Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Bjelovar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1030)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 719/2019-2U izreci citiranim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prijedlogovrhovoditelja od 15. travnja 2019. (točka I. izreke), te je obustavljena ovrha određenarješenjem tog suda poslovni broj Ovr-863/14-2 od 22. siječnja 2015. (točka II. izreke). Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovod... 10.12.2019
Gž Ovr 605/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje broj Ovr-694/2015 od 21. siječnja 2019., koje glasi: "Dopušta se društvu S. za sanaciju d.o.o. Z. da nastavi ovaj ovršni postupak kao novi ovrhovoditelj umjesto prvobitnog ovrhovoditelja banka d.d. Š. u stanju u kojem se isti nalazi u trenutku donošenja ovog rješ... 29.11.2019
Gž Ovr 683/2019-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršnog javnobilježničkog akta i to Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine, koji Sporazum je potvrđen solemniziran od strane javnog bilježnika I. L. iz Z. poslovni broj Ov-23398/2008 od 8. prosinca 2008., određena je ovrha radi naplate novča... 26.11.2019
Gž R 89/2018-2Pobijanim rješenjem je odbijen zahtjev Republike Hrvatske za stupanje u ovaj postupak u svojstvu umješača na strani tuženika. Protiv ovog rješenja žalbe podnose tuženik i Republika Hrvatska, pobijajući ga zbog pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede odredaba parničnog postupka. Žalbe ... 17.10.2019
Gž Ovr 414/2019-2Rješenjem Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, poslovni broj Ovr-91/2019 od 11. travnja 2019. odbačen je prijedlog za ovrhu - ovrhom na novčanim sredstvima od 24. siječnja 2019. Prijedlog je odbačen kao nedopušten na temelju članka 211. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: 112/12, 25... 3.7.2019
Gž 1181/2017-3Pobijanom presudom Općinskog suda u Sisku broj Pn-84/16 od 24. travnja 2017. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti kao neosnovan koji glasi: "Nalaže se tuženici R. H. - …, da na ime naknade imovinske štete za oduzeto oružje i oružane listove, vrijednost divljači koju nije mogao odstrijel... 18.6.2019
Gž 1343/2017-5Tijekom žalbenog stadija ovoga postupka zajedničkim podneskom punomoćnika stranaka od 30. travnja 2019. (list 53) tužitelj je povukao tužbu, dok je tuženik izričito pristao na povlačenje tužbe i nije potraživao naknadu troškova postupka. S obzirom da do trenutka povlačenja tužbe nije odlučeno o žal... 12.6.2019
Gž 44/2017-3U izreci citiranom presudom odlučeno je tako da izreka glasi: "I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi posl. broj: … od … 2015. godine, izdan po javnom bilježniku A. C. sa sjedištem u P., te se odbija tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženiku da tužitelju na... 12.6.2019
Gž Ovr 355/2019-2Prvostupanjskim je rješenjem odlučeno tako da izreka glasi: "Nastavlja se ovrha određena rješenjem o ovrsi broj Ovr-1057/2018 od. 10. prosinca 2018. s novim ovršenikom i to: V. P., S. K. Z., OIB …, u dijelu u kojem je ovrha određena na nekretninama upisanim u zk. ul. br. … k.o. Z., čkbr. … kao pod ... 12.6.2019
Gž 454/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu broj Pn-668/2015-26 od 29. svibnja 2018., koja glasi: " I/ Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da isplati tužitelju iznos 90.090,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od podnošenja zahtjeva O... 11.6.2019
Gž 1409/2017-2Prvostupanjski sud donio je rješenje broj R1-20/16 od 1. lipnja 2017., koje glasi: " I.              Uređuje se međa između nekretnina predlagatelja upisanih u p.l… k.o. O., kč.br. … - oranica … sa 7 a 63 m2, vinograd P. sa 2 a 59 m2 i voćnjak P. sa 3 a 60 m2 i nekretnina protustranke upisanih u p.... 11.6.2019
Gž 451/2017-2Prvostupanjski sud donio je djelomično rješenje broj R1-138/2015-24 od 4. studenog 2016., koje glasi: " I.              Odbija se kao neosnovan prijedlog predlagateljice radi uređenja - obnove međe kroz objekt između nekretnine predlagateljice označene kao čkbr…, kuća i dvorište u D. površine … čhv... 11.6.2019
Gž 575/2018-2Rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici broj P-1654/2015-23 od 26. srpnja 2017. riješeno je da je tužba povućena (točka I. izreke) i naloženo je tužiteljima da tuženiku plate trošak postupka u iznosu od 35.500,00 kn (točka II. izreke). Protiv odluke o parničnom trošku (točka... 6.6.2019
Gž Ovr 145/2019-2Sud prvog stupnja je donio pobijano rješenje izreka kojeg u cijelosti glasi: „Nalaže se ovrhovoditelju G. Č., Č., OIB: … platiti ovršenicima V. G. iz Č., OIB: …  i A. G. iz Č., OIB: …, trošak ovog parničnog postupka u iznosu od 1.093,75 kn, odnosno privremenoj zastupnici istih A. Č., odvjetnici iz ... 6.6.2019
Gž 310/2018-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj 70 Povrv-344/18-6 od 21. svibnja 2018. godine ukinut je u cijelosti platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z. poslovni broj Ovrv-… od … 2016. godine, kojim je naloženo tuženiku  S. P. iz... 4.6.2019
Gž 399/2018-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 63 Pn-454/2017-17 od 5. lipnja 2018. tuženiku H. Z., naloženo je da tužitelju I. M. iz Z., isplati na ime naknade neimovinske i imovinske štete iznos od 8.100,00 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 12. siječnja... 4.6.2019
Gž Ovr 308/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje o ovrsi  broj Ovr-4373/2018 od 25. rujna 2018. i određena je ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnina. Protiv tog rješenja žalbu podnose ovršenici N. Z., G. Z. i R. Z. ne navodeći iz kojih žalbenih razloga. Odgovor na žalbu nije podnesen. Žalba nije osnova... 4.6.2019
Gž Ovr 327/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje broj Ovr-1392/2018-2 od 11. veljače 2019. tako da izreka glasi: "Nalaže se ovršenici Republici Hrvatskoj, OIB:… nadoknaditi ovrhovoditelju T. S. iz G., OIB:…, iznos od 625,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 11. veljače 2019., kao dana izdav... 4.6.2019
Gž 333/2018-2Presudom Općinskog suda u Zlataru poslovni broj 1 Pn-100/17-13 od 24. svibnja 2018. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj I. A. iz Z., tražio da se tuženiku C. o. d.d. Z., naloži da mu isplati iznos od 42.000,00 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom teku... 3.6.2019
Gž 599/2018-2Prvostupanjskom presudom presuđeno je tako da izreka glasi: " Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 45.000 EUR-a protuvrijednosti u kunama, obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, a koji iznos predstavlja 1/3 kupopro... 31.5.2019
Gž 146/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu broj P-1164/16-17 od 26. travnja 2018., koja glasi: I. "O d b i j a   s e   tužbeni zahtjev 1. i 2. tužiteljice koji glasi: Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru, poslovni broj: Ovr-3464/2016.“ II.... 30.5.2019
Gž 1447/2017-2Prvostupanjski sud donio je presudu broj P-2397/15-32 od 25. travnja 2017., koja glasi: „I               Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik k.č.br. … i … iz z.k.ul. … k.o. S. I., pa su mu tuženici dužni to pravo priznati i dopustiti da nakon pravomoćnosti ove... 30.5.2019
Gž 341/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu broj P-1496/2010 od 5. prosinca 2018., koja glasi: „I Odbija se u cijelosti, kao neosnovan, glavni tužbeni zahtjev tužitelja M. M. koji glasi: »I. Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik za cijelo dijela (dijelova) nekretnine označene kao čest.zem… K.O. D. upisane u ... 24.5.2019
Gž 452/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je u cijelosti kako slijedi: "I. Nalaže se tuženiku da tužitelju preda u posjed vozilo M., broj šasije … te se utvrđuje da je tužitelj na navedenom vozilu vlasnik, što je tuženik dužan priznati, a što će u protivnom zamijeniti ova presuda na način da tužitelj temelje... 23.5.2019
Gž Ovr 76/2019-2Pobijanim rješenjem je odlučeno kako slijedi: „Odgađa se predmetna ovrha u odnosu na 1.ovrhovoditelja i ovršenicu, do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se pred Općinskim sudom u Rijeci vodi pod poslovnim brojem P-135/2017.“ Pravovremenom i dopuštenom žalbom ovrhovoditelj  R. K.-R. und R... 23.5.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(43) 2018(70) 2017(165) 2016(172)
2015(66) 2014(41) 2013(44) 2012(36)
2011(14) 2010(16) 2009(37) 2008(3)
2007(1) 2006(6) 2005(4) 2004(23)
2003(20) 2002(12) 2001(47) 2000(41)
1999(26) 1998(27) 1997(59) 1996(16)
1995(28) 1994(4) 1993(8) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(1)
Presuda(375)
Presuda i rješenje(34)
Rješenje(343)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(488)
KAZNENI ODJEL(237)
MALOLJETNIČKI ODJEL(5)
URED PREDSJEDNIKA(4)


Grad

< SviBjelovar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite