Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rijeka
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 84
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 2082)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2039/2017-3Prvostupanjskom presudom u točci I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 36.138,72 kn sa zateznim kamatama od 24. listopada 2013. do isplate te zahtjev tužitelja za naknadu troškova parničnog postupka. Točkom II. izreke naloženo je tužitelju da naknadi umješaču parnične troškove u ... 29.8.2019
Gž 550/2019-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z., poslovni broj Ovrv-61523/16, od 11. listopada 2016., u dijelu u kojem je naloženo tuženiku da isplati tužiteljima iznos od 13.006,70 kuna sa pripa... 26.8.2019
Gž 1409/2019-2Općinski sud u Crikvenici, radi rješavanja sukoba nadležnosti, u smislu čl. 22. st. 1. Zakona o parničnom postupku (''Narodne novine'' broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 28/13. i 89/14., dalje ZPP), dostavio je ovom sudu na odlučiv... 24.7.2019
Gž Ovr 586/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja je određena ovrha na novom predmetu i sredstvu, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 5.397,93 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na iznos od 1.289,02 kn od 5. rujna 2003. do isplate, na iznos od 1.863,07 kn od 6. listopada 2003. do isplate, na... 24.7.2019
Gž 923/2019-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prigovor predlagatelja S. H. od 24. travnja 2018. na rješenje o sudskoj pristojbi broj R1-456/2017-23 od 13. travnja 2018. Protiv tog rješenja žali se taj predlagatelj zbog žalbenog razloga iz članka 353. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Nar... 22.7.2019
Gž 923/2019-3Prvostupanjskim rješenjem odbačena je žalba protustranke HEP d.o.o. protiv rješenje o trošku sadržanog u točki II. izreke rješenja poslovni broj 41- R1-456/17-22 od 13. travnja 2018., kao nepravovremena. Protiv tog rješenja žali se protustranka HEP d.o.o sadržajno zbog žalbenog razloga iz članka 35... 22.7.2019
Gž Ovr 677/2019-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika od 18. rujna 2018. za obustavom ovrhe (sadržajno izravne naplate) kao neosnovan. Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovršenik ne pozivajući se određeno na žalbene razloge iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 5... 22.7.2019
Gž Ovr 677/2019-3Uvodno citiranim rješenjem odbačen je prigovor ovršenika protiv rješenja poslovni broj Ovr-4408/2018-6 od 30. listopada2018. kao nepotpun. Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovršenik ne pozivajući se na žalbene razloge iz članka 353. stavak 1. ZPP-a koji se primjenjuje u vezi s člankom 381. Zakona... 22.7.2019
Gž Ovr 838/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke nije dopuštena promjena u osobi ovrhovoditelja na način da umjesto ovrhovoditelja R. A. d.d., iz Z., u postupak stupi E. M. d.o.o., iz Z., dok je u točki II. izreke obustavljen postupak ovrhe određen rješenjem o ovrsi javnog bilježnika N. M. iz V. G. po... 17.7.2019
Gž 2869/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen prijedlog predlagatelja radi ukidanja potvrde  pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi javnog bilježnika koje je navedeno u izreci. Protiv rješenja je žalbu podnio predlagatelj pozivajući se na sve žalbene razloge propisane odredbom čl. 353. st. 1. Zakona ... 16.7.2019
Gž 406/2018-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 18.286,82 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 11. siječnja 2018. do isplate, u točki II. izreke je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu zatezne kamate od 3. siječnja 2013. do 10. siječnja 2018., u točki I... 11.7.2019
Gž 2087/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je utvrđeno da je tužitelj vlasnik nekretnina č. zem. 3391/1 i 3391/2 upisanih u zk. ul. 7410 k.o. V. u 425/864 dijela, u točki II. izreke je utvrđeno da je tužitelj suvlasnik u 425/864 dijela nekretnine č. zem. 3391/3 upisane u zk. ul. 7410 k.o. V. koji... 10.7.2019
Gž 1191/2019-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke utvrđen je ništavim Ugovor broj 2213/95 o prodaji stana od 7. veljače 1995., Aneks od 31. ožujka 1995. i Aneks II ugovora od 24. svibnja 1995. zaključen između 1.-tuženika G. O. i M. Č.. U točki II izreke naloženo je tuženicima da tužitelju naknade parni... 10.7.2019
Gž Ovr 107/2019-6Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda, na temelju zaključka Općinskog građanskog suda u Zagrebu o predaji nekretnine kupcu posl. broj Ovr-3728/14 od 24. siječnja 2018., određena je ovrha udaljenjem svih osoba i uklanjanjem stvari s nekretnine pobliže opisane u izreci prvostupanjskog rješenja te pre... 9.7.2019
Gž Ovr 107/2019-7Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe. Protiv navedenog rješenja žalbu podnose ovršenici ne konkretizirajući žalbene razloge. Predlažu preinačenje pobijanog rješenja, podredno ukidanje i vraćanje predmeta na ponovan postupak. Odgovor na žalbu nije podnesen. Žalb... 9.7.2019
Gž 1249/2019-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke naloženo je tuženicima isplatiti tužitelju iznos od 14.350,00 USD u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju S. b. d.d. na dan plaćanja sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i s tijekom kako je pobliže navedeno u izreci te presude. U točki II izreke ... 8.7.2019
Gž 1271/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda određeno je da se Općinski sud u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima oglašava apsolutno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu. Istim rješenjem ukinute su radnje provedene u postupku, te je odbačena tužba. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnosi tužitelj, ... 4.7.2019
Gž Ovr 588/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je kao nedopušten prigovor treće osobe J. N. iz Z., podnesen dana 03. srpnja 2018. Protiv tog rješenja pravovremenu žalbu podnosi navedena treća osoba, pri čemu se izrijekom ne poziva na određene žalbene razloge propisane odredbom članka 353. stavak 1. Zakona ... 4.7.2019
Gž 1314/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba sa prijedlogom za zabilježbu hipotekarne tužbe. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tužitelj iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/0... 4.7.2019
Gž Ovr 1002/2018-2Prvostupanjskim rješenjem proglašena je nedopuštenom pljenidba i prijenos novčanih sredstava ovršenika po zahtjevu za izravnu naplatu ovrhovoditelja na temelju bjanko zadužnice od 15. prosinca 2008. ovjerene po javnom bilježniku N. B. M. iz K. (OV-15677/2008) te je ovrhovoditelj obvezan ovršeniku na... 3.7.2019
Gž Ovr 936/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prigovor M. M. (kao treće osobe) te je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi posl.br. Ovr-6109/17 od 11. rujna 2017. i ukinute su provedene ovršne radnje. Ovrhovoditelj je podnio žalbu protiv prvostupanjskog rješenja iz žalbenih razloga čl. 353. st. 1.... 3.7.2019
Gž R 376/2017-2Citiranom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje: tužitelja) na utvrđenje da je nedopuštena tuženikova Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju od 12. kolovoza 2014., kao i Odluka od 18. kolovoza 2014. kojom se odbija kao neos... 3.7.2019
Gž 1167/2019-2Pobijanim rješenjem, točkom 1. izreke istog,  sud prvog stupnja, oglasio se mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, a točkom 2. izreke određeno je da će se predmet po pravomoćnosti rješenja ustupiti na daljnje rješavanje Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Protiv citiranog rješenja... 1.7.2019
Gž 1178/2019-2Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. Š.-S. iz Z., poslovni broj Ovrv-8185/16 od 18. travnja 2016., točkom II. izreke odbijen je tužitelj sa zahtjevom za naknadom troškova parničnog postupka, te je točkom III.... 1.7.2019
Gž Ovr 486/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja, u točki 1. izreke, obustavljena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika pod poslovnim brojem Ovr-2011/2018., te su točkom 2. izreke ukinute sve provedene ovršne radnje. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredbi Ovršnog zakona (Narodne novin... 28.6.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 84 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(241) 2018(547) 2017(549) 2016(298)
2015(46) 2014(55) 2013(65) 2012(13)
2011(25) 2010(26) 2009(31) 2008(2)
2003(4) 2002(22) 2001(40) 2000(20)
1999(15) 1998(32) 1997(26) 1996(14)
1995(9) 1994(1) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(1)
Presuda(792)
Presuda i rješenje(105)
Rješenje(1000)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1456)
KAZNENI ODJEL(6)
UPRAVNI SUD(1)


Grad

< SviRijeka
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite