Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Slavonski Brod
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 307)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 494/2018-2Rješenjima suda prvog stupnja i to od 15. veljače 2018. odbijen je prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja o pristojbi istog suda od 20. srpnja 2017., poslovni broj: Pu P-434/2015. o naplati sudske pristojbe na tužbu i pobijano rješenje je potvrđeno, a od 3. travnja 2018. odbijen je prigovor tuž... 21.5.2018
Gž 1899/2016-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženicima da tužiteljici isplate iznos od 84.758,10 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 23. rujna 2010. do isplate i da joj nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 2.396,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom (stavak I. izreke). Istom presudom tužit... 26.4.2018
Gž Ovr 255/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja određena je predaja u suposjed nekretnine označene sa čk. br. 1284, kuća br. 28, s dvorištem u G., upisane u zk. ul. br. 86, k.o. Š. ovrhovoditelju ŠKZ O. - u likvidaciji, O. (točka I. izreke), ovrhovoditelj je odbijen s prijedlogom za iseljenje ovršenika i članova njego... 26.4.2018
Gž 1441/2016-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženicima J. i A. G., te tuženiku A. d.o.o. U. da oslobode poslovni prostor u ACI marini U. i to zatvoreni prostor površine 77 m2, koji koristi tuženik A. d.o.o. za obavljanje trgovačke djelatnosti, a koji se nalaze na djelu nekretnine kč. br. 2004, zgrada i ... 23.4.2018
Gž 1295/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor tuženice o stvarnoj i mjesno nenadležnosti prvostupanjskog suda. Protiv rješenja tuženica je su pravovremeno podnijela žalbu zbog razloga navedenih u članku 353. stavku 1. točka 1-3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53... 10.4.2018
Gž 1500/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženiku naloži da mu plati iznos od 43.722,63 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i naknadi parnični trošak., tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 8.300,00 kn. Protiv presud... 27.3.2018
Gž 1122/2017-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. H. iz Z. od 18. rujna 2015., broj Ovrv-1025/15  održan je na snazi  u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 856,00 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu ... 27.3.2018
Gž 1194/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se proglasi nedopuštenom ovrha određena rješenjem Općinskog suda u Rijeci posl.br. Ovr-3871/13 od 18. rujna 2013. po prijedlogu ovrhovoditelja (ovdje tuženika) E. C. C. d.o.o. protiv ovršenika (ovdje tužitelja) R. L. (... 22.3.2018
Gž 389/2017-11Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 2.712,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 2. lipnja 2015. do isplate, te da mu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 4.781,37 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 28. prosinca 2016. do isplate (točka I. i... 15.3.2018
Kž 52/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Čakovcu, na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17, dalje u tekstu: ZKP/08), optuženi S. V., oslobođen je od optužbe da bi počin... 12.3.2018
Gž 189/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti kao neosnovan, a koji glasi: "Nalaže se tuženiku M. K., vlasniku trgovačkog obrta G., T. (OIB:…) da plati tužitelju C. o., Z. (OIB:…) iznos od 2.219,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom počevši od dana dospi... 12.3.2018
Gž 196/2018-4Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je nedopuštena ovrha na novčanim sredstvima tužitelja E. o. d.d., Z. (OIB:…), provedena 10. veljače 2016. od strane F. a. Z., temeljem zahtjeva tuženika C. o. d.d., Z. (OIB:…), za izravnu naplatu od 21.... 12.3.2018
Gž 1676/2017-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici, poslovni broj: 3         P-1325/2010-69 od 12. listopada 2017., odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom kojim je s osnova naknade štete potraživao od tuženika U. o. d.d., isplatu iznosa od 5.154,50 kuna sa zateznima kamatama, kao i trošak parnično... 6.3.2018
Gž 224/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja taj sud je odbio kao neosnovan prigovor stvarne i mjesne nenadležnosti tog suda istaknut po tuženiku R.B.A.. Protiv rješenja tuženik R.B.A.je pravovremeno podnio žalbu zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. točki 1.-3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novi... 2.3.2018
Gž Ovr 104/2018-2Pobijanim rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 24 Ovrv-17841/2010-11 od 14. prosinca 2017., odbijeni su prijedlozi ovršenice za obustavom ovrhe u ovoj pravnoj stvari podneseni  dana 17. prosinca 2014., 22. svibnja 2017. i 22. studenog 2017. Protiv ovog rješenja žalbu je ulo... 28.2.2018
Gž Ovr 696/2017-3Pobijanim rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj: 17 Ovr-2665/2017-4 od 25. travnja 2017., temeljem ovršne isprave, Ugovora o kreditu broj 321-20/2005 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, određena je ovrha na nekretninama ovrš... 28.2.2018
Gž-59/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: 26.2.2018
Gž 1817/2016-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja je suđeno: I Nalaže se tuženiku N. G. d.o.o  za graditeljstvo, N., OIB:…, da u stanu tužitelja I. F., OIB:…, koji se nalazi u stambenoj zgradi u S. B., koji je sagrađen na Kčbr. 6321/46 u K.o. S. B., izvrši slijedeće radove: - skine žbuku sa zidova u cijelom st... 22.2.2018
Gž Ovr 800/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu i ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Z. od 11. listopada 2012., poslovni broj Ovrv-28245/12. Protiv rješenja ovrhovoditeljica je pravovremeno podnijela žalbu zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materija... 22.2.2018
Gž 1644/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da za korist kč. br. 1869/6 N. M. sa 169 m2, dvorište N. M. sa 50 m2 zgrada N. M. sa 119 m2 upisane u zk. ul. 2247 k.o. N. M., kao povlasnog dobra, postoji pravo služnosti prolaza i provoza na teret kč. br. 1869/1 N. M... 22.2.2018
Gž Ovr 629/2017-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 186.431,26 kn (glavnica 172.599,98 kn i troškovi parničnog postupka 13.831,28 kn), te troškova ovršnog postupka, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci rješenja, određena je ovrha n... 22.2.2018
Gž 1431/2016-2Pobijanom međupresudom  je suđeno: I/              Utvrđuje se da je tužena  udruga K. OIB:…, iz D., odgovorna za naknadu štete  koju je pretrpio tužitelj P. S. OIB:… iz D., a koju je počinila jelenska divljač iz lovišta kojim upravlja tužena u prosincu 2012., na usjevu mrkve na dijelu čkbr. 623 po... 21.2.2018
Gž 270/2017-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj Pst-622/2014 od 30. prosinca 2016., odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da ga je tuženik uznemiravao  u vlasništvu nekretnine (garažno parkirno mjesto): 125, etaža: 19/100000 dijela z.kč.br. zem.6164/1 stambeno poslovna zgrad... 21.2.2018
Kž 60/2017-8Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, na temelju članka 544. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13. i 152/14. dalje ZKP/08.) stavlja se van snage kazneni nalog od 6. lipnja 2014., a na temelju članka 453. točka 3. ZKP/08. okrivlje... 20.2.2018
Kž 32/2018-6Pobijanom presudom optuženi J. C. proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, izazivanje prometne nesreće, iz članka 272. stavka 1., 2. i 4. KZ/11, te je po članku 272. stavka 4. KZ/97., osuđen na kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) ... 20.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 13 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(44) 2017(82) 2016(123) 2015(8)
2014(28) 2013(3) 2012(5) 2011(3)
2010(7) 2009(3) 2008(1)

Vrsta odluke

Presuda(170)
Presuda i rješenje(23)
Rješenje(114)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(145)
KAZNENI ODJEL(5)


Grad

< SviSlavonski Brod
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite