Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rijeka
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 34
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 847)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 677/2015-3Pobijanim rješenjem o namirenju, u točki I.A izreke, određeno je da se iz iznosa cijene dobivene prodajom nekretnine u naravi stana br. 4, ukupne površine 69,53 m2, koji se nalazi na prvom katu zgrade u R., izgrađenoj na k.č.br. 2070/10, upisanoj u z.k. ul. broj 4400, k.o. S., poduložak 4, te spored... 2.11.2017
Ovr-677/2015-3Pobijanim rješenjem o namirenju, u točki I.A izreke, određeno je da se iz iznosa cijene dobivene prodajom nekretnine u naravi stana br. 4, ukupne površine 69,53 m2, koji se nalazi na prvom katu zgrade br. 30 u Ulici A. M. u R., izgrađenoj na k.č.br. 2070/10, upisanoj u z.k. ul. broj 4400, k.o. S., p... 2.11.2017
Gž R 484/2017-2Rješenjem sud prvog stupnja prihvaćen je prijedlog tuženika te je određen prekid postupka u ovoj parnici do pravomoćnosti odluke o prijedlogu tuženika za ponavljanje postupka koji se vodi kod istog prvostupanjskog suda pod posl.br. P-629/00 te podredno tome do pravomoćnosti predmeta posl.br. P-629/... 30.10.2017
Gž 2164/2017-2Prvostupanjskim se rješenjem ukida presuda Općinskog suda u Starom Gradu, poslovni broj: P-184/97 od 10. studenog 1997. godine, u odnosu na drugo i trećetuženike te se u odnosu na iste tužba odbacuje (toka I izreke rješenja), dok se točkom II izreke rješenja odbacuje prijedlog A. A. M. za ponavljanj... 27.10.2017
Gž 2506/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M.J. iz Zagreba, poslovni broj                  Ovrv-1734/2014 od 20. veljače 2014.g. Točkom II izreke naloženo je tuženiku u roku od osam dana isplatiti tužitelju iznos od ... 26.10.2017
Gž 2180/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da se odbija kao neosnovan prigovor tužitelja na rješenje suda prvog stupnja pod poslovnim brojem P-424/17 od 19. lipnja 2017. godine. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi tužitelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava predlažući da se pobijano rješen... 26.10.2017
Gž 2235/2016-2Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku-protutužitelju (dalje: tuženik) isplatiti tužitelju-protutuženiku (dalje: tužitelj) iznos od 88.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan isplate s pripadajućom zateznom kamatom od 9. srpnja 2009. godine do isplate (točka I iz... 25.10.2017
Gž Zk 11/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prigovor protustranke te je preinačeno rješenje istog prvostupanjskog suda posl.br. Z-11804/14 od 4. prosinca 2014. godine na način da je odbijen prijedlog predlagatelja za zabilježbu pokretanja ovršnog postupka kod javnog bilježnika Z. V. iz R., na nekretnini ... 25.10.2017
Gž 2265/2016-3Navedenim rješenjem u točki 1. izreke utvrđeno je da se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom te platni nalog sadržan u rješenju posl.br. P-745/13 od 1. listopada 2013. godine ukida u cijelosti, a točkom 2. naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku troškove postupka u iznosu od 625,00 kn u rok... 12.10.2017
Gž R 760/2016-3Ovome sudu je 2. prosinca 2016. godine dodijeljen u rad elektroničkom nasumičnom dodjelom uz primjenu odgovarajućeg algoritma sukladno Sudskom poslovniku spis Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-2017/15 povodom žalbe tuženika podnesene protiv presude tog suda br. Pr-2017/15-49 od 3. stu... 4.10.2017
Gž 952/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja pozvana je A. N. K. da kao zakonska nasljednica pok. D. N. preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari (točka 1. izreke) te je određen nastavak parničnog postupka prekinutog rješenjem istog suda posl.br. P-1014/14 od 19. svibnja 2015. godine (točka 2. izreke). Protiv rješenj... 27.9.2017
Gž 1934/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju vrati bjanko zadužnicu izdanu 7. kolovoza 2012. godine na iznos od 100.000,00 kn od strane dužnika K. K. solemniziranu od strane javne bilježnice J. K.-R. iz Z. te popunjenu od strane Z. d.o.o. na iznos od 100.000,00 kn,... 20.9.2017
Gž 1497/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Nalaže se tuženiku I. J. (OIB:…) iz P., da tužiteljici N. J. (OIB:…) iz P., isplati iznos zateznih kamata koje na iznos od 267.750,00 kn teku od 12. prosinca 2012. godine pa do isplate, s time da od 10... 20.9.2017
Gž R 345/2017-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tuženik povrijedio pravo tužitelja na jednako postupanje time što tužitelju, unatoč njegovim kompetencijama za radno mjesto sportskog trgovca raspisano natječajem tuženika nije omogućio zasnivanje radnog odnosa zbog tužiteljeve dobi (točka I. izreke). Tu... 20.9.2017
Gž 1344/2017-2Pobijanim rješenjem dopunjeno je rješenje prvostupanjskog suda od 17. listopada 2016. god. tako da je u izreci, iza točke I. dodana toč. II. kojom je naloženo predlagateljici osiguranja da protivniku osiguranja nadoknadi štetu nastalu provedbom osiguranja u iznosu od 3.898,41 kn sa zateznim kamatama... 18.9.2017
Gž 1539/2017-2Citiranim rješenjem odbačena je tužba tužitelja. Protiv tog rješenja žali se tužitelj zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. u vezi sa čl. 381.  Zakona o parničnom postupku („NN“  53/91, 91/92, 111/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14, u daljnjem... 15.9.2017
Gž 1491/2017-2Navedenim rješenjem odbijen je prijedlog tužitelja za zaključenje rasprave. Protiv tog rješenja tuženica podnosi žalbu sadržajno se pozivajući na žalbeni razlog pogrešne primijene materijalnog prava iz čl. 353. st. 1. t. 3. u svezi s čl. 381. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91,... 14.9.2017
Gž 95/2016-2Citiranom presudom u točki I. izreke utvrđeno je da je tužitelj-protutuženik (dalje: tužitelj) na temelju valjanog pravnog posla stekao pravo vlasništva nekretnine koja se sastoji od č.zem. 3138/5, upisane u zk.ul. 2145 k.o. V. L., pašnjak površine 116 m2, označen brojevima 1-2-3-4-5-6-1 što u narav... 13.9.2017
Gž 1414/2017-2Citiranom presudom u točki 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da mu tužena naknadi štetu u iznosu od 250.000,00 kn, dok je točkom 2. izreke naloženo tužitelju da tuženoj naknadi parnični trošak u iznosu od 13.750,00 kn. Protiv citirane presude žalbu podnosi tužitelj iz sv... 13.9.2017
Gž Ovr 429/2017-3Rješenjem suda prvog stupnja, u točki I izreke, usvojen je prijedlog ovrhovoditelja (vjerovnika), te je temeljem pravomoćnog rješenja Općinskog suda u Crikvenici, poslovni broj P-399/05, od 30. prosinca 2008. godine, određen ovršeniku naknadni rok od 15 dana za izgradnju betonsko kamenog zida, kakvo... 11.9.2017
Gž Ovr 555/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja prihvaćena je žalba ovršenika, ukinute su provedene ovršne radnje te je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi istog suda posl.br. Ovr-6231/16 od 30. siječnja 2017. godine (u izreci pobijanog rješenja očitom pogreškom u pisanju navedeno 2016. godine). Protiv rješ... 30.8.2017
Gž 2189/2016-3Citiranom presudom, toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika N. N. iz Š. posl. broj: Ovrv-274/15 od 17. ožujka 2015. god. u dijelu u kojemu je naloženo tuženiku da tužiteljima namiri novčanu tražbinu isplatom iznosa od 240,00 kn sa zatez... 28.8.2017
Gž Ovr 771/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je ovrhovoditelj sa dijelom prijedloga za ovrhu koji glasi: "Nalaže se ovršeniku da namiri ovrhovoditelju trošak postupka u iznosu od 1.767,10 kn sa zateznim kamatama tekućim od 5. siječnja 2010. godine do isplate." U točki II. izreke određena... 21.8.2017
Gž 1298/2017-2Presudom suda prvog stupnja, toč. I. izreke, tuženiku je naloženo isplatiti tužitelju iznos od 40.090,18 kn sa zateznim kamatama u visini i s tijekom kao u tom dijelu izreke. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev za isplatom zateznih kamata na iznos od 40.090,18 kn za razdoblje od 16. prosinca 2008. g... 21.8.2017
Gž 87/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š. broj  Ovrv-886/15 od 8. svibnja 2015. godine te je utvrđeno da je tužba povučena. Protiv rješenja žalbu podnose tužitelji te kao žalbene razloge navode bitnu povredu odredaba parničnog postupka i... 26.7.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 34 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(215) 2016(224) 2015(33) 2014(46)
2013(57) 2012(9) 2011(24) 2010(22)
2009(31) 2008(2) 2003(4) 2002(22)
2001(40) 2000(20) 1999(15) 1998(32)
1997(26) 1996(14) 1995(9) 1994(1)
1992(1)

Vrsta odluke

Presuda(299)
Presuda i rješenje(48)
Rješenje(316)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(734)


Grad

< SviRijeka
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite