Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Slavonski Brod
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 159)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 616/2017-2Pobijanim rješenjem  Općinskog  suda u Splitu, poslovni broj: P-5599/2016  od 22. studenog 2016., u stavku I. izreke rješenja utvrđeno je da je tužba tužitelja povučena, a u stavku II. izreke naloženo je tužitelju da u roku od 15 dana naknadi tuženici parnični trošak u iznosu od 5.459,38 kuna. Prot... 11.1.2018
Gž 1477/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da tuženik isprazni od osoba i stvari zk. čbr. 826/2, kuća broj 15, dvorište i oranica od 367 čhv ili 1320 m2, upisane u zk. ul. broj 908 k.o. V. B., te ju slobodnu od osoba i svojih stvari preda tužiteljici u roku od 1... 4.12.2017
Gž 1458/2017-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 45.091,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 24. rujna 2002. do isplate i da joj nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.257,84 sa zakonskom zateznom kamatom od 29. rujna 2017. do isplate (točka I. i II. ... 17.11.2017
Gž 1790/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Gospiću, poslovni broj 4 Pn-7/2015-25 od 27. rujna 2016., naloženo je tuženiku O. V. da tužitelju S. M. isplati na ime naknade neimovinske štete pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 6.150,00 kuna, sa zateznim kamatama koje teku od 27. svibnja 2015. pa do isplate, ... 16.11.2017
Gž Ovr 685/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 27. kolovoza 2014. kao neosnovan. Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje pobija ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. točke 1-3. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, ... 13.11.2017
Gž 678/2016-4Pobijanom presudom Općinskog suda u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima, poslovni broj: 20 P-465/2015-31 od 29. listopada 2015., u točki 1. izreke, u odnosu na II.tuženicu B. P. prihvaćen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je pogrešan upis uknjižbe prava suvlasništva u z.k.ul. 850 k.o. O., i to u o... 9.11.2017
Gž 1388/2017-2Prvostupanjskim rješenjem u cijelosti je odbijen kao neosnovan zahtjev punomoćnice tužiteljice odvjetnice S. B., za naknadu troškova delegacije na teret državnog proračuna RH u iznosu od 3.807,30 kn sa zakonskom zateznom kamatom. Protiv ovog  rješenja uložila je žalbu punomoćnica tužiteljice zbog ... 9.11.2017
Gž 1191/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici nekretnine označene kao čestica zemljišta 898/3 k.o zu 109 O. i to tužiteljica pod 1) za 6/12, tužitelj pod 2) za 4/12 dijela, tužiteljica pod 3) za 1/12 dijela i tužit... 2.11.2017
Gž 1347/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužiteljica je odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je tražila da se utvrdi da je vlasnica čest. zemlj. 1154/3 ZU 697 k.o. M. za cijelo, te da je ovlaštena temeljem presude zatražiti i ishoditi uknjižbu prava vlasništva na naprijed navedenoj čest. zemlj. na svoje ime za ci... 26.10.2017
Gž 774/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Puli-Pola, broj P-2285/15-14, od 25. siječnja 2016. godine, u stavku I. izreke presude, odbijen je prvopostavljeni tužbeni zahtjev tužitelja N. P. i I. P. na utvrđenje da je ništetan Ugovor o razvrgnuću suvlasništva sklopljen  9. rujna 1998. kod javnog bilježnika ... 20.10.2017
Gž 1099/2017-3Pobijanom presudom Općinskog  suda u  Slavonskom Brodu broj Ps-22/15-27 od 4. svibnja 2017. godine, odbijeni su tužitelji S. B. i D. B. s tužbenim zahtjevom, kojim su od tuženika Grad S. B. zahtijevali isplatu iznosa od 253.577,64 kune sa zateznom kamatom i troškovima postupka, sve u roku od 15 dan... 20.10.2017
Gž 1176/2017-2Presudom suda prvog stupnja tuženiku A. M. je naloženo isplatiti tužitelju iznos od 6.012,59 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. izreke); tužitelj je odbijen sa zahtjevom kojim iznos od 6.012,59 kn traži solidarno od tuženice A. M. i tuženika mlt. A. M. (to... 17.10.2017
Gž 153/2016-5Presudom suda prvog stupnja tužiteljica je odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je tražila da se utvrdi da nije dopuštena ovrha Općinskog suda u Slavonskom Brodu od 9. travnja 2012., poslovni broj Ovr-1212/12., te da se naloži tuženicima da joj nadoknade troškove parničnog postupka. Istom presudom n... 16.10.2017
Gž 1911/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Karlovcu broj Povrv-1046/15, od 31. ožujka 2016. godine, ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika M. A.-Ž. T. iz K. posl.br. O.-4404/2015 od 8. rujna 2015.g. u kojem je naloženo tuženom S. Č. iz O., da is... 12.10.2017
Gž Ovr 764/2016-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, na temelju ovršnih isprava -Ugovora od 13. veljače 2016., solemniziranog pod brojem OV-1305/16., 13. veljače 2016. kod javnog bilježnika D. O. iz N. G., te Dodatka Ugovora od 6. lipnja 2016., solemniziranog pod brojem OV-4684/16., od 6. lipnja 2016. kod javnog b... 9.10.2017
Gž 400/2017-3Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da tužitelju isplati na ime naknade neimovinske štete iznos od 49.010,00 kn, a na ime imovinske štete iznos od 3.800,00 kn, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. i II. izreke), kao i naknadi tužitelju parnični... 1.9.2017
Gž 598/2017-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku Ž. V. da tužitelju D. L. isplati iznos od 8.815,00 kn (slovima:osamtisućaosamstopetnaestkuna) sa zateznim kamatama tekućima od 1. lipnja 2008. do 31. srpnja 2015. po stopi određenoj prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana p... 16.8.2017
Gž 646/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se utvrdi da je tuženik povrijedio odredbe Statuta iz članka 21., članka 40. i članka 43. kao i odredbe stegovnih Pravilnika Zajednica udruga V. na njegovu štetu; odbijen je s tužbenim zahtjevom kojim je tražio ... 3.8.2017
P 2/2016-17Tužitelj-protutuženik u tužbi navodi da ima članove u trgovačkom društvu "Đ. Đ. - I. r." S. B. koji su organizirani u sindikalnu podružnicu, da su u tom trgovačkom društvu provedeni izbori za radničko vijeće u vremenu od 18. prosinca 2015. do 28. prosinca 2015. na kojima su izabrani za članove radn... 29.5.2017
Gž 264/2015-2Presudom prvostupanjskog suda tužiteljica je u cijelosti odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je zatražila da se presudom nadomjesti ugovor o prodaji stana (točka I. izreke), kao i sa zahtjevom za naknadu parničnog troškova postupka (točka II. izreke). Protiv ove presude, pravovremeno je žalbu izja... 23.5.2017
Gž 1755/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se proglasi nedopuštenim ovršno rješenje Općinskog suda u Osijeku od 19. veljače 2015., broj Ovr-286/2015-2., kojim je određeno osiguranje novčane tražbine tužene temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja Porezne u... 18.5.2017
Gž 1408/2016-5Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženicima naloži da ga prestanu uznemiravati u ostvarivanju njegovih vlasničkih prava na kč.br. 103/2 na način da izvode građevinske radove na kč.br. 103/2 k.o. H., pa su dužni kaniti se ubuduće svakog takvog i s... 11.5.2017
Gž 634/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se naloži tuženiku iseljenje iz nekretnina koje u naravi predstavljaju zgradu sagrađenu na kčbr. 5903/1 k.o. S. B., te da iste slobodne od osoba i svojih stvari preda u posjed tužitelju kao i da mu nado... 4.5.2017
Gž Ovr 170/2017-3Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje, kojim je ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika S. J. iz N. G., broj Ovrv-645/16., od dana 26. listopada 2016. i odbačen prijedlog za ovrhu kao nedopušten, pobija ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. točka 1-3. Zakona... 27.4.2017
Gž 374/2017-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Z. V. sa sjedištem u R., poslovni broj Ovrv-430/14-1., od 9. svibnja 2014. kojim je tuženoj S. K. naloženo da tužitelju H. t. d.d. isplati iznos u visini 899,66 kuna zajedno sa zateznom kam... 24.4.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1) 2017(45) 2016(64) 2015(7)
2014(21) 2013(2) 2012(5) 2011(3)
2010(7) 2009(3) 2008(1)

Vrsta odluke

Presuda(99)
Presuda i rješenje(12)
Rješenje(48)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(103)


Grad

< SviSlavonski Brod
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite