Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Osijek
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 210)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2897/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj S. U. iz Z., J. K. 7, OIB: … vlasnik ¼ dijela čest. zem. 3645/5 k.o. C. ukupne površine 773 m2 i ¼ dijela čest. zem. 3695/2 k.o. C. ukupne površine 764 m2, slijedom čega je ovlašten ... 21.9.2017
Gž R 699/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/                Utvrđuje se da su I-tuženik I.N.A.  d.d. Z., OIB: … i II-tuženik D. P., Z., povrijedili pravo tužitelja B. R. iz O., OIB: …, na jednako postupanje - diskriminacijom. II/               Zabranjuje se od strane I i II-tuženika poduzimanje dal... 31.8.2017
Gž 1388/2016-2Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja proglasio se nenadležnim i odbacio tužbu. Ovo rješenje suda prvog stupnja pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj zbog bitnih povreda odredbi parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se ukine i predmet vrati sudu prvog ... 5.6.2017
Gž 229/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužitelji i to: J.Š. iz N., M. M. 9, OIB: …, u 2/9 dijela, B. Š. iz Z., B. C. 24, OIB: …, u 1/9 dijela, K. S. rođ. Š. iz N., P. B. 1, u 1/9 dijela, Z. Š. rođ. Š. iz N., O. K. D. 4, OIB: …, u 1/9 dijela, M. R. rođ. Š. iz Z., H. D. 5, OIB:... 1.6.2017
Gž 2043/2016-6Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Nalaže se tuženici R. H., OIB: …, da tužitelju O. Š. iz B. M., O…, OIB: …, na ime naknade neimovinske štete isplati ukupan iznos od 270.000,00 kuna (dvije stotine sedamdeset tisuća kuna), (i to na ime fizičkih boli 100.000,00 kn, na ime pretrpljenog strah... 4.5.2017
Gž Ovr 122/2017-2Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda određena je ovrha na svim novčanim sredstvima po svim kunskim i deviznim računima banaka ovršenika, radi naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 8.000,00 Eura sa zateznim kamatama od 4. prosinca 2014. do isplate, te ovršnog troška u ukupnom iznosu od 893,90... 7.3.2017
Gž-209/2017-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: 2.3.2017
Gž 154/2017-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja, koji glasi: "Nalaže se tuženiku U. o. d.d. OIB:…, Z., P…, da tužitelju V. B. OIB:…, iz P. isplati novčani iznos od ukupno 7.000,00 kn, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, počev od dana donošenja ove... 23.2.2017
Gž Ovr 71/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Ovrha se odgađa do pravomoćnog okončanja parničnog postupka radi utvrđivanja ništetnosti  ugovora, a koji postupak se vodi kod ovog suda pod poslovnim brojem P-7969/15.“ Ovo rješenje suda prvog stupnja pravodobno podnesenom žalbom pobija ovrhovoditelj zbo... 16.2.2017
Gž 897/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "Utvrđuje se da su tužiteljica P.-Š. S. pok. F., D. S. 2 A, … V., OIB:…, nasljeđivanjem P. M. pok. B., rođ. P. žene F. stekla vlasništvo čest. zem. 413/6 u naravi oranica površine 541 m2, te na temelju ugovora o zamjeni sa P. A. pok. K. pravnu osnovu za st... 19.1.2017
Gž R 614/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Utvrđuje se da je redoviti otkaz ugovora o radu zaključen na neodređeno vrijeme dana 19. siječnja 2010., zbog skrivljenog ponašanja radnika, od 20. ožujka 2015. koji je tuženik H. r. iz Z…, OIB: …, a k... 19.1.2017
Gž 62/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Nalaže se tuženima da tužiteljici solidarno naknade neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u iznosu od 35.000,00 kn (tridesetpettisućakuna) sa zateznom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za pet postotnih poena a teku... 19.1.2017
Gž 1887/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Nalaže se I i II tuženiku solidarno isplatiti tužitelju iznos od 48.620,00 kn sa zateznim kamatama tekućim na iznos od 45.500,00 kn počevši od 11. ožujka 2011.g. pa do isplate, a na iznos od 3.120,00 kn počevši od 15. srpnja 2016.g. pa do isplate i to ... 17.10.2016
Gž 1685/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I/ Utvrđuje se da pravna radnja - Ugovor o kupoprodaji nekretnine od 7. listopada 2013. godine broj ovjere: OV-9448/13 od 9. listopada 2013. godine sklopljen između I-tuženika M. M. iz O., Ulica k. P. S. ... 13.10.2016
Gž 938/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se kao neosnovan u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužitelj S. S. iz Z., S. 119, OIB: …, dosjelošću stekao vlasništvo nekretnine i to oranice Ž. u T., koja se nalazi na zk.č.br. 2820/11, upisane u zk.ul.br. 13274 ... 6.10.2016
Gž R 546/2016-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 9.369,00 kn sa zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog iznosa u razdoblju od 16. prosinca 2011. do 16. siječnja 2013. godine. Ovu presudu pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuženik zbog žalbenih razloga nave ... 29.9.2016
Gž 1655/2016-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: " Odbija se tužitelj s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Proglašava se da je ovrha određena rješenjem Općinskog suda u Osijeku br. Ovr-259/11 od 11. veljače 2011. godine, potvrđenog rješenjem Županijskog suda u Osijeku broj Gž-2832/11 od 2 ... 22.9.2016
Gž 1714/2016-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Iza pokojnog Š. M., sina P., poljoprivrednik, B. M. 36/6, rođenog 4. kolovoza 1913.godine, a umrlog dana 13. ožujka 1986. godine, državljana Republike Hrvatske, I Utvrđuje se da u sastav ostavinske imovine pripada kao naknadno pronađena imovina i: ... 19.9.2016
Gž Ovr 461/2016-4Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da se nastavlja ovrha u ovoj pravnoj stvari (pod toč. I. izreke), kao i da se obustavlja ovrha temeljem odredbi čl. 196. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15., u daljnjem tekstu: SZ), te da će se po pravomoćnosti ovog rješenja predmet ustupiti nadlež... 19.9.2016
Gž 1458/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Proglašava se da ovrha u predmetu Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima, prema rješenju o ovrsi broj Ovr-2385/13 od 8. siječnja 2014. nije dopuštena u odnosu na potraživanja tuženika koja se odnose na iznos glavnice od 576,00 kn zajedno ... 15.9.2016
Gž 565/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužba tužitelja od 17. listopada 2011. godine povučena (toč. I.). Pod toč. II. izreke naloženo je tužitelju da solidarno naknadi parnični trošak I do XXIII-tuženicima, te XXV do LXIV-tuženicima u iznosu od 8.437,00 kn, u roku od 15 dana. Ovo rješe ... 15.9.2016
Gž 701/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika D. F.-K. iz V. broj Ovrv-5130/2015 od 10.08.2015. godine. II Svaka stranka snosi svoje troškove." Ovu presudu suda prvog stupnja pravovremeno podneseno ... 12.9.2016
Gž Ovr 734/2016-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima. Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija ovrhovoditelj, iz razloga označenih u čl. 353. st. 1. t. 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., ... 8.9.2016
Gž R 23/2016-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I/ Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom a koji glasi: " Nalaže se tuženiku da tužitelju na ime razlike u plaći plati bruto iznos od 27.315,52 kn sa kamatom po eskontnoj stopi HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekuć ... 5.9.2016
Gž R 516/2016-2Presudom i rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "1. Nalaže se tuženiku P. d.d. R., R. 29, OIB: …, da tužiteljici M. O. iz K., K. 73, OIB: …, isplati na ime neimovinske štete iznos od 8.500,00 kn (slovima:osamtisućapetstokuna) s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja, sukladno Zakonu ... 1.9.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 9 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(12) 2016(38) 2015(19) 2014(7)
2013(1) 2012(3) 2011(5) 2010(24)
2009(32) 2008(26) 2007(21) 2006(11)
2005(9) 2004(1) 2000(1)

Vrsta odluke

Presuda(110)
Presuda i rješenje(6)
Rješenje(94)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(118)
KAZNENI ODJEL(52)


Grad

< SviOsijek
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite