Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2006
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 160)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
ŽS Vž Gž 1805/2006-2"Naime, prvostupanjski sud je jasno odredio da u činjeničnim i materijalnopravnim okolnostima, u kojima je osporen suvlasnički omjer, razvrgnuće treba provesti u parničnom postupku. U tom smislu treba ... 28.12.2006
ŽS Kc Kž 391/2006-3"Žalbu okrivljenika valjalo je prihvatiti i ukinuti rješenje o odbačaju žalbe jer je prilikom dostave presude prvostupanjski sud postupio suprotno odredbi čl. 147. st. 4. Zakon o kaznenom postupku (da ... 22.12.2006
ŽS Vž Gž 1469/2006-2"U ponovnom postupku prvostupanjski sud će prvo zatražiti od tužitelja da dokaže da je prije utuženja postupio sukladno odredbi čl. 186a st. 1 ZPP-a, jer je nepostupanje sukladno navedenom propisu, ka ... 20.12.2006
ŽS Ka Kž 287/2005-3Presudom prvostupanjskog suda, okrivljenik N.R. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda – sprečavanjem službene osobe u obavljanju službene dužnosti – označeno po čl. 317 ... 18.12.2006
ŽS Vž Gž 1227/2006-2"Tuženik tvrdi da je tijekom postupka nesporno utvrđeno da tuđu pomoć i njegu tužitelj nije plaćao, pa bi slijedom navedenog kamata na taj iznos mogla teći tek od dana presuđenja. Sud prvog stupnja je ... 6.12.2006
ŽS Gs Gž 513/2006-2"Predmet spora je zahtjev tužiteljice za poništenje odluke poslodavca – tuženika od 14. prosinca 2000. br. …/2000 o otkazu ugovora o radu na određeno vrijeme tužiteljici, te zahtjev tužiteljice za vra ... 5.12.2006
ŽS Vž Gž 635/2006-2"Prvostupanjski sud je odbio tužbeni zahtjev tužitelja, utvrdivši da je mjenica podnesena na naplatu nakon proteka roka za naplatu sukladno Zakonu o mjenici. Naime, sud prvog stupnja je nakon pregleda ... 4.12.2006
ŽS Vž Gž 519/2006-2"Također, ne manje važno, sud prvog stupnja bio je dužan utvrditi o kojoj se vrsti mjenice radi, a radi određivanja mjesta plaćanja. Naime, odredbom čl. 1 st. 1 toč. 5 ZM kao jedan od bitnih sastojaka ... 4.12.2006
ŽS Vž Gž 937/2006-2"Sud prvog stupnja valja upozoriti da se prema odredbi čl. 15 st. 1 Zakona o mjenici (dalje: ZM), zakonitim imateljem mjenice smatra onaj tko drži mjenicu i svoje pravo dokaže neprekinutim nizom indos ... 28.11.2006
ŽS Vž Gž 1360/2006-2"Ovdje valja posebno napomenuti da je oporuka pok. H.P. i V. sastavljena dana 04. ožujka 2001., a da je ugovor o doživotnom uzdržavanju tužiteljica s H.P. i V. sklopila dana 14. ožujka 2001., dakle na ... 27.11.2006
ŽS Bj Gž 1548/2006-2"Iz činjeničnog utvrđenja prvostupanjskog suda proizlazi da su stranke dana 27. listopada 1992. zaključile ugovor kojim ugovorom se tuženik obvezao na svoje ime ali po nalogu, te za račun i vlasništvo ... 23.11.2006
ŽS Kc Gž 2158/2006-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Tužitelj H. p. b. d.d. Z. dužna je tuženiku V. C. nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 11.176,10 kn (slovima: jedanaesttisućas ... 23.11.2006
ŽS Du Gž 1319/2004"Međutim, osnovano tuženica u žalbi navodi da tužbeni zahtjev prihvaćen točkom 1. izreke nije postavljen sukladno odredbi članka 284. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 3 ... 23.11.2006
ŽS Kc Kž 353/2006-3"I ovaj sud prihvaća da, iako su ostvarena zakonska obilježja ovog kaznenog djela postupanjem okrivljenice, s obzirom na način njenog postupanja, stupanj krivnje i nastupljenu posljedicu, postupak okr ... 21.11.2006
ŽS Kc Kž 326/2006-3"Suprotno iznijetim žalbenim navodima okrivljenika prvostupanjski sud je temeljem provedenih dokaza pravilno zaključio da je okrivljenik inkriminiranim ponašanjem kada se je upustio u promet sa tehnič ... 21.11.2006
ŽS Zg Gžn 2056/2006-2Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku da plati tužiteljici iznos od 132.700,00 kn, kao i trošak postupka od 17.066,00 kn, sve sa zateznim kamatama od presude do isplate (stavak I), dok je u pr ... 21.11.2006
ŽS Zg Gž 3062/2006-2"Prijedlog za ponavljanje pravomoćno završenog postupka koji je sudu podnesen 09. ožujka 2006. tuženici opravdavaju navodima da je dana 09. veljače 2006. punomoćnik tuženika - protutužitelja izvršio u ... 21.11.2006
ŽS Os Kv 281/2006-3Kratki tekst nije definiran. 16.11.2006
ŽS Ka Kž 433/2005-2"Izradba lažne isprave predstavlja materijalno krivotvorenje isprave, kojoj je svojstveno da ne potječe od osobe koja je u njoj označena kao izdavatelj. Lažnom je čini to što se pripisuje osobi koja j ... 16.11.2006
ŽS Vž Gž 1699/2006-2"Prvostupanjski sud je izrekom pobijanog rješenja uputio ovršenika na pokretanje parnice „iz razloga navedenih u žalbi, budući da je podneskom koji je sud zaprimio dana 04. travnja 2006. izjavio žalbu ... 15.11.2006
ŽS Vž Gž 1749/2006-2"U pogledu zahtijeva žalitelja istaknutog u žalbi u odnosu na geometrijsku diobu nekretnina koje su predmet postupka, žalitelja valja upozoriti da pravo na razvrgnuće suvlasnik može ostvariti u sporaz ... 15.11.2006
ŽS Os Kž 703/2006-4“Pritvor po zakonskoj osnovi iz toč. 3. st. 1. čl. 102. se može odrediti samo ako postoji opasnost od počinjenja kaznenog djela protiv imovine ili nekog drugog kaznenog djela za koje je prema zakonu m ... 15.11.2006
ŽS Os Kv 275/2006-3Kratki tekst nije definiran. 13.11.2006
Gž 2959/2006-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da za izvršenu uslugu grijanja za sezonu 2004. i 2005. isplati iznos od 12.762, 33 kuna sa zakonskom zateznom kamatom kako je to za svako pojedinačno dospio mjesečni iznos specificirano u izreci presude od dospijeća pa do isplate uz naknadu parničnog troška u... 9.11.2006
Gž 2589/2006-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja kao nedopuštena. Protiv tog rješenja žali se tužiteljica iz svih žalbenih razloga u smislu čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku u vezi sa čl. 196. ZID ZPP. Žalba nije osnovana. Među strankama nije sporno da je tužiteljica ustala tužbom protiv... 9.11.2006
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2006(160)
> Siječanj(16) > Veljača(19) > Ožujak(14) > Travanj(17) > Svibanj(18) > Lipanj(9) > Srpanj(7) > Kolovoz(5) > Rujan(17) > Listopad(9) > Studeni(21) > Prosinac(8)

Vrsta odluke

Odluka(5)
Presuda(58)
Presuda i rješenje(9)
Rješenje(88)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(127)
ISTRAŽNI ODJEL(1)
KAZNENI ODJEL(26)
MALOLJETNIČKI ODJEL(1)


Grad

Bjelovar(6)
Dubrovnik(14)
Gospić(6)
Karlovac(6)
Koprivnica(24)
Osijek(11)
Varaždin(64)
Virovitica(7)
Zagreb(22)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite