Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 237
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5917)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 268/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prijedlog ovršenice za ograničenjem ovrhe pa je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda broj Ovr-2090/2015 od 10. studenog 2015. godine na nekretnini ovršenice oznake 830 ZGR Z.U. … k.o. P. te je naloženo nadležnom zemljišnoknjižnom o... 3.7.2018
Kž 98/2018-8Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Vukovaru broj: 7 Kv-166/2018. od 23. ožujka 2018., temeljem članka 507. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku prihvaćen je zahtjev za obnovu kaznenog postupka osuđenog R. V., iz N., podnijet po  branitelju I. P., odvjetniku iz V., okončanog pravomoćnom presudom Op... 18.6.2018
Kv II 208/2016-10Pobijanim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Vukovaru broj: Kir-110/16-4 od 14. studenog 2016. godine, odbijen je prijedlog oštećene A. M., kao tužitelja, za provođenjem dokazne radnje prvog ispitivanja P. B.u svojstvu osumnjičenika, te ispitivanja u svojstvu svjedoka djelatnica CSS u V, zbog... 7.6.2018
Gž 2845/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. izreke je utvrđeno da time što je dana 13. kolovoza 2016. i dalje na putu u suposjedu tužitelja, položen na dijelu čest. zem. br. 1780/1 k.o. Z. - R., označeno slovima A-B-C-D-A, te dijelu čest. zem. br. 1790/1 k.o. Z. - R., označeno slovima D-C-F-E-D, sve pri... 7.6.2018
Gž Ovr 130/2018-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je određena ovrha radi ispražnjenja i predaje ovrhovoditelju u posjed nekretnine - trosobnog stana s nusprostorijama u prizemlju lijevo, površine 130,30 m2 u vlasništvu ovrhovoditelja, na adresi Z., u zgradi označenoj kao čest. br. 322 Z.U. … K.O. …, uz istovrem... 7.6.2018
Kž 85/2018-8Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Vukovaru broj: 7 Kv-36/2018. od 25. travnja 2018., temeljem članka 506. stavak 1. u svezi sa čl. 505. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku odbačen je zahtjev za obnovu kaznenog postupka osuđenog I. R. Protiv toga rješenja žalbu je podnio branitelj osuđenika I. R.... 6.6.2018
Gž Ovr 365/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja naloženo je ovršeniku da ovrhovoditelju u roku od 8 dana naknadi troškove izvansudske ovrhe u iznosu od 468,75 kn uz zateznu kamatu. Protiv citiranog rješenja žali se ovršenik ne pozivajući se na zakonom propisane žalbene razloge niti navodi određeni žalbeni prijedlog. ... 6.6.2018
Gž Ovr 1593/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja je odgođena ovrha pokrenuta zahtjevom za izravnu naplatu od 30. svibnja 2017. na temelju bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika I. A. pod brojem OV-1844/17 od 30. ožujka 2017. do okončanja parničnog postupka. Protiv rješenja je žalbu podnio ovrhovoditelj poziva... 5.6.2018
Kžzd 19/2018-7Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj: Kzd-16/18- od 19.travnja 2018.temeljem odredbe čl. 10 st. 1. i 2. t. 3. u svezi s čl. 285. st. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17, dalje u tekstu: ZKP/08), te čl. 30... 25.5.2018
Gž Ovr 1819/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev ovršenika za ukidanjem potvrde pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi Općinskog suda u Ivanić Gradu pod poslovnim brojem 9 Ovr-27/15-2 od 23. siječnja 2015. Protiv rješenja žale se ovršenici zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavak 1.... 25.5.2018
Gž 395/2017-2Prvostupanjskim rješenjem u točki 1. izreke utvrđeno je da je tužba povučena. Točkom 2. izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u iznosu od 4.000,00 kn, dok je točkom 3. izreke odbijen zahtjev tuženika za naknadu parničnog troška. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tuž... 24.5.2018
Gž Ovr 302/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja prihvaćena je žalba protivnika osiguranja, preinačeno je rješenje o osiguranju poslovni broj Ovr-1381/17-2 od 28. prosinca 2017. i odbijen prijedlog predlagatelja osiguranja radi osiguranja novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika os... 24.5.2018
Gž Ovr 215/2018-3Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je prihvaćen prijedlog ovršenice za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava na temelju presude Županijskog suda u Šibeniku broj Gž-435/2017 od dana 7. ožujka 2017. godine, do okončanja revizijskog postupka, žalbu je izjavio ovrhovodit... 22.5.2018
Gž 494/2018-2Rješenjima suda prvog stupnja i to od 15. veljače 2018. odbijen je prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja o pristojbi istog suda od 20. srpnja 2017., poslovni broj: Pu P-434/2015. o naplati sudske pristojbe na tužbu i pobijano rješenje je potvrđeno, a od 3. travnja 2018. odbijen je prigovor tuž... 21.5.2018
Gž 1006/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog tužitelja za ponavljanje postupka podnesen 7. prosinca 2017. Protiv tog rješenja žali se tužitelj zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi navodi da je Ustavni sud Republike Hrvatske donio dana 4. l... 18.5.2018
Gž R 236/2017-2Pobijanim rješenjem u točki 1. izreke odbačena je tužba tužitelja sa zahtjevom da se naloži tuženiku izdati tužitelju prethodnu suglasnost na davanje odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora radnici - sindikalnoj povjerenici S. B. koju će u protivnom zamijeniti presuda. Ujedno j... 17.5.2018
Gž R 257/2018-2Pobijanim rješenjem naloženo je tužiteljici nadoknaditi tuženiku prouzročeni parnični trošak u iznosu od 625,00 kuna, u roku od 8 dana. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnijela tužiteljica zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava iz odredbe članka 35... 17.5.2018
Gž Ovr 650/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu od 31. kolovoza 2016. Žali se ovrhovoditelj pobijajući citirano rješenje zbog razloga koje predviđa odredba članka 353. stavak 1. točka 2. i točka 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/0... 17.5.2018
Gž Ovr 204/2018-2Prvostupanjskim rješenjem  odbijen je prijedlog protuovrhovoditelja/ovršenika J. Č. za protuovrhu kao neosnovan (točka I/ izreke), te mu je naloženo da ovrhovoditelju J. J. naknadi trošak postupka od  1.250,00 kn (točka II/). Protiv tog rješenja žalbu je podnio protuovrhovoditelj/ovršenik, pobijajuć... 16.5.2018
Gž 764/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "1. Utvrđuje se da je nedopuštena ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Šibeniku broj Ovr-2114/15 od 19. listopada 2015. godine na nekretnini oznake kat. čest. … pašnjak površine 470 m2, Z.U. …, K.O. P.. 2. Nalaže se tuženiku ad.1 da solid... 16.5.2018
Gž Ovr 132/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je ovrhovoditeljev prijedlog za promjenu sredstva ovrhe ovrhom na ovršeničinim novčanim sredstvima, a ovrhovoditelju je dosuđen daljnji trošak u iznosu od 273,45 kuna (156,25 kuna nagrada odvjetniku za sastav prijedloga za promjenu sredstva ovrhe te 117,20 kuna tr... 16.5.2018
Kž 64/2018-4Pobijanim rješenjem temeljem članka 29. stavak 1., u vezi članka 21. stavak 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 80/11., 91/12. - odluka i rješenje USRH, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.), Općinski sud u Vukovaru prog... 16.5.2018
Gž Ovr 380/2018-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja određena je ovrha na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj P-2817/08, od 21. travnja 2011., radi naplate iznosa od 57.062,00 kuna sa pripadajućim zateznom kamatom tekućom od 28. svibnja 2001. do isplate, zatim troš... 15.5.2018
Kž 427/2017-6Presudom Općinskog suda u Sisku poslovni broj K-193/15 od 12. svibnja 2017. 1. okrivljeni I. G. i 2. okrivljeni T. Š. oglašeni su krivima da su počinili kazneno djelo protiv imovine teškom krađom, opisano po čl. 229.s t. 1. toč. 1. u svezi sa čl. 228. st. 1. KZ/11, a i kažnjivo po čl. 229. st. 1. KZ... 15.5.2018
Kž 19/2018-6Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku proglašen je krivim D. T. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi, neovlaštenom proizvodnjom tvari koje su propisom proglašene drogom iz članka 190. stavak 1. KZ/11, pa je na temelju tog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Potom m... 15.5.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 237 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(524) 2017(1596) 2016(1489) 2015(537)
2014(295) 2013(199) 2012(143) 2011(143)
2010(186) 2009(159) 2008(196) 2007(111)
2006(88) 2005(81) 2004(55) 2003(89)
2002(10) 2001(3) 2000(4) 1999(3)
1996(3) 1995(1) 1994(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(2480)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(521)
MALOLJETNIČKI ODJEL(13)


Grad

Bjelovar(244)
Dubrovnik(283)
Gospić(4)
Karlovac(94)
Koprivnica(155)
Osijek(166)
Pula(301)
Rijeka(520)
Sisak(61)
Slavonski Brod(115)
Split(1021)
Varaždin(1882)
Velika Gorica(125)
Virovitica(27)
Vukovar(115)
Zadar(241)
Zagreb(478)
Zlatar(3)
Čakovec(9)
Šibenik(73)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite