Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rijeka
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 59
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1465)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1281/2017-3Navedenom presudom u točki I. izreke utvrđeno je da su tužitelji vlasnici svaki u 1/2 dijela nekretnine k.č. br. 565/10 i č. zgr. 46/6 upisane u z.k. ul. 127. k.o. M., prikazanih žutom bojom u skici izmjere G. d.o.o. P. od 20. listopada 2010. koja je sastavni dio ove presude, što je tuženik dužan pr... 12.12.2018
Gž Ovr 1107/2018-2Citiranim prvostupanjskim rješenjem posl. br. 35 Ovr-3007/07-9 od 31. ožujka 2017. obustavljena je ovrha, time da je rješenjem posl. br. 35 Ovr-3007/07-17 od 23. ožujka 2018. ispravljeno rješenje na način da je ovrha obustavljena u odnosu na drugoovršenika D. P. (točka 1. izreke). Istim (citiranim) ... 12.12.2018
Gž 486/2018-4Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima na jednake dijelove ukupan iznos od 253.439,93 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi kako je pobliže navedeno u izreci te presude. U toč. II. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima na ime parničko... 5.12.2018
Gž 2031/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor tuženice podnesen 4. rujna 2018. protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe od 27. srpnja 2018. Protiv rješenja žalbu podnosi tuženica pozivajući se na žalbeni razlog pogrešne primijene materijalnog prava iz odredbe članka 353. stavak... 26.11.2018
Gž Ovr 841/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda u točk1 I. izreke utvrđeno je da na mjesto ovrhovoditelja E. C. C. d.o.o., određenog u rješenju o ovrsi tog suda  posl. br.  Ovr-15/17 od 4. siječnja 2017., stupa kao novi ovrhovoditelj trgovačko društvo E. M. d.o.o.  Z. U točki II. izreke nastavljena je ovrha u ovoj o... 26.11.2018
Gž 1603/2018-2Presudom suda prvog stupnja održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju javne bilježnice M. M. broj Ovrv-284/17 od 13. listopada 2017. kojom je tuženiku naloženo da tužitelju isplati iznos od 31.186,31 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i s tijekom na svaki pojedini iznos kako je pobli... 23.11.2018
Gž R 244/2016-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 14.423,59 kuna s pripadajućim zateznim kamatama na pojedinačne iznose s tijekom i po stopi pobliže navedeno u izreci presude, kao i nadoknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu do 11.875,00 kuna sa zateznim k... 22.11.2018
Gž 936/2018-2Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi B. B., zamjenika javnog bilježnika T. K. iz O. broj Ovrv-4200/17 od 22. studenog 2017., u dijelu u kojem se nalaže tuženiku da isplati tužitelju iznos od 64.915,88 kn sa zateznim kamat... 16.11.2018
Gž 850/2018-2Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje ništavosti (ništetnosti) i da je ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen 14. ožujka 1986. između tuženika A. Š. kao davatelja uzdržavanja te S. i H. Š. kao primatelja uzdržavanja bez pravnog učinka (točka 1. izreke). Is... 14.11.2018
Gž 992/2018-2Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke utvrđeno je da je tužiteljica stekla pravo vlasništva na dijelu nekretnine označene kao kč.br. 369, zk.ul. 277, k.o. Š. koji je u Nalazu i mišljenju geodetskog vještaka G. D. d.o.o. od 13. travnja 2016. opisan kao sjeverni dio kč.br. 369 površine 241 m2,... 14.11.2018
Gž 240/2018-2Presudom suda prvog stupnja je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice radi opoziva ugovora o darovanju sklopljenog 15. travnja 2011. između tužiteljice kao darovatelja i tuženika kao obdarenika, čiji predmet je bio jednosobni stan na prvom katu u površini od 43,87 m2, upisan u z.k. ul. 1096 i 1106,, po... 7.11.2018
Gž R 260/2017-3Presudom suda prvog stupnja tuženik je obvezan isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske i imovinske štete novčani iznos od  64.910,77 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose, a od  1. prosinca 2016. pa nadalje dok za to budu postojali zakonski razlozi plaćati tužitelju mjesečnu r... 7.11.2018
Gž 2754/2017-2Presudom suda prvog stupnja je razvrgnuta suvlasnička zajednica stranaka na nekretnini k.č. br. 5098 upisanoj u zk. ul. 1701 k.o. Š. civilnom diobom, prodajom nekretnine na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način i podjelom dobivenog iznosa strankama razmjerno njihovim suvlasničkim udjelima i to ... 7.11.2018
Gž Ovr 1000/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke upućene su treće osobe 1. S. Ć., 2. F. Ć. i 3. R. Ć. (dalje treće osobe) da u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja pokrenu parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena. Točkom II. izreke je odlučeno da pokretanje parnice... 5.11.2018
Gž 1080/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke obvezan je tuženik isplatiti tužitelju iznos od 6.250,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 15. travnja 2014. do isplate, dok je točkom II. njegov zahtjev u preostalom dijelu od 14.687,50 kn odbijen. Točkom III. izreke naloženo je tužitelju naknaditi t... 30.10.2018
Gž 1605/2017-5Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženicima da u roku od 15 dana uklone dio AB ploče koji pokriva glavu zajedničke septičke jame zgrade čest.zgr. 3031 k.o. G. na dijelu čest.zem. 537/13 k.o. G. tj. dio AB ploče koja ... 25.10.2018
Gž Ovr 810/2018-2Prvostupanjskim rješenjem u točci I. izreke određena je ovrha na mirovini ovršenika radi naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 12.500,00 kn sa pripadajućim zateznim kamatama te troškova ovršnog postupka.  Točkom II. izreke ovrhovoditelju je odmjeren trošak postupka u iznosu od 1.750,00 kn. Pr... 25.10.2018
Gž 552/2018-4Rješenjem suda prvog stupnja ukinuto je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika N. K. iz P. poslovni broj Ovrv-1935/16 od 24. studenog 2016. te je prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave odbačen. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj pozivajući se na sve žalb... 23.10.2018
Gž R 112/2018-2Pobijanom presudom u točki 1. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da odluka tužene o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 23. srpnja 2014. nije dopuštena te je naloženo tuženoj da se vrati na rad. Točkom 2. izreke odbijen je tuženi zahtjev tužitelja kojim je tražio da se nalož... 23.10.2018
Gž 1616/2018-2Prvostupanjskim rješenjem u točci I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tuženik smetao tužitelja u zadnjem mirnom i neposrednom posjedu južnog dijela nekretnine kčbr. 1029/1 šuma V. g., upisane u z.k.ul. 19 K.O. M. i sjevernog dijela nekretnina kč.br. 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 86... 23.10.2018
Gž Ovr 930/2018-3Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja prihvaćen je prijedlog ovrhovoditelja te je radi naplate tražbine u iznosu od 46.576,02 kn uz zakonsku zateznu kamatu tekuću  na pojedine mjesečne iznose i po dospijeću istih te  troška predmetnog ovršnog postupka od 1.816,00 kn, određena ovrha na novčanim sreds... 18.10.2018
Gž 54/2018-2Prvostupanjskom je presudom odbijen tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tužitelj, u cijelosti, stekao pravo vlasništva dosjelošću na nekretninama upisanim u zk.ul. br. 1490 k.o. J. i to kč.br. 786/2, što je tuženik dužan priznati i trpjeti uknjižbu tog prava vlasništva u zemljišnoj knjizi te je tužit... 17.10.2018
Gž 789/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I izreke uređena je međa između katastarskih čestica 2843/2 upisane u zk.ul. 3486 k.o. S. N. u vlasništvu i posjedu predlagatelja i katastarske čestice 2841/2 upisane u zk.ul. 3043 k.o. S. N. u vlasništvu i posjedu protustranke M. M. prema pravičnoj ocjeni suda n... 16.10.2018
Gž 1345/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom sud prvog stupnja je odbio tužbeni zahtjev tužitelja za isplatom iznosa od 16.342,16 kn sa zatraženom zakonskom zateznom kamatom, kao i zahtjev tužitelja za naknadom parničnih troškova u iznosu od 10.576,00 kn. Protiv citirane presude pravovremenu i dopuštenu žalb... 15.10.2018
Gž 1558/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu i ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z. poslovni broj Ovrv-15129/2017. od 22. svibnja 2017. Protiv citiranog rješenja pravovremenu žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene mate... 15.10.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 59 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(246) 2017(525) 2016(275) 2015(37)
2014(49) 2013(58) 2012(10) 2011(24)
2010(24) 2009(31) 2008(2) 2003(4)
2002(22) 2001(40) 2000(20) 1999(15)
1998(32) 1997(26) 1996(14) 1995(9)
1994(1) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(1)
Presuda(553)
Presuda i rješenje(77)
Rješenje(650)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1057)


Grad

< SviRijeka
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite