Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH > Bjelovar
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 28
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 680)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1112/2008-4Presudom Županijskog suda u Virovitici poslovni broj Gž-1112/2008-2 od 08.siječnja 2009. je odlučeno o žalbama stranaka, ali je kod pisanja presude u uvodu kao datum donošenja odluke pogrešno napisan dan održavanja sjednice vijeća 08.siječnja 2008. umjesto dan stvarno održane sjednice na kojoj je od... 23.11.2017
Gž 285/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj P-1611/15-14 od 8. siječnja 2016. presuđeno je tako da cijela izreka glasi: " I              Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Utvrđuje se da nekretnina označena k.č.br…., dvorište od 211 m2 nije vlasništvo R... 16.11.2017
Gž R 195/2016-3U izreci citiranom prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo da tužiteljici na ime razlike manje isplaćenih plaća u roku od 8 dana isplati bruto iznos od 15.407,97 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na novčane iznose pobliže označene u izreci te presude, te da joj nadoknadi troškove parnič... 13.11.2017
Gž 666/2016-2Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku poslovni broj 15 Povrv-865/15 od 07. travnja 2016. godine utvrđeno je da se smatra da je tužitelj povukao tužbu te je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. B. iz D. pod poslovnim brojem Ovrv-…5 od 01. lipnja 2015. godine u cijelosti... 25.10.2017
Gž Ovr 374/2016-2Rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću broj Ovr-7234/15-3 od 3. veljače 2016. odbijen je prijedlog za ovrhu na mirovini ovršenika od 22. listopada 2015. Protiv tog rješenja žalbu izjavljuje ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, zbog pogrešno i nepotpuno ut... 13.10.2017
Gž R 270/2016-5Sud prvog stupnja donio je presudu i rješenje, tako da je presudom utvrđeno da je nezakonita Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu od 07.07.2015. kojom je otkazan Ugovor o radu sklopljen 01.07.2010. te da radni odnos tužiteljice nije prestao (točka I. izreke). Tuženiku je naloženo da tužiteljicu vrat... 12.10.2017
Gž R-270/2016-7Sud prvog stupnja je donio rješenje kojim je odbio prijedlog tuženika za ukidanje potvrde o ovršnosti stavljene na presudu i rješenje tog suda broj .... od 2. veljače 2016. u dijelu pod točkom II. i III. izreke presude te pod točkom II. izreke rješenja. 12.10.2017
Gž-1215/2016-3Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke), odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu parničnog troška (točka II. izreke) i zahtjev tuženika za naknadu parničnog troška (točka III. izreke) te je odlučeno da svaka stranka snosi ... 14.9.2017
Gž-1215/2016-4Žalba tužitelja se djelomično uvažava, a djelomično odbija kao neosnovana pa se rješenje Općinskog građanskog suda u Z., Stalne službe u S. broj ..... od 19. rujna 2016. potvrđuje u dijelu kojim je odbijen prigovor tužitelja u odnosu na točke II., III., IV. i V. izreke rješenja o pristojbi broj ... ... 14.9.2017
Gž 1202/2017-2Prvostupanjski sud donio je presudu P-89/07 od 24. travnja 2017. godine, čija izreka glasi: „I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I              Nalaže se tuženiku, T. S., isplatiti tužitelju iznos od 120.749,19 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na pojedine iznose, i to: - na... 7.9.2017
Gž 1520/2015-4U izreci citiranom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužiteljici isplati u roku od 15 dana iznos od 6.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od 2. svibnja 2013. do isplate (točka I. izreke)... 30.8.2017
Gž 1499/2016-2U izreci citiranim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je tako da izreka glasi: „1. Nalaže se tuženicima ad.1 S. J., OIB … i ad.2 M. D. pok. F., OIB …, tužitelju J. K., OIB …, vratiti oduzeti posjed prava prolaza puta položenog na dijelu čest. zem… i čest. zem… sve K.O. P., omogućavanjem tužite... 30.8.2017
Gž 1237/2017-2U izreci citiranim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja o pristojbi tog suda broj Pn-303/16 od 5. veljače 2016. Protiv tog rješenja žalbu podnosi tužitelj po punomoćniku iz svih zakonskih razloga s prijedlogom da se ukine i predmet vra... 30.8.2017
Gž Ovr 956/2016-2Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem o ovrsi na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Dubrovniku broj P-1300/09 od 9. veljače 2010. odredio ovrhu radi ispražnjenja i predaje stana u neposredan posjed ovrhovoditelju i to udaljenjem ovršenika i uklanjanju svih stvari iz stana u D. ... 28.4.2017
Gž R 125/2017-2Pobijanom presudom je odbijen tužbeni zahtjev koji je prihvaćen ovom drugostupanjskom presudom te je odbijen tuženikov zahtjev za naknadu parničnog troška. Protiv ove presude žalbu podnosi tuženik pobijajući je iz svih žalbenih razloga. Na žalbu nije odgovoreno. Žalba je osnovana. Tužitelj svoju... 27.4.2017
Gž Ovr 9/2017-4Rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola broj 6 Povrv-793/16-6 od 19. rujna 2016. godine određen je prekid ovog postupka (točka I izreke) i određeno je da će se prekinuti postupak nastaviti po okončanju prethodnog postupka koji se kod Suda Europske unije vodi pod poslovnim brojem C-551/15. Protiv nav... 24.4.2017
Gž 1884/2015-3Općinski sud u Zlataru donio je presudu broj Povrv-11/2015-8 od 21. srpnja 2015. čija izreka u cijelosti glasi: „I. Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Z. B. iz Z., posl.br. Ovrv-…. od 04. prosinca 2014. godine i to u dijelu u kojem je tuženiku n... 10.4.2017
Gž R 476/2016-3Općinski radni sud u Zagrebu donio je presudu broj Pr-1237/16-6 od 18. listopada 2016. čija izreka u cijelosti glasi: „I/ Nalaže se tuženiku da isplati tužiteljici nepodmireni dio u iznosu od 5.109,68 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od dana 01.08.2013. do 31.07.2015.g., po stopi... 31.3.2017
Gž-673/2017-2Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj 68 P-16744/10-27 od 06. prosinca 2016. godine tuženoj je naloženo da tužitelju isplati na ime naknade troškova postupka iznos od 1.875,00 kuna. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje tužena ne navodeći zbog kojih razloga a predlaže da se navede... 27.3.2017
Gž 1086/2015-2Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj 68 P-16744/10-27 od 06. prosinca 2016. godine tuženoj je naloženo da tužitelju isplati na ime naknade troškova postupka iznos od 1.875,00 kuna. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje tužena ne navodeći zbog kojih razloga a predlaže da se navede... 27.3.2017
Gž Ovr 240/2017-2Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj 165 Ovr-9052/16 od 28. listopada 2016. godine odbijen je kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja za naknadu troškova izravne naplate podnesen sudu 16.09.2016. godine. Protiv navedene odluke žalbu izjavljuje ovrhovoditelj zbog bitne povrede postupka ... 24.3.2017
Gž R 24/2017-2Presudom suda prvog stupnja  je odlučeno kako slijedi: „Nalaže se tuženiku Republici Hrvatskoj - ministarstvo, T. kralja P. K. I. br. 1, OIB:… da tužitelju B. D.- S. iz Đ.-P., I.L.R. 45, OIB:… isplati iznos od 8.199,90 kuna neto, sa zakonskim zateznim kamatama tekućom: -na iznos od 187,91 kuna od 1... 16.2.2017
Gž 1519/2016-2Prvostupanjski sud donio je presudu Povrv-982/2016 koja glasi: „I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi ovog suda poslovni broj Ovrv-2999/04 od 11.svibnja 2004.godine u dijelu u kojem je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 2.916,83 Eur u protuvrijednosti u kunama pr... 9.2.2017
Gž 834/2016-2Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici donio je presudu broj P-1571/2015 od 04. svibnja 2016. čija izreka u cijelosti glasi: „I. Tuženice Č. J. OIB … i K. D. OIB …, obje iz J., dužne su trpjeti da tužiteljica B. B. OIB … iz J., donese i postavi skelu na k.č.br. 41/1 kuća i dvorište upisa... 2.2.2017
Gž 1248/2015-2Pobijanim presudom je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku G. M. iz Z.,, da na nekretnini upisanoj u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu k.o. Vrapče Novo, zk.ul.br.., z.k.čbr.. - u naravi kuća u U. B. S. br. 1. i dvorište ukloni pregradu  kojom je podijelio garaž... 2.2.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 28 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(35) 2016(87) 2015(60) 2014(37)
2013(42) 2012(32) 2011(9) 2010(15)
2009(37) 2008(3) 2007(1) 2006(6)
2005(4) 2004(23) 2003(20) 2002(12)
2001(47) 2000(41) 1999(26) 1998(27)
1997(59) 1996(16) 1995(28) 1994(4)
1993(8) 1992(1)

Vrsta odluke

Odluka(1)
Presuda(203)
Presuda i rješenje(18)
Rješenje(181)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(405)
KAZNENI ODJEL(197)
MALOLJETNIČKI ODJEL(4)
URED PREDSJEDNIKA(4)


Grad

< SviBjelovar
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite