Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Osijek
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 536)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1059/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I/ Nalaže se tuženiku O. b. H. d.d., Z., … 3, OIB …, pravnom slijedniku B. P. C. d.d., da plati tužitelju D. C. iz T., …, OIB …, iznos od 43.779,67 kuna, (slovima: četrdesetitritisućesedamstosedamdesteidevetkunaišezdesetisedamlipa) zajedno sa zakonskim z... 27.3.2019
Gž Ovr 81/2019-2Na temelju ovršne isprave, presude  Općinskog suda u Varaždinu broj P-… od 14. veljače 2017. godine koja je postala pravomoćna 8. studenog 2017. godine i ovršna 14. veljače 2018. godine jer je potvrđena presudom Županijskog suda u Karlovcu broj Gž-… od 8. studenog 2017. godine, po prijedlogu ovrhovo... 25.3.2019
Gž Ovr 81/2019-3Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''Odbacuje se prijedlog 1. ovršenika B. Z., 2. ovršenice B. J. i 3. ovršenika Č. I. za korištenje nekretnine kao najmoprimac nedopušten.'' Navedeno rješenje ovršenik Z. B. pobija pravovremeno izjavljenom žalbom zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, ... 25.3.2019
Gž 485/2019-4Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj R. H., OIB …, vlasnik nekretnina upisanih u z.k. ulošku broj … k.o. G. i to: - kčbr. … npl. K. površine 243 čhv, - kčbr. … npl. K.površine 266 čhv, - kčbr. … npl. K. površine 1 kj 810 čhv, - kčbr. … npl. K. površine 730 čhv, - k... 22.3.2019
Gž Ovr 192/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I/ Odbija se prijedlog ovršenika od 10. prosinca 2018. godine za odgodom izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate pred Financijskom agencijom temeljem ovršne isprave - Presude Vrhovnog suda Republike Hrvaste poslovni ... 20.3.2019
Gž R 222/2018-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno : "I Odbija se tužitelj s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da ugovor o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Klasa: …, Ur. broj: … koji je sklopljen 25. travnja 2017. između tužitelja J. M.-M. kao vlasni... 18.3.2019
Gž 372/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Priznaje se presuda Privrednog suda u Novom Sadu, broj: 2. P. 161/2017 od 21. prosinca 2017., pravomoćna i ovršna 1. veljače 2018., a koja glasi: "Obvezuje se tuženik isplatiti tužitelju svotu od 3.131.680,38 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počevši ... 14.3.2019
Gž R 404/2017-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I/ Usvaja se dio tužbenog zahtjeva koji glasi: "I/ Nalaže se tuženiku A. Z. d.d. iz Z., …, (OIB: …), isplatiti tužiteljici F. R. iz V., …, OIB: …, iznos od 805.757,92 kn, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na pojedine iznose kako slijedi: - za ve... 7.3.2019
Gž 342/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja određeno je: "I. Prekida se ostavinski postupak iz pok.  B.  T., …, Z. II. Upućuju se Lj. D. , …, O. da u roku od 30 dana pokrenu parnicu radi utvrđivanja sastava ostavine odnosno radi utvrđivanja okolnosti  da je darovanjem nekretnine upisane u zk. ul. br. … k.o. Z. č... 7.3.2019
Gž 99/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, oglašava se stvarno nenadležnim za suđenje u parničnom predmetu br. Pn-160/2018, po tužbi tužitelja Z. š. r. u. S., protiv tuženika R. H., radi utvrđenja i naknade štete. Po pravomoćnosti ovoga rješenja, ... 7.3.2019
Gž Ovr 169/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odbija se prijedlog za ovrhu od 19. studenog 2019. godine." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN br. 148/11. - pročišćeni tekst, 25/13., 28/13.) - da... 7.3.2019
Gž 111/2019-2Presudom suda prvog stupanja suđeno je: "I  Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženicima D. M. V. i A. M. da tužitelju B. B. solidarno plate 10.661,26 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom po eskontnoj stopi HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo teku... 4.3.2019
Gž 245/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. V. iz O. pod poslovnim brojem Ovrv-…. od 21. svibnja 2018. tako da isti sada glasi: "Nalaže se ovršeniku namiriti ovrhovoditelju tražbinu u iznosu od 2.477,37 ... 4.3.2019
Gž 141/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I/ Odbacuje se prijedlog predlagatelja za otvaranje sudskog depozita. II/ Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se dostaviti na odlučivanje Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, na postupanje u okviru predmeta O-…." Ovo rješenje pravovremeno podneseno... 28.2.2019
Gž R 12/2019-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno : "Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nedopuštena i ništetna Odluka tuženika donesena na 131. sjednici Vijeća A. održane elektroničkim putem od 19. veljače 2018. godine do 26. veljače 2018. godine, kojom se prihvaća prije... 28.2.2019
Gž R 43/2019-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena odluka o redovnom otkazu ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika od 27. travnja 2016. II. Nalaže se tuženiku u roku od 8 (osam) dana vratiti tužiteljicu na posao sukladno ugovoru o radu od 31. prosinca 201... 28.2.2019
Gž 328/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Tuženik R. H. dužna je platiti tužitelju J. C. iz Z., … iznos od 7.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancij... 27.2.2019
Gž 1490/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Odbijaju se  tužitelji, s tužbom i tužbenim zahtjevom, a koji glasi: " I/  Nalaže se tuženiku, Z. B. d.d.  Z., … OIB: … da I-tužiteljici  N.  H.  iz V.,  …, OIB: … isplati  46.404,00 kuna zajedno sa  zateznim kamatama  koja: -          na iznos od 1.2... 21.2.2019
Gž 1420/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja, a koji glasi: „I. Utvrđuje se da su tužitelji 1/N. S. ud B. rođ. B. pok. L., 2/N. S. pok. B., 3/ R. S.-A. rođ. S. pok. B., 4/H. M. rođ. S. pok. B. i 5/ V. L. rođ. S. pok. B., suvlasnice za... 21.2.2019
Gž R 267/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I./ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. M. iz Z., …, OIB: …, koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju D. M. od 26. listopada 2015. koju je dao tuženik H. r., te da radni odnos tuži... 21.2.2019
Gž Ovr 26/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odgađa se izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava ovršenika A. P. na temelju osnove OV-…, ovršenice M. P. na temelju osnove OV-… i ovršenice S. P. Š. na temelju osnove OV-… do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi pred ... 21.2.2019
Gž 313/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. o. k. d.d. isplatiti tužitelju C. J. K. iznos od 12.726,76 kuna, zajedno sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godin... 19.2.2019
Gž Ovr 155/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Nastavlja se postupak u ovoj pravnoj stvari u odnosu na I. ovršenika II. O b u s t a v lj a  se ovrha u ovome predmetu u odnosu na I. ovršenika." Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio ovrhovoditelj zbog bitnih povreda odredaba parničnog ... 18.2.2019
Kžzd 39/2018-6Presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 5. srpnja 2018., poslovni broj Kzd-2/2018-11 opt. N.Č.proglašen je krivim za učin dva kaznena djela protiv braka, obitelji i djece - povrede dužnosti uzdržavanja iz čl. 172. st. 1. i 2. KZ/11, pa je temeljem čl. 172. st. 2. KZ/11 optuženiku za svako kazneno dj... 15.2.2019
Kžzd 6/2019-4Presudom Općinskog suda u Varaždinu br. Kvm-80/2018-22 od 20. studenog 2018., na temelju čl. 564. st. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 - dalje u tekstu ZKP/08) prema os. M.H.opozvana je uvjetna... 15.2.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 22 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(55) 2018(85) 2017(90) 2016(126)
2015(23) 2014(13) 2013(6) 2012(7)
2011(6) 2010(24) 2009(32) 2008(26)
2007(21) 2006(11) 2005(9) 2004(1)
2000(1)

Vrsta odluke

Presuda(281)
Presuda i rješenje(20)
Rješenje(235)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(274)
KAZNENI ODJEL(58)


Grad

< SviOsijek
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite