Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > 2013
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 727)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžr 1754/2012-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja nedopuštenom odluke tuženika o otkazu ugovora o radu od 26. srpnja 2010. kao i odluke o ispravku od 30. kolovoza 2010., te da slijedom toga radni odnos tužitelja nije prestao i radi vraćanja tužitelja na radno mjesto poslovođe strojn... 23.12.2013
Gžn 1709/2012-2Prvostupanjski sud je donio slijedeću presudu: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženicima Republici Hrvatskoj i M. M2. iz Z., …, solidarno isplatiti I-tužitelju M. M. iz Z., …, G. iznos od 220.000,00 kn sa zateznom kamatom koje određuje Zakon o zateznoj kamati, tekućo... 23.12.2013
Gž 4100/2013-2Rješenjem suda prvog stupnja određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja parnice koja se kod istoga suda vodi pod poslovnim brojem P-3518/12 (točka 1. izreke), te da će se ovaj prekinuti postupak nastaviti po pravomoćnom okončanju toga parničnog postupka ili kad sud ust... 20.12.2013
Gžzk 795/2012-1Pobijanim rješenjem je odbijen    prijedlog  za uknjižbu prava vlasništva predlagatelja upisa  na nekretninama upisanim kao čest. zem. 4720/4, 4770/4, 4774/3, 4776 i 4809 z.u. 1808 k.o. J. (toč. I. izreke) te je naložena zabilježba rješenja o odbijanju prijedloga (toč. II. izreke). Žale se predlaga... 20.12.2013
Gžn-1982/13-2 Prvostupanjskim rješenjem kažnjen je punomoćnik tužitelja I. I., odvjetnik u Z., novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn (toč. I. izreke), te mu je naloženo da izrečenu novčanu kaznu plati u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske pobliže naveden u toč. II. izreke. Odlučeno je da se kazna ... 19.12.2013
Gž-3524/13-2 Toč.I. izreke pobijanog rješenja utvrđeno je da je tužba tužitelja protiv tuženice, radi isplate, zaprimljena dana 22. svibnja 2012.g. povučena. 19.12.2013
Gžri 296/2013-1Prvostupanjskom presudom je naloženo tuženoj da tužitelju na ime neisplaćenih dodataka na plaću isplati bruto iznos od 27.725,74 kuna, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Pored toga, odlučeno je o istoj odluci o parničnom trošku kojom je naloženo da na ime naknade troškova parničnog postupka... 19.12.2013
Gžp 733/2013-1Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznose pobliže naznačene u točci I. izreke s pripadajućim kamatama, dok je u dijelu za više zatraženu stopu zateznih kamata tužbeni zahtjev odbijen. Na ime troškova postupka sud je naložio tuženiku da isplati tužitelju iznos od 93.25... 19.12.2013
Gž 3607/2013-2Presudom suda prvog stupnja, točkom 1. izreke utvrđeno je da je ugovor o darovanju nekretnine označene kao kč.br. 5250, k.o. C., od 20. srpnja 1998. godine ništetan, točkom 2. izreke naložena je uspostava ranijeg zemljišnoknjižnog stanja na način da se izvrši brisanje prava vlasništva u korist tuže... 18.12.2013
Gž-4357/2012Pobijanom presudom u točki I. izreke prihvaćen je protutužbeni zahtjev za utvrđenje da su tuženici-protutužitelji (dalje: tuženici) stekli pravo suvlasništva na nekretninama pobliže navedenim u izreci, te su ovlašteni na temelju presude po njezinoj pravomoćnosti upisati stečeno pravo suvlasništva u ... 18.12.2013
Gžrs 137/2012-1Presudom prvostupanjskog suda je suđeno: „I. Utvrđuje se da je izvanredni otkaz ugovora o radu tužitelja od 6. srpnja 2006. nedopušten i da tužitelju radni odnos nije prestao dana 7. srpnja 2006. II. Otkaz ugovora o radu podnesen od strane tužitelja je pravno utemeljen pa tužitelj ima pravo na otk... 18.12.2013
Gž 2838/2012-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: «I/. Utvrđuje se da su tužiteljica B. T. iz O., S. br. 126, i tuženik Š. D. iz D. Z. br. 24, živjeli u izvanbračnoj zajednici počev od 2001.god. pa do kolovoza 2007. god. II/. Nalaže se tuženiku Š. D.... 18.12.2013
Gž 5488/2013-2Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev odvjetnika I. M. za naknadu troškova rada kao punomoćnika za prijem pismena 13.-tuženice M. S.. Protiv tog rješenja žalbu je podnio punomoćnik za prijem pismena, I. M., odvjetnik u R., iz svih žalbenih razloga odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupk... 17.12.2013
Gž-1444/13-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužiteljice te je obvezana naknaditi tuženiku prouzročeni parnični trošak u iznosu od 3.750,00 kn. 17.12.2013
Gžr-2079/13-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje Odluke tuženika broj DP/1-3929/08 i rješenja o naknadi štete broj SZ/T-3-3171/08 od 6. listopada 2008. te zahtjev za naknadu parničnog troška (toč. I. izreke). Naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 15... 17.12.2013
Gžn-3275/12-2 Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici platiti tužitelju 30.000,00 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 16. travnja 2009. do isplate i naknaditi mu troškove parničnog postupka u iznosu od 11.412,50 kuna sa zateznom kamatom tekućom od 23. listopada 2012. do isplate. 17.12.2013
Gžr-1357/13-2 Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži od I. tuženika isplatu iznosa od 9.900,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama na pojedine iznose pobliže navedene u toč. I. izreke i od II. tuženika isplatu iznosa od 9.900,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama na pojedine iz... 17.12.2013
Kž 545/2013-3Uvodno citiranom pobijanom presudom prvostupanjski je sud temeljem odredbe čl. 354 toč. 1 Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - pročišćeni tekst i 115/06 - dalje u tekstu: ZKP/97) oslobodio od optužbe I okrivljenog A. M., II okrivljenog... 17.12.2013
Gžn 465/2013-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade nematerijalne štete iznos 120.650,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 03. prosinca 2012. pa do isplate, po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne b... 17.12.2013
Gž 8249/2013-2Presudom prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženom da tužitelju namiri iznos od 9.528,12 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom: -          na iznos od 794,01 kn  počam  od 05.01. 2000.g. do isplate, -          na iznos od 794,01 kn  počam  od 05.02. ... 17.12.2013
Gž-1452/13-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužitelja radi naknade štete pa je obvezan I/tuženiku naknaditi trošak postupka u iznosu od 252,50 kn, a II/tuženiku u iznosu od 502,50 kn. 17.12.2013
Gž 2909/2013-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja pod točkom I. njezine izreke odbijen je glavni tužbeni zahtjev radi utvrđenja da u ostavinsku imovinu pok. L. K. ulaze nekretnine obuhvaćene ugovorom o doživotnom uzdržavanju  zaključen između tuženika kao davatelja uzdržavanja i ostavitelja kao primatelj... 17.12.2013
Gž 4375/2013-3Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 255.702,24 kn za razdoblje od 01. rujna 1993. do 31. kolovoza 2012. s pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća svakog pojedinog iznosa navedenog u izreci presude, sukladno čl. 1. Uredbe o visini stope ... 17.12.2013
Gžn 740/2009-6Presudom suda prvog stupnja obvezan je tuženik ranijoj tužiteljici Lj. J. isplatiti iznos od 600.400,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. studenog 2008. do isplate, na ime rente za tuđu pomoć i njegu iznos od 900,00 kn mjesečno počevši od 1. studenog 1997. pa nadalje, s pripadajućim zateznim k... 17.12.2013
Gž 6145/2013-3Presudom suda prvog stupnja ispravljenom rješenjem istog suda od 20. rujna 2012. u točki I. izreke, opozvano je darovanje zaključeno 01. ožujka 1995. Ugovorom o darovanju između stranaka, kojim Ugovorom je tužiteljica darovala tuženiku 1695/5242 dijela nekretnina sagrađenih na k.č.br. … u naravi kuć... 17.12.2013
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 30 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2013(727)
> Siječanj(70) > Veljača(72) > Ožujak(60) > Travanj(43) > Svibanj(59) > Lipanj(34) > Srpanj(36) > Kolovoz(35) > Rujan(68) > Listopad(100) > Studeni(84) > Prosinac(66)

Vrsta odluke

Presuda(434)
Presuda i rješenje(73)
Rješenje(220)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(432)
KAZNENI ODJEL(29)
MALOLJETNIČKI ODJEL(3)


Grad

Bjelovar(44)
Dubrovnik(59)
Karlovac(10)
Osijek(6)
Pula(21)
Rijeka(67)
Sisak(2)
Slavonski Brod(6)
Split(148)
Varaždin(212)
Velika Gorica(2)
Vukovar(2)
Zadar(17)
Zagreb(124)
Zlatar(1)
Šibenik(6)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite