Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Osijek
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 28
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 687)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 1305/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Obustavlja se ovrha određena Rješenjem o ovrsi ovog suda broj Ovr-... od 13. prosinca 2010. godine u odnosu na nekretninu upisanu u zk.ul.broj ... k.o. S. B. te se ukidaju sve provedene radnje. II. Određuje se brisanje zabilježbe ovrhe na nekretninam... 18.11.2019
Gž 441/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužiteljice G. M. iz Z., ..., OIB: ... i J. B. iz Z., ..., OIB: ... vlasnice nekretnine oznake čest. ... k.o. B. u zemljišno knjižnom ulošku broj ... k.o. B., i to svaka u suvlasničkom udjelu od ½ dijela što su tuženici dužni priznati i t... 14.11.2019
Gž 3010/2019-2Rješenjem o nasljeđivanju suda prvog stupnja riješeno je: "Iza pokojnog M. R. pok. M., MBG: ..., umirovljenika iz S., rođenog dana 1. rujna 1937. godine, a umrlog dana 6. kolovoza 2008. godine, državljanina Republike Hrvatske. I              Utvrđuje se da njegovu ostavinu sačinjavaju: NEKRETNINE ... 14.11.2019
Gž Ovr 1247/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "R J E Š E N J E o privremenoj mjeri I/ Usvaja se prijedlog predlagatelja osiguranja te se radi određivanja privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine - prava na korištenje grobnog mjesta predlagatelja osiguranja N. V. iz O., ..., OIB: ..., zabra... 14.11.2019
Gž 2376/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, te će nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Z.. Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužiteljica zbog žalbenih razloga iz čl. 353. ... 11.11.2019
Gž R 425/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbija se sudjelovanje umješača Financijske agencije te R. H. u ovoj parnici zbog nepostojanja pravnog interesa umješača." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuženik iz razloga označenih u članku 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom post... 5.11.2019
Gž Ovr 1225/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je ovrha na plaći u ovoj pravnoj stvari dovršena. Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija ovrhovoditelj iz razloga označenih u članku 353. stavak 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku (''Narodne novine'' broj 53/91, 91/92, 112/99, 88... 31.10.2019
Gž Ovr 1029/2019-5Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I/ Nalaže se ovršenikovom dužniku P. h. c. e. p. O., ..., kao poslodavcu ovršenika Lj. O., da ovrhovoditelju namiri tražbinu u iznosu od 5.366,55 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i to: -po rn. br. 101503 iznos od 3.795,79 kn od 15.4.1999. pa do... 25.10.2019
R1 7/2019-2Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, rješenjem poslovni br. Ovr-... proglasio se nenadležnim pozivom na odredbu čl. 134. Ovršnog zakona ("Narodne novine", br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17., dalje OZ), s obzirom da ovršenik ima prijavljeno prebivalište na području Đ.. Općinski... 24.10.2019
Gž 1535/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženicima T. P. iz Z., ..., OIB: ... i A. P. iz Z., ..., OIB: ..., da solidarno plate tužitelju T. d.o.o. Z., ..., OIB: ... iznos od 15.444,31 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koj... 22.10.2019
Gž 2098/2019-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I               Nalaže se tuženiku s naslova naknade štete isplatiti tužiteljici iznos od 9.445,00 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 28. veljače 2014. godine do isplate, u visini koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrv... 22.10.2019
Gž Ovr 1239/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda prijedlog za ovrhu je odbijen. Protiv tog rješenja žalbu su pravovremeno izjavili ovrhovoditelji zbog žalbenog razloga iz čl. 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08.... 21.10.2019
Gž R 423/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijeno je sudjelovanje umješača Financijske agencije i R. H. u ovoj pravnoj stvari, zbog nepostojanja pravnog interesa umješača. Ovo rješenje suda prvog stupnja pravovremeno podnesenim žalbama pobijaju tuženica i R. H.. Tuženica osporava rješenje suda prvog stupnja n... 18.10.2019
Gž R 274/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka  o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 12. siječnja 2016.g. II. Nalaže se tuženiku  B.  d.o.o., OIB:  ... iz G., ..., vratiti tužitelja M.  M., OIB: ...,  iz G., ..., na radno mjesto koje je obavljao prije donošenja Od... 17.10.2019
Gž 2551/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da u korist č.zem. ... stojna kuća pov. 162 m2 i dvor pov. 346 m2 k.o. S. kao povlasnog dobra postoji pravo služnosti puta označenog i omeđenog kao lik A-B-C-D-E-F-G-H-A pov. 30 m2 sve sukladno skici vještaka P. G. V 136/2018, a na teret zemlji... 17.10.2019
Gž 2858/2019-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " 1/ Nalaže se tuženiku I. I. predati tužitelju E.&S. B. d.d.  nekretninu upisanu u z.k.ul. br. ..., k.o. ... B.-T., ukupne površine 1715 m2, koja se sastoji od čest.kat.br. ..., opisane kao kuća i dvorište, površine 859 m2 i čest.kat.br. ... opisane kao kuć... 17.10.2019
Gž R 2/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/               Utvrđuje se da je tuženik H. V., p. o. za u. v., svojim ponašanjem i postupcima prema tužiteljici, posebice onemogućavanjem osnovnih sredstava za rad tužiteljici, onemogućavanjem izvršavanja poslova njezinog radnog mjesta koordinatora u Služb... 17.10.2019
Gž R 444/2019-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o otkazu Ugovora o radu tuženika H. g. k., Z., ..., OIB: ..., broj I-... od 25. siječnja 2006., kojim se otkazuje Ugovor o radu od 26. veljače 1996. tužitelju S. P. iz Z., ..., OIB: ..., zbog osobno uvjetovanih razloga ... 17.10.2019
Kžzd 49/2019-6Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu opt. I. Z. proglašena je krivim zbog počinjenja kaznenog djela zanemarivanje obveze ishrane - opisano u čl. 196. st. 1. Krivičnog zakona Republike Češke broj 40/2009 Zbirke zakona za koje je temeljem čl. 196. st. 1. Krivičnog zakona Republike Češk... 17.10.2019
Kž 329/2019-2Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Vukovaru proglašena je krivom optužena I. L. zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda - klevete iz čl. 149. st. 1. KZ/11, te je temeljem čl. 3., 41., 42. st. 1. i 149. stavak 1. KZ/11 osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 20 (dvadeset) dnevnih izno... 11.10.2019
Gž Ovr 655/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbacuje se žalba ovršenika nakon proteka roka, podnesena dana 10. listopada 2018. godine. II Odbija se prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe podnesen dana 10. listopada 2018.godine." Protiv toga rješenja podnio je pravovremenu žalbu ovršenik, pobijaju... 10.10.2019
Gž Ovr 655/2018-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda utvrđeno je da je ovrha u ovoj pravnoj stvari dovršena. Protiv toga rješenja podnio je pravovremenu žalbu ovršenik, pobijajući ga iz svih zakonom dopuštenih razloga tvrdnjom da je nezakonito i s prijedlogom da drugostupanjski sud ukine pobijano rješenje i vr... 10.10.2019
Gž R 408/2019-4Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "1. Utvrđuje se da je Odluka o  otkazu Ugovora o radu ravnatelja donesena po Upravnom vijeću tuženika temeljem odredbe čl. 107. st.1 Zakona o radu redoviti otkaz Ugovora o radu od  30.4.2011. , nedopuštena i nezakonita , te se ista poništava pa radni odnos t... 10.10.2019
Gž 2640/2019-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno : "I. Nalaže se tuženiku G. M. iz A1, OIB: B1 iseliti iz stana broj 83 na prvom katu, površine 28,70 m2, koji stan je posebni dio stamb... 10.10.2019
Gž R 199/2017-3Presudom prvostupanjskog suda koja je ispravljena rješenjem istoga suda od 12. travnja 2017. odlučeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tuženika-protutužitelja broj: 01/2013 od 8. travnja 2013. g., te da radni odnos tužitelja-protutuženika nije prestao. II.... 4.10.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 28 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(177) 2018(89) 2017(101) 2016(137)
2015(26) 2014(13) 2013(6) 2012(7)
2011(6) 2010(24) 2009(32) 2008(26)
2007(21) 2006(11) 2005(9) 2004(1)
2000(1)

Vrsta odluke

Presuda(357)
Presuda i rješenje(26)
Rješenje(304)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(369)
KAZNENI ODJEL(74)


Grad

< SviOsijek
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite