Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Sisak
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 160)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 560/2016Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica kojim traže da se presudom nadomjesti ugovor o prodaji stana koji se nalazi u stambenoj zgradi na adresi A3, na V katu, a sastoji se od dvije sobe, sobice, kuhinje, kupaonice, WC-a, predsoblja ... 10.5.2018
Si K 16/2017-22Županijsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je optužnicu broj K-DO-9/2017 od 6. prosinca 2017. protiv optuženika N. J. zbog kaznenog djela iz članka 110 u vezi članka 34 KZ/11 i članka 139 stavak 2 i 3 KZ/11 sve u vezi članka 51 KZ/11., te predložilo d... 25.4.2018
Gž 570/2016-4Pobijanim rješenjem od 15. veljače 2016. riješeno je: "I              Smatra se da je tužba u ovoj pravnoj stvari tužba. II              Povučena tužba u ovom predmetu smatra se kao da nije niti bila  podnesena. III               Tužitelj je dužan I tuženiku naknaditi trošak parničnog postupka u i... 12.3.2018
Gž 191/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Z., poslovni broj Ovrv-1939/15 od 20. srpnja 2015. godine u dijelu kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju 560,00 kuna sa  zateznim kamatama tekućim na iznos od 1... 8.3.2018
Gž Ovr 92/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 25. svibnja 2017. i potvrđeno je rješenje doneseno pod poslovnim brojem Ovrv-13219/16-7 od 18. svibnja 2017. Protiv navedenog rješenja ovrhovoditelj je izjavio pravovremenu žalbu pozivajući se na žalbene razloge označene  članku 353. s... 5.3.2018
Gž 1367/2016-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "Nalaže se tuženiku A. Đ. da tužitelju S.o. d.d. Z. isplati iznos od 9.800,00 kn (slovima: devet tisuća osam stotina kuna) sa zateznim kamatama po stopi po čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate počev od 21. lipnja 2005. godine do 31. prosinca 2007. god... 1.3.2018
Gž 407/2017-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: " Odbija se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "1. b) Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj,OIB:…,da tužitelju D. F. iz V., OIB:…,isplati sa naslova naknade imovinske štete iznos od 22.000,00 kuna,uvećan za zatezne kamate koje teku od 07.studenog 2012.,godine ... 26.2.2018
Gž 1135/2015-3Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: »I Odbija se tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj D. G. samovlasnik nekretnina upisanih u zk.ul. 921 ko.o. C. L. i to na : - kčbr. 1217/6 vinograd brdo u površini od 432 m2 - kčbr. 1219/13 šuma brdo u površini od 597 m2 - ... 15.2.2018
Gž 395/2017-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem je odlučeno: "I.              Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z., poslovni broj: Ovrv-37503/14 od 21. studenog 2014. u dijelu kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 73,52... 12.1.2018
Gž 1225/2014-4Presudom prvostupanjskog suda, koja je ispravljena rješenjem istog suda poslovni broj: P-104/2013-16 od 7. travnja 2014., odlučeno je: "I/ Nalaže se tuženiku B.Š. da tužitelju V.K. isplati iznos od 13.620,00 kuna (trinaest tisuća šesto dvadeset kuna), sa zakonskim zateznim kamatama u visini eskontn... 5.10.2017
Gž 1313/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I              Održava se na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi Javnog bilježnika M.J. iz Z., Poslovni broj: Ovrv.12046/13 od 24.05.2013. godine kojim je naloženo tuženiku T.B., OIB…, Z., isplatiti tužitelju Z.H. d.o.o., Podružnica Z., OIB: …, Z., izn... 19.9.2017
Gž Ovr 346/2017-2Pobijanim rješenjem određena je mjera osiguranja radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 374,88 kn, s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka, kako je to navedeno u izreci rješenja, te je točkom 6. pobijanog rješenja naloženo protivniku osiguranja naknaditi... 12.9.2017
Gž 1109/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I Proglašava se nedopuštenom ovrha pokrenuta od strane tuženika Hrvatska radiotelevizija, Z., OIB: …, protiv tužitelja I.V., S., OIB: …, temeljem presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-14046/06 od 3... 5.9.2017
Gž 1287/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženiku C. J., iz S. da tuženiku Z.h. d.o.o. Z., Podružnica Z. plati iznos od 200,00 kuna , uvećan za pripadajuću  zateznu kamatu i to na iznose kako slijedi: -              na iznos od 200,00 kuna poče... 4.9.2017
Gž Ovr 329/2017-2Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe od 16. veljače 2015. kao nepotpun. Protiv rješenja žalbu je pravovremeno podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijaln... 4.9.2017
Gž 910/2014-7Presudom prvostupanjskog suda, poslovni broj 11 P-284/2012 od 22. studenoga 2013. odlučeno je: »I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja A. M. koji glasi: "Opoziva se ugovor o darovanju nekretnina koji su zaključili tužitelj M. A. i tužena S. L. dana 15. 02. 2011. kod javnog bilježnika G. G.-R. iz P... 24.8.2017
Gž 1000/2016-3Prvostupanjskom je presudom odbijeni su tužitelji s tužbom i tužbenim zahtjevom u iznosu od 21.795.375,00 kn i to: I. tužitelj sa zahtjevom za isplatu iznosa od 10.897.687,50 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku na svako mjesečni iznos od 81.937,50 kn od dospijeća do isplate u raz... 4.7.2017
Gž 1144/2016-3Prvostupanjskom  presudom je odlučeno: "Nalaže se tuženiku Ž. P. da se iseli iz nekretnina tužiteljice Lj.C. koje su upisane u z.k.ul.br. 253 k.o. G. i to - čest.kat.br. 3145/1 u naravi oranica Č., površine 414 m2, - čest.kat.br. 3145/2 u naravi oranica Č., površine 4665 m2, - čest.kat.br. 3145/4 u... 4.7.2017
Gž 1085/2016-6Prvostupanjskom presudom suđeno je : »I. Odbija se  tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Tuženik je dužan tužiteljici C.B. predati u posjed stan u zgradi  na adresi…(ranije B.), koja se nalazi na kč. br. 3903 k.o. P., na četvrtom katu, i to jednosoban stan koji se sastoji od jedne sobe, kuhinj... 14.6.2017
Gž 155/2016-5Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: " I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice Lj.S. koji glasi: "Utvrđuje se da je tužiteljica S.Lj. iz S., građenjem stekla pravo vlasništva na novoj gospodarskoj zgradi (radiona i dvije šupe, kokošinjac i šupa za drva), dvorišna zgrada-katna, te dvori... 14.6.2017
Gž 444/2017-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: »I Odbija se tužbeni zahtjev I tužiteljice S.D. i II tužitelja M.K. koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji S.D., OIB… i M.K., OIB…, oboje iz S., na jednake dijelove stekli pravo vlasništva na nekretnini koja je upisana u u.k.ul. 1416 k.o. B. P. i to na kčbr. 7... 8.6.2017
Gž 2584/2014-3Rješenjem prvostupanjskog suda, označenim u izreci pod točkom I., odbačena je tužba kao nedopuštena te je tužitelju naloženo u roku 15 dana nadoknaditi tuženici troškove parničnog postupka u iznosu od 5.540,00 kn. Protiv navedenog rješenja je tužitelj, po punomoćniku, pravovremeno podnio žalbu, zbog... 7.6.2017
Gž 781/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženici A.I. da tužitelju K.P. d.o.o. plati iznos od 670,50 kuna (slovima: šeststotinasedamdesetkunaipedesetlipa) sa zakonskom zateznom kamatom po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo ... 6.6.2017
P 1/2017-2Općinski građanski sud u Zagrebu oglasio se mjesno nenadležnim po prijedlogu ovrhovoditelja radi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika, rješenjem broj: Ovr-9542/2016 od 11. listopada 2016., budući je uvidom u Jedinstveni registar osoba utvrdio da ovršenik ima prebivalište u P., te riješio da će se pr... 29.5.2017
Gž 2065/2013-5Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I              Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja B.M. iz S. koji glasi: "Tuženik J.o. d.d. Z. dužan je na ime naknade štete isplatiti tužitelju B.M. iznos od 105.555,82 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom kamatom računajući ovu od 1.8.2011. godine po s... 23.2.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(9) 2017(26) 2016(28) 2015(24)
2013(1) 2012(1) 2011(10) 2010(8)
2009(7) 2008(8) 2007(1) 2003(5)
2002(10) 2001(4) 2000(8) 1999(4)
1998(1) 1996(2) 1995(2) 1994(1)

Vrsta odluke

Presuda(76)
Presuda i rješenje(11)
Rješenje(64)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(106)


Grad

< SviSisak
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite