Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Split
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 133
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 3309)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž 636/2018-5Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu proglasio je krivim okrivljenika P. M. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11, te ga je, temeljem istog članka, osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a potom mu, temeljem čl. 57. KZ/11... 3.9.2019
Kž 387/2019-5Pobijanim rješenjem Općinski sud u Splitu, temeljem čl. 86. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - u daljnjem tekstu: ZKP/08), odbio je prijedlog branitelja okrivljenika za izdvajanjem dokaza navedenih u optužnici... 3.9.2019
Gž 1036/2019-2Prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik predati u posjed tužiteljici slobodan od svih njegovih osoba i stvari 2/4 dijela nekretnina označenih kao kčbr. 498/1, u naravi oranica jarak u N., kčbr. 498/2, u naravi vinograd jarak u N., i kč.br. 499, u naravi livada jarak u N., sve upisano u Z.U. 6993... 10.6.2019
Gž 848/2019-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Uvrđuje se nedopuštenom ovrha određena u predmetu Općinskog suda u Osijeku , Stalna služba u Đakovu, 55 Pu Ov-643/2015 na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 8307, poduložak 11, u naravi stanu, koji se nalazi u Đ., n... 6.6.2019
Gž 694/2018-2Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužiteljice te je naloženo tužiteljici da naknadi tuženiku parnični trošak u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna. Protiv rješenja žalbu ulaže tužiteljica pobijajući rješenje iz svih žalbenih razloga članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine... 5.6.2019
Gž 1612/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: "I. Utvrđuje se da je nastupio prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. II. Postupak će se nastaviti po pravomoćnom okončanju ovosudnog predmeta br. R1 Ob-436/18. " Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tužena, pobijajući isto zbog bitne povrede odr... 31.5.2019
Gž 2588/2018-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda prekinut je ostavinski postupak iza smrti pok. H. P., r. J., OIB: …, rođ. ..., umrle ... iz Č., umirovljenice, državljanke RH ( točka I. izreke) te je zakonska nasljednica B. Č. r. H., OIB: … iz Č., kćer ostaviteljice, upućena da u roku od 15 dana od pravomoć... 31.5.2019
Gž R 595/2018-2Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „1. Utvrđuje se da Odluke tuženika Klasa: 121-05/13-01/18, Ur.br.: 341-14-07/1-13-2 od 04. ožujka 2013. i Klasa: 121-01/13-02/1, Ur.br.: 341-14-07/1-13 od 19. ožujka 2013. nisu dopuštene i da pravo tužiteljice na naknadu troškova prijevoza nije prestalo. 2. N... 23.5.2019
Gž 917/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 35.753,90 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, na ime dospjele glavnice; 6.268,26 kn na ime dospjele redovne kamate te 14.190,67 kn na ime dospjele zatezne kamate (točka I. izreke). T... 21.5.2019
Gž Ovr 236/2019-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi, na temelju ovršnih isprava - sudske nagodbe Općinskog suda u Novskoj broj K-8/07 od 3. rujna 2007., rješenja o ovrsi Općinskog suda u Novskoj broj Ovr-33/2008 od 20. veljače 2008. i rješenja o ovrsi Općinskog suda u Kutini, Stalna služba u Novskoj broj Ovr-242/2009... 21.5.2019
Gž 2576/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "1. Ugovor o darovanju od 01.08.2012.g. sklopljen između K. S., R., … i K. V., … kao darovatelja i I. D., Z., … kao daroprimatelja gubi učinak prema tužiteljici Z. H. iz  M., …, u dijelu u kojem je potrebno za ispunjenje tužiteljičinog potraživanja prema K. S., R.... 15.5.2019
Gž 2648/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika D. S. kojim je traženo da se tuženiku-protutužitelju S. G. naloži da isplati tužitelju-protutuženiku iznos od 4.610,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi zatezne kamate koja se određuje, za svako polugodište... 14.5.2019
Kž 261/2019-5U kaznenom postupku koji se vodio pred Općinskim sudom u Splitu pod brojem K-177/2017, protiv okrivljenog M. B., zbog kaznenog djela iz članka 200. stavak 2. KZ/11, taj sud je donio presudu od 10. prosinca 2018., kojom je, na temelju članka 541. stavak 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku - („Narodne... 14.5.2019
Gž 2596/2017-2Prvostupanjskom presudom održano je na snazi rješenje o ovrsi javnog bilježnika Z. P. iz S. poslovni broj Ovrv-14/11 od 4. ožujka 2011. u dijelu kojim je tuženiku naloženo da isplati tužitelju iznos od 33.397,50 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje uvećanjem eskontne ... 6.5.2019
Gž Ovr 677/2018-2Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 25.285,09 kuna s ugovorenim kamatama koje na taj iznos teku od 11. studenog 2003., troška ovršnog postupka u iznosu 1.152,85 sa zateznim kamatama koje na taj izno... 2.5.2019
Gž Ovr Ob 46/2019-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je ovrha temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Starom Gradu poslovni broj II P-164/11 od 29. lipnja 2011., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditeljice iz osnove doprinosa uzdržavanja u ukupnom iznosu od 51.360,00 kuna s pripadajućim zakon... 30.4.2019
Gž 980/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je sljedeće: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. „Utvrđuje se da je ništavan ugovor o kreditu broj: 216-97/2005 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini koji je sklopljen između tužitelja i tuženika da... 30.4.2019
Gž 1134/2018-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem ukida se rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je donio javni bilježnik M. J. iz Z., poslovnog broja Ovrv-6631/2016 od 7. studenog 2016. godine, te se prijedlog za ovrhu odbacuje. Protiv tog rješenja ovrhovoditelj je podnio žalbu zbog žalbenih ra... 26.4.2019
Gž 147/2019-2Prvostupanjskim sud donio je presudu koja u izreci glasi: I. Utvrđuje se da je Ugovor o kupoprodaji od  13.06.2014.  zaključen između OMH R. d.o.o., OIB: …, K. koga  zastupa direktor  B. A. F., kao prodavatelja,  i  V. P.,  OIB: …,  Z.,  sada, Z.,  koga zastupa direktor S. L. V., kao kupca  (u dal... 25.4.2019
Gž 806/2019-2Pobijanom je presudom naloženo tuženicama M. P. i L. P. iseliti iz stana u A3, prizemlje, površine 35,30 m² koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija, kao posebnog ... 18.4.2019
Gž 797/2019-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: „Tuženi L. A. C., d.o.o., za međunarodno otpremništvo, L., OIB:…, je dužan tužitelju A., d.o.o.  iz Z., OIB:… na ime naknade štete isplatiti iznos od 55.542,46 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 22. prosinca 2006. pa do 31.prosinca... 18.4.2019
Gž Ob 216/2019-2Pobijanom je presudom naloženo tuženiku isplatiti na ime naknade za uskraćeno uzdržavanje mal. tužiteljice iznos od 24.953,72 kuna sa zateznim kamatama od dospijeća do isplate (točka I. izreke). Ujedno je naloženo tuženiku nadoknaditi mal. tužiteljici parnični trošak u iznosu 2.500,00 kuna (točka II... 18.4.2019
Gž Ob 217/2019-2Pobijanom je presudom odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo utvrđenje da su tužitelj B. K. i pok. A. Đ. M. Č. rođ. M. živjeli u izvanbračnoj zajednici što su tuženici dužni priznati (točka I. izreke). Odlukom je o parničnom trošku naloženo tužitelju nadoknaditi tuženicima parnični trošak u iznosu... 18.4.2019
Gž R 233/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za nedopuštenost otkaza ugovora o radu, sadržanog u odluci tuženika naziva Odluka o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) broj 186/18 od 29. siječnja 2018. i odluci tuženika o zahtjevu za zaštitu prava - O... 18.4.2019
Gž R 862/2018-3Pobijanom prvostupanjskom presudom u dijelu pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku u roku od 8 dana na ime naknade štete zbog putnih troškova isplatiti tužitelju iznos od 2.950,40 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dok je u dijelu pod točkom II. izreke odbijen tužitelj s pre... 15.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 133 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(227) 2018(850) 2017(662) 2016(601)
2015(304) 2014(223) 2013(139) 2012(64)
2011(77) 2010(48) 2009(53) 2008(22)
2007(5) 1997(24) 1996(7) 1995(1)
1994(1) 1992(1)

Vrsta odluke

Presuda(1467)
Presuda i rješenje(235)
Rješenje(1574)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(2950)
KAZNENI ODJEL(243)
MALOLJETNIČKI ODJEL(3)


Grad

< SviSplit
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite