Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Varaždin
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 141
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3513)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 908/2017-2Sud prvog stupnja donio je rješenje o ovrsi kojim je naložio ovršeniku da vrati ovrhovoditelja na njegovo ranije radno mjesto (vozača) u roku od 8 dana računajući od dana dostave rješenja. Protiv tog rješenja o ovrsi žali se ovršenik zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, zbog pogrešno utv ... 25.7.2018
Gž Ovr 857/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je pod točkom I izreke rješenja nastavljen postupak u ovoj ovršnoj stvari koji je prekinut zbog smrti ovršenika M. A., a pod točkom II izreke pozvani su nasljednici I. L. i ... 23.7.2018
Gž 1027/2016-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: I.„Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja od 1) do 14) koji glasi: "1.Utvrđuje se da su tužitelji i to tužitelji ad 1) Z. B. p. M., 2) M. B. ud. 19.7.2018
Gž 1513/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se u točki I. izreke oglasio mjesno nenadležnim, a u točki II. izreke riješio da će se nakon pravomoćnosti predmet ustupiti mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija tuženik zbog bitne povred ... 19.7.2018
Gž 1338/2018-2Pobijanim rješenjem u toč.I izreke odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagatelja za uređenje međe u ovom izvanparničnom postupku, a u toč.II naloženo je predlagateljima ad 1) i 2) naknaditi predloženicima ad 1) i 2) trošak ovog postupka u iznosu od 2.500,00 kn u roku 15 dana. Navedeno rješenje p ... 19.7.2018
Gž 1602/2017-2Pobijanom presudom u toč.1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev slijedećeg sadržaja: "I Utvrđuje se da je ništetan i bez pravnog učinka dio odredbe čl. 2. točki 1. Ugovora o namjenskom kreditu broj: B3, od 03. kolovoza 2006. godine, solemniziran kod Javnog b... 18.7.2018
Gž 1983/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1.Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci brisanje-ispravak upisa prava vlasništva na kč.br. 471, 5628, 5634, 5644, 5646, 5663 i 5690 upisano u zk.ul. 572 k.o. 18.7.2018
Gž 1289/2018-2Pobijanom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime neimovinske štete isplati iznos od 16.900,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. prosinca 2011. do isplate, po osnovu imovinske štete iznos od 630,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 21. svibnja 2018. do isplate i iz... 17.7.2018
Gž 1610/2016-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. u Zagrebu broj Ovrv-5440/09 od 10. kolovoza 2009. u dijelu kojim je tuženici naloženo isplatiti tužitelju iznos od 62.734,16 kn sa zakonsk... 16.7.2018
Gž 980/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati novčani iznos od 6.900,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznos od 100,00 kn od 1. kolovoza 2016., na iznos od 400,00 kn od 1. rujna 2016., na iznos od 800,00 kn od 1. listopada 2016., na iznos od 800,00 kn od 1. studenog 201... 16.7.2018
Gž 344/2016-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici D. P. iz A6, da tužitelju U. o. d.d. 16.7.2018
Gž 1265/2018-2Pobijano rješenje prvostupanjskog suda glasi: „I. Tuženik A. B. iz A2, OIB:B2, smetao je tužitelja M. Š., iz Samobora, Cerje Samobor... 12.7.2018
Kž 151/2018-4Pobijanim rješenjem temeljem čl. 524. st. 2. u svezi čl. 78. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08 odbačena je privatna tužba privatnog tužitelja 11.7.2018
Kž 229/2018-4Pobijanim rješenjem temeljem čl. 355. st. 1. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08 obustavljen je kazneni postupak pokrenut optužnicom oštećenika kao tužite... 11.7.2018
Gž 1019/2018-5Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog tužiteljice od 22. siječnja 2018. da joj se dopusti povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog ročišta dana 19. prosinca 2017. i da se ukine rješenje Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj: P-2648/16-13 od 22. siječnja 2018. Pravovremenom, potpunom i dopuš ... 11.7.2018
Gž 486/2016-2Pobijanom presudom odbijen je osnovni tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „I. Utvrđuje se da je pravno nevaljana uknjižba prava vlasništva u korist tuženika na nekretnini oznake k.č. br. 1942 k.o. A2 upisanoj u z.k.ul. 1599 k.o. 11.7.2018
Gž 1466/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženoj da iseli iz obiteljske kuće u A4, koja se nalazi na adresi A3, izgrađena na čest. zem. 4053/4 zk.ul. 1155 A4, te da... 11.7.2018
Gž 958/2018-2Pobijanom presudom u toč. 1.) izreke utvrđuje se postojanje prava stvarne služnosti provoza i prolaza pješke preko nekretnine tuženika k.č.br.B5, neplodno, površine 2775 m2 koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, Zemljiš... 11.7.2018
Gž 1261/2018-2Pobijanim rješenjem, toč. I. izreke, utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena u cijelosti, dok je u toč. II. izreke drugotuženica odbijena sa zahtjevom za naknadu parničnih troškova. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom drugotuženica pobija rješenje u toč. II. izreke i navodi ... 10.7.2018
Gž 1304/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice kojim potražuje od tuženika isplatu zbog stjecanja bez osnove u iznosu od 205.850,36 kn sa zateznom kamatom na određene iznose navedene u izreci i zahtjev za naknadu troškova postupka u iznosu od 50.315,00 kn. Toč. II. izreke nalož... 10.7.2018
Gž 1217/2018-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u predmetnoj pravnoj stvari te je odredio da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupiti mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je tužitelj ... 9.7.2018
Gž Ovr 808/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbačen prijedlog za ovrhu. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga i predlaže da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Žalba je osnovana. Ovrhovoditelj je protiv ovršenika ... 6.7.2018
Gž Zk 449/2017-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen prigovor predlagateljice i potvrđene su točka 3. i 4. rješenja toga suda poslovni broj Z-17870/14 od 30. ožujka 2015. godine. Protiv rješenja žali se predlagateljica zbog pogrešne primjene materijalnog prava i predlaže da se pobijano rješenje ... 6.7.2018
Gž 1302/2017-2Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 40.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate sa zateznim kamatama koje teku na iznos od 29.000,00 EUR-a od 21. siječnja 2014. do isplate, a na iznos od 11.000... 5.7.2018
Gž 943/2017-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbacuje se prijedlog za raspoređivanje naknadno pronađene imovine, koji je sadržan u podnesku zaprimljenom kod ovog suda 07. ožujka 2017. godine kao nedopušten.“ Protiv prvostupanjskog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnio je naslje ... 5.7.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 141 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(423) 2017(738) 2016(352) 2015(322)
2014(158) 2013(194) 2012(180) 2011(219)
2010(248) 2009(146) 2008(194) 2007(117)
2006(64) 2005(77) 2004(9) 2003(71)
2002(1)

Vrsta odluke

Odluka(8)
Presuda(1140)
Presuda i rješenje(345)
Rješenje(2018)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(629)
KAZNENI ODJEL(214)
MALOLJETNIČKI ODJEL(6)


Grad

< SviVaraždin
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite