Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2007
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 208)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
ŽS Kc P 2/2007-2VII P.2/07-2. R J E Š E N J E Županijski sud u Koprivnici, kao sud drugog stupnja, po sucu Josipu Ivančeviću, kao sucu pojedincu, u parničnom predmetu tužitelja HEP – ODS d.o.o. ELEKTRA ... 28.12.2007
ŽS Kc Gž 2267/2007-2"Između stranaka je zapravo nesporno, što se osobito vidi iz žalbenih navoda, da je pobijana presuda donijeta u sporu male vrijednosti (čl. 458. st. 1. ZPP-a) a prema čl. 467. st. 1. toga zakona presu ... 28.12.2007
ŽS Vž Gž 1246/2007-2Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je ovrha na nekretninama ovršenica radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja, a temeljem ovršnog javnobilježničkog akta – Ugovora o davanju kredita sklopljeno ... 28.12.2007
ŽS Kc Kž 375/2007-3"Nije u pravu oštećenik kao tužitelj kada u žalbi tvrdi da je prvostupanjski sud propustio dati razloge o odlučnim činjenicama u dijelu u kojem ocjenjuje obranu okrivljenika jer da nije cijenio dio is ... 20.12.2007
ŽS Vž Gž 1071/2007-2Pobijanom presudom, stavak I izreke, naložena je dioba nekretnina čkbr.1953/3 voćnjak u C. b. od 39 čhv, čkbr. 1951/2 vinograd u C. b. od 196 čhv, čkbr.1950/3 šuma u C. b. od 180 čhv i čkbr. 1949/1 šu ... 19.12.2007
ŽS Kc Gž 1412/2007-2Sud prvog stupnja donio je presudu kojom se pod točkom I izreke odbija tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 80.000,00 kn sa zateznom kamatom po stopi od 1 ... 18.12.2007
ŽS Vž Gž 1193/2007-2"Neosnovano prije svega ovršenica ukazuje na ostvarenje bitne povrede odredaba ovršnog postupka iz čl. 354 st. 2 toč. 11 ZPP-a u vezi čl. 19 st. 1 OZ-a, jer je izreka pobijanog rješenja u potpunosti j ... 18.12.2007
ŽS Vž Gž 892/2007-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev mljt. tužiteljice (dalje tužiteljice) koji je glasio: „Obvezuje se tuženik da tužiteljici na ime gubitka zarade za vrijeme od 01.09.06.g. do 30.04. ... 18.12.2007
ŽS Vž Gž 890/2007-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke tužitelj je odbijen sa zahtjevom da se naloži prvotuženoj da u hodniku I. kata u V., …, ukloni drvenu stijenu sa dvoja vrata označenu na skici mjerničkog vještaka V ... 17.12.2007
ŽS Zl Gž 1967/2006-2"Nije ostvarena bitna povreda čl. 354. st. 2. t. 6. ZPP na koju se tuženik poziva u žalbi. Poziv za ročište održano u predmetu 24. siječnja 2006. dostavljen je osobno tuženiku koji je u vrijeme dostav ... 12.12.2007
ŽS Gs Gž 449/2007-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja kao neosnovan, a koji glasi: „Utvrđuje se pravno valjana usmena oporuka oporučitelja Š. S. izjavljena krajem prosinc ... 12.12.2007
ŽS Vž Gž 1159/2007-2Pobijanim rješenjem u toč. I/ izreke odbijen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe, toč. II/ nekretnina čkbr. 685/1 oranica K. sa 372 čhv, čkbr. 685/2 oranica K. sa 123 čhv i čkbr. 685/3 oranica K. s ... 12.12.2007
ŽS Kc Gž 1931/2007-2"Međutim, žalbu ovrhovoditelja trebalo je uvažiti u odnosu na točku II izreke rješenja, jer je u tom dijelu sud pogrešno utvrdio činjenično stanje, pa je i pogrešno primijenio materijalno pravo. Naime ... 11.12.2007
ŽS Kc Gž 912/2007-2"Odredbom čl. 167. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da ako treća osoba bespravno uznemirava vlasnika na drugi način, a ne oduzimanjem stvari, vlasnik može i putem suda zahtij ... 11.12.2007
ŽS Vž Gž 695/2007-2Pobijanim rješenjem u točki I/ izreke obustavljena je ovrha na motornim vozilima ovršenika određena rješenjem o ovrsi broj Ovr.381/06-6. od 14. rujna 2006.g. Toč.II/izreke ukinute su sve provedene ... 11.12.2007
ŽS Vž Gž 1096/2007-2Pobijanom presudom, stavak I izreke, naloženo je prvotuženiku isplatiti tužitelju s osnova naknade imovinske štete iznos od 123.624,29 kn uz zakonsku zateznu kamatu po stopi od 15% godišnje, tekućom o ... 11.12.2007
ŽS Vž Gž 937/2007-2"Stranke su zaključile usmeni ugovor o zastupanju tuženika od strane tužiteljice, kao odvjetnice, za veći broj sudskih postupaka. Naime, odvjetnici za svoj rad, a na temelju čl. 18 Zakona o odvjetništ ... 11.12.2007
ŽS Vž Gž 1192/2007-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja raspoređena je kao naknadno pronađena ostavinska imovina čkbr. 143, upisana u zk. ul. 1523 k.o. Lj. i to u skladu s pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju istoga ... 10.12.2007
ŽS Vu K 18/2007Broj: K-18/07 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Vukovaru, kao sud prvoga stupnja, u vijeću sastavljenom od suca toga suda Slavka Teofilovi ... 7.12.2007
Gž 1451/2007-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: "I. Nalaže se tuženiku M. Š. iz V. T., da tužiteljici V. Š. plati iznos od 368.709,00 kuna, tužitelju T. Š. iznos od 325.079,00 kuna, tužitelju V. Š. iznos od 100.740,00 kuna i tužitelju V. Š. iznos od 100.740,00 kuna, sve sa zakons... 6.12.2007
ŽS Vž Gž 1197/2007-2Pobijanim rješenjem, odbačen je prigovor tužitelja izjavljen na nalog za plaćanje sudske pristojbe na tužbu u iznosu od 100,00 kn od 10.01.07.g., budući je tužitelj nalog primio dana 15.01.07.g., a pr ... 6.12.2007
ŽS Kc Gž 2086/2007-2Sud prvog stupnja donio je presudu zbog ogluhe čija izreka glasi: „Tuženik B. D. iz S. K., dužan je isplatiti tužitelju B. B. iz P., iznos od 613,55 EUR-a, zajedno sa ugovornom kamatom od 20% godi ... 5.12.2007
ŽS Kc Kž 389/2007-2"Pogrešno je postupio prvostupanjski sud kada je odbacio optužni prijedlog s obrazloženjem da je došlo do relativne zastare kaznenog progona. Ovo zbog toga što prema činjeničnom opisu djela proizlazio ... 5.12.2007
ŽS Vž Gž 1199/2007-2"Tužiteljica pogrešno smatra da nakon što je sama uspostavila prijašnje stanje (u odnosu na taj dio je i povukla tužbu, te je doneseno i rješenje pod toč. II izreke koje se ne pobija) da ona ima svaka ... 5.12.2007
ŽS Zd Gž 1482/2004Uvodno označenom presudom suđeno je kako slijedi: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: I. Nalaže se brisanje zemljišnoknjižnog stanja nastalog na osnovu rješenja pod poslovnim ... 5.12.2007
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 9 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2007(208)
> Siječanj(12) > Veljača(9) > Ožujak(6) > Travanj(16) > Svibanj(18) > Lipanj(17) > Srpanj(10) > Kolovoz(21) > Rujan(25) > Listopad(28) > Studeni(18) > Prosinac(28)

Vrsta odluke

Odluka(1)
Presuda(83)
Presuda i rješenje(13)
Rješenje(111)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(175)
KAZNENI ODJEL(31)


Grad

Bjelovar(1)
Dubrovnik(1)
Gospić(1)
Karlovac(2)
Koprivnica(46)
Osijek(21)
Pula(2)
Sisak(1)
Split(5)
Varaždin(117)
Velika Gorica(3)
Virovitica(1)
Vukovar(1)
Zadar(1)
Zagreb(4)
Zlatar(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite