Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Slavonski Brod
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 28
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 677)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 961/2019-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, poslovni broj: 45 Pn-177/2018-27, od 24. listopada 2018., u točki I. izreke presude naloženo je tuženiku M. N. da isplati tužiteljici na ime naknade štete iznos od 78.000,00 kuna u roku od 15 dana. U točki II. izreke presu... 19.12.2019
Gž Ovr 526/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbacuje se prijedlog ovršenika od 30. srpnja 2019. za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim u postupku izravne naplate u odnosu na iznos od 120.757,80 kn sa zateznim kamatama i trošak parničnog postupka u iznosu od 13.618,75 kn sa zateznim kam... 19.12.2019
Gž Ovr 618/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prigovor ovršenika od 10. kolovoza 2015. kao neobrazložen, te je rješenje o ovrsi javnog bilježnika L. M. iz Š. poslovni broj: Ovrv-3533/15. od 17. srpnja 2015. ostavljeno na snazi u dijelu u kojem je ovršeniku naložena isplata glavnice u iznosu od 480,00 kn i... 19.12.2019
Kž 338/2019-4Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je krivim okrivljenika J. V. za počinjenje kaznenog djela protiv pravosuđa, sprečavanje dokazivanja opisano i kažnjivo po članku 306. stavak 1. KZ/11. Za počinjeno kazneno djelo prvostupanjski sud je na temelju članka 306. stavak 1. u vezi... 17.12.2019
Gž 1093/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nalaže se tuženiku J. Š. iz S., OIB:… da tužitelju Z. M. iz V.,  OIB:… plati iznos od 35.000,00 EUR u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, zajedno sa zateznim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske na... 5.12.2019
Gž 254/2019-4Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da isplati tužitelju na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti iznos od 15.300,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže označenoj u izreci presude (točka I. izreke); u preostalom dijelu tužbeni zahtjev je odbijen (točka II. izreke). Dopuns... 5.12.2019
Kž 107/2019-4Pobijanom presudom Općinski sud u Zadru na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13., 152/14. i 70/17. dalje ZKP/08.) oslobodio je optužbe I okrivljenika S. K., II okrivljenika Ž. K., III okrivljenika D. B., IV okrivljenika M. B. ... 3.12.2019
Kž 181/2019-5Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu na temelju članka 98. stavak 2. točke 3., 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda 143/12, 56/13, 145/13, 152/14. i 70/17, dalje: ZKP/08.) okrivljeniku Z. K. produljene su mjere opreza i to redovit... 3.12.2019
Gž 1378/2017-3Pobijanom presudom je suđeno: I. Utvrđuje se da su tužitelji pod 1. A. Z. iz Z., Stjepana OIB:…i pod 2. A. Z. iz Z., OIB:…stekli valjani pravni osnov za stjecanje prava vlasništva nekretnine oznake čest. zem. 761 k.o. F. ukupne površine 11 m2, odnosno svaki od tužitelja udio od 1/4 dijela iste nek... 26.11.2019
Gž 796/2019-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. M. iz Z. od 17. veljače 2012., poslovni broj: Ovrv-386/2012., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženiku naloženo da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 5.699,85 kn i troša... 26.11.2019
Gž 872/2019-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Dubrovniku, poslovni broj: 11 P-450/2008, od 20. kolovoza 2019., odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja M. F., na utvrđenje da je dosjelošću stekao 432/864 dijela prava vlasništva čest. zgr. 237, čest. zem. 987, 1082, 1083, 1084/2, 1084/4, 1088, 1091/1 sve z.ul. 127... 26.11.2019
Gž 895/2019-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Požegi, poslovni broj: 6 P-404/2018-23, od 30. rujna 2019., utvrđeno je da je tužitelj F. B. suvlasnik u ½ dijela  nekretnine upisane u z.k. ul. broj 11160 / poduložak 17 k.o. S. B., koja se sastoji od:  etaža: 1/30, stan broj 2. u prizemlju, ulaz B, koji se sasto... 26.11.2019
Gž 93/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da tužitelj ima valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva kč. br. 21066/66 k.o. D., površine 3388 m2 za cijelo, što mu je tuženica dužna priznati i trpjeti upis prava vlasništva tužitelja u zemljišnoj knjizi. Rješenjem suda prvog stupnja naloženo j... 25.11.2019
Gž 360/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "1. Tužba u ovoj pravnoj stvari je povučena. 2. Platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. S.-P. iz Z., posl.br. Ovrv-1972/17 od 17. srpnja 2017. ukida se u cijelosti. 3. Nalaže se tuženoj M. G. M. iz Z.,... 25.11.2019
Gž 759/2019-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnina č.zgr. 889 štala, č.zem. 2726/2 oranica i č.zem. 2726/9 oranica upisanih u zk.ul. 8252 k.o. C. prikazanih u nalazu geodetskog vještaka, rujan 2017. i dopuni nalaza geodetskog vještaka od 11. prosinca 2017. izrađenih po D. M. d... 25.11.2019
Gž 846/2019-3Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženiku naloži da mu isplati iznos od 26.500,00 kn i naknadi parnični trošak, sve sa zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke), tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 4.000,00 kn... 25.11.2019
Kž 310/2019-4Pobijanom presudom Općinski sud u Novom Zagrebu, na temelju članka 554. stavka 1. . Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13., 152/14. i 70/17. dalje ZKP/08.) utvrdio je da je okrivljenik D. Lj. u neubrojivom stanju drugome ozbiljno prijetio kakvim zlom da bi... 25.11.2019
Gž 861/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nadomješta se kupoprodajni ugovor između tužiteljice E. P., M., OIB: … kao kupca i tuženice S. P., M., OIB: … kao prodavateljice slijedećeg sadržaja: Članak 1. Prodavatelj prodaje, a kupac kupuje zapadni dio kioska ... 21.11.2019
Gž 274/2019-3Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Šibeniku, poslovni broj: 12 R1-119/2017., od 21. veljače 2019., obustavljen je izvanparnični postupak, a predlagatelji su sa zahtjevom za razvrgnuće suvlasničke zajednice upućeni na  parnični postupak. Protiv ovoga rješenja žalbu su uložili predlagatelji navode... 19.11.2019
Gž 134/2019-3Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženiku naloži da ukloni zid sagrađen na kanalizacijskom rovu i kanalizacijskim cijevima postavljenim u korist nekretnine tužitelja k.č.br. 1979/2 k.o. M. L. - grad, a na nekretnini tuženika k.č.br. 1979/1 k.o. M... 18.11.2019
Gž 790/2018-4Pobijanom presudom  je suđeno: I. Odbija se tužitelj s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha Općinskog suda u Požegi  u predmetu broj Ovr-763/15  od dana 15. rujna 2015." II. Nalaže se tužitelju B. Š., OIB:… da tuženici R. H. za Ministarstvo naknadi  trošak parn... 14.11.2019
Kž 302/2019-4Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu na temelju članka 98. stavak 2. točke 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda 143/12, 56/13, 145/13, 152/14. i 70/17, dalje: ZKP/08.) okrivljeniku A. S. produljuje se mjera opreza zabrane približa... 12.11.2019
Gž 68/2019-3Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Imotskom, poslovni broj: 66 P-1003/2017, od 22. studenog 2018., u stavku I. izreke presude, odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je ništetan i bez pravne krijeposti Kupoprodajni ugovor zaključen između prednika tužiteljica D. K. pok. ... 11.11.2019
Kž 168/2019-8Pobijanom presudom Općinskog suda u Varaždinu proglašen je krivim optuženik D. M. zbog počinjenja kaznenih djela protiv pravosuđa,  i to pod točkom 1. povreda tajnosti postupka u produljenom trajanju opisano i kažnjivo po  članku 307. stavak 2. u svezi stavka 1. a u svezi članka 52. KZ/11, te pod t... 7.11.2019
Gž Ovr 369/2019-3Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Sisku, poslovni broj: 3 Ovr-2074/2018-5, od 22. ožujka 2019., odbačen je prijedlog ovršenika podnesen 16. svibnja 2018. za obustavu ovršnog postupka, kao nedopušten. Protiv ovog rješenja žalbu je uložio ovršenik, navodeći u žalbi da je potraživanje ovrhovoditelj... 5.11.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 28 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(100) 2018(135) 2017(146) 2016(186)
2015(56) 2014(28) 2013(6) 2012(6)
2011(3) 2010(7) 2009(3) 2008(1)

Vrsta odluke

Presuda(389)
Presuda i rješenje(39)
Rješenje(249)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(256)
KAZNENI ODJEL(28)


Grad

< SviSlavonski Brod
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite