Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Osijek
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 25
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 617)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1732/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Ovaj se sud proglašava nenadležnim, ukidaju se provedene radnje u postupku i odbacuje se tužba. II Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu parničnih troškova. III Dužni su tužitelji naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 6.250,00 kn, u roku... 8.7.2019
Gž Ovr 684/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina ovrhom određena rješenjem ovog suda Ovr-… od 11. lipnja 2018. se obustavlja. II.  Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu ovoga suda brisanje zabilježbe ovrhe Ovr-… od 11. lipnja 2018. na nekretninama ovršenika up... 4.7.2019
Gž R 244/2019-2Presudom prvostupanjskog suda je odlučeno: "I. Utvrđuje se postojanje tražbine prvog višeg isplatnog reda tužitelja Ž. V., OIB: …, T. N., …, prema tuženiku S. m. iza P. d.o.o. u s., OIB: …, Z., … u iznosu od 384.101,57 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose kako slijedi: - iznos od   ... 4.7.2019
Gž 2150/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju iznos od 7.627,61 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznos od: - 4.943,33 kune od 25. lipnja 2013. do isplate, - 938,14 kuna od 23. srpnja 2013. do isplate, - 586,91 kunu od 27. kolovoza 2013. do isplate,... 2.7.2019
Gž Ovr 850/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se prigovor ovršenika od 12. studenog 2018. protiv rješenja o pristojbi kao neosnovan i potvrđuje rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-4260/2018-7 od 5. studenog 2018." Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio o... 2.7.2019
Gž 1627/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: '' Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja ad. 1 i 2 koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji ad. 1 F. I., OIB: ..., ..., P. te ad. 2 Lj. I., OIB: ..., ..., P., svaki za ½ dijela, stekli valjani pravni osnov za upis prava suvlasništva na nekretnini ... 23.5.2019
Gž R 154/2018-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: '' I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelju R. T. OIB: ... iz Z., ... u radnom odnosu kod tuženika Dječji vrtić M. P. iz Z., ... ravnateljica Dječjeg vrtića M. P., vrijeđanjem, vikanjem, omalovažavanjem te šikaniranj... 23.5.2019
Gž 4/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku H. c. d.o.o. da u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe isplati tužiteljima, L. T. i M. Č., iznos od 32.600,00 kuna, kao i zakonske zatezne kamate koje teku na taj iznos od dana podnošenja tužbe,... 16.5.2019
Gž 747/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Odbacuje se revizija predlagatelja V. J., M. J.ˡ i M. J.² od dana 15. siječnja 2019. godine, kao nedopuštena. II. Odbacuje se prijedlog za imenovanje punomoćnika koji je ovlašteni zastupnik i ima pravosudni ispit, predlagatelja V. J., M. J.ˡ i M. J.² o... 16.5.2019
Gž Ovr 375/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Poziva se pravni slijednik prethodno označenog ovršenika K. M. d.o.o. i to Stečajna masa iza K. M. d.o.o. u stečaju, OIB:…, …, K. S., zastupan po stečajnom upravitelju D. K., OIB:…, da preuzme ovaj ovršni postupak koji se vodi pred ovim sudom pod gornji... 16.5.2019
Gž R 196/2019-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je - kao neosnovan - prigovor tužitelja i potvrđeno rješenje o pristojbi od 12. studenog 2018., poslovni broj Pr-2306/17. Protiv toga rješenja podnio je pravovremenu žalbu tužitelj, pobijajući ga zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Svoje žalbe... 14.5.2019
Gž 834/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja pod toč. I. izreke nastavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari, a pod toč. II. izreke odlučeno je da se ne dopušta sudjelovanje stečajne mase u ovom postupku. Ovo rješenje suda prvog stupnja pravovremeno podnesenom žalbom pobija Stečajna masa iza Z.O.-G. d.o.o. u steča... 13.5.2019
Gž Ovr 378/2019-2Prvostupanjskim rješenjem je riješeno: "I    Odbacuje se prijedlog ovrhovoditelja "Ponovljeni zahtjev za izricanje sudskih penala" podnijet 12. 05. 2017.god." Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj zastupan po pun. K. B., odvjetniku iz I. zbog pogrešne primjene materijalnog prava s prij... 10.5.2019
Gž 260/2017-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: ''I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je ništav (ništetan) Ugovor o darovanju nekretnina od 11.09.2001.g., dodatak tom ugovoru od 07.03.2006.g., te II dodatak od 02.06.2006.g. što mu je tuženica J.-D. D. dužna priznati ili ć... 9.5.2019
Gž 1391/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I              Odbijaju se tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: Utvrđuje se da tuženik, vanknjižni vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, i to poslovnog prostora u Z., ... koji se nalazi u stambeno-poslovno... 2.5.2019
Gž 772/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Proglašava se nedopuštenim postupak izravne naplate, odnosno pljenidba i prijenos na temelju bjanko zadužnice: OV-… od 26.03.2009. godine ovjerene po javnom bilježniku I. H. Ž. iz Z., ukidaju se sve provedene ovršne radnje, te se ovršni postupak obustavlja.... 2.5.2019
Gž 654/2019-2Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I Nalaže se tuženiku R. H., OIB: ..., isplatiti tužitelju M. B., OIB: ..., iznos od 40.000,00 kuna, kao i naknaditi mu parnični trošak u iznosu od 10.190,27 kn, sve sa zateznim kamatama tekućim od 9. siječnja 2019. do isplate, po stopi koja se određuje uveća... 25.4.2019
Gž R 368/2018-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženoj isplatiti tužitelju na ime razlike manje isplaćene plaće bruto iznos od 107.618,00 kn sa zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog iznosa, te trošak postupka od 12.875,00 kn. Ovu presudu pravovremenom podnesenom žalbom pobija tužena zbog žalben... 18.4.2019
Gž 669/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Prihvaća se tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: „Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Puli - Pola, posl. br. Ovr-…, određena rješenjem o ovrsi, posl. br. Ovr-… od 11. srpnja 2016." II. Tuženik je dužan tužitelju naknaditi p... 18.4.2019
Gž 961/2017-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "I/ Tuženik J. C. iz V., ..., OIB: ... dužan je trpjeti pravo osobne služnosti plodouživanja osnovano na nekretnini čkbr. ... oranica na ... površine 527 m2 upisanoj u zk. ul. ... k.o. V. (u osnivanju) u korist tužiteljice Z. C. iz R. ..., OIB: ... te je duž... 18.4.2019
Gž R 141/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja, riješeno je: "Ispravlja se presuda ovog suda broj 20. Pr-620/2016-26 od 25. rujna 2017.  na način da u  izreci  presude, u trećem redu, umjesto  "… 20.212,96  kn",  treba stajati   "… 20.243,68 kn.…" Ovo rješenje, pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuženik zbog pog... 17.4.2019
Gž 559/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Obustavlja se postupak u ovom predmetu." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz razloga označenih u članku 353. stavak 1. točke 1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 8... 15.4.2019
Gž 584/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "UREĐUJE SE međa između nekretnina predlagatelja J. D., OIB: … i Š. D., OIB: …, upisanih u Pl.br. … k.o. O. i to kč.br. … s 475 m2 i kč.br. … s 1737 m2, te nekretnina protustranka Lj. S., OIB: … i A. P., OIB: …, upisanih u Pl.br. … k.o. O. i to kč.br. … s... 15.4.2019
Gž 639/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I.              Tuženik B. S. smetao je tužiteljicu M. S. u zadnjem mirnom i faktičnom posjedu stana na adresi u Z., ..., na način da je zatražio privremenu obustavu isporuke električne energije na unutarnjem priključku EP broj ..., pa je tuženik dužan u... 15.4.2019
Gž R 150/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku, H. z. za m. o., Z., …, OIB: …, da tužitelju L. S. iz Z., …, OIB: …, na ime razlike plaće isplati iznos od 4.051,07 kn bruto sa zakonskom zateznom kamatom obračunatom od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa, osim na iznos poreza na... 12.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 25 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(113) 2018(88) 2017(99) 2016(136)
2015(24) 2014(13) 2013(6) 2012(7)
2011(6) 2010(24) 2009(32) 2008(26)
2007(21) 2006(11) 2005(9) 2004(1)
2000(1)

Vrsta odluke

Presuda(328)
Presuda i rješenje(24)
Rješenje(265)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(319)
KAZNENI ODJEL(58)


Grad

< SviOsijek
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite