Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 166
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 4145)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 951/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Na temelju ovršnih isprava a/ pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi J. b. D. D. iz O. posl.br. Ovrv-3277/11 od 28. listopada 2011. radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u ukupnom iznosu od 1.668,68 kuna sa zakonskim zateznim kamatama ... 2.1.2018
Gž 1818/2016-4Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je kako se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom (točka I izreke), naloženo je tuženiku da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 3.750,00 kn u roku od 15 dana (točka II izreke) te je tuženik odbijen sa zahtjevom za naknadom parničnog troška kao neo... 18.12.2017
Kž 448/2017-7Rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola Stalna služba u Pazinu, od 14. studenog 2016. poslovni broj: K-1066/2015-28 je odbijen kao neosnovan prijedlog obrane da se iz spisa predmeta izdvoje kao nezakoniti dokazi priloženi uz optužnicu i to potvrde i zapisnici o privremenom oduzimanju predmeta (listov... 15.12.2017
Gž 2151/2017-2Prvostupanjskim rješenjem je riješeno: "Priznaje se strana sudska odluka -  presuda Općinskog suda u Livnu br.68 o P 002251 08 P od 14. 01. 2010.god. (Republika Bosna i Hercegovina), a koja je postala pravomoćna s danom 04. 10. 2011.god. te izvršna - ovršna s danom 03. 11. 2011.god." Protiv rješen... 4.12.2017
Gž Ovr 1533/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe kao nedopušten. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali ovršenik, pobijajući isto u cijelosti, ne navodeći određeno žalbene razloge propisane odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("... 24.11.2017
Gž 1112/2008-4Presudom Županijskog suda u Virovitici poslovni broj Gž-1112/2008-2 od 08.siječnja 2009. je odlučeno o žalbama stranaka, ali je kod pisanja presude u uvodu kao datum donošenja odluke pogrešno napisan dan održavanja sjednice vijeća 08.siječnja 2008. umjesto dan stvarno održane sjednice na kojoj je od... 23.11.2017
Kž 415/2017-6Općinski sud u Puli - Pola, Stalna služba u Pazinu, svojim rješenjem poslovni broj: K-403/17, Kov-334/17 od 5. srpnja 2017. je protiv okrivljenog J. I. u tom kaznenom predmetu ukinuo mjere opreza. Protiv prvostupanjskog rješenja žalbu je pravovremeno podnijelo Općinsko državno odvjetništvo u Puli -... 22.11.2017
Gž 1411/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da su tužitelji T. H. p. V., OIB: …, D., i V. H. p. V., OIB:…, D., isključivi suvlasnici svaki za 1/2 dijela čestice zem. 2009/1 u Z.U. 1339/1 k.o. D…, u površini od 510 metara četvornih, i to baš o... 22.11.2017
Gž Ovr 1445/2017-3Prvostupanjskim rješenjem, na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja javnog bilježnika T. K. iz O., broj Ovrv-297/15 od 6. ožujka 2015., radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u ukupnom iznosu od 14.111,98 kuna, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama ... 21.11.2017
K 26/2013-124Županijskog državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv optuženih: I - V. B. i II - K. Š. pod brojem KT-22/94 od 20. lipnja 1995. godine, zbog kaznenih djela iz čl. 215. st. 5. u svezi st. 3. i 1. KZ RH. Nakon održane rasprave ŽDO u Zadru sada pod brojem DO-K-35/98 od 31. ožujka 1999. g... 20.11.2017
Gž R 11/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Obustavlja se postupak u ovoj pravnoj stvari jer je tuženik, kao pravna osoba, prestao postojati." Protiv citiranog rješenja žalbu je podnijela tužiteljica. U žalbi se ne poziva izričito na zakonske žalbene razloge, ali iz sadržaja žalbe proizlazi da se... 20.11.2017
Gž 3607/2014-2Uvodno označenim rješenjem prvog stupnja riješeno je: „I. Odbija se zahtjev tuženika za osiguranje parničnih troškova. II. Postupak će se nastaviti prije nego što ovo rješenje postane pravomoćno.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tuženik iz razloga što se pogrešno polazi od toga da je tuže... 17.11.2017
Gž 285/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj P-1611/15-14 od 8. siječnja 2016. presuđeno je tako da cijela izreka glasi: " I              Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Utvrđuje se da nekretnina označena k.č.br…., dvorište od 211 m2 nije vlasništvo R... 16.11.2017
Gž 1723/2015-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbija se prigovor nasljednika A. K., te se u cijelosti održava na snazi rješenje o nasljeđivanju posl. broj O-1406/09, UPP-OS-147/09-2 od 16. prosinca 2010. doneseno po javnom bilježniku N. M. u Z..“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavil... 15.11.2017
Gž 1247/2016-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „Općinski sud u Puli-Pola, oglašava se nenadležnim za postupanje po prijedlogu od 5. rujna 2016. godine za provođenje ostavinskog postupka iza pok. F. B..“ Protiv navedenog rješenja žalbu su izjavili nasljednici, iz svih žalbenih razloga, s pri... 13.11.2017
Gž 36/2017-22 23 Gž-36/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja H. telekom d.d. iz Z., R. F. M. br. 9, OIB: …,  zastupanog po zakonskom z... 13.11.2017
Gž Ovr 455/2017-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbacuje se prijedlog za ovrhu od 2. veljače 2017., kao nedopušten.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj, iz svih žalbenih razloga, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači. U žalbi navodi kako je u prijedlogu za ovr... 13.11.2017
Kž 349/2017-3Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj K-561/17 od 2. studenoga 2017. godine okrivljeniku Š. B. je temeljem odredbe čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, produljen je istražni zatvor, koji može trajati do pravomoćnosti presude, a nakon pravomoćnosti presude najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju n... 13.11.2017
Gž Ovr 685/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 27. kolovoza 2014. kao neosnovan. Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje pobija ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. točke 1-3. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, ... 13.11.2017
Gž 2407/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1. Utvrđuje se da je tužba povučena. 2. Odgađa se pripremno ročište zakazano za 5. listopada 2017. 3. Odbija se prijedlog tužitelja za donošenje privremene mjere." Protiv navedenog rješenja u dijelu pod točkom 3. izreke tužitelj je podnio žalbu pobijajući rje... 13.11.2017
Gž 1388/2017-2Prvostupanjskim rješenjem u cijelosti je odbijen kao neosnovan zahtjev punomoćnice tužiteljice odvjetnice S. B., za naknadu troškova delegacije na teret državnog proračuna RH u iznosu od 3.807,30 kn sa zakonskom zateznom kamatom. Protiv ovog  rješenja uložila je žalbu punomoćnica tužiteljice zbog ... 9.11.2017
Gž 2486/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u toj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke). Odlukom o troškovima postupka naloženo je tužiteljici da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 2.812,50 kuna, u roku od 8 dana (točka II. izreke). Protiv odluke o troškovima postupka sadržane p... 8.11.2017
Gž 804/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: -u st. I., da se prekida postupak radi razvrgnuća suvlasništva nekretnina; -u st. II., da se upućuje tuženik F. P. da u roku od 30 dana pokrene parnicu radi utvrđenja suvlasništva nekretnina kč. br. 4920/1, 4921/1, 4958/1, 4958/2, sve upisane u zk. ul. br.... 7.11.2017
Gž 1170/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se proglasio nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu tužiteljice za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i odbacio je taj zahtjev. Protiv tog rješenja tužiteljica je podnijela pravodobnu žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno utvrđenog činjen... 6.11.2017
Gž Ovr 461/2017-2Rješenjem suda prvoga stupnja određena je ovrha protiv ovršenika kao jamca na temelju ovršne isprave - zadužnice koju je ovršenik izdao 24. prosinca 2004. a ovjerena je po javnom bilježniku L. M. iz Š. pod brojem: OV-416/05 od 24. siječnja 2005. a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u ukupn... 6.11.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 166 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1) 2017(793) 2016(1079) 2015(524)
2014(286) 2013(191) 2012(140) 2011(143)
2010(185) 2009(158) 2008(196) 2007(111)
2006(88) 2005(81) 2004(55) 2003(89)
2002(10) 2001(2) 2000(4) 1999(3)
1996(3) 1995(1) 1994(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1936)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(442)
MALOLJETNIČKI ODJEL(13)


Grad

Bjelovar(178)
Dubrovnik(279)
Gospić(4)
Karlovac(44)
Koprivnica(152)
Osijek(101)
Pula(137)
Rijeka(315)
Sisak(57)
Slavonski Brod(47)
Split(676)
Varaždin(1475)
Velika Gorica(47)
Virovitica(27)
Vukovar(69)
Zadar(150)
Zagreb(320)
Zlatar(3)
Čakovec(9)
Šibenik(55)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite