Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Sisak
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 143)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1313/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I              Održava se na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi Javnog bilježnika M.J. iz Z., Poslovni broj: Ovrv.12046/13 od 24.05.2013. godine kojim je naloženo tuženiku T.B., OIB…, Z., isplatiti tužitelju Z.H. d.o.o., Podružnica Z., OIB: …, Z., izn... 19.9.2017
Gž Ovr 329/2017-2Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe od 16. veljače 2015. kao nepotpun. Protiv rješenja žalbu je pravovremeno podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijaln... 4.9.2017
Gž 1000/2016-3Prvostupanjskom je presudom odbijeni su tužitelji s tužbom i tužbenim zahtjevom u iznosu od 21.795.375,00 kn i to: I. tužitelj sa zahtjevom za isplatu iznosa od 10.897.687,50 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku na svako mjesečni iznos od 81.937,50 kn od dospijeća do isplate u raz... 4.7.2017
Gž 1144/2016-3Prvostupanjskom  presudom je odlučeno: "Nalaže se tuženiku Ž. P. da se iseli iz nekretnina tužiteljice Lj.C. koje su upisane u z.k.ul.br. 253 k.o. G. i to - čest.kat.br. 3145/1 u naravi oranica Č., površine 414 m2, - čest.kat.br. 3145/2 u naravi oranica Č., površine 4665 m2, - čest.kat.br. 3145/4 u... 4.7.2017
Gž 1085/2016-6Prvostupanjskom presudom suđeno je : »I. Odbija se  tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Tuženik je dužan tužiteljici C.B. predati u posjed stan u zgradi  na adresi…(ranije B.), koja se nalazi na kč. br. 3903 k.o. P., na četvrtom katu, i to jednosoban stan koji se sastoji od jedne sobe, kuhinj... 14.6.2017
Gž 155/2016-5Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: " I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice Lj.S. koji glasi: "Utvrđuje se da je tužiteljica S.Lj. iz S., građenjem stekla pravo vlasništva na novoj gospodarskoj zgradi (radiona i dvije šupe, kokošinjac i šupa za drva), dvorišna zgrada-katna, te dvori... 14.6.2017
Gž 2584/2014-3Rješenjem prvostupanjskog suda, označenim u izreci pod točkom I., odbačena je tužba kao nedopuštena te je tužitelju naloženo u roku 15 dana nadoknaditi tuženici troškove parničnog postupka u iznosu od 5.540,00 kn. Protiv navedenog rješenja je tužitelj, po punomoćniku, pravovremeno podnio žalbu, zbog... 7.6.2017
Gž 781/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženici A.I. da tužitelju K.P. d.o.o. plati iznos od 670,50 kuna (slovima: šeststotinasedamdesetkunaipedesetlipa) sa zakonskom zateznom kamatom po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo ... 6.6.2017
Gž 2065/2013-5Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I              Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja B.M. iz S. koji glasi: "Tuženik J.o. d.d. Z. dužan je na ime naknade štete isplatiti tužitelju B.M. iznos od 105.555,82 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom kamatom računajući ovu od 1.8.2011. godine po s... 23.2.2017
Gž 823/2016-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Utvrđuje se da je Ugovor o kratkoročnom kreditu br. 1/96 od 16.08.1996. godine, potpisan od strane I tužiteljice i prednika I i II tužiteljice te tuženika, djelomično ništav i to čl. 3 Ugovora u pogledu visine stope kamate u iznosu od 5,5% mjesečno iznad prosj... 2.2.2017
Gž Ovr 464/2016-2Pobijanim rješenjem o osiguranju prvostupanjskog suda riješeno je: „I. Na temelju rješenja Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Odjela za upravno-pravne poslove, klasa UP/I-320-02/2007-01/483, ur. broj 251-12-02/3-2008-8 od 13. svibnja 2008. godine, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu... 2.2.2017
Gž 1426/2016-4Rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je da se tužba smatra povučenom (točka I. izreke), odbijen je zahtjev tužiteljice za nadoknadom troškova parničnog postupka (točka II. izreke) te je odbijen zahtjev tuženice za nadoknadom troškova parničnog postupka (točka III. izreke). Protiv navedenog rješe... 27.1.2017
Gž 331/2015-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Usvaja se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku R.F., OIB: …,  da tužitelju zavodu, OIB: …, plati iznos od 1.151,59 kn na ime glavnog duga  sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na svaki neplaćeni mjesečni iznos premije od dana... 24.1.2017
Gž Ovr 650/2016-2Pobijanim rješenjem odbaćen je prijedlog za ovrhu od 26. srpnja 2016. kao nedopušten. Protiv rješenja žalbu je pravovremeno podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi se u bitnom upire ... 20.1.2017
Gž Ovr 26/2017-2Prvostupanjskim rješenjem određena je ovrha na novčanoj tražbini ovršenice - na računima ovršenice, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 1.667,48 kn, sa pripadajućim kamatama i troškovima postupka, po osnovi pravomoćnog i ovršnog rješenja istog suda broj: Ovrv-3643/2001 od 6. lip... 20.1.2017
Gž Ovr 6/2017-2Prvostupanjskim rješenjem je određena ovrha na nekretnini ovršenika radi naplate potraživanja ovrhovoditelja  u iznosu od 228.020,14 kn na ime glavnice duga s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku od 1. lipnja 2016., do isplate, u iznosu od 43.310,50 kn na ime dospjelih redovnih kamata ... 18.1.2017
Gž 99/2017-2Prvostupanjskim rješenjem riješeno je: "Odbija se prigovor tužiteljice S.M. od 15. studenog 2016. godine." Protiv rješenja žalbu je pravovremeno podnijela tužiteljica zbog bitne povrede odredaba postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava... 17.1.2017
Gž 84/2017-2Rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: "I. Radi osiguranja novčane tražbinie predlagatelja osiguranja G.V., OIB…, iz R. Nj.,  s boravištem u C., S., i to: -          iznosa od 31.298,53 kune zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 20. rujna 2013. pa do isplate po stopi koja se određuj... 13.1.2017
Gž 1004/2014-3Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: »Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužiteljice kao neosnovan, a koji glasi: "Utvrđuje se da su nekretnine upisane u k.o. B.P. z.k. ul. 1243, kčbr. 332/2 - pašnjak C. u V.B. od 2557 m2, kčbr. 333/2 - pašnjak pri boku u V.B. od 809 m2, kčbr. 334/2 - šum... 12.1.2017
Gž 1268/2016-2Prvostupanjskim rješenjem riješeno je: "Nalaže se Republici Hrvatskoj da punomoćnici tužiteljice Senki Balog, odvjetnici iz Zagreba naknadi trošak u iznosu od 1.162,50 kuna, u roku od 15 dana. Odbija se preostali dio zahtjeva punomoćnice tužiteljice Senke Balog, odvjetnice iz Siska kao neosnovan ... 5.12.2016
Gž 1056/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Tužba i tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže tuženiku da s osnova naknade neimovinske štete isplati tužitelju iznos od 2.499,00 kuna, sa zateznim kamatama od 09. kolovoza 2009. godine u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koj ... 2.12.2016
Gž 1229/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 32.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 14. listopada 2011. godine do isplate, kao i da naknadi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 11.040,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekuć ... 23.11.2016
Gž 140/2016-2Prvostupanjskom presudom je odlučeno: "Nalaže se tuženiku Miroslavu Čičeku da tužitelju Berislavu Repiću, na ime naknade štete, isplate iznos od 6.800,00 kuna uz zakonsku zateznu kamatu koja po stopi koja se određuje za svakog polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odob ... 21.11.2016
Gž 901/2016-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženoj REPUBLICI HRVATSKOJ zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 6, OIB: 52634238587, da isplati tužitelju VAHIDU OMEROVIĆU iz Zagreba, III. Kozari put 50/B, O ... 16.11.2016
Gž 332/2016-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Alemke Gajski iz Zagreba od 19. prosinca 2011., poslovni broj Ovrv-622/2011, u dijelu u kojem je tuženici naloženo isplatiti tužitelju iznos od 150,00 kn sa zateznom kamatom tekuć ... 14.11.2016
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(19) 2016(28) 2015(23) 2013(1)
2012(1) 2011(10) 2010(8) 2009(7)
2008(8) 2007(1) 2003(5) 2002(10)
2001(4) 2000(8) 1999(4) 1998(1)
1996(2) 1995(2) 1994(1)

Vrsta odluke

Presuda(69)
Presuda i rješenje(6)
Rješenje(59)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(92)


Grad

< SviSisak
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite