 od 22.siječnja 201... 5.4.2019
Gž Ovr 422/2018-6Uvodno označenim rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja odlučeno je: »Na temelju pravomoćne i ovršne presude Županijskog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Gž-5519/2015 od dana 16. 05. 2017. godine, a koja je ovršna od dana 21. 07. 2017. g., radi naplate tražbine ovrhovoditelja u novčanom iznosu od -... 4.4.2019
Gž Ovr 479/2018-3Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja odlučeno je: "Temeljem presude Općinskog suda u Rijeci od 30.04.2014.g., posl. broj: P-64/14, koja je postala pravomoćna dana 23.05.2014.g., a ovršna 09.06.2014.g., i izvatka iz zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci za nekretninu upisanu u zk.ul. 250 k.o. Plaš... 4.4.2019
Gž 198/2019-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da u korist nekretnine upisane u z.k.ul. 934 k.o. T., a koja se sastoji od čkbr. 1363/3, oranice u Š. od 1014 čhv ili 3647 m2, kao povlasnog dobra, postoji pravo služnosti kolnika na teret nekretnine upisane u z.k.ul. 1612 k.o.... 4.4.2019
Gž Ovr 149/2019-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I              Stavlja se izvan snage zaključak o predaji od 10. prosinca 2018. II              Oglašava se nevažećom prodaja nekretnine provedena u ovoj ovršnoj stvari na ročištu od 11. listopada 2012. za prodaju usmenom javnom dražbom. ... 4.4.2019
Gž Ovr 519/2018-2Uvodno označenim rješenjem o ovrsi riješeno je: "I. Na temelju ovršne isprave - presude Općinskog suda u Makarskoj br. P-1444/08 od 14. siječnja 2015. godine, O D R E Đ U J E   S E   O V R H A na nekretninama koje u naravi predstavljaju prizemnu kuću, anagrafske oznake u M., kuća u površini od 148 m... 3.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 59 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(129) 2018(340) 2017(308) 2016(210)
2015(259) 2014(124) 2013(17) 2012(24)
2011(14) 2010(19) 2009(11) 2008(3)
2007(1) 1999(3) 1998(1) 1997(1)
1994(1)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Presuda(587)
Presuda i rješenje(195)
Rješenje(677)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(685)
ISTRAŽNI ODJEL(1)
KAZNENI ODJEL(12)


Grad

< SviZadar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite