Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Dubrovnik
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 28
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 689)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 609/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Općinski sud u Splitu oglašava se nenadležnim. II. Tužba se odbacuje. III. Odbacuje se prijedlog radi određivanja privremene mjere." Protiv prvostupanjskog rješenja, pravodobnu je žalbu izjavio tužitelj iz svih žalbenih razloga iz člank ... 14.8.2019
Gž 548/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Utvrđuje se da je tuženik smetao prednika tužiteljice u zadnjem mirnom i nesmetanom posjedu prava služnosti puta, tj. staze i kolnika kroz zkčbr. … k.o. D., upisanu u zk.ul. …, na način da je 6.8.2015. izgradio zid na sjeverozapadnoj međi, te og ... 7.8.2019
Gž 137/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Tuženik je dužan u roku od 15 dana platiti tužitelju 7.883,07 kuna zajedno sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana neprofitnim trgovačkim dru ... 31.7.2019
Gž 827/2017-4Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " I. Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju Z. J. isplati iznos od 35.355,68 kn, sa zakonskim zateznim kamatama koje za razbolje od 16. travnja 2013. godine do 31. srpnja 2015. godine teku po kamatnoj stopi od 12% godišnje, za razdoblje ... 24.7.2019
Gž 139/2019-2Prvostupanjskom odlukom doslovce je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku M. B., OIB….., iz F., da tužiteljici D. D., OIB…., iz F., na ime naknade neimovinske štete isplati iznos od 19.000,00 kn sa zateznom kamatom koja teče od dana podnošenja tužbe 30. studenog 2017. godine do isplate, u visini stope o ... 24.7.2019
Gž 82/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " 1/ Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V., poslovni broj Ovrv-1888/18 od 31. kolovoza 2018. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da namiri tužitelju G. V. d.o.o., tražbinu u iznosu 1.397,20 kn, sa ... 24.7.2019
Gž 95/2019-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: p r e s u d i o j e "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da je tužitelj A. T., 23000 Z., OIB….., stekao pravo vlasništva 1/12 dijela nekretnina oznaka čest. zem. 2471/8 i čest. zem. 2471/10, obje upisane u zemljišnoknjižni ... 24.7.2019
Gž 596/2017-3Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru broj Pn-26/2015 od 6. lipnja 2017. odlučeno je: "I/ Odbija se prijedlog tuženika radi ukidanja klauzula pravomoćnosti i ovršnosti podnesen ovom sudu dana 23. siječnja 2017. godine." Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ... 17.7.2019
Gž 671/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " I/ Nalaže se tuženiku G. Z. isplatiti tužitelju D. V. iznos od 10.950,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi na osnovi čl. 29. st. 2. i 8. ZOO-a (NN 78/15) koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kre ... 17.7.2019
Gž 583/2019-2Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku broj P-518/2019 od 30. svibnja 2019. odbačena je kao nedopuštena tužba tužitelja, a pozivom na odredbu članka 186.a. ZPP-a. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tužitelj s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ... 17.7.2019
Gž 6/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se tužba smatra povučenom te je tužitelj obvezan naknaditi tuženiku parnične troškove u svoti od 33.691,25 kuna. Pravovremenom i dopuštenom žalbom ovo rješenje pobija tužitelj zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. Zakona o parničnom postupku ("Na... 3.7.2019
Gž 297/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužitelja zaprimljena kod prvostupanjskog suda 6. veljače 2019. oslonom na odredbu članaka 186.a. stavak 6. i 16. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 2... 26.6.2019
Gž 470/2019-2Rješenjem označenim u izreci doslovce je odlučeno: " Iza pok. L. M. pok. M. iz SAD-a, rođenog ..., a umrlog ..., I. Utvrđuje se da ostavinsku imovinu ostavitelja čine: NEKRETNINE: 1. upisane u zk. ul. … k.o. D., i to kat. čest. zem. … vrt, kat. čest. zgr. … kuća stojna, u 1/2 dijela od 288/576 d... 19.6.2019
Gž 89/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 'Tuženik je dužan tužitelju isplatiti iznos od 64.092,77 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 21. 06. 2005. g. pa do isplate i to po stopi propisanoj čl. 1. Uredbe o ... 19.6.2019
Gž 259/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Tuženik A. A., OIB:…, iz M., dužan je tužitelju E. O. d.d. sa sjedištem u Z., Z., OIB:…, plati iznos od 13.909,42 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 25. 05. 2011 godine ... 12.6.2019
Gž 459/2019-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: (presudom) "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja - protutuženika  koji glasi: "Utvrđuje se da tuženiku ne pripada pravo vlasništva na nekretninama označenim kao 605/1,670, 672 k.o. O. u dijelu u kojem su prema prijavnom listu Ureda…. D. br…..ušle... 12.6.2019
Gž 474/2019-2Presudom Općinskog suda u Dubrovniku broj P-489/12 od 6. veljače 2019. suđeno je: " I. Odbijaju se tužbeni zahtjev tužitelja koji glase: ¨Utvrđuje se da su tužitelji M. B. pok. I., OIB:…, T., i II. Ž. B. pok. I., OIB:… (su)vlasnici vrhui cjeline čest. zem. … z.ul. … i čest. zem. …, z.ul. …, sve k.o... 12.6.2019
Gž 202/2017-2Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev tužiteljica-protutuženica (u daljnjem tekstu: tužiteljica) da tuženik-protutužitelj (u daljnjem tekstu: tuženik ) ukloni uzroke prekomjernih štetnih imisija (dima,neugodnih mirisa i para) što potječu iz ugostiteljskog objekta, konobe - caffe bar L. u D... 5.6.2019
Gž 361/2017-3Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: „p r e s u d i o  j e Utvrđuje se  da su tužitelji pod 1/ H. A. pok. A., OIB:… i pod 2/ H. V. ud. V., OIB:… suvlasnici zemljišta u T. zvanog "K. -J. " označeno kao čest.zem…., čest.zem…., sve upisano u ZU … k.o. T. i to svaki za po ½ dijela cjeline... 5.6.2019
Gž 450/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog tužitelja 1. - 4. za ponavljanje postupka kao nepravodobna. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu su izjavili tužitelji 1. - 4. i to kako se navodi u žalbi zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materija ... 22.5.2019
Gž 681/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je Ugovor o kreditu br. 9012330438, sklopljen dana 12.3.2007. između tužitelja M. K. i tuženika P. banke d.d., Z., djelomično ništav, i to u dijelu čl. 4. istog ugovora koji glasi:“…koja je promjenjiva sukladno Odluci banke o kreditiranju građana za ... 22.5.2019
Gž 108/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužiteljica i tužena ad2 M. J. rođena J. suvlasnice svaka za udio od ½ suvlasništva nekretnine u k.o. Š. čest. zem. br. 369 Z.U. 804 i čest. zem. br. 365/2 Z.U. 2268 k.o. Š.. 2. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnica za cijelo čest. zem. br.... 22.5.2019
Gž 1015/2018-2Prvostupanjskom odlukom doslovce je odlučeno: "I. Nalaže se tuženiku M. V. da tužitelju E. card club d.o.o isplati iznos od 26.340,75 kn sa zateznim kamatama od 2. prosinca 2012. do 31. srpnja 2015. po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB-a koja je vrijedila zadn... 22.5.2019
Gž 208/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I.              Utvrđuje se ništetnom odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope sadržane u čl. 4.1. Ugovora o kreditu broj … kojeg su tužitelj kao korisnik kredita i tuženik kao kreditor sklopili dana 21. 5. 2007... 22.5.2019
Gž 192/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Ne dopušta se preinaka tužbenog zahtjeva. II. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Utvrđuje se da su tužitelji N. B. pok. N. i V. B. pok. N. vlasnici na jednake dijelove, cjeline čest. zem. 120 z. ul. 1 k.o. Č., a koje vlasništvo je stečeno dosjelošću ... 15.5.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 28 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(70) 2018(69) 2017(19) 2016(133)
2015(156) 2014(83) 2013(59) 2012(18)
2011(13) 2010(4) 2009(2) 2008(1)
2007(1) 2006(14) 2005(3) 2004(6)
2003(1) 2002(2) 2001(2) 1999(3)
1998(2) 1997(1) 1996(3) 1995(6)
1994(11) 1993(5) 1992(2)

Vrsta odluke

Presuda(254)
Presuda i rješenje(73)
Rješenje(332)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(314)
KAZNENI ODJEL(38)


Grad

< SviDubrovnik
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite