Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 258
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 6426)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 236/2018-4Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj Kv-217/18 od 3. kolovoza 2018. godine protiv okrivljenih: I - Š. S. i II - I. S. produljene su mjere opreza i to zabrane približavanja oštećenom D. J. na udaljenost manju od 5 m, zabrana uspostavljanja ili održavanja izravne ili neizravne veze s oštećenim D. J.,... 31.8.2018
Gž Ovr 69/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda, odbačen je prijedlog za ovrhu na pokretninama ovršenice, kao nedopušten. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj iz žalbenog razloga bitne povrede odredaba postupka propisanog odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 5... 30.8.2018
Kir 400/2018-2Rješenjem Općinskog državnog odvjetnika u Zadru broj K-DO-311/18 od 17. kolovoza 2018. godine okrivljenima: I - M. K. i II - J. F., produljenje su mjere opreza temeljem čl. 98. st. 1. i 2. toč. 2., 4. i 5. ZKP/08, zabrane posjećivanja obiteljske kuće u P., koju okoristi oštećenik I. K. sa svojom obi... 30.8.2018
Gž Ovr 797/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja za određivanje ovrhe novim sredstvom i na novom predmetu, radi naplate novčane tražbine u iznosu od 64.380,80 kn sa zakonskom zateznom kamatom te troškova ovršnog postupka. Protiv rješenja je žalbu podnio ovrhovoditelj p... 28.8.2018
Gž 648/2018-2Presudom suda prvog stupnja djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice te je u točki I. izreke naloženo tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 9.095,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 7. srpnja 2015. pa do isplate, kao i da joj nadoknadi troškove parničnog postupka (točka III. izreke... 24.8.2018
Gž Ovr 908/2017-2Sud prvog stupnja donio je rješenje o ovrsi kojim je naložio ovršeniku da vrati ovrhovoditelja na njegovo ranije radno mjesto (vozača) u roku od 8 dana računajući od dana dostave rješenja. Protiv tog rješenja o ovrsi žali se ovršenik zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, zbog pogrešno utv ... 25.7.2018
Gž Ovr 857/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je pod točkom I izreke rješenja nastavljen postupak u ovoj ovršnoj stvari koji je prekinut zbog smrti ovršenika M. A., a pod točkom II izreke pozvani su nasljednici I. L. i ... 23.7.2018
Gž Ob 344/2018-2Prvostupanjski je sud donio pobijano rješenje kojim se smatra da je tužba tužiteljice povučena, te ista može biti ponovno podnesena. Protiv tog rješenja žali se tužiteljica zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. toč.1. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 1... 23.7.2018
Gž Ovr Ob 62/2018-2Pobijanim rješenjem je na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P2-813/13 od 11. studenoga 2013. naloženo ovršeniku I. B., te svakoj drugoj osobi kod koje se dijete nalazi u času provođenja ovrhe ili o čijoj volji ovisi predaja djeteta, da u roku od 3 dana od p... 23.7.2018
Gž 1513/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se u točki I. izreke oglasio mjesno nenadležnim, a u točki II. izreke riješio da će se nakon pravomoćnosti predmet ustupiti mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija tuženik zbog bitne povred ... 19.7.2018
Gž 1338/2018-2Pobijanim rješenjem u toč.I izreke odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagatelja za uređenje međe u ovom izvanparničnom postupku, a u toč.II naloženo je predlagateljima ad 1) i 2) naknaditi predloženicima ad 1) i 2) trošak ovog postupka u iznosu od 2.500,00 kn u roku 15 dana. Navedeno rješenje p ... 19.7.2018
Gž 1602/2017-2Pobijanom presudom u toč.1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev slijedećeg sadržaja: "I Utvrđuje se da je ništetan i bez pravnog učinka dio odredbe čl. 2. točki 1. Ugovora o namjenskom kreditu broj: B3, od 03. kolovoza 2006. godine, solemniziran kod Javnog b... 18.7.2018
Gž 609/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda broj 12 P-5769/07-94 od 22. rujna 2017. (list 277. spisa) naloženo je tuženiku B. J. platiti sudsku pristojbu na žalbu protiv presude u iznosu od 10.000,00 kuna, a rješenjem istog prvostupanjskog suda broj P-5769/2007-101 od 20. travnja 2018. (list 302. spisa) naloženo... 18.7.2018
Gž 1983/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1.Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci brisanje-ispravak upisa prava vlasništva na kč.br. 471, 5628, 5634, 5644, 5646, 5663 i 5690 upisano u zk.ul. 572 k.o. 18.7.2018
Gž Ovr 793/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja o naplati pristojbe poslovni broj Povrv-1776/2017-2 od dana 8. studenog 2017. Protiv navedenog rješenja tuženik je podnio dopuštenu i pravodobnu žalbu, pobijajući isto zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne pr... 17.7.2018
Gž 1680/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je predlagateljev prijedlog za proglašenje nestale A. J. rođene K., kćeri M. i I., iz Z., rođene … u R., umrlom. Protiv tog rješenja predlagatelj je podnio žalbu zbog pogrešno utvrđenoga činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se ... 16.7.2018
Gž Ovr 645/2018-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika za odgodom ovrhe. Na citirano rješenje žalbu pravovremeno izjavljuje ovršenik, pobijajući istu zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53... 13.7.2018
Gž 1265/2018-2Pobijano rješenje prvostupanjskog suda glasi: „I. Tuženik A. B. iz A2, OIB:B2, smetao je tužitelja M. Š., iz Samobora, Cerje Samobor... 12.7.2018
Kž 151/2018-4Pobijanim rješenjem temeljem čl. 524. st. 2. u svezi čl. 78. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08 odbačena je privatna tužba privatnog tužitelja 11.7.2018
Kž 229/2018-4Pobijanim rješenjem temeljem čl. 355. st. 1. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08 obustavljen je kazneni postupak pokrenut optužnicom oštećenika kao tužite... 11.7.2018
Gž 1019/2018-5Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog tužiteljice od 22. siječnja 2018. da joj se dopusti povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog ročišta dana 19. prosinca 2017. i da se ukine rješenje Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj: P-2648/16-13 od 22. siječnja 2018. Pravovremenom, potpunom i dopuš ... 11.7.2018
Gž 486/2016-2Pobijanom presudom odbijen je osnovni tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „I. Utvrđuje se da je pravno nevaljana uknjižba prava vlasništva u korist tuženika na nekretnini oznake k.č. br. 1942 k.o. A2 upisanoj u z.k.ul. 1599 k.o. 11.7.2018
Gž 1466/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženoj da iseli iz obiteljske kuće u A4, koja se nalazi na adresi A3, izgrađena na čest. zem. 4053/4 zk.ul. 1155 A4, te da... 11.7.2018
Kv I 46/2018-5Pred ovim sudom u tijeku je kazneni postupak protiv optuženika N. G. J., zbog kaznenog djela iz čl. 110. KZ/11, te je protiv istoga potvrđena optužnica ŽDO-a Split od 13. studenog 2017. pod brojem K-DO-29/17. Prema članku 129. ZKP/08 održano je ročište vezano za odlučivanje o istražnom zatvoru na k... 11.7.2018
Kv II 130/2018-5Sudac istrage ovoga suda temeljem članka 124. stavak 1. i članka 127. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.,91/12. 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14 - dalje u tekstu: ZKP/08.) odredio je istražni zatvor osumnjičeniku S. L. iz razloga propisanih... 10.7.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 258 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(873) 2017(1685) 2016(1514) 2015(574)
2014(303) 2013(199) 2012(143) 2011(143)
2010(186) 2009(159) 2008(196) 2007(111)
2006(88) 2005(81) 2004(55) 2003(89)
2002(10) 2001(3) 2000(4) 1999(3)
1996(3) 1995(1) 1994(2) 1900(1)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(2630)
ISTRAŽNI ODJEL(4)
KAZNENI ODJEL(545)
MALOLJETNIČKI ODJEL(13)


Grad

Bjelovar(294)
Dubrovnik(286)
Gospić(4)
Karlovac(94)
Koprivnica(155)
Osijek(174)
Požega(1)
Pula(317)
Rijeka(549)
Sisak(64)
Slavonski Brod(115)
Split(1112)
Varaždin(2018)
Velika Gorica(129)
Virovitica(27)
Vukovar(121)
Zadar(349)
Zagreb(532)
Zlatar(3)
Čakovec(9)
Šibenik(73)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite