Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Dubrovnik
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 25
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 613)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 93/2016Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku, da na čest. zem. 39, vrt, površine 237 m2, zk.ul. br. 528/B k.o. T., uspostavi prijašnje stanje, i to na način da na navedenoj nekretnini u cijelosti poruši građevinski objekt dimenzi ... 27.12.2018
Gž 887/2018Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Utvrđuje se da je pravo tuženih R. S. i O. G., kao nasljednika pok. S. R., zahtijevati ostavinu vrhu 14/504 suvlasničkog dijela čest. zgr. 1603 z. ul. 72 k.o. D., uknjiženo na ime ostaviteljice pok. S. R., zastarilo u odnosu na tužitelja R. M. p ... 12.12.2018
Gž 1045/2018Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Joze Rotima, poslovni broj…. od 16.prosinca 2016., za iznos od 480,00 kn sa zateznim kamatama: - na iznos od 80,00 kn od 21. siječnja 2016. do isplate, - na iznos od 8 ... 12.12.2018
Gž 809/2018Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z. posl. br. …. od 20. siječnja 2017. godine u dijelu u kojem se nalaže tuženom Z. L. da tužitelju Z. holdingu d.o.o. P. Č. Z. isplati iznos od 312,96 kune zaj ... 12.12.2018
Gž 628/2016Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je : I. Odbija se tužbeni zahtjev što glasi: „Utvrđuje se da je tužiteljica S. D. ud.M. iz S., suvlasnica nekretnine položene u k.o. P. upisane u ZU … i označene kao kat.čest. … i to za ½ dijela, pa je ovlaštena temeljem ove presude zatražiti i postići ... 5.12.2018
Gž 631/2016Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Nalaže se tuženiku S. D. d.d. iz S., isplatiti prvotužitelju D. S. iz B. V., iznos od 20.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama prema eskontnoj stopi HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećan ... 5.12.2018
Gž 932/2018Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik cjeline: čest. zgr.87/2, 98, čest.zem. 1026/2, 663, 681, 682,647/1, 738, 657, 991, 994/1, 995/1, 1012, 1332/7, 1341/2, 1340/3, 1362/3, 1363/1,1371/2, 1372, 1373/2, 1385, 1410/1, 1542, 1543, 1544, 1557/1, 1661, 1396 i 13 ... 5.12.2018
Gž 691/2017Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Ovaj sud se oglašava stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu. II. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će se ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Z.." Protiv prvostupanjskog rješenja, pravodobnu je žalb ... 5.12.2018
Gž 708/2017Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I/ Nalaže se tuženiku L. d.o.o. iz O., OIB: …, da tužiteljici A. P. V. iz O., OIB: …, na ime naknade štete isplati ukupan iznos od 6.800,00 kn (šesttisućaosamstokuna) sa zateznim kamatama koje teku od 30. lipnja 2015. godine do 31. srpnja 2015. godine ... 5.12.2018
Gž 948/2015-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik za 4/24 dijela prava vlasništva čest.zgr. 1906 zk.ul. 1072 k.o. Dubrovnik, pa su dužne tuženice trpjeti uknjižbu prava vlasništva tužiteljice, i to tuženica ad.1. I. P. pok. S. tužiteljice za 3/24 dijela prava vla... 21.11.2018
Gž 581/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Tuženik je dužan platiti tužitelju iznos od 97.466,64 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku: -na iznos od 8.130,13 kn od 10.06. 2011. pa do isplate, -na iznos od 8.130,13 kn od 10.07. 2011. pa do isplate, -... 21.11.2018
Gž 246/2016Presudom Općinskog suda u Puli - Pola broj P-2180/08 od 10. veljače 2016. suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku da isplati prvo tužiteljici na ime naknade neimovinske štete iznos od 75.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 10. studeno ... 14.11.2018
Gž 694/2016Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: " 1. Nalaže se tuženiku „E. osiguranje“ d.d. Z., OIB … da u roku od 15 dana tužitelju F. T. iz K., isplati iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja prvostupanjske odluke tj. dana 08. srpnja 2016. god ... 14.11.2018
Gž 187/2016-5Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Utvrđuje se da je ugovor o darovanju nekretnina tužitelja kao darovatelja i tuženice kao daroprimatelja od dana 14. srpnja 2006. godine, ovjeren od A. S., javnog bilježnika u D. pod br. OV-1255/06, ništetan i da nema učinka među ugovornim strankama... 14.11.2018
Gž 474/2018-2Pobijanom presudom suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev  koji glasi: " I.              Nalaže se tuženiku kao Prodavatelju u roku od 15 dana s tužiteljem kao Kupcem sklopiti sljedeći UGOVOR O KUPOPRODAJI Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj P. Ž. uknjiženi vlasnik 43... 14.11.2018
Gž 186/2018Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: '1. Tuženik pod/1 CERA CERVA d.o.o., Solin, zasmetao je tužitelja pod/1 MEINE d.o.o., Split, i tužitelja pod/2 D. B. u posljednjem, nesmetanom, faktičnom i mirnom posjedu poslovnog prostora u S. na adresi ... 7.11.2018
Gž 551/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "Odbacuje se prijedlog za ovrhu i ukida se Rješenje o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z., posl.br. …. od 20.01.2017.g." Protiv navedenog rješenja pravodobnu je žalbu podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka te pogrešne pri... 7.11.2018
Gž 855/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku da solidarno isplate tužiteljici na ime duševnih bolova zbog smrti oca iznos od 250.000,00 kn za zakonskom zateznom kamatom tekućom od donošenja prvostupanjske presude pa do isplate, po stop... 7.11.2018
Gž 867/2018Prvostupanjskom odlukom - presudom koja je ispravljena doslovce je odlučeno: "1. Nalaže se tuženiku O. bolnica Z. i B. hrvatskih veterana, OIB …. iz Z., isplatiti tužiteljici B. K., OIB….iz Đ., iznos od 353.600,00 kn (slovima:tristopedesettritisućekuna) zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po ... 31.10.2018
Gž 872/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Time što su od nekretnine položene u k.o. L., upisane u zk.ul. 159 kao kat. čest. 1231/1 vlasništvo tužiteljice, oduzeli dio koji je u naravi vrt, a koji dio je u nalazu i mišljenju vještaka mjernika M. B. dipl. in ... 31.10.2018
Gž 260/2016Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Usvaja se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja D. K. koji glasi: Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Sisku posl.broj: Ovr-2236/12 od 12. veljače 2013. godine. Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Sisku p ... 31.10.2018
Gž 636/2018Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Ukidaju se provedene radnje te se tužba odbacuje. II. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. V. iz O. br. …od 19. veljače 2018." Predmetno rješenje doneseno je nakon što je prvostupanjski sud naložio tužitelj ... 24.10.2018
Gž 723/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Tuženi M. K. iz S., OIB….i M. K. iz S., OIB…. dužni su solidarno tužitelju Z. K.. iz S., OIB… isplatiti iznos od 40.189,08 kuna sa zateznim kamatama u smislu čl. 29 ZOO-a i to kamate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne ... 24.10.2018
Gž 804/2018Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: " I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. M. iz D., broj Ovrv-2201/17 od 13. prosinca 2017. godine, pa je tuženik dužan platiti tužitelju iznos od 5.299,58 kune uvećan za zatezne kamate tekuće na: iznos od ... 17.10.2018
Gž 788/2018Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: " I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika M. J. iz Z., pod posl. br.: Ovrv-03898/2013 od 27. svibnja 2013., djelomično se održava na snazi u dijelu kojim se tuženiku D. J. iz Z., OIB: …, nalaže da ... 17.10.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 25 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(68) 2017(18) 2016(133) 2015(156)
2014(80) 2013(59) 2012(17) 2011(13)
2010(4) 2009(2) 2008(1) 2007(1)
2006(14) 2005(3) 2004(6) 2003(1)
2002(2) 2001(2) 1999(3) 1998(2)
1997(1) 1996(3) 1995(6) 1994(11)
1993(5) 1992(2)

Vrsta odluke

Presuda(216)
Presuda i rješenje(66)
Rješenje(301)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(284)
KAZNENI ODJEL(38)


Grad

< SviDubrovnik
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite