Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 154
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3847)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 760/2016-3Ovome sudu je 2. prosinca 2016. godine dodijeljen u rad elektroničkom nasumičnom dodjelom uz primjenu odgovarajućeg algoritma sukladno Sudskom poslovniku spis Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-2017/15 povodom žalbe tuženika podnesene protiv presude tog suda br. Pr-2017/15-49 od 3. stu... 4.10.2017
Gž Ovr 567/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prigovor treće osobe  P. V. d.d. i ovrha određena rješenjem o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz O. posl.br. Ovrv-142/10-2 od 12. siječnja 2010. godine proglašena je nedopuštenom na osobnom vozilu N3 - teretni automobil marke Mercedes Arctros  954.03 1840 LS, god... 3.10.2017
Gž 1228/2015-4Pobijanim je rješenjem odlučeno: -u st. I., da se odbacuje prijedlog predlagatelja kojim je isti zahtijevao utvrđenje da nekretnina kč. br. 14/3 zgr., upisana u zk. ul. 705  k.o. M. nema nikakve putne veze sa javnim putem označenim kao kč. br. 1978/1 k.o. M. i da je otvaranjem nužnog prolaza korist... 3.10.2017
Gž 2144/2017-2Prvostupanjskom presudom: - utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. ... Z.U. ... k.o. S., te je naloženo tuženiku da tužitelju izda tabularnu ispravu podobnu za upis tužiteljevog prava vlasništva na toj nekretnini (točka I. izreke), - naloženo je tuženiku da tužitelju n... 28.9.2017
Gž 2140/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog nasljednika Srđana Granića za nastavak ostavinskog postupka iza ostaviteljice pok. M. (M.) N. pok. M. (točka I. izreke) te je odlučeno da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno završi parnični postupak koji se vodi pred prvostupanjskim sudom pod pos... 26.9.2017
Gž Ovr 528/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskoga suda odbijen je kao neosnovan prigovor ovrhovoditelja podnesen protiv rješenja o sudskim pristojbama prvostupanjskog suda poslovni broj: Ovr-2102/13-21 od 18. svibnja 2017. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovremeno, podnosi ovrhovoditelj. Žalbu podnosi zbog pogre... 26.9.2017
Gž 2001/2017-2Pobijanim rješenjem odbije je tuženikov prijedlog za ukidanje klauzula pravomoćnosti i ovršnosti presude zbog ogluhe ovog suda broj P1-1820/10 od 20. kolovoza 2010. Protiv navedenog rješenja tuženik je podnio dopuštenu i pravodobnu žalbu iz svih žalbenog razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. ... 26.9.2017
Gž Zk 17/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor predlagatelja od 1. ožujka 2016., i potvrđeno rješenje istog suda poslovni broj Z- 2940/16 od 4. veljače 2016. (točka I. izreke), te je naloženo brisanje zabilježbe prigovora upisane rješenjem tog suda broj Z- 6009/16 od 14. ožujka 2016. ... 26.9.2017
Gž 882/2017-2Uvodno označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „Odbacuje se prigovor stečajnog upravitelja E. M., koji je podnesen u ime i za račun A. R. vl. R. g. u. t.p. u stečaju, Z., D… 2, a protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave pod poslovnim brojem Ovrv-3406/2014, a koje je don... 26.9.2017
Gž 957/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja ovog suda od 8. prosinca 2016.g. na ime plaćanja sudske pristojbe za presudu u iznosu od 514,00 kn. odbija se kao neosnovan.“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavio tužitelj pobijajući ga zbo... 25.9.2017
Gž Ovr 535/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu zaprimljen kod suda prvog stupnja dana 14. srpnja 2017. kao neosnovan, te je Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Koprivnici naloženo da izvrši zabilježbu odbijenog prijedloga za ovrhu na nekretninama u suvlasništvu ovršenika Gra... 22.9.2017
Gž Ovr 160/2017-2Rješenjem suda prvoga stupnja određena je ovrha na nekretninama ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 58.432,39 kuna zajedno sa zateznim kamatama od 10. lipnja 2016. do isplate, na temelju ovršnog javnobilježničkog akta - ugovora o dugoročnom kreditu broj ... i Sporazuma... 22.9.2017
Kž 182/2017-6Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je krivom B. Š. zbog kaznenog djela protiv imovine, teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točka 2. u svezi s člankom 228 stavak 1. KZ/11, te ju na temelju članka 229. stavka 1. KZ/11 osudio na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Te... 22.9.2017
Kž 311/2017-6Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, broj Kov-61/17 (K-36/17), od 24. svibnja 2017., pod točkom I. izreke temeljem članka 351. stavak 1. u svezi sa člankom 86. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/11, 143/12, 56/13 i 145/13 - dalje u tekstu Z... 22.9.2017
Gž R 740/2017-2Dana 29. rujna 2016. pod poslovnim brojem Gž R- 948/2016 ovaj je drugostupanjski sud donio rješenje kojim je ukinuo presudu Općinskog suda u Velikoj Gorici koju je taj sud u ovom predmetu donio 30. travnja 2016. pod poslovnim brojem 7 - Pr-81/15-11. Predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno ... 21.9.2017
Gž 2897/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj S. U. iz Z., J. K. 7, OIB: … vlasnik ¼ dijela čest. zem. 3645/5 k.o. C. ukupne površine 773 m2 i ¼ dijela čest. zem. 3695/2 k.o. C. ukupne površine 764 m2, slijedom čega je ovlašten ... 21.9.2017
Gž 1209/2017-2Prvostupanjskim rješenjem razvrgnuta je suvlasnička zajednica na nekretninama upisanim u Z.U. ... k.o. V. s pobliže označenim u točci I. izreke prvostupanjskog rješenja, a koje nekretnine su bile u suvlasništvu predlagateljice B. H. za 103/108 dijela i protustranke M. Č. za 5/108 dijela tako da pred... 20.9.2017
Gž Ovr 284/2016-5Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „I                  Odbija se prijedlog ovrhovoditelja  radi odgode provođenja ovrhe u ovoj ovršnoj stvari odgodi na rok od 6 (šest) mjeseci, kao neosnovan. II               Obustavlja  se  postupak u ovom ovršnom predmetu.“ Protiv navedenog r... 20.9.2017
Gž Ovr 462/2016-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je predložena ovrha na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Šibeniku pod poslovnim brojem P-274/11 od 14. travnja 2014. godine, radi ispražnjenja i predaje nekretnine oznake čest. zgr. 1007, upisane u zk. uložak broj 2835 k.... 20.9.2017
Gž Ovr 659/2017-3Pobijanim rješenjem određena je ovrha radi prisilne naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 3.494.198,24 kn uvećano za ugovorenu kamatnu stopu po dospijeću, koja je kamatna stopa promjenjiva i od dana zaključenja ugovora (18. 10. 2010. god.) do 30. 06. 2011. god. iznosila je 17% godišnje, a od 0... 19.9.2017
Gž Ovr 929/2017-2Pobijanim prvostupanjskim odbijen je prijedlog ovršenice za odgodu ovrhe do pravomoćnog okončanja parničnog postupka radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, koji se vodi kod Općinskog suda u Osijeku, Stalne službe u valpovu pod brojem P-1028/16. Ovršenica je pravovremeno podnijela žalbu protiv citiran... 19.9.2017
Gž 1150/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku M. C., 10000Zagreb, OIB: ……, da tužiteljici M. H., OIB: ..., isplati u roku od 15 dana iznos od 60.374,83 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama: - na iznos od 5.265,00 kn od dana... 18.9.2017
Gž Zk 898/2016-2Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca, odbijen je prigovor predlagatelja upisa kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Z-31335/15 od 21. kolovoza 2015. te određeno brisanje plombe u tom predmetu u podulošku … K.O. G. (zk.ul. …). Protiv prvostupanjskog rješen... 15.9.2017
Gž Ovr 764/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovrhovoditelja za određivanje nastavne ovrhe na novom predmetu i sredstvu ovrhe. Protiv navedenog rješenja ovrhovoditelj je podnio dopuštenu i pravodobnu žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava, dakle žalbenog razloga propisanog odredbom članka 353. ... 14.9.2017
Gž Zk 589/2017-2Osporenim rješenjem odbijen je prigovor zainteresirane osobe B. D. kao neosnovan (protustranka bila V. K., a ne B. D. kako to navodi sud u osporenom rješenju) te je potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 14. ožujka 2017. godine pod poslovnim brojem Z-11589/17. Naime, rješenjem od ... 14.9.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 154 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(619) 2016(1004) 2015(479) 2014(284)
2013(191) 2012(140) 2011(143) 2010(184)
2009(158) 2008(196) 2007(111) 2006(88)
2005(81) 2004(55) 2003(89) 2002(10)
2001(2) 2000(4) 1999(3) 1996(3)
1995(1) 1994(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1813)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(420)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)


Grad

Bjelovar(139)
Dubrovnik(279)
Gospić(4)
Karlovac(44)
Koprivnica(149)
Osijek(94)
Pula(114)
Rijeka(294)
Sisak(57)
Slavonski Brod(43)
Split(660)
Varaždin(1429)
Velika Gorica(44)
Virovitica(27)
Vukovar(69)
Zadar(81)
Zagreb(256)
Zlatar(3)
Čakovec(9)
Šibenik(52)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite