Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 371
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 9257)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 951/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Na temelju ovršnih isprava a/ pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi J. b. D. D. iz O. posl.br. Ovrv-3277/11 od 28. listopada 2011. radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u ukupnom iznosu od 1.668,68 kuna sa zakonskim zateznim kamatama ... 2.1.2018
Gž 1818/2016-4Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je kako se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom (točka I izreke), naloženo je tuženiku da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 3.750,00 kn u roku od 15 dana (točka II izreke) te je tuženik odbijen sa zahtjevom za naknadom parničnog troška kao neo... 18.12.2017
Kž 448/2017-7Rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola Stalna služba u Pazinu, od 14. studenog 2016. poslovni broj: K-1066/2015-28 je odbijen kao neosnovan prijedlog obrane da se iz spisa predmeta izdvoje kao nezakoniti dokazi priloženi uz optužnicu i to potvrde i zapisnici o privremenom oduzimanju predmeta (listov... 15.12.2017
Gž 1477/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da tuženik isprazni od osoba i stvari zk. čbr. 826/2, kuća broj 15, dvorište i oranica od 367 čhv ili 1320 m2, upisane u zk. ul. broj 908 k.o. V. B., te ju slobodnu od osoba i svojih stvari preda tužiteljici u roku od 1... 4.12.2017
Gž 2151/2017-2Prvostupanjskim rješenjem je riješeno: "Priznaje se strana sudska odluka -  presuda Općinskog suda u Livnu br.68 o P 002251 08 P od 14. 01. 2010.god. (Republika Bosna i Hercegovina), a koja je postala pravomoćna s danom 04. 10. 2011.god. te izvršna - ovršna s danom 03. 11. 2011.god." Protiv rješen... 4.12.2017
Gž 2679/2017-2Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I./ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja: "Utvrđuje se pravno nevaljanom pisana oporuka pred svjedocima oporučitelja Ć. B. iz Z. od 14. ožujka 1992. II./ Nalaže se tužitelju nadoknaditi tuženicima troškove parničnog postupka u iznosu od 11.343,75 kn u roku... 30.11.2017
Gž Ovr 1533/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe kao nedopušten. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali ovršenik, pobijajući isto u cijelosti, ne navodeći određeno žalbene razloge propisane odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("... 24.11.2017
Gž 1112/2008-4Presudom Županijskog suda u Virovitici poslovni broj Gž-1112/2008-2 od 08.siječnja 2009. je odlučeno o žalbama stranaka, ali je kod pisanja presude u uvodu kao datum donošenja odluke pogrešno napisan dan održavanja sjednice vijeća 08.siječnja 2008. umjesto dan stvarno održane sjednice na kojoj je od... 23.11.2017
Gžo 145/2014-2Prvostupanjskom presudom: - odbijen je tužbeni zahtjev za obvezivanje tuženice da otkupi od tužitelja A. B., N. B., V. B. i J. K. nekretninu označenu kao čest. zem. ... Z.U. ... k.o. B. tako da joj se naloži sklapanje ugovora o kupoprodaji za tu nekretninu sadržaj kojeg ugovora je pobliže naveden u ... 23.11.2017
Gž 2359/2017-2Prvostupanjskom presudom utvrđena je ništetnom odredba članka 8. stavka 2. Ugovora o kreditu od 23. veljače 2006., zaključenog između tužitelja kao korisnika kredita, s jedne strane, te tuženika kao kreditora, s druge strane. Obvezan je tuženik isplatiti tužitelju iznos od 26.865,45 kuna s pripadaju... 23.11.2017
Kž 415/2017-6Općinski sud u Puli - Pola, Stalna služba u Pazinu, svojim rješenjem poslovni broj: K-403/17, Kov-334/17 od 5. srpnja 2017. je protiv okrivljenog J. I. u tom kaznenom predmetu ukinuo mjere opreza. Protiv prvostupanjskog rješenja žalbu je pravovremeno podnijelo Općinsko državno odvjetništvo u Puli -... 22.11.2017
Kž 293/2017-6Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu poslovni broj: 5K-478/15-72 od 7.prosinca 2015. optuženik A. I. (dalje u tekstu: optuženik) oglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv imovine - krađom iz čl. 216. st. 1. KZ/97, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjesec... 22.11.2017
Gž 1411/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da su tužitelji T. H. p. V., OIB: …, D., i V. H. p. V., OIB:…, D., isključivi suvlasnici svaki za 1/2 dijela čestice zem. 2009/1 u Z.U. 1339/1 k.o. D…, u površini od 510 metara četvornih, i to baš o... 22.11.2017
Gž Ovr 1445/2017-3Prvostupanjskim rješenjem, na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja javnog bilježnika T. K. iz O., broj Ovrv-297/15 od 6. ožujka 2015., radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u ukupnom iznosu od 14.111,98 kuna, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama ... 21.11.2017
K 26/2013-124Županijskog državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv optuženih: I - V. B. i II - K. Š. pod brojem KT-22/94 od 20. lipnja 1995. godine, zbog kaznenih djela iz čl. 215. st. 5. u svezi st. 3. i 1. KZ RH. Nakon održane rasprave ŽDO u Zadru sada pod brojem DO-K-35/98 od 31. ožujka 1999. g... 20.11.2017
Gž R 11/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Obustavlja se postupak u ovoj pravnoj stvari jer je tuženik, kao pravna osoba, prestao postojati." Protiv citiranog rješenja žalbu je podnijela tužiteljica. U žalbi se ne poziva izričito na zakonske žalbene razloge, ali iz sadržaja žalbe proizlazi da se... 20.11.2017
Gž 3607/2014-2Uvodno označenim rješenjem prvog stupnja riješeno je: „I. Odbija se zahtjev tuženika za osiguranje parničnih troškova. II. Postupak će se nastaviti prije nego što ovo rješenje postane pravomoćno.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio tuženik iz razloga što se pogrešno polazi od toga da je tuže... 17.11.2017
Gž 1458/2017-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 45.091,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 24. rujna 2002. do isplate i da joj nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.257,84 sa zakonskom zateznom kamatom od 29. rujna 2017. do isplate (točka I. i II. ... 17.11.2017
Gž 285/2016-2Presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo broj P-1611/15-14 od 8. siječnja 2016. presuđeno je tako da cijela izreka glasi: " I              Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Utvrđuje se da nekretnina označena k.č.br…., dvorište od 211 m2 nije vlasništvo R... 16.11.2017
Gž 1790/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Gospiću, poslovni broj 4 Pn-7/2015-25 od 27. rujna 2016., naloženo je tuženiku O. V. da tužitelju S. M. isplati na ime naknade neimovinske štete pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 6.150,00 kuna, sa zateznim kamatama koje teku od 27. svibnja 2015. pa do isplate, ... 16.11.2017
Gž 1723/2015-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbija se prigovor nasljednika A. K., te se u cijelosti održava na snazi rješenje o nasljeđivanju posl. broj O-1406/09, UPP-OS-147/09-2 od 16. prosinca 2010. doneseno po javnom bilježniku N. M. u Z..“ Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavil... 15.11.2017
Gž 1855/2017-4Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku H. z. za m. o. isplatiti tužitelju M. L. iznos od 85.962,30 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 15. listopada 2016. do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancij... 15.11.2017
Gž R-955/17-2Prvostupanjskom presudom: 14.11.2017
Gž R 195/2016-3U izreci citiranom prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo da tužiteljici na ime razlike manje isplaćenih plaća u roku od 8 dana isplati bruto iznos od 15.407,97 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na novčane iznose pobliže označene u izreci te presude, te da joj nadoknadi troškove parnič... 13.11.2017
Gž 1247/2016-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „Općinski sud u Puli-Pola, oglašava se nenadležnim za postupanje po prijedlogu od 5. rujna 2016. godine za provođenje ostavinskog postupka iza pok. F. B..“ Protiv navedenog rješenja žalbu su izjavili nasljednici, iz svih žalbenih razloga, s pri... 13.11.2017
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 371 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1) 2017(1363) 2016(1810) 2015(946)
2014(591) 2013(479) 2012(398) 2011(435)
2010(546) 2009(485) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3528)
Presuda i rješenje(604)
Rješenje(4145)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(5090)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(1028)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(677)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(474)
Osijek(226)
Požega(3)
Pula(312)
Rijeka(846)
Sisak(139)
Slavonski Brod(158)
Split(1230)
Varaždin(2620)
Velika Gorica(89)
Virovitica(72)
Vukovar(143)
Zadar(389)
Zagreb(1031)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(136)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite