Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Dubrovnik
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 547)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 764/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "1. Utvrđuje se da je nedopuštena ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Šibeniku broj Ovr-2114/15 od 19. listopada 2015. godine na nekretnini oznake kat. čest. … pašnjak površine 470 m2, Z.U. …, K.O. P.. 2. Nalaže se tuženiku ad.1 da solid... 16.5.2018
Gž Ovr 132/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je ovrhovoditeljev prijedlog za promjenu sredstva ovrhe ovrhom na ovršeničinim novčanim sredstvima, a ovrhovoditelju je dosuđen daljnji trošak u iznosu od 273,45 kuna (156,25 kuna nagrada odvjetniku za sastav prijedloga za promjenu sredstva ovrhe te 117,20 kuna tr... 16.5.2018
Gž 725/2016-3Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I/ Utvrđuje se ništetnim dio odredbe sadržan u članku 11. točka 1. Ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju prijenosom prava vlasništva, broj 54862/06, od dana 31. listopada 2006. godine, ovjerenog kod javnog bilježnika M. B. iz O., pod brojem: …,... 25.4.2018
Gž 443/2015-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Nalaže se tuženicima, solidarno, da plate tužiteljici 15.000,00 kn (svaki za po 7.500,00 kn) sa zakonskim kamatama koje na taj iznos teku od dana podnošenja tužbe do isplate, po stopi koja se obračunava uvećanjem eskontne stope HNB, koja je vrije ... 29.11.2017
Gž 64/2017-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Utvrđuje se da je tužitelj A. B., pok. N. dosjelošću stekao: -600/1400 dijela prava vlasništva čest.zgr. 56, 60/1, 61., zem. 918, 919, 924, 925, 1049, 1050, 1051, 1258, 1259, 1260/1, 1260/2 z.ul. 28 k.o. B., -1800/4200 dijela prava vlasništva č ... 22.11.2017
Gž-935/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: 22.11.2017
Gž 407/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Utvrđuje se da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena. II. Odbija se kao neosnovan zahtjev za naknadu parničnog troška tužitelja. III. Dužan je tužitelj u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 293,00 ... 20.9.2017
Gž 555/2016-2Prvostupanjskom presudom i ispravkom presude suđeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj M. Š. iz Z.,  OIB…., vlasnik u 1/3 dijela osobnog automobila marke A. registarskih oznaka…., godina proizvodnje 1995., broj šasije …., tip vozila …, model vozila.. vrsta motora diesel motor, te je tužena dužna preda... 23.8.2017
Gž 1367/2014-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužitelja i tužene predstavlja: - obveza otplate zajedničkog kredita, po Ugovoru o kreditu 818-50-3619612, broj:OU-980/2006, na iznos od 141.480,00 CHF protuvrijednost u kunama, od 04. rujna 2006.g., Raiffeisenbank ... 26.4.2017
Gž 723/2014-2Pobijanom djelomičnom presudom usvojen je tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Nalaže se tuženici-protutužiteljici S. M. u roku od 15 dana iseliti iz stana koji se nalazi u D., u potkrovlju zgrade bez zemljišnoknjižne oznake, koja je izgrađena na čest. zem. 616/10 k.o. G., a koji se sastoji od jedne sob... 22.3.2017
Gž 186/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev  koji glasi: "Utvrđuje se da tuženom ne pripada pravo vlasništva na nekretninama označenim kao čest.zem. 605/1, 670 i 672 z.ul.190 k.o. O. Dužan se tuženi kloniti svakog svojatanja prava vlasništva na nekretninama označenim kao čest.... 15.3.2017
Gž 611/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev I-III tužiteljica koji glasi: 1. Utvrđuje se da je prestalo tuženikovo pravo korištenja nekretnine oznake zk.č.br.5872/3 k.o. G.Z., oranica, površine 322,2 čhv, odnosno 1159 m², upisane u zk.ul.br. 108042, odnosno ranije u zk.ul.br.... 8.3.2017
Kž 158/2016-7Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda okrivljenik P. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 227. st. 1. KZ/97, te je za to kazneno djelo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine. Temeljem odredbe čl. 55. st. 1. KZ/97 izrečena kazna zatvora okrivljeniku P. K. u tr... 8.3.2017
Kž 6/2017-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda optuženik Ž. Dž. temeljem odredbe članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku ( "Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, odluka Ustavnog suda  143/12,56/13, 145/13 i 152/14- dalje u tekstu : ZKP/08)  oslobođen je od optužbe da bi počinio k... 21.2.2017
Gž 1035/2015-2Prvostupanjski je sud dana 23. lipnja 2015. "r i j e š i o   j e Dopušta se preinaka tužbenog zahtjeva od 7. travnja 2015. godine. Podredni tužbeni zahtjev od 6. studenog 1998. godine se smatra povučenim. i p r e s u d i o    je Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Dužan je tuženik banka d.d. ... 15.2.2017
Gž 692/2015-3Presudo Općinskog suda u Metkoviću, Stalna služba u Pločama posl. br. P-229/14 od 28.siječnja 2015. suđeno je: "I. Dužan je tuženik isplatiti tužiteljici pod 1., a na ime naknade neimovinske štete iznos od 150.000,00 kuna sa zateznim kamatama u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila posljednje... 15.2.2017
Kž 29/2017-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda optuženik F. R. oglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 278. stavak 1. i 3. KZ/11 te je za to kazneno djelo prema optuženiku primijenjena uvjetna osuda tako što mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 ( šest) mjeseci uz vrijeme provjeravanj... 13.2.2017
Kž 166/2016-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda optuženik Z. H. oglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 272. stavak 4. u svezi sa stavkom 2. i 1. KZ/97 te je za to kazneno djelo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine. Na temelju odredbe članka 122. stavak 1. Zakona o kaznen... 31.1.2017
Kž 3/2017-3Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda okrivljenik H. D. oglašen je krivim zbog dva kaznena djela iz članka 271. stavak 1. KZ/11, jednog kaznenog djela iz članka 271. stavak 1. u svezi sa člankom 34. KZ/11 i zbog tri kaznena djela iz članka 278. stavak 1. KZ/11, te mu je za svako kazneno dje... 30.1.2017
Kž 177/2016-4Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda okrivljenik D. H. oglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom - opisano u članku 229. st. 1. toč. 2. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11, a kažnjivo po čl. 229. st. 1. KZ-a, te je temeljem čl. 229. st. 1. KZ/11 osuđen na kaz... 20.1.2017
Gž 484/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Ovrha na pokretninama i to TV… broj… i TV…bro….. i LED TV, koju ovrhu provodi Općinski sud u Osijeku pod brojem temeljem rješenja o ovrsi Javnog bilježnika A.K. iz O. od 03.09.2013. godine, proglašava se nedopuštenom, te se ukidaju sve provedene ovršne radnj... 18.1.2017
Gž 638/2014-2Rješenjem Općinskog suda u M. posl. br… od 4. ožujka 2014. godine: doslovce je odlučeno: "I. Uknjižba prava vlasništva na nekretnine društveno vlasništvo s pravom korištenja R. import-export M., O. N. ugostiteljstvo i turizam M., a koje se sastoji od čest. zem. 10600/1, 10601/2, 10603,10604, 10605,... 28.12.2016
Gž 565/2016-3Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog ročišta kao neosnovan. Ovo rješenje žalbom pobija tužitelj ponavljajući razloge zbog kojih je ročište propustio, a to je da je zbog lošeg vremena i zastoja na putu zakasnio na brod za otok K., pa na otok ni... 14.12.2016
Gž 863/2016-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: "I.              Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljica B.P. i T. B., koji glasi: "Dužan se tuženi kloniti parkiranja vozila preko čest. zem. 1519 k.o. T., u roku od 15 dana pod prijetnjom izvršenja. Dužan je tuženik platiti tužiteljici... 14.12.2016
Gž Ovr 118/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Obustavlja se provedba ovršnih radnji utvrđenjem vrijednosti nekretnina, prodajom nekretnina i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom, određene rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Korčuli posl.br. Ovr. 219/13 od 12. ožujka 2014.god." Takvo rje... 14.12.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 22 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(3) 2017(18) 2016(133) 2015(156)
2014(80) 2013(58) 2012(17) 2011(13)
2010(4) 2009(2) 2008(1) 2007(1)
2006(14) 2005(3) 2004(6) 2003(1)
2002(2) 2001(2) 1999(3) 1998(2)
1997(1) 1996(3) 1995(6) 1994(11)
1993(5) 1992(2)

Vrsta odluke

Presuda(182)
Presuda i rješenje(52)
Rješenje(283)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(244)
KAZNENI ODJEL(37)


Grad

< SviDubrovnik
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite