Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Split
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 114
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 2850)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kžzd 103/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Puli-Pola okrivljenik I. B. proglašen je krivim zbog jednog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. i 4. KZ/11 i jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. KZ/11. Okrivljeniku je za kazneno djelo iz članka 139. stavak 2. i 4.... 15.1.2019
Kž 840/2018-5j: Kž-840/2018-5 Republika Hrvatska Županijski sud u Splitu Split, Gundulićeva 29a Poslovni broj: Kž-840/2018-5 R E P U B L I K A  H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Marice Šćepanović, kao predsjednice vijeća te Nevena Cambia i D... 8.1.2019
Kžzd 105/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Dubrovniku proglasio je krivim okrivljenika P. L., zbog jednog kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. stavak 2. KZ/11, jednog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. KZ/11, jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz član... 8.1.2019
Gž Zk 705/2018-3Prvostupanjskim pobijanim rješenjem točkom I. izreke odbijen je prigovor M. M. J. C. S. iz D. H., N., OIB: … koji prigovor je podnesen pod brojem Z-32651/18 na rješenje istog suda poslovni broj Z-5703/2018 od 30. travnja 2018. te je navedeno rješenje potvrđeno u cijelosti. Točkom II. izreke naložen... 28.12.2018
Kv II 438/2018-2Rješenjem ovog suda broj Kir-912/2018 od 14. prosinca 2018. protiv okrivljenika T. B., u postupku zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. KZ/11, temeljem čl. 123. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 15... 20.12.2018
Gž 1346/2018-2Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio sada pobijanu presudu kojom je u točki I. izreke naložio tuženiku da s osnova naknade neimovinske štete radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje te s osnova naknade imovinske štete isplati tužiteljici ukupan iznos od 4... 20.12.2018
Gž 3362/2017-2Prvostupanjskom presudom odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da su tužiteljice F. V., F., OIB:…, A. V., L., B., OIB: …, Z. B., Č., B., OIB: …, smrću oca - sada pok. D. G. (pok. M.), stekle suvlasništvo u dijelovima od po 1/4 novčanih sredstava deponiranih u P. banci... 19.12.2018
Gž Zk 444/2016-3Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protivnice predlagatelja upisa i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj Z-12012/13 od 13. kolovoza 2014. te je određena zabilježba odbijanja prigovora protivnice predlagatelja upisa u zk. ul. br. 4478 k.o. S.. Protiv tog rješenja protivni... 18.12.2018
Gž Zk 444/2016-4Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja upisa i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj Z-12012/13 od 13. kolovoza 2014. te je određena zabilježba odbijanja prigovora u zk. ul. br. 4478 k.o. S.. Protiv tog rješenja predlagatelji upisa su podnijeli žalbu zbog pogreš... 18.12.2018
Gž Zk 444/2016-5Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke izjavljen protiv rješenja o pristojbi prvostupanjskog suda poslovni broj Z-9838/14 (Z-1012/13) od 24. travnja 2015. te je u cijelosti potvrđeno navedeno rješenje (točka I. izreke). Istim rješenjem je odbačen prij... 18.12.2018
Gž 1545/2017-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti tužiteljima iznos od 6.009,13 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja od 10.veljače 2013. do 31.srpnja 2015. teče po stopi i na iznose pobliže navedene u točki I. izreke uz naknadu troškova postupka( točka I. izreke). U odluci pod točkom II. izrek... 18.12.2018
Gž 2204/2018-2Prvostupanjskom presudom djelomično je održan na snazi platni nalog, sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl. br. Ovrv-423/17, koje je 15. veljače 2017. donio javni bilježnik I. M., V. G., u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos 3.578,90 kn zajedno sa z... 18.12.2018
Gž Zk 419/2018-2Pobijanim rješenjem u točka I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja Z. B. d.d. Z. kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Virovitici broj Z-831/2016 od 17. ožujka 2016. U točki II. izreke određeno je da će se izvršiti brisanje zabilježbe prigovora na rješenje tog suda poslovni broj: ... 17.12.2018
Gž Ovr 1414/2018-2Prvostupanjskim rješenjem naloženo je ovršenici isplatiti ovrhovoditelju trošak ovršnog postupka u iznosu od 1.093,75 kuna u roku od 8 dana. Protiv tog rješenja žali se ovršenica, zbog žalbenog razloga iz članka 353. stavka 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/... 17.12.2018
Gž R 557/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužitelju s osnova jednokratnih dodataka na plaću iznose od po 1.800,00 kn godišnje za 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu, odnosno ukupan iznos od 10.800,00 kn, sve sa zakonskim zateznim kamatama kako je to specificirano u... 14.12.2018
Gž 2594/2018-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je tužbeni zahtjev kojim je utvrđeno da je tuženik smetao tužitelja u posljednjem mirnom posjedu stana koji se nalazi u N. M. na adresi katastarske oznake čest. zgr. 230 k.o. O., na prvom katu predmetne zgrade uz nalog za uspostavu prijašnjeg posjedovnog stanja na... 13.12.2018
Kžzd 50/2017-6Pobijanom presudom Općinskog suda u Rijeci okrivljenik A. R. proglašen je krivim zbog dva kaznena djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 1. KZ/11 te mu je za svako djelo utvrđena pojedinačna kazna zatvora u trajanju od po 6 (šest) mjeseci, nakon čega je temeljem članka 177. stavak 1. u... 11.12.2018
Kž 755/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Rijeci temeljem članka 544. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku - („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 , 152/14 i 70/17-  dalje u tekstu: ZKP/08)presuda Općinskog suda u Rijeci pod brojem K-1073/12 od 20.... 11.12.2018
Gž 864/2018-3Prvostupanjskom rješenjem odbijen je prigovor mjesne nenadležnosti tog suda kao neosnovan. Protiv tog rješenja žale se tuženici zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96... 11.12.2018
Gž Zk 372/2016-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protustranke S. F. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-490/15 od 20. travnja 2015. (točka I. izreke) te je naloženo brisanje zabilježbe prigovora protustranke S. F. upisanog pod brojem Z-702/15 od 8. svib... 10.12.2018
Gž Zk 751/2016-4Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor Republike Hrvatske i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda poslovni broj Z-5341/14 od 23. veljače 2015. (u rješenju je pogrešno navedeno 16. prosinca 2014., a kojeg dana je inače primljen zemljišnoknjižni prijedl... 10.12.2018
Gž R 917/2018-2Nakon provedenog dokaznog postupka prvostupanjski je sud donio presudu kojom je u točki I. 1. izreke odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu kojim je tužiteljica zahtijevala od tuženika naknadu neimovinske štete radi povrede prava osobnosti u iznosu od 17.000,00 kuna sa zateznom kamatom kako je... 7.12.2018
Gž 1002/2017-2Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio presudu slijedećeg sadržaja: "1. Utvrđuje se da su tužitelji vlasnici nekretnine označene kao čest. zem. 1950 upisane u zk. ul. 637 k.o. G. i to: - M. Z., H., OIB: ..., za 1/6 od 419/2931 dijela, - I. J., H., OIB: ..., za 1/6 od 419/293... 6.12.2018
Gž 1021/2017-3Pobijanom presudom pod točkom I. izreke utvrđena je ništetnim odredba sadržan u članku 2. Ugovora o kreditu pod brojem … od dana 4. siječnja 2007., ovjerenog kod javnog bilježnika T. K. iz O., pod brojem OU-9/07, dana 5. siječnja 2007., u dijelu koji glasi: "u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, a ... 6.12.2018
Gž 1612/2017-2Prvostupanjskom presudom pod točkom I izreke ukinuto je pravo služnosti doživotnog uživanja koje je dana 7. travnja 2001. pod poslovnim brojem Z-1740/01 na nekretnini upisanoj u zk.ul. broj 1242 k.o. S. i to kč.br. 358 kuća i dvorište u selu sa 1468 m2, uknjiženo za korist tužene M. Š. (N.) r. Đ., S... 6.12.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 114 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(3) 2018(769) 2017(626) 2016(568)
2015(265) 2014(202) 2013(125) 2012(59)
2011(74) 2010(46) 2009(52) 2008(22)
2007(5) 1997(24) 1996(7) 1995(1)
1994(1) 1992(1)

Vrsta odluke

Presuda(1247)
Presuda i rješenje(200)
Rješenje(1370)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(2524)
KAZNENI ODJEL(212)
MALOLJETNIČKI ODJEL(3)


Grad

< SviSplit
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite