Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Split
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 95
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 2359)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 957/2017-2Prvostupanjskim rješenjem pod točkom I. izreke odmjerena je svjedoku A. R. iz T. naknada u iznosu od 10.164,96 kuna, pod točkom II. izreke obvezan je tuženik navedeni iznos plati svjedoku. Žali se tuženik pobijajući navedeno prvostupanjsko rješenje i to zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka ... 19.9.2018
Gž Zk 583/2017-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-29903/16 od 27. srpnja 2016. Protiv navedenog rješenja protustranka je podnijela žalbu u kojoj nije navela zbog ko... 17.9.2018
Gž 1112/2018-4Rješenjem suda prvog stupnja utvrđen je sastav ostavinske imovine iza smrti J. B. pok. A. iz V. koji je rođen …., a preminuo 16. srpnja 2007. te su njegovim nasljednicima na temelju oporuke i zakona proglašeni supruga R. B. te sinovi G. B., F. B. i A. B. svaki za po 1/4 dijela pobliže navedenih dije... 17.9.2018
Gž Ovr 1033/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja od 20. prosinca 2017. za produljenje roka za postupanje po ovosudnom zaključku od 11. rujna 2017. (točka I. izreke). Točkom II. izreke obustavljen je predmetni ovršni postupak te su ukinute sve provedene radnje. Protiv tog rješenja pravo... 17.9.2018
Gž Ovr 497/2018-3Pobijanim rješenjem ovrhovoditelju I., Š. K. Z. kao ponuditelju dosuđene su nekretnine k. č. br. 2161, u naravi vinograd J., površine 10524 m2, upisana u z. k. ul. br. 323 k.o. K. i k. č. br. 1554/2, u naravi G., površine 1502 m2, upisana u z. k. ul. br. 1688 k.o. K. i to k. č. br. 2161 za iznos od... 17.9.2018
Gž Ovr 954/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika, A. K. d.o.o., OIB: …, iz V., R. B. 14/C, za određivanjem prekida ovog ovršnog postupka zbog otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Protiv citiranog rješenja, pravodobno se žali ovršenik, pobijajući isto zbog žalbenih razloga propis... 17.9.2018
Gž Ovr 954/2018-3Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika A. K. d.o.o., OIB:…, iz V., za određivanjem prekida ovog ovršnog postupka zbog otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Protiv citiranog rješenja, pravodobno se žali ovršenik, pobijajući isto zbog žalbenih razloga propisanih odredbom ... 17.9.2018
Gž Ovr 1121/2017-3Pobijanim rješenjem odbijen je, kao neosnovan, prijedlog ovrhovoditelja za donošenje rješenja iz članka 177. Ovršnog zakona protiv ovršenikovog dužnika. Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene ... 14.9.2018
Gž Ovr 1400/2017-2Pobijanim rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog suda u Osijeku poslovni broj R1-197/2016 od 23. siječnja 2017., određena je ovrha sudskom prodajom nekretnine u suvlasništvu stranaka, i to zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvr... 13.9.2018
Gž 1977/2018-2Prvostupanjskom presudom raskinut je ugovor o kupoprodaji zaključen između stranaka dana 30. lipnja 2000. na temelju kojeg ugovora je tuženiku predan hidraulični čekić HS 2000  s dva dlijeta, te je tuženik obvezan predati tužitelju hidraulični čekić HS 2000 s dva dlijeta. Odbijen je tužbeni zahtjev... 13.9.2018
Gž 1618/2017-2Prvostupanjskim pobijanim rješenjem riješeno je: " I Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina dio kat. čest. 8389/297 u naravi pašnjak površine 7.649 m2, stare izmjere, upisane u zk.ul.br. 7332 k.o. P., koja odgovara dijelu kat. čest. 8685/2 u naravi pašnjak površine ukupne površine 7.649 m2, n... 10.9.2018
Gž Zk 219/2017-2Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-12523/2016-2 od 1. prosinca 2016. Protiv navedenog rješenja predlagateljica je podnijela žalbu u kojoj nije izrijekom navela zbog kojih zakonski... 10.9.2018
Gž 224/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je naloženo tuženiku da tužiteljici isplati ukupan iznos od 5.982,91 kuna, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje na navedeni iznos teku od 25. kolovoza 2005. pa do isplate, te kojim je naloženo tu... 7.9.2018
Gž 1944/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 129.594,40 kuna sa zakonskim zateznim kamatama od 21. travnja 2017. do isplate (točka 1. izreke), a točkom 2. izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u iznosu od 23.383,50 kuna. Točkom 3. izreke odbijen je ... 6.9.2018
Gž Ob 406/2018-2Prvostupanjskom presudom prihvaćen je djelomično tužbeni zahtjev tužitelja te je odlučeno kako slijedi: " I - Nalaže  se tuženiku I. Š., OIB:…, iz B., da za uzdržavanje tužiteljice V. Š., OIB:…, iz B., doprinosi mjesečno iznos od 300,00 kn (tristokuna), počev od dana podnošenja tužbe, tj. 1.2.2018.... 5.9.2018
Gž Ovr 757/2018-2Prvostupanjskim rješenjem naloženo je ovršeniku da naknadi ovrhovoditelju trošak ovršnog postupka u iznosu od 858,40 kuna, dok je u preostalom dijelu  zahtjev ovrhovoditelja odbijen kao neosnovan. Navedeno rješenje pravovremeno žalbom pobija ovrhovoditelj u dijelu u kojem je odbijen njegov zahtjev ... 3.9.2018
Gž Ovr Ob 74/2018-2Pobijanim je rješenjem odbačena kao nepravovremena žalba ovršenika od 1. rujna 2017. podnesena protiv rješenja o ovrsi prvostupanjskog suda poslovni broj Ovr-107/15-2 od 25. veljače 2015. Protiv navedenog rješenja žali se ovršenik zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničn... 3.9.2018
Kž 604/2018Rješenjem Općinskog suda u Splitu broj Kv-443/2018 od 17. srpnja 2018. iz zakonskog osnova propisanog u čl. 123. st. 1. t. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda, 142/12, 56/13, 145/13 152/14 i 70/17- dalje u tekstu: ZKP/08) produljen... 31.8.2018
Gž 97/2017-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-3277/2013-31 od 28. studenoga 2016. naloženo je tuženiku da u roku od 8 dana isplati tužiteljici iznos od 4.520,00 kuna sa zateznom kamatom koja teče od 3. travnja 2013. do isplate, kao i da joj naknadi parnični trošak u iznosu od 4.055,0... 31.8.2018
Gž Ob 361/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika koji je glasio: "I. Nalaže se tužiteljici-protutuženoj da tuženiku-protužitelju isplati  protuvrijednost iznosa od KN od 25.000 EUR sa kamatom određenoj po stopi u visini stope koju plaća PBZ u Delnicama na štedne uloge po viđenj... 30.8.2018
Kž 584/2018Rješenjem Općinskog suda u Splitu broj Kv-294/2018 od 23. svibnja 2018. protiv okrivljenika D. Š. su pod točkom I. rješenja temeljem čl. 98. st. 2. t. 3. i 9. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog su... 30.8.2018
Kž 585/2018Rješenjem Općinskog suda u Splitu broj Kv-442/2018 od 26. srpnja 2018. protiv okrivljenika A. M., u postupku zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. KZ/11, temeljem čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11... 30.8.2018
Gž 3533/2016-2Pobijanom je presudom odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo utvrđenje postojanja stvarne služnosti provoza i prolaza te polaganja kablova za električnu energiju preko čkbr. 2805/1 ekonomsko dvorište i put u situ sa 1 jutro 716 čhv upisane u zk.ul.br. 9545 K.O. Đ., i to po cijeloj dužini južne međ... 30.8.2018
Gž 1248/2018-4Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je usred očite omaške u pisanju prihvatio tužbeni zahtjev te ukinuo pravo sukorištenja kat. čest. broj 1288/1 k.o. V. u korist kat. čest. broj 1288/3 k.o. V., uz obvezu tuženika da trpi uknjižbu brisanja prava tog sukorištenja. Nakon toga je prvostupanjski ... 30.8.2018
Gž 1160/2018-2Prvostupanjskim rješenjem ukinute su potvrde pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-1300/16 donesenog po javnom bilježniku N. N. iz Š. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parni... 29.8.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 95 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(526) 2017(588) 2016(540) 2015(224)
2014(152) 2013(83) 2012(42) 2011(56)
2010(38) 2009(51) 2008(21) 2007(5)
1997(23) 1996(7) 1995(1) 1994(1)
1992(1)

Vrsta odluke

Presuda(967)
Presuda i rješenje(159)
Rješenje(1200)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(2081)
KAZNENI ODJEL(165)
MALOLJETNIČKI ODJEL(2)


Grad

< SviSplit
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite