Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Dubrovnik
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 726)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 939/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I Odbija se prijedlog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba u R. za ponavljanje pravomoćno okončanog postupka provedenog kod Općinskog suda u Rijeci pod poslovnim brojem P-998/01. II Obustavlja se postupak u odnosu na 3. tuženika I. G. ... 11.12.2019
Gž 908/2019-2Rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi broj P-988/2019 od 27. kolovoza 2019. odbijen je prigovor mjesne nenadležnosti tuženika kao neosnovan. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tuženik zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. točka 1., 2. i 3. Zakona o parn ... 11.12.2019
Gž 800/2019-2Prvostupanjskim rješenjem izdat je platni nalog koji glasi: " I. Nalaže se tuženiku u roku od 8 dana od dostave ovog platnog naloga platiti tužitelju iznos od 140,00 kn, uvećan za zatezne kamate koje na iznos od 140,00 kn teku od 27.08.2011. godine pa do isplate, po stopi propisanoj člankom 29. s ... 4.12.2019
Gž 364/2016-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I Nalaže se tuženiku osiguranju d.d. iz Z., OIB:…, isplatiti tužitelju M. Š., iz V., OIB:…, na ime naknade neimovinske štete iznos od 9.000,00 kuna (slovima: devetisućakuna) sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 27. listopada 2009.g. do 31. ... 27.11.2019
Gž 542/2016-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: " I. Nalaže se tuženiku K. T. d.o.o., Z., OIB: … naknaditi tužitelju E. d.o.o., iz Z., OIB:… iznos od 15.281,25 kn sa zateznom kamatom tekućom od dana presuđenja, tj. od 29. travnja 2016. do isplate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, u ... 27.11.2019
Gž 912/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. U cijelosti se ukida platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika N. B. iz P. broj Ovrv…. od 18.listopada 2013. i sudi: Nalaže se tuženima M. Ž. iz K., OIB…., L. M. d.o.o., B., OIB…., mlt. A. M. iz B., OIB…. ... 20.11.2019
Gž 818/2018-2Rješenje suda prvog stupnja odbačena je tužba tužitelja od 10. travnja 2018., jer tužitelj nije podmirio troškove postavljanja privremenog zastupnika tuženici u roku koji mu je odredio sud. Protiv tog rješenja žalbu izjavljuje tužitelj smatrajući da je pobijano rješenje nezakonito. Žalba nije ... 20.11.2019
Gž Ovr 391/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev ovršenika za naknadom troškova ovršnog postupka u iznosu od 1.875,00 kn. To rješenje pravovremenom žalbom pobijaju ovršenici. Ovrhovoditeljica je odgovorila na žalbu. Žalba nije osnovana. U ovom postupku ostvarivala se novčana tražbina, ovrha ... 13.11.2019
Gž 685/2019-2Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-3934/14 od 2. svibnja 2019. odlučeno je: "I. Tužba je u ovom predmetu povučena. II. Nalaže se tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u iznosu od 2.900,00 kuna u roku od 15 dana." Protiv dijela navedenog rješenja (točka II izreke) ... 13.11.2019
Gž 463/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "I. Ukida se u platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Z., poslovni broj Ovrv-1155/18 od 27. veljače 2018. u cijelosti. II. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 266,47 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamata ... 13.11.2019
Gž Ovr 481/2018-2Rješenjem označenim u izreci odbačen je prijedlog ovrhovoditelja za ovrhu od 10. listopada 2018. kao nedopušten jer je prvostupanjski sud utvrdio da je nad ovršenikom pokrenut stečajni postupak a prema odredbi članka 98. stavak 1. Stečajnog zakona nakon otvaranja stečajnog postupka pojedini stečajn... 6.11.2019
Gž 629/2017-2Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: " I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Utvrđuje se da je I-tuženik B. Ć. iz K., OIB…, suvlasnik u ½ dijela traktora marke IMT 533, godina proizvodnje 1977., broj šasije …, reg.oznake …, a što predstavlja bračnu stečevinu njega i II-tužene J. Ć., ... 6.11.2019
Gž 521/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "1. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika L. Š. -S. iz Z., Poslovni broj Ovrv-25526/16 od 5. prosinca 2016., kojim je tuženik S. Č., Z., obvezan isplatiti tužitelju Z. h. d.o.o ... 6.11.2019
Gž 896/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor mjesne nenadležnosti tuženika kao neosnovan. Protiv tog rješenja tuženik je izjavio pravodobnu i dopuštenu žalbu i to kako se navodi u žalbi zbog svih žalbenih razloga (članak 353. stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku -"Narodne novine", ... 30.10.2019
Gž 726/2017-2Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: "1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: 'I. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnik nekretnine označene kao k.č.br…. u naravi gospodarski objekt, dvorište i oranica, ukupne površine 976 m2, upisane u z.k.ul. … k.o. P., a št ... 30.10.2019
Gž 323/2018-2Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je tužiteljev (vjerovnikov) zahtjev usmjeren prema: dužniku F. H., trećoj osobi (dužnikovog supruzi Z. H.) s kojom je dužnik F. H. sklopio darovni ugovor 3. listopada 2016. predmet kojeg su nekretnine upisane u Općinskom sudu u R., Zemljišnoknjižnom odjelu u C., u... 30.10.2019
Gž 595/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Dužan je tuženik, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici na ime korištenja 86/389 dijela čest. zgr. 5224 Z.U. 7098 Poduložak 3 K.O. S. koji suvlasnički dio je povezan sa cjelinom stan ... 23.10.2019
Gž 156/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "I/ Platni nalog iz Rješenja o ovrsi Javnog bilježnika K. M. iz V., br.: Ovrv-302/14., od 10. 07. 2014.g., održava se u cijelosti na snazi, te se nalaže tuženiku M. T. iz V.,OIB:…, da tužitelju I. -L. d.o.o. iz Z., OIB:…, namiri tražbinu u iznosu od ... 16.10.2019
Gž 261/2017-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja a koji glasi: '1. Nalaže se tuženicima da tužitelju predaju ovjerovljenu presliku Ugovora o zakupu od 01. svibnja 2009.g. koji za predmet zakupa ima nekretninu k.č.br. … zgr.zk.ul. … K.O. T.. 2. U ... 16.10.2019
Gž 670/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvaja se (alternativni) tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik A. N. ( zv. N.) pok. M. OIB…….može se osloboditi obveze iz točke I na način da tužitelju Srećku A. pok. S. OIB……isplati 75.000,00 kuna na ime naknade štete zbog djelomičnog neispunj ... 16.10.2019
Gž 806/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se u odnosu na tuženike ad. 1 M. Z. (OIB…), ad. 2 L. Ž. (OIB…..), ad. 3 O. S. (OIB….), ad. 4 Z. V. (OIB…..) i ad. 5 Z. Z. (OIB…..) da je tužiteljica M. T. (OIB….) vlasnica za ukupno 1556/10000 dijela nekre ... 16.10.2019
Gž 288/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice za isplatom 9.783,40 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate sa zateznim kamatama, te joj je naloženo platiti tuženiku parnične troškove u svoti od 11.500,00 kuna. Pravovremenom i dopuštenom žalbom ovu presudu pobija tužiteljica zbog ... 25.9.2019
Gž Ovr 24/2018-2Rješenjem označenim u izreci odbačen je kao nedopušten prijedlog ovršenika za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim na temelju rješenja o ovrsi javnog bilježnika Ž. P. iz Z. broj Ovrv-259/13 od 15. travnja 2013. To rješenje pravovremenom žalbom pobija ovršenik. Žalba je osnovana. I ... 11.9.2019
Gž 42/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "1. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z., poslovni broj: Ovrv-62035/16 od 11. listopada 2016. godine u dijelu u kojem je naloženo tuženiku Ž. S., OIB:…, Z., da tužiteljima S. ... 11.9.2019
Gž 643/2017-2Prvostupanjski je sud 8. svibnja 2017. broj P-1952/15-17: presudio "Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: Nalaže se privremenom skrbniku ostavine u ostavinskom postupku iza pokojnog R. M., odvjetniku D. Đ.., B., da iz ostavine isplati tužiteljici, G. G., OIB…. iznos od 171.357 ... 11.9.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 30 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(106) 2018(69) 2017(19) 2016(133)
2015(156) 2014(84) 2013(59) 2012(18)
2011(13) 2010(4) 2009(2) 2008(1)
2007(1) 2006(14) 2005(3) 2004(6)
2003(1) 2002(2) 2001(2) 1999(3)
1998(2) 1997(1) 1996(3) 1995(6)
1994(11) 1993(5) 1992(2)

Vrsta odluke

Presuda(272)
Presuda i rješenje(76)
Rješenje(348)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(315)
KAZNENI ODJEL(38)


Grad

< SviDubrovnik
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite