Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Slavonski Brod
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 348)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 588/2018-2Pobijanim rješenjem radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditelja, određena je ovrha na založenim nekretninana ovršenika i to: -          k.č.br. 2578/2 upisanoj u zk.ul.br. 1884, k.o.  A., Zemljišnoknjižnog odjela Sesvete Općinskog građanskog suda u Zagrebu u naravi D. D. površine 37m2, od čega liva... 20.12.2018
Gž 1508/2016-4Pobijanom presudom  je suđeno: I. Nalaže se tuženicima K. R. iz Z.. Ž. R. iz Z., I. R. iz P., i A. R. iz Z. V., da solidarno isplate Z. V. iz P., s osnova najma nekretnine upisane u z. k. ul. br. 1636 k.o. P. koja se sastoji iz k. č. br. 572/2 u naravi kuća i dvorište površine 272 m2 iznos od 26.25... 18.12.2018
Gž 760/2018-2Pobijanom presudom je suđeno: 1. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnoga bilježnika D. P. iz R. poslovni broj Ovrv-342/17 od 21. veljače 2017. te se kao neosnovan odbija zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 80,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 10. veljače 2012. pa do... 13.12.2018
Gž 1814/2016-3Pobijanom presudom  je suđeno: 1./ O d b i j a   s e   tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Nalaže se I-tuženiku M. d.d., R.,  OIB: …predati tužiteljima F. J. P. B., Č. R., P.,, OIB: … i S. L. B., Č. R., P.,  OIB:… u cijelosti u posjed nekretninu upisanu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, S... 6.12.2018
Gž 1032/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda utvrđeno je da je tužba povučena (točka I. izreke), te je naloženo tužiteljici da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 312,50 kuna (slovima: tristo dvanaest kuna i pedeset lipa), sa zateznom kamatom od dana donošenja rješenja pa do isplate (točka II. izreke). ... 30.11.2018
Gž 851/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da su tužitelji dosjelošću stekli vlasništvo nekretnine upisane u zk.ul.broj 6130 k.o. V. G., čk.br. 1356 oranica u Radićevom odvojku od 550 m2, pa je tuženik dužan trpjeti uknjižbu prava vlasništva tih nekretnina za korist tužitelja (točka I. izreke); tuženik... 22.11.2018
Gž 590/2017-2Presudom suda prvog stupnja tuženicima - protutužiteljima je naloženo da tužitelju - protutuženiku izdaju ispravu podobnu za prijenos prava vlasništva nekretnine kč.br. 479/342 šuma površine 1636 m2, upisana u z.k. ul. broj 4871 k.o. V. sa imena tuženika - protutužitelja na ime tužitelja - protutuže... 15.11.2018
Gž Ovr 13/2018-2Pobijanim rješenjem naloženo je FINI, Z., da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava po ovršnoj ispravi - rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od 6. ožujka 2014. godine sa računa ovršenika H. d.o.o. iz H. na S., OIB: …do pravomoćne odluke o prijedl... 6.11.2018
Gž R 8/2018-2Presudom suda prvog stupnja odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja kojima je tražio da mu tuženik Ž. G. isplati iznos od 392.160,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. studenog 2010. do isplate; da mu tuženik B. M. isplati iznos od 122.681,10 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. studenog 2010... 29.10.2018
Gž Ovr 215/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu od 13. travnja 2017., ispravljen podneskom od 31. svibnja 2017. Protiv rješenja ovrhovoditelji su pravovremeno podnijeli žalbu. U žalbi ne navode žalbene razloge, a predlažu da se pobijano rješenje ukine i usvoji prijedlog za ovrhu. Žalba ... 25.10.2018
Gž Ovr 677/2017-5Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Ovrhovoditelju i kupcu M. V. iz N. S., R. S., OIB … dosuđuju se suvlasničke  nekretnine I-ovršenika V. G. iz N. S., R. S.,  upisane u zk.ul.br. 865 k.o. G. i to 1 dijela k.č. br. 408 oranica Plandište sa 18503 m2, z.k. ul. br. 719 k.o. O. i to k.č. br. ... 22.10.2018
Gž 1440/2017-5Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da isplati tužitelju  iznos od 50.000,00 kn i naknadi parnični trošak u iznosu od 6.518,75 kn, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. i III. izreke); sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva tužitelj je odbijen ... 22.10.2018
Gž 798/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je prijedlog predlagatelja povučen (točka I. izreke) te je predlagatelju naloženo da I. protustranci naknadi trošak postupka u iznosu od 3.125,00 kn i II. protustranci u iznosu od 1.875,00 kn u roku od 15 dana (točka II. izreke). Protiv odluke o troškovim... 22.10.2018
Gž 892/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Nalaže se tužitelju HBS d.o.o. V. da nadoknadi troškove postupka tuženiku D. K. u iznosu od 5.400,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4. svibnja 2018. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kr... 18.10.2018
Gž 148/2017-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen sa tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se naloženo tuženici da mu isplati iznos od 48.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 1. ožujka 2012. do isplate, kao i sa zahtjevom za nadoknadu troškova parničnog postupka. Protiv prvostupanjske presude t... 15.10.2018
Gž 492/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se ništetnim Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju od 01. veljače 2007. zaključen između I. B. iz Z., JMBG: …, kao primatelja uzdržavanja i L. B. iz Z., JMBG: …, kao davatelja uzdržavanja na kojem je primatelj uzdržavanja priznao potpis kao svoj i ovjere... 24.9.2018
Gž 1034/2016-4Presudom suda prvog stupnja održan je na snazi platni nalog sadržan u točki I. rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave javnog bilježnika V. Š. iz Z., poslovni broj: Ovrv-98/11. od 28. veljače 2011., u dijelu u kojem je naloženo tuženici da isplati tužitelju iznos od 19.046,02 kn sa zakonskom... 6.9.2018
Gž 370/2018-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika od 26. travnja 2017., poslovni broj: Ovrv-120/2017. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 10,40 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude dok j... 24.7.2018
Gž 84/2018-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. L. L. od 4. listopada 2016., poslovni broj: Ovrv-379/2016., kojim je tuženiku naloženo da tužitelju isplati iznos od 1.261,71 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 512,50 kn, sve sa zakonskom zateznom kamat... 24.7.2018
Kž 109/2018-4Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, optuženi K. M., proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv imovine, teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točka 1. KZ/11., činjenično i pravno opisano u izreci pobijane presude, pa je na teme... 17.7.2018
Gž 1499/2017-2Presudom Općinskog  suda u Vukovaru, poslovni broj 11 Pn-171/2017-7,  od 2. listopada 2017., odbijena je tužiteljica s tužbenim zahtjevom za naknadu štete u iznosu od 42.094,59kuna, kao i sa zahtjevom za naknadu troškova parničnog postupka, sve sa zateznim kamatama tekućim od dana presuđenja do isp... 16.7.2018
Gž 285/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju naknaditi štetu tužitelju -protutuženiku u iznosu 203.837,04 kn sa zateznim kamatama, koje teku na iznos od: -   42.000,00 kn od 1. ožujka 2004., - 115.000,00 kn od 30. prosinca 2004., -        150,00 kn od 4. siječnja 2004... 13.6.2018
Gž 1211/2017-3Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika D. G.-R. iz Z. od 16. veljače 2017., broj Ovrv-36/17. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužitelju plati iznos od 4.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po... 11.6.2018
Gž 266/2017-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. A. Č. iz S. B. od 17. srpnja 2013., broj Ovrv-4368/13., kojim je tuženicima naloženo da tužiteljici isplate iznos od 45.682,64 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 2.348,52 kn, sve sa zakonskom zateznom ka... 11.6.2018
Gž 696/2017-3Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V. od 19. svibnja 2014., broj Ovrv-1075/14. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužiteljici plati iznos od 2.000,00 kn i naknadi trošak ovršnog postupka u iznosu od 1.300,00 kn, sve ... 11.6.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(76) 2017(85) 2016(124) 2015(12)
2014(28) 2013(3) 2012(6) 2011(3)
2010(7) 2009(3) 2008(1)

Vrsta odluke

Presuda(197)
Presuda i rješenje(25)
Rješenje(126)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(178)
KAZNENI ODJEL(5)


Grad

< SviSlavonski Brod
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite