Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Slavonski Brod
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 400)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 650/2017-3Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se M. K. iz B., OIB... platiti tužitelju I. Š. iz S., OIB… dvostruku kaparu u iznosu od 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti obračunato primjenom srednjeg tečaja HNB na dan plaćanja sa zakonskom zateznom kamatom koja t... 8.8.2019
Gž 176/2019-3Presudom suda prvog stupnja, ispravljenoj rješenjem istog suda od 9. siječnja 2019., poslovni broj: P-4409/2015., tuženici je naloženo isplatiti tužiteljima i to I. tužitelju iznos od 105.847,83 kn, a II. tužiteljici iznos od 104.997,73 kn, kao i naknaditi im parnični trošak u iznosu od 37.553,71 kn... 10.6.2019
Gž 48/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da se proglasi nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Đakovu, poslovni broj: Ovr-4262/2017, od 20. prosinca 2017., na upisanu zemljišnu knjigu Općinskog suda u Osijeku... 10.6.2019
Gž 665/2018-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačen je kao nedopušten prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta održanog dana 8. ožujka 2018. Pobijanom presudom i rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: Odbija se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: „1. Nalaže se tuženi... 6.6.2019
Gž 396/2019-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: I   Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: " Nalaže se tuženiku C. osiguranje d.d. Z., OIB: …, da isplati prvotužiteljici  Ž. J., OIB.: …, iz B. (B. i H.), na ime naknade imovinske štete iznos od 2.500,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim ... 6.6.2019
Gž Ovr 213/2019-2Rješenjem o osiguranju suda prvog stupnja, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja utvrđene izvršnim i konačnim rješenjem predlagatelja osiguranja od 6. ožujka 2017., Klasa: UP/I-325-08/16-01/0267316, Urbroj: 374-3501-2-17-2., u iznosu od 25.153,40 kn, određena je uknjižba založnog... 23.5.2019
Gž 1075/2018-2Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Varaždinu, poslovni broj: 9 R1-20/2017-6 od 31. kolovoza 2018., odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagateljice S. K. za ukidanjem potvrde ovršnosti podnesen 10. svibnja 2016. Protiv ovog rješenja žalbu je uložila predlagateljica zbog bitne povrede postupka i... 22.5.2019
Gž 1040/2017-9Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. T. iz Z. poslovni broj: Ovrv-790/13. od 30. travnja 2013., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženicama naloženo isplatiti tužitelju iznos od 112.674,48 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u i... 16.5.2019
Gž 937/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da gube pravni učinak prema tužitelju Ugovor o prijenosu osnivačkih prava u ustanovi koji je Ugovor sklopljen između A. N., kao prenositelja osnivačkih prava, i A. N., kao stjecatelja osnivačkih prava, koji Ugovor je potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježni... 16.5.2019
Gž Ovr 85/2019-4Rješenjem  o ovrsi suda prvog stupnja, a na temelju ovršne isprave - pravomoćne presude Općinskog suda u Čakovcu od 29. studenog 2012., poslovni broj: P-330/2011-50., potvrđene presudom Županijskog suda u Varaždinu od 19. studenog 2016., poslovni broj Gž-2367/13-2., određena je ovrha civilnom prodaj... 25.4.2019
Gž 221/2018-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, poslovni broj: 66 P-1169/2016-18 od 17. studenog 2017., u stavku I. izreke presude utvrđen je ništetnim dio odredbe sadržan u članku 4. točke 4.1. Ugovora o kreditu broj 9012651890, ovjerenog kod javnog bilježnika T. K. iz O., pod... 23.4.2019
Gž 508/2018-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, poslovni broj:  65 P-360/2017-20 od 11. travnja 2018., u stavku I. izreke presude utvrđen je ništetnim dio odredbe sadržane u članku 2. Ugovora o kreditu broj 528-50-4184116 koji su ugovor tužitelj R. V. i tuženik R. A. d.d. Z. sk... 23.4.2019
Gž 257/2019-2Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da tužitelju plati na ime naknade neimovinske štete iznos od 23.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 14. studenog 2017.pa do isplate, po stopi pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. izreke); odbijen je dio tužbenog zahtjeva za isplatu izn... 18.4.2019
Kž 222/2018-4Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku, na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17, dalje  ZKP/08), optuženi N.N., oslobođen je od optužbe da bi počinio kazneno djelo protiv imovine, oštećenje tuđe st... 17.4.2019
Gž 874/2018-2Presudom suda prvog stupnja tuženici je naloženo isplatiti I. tužitelju I. P. iznos od 20.003,12 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. izreke), a II. tužiteljici B. P. iznos od 18.770,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude (to... 9.4.2019
Gž 1151/2017-4Pobijanom presudom je suđeno: I.  Ukida se platni nalog sadržanu rješenju o ovrsi koji je izdao javni bilježnik N. K. iz S. B. broj Ovrv-196/13 dana 8. veljače 2013. godine u cijelosti i odbija se tužbeni zahtjev. II. Nalaže se tužitelju L. M. B. D. M. d.o.o., S. B. zastupan po likvidatoru imovine... 4.4.2019
Gž 260/2018-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Sisku, poslovni broj:  P-360/2017-12, od 10. siječnja 2018., u stavku I. izreke presude, proglašena je nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Sisku poslovni broj: Ovr-1349/2017 od 16. svibnja 2017. U stavku II. izreke presude naloženo je tu... 4.4.2019
Kž 51/2019-4Pobijanim rješenjem Općinski sud u Požegi, se pod točkom I. na temelju članka 29. stavka 1. u vezi s člankom 19.a stavka 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku - (N.N.152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17-  dalje u tekstu ZKP/08), oglasio stvarno nenadležnim, a pod točkom ... 27.3.2019
Gž Ovr 102/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz P. poslovni broj:                  Ovrv-34270/15. od 30. listopada 2015., u dijelu u kojem je određena ovrha, ukinute su sve provedene radnje, ukinut je platni nalog sad... 26.3.2019
Kž 53/2019-4Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13., 152/14. i 70/17. dalje ZKP/08.) oslobodio je optužbe okrivljenika T. M. da bi počinio kazneno djelo protiv osobne slobode, nametljivo ponaš... 25.3.2019
Gž 424/2018-2Presudom suda prvog stupnja tuženici je naloženo da tužitelju isplati iznos od 167.472,80 kn i iznos od 1.903,75 kn, kao i naknadi parnični trošak u iznosu od 19.121,97 kn, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. i III. izreke); sa preostalim dijelom tužbenog ... 18.3.2019
Gž 85/2018-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. M. od 23. travnja 2010., poslovni broj Ovrv-50/10., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 77.246,57 kn i trošak ovršnog postupka u iznosu od 2.878,60 kn, sve sa zako... 18.3.2019
Gž 858/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj stekao pravo vlasništva nekretnina i to poslovnog prostora upisanog u z.k.ul.br. 652 k.o. K., kao zk. tijelo A IV. lokal koji se nalazi u prizemlju zgrade sagrađene na kčbr. 1019/3, a sastoji se od prodavaonice od 45,96 m2, predprostora od 7,00 ... 14.3.2019
Kž 34/2019-4Pobijanom presudom Općinskog suda u Dubrovniku, a na temelju odredbe članka 544. Zakona o kaznenom postupku  (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08) stavljen je izvan snage kazneni nalog istog suda br. 6 K-437/15 od 28. rujna 2015. Istom pres... 13.3.2019
Gž 138/2019-2Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj: 2 Povrv-1300/2015-26, od 22. siječnja 2019., odbijen je prigovor tužitelja podnesen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe prema rješenju poslovni broj: Povrv-1300/2015-23, od 10. siječnja 2019. kao neosnovan. Protiv ovoga rješen... 11.3.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 16 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(45) 2018(80) 2017(85) 2016(126)
2015(13) 2014(28) 2013(3) 2012(6)
2011(3) 2010(7) 2009(3) 2008(1)

Vrsta odluke

Presuda(223)
Presuda i rješenje(31)
Rješenje(146)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(222)
KAZNENI ODJEL(12)


Grad

< SviSlavonski Brod
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite