Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Slavonski Brod
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 139)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 598/2017-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku Ž. V. da tužitelju D. L. isplati iznos od 8.815,00 kn (slovima:osamtisućaosamstopetnaestkuna) sa zateznim kamatama tekućima od 1. lipnja 2008. do 31. srpnja 2015. po stopi određenoj prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana p... 16.8.2017
Gž 646/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se utvrdi da je tuženik povrijedio odredbe Statuta iz članka 21., članka 40. i članka 43. kao i odredbe stegovnih Pravilnika Zajednica udruga V. na njegovu štetu; odbijen je s tužbenim zahtjevom kojim je tražio ... 3.8.2017
P 2/2016-17Tužitelj-protutuženik u tužbi navodi da ima članove u trgovačkom društvu "Đ. Đ. - I. r." S. B. koji su organizirani u sindikalnu podružnicu, da su u tom trgovačkom društvu provedeni izbori za radničko vijeće u vremenu od 18. prosinca 2015. do 28. prosinca 2015. na kojima su izabrani za članove radn... 29.5.2017
Gž 264/2015-2Presudom prvostupanjskog suda tužiteljica je u cijelosti odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je zatražila da se presudom nadomjesti ugovor o prodaji stana (točka I. izreke), kao i sa zahtjevom za naknadu parničnog troškova postupka (točka II. izreke). Protiv ove presude, pravovremeno je žalbu izja... 23.5.2017
Gž 1755/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se proglasi nedopuštenim ovršno rješenje Općinskog suda u Osijeku od 19. veljače 2015., broj Ovr-286/2015-2., kojim je određeno osiguranje novčane tražbine tužene temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja Porezne u... 18.5.2017
Gž 1408/2016-5Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženicima naloži da ga prestanu uznemiravati u ostvarivanju njegovih vlasničkih prava na kč.br. 103/2 na način da izvode građevinske radove na kč.br. 103/2 k.o. H., pa su dužni kaniti se ubuduće svakog takvog i s... 11.5.2017
Gž 634/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se naloži tuženiku iseljenje iz nekretnina koje u naravi predstavljaju zgradu sagrađenu na kčbr. 5903/1 k.o. S. B., te da iste slobodne od osoba i svojih stvari preda u posjed tužitelju kao i da mu nado... 4.5.2017
Gž Ovr 170/2017-3Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje, kojim je ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika S. J. iz N. G., broj Ovrv-645/16., od dana 26. listopada 2016. i odbačen prijedlog za ovrhu kao nedopušten, pobija ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. točka 1-3. Zakona... 27.4.2017
Gž 374/2017-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Z. V. sa sjedištem u R., poslovni broj Ovrv-430/14-1., od 9. svibnja 2014. kojim je tuženoj S. K. naloženo da tužitelju H. t. d.d. isplati iznos u visini 899,66 kuna zajedno sa zateznom kam... 24.4.2017
Gž 128/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja isti sud se oglasio stvarno nenadležnim, za postupanje u ovoj pravnoj stvari, te je odredio da će se nakon pravomoćnosti tog rješenja spis ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Protiv rješenja tužiteljica i tuženik su pravovremeno podni... 18.4.2017
Gž 1300/2016-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženici da tužiteljici isplati iznos od 38.524,11 kn sa zakonskom zateznom kamatom računajući od 25. prosinca 2015. do isplate (točka I. izreke). Istom presudom tužiteljica je odbijena sa tužbenim zahtjevom u dijelu u kojem je tražila da joj tuženica ispla... 14.4.2017
Gž Ovr 217/2017-3Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 23. prosinca 2016. godine kao neosnovan i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje doneseno pod poslovnim brojem Ovrv-11841/16-5 dana 14. prosinca 2016. godine. Protiv ovog  rješenja uložio je žalbu ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba parn... 13.4.2017
Gž 49/2017-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se utvrdi da je stekao pravo vlasništva na nekretnini upisanoj u zk.ul. 1852 k.o. S. P. S. označenoj kao kč. br. 19/5 oranica u S. sa 4550 m2, kao i sa zahtjevom da mu tuženica izda tabularnu ispravu podobnu za u... 23.3.2017
Gž 1718/2016-2Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da tužitelju plati na ime naknade štete iznos od 60.000,00 kn i naknadi parnični trošak u iznosu od 6.588,00 kn, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. i III. izreke); tužitelj je s preostalim dijelom tužbenog ... 21.3.2017
Gž 1803/2016-2Presudom suda prvog stupnja, platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika G. B. I. iz S. od 10. srpnja 2015., broj Ovrv-3772/15., kojim je tuženiku naloženo da tužiteljici plati iznos od 480,00 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 425,00 kn, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobli... 21.3.2017
Gž 910/2016-3Pobijanom presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženoj da plati tužiteljima svakom iznos od po 5.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. siječnja 2014. godine pa do isplate, kao i da naknadi tužiteljima parnični trošak od 4.950,00 kn, u roku od 15 dana, dok je tužena odbijena sa zah... 20.3.2017
Gž Ovr 748/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja od 29. ožujka 2016., broj Povrv-237/16-2., obustavljene su ovrhe, te ukinuta rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz P., poslovni broj Ovrv-15656/15., od 18. lipnja 2015., Ovrv-15471/15., od 18. lipnja 2015., Ovrv-20492/15., od 18. li... 20.3.2017
Gž 541/2016-3Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika P. D. iz Z. od 9. svibnja 2013., broj Ovrv-208/13., u cijelosti (točka I. izreke); tužitelj je dužan tuženici naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 1.624,00 kn (točka II. izreke). Protiv presud... 7.3.2017
Gž 1847/2016-2Platnim nalogom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da tužitelju isplati iznos od 547,10 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude i naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 312,50 kn (točka I. izreke); odbije je zahtjev tužitelja za naknadu troška parničnog pos... 7.3.2017
Gž 603/2016-3Presudom suda prvog stupnja ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika J. K. u V. od 16. srpnja 2013., broj Ovrv-1905/13. (točka I. izreke); odbijen je zahtjev tužitelja za nadoknadu parničnog troška (točka II. izreke); tužitelju ... 7.3.2017
Gž 1821/2016-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužiteljica stekla pravo vlasništva na 3. udjelu od 1/12 tuženice M. L., 4. udjelu od 1/12 tuženika I. M., 5. udjelu od 1/12 tuženice S. K., nekretnine upisane u zk. ul. broj 617 k.o. B. V., koja se sastoji od kč.br. 1198 kuća br. 3A i dvorište u Č. povr... 27.2.2017
Gž 1792/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja u cijelosti je održano na snazi rješenje javnog bilježnika V. V. iz Š., poslovni broj O-132/15, UPP/OS-26/15., od 10. lipnja 2016., a prigovor I. B. odbijen je kao neosnovan. Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje pobija predlagatelj I. B. (dalje: predlag... 23.2.2017
Gž 1850/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja od 9. rujna 2016. odbačena je tužba tužitelja u odnosu na tuženicu Republiku Hrvatsku. Rješenjem suda prvog stupnja od 19. rujna 2016. naloženo je tužiteljima da tuženici nadoknade troškove paničnog postupka u iznosu od 92.450,00 kn (točka I. izreke), dok je tuženica... 21.2.2017
Gž Ovr 26/2017-2Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda od 25. svibnja 2012., broj Ovr-1390/11. prihvaćen je prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe, te je određena ovrha na nekretninama ovršenika upisanim u zk.ul. 617 kč. br. 1920 kuća broj 27 i dvorište u Istarskoj ulici površine 648 m2, zabilježbom ovrhe ... 20.2.2017
Gž 800/2016-2Presudom suda prvog stupnja tuženik je dužan isplatiti tužiteljici iznos od 108.196,70 kn i naknaditi parnični trošak u iznosu od 12.764,96 kn, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude. Protiv presude tuženik je pravovremeno podnio žalbu zbog razloga iz članka 353. stav... 16.2.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(29) 2016(64) 2015(6) 2014(21)
2013(1) 2012(4) 2011(3) 2010(7)
2009(3) 2008(1)

Vrsta odluke

Presuda(86)
Presuda i rješenje(10)
Rješenje(43)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(83)


Grad

< SviSlavonski Brod
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite