Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rješenje
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 217
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5406)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 52/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Čakovcu, na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17, dalje u tekstu: ZKP/08), optuženi S. V., oslobođen je od optužbe da bi počin... 12.3.2018
Gž 3628/2016-2Pobijanim rješenjem obustavljen je parnični postupak u ovoj pravnoj stvari te je odlučeno da će se nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi postupak nastaviti po pravilima o izvanparničnom postupku. Protiv pobijanog rješenja žalbu ulažu tužitelji pobijajući isto iz svih žalbenih razloga iz članka 353... 12.3.2018
Gž Ob 553/2016-9Rješenjem Općinskog suda u Splitu, Stalne slulžbe u Trogiru broj Pob-446/2015 od 22. prosinca 2015. kažnjen je umješač na strani tužene - protutužiteljice T. K., I. A. novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, jer je na ročištu za glavnu raspravu ometao rad suda (točka I. izreke). Istim rješenjem n... 8.3.2018
Gž Ovr 1473/2017-4Prvostupanjski sud je, temeljem ovršne isprave, odredio ovrhu na nekretninama ovršenika opisanim u prijedlogu za ovrhu. Protiv citiranog rješenja žali se ovršenik, iz svih žalbenih razloga koje predviđa odredba iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku ( „Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/... 8.3.2018
Gž Ovr 247/2018-2Prvostupanjskim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz Z., poslovni broj Ovrv-2261/17 od 28. kolodvora 2017. i sve provedene radnje u ovom postupku (točka I. izreke). Istom odlukom, odbacuje se prijedlog za ovrhu od 28. kolovoza 2017. (točka II izreke). Protiv tog rješenj... 8.3.2018
Gž Ovr 304/2018-2Pobijanim, prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio prijedlog za ovrhu podnesen javnom bilježniku dana 11. listopada 2016. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj pozivom na žalbene razloge iz odredbe članka 353. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/... 7.3.2018
Gž 1809/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se proglašava nenadležnim za postupanje povodom prijedloga tužiteljice od 22. svibnja 2012. kojim predlaže da bude oslobođena od plaćanja troškova sudske pristojbe u ovom predmetu, te se navedeni prijedlog odbacuje (točka I izreke). Istim rješenjem, odlučeno je kako se ... 6.3.2018
Gž Zk 198/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje toga suda broj Z-21518/16 od 27. srpnja 2016. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za provedbu presude zbog ogluhe i presude bez održavanja rasprave Trgovačkog suda u Varaždinu broj P-941/2011 od 13. prosinc... 6.3.2018
Kž 81/2018-6Pobijanom presudom Općinski sud u Karlovcu proglasio je krivim optuženika K. K. da je na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinio dva kaznena djela krivotvorenja, i to krivotvorenjem novca iz članka 274. stavka 1.  u svezi članka 52. KZ/11 za koje mu je na temelju članka 274. sta... 28.2.2018
Gž Ovr 104/2018-2Pobijanim rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 24 Ovrv-17841/2010-11 od 14. prosinca 2017., odbijeni su prijedlozi ovršenice za obustavom ovrhe u ovoj pravnoj stvari podneseni  dana 17. prosinca 2014., 22. svibnja 2017. i 22. studenog 2017. Protiv ovog rješenja žalbu je ulo... 28.2.2018
Gž Ovr 696/2017-3Pobijanim rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj: 17 Ovr-2665/2017-4 od 25. travnja 2017., temeljem ovršne isprave, Ugovora o kreditu broj 321-20/2005 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, određena je ovrha na nekretninama ovrš... 28.2.2018
Gž Zk 527/2016-2Kod Općinskog suda u Supetru zaprimljen je 5. travnja 2012. prijedlog predlagatelja, radi brisanja zabilježbe agrarne prijave na nekretnini označenoj kao čest. zem. 3918 Z.U. 653 k.o. D., a na temelju pravomoćne odluke Reg A 5702/1947 od 19. studenoga 1947. Kotarske komisije za agrarnu reformu i kol... 28.2.2018
Gž 7583/2015-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: I. Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina i to odgovarajući suvlasnički dio stambene zgrade …, Z. sagrađene na čestici broj 4799/5 k.o. T., upisane u zk.ul. 3889 na kojemu je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine i to stana u IV katu de... 26.2.2018
Gž Ovr 800/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu i ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Z. od 11. listopada 2012., poslovni broj Ovrv-28245/12. Protiv rješenja ovrhovoditeljica je pravovremeno podnijela žalbu zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materija... 22.2.2018
Gž Ovr 629/2017-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 186.431,26 kn (glavnica 172.599,98 kn i troškovi parničnog postupka 13.831,28 kn), te troškova ovršnog postupka, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci rješenja, određena je ovrha n... 22.2.2018
Gž 1595/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do okončanja kaznenog postupka u predmetu koji se vodi kod Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovni broj K-1776/2016. (točka I. izreke); postupak će se nastaviti kada se okonča naprijed navedeni kazneni predmet ili do d... 20.2.2018
Kžmp 11/2017-8Rješenjem Općinskog suda u Čakovcu poslovni broj 11 Kmp-39/15-61 od 21. studenog 2017. je temeljem čl. 472. st. 2. u svezi sa čl. 464. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) odbaci... 20.2.2018
Kž 60/2017-8Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, na temelju članka 544. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13. i 152/14. dalje ZKP/08.) stavlja se van snage kazneni nalog od 6. lipnja 2014., a na temelju članka 453. točka 3. ZKP/08. okrivlje... 20.2.2018
Gž Ovr 440/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 3. travnja 2017. kao neosnovan i potvrđeno rješenje toga suda, poslovni broj Ovrv-13503/16-7 od 27. ožujka 2017. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava.... 20.2.2018
Gž Zk 197/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno je rješenje tog suda od 24. ožujka 2015. pod poslovnim brojem Z-32579/11 kojim je odbijen prijedlog zaprimljen pod brojem Z-32579/11 kojim je predlagatelj zatražio uknjižbu prava vlasništva na nekretnini G. I., ... 20.2.2018
Gž 72/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja uređene su međe na način kako slijedi: "I. Uređuje se međa između nekretnina označenih kao čest. zem. 2614/2 i 2612/1 k.o. P., na način da se ista na terenu označava od krajnjeg sjeveroistočnog kuta čest. zem. 2614/2 i krajnjeg sjeverozapadnog kuta čest. zem. 2612/1, koj... 19.2.2018
Kv II 6/2018-3Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog oštećene kao tužiteljice D. J. za provođenje dokaznih radnji protiv okrivljenog B. M. zbog kaznenih djela iz čl. 140. st. 2., čl. 146. st. 1. i čl. 139. st. 3. KZ/11. Protiv citiranog rješenja žali se oštećena kao tužiteljica D. J. po opunomoćenicima, odvjet... 16.2.2018
Gž 425/2018-2Pobijanim rješenjem Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici proglasio se je mjesno nenadležnim, te je odlučeno da će se nakon pravomoćnosti pobijanog rješenja predmet će ustupiti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Protiv navedenog rješenja tužena j... 14.2.2018
Gž 638/2017-2Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Koprivnici broj Povrv-90/17 od 19. srpnja 2017. suđeno je: "I. Ukida se  u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi  na temelju vjerodostojne isprave  javnog bilježnika M. J.,  iz Z., posl. broj Ovrv-7429/17 od 20. siječnja 2017. godine  kojim je t... 13.2.2018
Gž Ovr 45/2018-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđen je dovršetak ovrhe u ovom predmetu. Protiv pobijanog rješenja ovrhovoditelj je podnio žalbu zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/... 13.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 217 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(152) 2017(1491) 2016(1469) 2015(536)
2014(293) 2013(191) 2012(142) 2011(143)
2010(185) 2009(159) 2008(196) 2007(111)
2006(88) 2005(81) 2004(55) 2003(89)
2002(10) 2001(2) 2000(4) 1999(3)
1996(3) 1995(1) 1994(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje

Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(2183)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(493)
MALOLJETNIČKI ODJEL(13)


Grad

Bjelovar(241)
Dubrovnik(279)
Gospić(4)
Karlovac(94)
Koprivnica(154)
Osijek(165)
Pula(278)
Rijeka(404)
Sisak(59)
Slavonski Brod(110)
Split(881)
Varaždin(1791)
Velika Gorica(113)
Virovitica(27)
Vukovar(106)
Zadar(187)
Zagreb(440)
Zlatar(3)
Čakovec(9)
Šibenik(61)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite