Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 1 / 464
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 11594)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kžmp 6/2018-5Pobijanom presudom suda prvoga stupnja optuženik N. Ž. je na temelju čl. 455. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17, u daljnjem tekstu: ZKP/08) proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog dje... 13.3.2018
Kž 52/2018-4Pobijanom presudom Općinski sud u Čakovcu, na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17, dalje u tekstu: ZKP/08), optuženi S. V., oslobođen je od optužbe da bi počin... 12.3.2018
Gž 3628/2016-2Pobijanim rješenjem obustavljen je parnični postupak u ovoj pravnoj stvari te je odlučeno da će se nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi postupak nastaviti po pravilima o izvanparničnom postupku. Protiv pobijanog rješenja žalbu ulažu tužitelji pobijajući isto iz svih žalbenih razloga iz članka 353... 12.3.2018
Kž 84/2018-4Presudom Općinskog suda u Osijeku proglašeni su krivima opt. S.S. i opt. R.I. i to: - opt. S.S. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11 (opisano u točki 1. izreke), te je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne... 8.3.2018
Gž Ob 553/2016-7Presudom prvostupanjskog suda broj Pob-446/2015 od 16. svibnja 2016. je odlučeno: " I. Utvrđuje se da brod imena S. luka upisa Split bruto tonaže 124, neto tonaže 37, broj raspoznavanja 9A6745, upisan u ulošku broj 5R291 glavne knjige upisnika ribarskih brodova, te brod imena Z. luka pripadnosti S... 8.3.2018
Gž Ob 553/2016-9Rješenjem Općinskog suda u Splitu, Stalne slulžbe u Trogiru broj Pob-446/2015 od 22. prosinca 2015. kažnjen je umješač na strani tužene - protutužiteljice T. K., I. A. novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, jer je na ročištu za glavnu raspravu ometao rad suda (točka I. izreke). Istim rješenjem n... 8.3.2018
Gž Ovr 1473/2017-4Prvostupanjski sud je, temeljem ovršne isprave, odredio ovrhu na nekretninama ovršenika opisanim u prijedlogu za ovrhu. Protiv citiranog rješenja žali se ovršenik, iz svih žalbenih razloga koje predviđa odredba iz čl. 353. Zakona o parničnom postupku ( „Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/... 8.3.2018
Gž Ovr 247/2018-2Prvostupanjskim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz Z., poslovni broj Ovrv-2261/17 od 28. kolodvora 2017. i sve provedene radnje u ovom postupku (točka I. izreke). Istom odlukom, odbacuje se prijedlog za ovrhu od 28. kolovoza 2017. (točka II izreke). Protiv tog rješenj... 8.3.2018
Gž Ovr 304/2018-2Pobijanim, prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio prijedlog za ovrhu podnesen javnom bilježniku dana 11. listopada 2016. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj pozivom na žalbene razloge iz odredbe članka 353. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/... 7.3.2018
Kž 62/2018-4Pobijanom presudom suda prvoga stupnja je na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17, u daljnjem tekstu: ZKP/08) stavljen izvan snage kazneni nalog izdan presudom Općinskog s... 6.3.2018
Gž 1809/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se proglašava nenadležnim za postupanje povodom prijedloga tužiteljice od 22. svibnja 2012. kojim predlaže da bude oslobođena od plaćanja troškova sudske pristojbe u ovom predmetu, te se navedeni prijedlog odbacuje (točka I izreke). Istim rješenjem, odlučeno je kako se ... 6.3.2018
Gž Zk 198/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje toga suda broj Z-21518/16 od 27. srpnja 2016. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za provedbu presude zbog ogluhe i presude bez održavanja rasprave Trgovačkog suda u Varaždinu broj P-941/2011 od 13. prosinc... 6.3.2018
Kž 81/2018-6Pobijanom presudom Općinski sud u Karlovcu proglasio je krivim optuženika K. K. da je na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinio dva kaznena djela krivotvorenja, i to krivotvorenjem novca iz članka 274. stavka 1.  u svezi članka 52. KZ/11 za koje mu je na temelju članka 274. sta... 28.2.2018
Gž Ovr 104/2018-2Pobijanim rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 24 Ovrv-17841/2010-11 od 14. prosinca 2017., odbijeni su prijedlozi ovršenice za obustavom ovrhe u ovoj pravnoj stvari podneseni  dana 17. prosinca 2014., 22. svibnja 2017. i 22. studenog 2017. Protiv ovog rješenja žalbu je ulo... 28.2.2018
Gž Ovr 696/2017-3Pobijanim rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj: 17 Ovr-2665/2017-4 od 25. travnja 2017., temeljem ovršne isprave, Ugovora o kreditu broj 321-20/2005 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, određena je ovrha na nekretninama ovrš... 28.2.2018
Gž Zk 527/2016-2Kod Općinskog suda u Supetru zaprimljen je 5. travnja 2012. prijedlog predlagatelja, radi brisanja zabilježbe agrarne prijave na nekretnini označenoj kao čest. zem. 3918 Z.U. 653 k.o. D., a na temelju pravomoćne odluke Reg A 5702/1947 od 19. studenoga 1947. Kotarske komisije za agrarnu reformu i kol... 28.2.2018
Gž 784/2017-8Pobijanim prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je povlačenje tužbe u dijelu koji glasi "Sud ukida privremenu mjeru P-2560/06 temeljem čl. 212. st. 1. smrću 3.12.09.g. B.K., sud ukida po službenoj dužnosti provedene radnje protiv B. K. a koje isti nije primio." Pobijanom prvostupanjskom presudom odbij... 28.2.2018
Gž R 172/2016-3Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.050,46 kn bruto te 128,18 kn neto zajedno sa zateznim kamatama na pojedine iznose pobliže naznačene u izreci, te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 6.156,25 kuna. Proti... 27.2.2018
Gž 1825/2017-3Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika L. P. iz O. broj: Ovrv-109/16 od 29. ožujka 2016.g. u dijelu u kojem je naloženo I-tuženom I. Š. iz M. M., Z…, OIB: … da tužitelju H.-A.-A.-B. d.d. Z., S…, OIB: … isp... 27.2.2018
Kž 518/2017-4Pobijanom presudom od 5. listopada 2017., broj 44 K-57/16-44 Općinski sud u Osijeku je, na temelju čl. 453. st. 1. t. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), optuženika Z.... 27.2.2018
Gž 7583/2015-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: I. Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina i to odgovarajući suvlasnički dio stambene zgrade …, Z. sagrađene na čestici broj 4799/5 k.o. T., upisane u zk.ul. 3889 na kojemu je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine i to stana u IV katu de... 26.2.2018
Gž 26/2017Pobijanom presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: „I. Proglašava se nedopuštenim osiguranje uknjižbom založnog prava u korist II-tuženice Republike Hrvatske, OIB: 52634238587 određeno na temelju rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj: Ovr-1022/13 od 2. rujna 2014.g. na nek ... 26.2.2018
Gž 3086/2017-3Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. G. iz Z., poslovni broj Ovrv-165/17 od 9. veljače 2017. u dijelu kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom ... 26.2.2018
Gž 4869/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. H. iz Z., poslovni broj Ovrv-817/16 od 30. prosinca 2016. u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama... 23.2.2018
Gž Ovr 800/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu i ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Z. od 11. listopada 2012., poslovni broj Ovrv-28245/12. Protiv rješenja ovrhovoditeljica je pravovremeno podnijela žalbu zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materija... 22.2.2018
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 464 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(259) 2017(2568) 2016(2467) 2015(996)
2014(660) 2013(521) 2012(426) 2011(456)
2010(551) 2009(487) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(4437)
Presuda i rješenje(768)
Rješenje(5406)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(5682)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(1150)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(781)
Dubrovnik(538)
Gospić(22)
Karlovac(201)
Koprivnica(476)
Osijek(389)
Požega(3)
Pula(519)
Rijeka(986)
Sisak(143)
Slavonski Brod(292)
Split(1694)
Varaždin(3125)
Velika Gorica(183)
Virovitica(72)
Vukovar(207)
Zadar(478)
Zagreb(1309)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(144)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite