Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Dubrovnik
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 568)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kžmp 10/2018-7Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda pod točkom 1. izreke okrivljenik Ž. B. oglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 118. stavak 1. KZ/11, te mu je za to kazneno djelo utvrđena kazna zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, dok je pod točkom 2. izreke oglašen krivim zbog kaznenog dj... 21.8.2018
Gž 280/2016-2Prvostupanjskom presudom označenoj u izreci suđeno je: "I. Tuženik je dužan isplatiti tužitelju iznos od 70.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od  01. srpnja 2015. godine do 31. srpnja 2015. godine uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg d... 18.7.2018
Gž 248/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. P. sa sjedištem u Z., poslovni broj Ovrv - 4569/16 od 9. svibnja 2016. održava se na snazi u dijelu kojim je naloženo tuženoj T. M.- P. iz Z., OIB:… isplatiti tužitelju S. P.... 18.7.2018
Gž 316/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika A. S. 11. listopada 2011. godine pod posl. br….., te se odbija tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 464,01... 18.7.2018
Gž 609/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda broj 12 P-5769/07-94 od 22. rujna 2017. (list 277. spisa) naloženo je tuženiku B. J. platiti sudsku pristojbu na žalbu protiv presude u iznosu od 10.000,00 kuna, a rješenjem istog prvostupanjskog suda broj P-5769/2007-101 od 20. travnja 2018. (list 302. spisa) naloženo... 18.7.2018
Gž 956/2015-3Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: '1. Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj, OIB…, platiti tužitelju B. K. iz D. P., OIB …, iznos od 18.881.564,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog iznosa i to: - od 27. 12... 4.7.2018
Gž 568/2016-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi od 03. prosinca 2014. godine, poslovni broj…., donesenom po javnoj bilježnici I. L. u Z., u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 26.000,00 kuna, , te u dijelu trošk... 4.7.2018
Gž 926/2016-3Pobijanom odlukom - presudom koja je ispravljena rješenjem odlučeno je: "I. Utvrđuje se ništetnim dio odredbe sadržan u članku 4.  Ugovora o kreditu sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, broj…., od dana 22. ožujka 2006. godine, ovjeren kod javnog bi... 4.7.2018
Gž 197/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku da na ime neimovinske štete isplati tužiteljici iznos od 170.850,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja po stopi od teče počev od 30.4.2010. godine, pa do isplate, sve po stopi zatezne kamate propisnoj čl. 29. st. 2. Zakona ... 4.7.2018
Gž 786/2016-3Prvostupanjskim presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev usmjeren na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 19. listopada 2010. godine, sklopljen pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod brojem R2-195/10, između tužitelja N. M. kao primatelja uzdržavanja i tuženika N. A. kao davatelja uzdržavanja (toč... 27.6.2018
Gž 510/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj Pn-228/15-21 od 12. svibnja 2016. suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana tužitelju isplati novčani iznos od 91.244,51 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom u visini esk... 20.6.2018
Gž 579/2016-6Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Dijeli se suvlasnička zajednica koja između stranaka postoji na nekretninama to kat. čest. …, opisane kao neplodno, površine 338 metara četvornih i zgrada površine 60 metara četvornih i kat.čest. … op... 13.6.2018
Gž 175/2016-5Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti: - prvotužitelju M. P. svotu od 599.9000,00 kn na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje, sa zateznim kamatama od 1. kolovoza 2007., dok je višak  zahtjeva prvotužitelja u svoti od 257.100,00 kn odbijen kao... 6.6.2018
Gž 315/2018-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Nalaže se prvotuženiku H. E. d.d., Z., OIB….. i drugotuženiku T. d.d. iz Z., OIB….. solidarno isplatiti prvotužiteljici S. K. iz Z., 3, OIB…. iznos od 20.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 20. ožujka 2008. do 31. srpnja 2015. po stopi određenoj... 6.6.2018
Gž 421/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženicama da u roku od 15 dana solidarno isplate tužitelju iznos od 128.340,00 kuna (stodvadesetosamtisućatristočetrdesetkuna) sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos od dana 19. s... 6.6.2018
Gž 1170/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Odbija se kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: I. 'Nalaže se tuženiku  T. P. iz O., s prebivalištem na adresi  …, OIB:…, da tužitelju J. Z. iz O., s prebivalištem na adresi …, OIB: …isplati novčani iznos od 21.400,00 kuna uvećano za  za... 30.5.2018
Gž 730/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " Nalaže se tuženoj R. H. isplatiti tužiteljici H. Đ., iz V., , iznos od ukupno 4.900,00 kuna (slovima: četritisućedevetstokuna), sa zakonskom zateznom kamatom tekućom: - na iznos od 2.200,00 kuna od 30. lipnja 2011.  godine - na iznos od 2.460,00 kuna... 23.5.2018
Gž 14/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "I Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, isplatiti tužitelju iznos od 52.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 21. veljače 2004. god., pa do isplate, s tim da za razdoblje do 31. prosinca 2007. god., kamata teče po sto... 23.5.2018
Gž 7/2018-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I.              Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Utvrđuje se da su raskinuti Kupoprodajni ugovor između tuženika kao prodavatelja i tužitelja pod 1-6 te T. M., J. K., M. F., N. S. i R. d.o.o. kao kupaca od 10. lipnja 1996.god., ovjeren u potpisu tuženika... 23.5.2018
Gž 764/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "1. Utvrđuje se da je nedopuštena ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Šibeniku broj Ovr-2114/15 od 19. listopada 2015. godine na nekretnini oznake kat. čest. … pašnjak površine 470 m2, Z.U. …, K.O. P.. 2. Nalaže se tuženiku ad.1 da solid... 16.5.2018
Gž Ovr 132/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je ovrhovoditeljev prijedlog za promjenu sredstva ovrhe ovrhom na ovršeničinim novčanim sredstvima, a ovrhovoditelju je dosuđen daljnji trošak u iznosu od 273,45 kuna (156,25 kuna nagrada odvjetniku za sastav prijedloga za promjenu sredstva ovrhe te 117,20 kuna tr... 16.5.2018
Gž 172/2017-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev što glasi: „Dužni su tuženici J. K. i P. K. solidarno isplatiti tužiteljima iznos od 240.000,00kuna skupa sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje na iznos od 120.000,00 kuna za ostvareni prihod u 2006.godini teku od 01.sije... 16.5.2018
Gž 543/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku M. I. iz Z., OIB…., isplatiti tužitelju  B. P. iz M., OIB….naknadu štete u iznosu od 15.000,00 kn, sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana 07. studenog 2016.god. do isplate, po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih ... 16.5.2018
Gž 725/2016-3Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I/ Utvrđuje se ništetnim dio odredbe sadržan u članku 11. točka 1. Ugovora o kreditu sa sporazumom o osiguranju prijenosom prava vlasništva, broj 54862/06, od dana 31. listopada 2006. godine, ovjerenog kod javnog bilježnika M. B. iz O., pod brojem: …,... 25.4.2018
Gž 443/2015-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Nalaže se tuženicima, solidarno, da plate tužiteljici 15.000,00 kn (svaki za po 7.500,00 kn) sa zakonskim kamatama koje na taj iznos teku od dana podnošenja tužbe do isplate, po stopi koja se obračunava uvećanjem eskontne stope HNB, koja je vrije ... 29.11.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(24) 2017(18) 2016(133) 2015(156)
2014(80) 2013(58) 2012(17) 2011(13)
2010(4) 2009(2) 2008(1) 2007(1)
2006(14) 2005(3) 2004(6) 2003(1)
2002(2) 2001(2) 1999(3) 1998(2)
1997(1) 1996(3) 1995(6) 1994(11)
1993(5) 1992(2)

Vrsta odluke

Presuda(194)
Presuda i rješenje(58)
Rješenje(286)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(264)
KAZNENI ODJEL(38)


Grad

< SviDubrovnik
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite