Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2011
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 545)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 4059/2009-2Presudom suda prvog stupnja poništene su Odluke tuženika broj 8/82-1897, od 3. srpnja 1992. godine i odluka tuženika broj 8/82-2516, od 2. rujna 1992. godine. Protiv citirane presude žali se tuženik pozivajući se na sve žalbene razloge propisane odredbom čl. 353. st. 1. t. 1.-3. Zakona o parničnom ... 30.12.2011
Gžnš 96/2011-3Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio isplatu iznosa od 1,124.550,00 kuna, s kamatom od 9. lipnja 2005. godine. Prvostupanjski sud je rješenjem odbio prijedlog tužitelja za donošenje privremene mjere, odbio je prijedlog tužitelja za oslobađanjem od... 22.12.2011
Gž 3025/2011-4Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke utvrđeno je da su tužiteljica i tuženik zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, za obavljanje poslova plesača baleta počev od 10. listopada 2008. godine pa nadalje, prema uvjetima određenim zakonom, Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorom i drugi... 21.12.2011
Gžnš 96/2011-5Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio isplatu iznosa od 1,124.550,00 kuna, s kamatom od 9. lipnja 2005. Prvostupanjski sud je rješenjem odbio prijedlog tužitelja za donošenje privremene mjere, odbio je prijedlog tužitelja za oslobađanjem od plaćanj... 21.12.2011
Gž 4252/2010-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja ništetnim točke 2., 3. i 4. nagodbe sklopljene između stranaka dana 25. rujna 2007. godine, zatim zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 642.400,00 kuna zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, kao i zahtjev istoga z... 21.12.2011
Gž.2743/11-2Pobijanom presudom pod toč.I izreke odbijen je tužitelj sa tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se tuženiku naloži platiti iznos od 11.967,14 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 16. lipnja 2007.g., dok je toč.II izreke naloženo tuženiku da tužitelju nadoknadi parnični trošak u i... 20.12.2011
Gž-2773/11-2Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 80.462,06 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počevši od 05. ožujka 2002.g. pa do isplate, toč.II izreke tužiteljica je odbijena sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva za isplatom iznosa od 47.305,86... 20.12.2011
Gž-2776/11-2Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju s osnova naknade plaće za period od 10. do 15. veljače 2009.g. bruto iznos od 691,50 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 16. ožujka 2009.g. pa do isplate sve prednje u roku od 8 dana. Toč.II iste presude... 19.12.2011
ŽS Zd Gž 1249/2010-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja, koji glasi: «Utvrđuje se da su ništavne-nezakonite i stoga se poništavaju odluke tuženika i to odluka Disciplinske ko ... 16.12.2011
ŽS St Gžrs 90/2010Presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da je nedopušten otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme koji je sklopljen između tužitelja i tuženika 3. studenoga 2004. godine, a kojeg je tuženik dao tu ... 15.12.2011
Gž 851/2011-4Općinski sud u Crikvenici presudom broj P-255/10-51 od 30. rujna 2010. godine odbio je tužbeni zahtjev tužiteljice za isplatu iznosa od 425.427,12 kn zajedno sa zateznim kamatama, postavljen kao glavni zahtjev (točka I. izreke), dok je usvojio eventualni zahtjev tužiteljice i naložio tuženiku da tuž... 15.12.2011
Gž 1525/2009-2„C. O.“ d.d., F. D., podnijela je zahtjev za upis uknjižbom prava vlasništva u zemljišnoknjižnom ulošku 2147 k.o. G. na čest. zgr. 2442, 2444 i čest. zem. 517 na ime predlagatelja, te brisanje društvenog vlasništva i nositelja prava korištenja C. zajednica osiguranja imovine i osoba, F. D.. Prvostu... 14.12.2011
ŽS Zd Gž 2909/2011-2Uvodno označenom presudom suđeno je: „Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: «1.Poništava se odluka tuženika o redovitom otkazu ugovora o radu broj 1- 2611/10 od 23. prosinca 2010. ... 14.12.2011
Gž.1230/11-2 Pobijanom presudom, u toč. I izreke, naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 20.000,00 USD s kamatom koju banka plaća u mjestu izvršenja na devizne štedne uloge građana po viđenju, tekućom od 04. prosinca 2004.g. do isplate, a u toč. II. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitel... 14.12.2011
Gž 1788/2011-2E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od suca Alenke Laptalo kao predsjednice vijeća, te sudaca Željka Udier i Vesne Britvec kao članova vijeća u pravnoj stvari tužiteljice Ž. B. iz D. R., zastupane po punomoćniku S. V., odvjetniku u Z., ... 14.12.2011
ŽS Zg Gž 7346/2011-2Djelomičnom presudom suda prvog stupnja je suđeno: "I. Nalaže se tuženici da tužitelju isplati iznos od 26.842,45 EUR sa zateznom kamatom po stopi koju plaća Zagrebačka banka d.d. Zagreb na devizne š ... 13.12.2011
Gžr 528/2010-2Prvostupanjskom presudom odbijen je dio tužbenog zahtjeva tužitelja za isplatu rente na ime izgubljene zarade od 1. siječnja 1992. do 31. siječnja 1998. u ukupnom iznosu od 219,00 kn s zakonskim zateznim kamatama (stavak I. izreke). Prvo do četvrto tuženicima solidarno je naloženo isplatiti tužitel... 13.12.2011
Gž.3306/11-2 Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da je dužan isplatiti tužitelju iznos od 88.996,37 kn, te zakonsku zateznu kamatu na iznos od 48.312,00 kn tekuću od 22. svibnja 2004. g. do isplate, dok je u toč. II. izreke odbijen preostali dio tužbenog zahtjeva tužitelja. 12.12.2011
Gž-3633/11-5 Pobijanom presudom pod toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljima solidarno isplati iznos od 102.480,50 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 14 % godišnje tekućom od 21. ožujka 2011.g. kao dana donošenja presude, pa do isplate, u roku od 15 dana. Toč.II izreke odbijen je ... 12.12.2011
ŽS St Gžx 1534/2011Pobijanom presudom odbijen je glavni tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se temeljem ove presude naloži brisanje upisa prava vlasništva na nekretninama upisanim u zk.ul. 1204 k.o. B.-B. V. i to ... 8.12.2011
Gž.4244/11-2Pobijanim rješenjem razvrgnuta je suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u zk.ul. 12822 k.o. I. – čkbr. 11310, čkbr. 11311, čkbr. 11312, čkbr. 11313 i čkbr. 11314, civilnom diobom, prodajom na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način i podjelom kupovnine razmjerno suvlasničkim dijelovima strana... 8.12.2011
Gžx 1364/2011-2Pobijanom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđenje da ugovor o doživotnom uzdržavanju zaključen dana 4. listopada 1999. sa ovjerom potpisa dana 28. listopada 1999. između I. K. kao primatelja uzdržavanja i tuženika kao davatelja uzdržavanja gubi učinak prema tužitelju u dijelu u kojem je p... 8.12.2011
Gžo 558/2010-3Presudom suda prvog stupnja održan je djelomično platni nalog iz rješenja o ovrsi koje je, na temelju vjerodostojne isprave donio javni bilježnik T. K. - M., a kojim je tuženik obvezan isplatiti tužitelju iznos od 448.261,69 kuna sa zateznim kamatama od 2. travnja 2009. do isplate te daljnji iznos o... 8.12.2011
Gž.244/11-2Pobijanim rješenjem pod toč.I izreke odlučeno je da se predmetni izvršni postupak nastavlja sa Ž. N. kao nasljednikom pok. III-dužnika I. N., kao dužnikom. Toč.II izreke naznačeno je da rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cijelosti iznova od da... 7.12.2011
Gž.5340/11-2 Prvostupanjskim rješenjem odbačen je kao nepravovremen prijedlog ovrhovoditelja od 22. srpnja 2011.g. za promjenu predmeta i sredstva ovrhe. 6.12.2011
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 22 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2011(545)
> Siječanj(46) > Veljača(53) > Ožujak(77) > Travanj(56) > Svibanj(59) > Lipanj(46) > Srpanj(33) > Kolovoz(20) > Rujan(46) > Listopad(33) > Studeni(47) > Prosinac(29)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Presuda(343)
Presuda i rješenje(50)
Rješenje(151)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(332)
KAZNENI ODJEL(34)
MALOLJETNIČKI ODJEL(2)


Grad

Bjelovar(14)
Dubrovnik(13)
Karlovac(6)
Koprivnica(3)
Osijek(6)
Pula(19)
Rijeka(25)
Sisak(10)
Slavonski Brod(3)
Split(79)
Varaždin(221)
Velika Gorica(9)
Vukovar(3)
Zadar(14)
Zagreb(113)
Šibenik(7)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite