Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rijeka
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 64
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1595)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 1125/2018-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da se prijedlog za ovrhu smatra povučenim. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91,  91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 2/07, 84/08... 22.3.2019
Gž Ovr 1073/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda, na temelju javnobilježničkih isprava- Ugovora o kreditu broj ... sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine, solemniziranog po javnom bilježniku 26. siječnja 2009., Aneksa br. I uz Ugovor o kreditu broj ... sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine, solemniziranog ... 22.3.2019
Gž Ovr 1111/2018-2Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda, na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi javnog bilježnika I. M. broj Ovrv-665/17 od 2. ožujka 2017., određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenica kao zakonskih nasljednica pok. Đ. V., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 11.... 22.3.2019
Gž Ovr 641/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđena je opravdanom predbilježba založnog prava određena temeljem rješenja tog suda poslovni broj Ovr-2319/2016 od 11. svibnja 2016., sve pobliže navedeno u izreci rješenja. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija protivnica osiguranja pozivom na sve žalbene razl... 18.3.2019
Gž Ovr 1335/2017-2Prvostupanjskim rješenjem, u točci 1. izreke odbijen je prijedlog ovršenika za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim, dok je točkom 2. izreke odbijen prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe. Protiv navedenog rješenja ovršenik podnosi žalbu iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353.... 15.3.2019
Gž Ovr 1056/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan  prigovor predlagatelja osiguranja od 23. siječnja 2017. podnesen protiv rješenja o pristojbi istog suda od 16. siječnja 2017. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje predlagatelj osiguranja zbog pogrešne primjene materijalnog prava te bitne ... 14.3.2019
Gž Ovr 604/2018-3Pobijanim rješenjem proglašava se nedopuštenim pljenidba i prijenos na temelju ovršne isprave, presude Trgovačkog suda u Splitu P - 735/16 od 18. srpnja 2017., povodom zahtjeva za izravnu naplatu ovrhovoditelja koji zahtjev je Financijska agencija zaprimila 22. kolovoza 2017., te se ukidaju proveden... 28.2.2019
Gž 1839/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke, ukinut je platni nalog sadržan u  rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Z. iz Z., poslovni broj Ovrv-610/15, od 3. srpnja 2015., u dijelu u kojem je naloženo tuženici da isplati tužitelju iznos od 2.687,58 kuna sa pripadajućim zateznim kamatama koje te... 22.2.2019
Gž 374/2018-3Rješenjem suda prvog stupnja od 14. prosinca 2017. odbačena je tužba tužitelja od 11. rujna 2014., dok je dopunskim rješenjem od 18. siječnja 2018. naloženo tužitelju da u roku od 15 dana naknadi prvotuženiku O. O. trošak parničnog postupka u iznosu od 50.625,00 kn i drugotuženiku T. O. trošak parni... 20.2.2019
Gž Ovr 730/2018-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja određena je ovrha temeljem ovršne isprave - sudske nagodbe sklopljene pred Općinskim sudom u Ivancu broj: P-2536/10-10 od 29. rujna 2011. radi naplate potraživanja ovrhovoditeljice od 46.350,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. listopada 2011. pa ... 18.2.2019
Gž 613/2017-4Pobijanom presudom u točki I izreke naloženo je 1. tuženiku isplatiti 1. tužitelju iznos od 44.227,06 kn, a 2. tužiteljici iznos od 13.363,68 kn, sve sa zakonskim zateznim kamatama od 17. svibnja 2014., kao i naknaditi im trošak postupka u iznosu od 11.219,20 kn, sa zakonskom zateznom kamatom tekućo... 14.2.2019
Gž Ovr 128/2019-2Citiranim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi od 30. kolovoza 2004. godine. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 111/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08 i 123/08... 14.2.2019
Gž R 1/2019-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke utvrđen je nedopuštenim otkaz tuženika sadržan u Odluci o redovitom otkazu Ugovora o radu tužitelju od dana 26.veljače 2016.g., kao i Odluka tuženika kojom je odbijen Zahtjev za zaštitu prava tužitelja, od dana 06. travnja 2016. Točkom II izreke naloženo... 13.2.2019
Gž 1575/2018-2Uvodno citiranom pobijanom presudom sud prvog stupnja održao je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. F. - K. iz V., Poslovni broj: Ovrv-4161/2017 od 14. rujna 2017., u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju namiri novčanu tražbinu od 3.167,05 kn, sa zatraženo... 13.2.2019
Gž Ovr 132/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja, djelomično se usvaja prijedlog ovrhovoditelja i nalaže ovršenici da ovrhovoditelju nadoknadi troškove ovršnog postupka u iznosu od 625,00 kn zajedno sa zateznom kamatom Protiv tog rješenja žalbu pravovremeno podnosi ovršenica, bez pobliže naznake kojeg žalbenih razloga... 13.2.2019
Gž 2536/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke odbijen je tužbeni zahtjev prvotužiteljice i drugotužitelja kojim su tražili da se utvrdi da je tuženica dužna tužiteljima priznati pravo vlasništva svakom ½ djela nekretnine upisane u k.o. P. S. zk. ul. 152 kč. br. 287. sa 2026 m2 dvorišta, te je dužna t... 6.2.2019
Gž 262/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za naknadu štete u iznosu od 79.003,00 kn sa zatraženim zateznim kamatama tekućim na iznose i po stopi sve pobliže opisanoj toč. I. izreke. Toč. II. izreke naloženo je mljt. tužiteljici naknaditi tuženiku trošak postupka u iznosu od 5.500,00 kn, d... 5.2.2019
Gž 2259/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke odlučeno je da se određuje prekid postupka u ovoj pravnoj stvari, te je u točki II. izreke odlučeno da će se postupak nastaviti kada se pred Sudom Europske unije okonča postupak pod poslovnim brojem C-657/18 koji je pokrenut po zahtjevu suda prvog stupn... 4.2.2019
Gž Ovr 46/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. izreke žalba ovršenika nakon proteka roka izjavljena protiv rješenja o ovrsi poslovni broj Ovr-1836/16 odbacuje se dok je točkom 2. izreke odbijen kao neosnovan prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe. Protiv tog rješenja žale se ovršenici iz svih žalbenih razlog... 1.2.2019
Gž 154/2019-2Citiranim rješenjem u stavku prvom preotvorena je glavna rasprava i odlučeno da se ročište određeno za objavu presude neće održati. U stavku drugom određen je prekid postupka do pravomoćnog okončanja obnove postupka koji se vodi pred Upravnim odjelom za graditeljstvo i zaštitu okoliša, I. M. L., u p... 30.1.2019
Gž Ovr 47/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja je određena ovrha radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 939,46 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog računa do isplate te iznosa od 417,20 kn koji predstavlja trošak odmjeren rješenjem o ovrsi istog suda poslovni broj Ovrv-192/... 28.1.2019
Gž 1901/2018-0Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 5.548,61 kn sa zateznom kamatom od 6. prosinca 2006. do isplate, u točki II. izreke je naloženo tuženiku nadoknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 9.963,25 kn sa zakonskom zateznom kamatom od ... 28.1.2019
Gž 742/2017-2Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Š., poslovni broj Ovrv-114/2112, od 15. ožujka 2012., kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju novčani iznos od 92.033,72 kune sa zateznom kamatom tekućom od 12. listop... 28.1.2019
Gž Ovr 53/2019-2Pobijanim rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Opatiji poslovni broj K-46/99 od 20. listopada 2003. radi naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od  115.200,00 kn sa pripadajućim  zateznim kamatama koje teku  od  20. listopada 2003. do  31. p... 25.1.2019
Gž R 224/2017-2Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na isplatu ukupnog iznosa od 20.176,00 kn sa zateznom kamatom od čega iznosa od 13.826,00 kn na ime naknade troškova prijevoza, iznosa od 2.880,00 kn na ime božićnice, iznosa od 2.880,00 kn na ime regresa, te iznosa od 600,00 ... 24.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 64 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(41) 2018(306) 2017(537) 2016(283)
2015(39) 2014(49) 2013(61) 2012(13)
2011(24) 2010(25) 2009(31) 2008(2)
2003(4) 2002(22) 2001(40) 2000(20)
1999(15) 1998(32) 1997(26) 1996(14)
1995(9) 1994(1) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(1)
Presuda(608)
Presuda i rješenje(83)
Rješenje(719)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1184)


Grad

< SviRijeka
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite