Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 291
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 7269)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 588/2018-2Pobijanim rješenjem radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditelja, određena je ovrha na založenim nekretninana ovršenika i to: -          k.č.br. 2578/2 upisanoj u zk.ul.br. 1884, k.o.  A., Zemljišnoknjižnog odjela Sesvete Općinskog građanskog suda u Zagrebu u naravi D. D. površine 37m2, od čega liva... 20.12.2018
Kžm 4/2018-6Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio prijedlog branitelja maloljetnog D. M. za izdvajanje iz spisa zapisnika o pretrazi pokretnih stvari s DVD-om, kao sastavnim dijelom zapisnika (list 115-117). Protiv navedenog rješenja žalio se maloljetni D. M., zbog bitne povrede odredba kaznenog postu... 18.12.2018
Gž Zk 218/2018-7Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor S. s. - P. c. d.o.o. Z. pod brojem: Z-65138/17 na rješenje broj: Z-56138/17 od 23. listopada 2017. te je navedeno rješenje u cijelosti potvrđeno. Rješenjem broj: Z-36441/18 od 17. kolovoza 2018. naprijed navedeno rješenje ispravljeno je na način da umjesto rj... 13.12.2018
Gž R 140/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odbija se sudjelovanje umješača u ovoj parnici R. H. zastupane po O. d. o. u O., zbog nepostojanja pravnog interesa umješača." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuženik iz razloga označenih u članku 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom ... 12.12.2018
Gž Ovr 1107/2018-2Citiranim prvostupanjskim rješenjem posl. br. 35 Ovr-3007/07-9 od 31. ožujka 2017. obustavljena je ovrha, time da je rješenjem posl. br. 35 Ovr-3007/07-17 od 23. ožujka 2018. ispravljeno rješenje na način da je ovrha obustavljena u odnosu na drugoovršenika D. P. (točka 1. izreke). Istim (citiranim) ... 12.12.2018
Kvm 32/2018-3Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev osuđenog S. F. za naknadu troškova postupka na ime nagrade za branitelja. Protiv tog rješenja žalbu je podnio osuđeni S. F. po branitelju K. K. ne navodeći iz kojih osnova pobija rješenje s prijedlogom da se žalba prihvati i pobijano rješenje pre... 12.12.2018
Kžzd 63/2018-4Pobijanim rješenjem Općinski sud u Varaždinu je, na temelju čl. 131. st. 3. ZKP/08 protiv optuženog M. V. produljio istražni zatvor iz osnove predviđene odredbom čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, i to nakon što je dana 23. studenog 2018. donio i objavio nepravomoćnu presudu kojom je optuženi M. V. pro... 7.12.2018
Gž 1032/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda utvrđeno je da je tužba povučena (točka I. izreke), te je naloženo tužiteljici da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 312,50 kuna (slovima: tristo dvanaest kuna i pedeset lipa), sa zateznom kamatom od dana donošenja rješenja pa do isplate (točka II. izreke). ... 30.11.2018
Gž 1451/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Zatvara se sudski polog osnovan rješenjem Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj R1-156/06 od 24. veljače 2006." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija nasljednica korisnice pologa A. B. zbog žalbenih razloga navedenih u čl. 353. st. 1. toč.... 30.11.2018
Gž 502/2018-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženicima L. B. s prebivalištem u L., OIB …, 2.V. B. s prebivalištem u L., OIB: …, S. Š. s prebivalištem u L., OIB: …, N. B. s prebivalištem u L., OIB: …, D. B. s prebivalištem u Z., OIB: …, i P. B. s prebivalištem u L., OIB: …, p... 28.11.2018
Gž 448/2018-2Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđenje da su ga tuženici smetali u posjedu nekretnina k.č. B4 i 2534/2 k.o. A4 na način da su nekretnine u razdoblju od 13. veljače do 4. ož... 28.11.2018
Gž 2021/2018-2Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I.Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. M. iz Velike Gorice, poslovnog broja Ovrv- 1859/17 od 26. lipnja 2017. u dijelu u kojem je na... 27.11.2018
Kžmp 32/2018-4Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja je na temelju čl. 127. st. 4. u svezi s čl. 123. st. 1. t. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 120/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17., dalje: ZKP/08) protiv optuženog mlađeg punoljetnika M. B. V.... 27.11.2018
Gž Zk 46/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta, poslovni broj: Z-2961/13-5 od 10. lipnja 2014. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom predlagatelj pobija rješenje zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primj ... 27.11.2018
Gž 1889/2018-2Pobijanim rješenjem odlučeno je: „I.Dijeli se zajednička stvar predlagatelja i protustranke i to nekretnina k.č.zgr.135, zgrada, upisana u zk.ul. 774 k.o. Ston, tako da se dioba ima izvršiti sudskom prodajom na javnoj dražbi, a dobiveni iznos podijeliti razmjerno suvlasničkim dijelovima (civilno ... 27.11.2018
Gž 2031/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor tuženice podnesen 4. rujna 2018. protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe od 27. srpnja 2018. Protiv rješenja žalbu podnosi tuženica pozivajući se na žalbeni razlog pogrešne primijene materijalnog prava iz odredbe članka 353. stavak... 26.11.2018
Gž Ovr 87/2018-2Uvodno označenim rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja određena je, na prijedlog ovrhovoditelja, a na temelju ovršne isprave - Ugovora o priznanju i namirenju duga od 7. prosinca 2010., potvrđenog (solemniziranog) od strane javnog bilježnika mr. sc. J. K. - R. iz Z., poslovni broj OV - 20355/10, ovrš... 26.11.2018
Gž Ovr 841/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda u točk1 I. izreke utvrđeno je da na mjesto ovrhovoditelja E. C. C. d.o.o., određenog u rješenju o ovrsi tog suda  posl. br.  Ovr-15/17 od 4. siječnja 2017., stupa kao novi ovrhovoditelj trgovačko društvo E. M. d.o.o.  Z. U točki II. izreke nastavljena je ovrha u ovoj o... 26.11.2018
Gž Ovr 1338/2018-2Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odbacio prijedlog za ovrhu i ukinuo rješenje o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z. poslovni broj: Ovrv-40236/17 od 16. listopada 2017. U obrazloženju sud navodi da je javni bilježnik M. J. iz Z. donio rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave protiv... 26.11.2018
Gž 1941/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je pod točke I. izreke rješenja uređena međa između nekretnina stranaka, a pod točkom 2. izreke je predlagateljima naloženo da 1. protustranci naknade trošak postupka u iznosu od 6.250,00 kn, a 2. i 3. protustranci da naknade trošak postupku u iznosu od 17.... 23.11.2018
Gž Zk 463/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda broj Z-8207/18 od 20. travnja 2018. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je ovlašteni zemljišnoknjižni referent dopustio upis zab ... 22.11.2018
Gž 1758/2017-2Prvostupanjskom presudom u toč. I./ tužitelj je odbijen sa zahtjevom da mu tuženici solidarno naknade štetu u iznosu od 178.570,16 kn sa zakonskim zateznim kamatama. U toč. II./ izreke naloženo je tužitelju isplatiti prvo i drugotuženicima trošak parničnog postupka u iznosu od 10.445,00 kn, a toč. ... 22.11.2018
Gž 2000/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „I/ Općinski sud u Varaždinu proglašava se mjesno nenadležnim za odlučivanje u ovom postupku. II/ Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.“ Pravodobno podne ... 22.11.2018
Gž 2048/2017-2Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke punomoćnica tužitelja odvjetnica L. S. kažnjena je novčanom kaznom radi odugovlačenja postupka od 5.000,00 kuna i radi vrijeđanja suda od 3.000,00 kn, te joj je naloženo platiti kaznu u roku od 15 dana na račun prihoda... 21.11.2018
Gž 948/2015-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik za 4/24 dijela prava vlasništva čest.zgr. 1906 zk.ul. 1072 k.o. Dubrovnik, pa su dužne tuženice trpjeti uknjižbu prava vlasništva tužiteljice, i to tuženica ad.1. I. P. pok. S. tužiteljice za 3/24 dijela prava vla... 21.11.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 291 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1626) 2017(1736) 2016(1524) 2015(579)
2014(306) 2013(209) 2012(147) 2011(151)
2010(186) 2009(159) 2008(196) 2007(111)
2006(88) 2005(81) 2004(55) 2003(89)
2002(10) 2001(3) 2000(4) 1999(3)
1996(3) 1995(1) 1994(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(3051)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(607)
MALOLJETNIČKI ODJEL(15)


Grad

Bjelovar(303)
Dubrovnik(299)
Gospić(4)
Karlovac(102)
Koprivnica(168)
Osijek(201)
Požega(1)
Pula(323)
Rijeka(650)
Sisak(66)
Slavonski Brod(125)
Split(1308)
Varaždin(2214)
Velika Gorica(160)
Virovitica(27)
Vukovar(124)
Zadar(399)
Zagreb(708)
Zlatar(3)
Čakovec(9)
Šibenik(75)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite