Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Split
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 50
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1230)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 1533/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe kao nedopušten. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali ovršenik, pobijajući isto u cijelosti, ne navodeći određeno žalbene razloge propisane odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("... 24.11.2017
Gžo 145/2014-2Prvostupanjskom presudom: - odbijen je tužbeni zahtjev za obvezivanje tuženice da otkupi od tužitelja A. B., N. B., V. B. i J. K. nekretninu označenu kao čest. zem. ... Z.U. ... k.o. B. tako da joj se naloži sklapanje ugovora o kupoprodaji za tu nekretninu sadržaj kojeg ugovora je pobliže naveden u ... 23.11.2017
Gž 2359/2017-2Prvostupanjskom presudom utvrđena je ništetnom odredba članka 8. stavka 2. Ugovora o kreditu od 23. veljače 2006., zaključenog između tužitelja kao korisnika kredita, s jedne strane, te tuženika kao kreditora, s druge strane. Obvezan je tuženik isplatiti tužitelju iznos od 26.865,45 kuna s pripadaju... 23.11.2017
Gž Ovr 1445/2017-3Prvostupanjskim rješenjem, na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja javnog bilježnika T. K. iz O., broj Ovrv-297/15 od 6. ožujka 2015., radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u ukupnom iznosu od 14.111,98 kuna, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama ... 21.11.2017
Gž 2407/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1. Utvrđuje se da je tužba povučena. 2. Odgađa se pripremno ročište zakazano za 5. listopada 2017. 3. Odbija se prijedlog tužitelja za donošenje privremene mjere." Protiv navedenog rješenja u dijelu pod točkom 3. izreke tužitelj je podnio žalbu pobijajući rje... 13.11.2017
Gž R 916/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan zahtjev tužiteljice za utvrđenje nedopuštenosti redovnog otkaza ugovora o radu uzrokovanog skrivljenim ponašanjem tužiteljice, kao i zahtjev za isplatu plaće. Sud je odbio protutužbeni zahtjev za sudskim raskidom ugovora o radu. Protiv ove presude ... 10.11.2017
Gž 2486/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u toj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke). Odlukom o troškovima postupka naloženo je tužiteljici da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 2.812,50 kuna, u roku od 8 dana (točka II. izreke). Protiv odluke o troškovima postupka sadržane p... 8.11.2017
Gž 1581/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: 1. Utvrđuje se ništetnom odredba članka 7 stavka 1 točke p) Uvjeta za osiguranje života za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja od 1. svibnja 2009. donijeta od strane M. o. d.d. koja glasi: "(1) Osiguratelj n... 7.11.2017
Gž 1280/2017-2Prvostupanjski sud se točkom I. rješenja oglasio mjesno nenadležnim, te je riješeno da će se da će se predmet, po pravomoćnosti tog rješenja, ustupiti mjesno nadležnom Općinskom sudu u Virovitici. Protiv navedenog rješenja žali se tuženica pobijajući isto ne navodeći određeno žalbeni razlog iz odre... 27.10.2017
Gž Ob 79/2016-7Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Prihvaća se djelomično tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: I Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana na ime djela bračne stečevine tužiteljice u visini od ½ dijela, isplatiti iznos od 20.000,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na navedeni iznos te... 25.10.2017
Gžmal 980/2014-214 U  IME R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Splitu, kao drugostupanjski sud, po sucu ovog suda Amari Trgo, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja H. Z. Z. Z. O. Z., R. ured S., O. kneza B. 14, S., protiv tuženika E. O. d.d. P. S., zastupano po punomoćniku ... 18.10.2017
Gž Ovr 33/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja od  11. studenog 2013. godine za podnošenje prokaznog popisa imovine ovršenika, kao nedopušten. Žali se ovrhovoditelj zbog svih zakonom predviđenih razloga  iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku ( „Narodne novine“ br. 53/91, ... 16.10.2017
Gž Zk 206/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje istog suda, Stalne službe u Krku, poslovni broj Z-1135/12 od 17. listopada 2013., te je određeno brisanje zabilježbe prigovora na rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj Z-1135/12. Prot... 11.10.2017
Gž Ovr 913/2017-2Pobijanim rješenjem odbačen je kao nepotpun prijedlog za ovrhu podnesen 11. listopada 2016. godine javnom bilježniku M. J. u Z. Protiv citiranog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92.... 9.10.2017
Gž R 1379/2016-3Pobijanom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužitelju na ime otpremnine bruto iznos od 26.400,06 kn sa zateznom kamatom od 2. rujna 2015. do isplate, kao i parnični trošak u iznosu od 5.000,00 kn sa zateznom kamatom od 11. studenog 2016. do isplate (točka I. izreke). Odbijen je preostali zahtje... 6.10.2017
Gž Ob 555/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Tuženik J. J. iz K. …, OIB …, dužan je na ime doprinosa za ime uzdržavanja tužiteljice L. J. iz K. …, OIB …, plaćati  iznos od 400,00 kuna mjesečno, počev od  23. studenog 2016. pa nadalje dok za to budu postojali zakonski uvjeti sa zakonskim zateznim kamatama ko... 5.10.2017
Gž 1698/2017-3Pobijanim rješenjem: - odlučeno je da se ostavinski postupak prekida (točka I. izreke), - upućen je zakonski nasljednik A. S., sin ostavitelja, da u roku od 30 dana pokrene parnicu protiv nasljednika D. S., supruge ostavitelja i M. S., sina ostavitelja, radi utvrđenja da su nasljednici D. S. i M. S.... 4.10.2017
Gž Ovr 652/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovrhovoditelja za naknadu troškova izvansudske ovrhe od 20. srpnja 2016. godine. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavak 1. točke 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 11... 3.10.2017
Gž Ovr 622/2017-2Prvostupanjski sud odredio je ovrhu radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja. Protiv citiranog rješenja žali se ovršenik zbog pogrešne primjene materijalnog prava, razloga kojeg predviđa odredba iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku ( „Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, ... 2.10.2017
Gž 2144/2017-2Prvostupanjskom presudom: - utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. ... Z.U. ... k.o. S., te je naloženo tuženiku da tužitelju izda tabularnu ispravu podobnu za upis tužiteljevog prava vlasništva na toj nekretnini (točka I. izreke), - naloženo je tuženiku da tužitelju n... 28.9.2017
Gž 200/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Zabranjuje se tuženiku da na nekretnini označenoj kao čest. zem. ..., upisane u Z.U. ... k.o. S. i baš na krovu iznad stambene zgrade anagrafske oznake .... izvodi bez suglasnosti tužitelja bilo kakve radove, odnosno postavlja postrojenja i cijevi ... 28.9.2017
Gž 1757/2017-2Pobijanim je prvostupanjskim rješenjem priznato rješenje o ovrsi Općinskog suda Hunfeld 36084 broj 12B 170 687/95 od 17. kolovoza 1995. (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev predlagatelja za naknadom troška (točka II izreke). Protiv ovog rješenja dopuštenu i pravovremenu žalbu izjavio je ovršenik... 28.9.2017
Gž 1881/2017-2Pobijanom je presudom utvrđeno da su tužitelji pod 1. i pod 4. stekli dosjelošću po svojim prednicima svaki za po ½ dijela vlasnost novonastalih nekretnina označenih kao č. zem. 1024/5 u površini od 2894 m2 i č. zem. 1023/45 u površini od 2277 m2 sve K.O. G. nastalih od dijela nekretnina označenih k... 28.9.2017
Gž 2064/2017-2Gž-2064/17 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Splitu, po sutkinji Tihani Pivac, u pravnoj stvari tužitelja pod 1.) M. B., OIB:… i pod 2.) I. B., OIB:…, oboje iz S., S..K., K. …, oboje zastupani po punomoćniku N. J., odvjetniku u S., protiv tuženika Hrvatska pošta... 27.9.2017
Gž 2140/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog nasljednika Srđana Granića za nastavak ostavinskog postupka iza ostaviteljice pok. M. (M.) N. pok. M. (točka I. izreke) te je odlučeno da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno završi parnični postupak koji se vodi pred prvostupanjskim sudom pod pos... 26.9.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 50 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(370) 2016(411) 2015(162) 2014(70)
2013(28) 2012(13) 2011(37) 2010(34)
2009(47) 2008(20) 2007(5) 1997(23)
1996(7) 1995(1) 1994(1) 1992(1)

Vrsta odluke

Presuda(446)
Presuda i rješenje(75)
Rješenje(676)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1159)
KAZNENI ODJEL(43)
MALOLJETNIČKI ODJEL(2)


Grad

< SviSplit
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite