Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Rijeka
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 33
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 802)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 760/2016-3Ovome sudu je 2. prosinca 2016. godine dodijeljen u rad elektroničkom nasumičnom dodjelom uz primjenu odgovarajućeg algoritma sukladno Sudskom poslovniku spis Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-2017/15 povodom žalbe tuženika podnesene protiv presude tog suda br. Pr-2017/15-49 od 3. stu... 4.10.2017
Gž 2189/2016-3Citiranom presudom, toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika N. N. iz Š. posl. broj: Ovrv-274/15 od 17. ožujka 2015. god. u dijelu u kojemu je naloženo tuženiku da tužiteljima namiri novčanu tražbinu isplatom iznosa od 240,00 kn sa zatez... 28.8.2017
Gž 2575/2016-2Pobijanom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete iznos od 50.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 25. rujna 2015. do isplate, sve pobliže navedeno u toč. 1. izreke. Toč. 2. izreke obvezan je tuženik isplatiti tužitelju na ime naknade imovinske štete iz... 25.7.2017
Gž Ovr 401/2017-2Pobijanim rješenjem u točki I. izreke Općinski građanski sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, dok je točkom II. izreke odlučeno da će se predmet ustupiti stvarno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj z... 20.7.2017
Gž Ovr 695/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da se odbacuje kao nedopušten prijedlog ovrhovoditelja za ovrhu od 24. svibnja 2017. godine. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja a time i pogrešne primijene materijalnog prava predlažući... 13.7.2017
Gž Ovr 596/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja, toč. I. izreke nastavljen je ovršni postupak Ovr-2392/14 budući da više ne postoje razlozi za prekidom postupka, dok je toč. II. izreke obustavljena ovrha u toj pravnoj stvari. Protiv tog rješenja žali se predlagatelj osiguranja navodeći sve žalbene razloge iz čl. 353.... 11.7.2017
Gž 1047/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja potvrđeno je rješenje prvostupanjskog suda posl. br. Povrv-39/2017-5 od 5. travnja 2017. god. te je odbijen prigovor tužitelja od 10. travnja 2017. god., kao neosnovan. Protiv tog rješenja žali se tužitelj, pozivajući se na žalbeni razlog iz čl. 353. st. 1. toč. 3. Zako... 10.7.2017
Gž 2524/2016-2Prvostupanjskim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza pok. M. M., te je mldb. I. M. upućen na pokretanje parnice protiv nasljednika ostavitelja M. M., Z. M., D. M. i T. M., radi utvrđenja da je Z. M. opravdano isključen iz nasljeđivanja pok. ostavitelja koje je očitovano u oporuci od 01. ož... 28.6.2017
Gž 1766/2016-2Citiranim rješenjem  donesenim iza smrti pok. J. (I.) K. iz  S. u toč. I. izreke utvrđeno je da se njegova imovina sastoji od nekretnina upisanih u  zk. ulošcima pobliže navedenim u izreci rješenja i  u suvlasničkom dijelu kako je to navedenom za pojedine nekretnine, dok  kao ostavinska imovina nisu... 27.6.2017
Gž 2017/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim predlaže da se donese rješenje i utvrdi da je 29. rujna 2015. godine, bez ikakvog pitanja i njegovog odobrenja tuženik, bolnica Z., postupajući po nalogu RH, ministarstvo, nasilno promijenio cilindar na ulaznim vrat... 27.6.2017
Gž 702/2017-2Prvostupanjskom presudom i to tč. I. izreke, ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovog suda broj Ovrvmj-493/99 od 11. siječnja 2006. godine u cijelosti te se odbija tužbeni zahtjev tužitelja da se tuženoj M. L. naloži tužitelju P. b. d.d. Z., isplatiti s ... 21.6.2017
Gž Ovr 638/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja određena je ovrha temeljem ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Imotskom, poslovni broj P-295/10, od 3. listopada 2014. godine, pljenidbom i prijenosom iznosa koji preostaje kada se od ukupnog iznosa mirovine ovršenika oduzme iznos koji odgovara ... 16.6.2017
Gž 755/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja naloženo je umješaču E. n. d.o.o. Č. da tužitelju naknadi prouzročeni parnični trošak za zastupanje na ročištu od 16. ožujka 2015. godine u iznosu od 10.650,00 kn u roku od 15 dana (točka I izreke), a odbijen je zahtjev tuženika O.c. d.o.o. Č. za naknadu troška za zastup... 14.6.2017
Gž 776/2017-2Presudom prvostupanjskog suda u točci I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je opravdano isključenje tuženika kao nužnog nasljednika iz nasljedstva iza pok. I. B. pok. M. po oporuci ostavitelja od dana 09. lipnja 1994.godine, uz naknadu parničnog troška. Točkom II. izreke naloženo je ... 14.6.2017
Gž 2367/2016-3Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačene su žalbe tuženice izjavljene protiv presude Općinskog suda u Osijeku posl. br. Povrv-1301/2014-21 od 19. svibnja 2016.g. kao nepravodobne. U obrazloženju pobijane odluke se navodi da je uvodno citirana presuda tuženici dostavljena dana 19. svibnja 20... 1.6.2017
Gž 744/2017-2Presudom prvostupanjskog suda u točci 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za prestanak svojatanja „P. u selu G.“, označene kao dio k.č. 195/2 K.O. G. te predaju u posjed iste nekretnine tužiteljici, kao i zabrane tuženiku budućeg pačanja u predmetnu nekretninu. Točkom 2. izreke naloženo je tužitelj... 31.5.2017
Gž R 807/2016-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tuženikova Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu od 31. svibnja 2012. i drugostupanjska Odluka tuženika od 10. srpnja 2012. nedopuštena i da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao (točka I. izreke) te je naloženo tuženiku vratiti tužitelja na r... 31.5.2017
Gž R 281/2015-3Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužiteljice broj HP-02/2-000011/14 od 14. ožujka 2014. godine, koju je donio tuženik, nije dopuštena i da radni odnos tužiteljice nije prestao (točka I. izreke), te je tuženik obvezan vratiti tužiteljicu n... 25.5.2017
Gž 583/2017-2Ovome sudu dana 07. travnja 2017. godine dodijeljen je u rad (elektroničkom nasumičnom dodjelom uz primjenu odgovarajućeg algoritma sukladno Sudskom poslovniku) spis Općinskog suda u Splitu, povodom žalbe tuženika izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Splitu, posl.br. Psp-176/16 od 23. siječnj... 24.5.2017
Gž 816/2017-2Citiranim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog 1-tužitelja A. Š.od 05. prosinca 2016. godine za ispravkom presude posl.br.P-213/13 od 28. veljače 2014. godine. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi 1. tužitelj iz svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (... 22.5.2017
Gž Ovr 497/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja određena je ovrha temeljem ovršne isprave - presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Gž-1693/13, od 31. ožujka 2014. godine, pljenidbom i prijenosom 1/3 dijela mirovine koju ovršenik prima od Ureda., uz izuzetak iznosa propisanog čl. 173. st. 1. i 2. Ov... 19.5.2017
Gž 2399/2016-2Rješenjem prvostupanjskog suda obustavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tužiteljica zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, dakle iz žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. to. 1. i 3. Zakona o parnično... 19.5.2017
Gž 3733/2015-17Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I.      Nalaže se 1.-tuženoj B. L., rođena Š., iz R.,  da isplati tužitelju iznos od 6.906,05 kn sa zateznom kamatom po stopi od 12% godišnje, a za slučaj promjene kamatne stope po stopi uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta ... 17.5.2017
Gž 492/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I izreke utvrđuje se da je tužba u ovom predmetu povučena. U točki II izreke odbijen je zahtjev tužitelja za naknadom troška postupka. Protiv odluke o troškovima postupka iz točke II izreke rješenja pravovremenu žalbu i dopunu žalbe podnosi tužitelj pozivajući ... 17.5.2017
Gž 2487/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da su tužitelji kao zakonski nasljednici iza pok. E. K. vlasnici nekretnine koja u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji nosi oznaku k.č. 686/2 P. R., voćnjak od 99 m2, upisana u z.k.ul.... 17.5.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 33 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(173) 2016(223) 2015(33) 2014(46)
2013(57) 2012(9) 2011(23) 2010(22)
2009(31) 2008(1) 2003(4) 2002(22)
2001(40) 2000(20) 1999(15) 1998(32)
1997(26) 1996(14) 1995(9) 1994(1)
1992(1)

Vrsta odluke

Presuda(278)
Presuda i rješenje(46)
Rješenje(294)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(691)


Grad

< SviRijeka
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite