Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Osijek
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 18
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 427)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 963/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''M. P., pok. G., proglašava se umrlom. Kao dan smrti protustranke M. P., pok. G., uzima se 29. kolovoza 2004.'' Navedeno rješenje protustranka zastupana po posebnom skrbniku pobija pravovremeno izjavljenom žalbom zbog bitne povrede odredaba postupka, nepotp... 24.9.2018
Gž 905/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. O d b i j a   s e   prijedlog predlagatelja za amortizaciju isprave, kao neosnovan. II. Nalaže se predlagatelju Z. D. da naknadi protustranci A. f. d.o.o. trošak postupka u iznosu od 625,00 kn (slovima: šestodvadesetipetkuna), u roku od 15 dana, dok ... 21.9.2018
Gž 699/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Utvrđuje se da je tužiteljica F. M. ž. A. rođ. B. pk. I., L…, OIB: …, temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju, zaključenog sa svojim ocem B. I. pk. A. dana 31. ožujka 1994. godine, ovjerenog kod Općinskog suda u Š. pod posl. br. RII-…, stekla vlasništvo t... 20.9.2018
Gž Ovr 131/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja određeno je: "I. U ovoj ovršnoj stvari obustavlja se ovrha na suvlasničkim dijelovima nekretnine ovršenika Ž. R., OIB: …, iz Č… upisanih u: A) podulošku br. … k.o. Č., stan br. 26 na VI. katu, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, smočnice, hodnika, kupaonice sa WC-om, u... 20.9.2018
Gž Ovr 477/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbija se prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 11. lipnja 2018.g. radi ponovnog smetanja posjeda. II. Odbija se ovrhovoditelj sa zahtjevom za naknadom troška u iznosu od 984,00              kn, kao neosnovan." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalb... 20.9.2018
Gž Ovr 463/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Odbacuje se kao nepravodoban ovršni prijedlog od 2. kolovoza, 2016. '' Navedeno rješenje ovrhovoditeljice pobijaju pravovremeno izjavljenom žalbom zbog pogrešne primjene odredbi Ovršnog zakona kao i odredbi Zakona o parničnom postupku. Predlažu da se rješ... 19.9.2018
Gž R 408/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je odlučeno: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. G. koji glasi: "I. Utvrđuje se da je Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu od 17. lipnja 2016. nezakonita i nedopuštena te se utvrđuje da je Odluka sa obrazloženjem broj :HLOD-… od 14.7.2016. kojom se odbija Zaht... 13.9.2018
Gž R 218/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je nedopuštena  Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu od 3. siječnja 2017., Klasa: …, Ur.broj: …, kojom je tuženik Z. za j. z. O.-b. ž. iz O…, OIB: …, otkazao tužiteljici M. P. iz O…, OIB: …, Ugovor o radu na... 13.9.2018
Gž 1124/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda naloženo je tužitelju da tuženiku plati parnični trošak u iznosu od 72.112,50 kn u roku od 15 dana. To rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz svih žalbenih razloga označenih u čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91... 13.9.2018
Gž Ovr 508/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbacuje se žalba ovršenika protiv zaključka od 22. studenog 2017. godine." Ovo rješenje pravovremenom podnesenom žalbom pobija ovršenik zbog žalbenog razloga koji sadržajno odgovara čl. 353. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ ... 13.9.2018
Gž 1009/2018-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I. Nalaže se tuženoj R. Lj. iz H, R. S. (ranije iz R., B…), OIB:…, da prizna tužitelju R. P. iz R., B…, OIB:…, pravo vlasništva na 1/2 dijela k.č. .. oranice sa 137 m2 iz zk.ul. … k.o. B., upisanog kao vlasništvo R. Lj. žene P. iz R., B…, te da tužitelju... 7.9.2018
Gž 1699/2017-3Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Utvrđuje se postojanje tužiteljeva potraživanja prema tuženoj u iznosu od 9.025,94 kn. II. Utvrđuje se nepostojanje potraživanja tužene prema tužitelju u vrijednosti od 2.564,92 kn. III. Nalaže se tuženoj u roku od 8 dana  isplatiti tužitelju ukupan i... 6.9.2018
Gž 974/2017-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno : "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Lj. M. iz Š., Posl.br. Ovrv-… od 16. siječnja 2013.g. u dijelu koji glasi: „Na temelju računa R2 br. 09/12 od 02.05.2012.g. nalaže se ovršeniku Lj. S. iz Z…, prije Š…, OIB: …, ... 5.9.2018
Gž R 289/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/  Nalaže se tuženiku T. d.d., Z…, OIB: … da tužiteljici D. P. iz Z…, OIB: … na ime nezakonito uskraćenih isplata plaća isplati iznos od 1.816,81 kn i to: - na iznos od 375,65 kn sa zakonskom zateznom kamatom počevši od 10.06.2009. do isplate; - na iznos... 30.8.2018
Gž R 163/2017-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužiteljica sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tuženik HP-H. p. d.d. Z…, u periodu od 27. lipnja 2008. godine do dana donošenja ove Odluke, sustavno uznemiravao i diskriminirao te teško povrijedio prava osobnosti tužiteljice... 23.8.2018
Gž 820/2018-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: ' I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. P. poslovni broj Ovrv-345/17 od 9. lipnja 2017. godine u dijelu kojem se tuženiku L. P. ... 12.7.2018
Gž 182/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se ništetnom i bez pravnog učinka dio odredbe čl. 9.stavak 1. Ugovora o kreditu broj B3 od 24. ožujka 2006. godine a koji dio odredbe glasi: "… promjenjiva, a utvrđuje se Odlukom o visini kamatnih stopa i... 6.7.2018
Gž Ovr 283/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda određena je predložena ovrha. Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija ovršenik ne navodeći zakonske žalbene razloga označene u čl. 353. st. 1. toč. 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 2/07... 29.5.2018
Gž 584/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: „I. Obustavlja se izvanparnični postupak radi utvrđenja načina korištenja zajedničke stvari, koji se kod naslovnog suda vodi pod gornjim posl. brojem.“ Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija predlagatelj ne navodeći žalbene razloge iz čl. 353... 28.5.2018
Gž 645/2018-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "U ostavinu iza pok. B. K. iz P…, OIB …, vraća se dar učinjen tuženici M. K. iz P…, OIB … na temelju Ugovora o darovanju od 13.6.1996. i to u pogledu stana na II. katu zgrade u P., P…i T…, sagrađene na kč... 24.5.2018
Gž 2355/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A. R. koji glasi: „1. Proglašava se u cijelosti nedopuštenom ovrha koja se kod Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji vodi pod posl, brojem: Ovr-6000/2015, kojom se ovlašćuje ovrhovoditelja da o trošku ovrš... 10.5.2018
Gž 2363/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Ovaj sud oglašava se nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, ukidaju se provedene radnje u postupku te se odbacuje tužba." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede odred... 10.5.2018
Gž 2471/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Ovaj sud proglašava se nenadležnim, te se odbacuje tužba tužitelja zaprimljena na ovome sudu dana 21. srpnja 2017. g.'' Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz razloga označenih u čl. 353. st. 1. t. 1, 2. i 3. Zakona o parničnom po... 10.5.2018
Gž Ovr 271/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odbacuje se prijedlog ovrhovoditelja od 21. prosinca 2017. godine kao nedopušten. Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija ovrhovoditelj navodeći određene razloge iz članka 353. st. 1. toč. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/... 10.5.2018
Gž 330/2018-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I -               Nalaže se tuženoj da tužiteljici isplati iznos od 18.370,23 kuna (slovima: osamnaest tisuća tristo sedamdeset kuna dvadeset tri lipe) zajedno sa zateznom kamatom tekućom od 30. kolovoza 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine po stopi od 7... 8.5.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 18 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(48) 2017(84) 2016(123) 2015(23)
2014(12) 2013(2) 2012(4) 2011(6)
2010(24) 2009(32) 2008(26) 2007(21)
2006(11) 2005(9) 2004(1) 2000(1)

Vrsta odluke

Presuda(231)
Presuda i rješenje(14)
Rješenje(182)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(173)
KAZNENI ODJEL(53)


Grad

< SviOsijek
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite