Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Dubrovnik
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 27
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 674)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 297/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužitelja zaprimljena kod prvostupanjskog suda 6. veljače 2019. oslonom na odredbu članaka 186.a. stavak 6. i 16. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 2... 26.6.2019
Gž 470/2019-2Rješenjem označenim u izreci doslovce je odlučeno: " Iza pok. L. M. pok. M. iz SAD-a, rođenog ..., a umrlog ..., I. Utvrđuje se da ostavinsku imovinu ostavitelja čine: NEKRETNINE: 1. upisane u zk. ul. … k.o. D., i to kat. čest. zem. … vrt, kat. čest. zgr. … kuća stojna, u 1/2 dijela od 288/576 d... 19.6.2019
Gž 259/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Tuženik A. A., OIB:…, iz M., dužan je tužitelju E. O. d.d. sa sjedištem u Z., Z., OIB:…, plati iznos od 13.909,42 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 25. 05. 2011 godine ... 12.6.2019
Gž 459/2019-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: (presudom) "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja - protutuženika  koji glasi: "Utvrđuje se da tuženiku ne pripada pravo vlasništva na nekretninama označenim kao 605/1,670, 672 k.o. O. u dijelu u kojem su prema prijavnom listu Ureda…. D. br…..ušle... 12.6.2019
Gž 202/2017-2Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev tužiteljica-protutuženica (u daljnjem tekstu: tužiteljica) da tuženik-protutužitelj (u daljnjem tekstu: tuženik ) ukloni uzroke prekomjernih štetnih imisija (dima,neugodnih mirisa i para) što potječu iz ugostiteljskog objekta, konobe - caffe bar L. u D... 5.6.2019
Gž 450/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog tužitelja 1. - 4. za ponavljanje postupka kao nepravodobna. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu su izjavili tužitelji 1. - 4. i to kako se navodi u žalbi zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materija ... 22.5.2019
Gž 681/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je Ugovor o kreditu br. 9012330438, sklopljen dana 12.3.2007. između tužitelja M. K. i tuženika P. banke d.d., Z., djelomično ništav, i to u dijelu čl. 4. istog ugovora koji glasi:“…koja je promjenjiva sukladno Odluci banke o kreditiranju građana za ... 22.5.2019
Gž 108/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su tužiteljica i tužena ad2 M. J. rođena J. suvlasnice svaka za udio od ½ suvlasništva nekretnine u k.o. Š. čest. zem. br. 369 Z.U. 804 i čest. zem. br. 365/2 Z.U. 2268 k.o. Š.. 2. Utvrđuje se da je tužiteljica vlasnica za cijelo čest. zem. br.... 22.5.2019
Gž 1015/2018-2Prvostupanjskom odlukom doslovce je odlučeno: "I. Nalaže se tuženiku M. V. da tužitelju E. card club d.o.o isplati iznos od 26.340,75 kn sa zateznim kamatama od 2. prosinca 2012. do 31. srpnja 2015. po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB-a koja je vrijedila zadn... 22.5.2019
Gž 96/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Ukida se pravo služnosti prolaza i provoza u korist k.č. br. … i k.č. br. … obje upisane u zk. ul. br. … k.o. P., a na teret k.č. br. … upisane u zk. ul. br. … k.o. P.. Ukida se pravo stvarne služnosti prola ... 15.5.2019
Gž 119/2017-2Prvostupanjskom presudom zbog ogluhe odlučeno je: "I. Tuženik D. S. iz K., OIB… dužan je tužitelju E. osiguranje d.d. Z., OIB…..na ime regresa platiti iznos od 21.978,35 kn sa zakonskom zateznom kamatom i to za iznos 20.548,35 kn od dana 7. travnja 2016., za iznos od 200,00 kn od dana 18. ožujka ... 15.5.2019
Gž 192/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Ne dopušta se preinaka tužbenog zahtjeva. II. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Utvrđuje se da su tužitelji N. B. pok. N. i V. B. pok. N. vlasnici na jednake dijelove, cjeline čest. zem. 120 z. ul. 1 k.o. Č., a koje vlasništvo je stečeno dosjelošću ... 15.5.2019
Gž 1092/2018-2Prvostupanjskom odlukom doslovce je odlučeno: "I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tuženik je dužan tužitelju platiti iznos od 146.213,67 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke ... 15.5.2019
Gž 163/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi; I. Nalaže se tuženiku, D. L. iz Z., OIB….., isplatiti tužitelju, S. d.o.o., Z., OIB……, iznos od 122.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim: - na iznos od 17.500,00 kn od 01. 07. 2009. godine do isplate, - na i ... 15.5.2019
Gž 534/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: I Nalaže se tuženiku platiti tužiteljici iznos od 2.557,09 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućima kako slijedi: -na iznos od 140,57 kn od 12.07.2010. godine do isplate; -na iznos od 136,60 kn od 10.08.2010. godine do isplate; -na iznos od 14 ... 8.5.2019
Gž 349/2019-2Predlagatelj je pokrenuo ovaj izvanparnični postupak prijedlogom od 27. rujna 2007. pred Općinskim sudom u Zadru protiv protustranaka, presumptivnih zakonskih nasljednika uknjiženog suvlasnika B. B. pok. M., radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina. Nakon provedenog postupka sud je rješe ... 8.5.2019
Gž 1060/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja, a koji glasi: "1.Dužan je tuženik da u roku od 15 dana isplati svakom od tužitelja iznos od 220.000,00 kn zatim, kao i sveukupan iznos, za sve tužitelje, na ime imovinske štete, u visini od 74.491,78 kn, a sve iznose sa za... 8.5.2019
Gž 183/2016-2Presudom Općinskog suda u Dubrovniku broj P-1020/2010 od 24. prosinca 2015. suđeno je: "I. Utvrđuje se da tužitelju S. Č. pok. N. uz tuženicu I. K., a kao sinu pok. ostaviteljice G. M. kao oporučne nasljednice pok. J. P., a kao nasljedniku prvog nasljednog reda iza smrti pok. G. M., pripada njena ... 17.4.2019
Gž 115/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: " I. Odbacuje se tužba I i II tužiteljica od 11.03.2016. godine kao nedopuštena i ukidaju parnične radnje koje je poduzeo ovaj sud. II. Nalaže se I i II tužiteljicama da tuženima u roku od 15 dana nadoknade parnični trošak u iznosu od 1.500,00 kn." Protiv ... 17.4.2019
Gž 485/2018-3Prvostupanjskom odlukom doslovce je odlučeno: "1.Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja, a koji glasi: "Tužena Republika Hrvatska dužna je tužitelju T. B. iz K. L., L., na ime naknade neimovinske štete isplatiti iznos od 131.400,00 kuna, uz zakonsku zateznu kamatu po stopi u visini eskontne stop ... 10.4.2019
Gž Ovr 165/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu zaprimljen 26. veljače 2019. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu je izjavio ovrhovoditelj i to kako navodi iz svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 ... 3.4.2019
Gž 158/2018-2Prvostupanjskim rješenjem doslovce je odlučeno: "I. Odbija se kao neosnovan prigovor E. B. i G. B. od 16.11.2017. izjavljen protiv rješenja o nasljeđivanju javnog bilježnika S. O. S. iz P., posl.br…. od 30.5.2016. koje je ispravljeno rješenjem posl.br… od 24.03.2017. te se u cijelosti održava na ... 3.4.2019
Gž 1086/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi "Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. F., OIB…iz Ž., stekla dosjelošću pravo vlasništva na nekretninama, upisane na ime i vlasništvo tuženika G. Ž., OIB…, sa sjedištem u Ž., , i to nakon parcelacije kč.b ... 27.3.2019
Gž 622/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za pokretanje postupka stečaja potrošača podnesen sudu 29. prosinca 2016. Pravovremenom podnesenom žalbom to rješenje pobija predlagatelj zbog žalbenog razloga pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog... 27.3.2019
Gž 1086/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi "Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. F., OIB…iz Ž., stekla dosjelošću pravo vlasništva na  nekretninama, upisane na ime i vlasništvo tuženika G. Ž., OIB…, sa sjedištem u Ž., , i to nakon parcelacije kč.br. 8... 27.3.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 27 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(55) 2018(69) 2017(19) 2016(133)
2015(156) 2014(83) 2013(59) 2012(18)
2011(13) 2010(4) 2009(2) 2008(1)
2007(1) 2006(14) 2005(3) 2004(6)
2003(1) 2002(2) 2001(2) 1999(3)
1998(2) 1997(1) 1996(3) 1995(6)
1994(11) 1993(5) 1992(2)

Vrsta odluke

Presuda(248)
Presuda i rješenje(71)
Rješenje(325)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(310)
KAZNENI ODJEL(38)


Grad

< SviDubrovnik
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite