Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Sisak
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 153)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 560/2016Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica kojim traže da se presudom nadomjesti ugovor o prodaji stana koji se nalazi u stambenoj zgradi na adresi A3, na V katu, a sastoji se od dvije sobe, sobice, kuhinje, kupaonice, WC-a, predsoblja ... 10.5.2018
Gž Ovr 92/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 25. svibnja 2017. i potvrđeno je rješenje doneseno pod poslovnim brojem Ovrv-13219/16-7 od 18. svibnja 2017. Protiv navedenog rješenja ovrhovoditelj je izjavio pravovremenu žalbu pozivajući se na žalbene razloge označene  članku 353. s... 5.3.2018
Gž 1367/2016-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Nalaže se tuženiku A. Đ. da tužitelju S.o. d.d. Z. isplati iznos od 9.800,00 kn (slovima: devet tisuća osam stotina kuna) sa zateznim kamatama po stopi po čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate počev od 21. lipnja 2005. godine do 31. prosinca 2007. god... 1.3.2018
Gž 1135/2015-3Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: »I Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj D. G. samovlasnik nekretnina upisanih u zk.ul. 921 ko.o. C. L. i to na : - kčbr. 1217/6 vinograd brdo u površini od 432 m2 - kčbr. 1219/13 šuma brdo u površini od 597 m2 - ... 15.2.2018
Gž 395/2017-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem je odlučeno: "I.              Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z., poslovni broj: Ovrv-37503/14 od 21. studenog 2014. u dijelu kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 73,52... 12.1.2018
Gž 1225/2014-4Presudom prvostupanjskog suda, koja je ispravljena rješenjem istog suda poslovni broj: P-104/2013-16 od 7. travnja 2014., odlučeno je: "I/ Nalaže se tuženiku B.Š. da tužitelju V.K. isplati iznos od 13.620,00 kuna (trinaest tisuća šesto dvadeset kuna), sa zakonskim zateznim kamatama u visini eskontn... 5.10.2017
Gž 1313/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I              Održava se na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi Javnog bilježnika M.J. iz Z., Poslovni broj: Ovrv.12046/13 od 24.05.2013. godine kojim je naloženo tuženiku T.B., OIB…, Z., isplatiti tužitelju Z.H. d.o.o., Podružnica Z., OIB: …, Z., izn... 19.9.2017
Gž Ovr 346/2017-2Pobijanim rješenjem određena je mjera osiguranja radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 374,88 kn, s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka, kako je to navedeno u izreci rješenja, te je točkom 6. pobijanog rješenja naloženo protivniku osiguranja naknaditi... 12.9.2017
Gž 1109/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I Proglašava se nedopuštenom ovrha pokrenuta od strane tuženika Hrvatska radiotelevizija, Z., OIB: …, protiv tužitelja I.V., S., OIB: …, temeljem presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-14046/06 od 3... 5.9.2017
Gž 1287/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženiku C. J., iz S. da tuženiku Z.h. d.o.o. Z., Podružnica Z. plati iznos od 200,00 kuna , uvećan za pripadajuću  zateznu kamatu i to na iznose kako slijedi: -              na iznos od 200,00 kuna poče... 4.9.2017
Gž Ovr 329/2017-2Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe od 16. veljače 2015. kao nepotpun. Protiv rješenja žalbu je pravovremeno podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijaln... 4.9.2017
Gž 910/2014-7Presudom prvostupanjskog suda, poslovni broj 11 P-284/2012 od 22. studenoga 2013. odlučeno je: »I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A. M. koji glasi: "Opoziva se ugovor o darovanju nekretnina koji su zaključili tužitelj M. A. i tužena S. L. dana 15. 02. 2011. kod javnog bilježnika G. G.-R. iz P... 24.8.2017
Gž 1000/2016-3Prvostupanjskom je presudom odbijeni su tužitelji s tužbom i tužbenim zahtjevom u iznosu od 21.795.375,00 kn i to: I. tužitelj sa zahtjevom za isplatu iznosa od 10.897.687,50 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku na svako mjesečni iznos od 81.937,50 kn od dospijeća do isplate u raz... 4.7.2017
Gž 1144/2016-3Prvostupanjskom  presudom je odlučeno: "Nalaže se tuženiku Ž. P. da se iseli iz nekretnina tužiteljice Lj.C. koje su upisane u z.k.ul.br. 253 k.o. G. i to - čest.kat.br. 3145/1 u naravi oranica Č., površine 414 m2, - čest.kat.br. 3145/2 u naravi oranica Č., površine 4665 m2, - čest.kat.br. 3145/4 u... 4.7.2017
Gž 1085/2016-6Prvostupanjskom presudom suđeno je : »I. Odbija se  tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Tuženik je dužan tužiteljici C.B. predati u posjed stan u zgradi  na adresi…(ranije B.), koja se nalazi na kč. br. 3903 k.o. P., na četvrtom katu, i to jednosoban stan koji se sastoji od jedne sobe, kuhinj... 14.6.2017
Gž 155/2016-5Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: " I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice Lj.S. koji glasi: "Utvrđuje se da je tužiteljica S.Lj. iz S., građenjem stekla pravo vlasništva na novoj gospodarskoj zgradi (radiona i dvije šupe, kokošinjac i šupa za drva), dvorišna zgrada-katna, te dvori... 14.6.2017
Gž 2584/2014-3Rješenjem prvostupanjskog suda, označenim u izreci pod točkom I., odbačena je tužba kao nedopuštena te je tužitelju naloženo u roku 15 dana nadoknaditi tuženici troškove parničnog postupka u iznosu od 5.540,00 kn. Protiv navedenog rješenja je tužitelj, po punomoćniku, pravovremeno podnio žalbu, zbog... 7.6.2017
Gž 781/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženici A.I. da tužitelju K.P. d.o.o. plati iznos od 670,50 kuna (slovima: šeststotinasedamdesetkunaipedesetlipa) sa zakonskom zateznom kamatom po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo ... 6.6.2017
Gž 2065/2013-5Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I              Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja B.M. iz S. koji glasi: "Tuženik J.o. d.d. Z. dužan je na ime naknade štete isplatiti tužitelju B.M. iznos od 105.555,82 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom kamatom računajući ovu od 1.8.2011. godine po s... 23.2.2017
Gž 823/2016-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Utvrđuje se da je Ugovor o kratkoročnom kreditu br. 1/96 od 16.08.1996. godine, potpisan od strane I tužiteljice i prednika I i II tužiteljice te tuženika, djelomično ništav i to čl. 3 Ugovora u pogledu visine stope kamate u iznosu od 5,5% mjesečno iznad prosj... 2.2.2017
Gž Ovr 464/2016-2Pobijanim rješenjem o osiguranju prvostupanjskog suda riješeno je: „I. Na temelju rješenja Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Odjela za upravno-pravne poslove, klasa UP/I-320-02/2007-01/483, ur. broj 251-12-02/3-2008-8 od 13. svibnja 2008. godine, radi osiguranja novčane tražbine u iznosu... 2.2.2017
Gž 1426/2016-4Rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je da se tužba smatra povučenom (točka I. izreke), odbijen je zahtjev tužiteljice za nadoknadom troškova parničnog postupka (točka II. izreke) te je odbijen zahtjev tuženice za nadoknadom troškova parničnog postupka (točka III. izreke). Protiv navedenog rješe... 27.1.2017
Gž 331/2015-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Usvaja se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku R.F., OIB: …,  da tužitelju zavodu, OIB: …, plati iznos od 1.151,59 kn na ime glavnog duga  sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na svaki neplaćeni mjesečni iznos premije od dana... 24.1.2017
Gž Ovr 650/2016-2Pobijanim rješenjem odbaćen je prijedlog za ovrhu od 26. srpnja 2016. kao nedopušten. Protiv rješenja žalbu je pravovremeno podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi se u bitnom upire ... 20.1.2017
Gž Ovr 26/2017-2Prvostupanjskim rješenjem određena je ovrha na novčanoj tražbini ovršenice - na računima ovršenice, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 1.667,48 kn, sa pripadajućim kamatama i troškovima postupka, po osnovi pravomoćnog i ovršnog rješenja istog suda broj: Ovrv-3643/2001 od 6. lip... 20.1.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(5) 2017(24) 2016(28) 2015(23)
2013(1) 2012(1) 2011(10) 2010(8)
2009(7) 2008(8) 2007(1) 2003(5)
2002(10) 2001(4) 2000(8) 1999(4)
1998(1) 1996(2) 1995(2) 1994(1)

Vrsta odluke

Presuda(74)
Presuda i rješenje(9)
Rješenje(61)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(101)


Grad

< SviSisak
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite