Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2018
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 135
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3361)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2005/2017-2Pobijanom je presudom djelomično održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-3223/12 kojeg je 12. studenoga 2012. donijela javna bilježnica M. P. iz P., u dijelu kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 1.049,46 kuna sa z... 31.12.2018
Gž 2007/2017-2Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju u ovrsi javne bilježnice M. M. iz Kutine broj Ovrv-624/16 od 8. kolovoza 2016. kojim je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 7.975,65 kn uvećan za pripadajuću ... 31.12.2018
Gž Zk 705/2018-3Prvostupanjskim pobijanim rješenjem točkom I. izreke odbijen je prigovor M. M. J. C. S. iz D. H., N., OIB: … koji prigovor je podnesen pod brojem Z-32651/18 na rješenje istog suda poslovni broj Z-5703/2018 od 30. travnja 2018. te je navedeno rješenje potvrđeno u cijelosti. Točkom II. izreke naložen... 28.12.2018
Gž Ovr 401/2018-4Sud prvog stupnja donio je rješenje o ovrsi kojim je odredio ovrhu na temelju Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 27. ožujka 2007. godine na nekretninama ovršenica upisanim u zk.ul.br. 2944 k.o. A4 radi namirenja novčane... 28.12.2018
Gž Ovr 918/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Ne dopušta se promjena u osobi ovrhovoditelja - subjektivna preinaka na strani ovrhovoditelja u ovom ovršnom postupku, na način da na mjesto dosadašnjeg ovrhovoditelja Z. B. d.d., 28.12.2018
Gž 276/2016-2Pobijanom presudom pod toč.I. izreke naloženo je tuženiku M. M. da tužiteljici Republici Hrvatskoj namiri tražbinu u iznosu od 36.828,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 11. siječnja 2016. U toč. II izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji se odnos... 28.12.2018
Gž 93/2016Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku, da na čest. zem. 39, vrt, površine 237 m2, zk.ul. br. 528/B k.o. T., uspostavi prijašnje stanje, i to na način da na navedenoj nekretnini u cijelosti poruši građevinski objekt dimenzi ... 27.12.2018
Gž R 499/2018-2Citiranim rješenjem određen je prekid postupka do završetka kaznenog postupka koji se vodi kod Općinskog kaznenog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem K-1424/17 ili do drukčije odluke suda. Protiv rješenja tuženik-protutužitelj (dalje: tuženik) podnio je žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog p... 27.12.2018
Gž Zk 146/2018-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Odbija se prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru, posl. br. Z-2237/14 od 30. ožujka 2017. godine. II. Nalaže se brisanje zabilježbe prikazanja prigovora u Z.U. K.O. S. pod poslovn... 27.12.2018
Gž 2128/2017-2Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke utvrđeno je da u ostavinsku imovinu ostavitelja B. A., kao naknadno pronađenu imovinu, spadaju nekretnine određeno navedene pod tom točkom izreke, dok je toč. II. izreke na temelju rješenja o nasljeđivanju broj O-240/9... 27.12.2018
Gž Ovr 1049/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Nalaže se ovrhovoditelju-protuovršeniku Ž. L. iz A1, OIB: B1, u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana prim... 21.12.2018
Gž 1970/2017-2Prvostupanjskom presudom djelomično je udovoljeno zahtjevu tužitelja pa je u točki I. izreke održan na snazi platni nalog u odnosu na zakonske zatezne kamate na iznos glavnice od 240,00 kn, do je u točki II. izreke ukinut platni nalog u odnosu na glavnicu potraživanja. Odlučeno je da svaka stranka s... 20.12.2018
Gž Ovr 588/2018-2Pobijanim rješenjem radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditelja, određena je ovrha na založenim nekretninana ovršenika i to: -          k.č.br. 2578/2 upisanoj u zk.ul.br. 1884, k.o.  A., Zemljišnoknjižnog odjela Sesvete Općinskog građanskog suda u Zagrebu u naravi D. D. površine 37m2, od čega liva... 20.12.2018
Kv II 438/2018-2Rješenjem ovog suda broj Kir-912/2018 od 14. prosinca 2018. protiv okrivljenika T. B., u postupku zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. KZ/11, temeljem čl. 123. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 15... 20.12.2018
Gž 2110/2017-2Rješenjem Općinskog suda u Splitu poslovni broj P2-4945/2010 od 29. svibnja 2017. odbijen je zahtjev privremene zastupnice tuženika od 1. - 3. za naknadu troškova za rad privremene zastupnice. Protiv tog rješenja privremena zastupnica tuženika od 1. - 3. je izjavila žalbu, pobijajući isto zbog žalb... 20.12.2018
Gž 1346/2018-2Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio sada pobijanu presudu kojom je u točki I. izreke naložio tuženiku da s osnova naknade neimovinske štete radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje te s osnova naknade imovinske štete isplati tužiteljici ukupan iznos od 4... 20.12.2018
Gž 3780/2016-4Prvostupanjski sud donio je presudu koja glasi: "1.Utvrđuje se da je tužiteljica O. S., S., , OIB:… stekla pravo vlasništva na nekretninama-javno dobro u općoj upotrebi u k.o. S., nekretninama: čest.zem. 5232, čest.zem. 5239, čest.zem. 5220, čest.zem. 5213, čest.zem.5304, čest.zem, 5297, čest.zem. ... 20.12.2018
Gž R 1047/2017-3Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 3.240,00 kuna na ime terenskog dodatka sa zateznim kamatama koje teku na točno određene iznose od dospijeća do isplate, a kako je to sve specificirano u izreci presude (točka I. izreke). Odlukom o troškovima postupka nalože... 20.12.2018
Gž 878/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Tužba se odbacuje u odnosu na tuženika ad/1 S. Č., ad/2 T. D., ad/3 M. D., ad/4 20.12.2018
Gž Ovr 1157/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Priznaje se presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj: Mal: 17836/04 od 27. travnja 2005., s učinkom samo za ovaj ovršni postupak.“ Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnijela je protustranka dana 24. siječnja 2018. godine zbog po ... 20.12.2018
Gž Ovr 1157/2018-3Sud prvog stupnja donio je rješenje o ovrsi čija izreka glasi: „I. Na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Sarajevu, Mal: 17836/04 od 27. travnja 2005., radi prisilne naplate novčane tražbine koju ovrhovoditelj ima prema ovršeniku, u iznosu od 2.312,80 KM s pripadaj ... 20.12.2018
Gž Ovr 1329/2018-2Zaključkom prvostupanjskog suda upućena je ovršenica u roku od 15 dana od dana primitka odluke pokrenuti parnicu protiv ovrhovoditelja radi proglašenja ovrhe nedopuštenom iz razloga zbog kojih je podnijela prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim od 7. studenog 2017. tj. žalbu pov... 20.12.2018
Gž R 871/2018-2Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio presudu kojom je u točki I. izreke naložio tuženici da s osnove naknade za obavljanja očevida u svojstvu člana radnog tijela - Odbora za sječu stabala Općine F. isplati ukupni bruto iznos od 37.171,68 kuna zajedno sa zateznim kamatama ko... 20.12.2018
Gž 2750/2018-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: I.Odbija se glavni tužbeni zahtjev tužiteljice, koji glasi: „1. Utvrđuje se pravo služnosti prolaza pješice i provoza motornim vozilom preko poslužnog zemljišta tužene označeno kao čest.zem. 2284/5 (kat.čest.ze. 3424/2) K.O.D. i baš uz cijelu zapadnu granicu tog... 20.12.2018
Gž 2380/2016-4Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke obvezan je tuženik isplatiti 1.tužiteljici N. K. (dalje 1.tužiteljica) na ime naknade neimovinske štete iznos od 780.000,00 kn sa zateznom kamatom od 25. studenog 2008., sve pobliže opisano tom točkom izreke. To... 19.12.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 135 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2018(3361)
> Siječanj(315) > Veljača(372) > Ožujak(334) > Travanj(403) > Svibanj(412) > Lipanj(243) > Srpanj(185) > Kolovoz(151) > Rujan(257) > Listopad(284) > Studeni(243) > Prosinac(162)

Vrsta odluke

Presuda(1161)
Presuda i rješenje(270)
Rješenje(1930)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1683)
ISTRAŽNI ODJEL(4)
KAZNENI ODJEL(198)
MALOLJETNIČKI ODJEL(3)


Grad

Bjelovar(48)
Dubrovnik(69)
Gospić(1)
Karlovac(8)
Koprivnica(25)
Osijek(85)
Pula(98)
Rijeka(306)
Sisak(11)
Slavonski Brod(77)
Split(817)
Varaždin(899)
Velika Gorica(70)
Vukovar(35)
Zadar(338)
Zagreb(452)
Šibenik(22)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite