Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Split
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 69
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1706)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 3628/2016-2Pobijanim rješenjem obustavljen je parnični postupak u ovoj pravnoj stvari te je odlučeno da će se nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi postupak nastaviti po pravilima o izvanparničnom postupku. Protiv pobijanog rješenja žalbu ulažu tužitelji pobijajući isto iz svih žalbenih razloga iz članka 353... 12.3.2018
Gž Ob 553/2016-7Presudom prvostupanjskog suda broj Pob-446/2015 od 16. svibnja 2016. je odlučeno: " I. Utvrđuje se da brod imena S. luka upisa Split bruto tonaže 124, neto tonaže 37, broj raspoznavanja 9A6745, upisan u ulošku broj 5R291 glavne knjige upisnika ribarskih brodova, te brod imena Z. luka pripadnosti S... 8.3.2018
Gž Ob 553/2016-9Rješenjem Općinskog suda u Splitu, Stalne slulžbe u Trogiru broj Pob-446/2015 od 22. prosinca 2015. kažnjen je umješač na strani tužene - protutužiteljice T. K., I. A. novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, jer je na ročištu za glavnu raspravu ometao rad suda (točka I. izreke). Istim rješenjem n... 8.3.2018
Gž Ovr 1473/2017-4Prvostupanjski sud je, temeljem ovršne isprave, odredio ovrhu na nekretninama ovršenika opisanim u prijedlogu za ovrhu. Protiv citiranog rješenja žali se ovršenik, iz svih žalbenih razloga koje predviđa odredba iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku ( „Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/... 8.3.2018
Gž Ovr 247/2018-2Prvostupanjskim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz Z., poslovni broj Ovrv-2261/17 od 28. kolodvora 2017. i sve provedene radnje u ovom postupku (točka I. izreke). Istom odlukom, odbacuje se prijedlog za ovrhu od 28. kolovoza 2017. (točka II izreke). Protiv tog rješenj... 8.3.2018
Gž Ovr 304/2018-2Pobijanim, prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio prijedlog za ovrhu podnesen javnom bilježniku dana 11. listopada 2016. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj pozivom na žalbene razloge iz odredbe članka 353. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/... 7.3.2018
Gž 1809/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se proglašava nenadležnim za postupanje povodom prijedloga tužiteljice od 22. svibnja 2012. kojim predlaže da bude oslobođena od plaćanja troškova sudske pristojbe u ovom predmetu, te se navedeni prijedlog odbacuje (točka I izreke). Istim rješenjem, odlučeno je kako se ... 6.3.2018
Gž Zk 198/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje toga suda broj Z-21518/16 od 27. srpnja 2016. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za provedbu presude zbog ogluhe i presude bez održavanja rasprave Trgovačkog suda u Varaždinu broj P-941/2011 od 13. prosinc... 6.3.2018
Gž Zk 527/2016-2Kod Općinskog suda u Supetru zaprimljen je 5. travnja 2012. prijedlog predlagatelja, radi brisanja zabilježbe agrarne prijave na nekretnini označenoj kao čest. zem. 3918 Z.U. 653 k.o. D., a na temelju pravomoćne odluke Reg A 5702/1947 od 19. studenoga 1947. Kotarske komisije za agrarnu reformu i kol... 28.2.2018
Gž 3422/2016-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: "Utvrđuje se da su tužitelji stekli pravo vlasništva na kč.br. 5186/12 k.o. P. svako u 1/2 dijela pa se nalaže zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Puli da tužitelje upiše kao vlasnike predmetne čestice. Tužitelji su ovlašteni temeljem ove p... 22.2.2018
Gž Zk 197/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno je rješenje tog suda od 24. ožujka 2015. pod poslovnim brojem Z-32579/11 kojim je odbijen prijedlog zaprimljen pod brojem Z-32579/11 kojim je predlagatelj zatražio uknjižbu prava vlasništva na nekretnini G. I., ... 20.2.2018
Gž R 211/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužiteljima iznose od po 2.400,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom na pojedine iznose kako je to specificirano u točki I., II. i III. izreke presude. Ujedno je tuženica obvezana naknaditi tužiteljima parnični trošak u iznosu od 2.7... 19.2.2018
Gž 72/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja uređene su međe na način kako slijedi: "I. Uređuje se međa između nekretnina označenih kao čest. zem. 2614/2 i 2612/1 k.o. P., na način da se ista na terenu označava od krajnjeg sjeveroistočnog kuta čest. zem. 2614/2 i krajnjeg sjeverozapadnog kuta čest. zem. 2612/1, koj... 19.2.2018
Gž 425/2018-2Pobijanim rješenjem Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici proglasio se je mjesno nenadležnim, te je odlučeno da će se nakon pravomoćnosti pobijanog rješenja predmet će ustupiti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Protiv navedenog rješenja tužena j... 14.2.2018
Gž Ovr 45/2018-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđen je dovršetak ovrhe u ovom predmetu. Protiv pobijanog rješenja ovrhovoditelj je podnio žalbu zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/... 13.2.2018
Gž 2157/2017-2Rješenjem prvostupanjskog suda broj O-3557/2015 (ranije oznake: O-169/2011, O-119/1962) je odlučeno: "Iza pok. I. L. pok. M. iz D. H., rođenog 19. veljače 1893., a umrlog 7. veljače 1962., državljanina FNRJ. I.    Utvrđuje se da njegovu naknadno pronađenu ostavinsku imovinu sačinjavaju: Nekretnine... 9.2.2018
Kov-iz 2/2018-5Nakon što je optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu (u daljnjem tekstu: ŽDO Split) broj KMP-DO-1/2018 podnesena ovom sudu, te dostavljena predsjedniku optužnog vijeća, sukladno čl. 131. st. 1. u svezi čl. 127. st. 4. ZKP/08, zakazano je ročište radi odlučivanja o daljnjem trajanju istr... 9.2.2018
Gž 2126/2016-2Pobijanom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti zahtijevao da mu tuženi solidarno isplati iznos od 293.622,49 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na iznos od 181.850,28 kuna počevši od 13. ožujka 2012., a na iznos od 111.772,21 kunu od utuženja. Teret to... 8.2.2018
Gž R 1052/2017-2Presudom prvostupanjskog suda broj Pr-736/16 od 6. listopada 2017. utvrđeno je da je nedopušten izvanredni otkaz Ugovora o radu na neodređeno vrijeme, od 24. rujna 2012., te da radni odnos tužitelja kod tuženika, zasnovan Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme od 28. listopada 2005., nije prestao (to... 8.2.2018
Kv-eun 4/2018-5j: Kv-eun-4/2018 Republika Hrvatska Županijski sud u Splitu Split, Gundulićeva 29a Poslovni broj: Kv-eun-4/2018 R E P U B L I K A  H R V A T S K A R J E Š E NJ E Županijski sud u Splitu, OIB: 11748694684, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda, Stanka Grbavca kao predsjednika vijeća, te Bruna... 7.2.2018
Gž 2402/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prigovor B. H. protiv javnobilježničke nagrade kao nedopušten. Protiv navedenog rješenja nasljednica B. H. (dalje: žaliteljica) je podnijela žalbu. Iz navoda u žalbi proizlazi da rješenje pobija zbog bitne povrede odredaba postupka s prijedlogom da se rješenje u... 5.2.2018
Gž 3053/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza pok. K. M. pok. I. rođ. M. iz P. (točka I.) te je sin ostaviteljice T. M. upućen da u roku od 30 dana od pravomoćnosti ovog rješenja pokrene parnični postupak protiv kćeriju ostaviteljice A. J. i F. M. te sina ostaviteljice I. M. radi utv... 5.2.2018
Gž Ovr 1074/2015-3Pobijanim rješenjem o ovrsi, na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Splitu, broj XIIP-715/2003 od 18. travnja 2006.g., radi prisilnog namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 1.594.645,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 14. stud... 2.2.2018
Gž R 1054/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđen je prekid postupka te je određeno da će se nastavak postupka obaviti nakon pravomoćnosti rješenja o završetku postupka izvanredne uprave ako se nagodba ne odnosi na tražbinu tog vjerovnika. Žalba je neosnovana. Sporno je među parničnim strankama je li sud prvog st... 1.2.2018
Gž 3244/2017Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. Utvrđuje se da tuženik M. S. iz Z., K. M. 3, OIB: … nema pravo na zaštićenu najamninu za peterosobni stan na trećem katu ukupne površine 159,45 čm, a koji posebni dio je neodvojivo povezan sa suvlasničkim di ... 1.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 69 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(74) 2017(543) 2016(501) 2015(201)
2014(120) 2013(47) 2012(31) 2011(48)
2010(35) 2009(48) 2008(20) 2007(5)
1997(23) 1996(7) 1995(1) 1994(1)
1992(1)

Vrsta odluke

Presuda(686)
Presuda i rješenje(104)
Rješenje(883)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(1508)
KAZNENI ODJEL(107)
MALOLJETNIČKI ODJEL(2)


Grad

< SviSplit
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite