Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Osijek
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 464)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1302/2018-2Presudom i rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik G. M. iz Z., …, oib …, nalaže se isplatiti tužitelju Š. d.o.o. O., …, oib … iznos od 141.800,00 kn sa kamatama po viđenju S. b. d.d. O., tekućom od dana 26.08.1997. godine do 26.11.1997. godine, zatim o... 13.12.2018
Gž R 140/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odbija se sudjelovanje umješača u ovoj parnici R. H. zastupane po O. d. o. u O., zbog nepostojanja pravnog interesa umješača." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuženik iz razloga označenih u članku 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom ... 12.12.2018
Gž 321/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. P. Č. iz P. posl.br. Ovrv-… od 4. ožujka 2014. godine kojim je naloženo tuženiku E. P. da tužitelju R. l. d.o.o. isplati iznos od 745.885,37 kuna za... 6.12.2018
Gž 649/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A. R.-Z. d.d. koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nekretnina k.č.br. …, cesta površine 267 hvati, upisana u zk.ul. … k.o. P., u naravi autocesta, opće dobro. 2. Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u R. da p... 6.12.2018
Gž 1451/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Zatvara se sudski polog osnovan rješenjem Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj R1-156/06 od 24. veljače 2006." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija nasljednica korisnice pologa A. B. zbog žalbenih razloga navedenih u čl. 353. st. 1. toč.... 30.11.2018
Gž 687/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "Utvrđuje se da tužitelj polaže pravo na obnovu stambene zgrade izgrađene na nekretnini upisanoj u z.k. ul. br … k.o. R. S., na kat.čest. br. …, kuća, dvorište i oranica sa 935 m2  u R. S., … i to njezinim uklanjanjem i izgradnjom nove stambene zgrade. Na... 28.11.2018
Gž 1418/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj F. P. F., OIB … iz R., …, vlasnik nekretnina upisanih u z.k.ul.br. … k.o. R. i to kčbr. … Vinogradi oranica površine 2672 m², što je tužena RH, OIB …,  dužna priznati i trpjeti  brisanje svojih  prava vlasništva u zemljišnoj knj... 22.11.2018
Gž 1188/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „I. Uređuje se međa po zadnjem mirnom posjedu stranaka, između nekretnina predlagatelja P. B., R., …, OIB: …, -          kčbr. … kuća broj … novi … stari sa dvorištem u R. g. od 75 čhv ili 270 m2, -          kčbr. … vrt B. u R. g. od 235 čhv ili 845 m2, -... 21.11.2018
Gž 1343/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Smatra se da je tužba u ovom predmetu povučena. Nalaže se I i II tužiteljima platiti tuženiku prouzročeni parnični trošak u iznosu od 1.750,00 kn u roku od 15 dana." Ovo rješenje pravovremenom podnesenom žalbom pobijaju tužitelji zbog žalbenih razloga ... 19.11.2018
Gž 1723/2017-4Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "1. Utvrđuje se da je odredba čl. 6 Ugovora o kreditu br. … sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini, koji je zaključen 09. lipnja 2005. godine, između N. J. iz R., …, kao korisnika kredita, i H. A. A. B. d.d. Z., ... 15.11.2018
Gž 735/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Tuženik V. K. dužan je platiti tužitelju N. K. iznos od 292.722,68 kn i tužiteljici M. K. iznos od 292.722,68 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. ožujka 2009.g. do isplate po stopi zatezne kamate u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana... 8.11.2018
Gž 1321/2018-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda je riješeno: "Odbacuje se kao nedopušten prijedlog tužitelja za izdavanje potvrde da je stranka koja nije sudjelovala u postupku, a protiv koje je bila donesena odluka, u skladu sa zakonom države koja je odluku donijela, pravilno i pravovremeno pozvana na ra... 8.11.2018
Gž 415/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "O d b i j a    s e  prigovor protivnika osiguranja S. d.o.o. G. P., …, OIB … protiv zaključka F. a., P. B., Služba upisa - upisničko mjesto B. broj UP … od 16. studenog 2015. godine, kao neosnovan." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija proti... 8.11.2018
Gž Ovr 532/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "1. Obustavlja se ovrha. 2. Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda brisanje zabilježbe ovrhe na nekretninama ovršenika S. B. k .č. … kuća br…. sa 204 m2 i dvorište sa 56 m2 k.o. S. D., 1. ETAŽA (E-1)  i 3. ETAŽA (E-3), određene temeljem rješenja o ... 8.11.2018
Gž Ovr 532/2018-3Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "1. Nalaže se ovršeniku da 2. ovrhovoditelju R. H., M. f. - P. u., P. u. I., H. p.,G. k. i L., naknadi daljnji trošak ovršnog postupka u iznosu od 4.645,04 kuna, u roku od 8 dana, dok se s viškom zahtjeva za naknadu troška u iznosu od 2.854,96 kuna 2. ovr... 8.11.2018
Gž R 191/2018-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I              Utvrđuje se da je tužiteljica S. Ć. iz Z., …, izvrgnuta uznemiravanju i diskriminiranju od strane tuženika, čime je povrijeđeno njezino pravo osobnosti i to pravo na dostojanstvo, pravo na čast i ugled te pravo na osobni i obiteljski mir, slije... 8.11.2018
Gž R 370/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 27. lipnja 2017.g. kojom je tuženik M. Z. d.o.o. tužitelju N. V. otkazao Ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme dana 01. siječnja 2014.g. II/ Radni odnos tužitelja N. V.... 8.11.2018
Gž 2316/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je tuženikov prigovor apsolutne nenadležnosti sudova R. H. kao neosnovan. Protiv toga rješenja podnio je pravovremenu žalbu tuženik, pobijajući ga iz svih zakonom dopuštenih razloga, a posebno zbog bitne povrede postupka iz čl. 354. st. 2. t. 11. Za... 6.11.2018
Gž 1015/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "1. Utvrđuje se da je tužena I. L. iz R., …, OIB: … smetala tužiteljicu A. L. iz R., …, OIB: … u posljednjem mirnom i faktičnom suposjedu stana broj 5 koji se nalazi na trećem katu zgrade u R., … koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, h... 6.11.2018
Gž Ovr 568/2018-2Prvostupanjskim rješenjem je riješeno: "Obustavlja se ovršni postupak određen rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-229/15 od 02. ožujka 2015. godine." Protiv tog rješenja žalbu je podnijela ovrhovoditeljica zastupana po Općinskom državnom odvjetništvu u S., Građansko-upravni odjel, zbog pogrešne pr... 5.11.2018
Gž 237/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se  da  Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen dana 1. rujna 2010. kojim je prvotuženica-protutužiteljica N. E. prenijela na drugotuženicu A. E. vlasništvo na nekretninama  upisanim u zk.ul. …, k.o. T. i to kč.br. …, u naravi kuća, dvor i oranic... 25.10.2018
Gž Ovr 71/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja određeno je: "I Utvrđuje se da na mjesto ovrhovoditelja A. b. d.d. iz Z., …, OIB: … stupa novi ovrhovoditelj B. K. d.o.o. iz Z., …, OIB:… te isti nastavlja ovršni postupak umjesto prvobitnog ovrhovoditelja na novčanim sredstvima ovšenika temeljem rješenja o ovrsi Općins... 25.10.2018
Gž Ovr 601/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Stavlja se izvan snage rješenje ovog suda o privremenoj pljenidbi broj Ovr-3600/08-2 od 12. siječnja 2009." Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio ovrhovoditelj zbog žalbenog razloga bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primje... 18.10.2018
Gž 1193/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Nalaže se tuženoj V. M. iz I., da na čest. zem. … zk.ul. … k.o. S. uspostavi prijašnje stanje i to na način da na navedenoj nekretnini u cijelosti poruši građevinski objekt i sve prigradnje, u naravi poljska kuć... 11.10.2018
Gž 238/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: "1/Utvrđuje se da u ostavinsku masu iza pok. I. E. iz D. P. ne ulaze, od stvari popisanih kao ostavinska masa iza pok. u ostavinskom postupku, koji se vodi pred Općinskim sudom u O. pod brojem O-…,  slijedeće stvari: -       ... 11.10.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 19 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(79) 2017(86) 2016(123) 2015(23)
2014(12) 2013(5) 2012(5) 2011(6)
2010(24) 2009(32) 2008(26) 2007(21)
2006(11) 2005(9) 2004(1) 2000(1)

Vrsta odluke

Presuda(249)
Presuda i rješenje(14)
Rješenje(201)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(209)
KAZNENI ODJEL(53)


Grad

< SviOsijek
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite