Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Split
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 49
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1203)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2144/2017-2Prvostupanjskom presudom: - utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. ... Z.U. ... k.o. S., te je naloženo tuženiku da tužitelju izda tabularnu ispravu podobnu za upis tužiteljevog prava vlasništva na toj nekretnini (točka I. izreke), - naloženo je tuženiku da tužitelju n... 28.9.2017
Gž 200/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Zabranjuje se tuženiku da na nekretnini označenoj kao čest. zem. ..., upisane u Z.U. ... k.o. S. i baš na krovu iznad stambene zgrade anagrafske oznake .... izvodi bez suglasnosti tužitelja bilo kakve radove, odnosno postavlja postrojenja i cijevi ... 28.9.2017
Gž 1757/2017-2Pobijanim je prvostupanjskim rješenjem priznato rješenje o ovrsi Općinskog suda Hunfeld 36084 broj 12B 170 687/95 od 17. kolovoza 1995. (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev predlagatelja za naknadom troška (točka II izreke). Protiv ovog rješenja dopuštenu i pravovremenu žalbu izjavio je ovršenik... 28.9.2017
Gž 1881/2017-2Pobijanom je presudom utvrđeno da su tužitelji pod 1. i pod 4. stekli dosjelošću po svojim prednicima svaki za po ½ dijela vlasnost novonastalih nekretnina označenih kao č. zem. 1024/5 u površini od 2894 m2 i č. zem. 1023/45 u površini od 2277 m2 sve K.O. G. nastalih od dijela nekretnina označenih k... 28.9.2017
Gž 2140/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog nasljednika Srđana Granića za nastavak ostavinskog postupka iza ostaviteljice pok. M. (M.) N. pok. M. (točka I. izreke) te je odlučeno da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno završi parnični postupak koji se vodi pred prvostupanjskim sudom pod pos... 26.9.2017
Gž 2001/2017-2Pobijanim rješenjem odbije je tuženikov prijedlog za ukidanje klauzula pravomoćnosti i ovršnosti presude zbog ogluhe ovog suda broj P1-1820/10 od 20. kolovoza 2010. Protiv navedenog rješenja tuženik je podnio dopuštenu i pravodobnu žalbu iz svih žalbenog razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. ... 26.9.2017
Gž Zk 17/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor predlagatelja od 1. ožujka 2016., i potvrđeno rješenje istog suda poslovni broj Z- 2940/16 od 4. veljače 2016. (točka I. izreke), te je naloženo brisanje zabilježbe prigovora upisane rješenjem tog suda broj Z- 6009/16 od 14. ožujka 2016. ... 26.9.2017
Gž 1461/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je kako je tužba povučena, te je tuženik dobio obavijest da ima pravo podnijeti zahtjev za nadoknadom troška u roku od 15 dana. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žale tužitelji osporavajući rješenje u cijelosti zbog bitnih povreda parničnog postupka ... 22.9.2017
Gž R 740/2017-2Dana 29. rujna 2016. pod poslovnim brojem Gž R- 948/2016 ovaj je drugostupanjski sud donio rješenje kojim je ukinuo presudu Općinskog suda u Velikoj Gorici koju je taj sud u ovom predmetu donio 30. travnja 2016. pod poslovnim brojem 7 - Pr-81/15-11. Predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno ... 21.9.2017
Gž 1209/2017-2Prvostupanjskim rješenjem razvrgnuta je suvlasnička zajednica na nekretninama upisanim u Z.U. ... k.o. V. s pobliže označenim u točci I. izreke prvostupanjskog rješenja, a koje nekretnine su bile u suvlasništvu predlagateljice B. H. za 103/108 dijela i protustranke M. Č. za 5/108 dijela tako da pred... 20.9.2017
Gž Ovr 659/2017-3Pobijanim rješenjem određena je ovrha radi prisilne naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 3.494.198,24 kn uvećano za ugovorenu kamatnu stopu po dospijeću, koja je kamatna stopa promjenjiva i od dana zaključenja ugovora (18. 10. 2010. god.) do 30. 06. 2011. god. iznosila je 17% godišnje, a od 0... 19.9.2017
Gž Ovr 929/2017-2Pobijanim prvostupanjskim odbijen je prijedlog ovršenice za odgodu ovrhe do pravomoćnog okončanja parničnog postupka radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, koji se vodi kod Općinskog suda u Osijeku, Stalne službe u valpovu pod brojem P-1028/16. Ovršenica je pravovremeno podnijela žalbu protiv citiran... 19.9.2017
Gž Zk 898/2016-2Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca, odbijen je prigovor predlagatelja upisa kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Z-31335/15 od 21. kolovoza 2015. te određeno brisanje plombe u tom predmetu u podulošku … K.O. G. (zk.ul. …). Protiv prvostupanjskog rješen... 15.9.2017
Gž 1856/2015-5Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " I. Dužna je Općina P. isprazniti nekretninu označenu kao čest.zgr. …, kuća 605 metara kvadratnih, z.u. … (ex z.u. …), k.o. P., koja u naravi predstavlja zgradu Općine u P., anagrafske oznake P., …, te je slobodnu od osoba i stvari predati u neposredan posj... 14.9.2017
Gž Ovr 764/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovrhovoditelja za određivanje nastavne ovrhe na novom predmetu i sredstvu ovrhe. Protiv navedenog rješenja ovrhovoditelj je podnio dopuštenu i pravodobnu žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava, dakle žalbenog razloga propisanog odredbom članka 353. ... 14.9.2017
Gž Zk 589/2017-2Osporenim rješenjem odbijen je prigovor zainteresirane osobe B. D. kao neosnovan (protustranka bila V. K., a ne B. D. kako to navodi sud u osporenom rješenju) te je potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 14. ožujka 2017. godine pod poslovnim brojem Z-11589/17. Naime, rješenjem od ... 14.9.2017
Gž 1040/2016-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženika isplatiti tužiteljici iznos od 17.000,00 eura sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče na taj iznos od podnošenja tužbe  tj. 4. lipnja. 2012. pa do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB koja je v... 14.9.2017
Gž 659/2017-3Prvostupanjskom presudom je suđeno: „Utvrđuje se da je tužitelj pod 1. D. K. suvlasnik nekretnine označene kao čest. zem. 5859 k.o. K. S. za ¼ dijela te da je tužiteljica pod 2. A. G. suvlasnica nekretnine označene kao čest. zem. 5103 k.o. K. S. za ¼ dijela, pa se ovlašćuju tužitelji temeljem presud... 14.9.2017
Gž Zk 564/2017-2Prvostupanjskim rješenjem od 21. studenog 2016. godine odbijen je predlagateljev prigovor kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu pod poslovnim brojem Z-10659/15 od 18. studenog 2015. godine. Prvostupanjski sud odbio je prijedlog upisa zabilježbe rješenja o izvedenom stanju, jer j... 13.9.2017
Gž 2127/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog D. L. kao likvidatora imovine tužitelja za nastavkom postupka. Protiv navedenog rješenja žali se likvidator imovine društva tužitelja, pobijajući isto zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("N... 11.9.2017
Gž 995/2015-2Prvostupanjskom međupresudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju dana 30. srpnja 2007.g. II. Do pravomoćnosti ove međupresude zastat će se s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva. III. Odluka o troškovima postupka ostavlja se za kasniju presudu.... 7.9.2017
Gž 1018/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, a po pravomoćnosti ove presude, prestane uznemiravati tužitelja u vlasništvu kuće i dvorišta koji se nalazi na čest. zem. … k.o. Z. na način da poduzme prikladnu mje... 7.9.2017
Gž 799/2017-2Prvostupanjskom presudom je utvrđeno da je tužitelj vlasnik za cijelo čest. zem. …, sve k.o. M., pa je tuženici naloženo da trpi uknjižbu brisanja prava vlasništva nekretnina čest. zem. …, sve k.o. M. sa svoga imena uz upis prava vlasništva predmetnih nekretnina na ime tužitelja (točka I.). Nadalje... 7.9.2017
Gž 1439/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj A. K. iz B. G., ..., vlasnik nekretnine upisane u z.k. ul. br. ... k.o. B. G., a koja se sastoji od k.č. br. ... A. šuma, šuma, površine 3872 m2, a što je tuženik PZ N. iz Ž., ..., dužan priznati i izda... 7.9.2017
Gž Ovr 206/2017-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi temeljem ovršnih rješenja ovrhovoditelja određena je ovrha pljenidbom novčanih sredstava ovršenika po svim računima i oročenim sredstvima u svim bankama prema OIB-u ovršenika i prijenosom zaplijenjenog potraživanja na račun ovrhovoditelja. Protiv tog rješenja žali ... 7.9.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 49 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(345) 2016(411) 2015(162) 2014(70)
2013(28) 2012(13) 2011(35) 2010(34)
2009(47) 2008(20) 2007(5) 1997(23)
1996(7) 1995(1) 1994(1) 1992(1)

Vrsta odluke

Presuda(436)
Presuda i rješenje(73)
Rješenje(660)
Zaključak(1)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1132)
KAZNENI ODJEL(43)
MALOLJETNIČKI ODJEL(2)


Grad

< SviSplit
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite