Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Dubrovnik
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 24
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 583)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 135/2017-5Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I Utvrđuje se da, u korist svagdašnjih vlasnikâ čest. zem. 8226/2 k.o. P. i čest. zem.  8218 k.o. P., kao povlasnih nekretnina, postoji pravo služnosti prolaza pješice i vozilima preko dijela čest. zem. 8223 k.o. P. omeđenog dužinama A-B-C-D-A i obojano... 10.10.2018
Gž 646/2018-4Prvostupanjskom presudom suđeno je: ""I/ O d b i j a  se tužitelj B. B. iz O., OIB…., s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je pisana oporuka M. I., umrle dana 13.08.2014.g., ovjerena od javnog bilježnika M. G.-D. dana 12.11.2009.g. pod brojem … opozvana, te je ista bez pravnog... 10.10.2018
Gž 294/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio pravovremenu žalbu iz svih žalbenih razloga, u bitnome navodeći da rješenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje i pogrešno primijenje... 26.9.2018
Gž 5/2018-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se tražilo utvrđenje da oporuka pokojnog Đ. Š. od 20.09.1991. nije istinita ni pravno valjana dok je rješenjem naloženo tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u svoti od 2.916,63 kune u roku od 15 dana. Ovu presudu i rješenje pravovr... 26.9.2018
Gž Zk 8/2018-4Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su pravno nevaljani  i neistiniti upisi  u zk. ul. 51, 89 i 66 k.o. Petrovo S. koji su u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u D. provedeni kako slijedi: -pod posl.br…. od dana 31.03.1924.g. a temeljem dosudnice K. suda u D. posl.br. … od 19.10.19... 26.9.2018
Gž 690/2018-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja D. C. te se nalaže tuženicima A. S. i Ž. S. sklopiti s tužiteljem slijedeći UGOVOR O NAJMU STANA sklopljen danas između A. S., O.: ____________ i Ž. S., OIB: _________, oboje iz D., V. N. 21, kao najmodavaca s jedne ... 19.9.2018
Gž 773/2016-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Tuženi HRP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, dužan je ukloniti trafostanicu i to TS G. 0,40 kV širine 3,93 m i dužine 6,02 m u površini od 24 m2, položena u jugoistočnom dijelu prizemlja zgrade po... 19.9.2018
Gž 428/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: „I. Nalaže se tuženiku V. V. iz Z., OIB…, tužitelju , L. B. iz P., OIB …, predati ateste za ugrađene materijale, elaborat o ispitivanju ugrađenih betona s datumima ugradnje izdan od ovlaštene institucije, atest o ispravnosti dimovodnog kanala izdan od ... 19.9.2018
Gž 339/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se glavni tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika M. B. koji glasi: '1. Utvrđuje se da je Kupoprodajni ugovor od 15. listopada 1999. sklopljen između M. B., zastupanog po punomoćniku N. Š., JMBG …kao prodavatelja i S. Š. iz S., kao kupca, otuđenjem k.... 12.9.2018
Gž 61/2018-2Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: "I I./ Nalaže se tuženiku Z. banci d.d., Z., OIB…. da tužiteljici V. I. iz N. G., OIB…, isplati iznos od 383,92 CHF (tri stotine osamdeseitri franka i devedeset dva centa) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju H. narodne banke na dan is ... 5.9.2018
Gž 884/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: ''1. Utvrđuje se da je B. (B.) B. pok. N. dosjelošću stekao 1/2 dijela prava vlasništva čest. zem. 269 zk. ul. 125 k.o. B. (ranije upisanih na ime A. P.) pa je dužna K. P. kao pravna slijednica A. P. trpjeti ukn... 29.8.2018
Gž 514/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: " I. Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz P., posl.br. Ovrv-1070/16 od 4. ožujka 2016. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukidaju se provedene radnje, ukida se platni nalog sadržan u isto... 29.8.2018
Gž 107/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku, Republici Hrvatskoj, OIB …, da u roku od 15 dana, na ime naknade štete, isplati prvotužitelju iznos od 33.753,85 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 01.10.2014. godine tekućim po sto... 22.8.2018
Kžmp 10/2018-7Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda pod točkom 1. izreke okrivljenik Ž. B. oglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 118. stavak 1. KZ/11, te mu je za to kazneno djelo utvrđena kazna zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, dok je pod točkom 2. izreke oglašen krivim zbog kaznenog dj... 21.8.2018
Gž 280/2016-2Prvostupanjskom presudom označenoj u izreci suđeno je: "I. Tuženik je dužan isplatiti tužitelju iznos od 70.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od  01. srpnja 2015. godine do 31. srpnja 2015. godine uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg d... 18.7.2018
Gž 248/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. P. sa sjedištem u Z., poslovni broj Ovrv - 4569/16 od 9. svibnja 2016. održava se na snazi u dijelu kojim je naloženo tuženoj T. M.- P. iz Z., OIB:… isplatiti tužitelju S. P.... 18.7.2018
Gž 316/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika A. S. 11. listopada 2011. godine pod posl. br….., te se odbija tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 464,01... 18.7.2018
Gž 609/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda broj 12 P-5769/07-94 od 22. rujna 2017. (list 277. spisa) naloženo je tuženiku B. J. platiti sudsku pristojbu na žalbu protiv presude u iznosu od 10.000,00 kuna, a rješenjem istog prvostupanjskog suda broj P-5769/2007-101 od 20. travnja 2018. (list 302. spisa) naloženo... 18.7.2018
Gž 956/2015-3Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: '1. Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj, OIB…, platiti tužitelju B. K. iz D. P., OIB …, iznos od 18.881.564,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog iznosa i to: - od 27. 12... 4.7.2018
Gž 568/2016-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi od 03. prosinca 2014. godine, poslovni broj…., donesenom po javnoj bilježnici I. L. u Z., u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 26.000,00 kuna, , te u dijelu trošk... 4.7.2018
Gž 926/2016-3Pobijanom odlukom - presudom koja je ispravljena rješenjem odlučeno je: "I. Utvrđuje se ništetnim dio odredbe sadržan u članku 4.  Ugovora o kreditu sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, broj…., od dana 22. ožujka 2006. godine, ovjeren kod javnog bi... 4.7.2018
Gž 197/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku da na ime neimovinske štete isplati tužiteljici iznos od 170.850,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja po stopi od teče počev od 30.4.2010. godine, pa do isplate, sve po stopi zatezne kamate propisnoj čl. 29. st. 2. Zakona ... 4.7.2018
Gž 786/2016-3Prvostupanjskim presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev usmjeren na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od 19. listopada 2010. godine, sklopljen pred Općinskim sudom u Dubrovniku pod brojem R2-195/10, između tužitelja N. M. kao primatelja uzdržavanja i tuženika N. A. kao davatelja uzdržavanja (toč... 27.6.2018
Gž 510/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj Pn-228/15-21 od 12. svibnja 2016. suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana tužitelju isplati novčani iznos od 91.244,51 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom u visini esk... 20.6.2018
Gž 579/2016-6Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Dijeli se suvlasnička zajednica koja između stranaka postoji na nekretninama to kat. čest. …, opisane kao neplodno, površine 338 metara četvornih i zgrada površine 60 metara četvornih i kat.čest. … op... 13.6.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 24 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(38) 2017(18) 2016(133) 2015(156)
2014(80) 2013(59) 2012(17) 2011(13)
2010(4) 2009(2) 2008(1) 2007(1)
2006(14) 2005(3) 2004(6) 2003(1)
2002(2) 2001(2) 1999(3) 1998(2)
1997(1) 1996(3) 1995(6) 1994(11)
1993(5) 1992(2)

Vrsta odluke

Presuda(199)
Presuda i rješenje(63)
Rješenje(291)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(275)
KAZNENI ODJEL(38)


Grad

< SviDubrovnik
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite