Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 277
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6919)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 677/2017-5Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Ovrhovoditelju i kupcu M. V. iz N. S., R. S., OIB … dosuđuju se suvlasničke  nekretnine I-ovršenika V. G. iz N. S., R. S.,  upisane u zk.ul.br. 865 k.o. G. i to 1 dijela k.č. br. 408 oranica Plandište sa 18503 m2, z.k. ul. br. 719 k.o. O. i to k.č. br. ... 22.10.2018
Gž Ovr 601/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Stavlja se izvan snage rješenje ovog suda o privremenoj pljenidbi broj Ovr-3600/08-2 od 12. siječnja 2009." Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio ovrhovoditelj zbog žalbenog razloga bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primje... 18.10.2018
Gž 892/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Nalaže se tužitelju HBS d.o.o. V. da nadoknadi troškove postupka tuženiku D. K. u iznosu od 5.400,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4. svibnja 2018. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kr... 18.10.2018
Gž Zk 304/2016-4Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor Republike Hrvatske od 16. svibnja 2016. i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj Z-10670/16 od 18. travnja 2016. (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane temelj... 17.10.2018
Gž 789/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I izreke uređena je međa između katastarskih čestica 2843/2 upisane u zk.ul. 3486 k.o. S. N. u vlasništvu i posjedu predlagatelja i katastarske čestice 2841/2 upisane u zk.ul. 3043 k.o. S. N. u vlasništvu i posjedu protustranke M. M. prema pravičnoj ocjeni suda n... 16.10.2018
Gž Zk 305/2016-4Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja od 6. listopada 2015. kao neosnovan (st. I. izreke) te je naloženo brisanje zabilježbe prigovora u zk. ul. 604 k. o. U. određene rješenjem poslovni broj Z-4096/15 od 6. listopada 2015. (st. II. izreke). Protiv tog rješenja žali s... 12.10.2018
Kž 225/2018-6Pobijanom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu, optuženi R. M. i optuženi B. N. proglašeni su krivim zbog kaznenog djela protiv imovine, teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točke 1. i 5. u svezi članka 228. stavka 1. KZ/11, opisano pod toč. I., izreke te presude za koje im je svakom utvrđen... 12.10.2018
Gž 1193/2018-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Nalaže se tuženoj V. M. iz I., da na čest. zem. … zk.ul. … k.o. S. uspostavi prijašnje stanje i to na način da na navedenoj nekretnini u cijelosti poruši građevinski objekt i sve prigradnje, u naravi poljska kuć... 11.10.2018
Gž 238/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: "1/Utvrđuje se da u ostavinsku masu iza pok. I. E. iz D. P. ne ulaze, od stvari popisanih kao ostavinska masa iza pok. u ostavinskom postupku, koji se vodi pred Općinskim sudom u O. pod brojem O-…,  slijedeće stvari: -       ... 11.10.2018
Gž Ovr 899/2018-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je ovrha predajom i isporukom pokretnina (štednjak "Gorenje" K 273 W, hladnjak "Gorenje" K 177 TBAC i mašine za pranje rublja "Gorenje " WA 482), a u slučaju ako se pokretnine ne nađu kod ovršenika, niti kod treće osobe, da se određuje procjena vrijednosti ... 3.10.2018
Gž 1047/2018-2Prvostupanjskim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika J. R. iz Z. br. Ovrv-… od 15. prosinca 2017. i odbačen je ovršni prijedlog ovrhovoditelja. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredbi parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materija... 3.10.2018
Gž 986/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Odbija se prijedlog predlagatelja koji glasi: 1.„U korist nekretnina predlagatelja označenih kao čest. zem. … z.u. … k.o. Ž. i čest. zem. … z.u. … k.o. Ž., kao povlasnih nekretnina zasniva se nužni prolaz kao pravo kolnika i pravo staze preko dijela ... 3.10.2018
Gž Ovr 1014/2018-2Prvostupanjskim rješenjem stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz Pule od 30. listopada 2015. godine broj Ovrv-35634/15 u dijelu kojim je određena ovrha, ukinute su provedene radnje, ukinut je pla... 28.9.2018
Gž 294/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio pravovremenu žalbu iz svih žalbenih razloga, u bitnome navodeći da rješenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje i pogrešno primijenje... 26.9.2018
Gž Ovr 383/2018-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika u Z. Đ.. P. broj Ovrv-429/2018 od 28. veljače 2018. godine i kojim je prijedlog za ovrhu odbačen kao nedopušten žalbu je izjavio ovrhovoditelj zbog žalbenog razloga pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom ... 25.9.2018
Gž 963/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''M. P., pok. G., proglašava se umrlom. Kao dan smrti protustranke M. P., pok. G., uzima se 29. kolovoza 2004.'' Navedeno rješenje protustranka zastupana po posebnom skrbniku pobija pravovremeno izjavljenom žalbom zbog bitne povrede odredaba postupka, nepotp... 24.9.2018
Gž 2708/2016-2Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog predlagatelja od 13. travnja 2015. kojim se utvrđuje obveza svih suvlasnika zgrade u A3, sagrađenoj na čkbr. B3 poduložak B4 iz knjig... 24.9.2018
Gž 1600/2018-2Pobijanim rješenjem odbačen je kao nedopušten prijedlog tužene M. U. za ponavljanje postupka obzirom da je odnosni prijedlog podnesen u odnosu na rješenje Županijskog suda u Splitu broj Gž-1230/15 od 16.02.2016. kojim je odbijena njezina žalba i potvrđeno r... 21.9.2018
Gž 905/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. O d b i j a   s e   prijedlog predlagatelja za amortizaciju isprave, kao neosnovan. II. Nalaže se predlagatelju Z. D. da naknadi protustranci A. f. d.o.o. trošak postupka u iznosu od 625,00 kn (slovima: šestodvadesetipetkuna), u roku od 15 dana, dok ... 21.9.2018
Gž 1626/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke ukinuto je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave doneseno po javnom bilježniku I. K. iz P.-P., poslovni broj Ovrv-33246/15 od 30. listopada 2015. te je odbačen prijedlog za ovrhu. U točki II. izreke je naloženo ovrhovoditelju naknaditi ovrš... 20.9.2018
Gž Ovr 131/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja određeno je: "I. U ovoj ovršnoj stvari obustavlja se ovrha na suvlasničkim dijelovima nekretnine ovršenika Ž. R., OIB: …, iz Č… upisanih u: A) podulošku br. … k.o. Č., stan br. 26 na VI. katu, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, smočnice, hodnika, kupaonice sa WC-om, u... 20.9.2018
Gž Ovr 477/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbija se prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 11. lipnja 2018.g. radi ponovnog smetanja posjeda. II. Odbija se ovrhovoditelj sa zahtjevom za naknadom troška u iznosu od 984,00              kn, kao neosnovan." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalb... 20.9.2018
Gž 2142/2017-2Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke ukinuto je u cijelosti rješenje o nasljeđivanju iza pok. M. G. koje je kao povjerenik suda donijela javna bilježnica J. M. iz Splita pod brojem O-3465/14, UPP/OS-125/2014 od 2. ve... 20.9.2018
Gž 2039/2018-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena. Protiv prvostupanjskog rješenja žali se tužitelj navodeći sve žalbene razloge iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku, točke 1. i 3. ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/0... 20.9.2018
Gž Zk 474/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje tog suda Zemljišnoknjižnog odjela u Poreču pod poslovnim brojem Z-6090/17 od 2. ožujka 2017. te naloženo brisanje zabilježbe prigovora u z.u. 377 etažne knjige za k.o. P., 27. etaža, upisane na temelju rje... 20.9.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 277 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1299) 2017(1722) 2016(1521) 2015(578)
2014(304) 2013(208) 2012(146) 2011(150)
2010(186) 2009(159) 2008(196) 2007(111)
2006(88) 2005(81) 2004(55) 2003(89)
2002(10) 2001(3) 2000(4) 1999(3)
1996(3) 1995(1) 1994(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(2872)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(588)
MALOLJETNIČKI ODJEL(13)


Grad

Bjelovar(295)
Dubrovnik(291)
Gospić(4)
Karlovac(101)
Koprivnica(155)
Osijek(187)
Požega(1)
Pula(320)
Rijeka(604)
Sisak(66)
Slavonski Brod(118)
Split(1243)
Varaždin(2130)
Velika Gorica(146)
Virovitica(27)
Vukovar(123)
Zadar(381)
Zagreb(640)
Zlatar(3)
Čakovec(9)
Šibenik(75)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite