Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 2 / 348
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 8677)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1209/2017-2Prvostupanjskim rješenjem razvrgnuta je suvlasnička zajednica na nekretninama upisanim u Z.U. ... k.o. V. s pobliže označenim u točci I. izreke prvostupanjskog rješenja, a koje nekretnine su bile u suvlasništvu predlagateljice B. H. za 103/108 dijela i protustranke M. Č. za 5/108 dijela tako da pred... 20.9.2017
Gž Ovr 284/2016-5Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „I                  Odbija se prijedlog ovrhovoditelja  radi odgode provođenja ovrhe u ovoj ovršnoj stvari odgodi na rok od 6 (šest) mjeseci, kao neosnovan. II               Obustavlja  se  postupak u ovom ovršnom predmetu.“ Protiv navedenog r... 20.9.2017
Gž Ovr 462/2016-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je predložena ovrha na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Šibeniku pod poslovnim brojem P-274/11 od 14. travnja 2014. godine, radi ispražnjenja i predaje nekretnine oznake čest. zgr. 1007, upisane u zk. uložak broj 2835 k.... 20.9.2017
Gž Ovr 659/2017-3Pobijanim rješenjem određena je ovrha radi prisilne naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 3.494.198,24 kn uvećano za ugovorenu kamatnu stopu po dospijeću, koja je kamatna stopa promjenjiva i od dana zaključenja ugovora (18. 10. 2010. god.) do 30. 06. 2011. god. iznosila je 17% godišnje, a od 0... 19.9.2017
Gž Ovr 929/2017-2Pobijanim prvostupanjskim odbijen je prijedlog ovršenice za odgodu ovrhe do pravomoćnog okončanja parničnog postupka radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, koji se vodi kod Općinskog suda u Osijeku, Stalne službe u valpovu pod brojem P-1028/16. Ovršenica je pravovremeno podnijela žalbu protiv citiran... 19.9.2017
Gž 1150/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku M. C., 10000Zagreb, OIB: ……, da tužiteljici M. H., OIB: ..., isplati u roku od 15 dana iznos od 60.374,83 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama: - na iznos od 5.265,00 kn od dana... 18.9.2017
Gž Zk 898/2016-2Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca, odbijen je prigovor predlagatelja upisa kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Z-31335/15 od 21. kolovoza 2015. te određeno brisanje plombe u tom predmetu u podulošku … K.O. G. (zk.ul. …). Protiv prvostupanjskog rješen... 15.9.2017
Gž 1856/2015-5Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " I. Dužna je Općina P. isprazniti nekretninu označenu kao čest.zgr. …, kuća 605 metara kvadratnih, z.u. … (ex z.u. …), k.o. P., koja u naravi predstavlja zgradu Općine u P., anagrafske oznake P., …, te je slobodnu od osoba i stvari predati u neposredan posj... 14.9.2017
Gž Ovr 764/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovrhovoditelja za određivanje nastavne ovrhe na novom predmetu i sredstvu ovrhe. Protiv navedenog rješenja ovrhovoditelj je podnio dopuštenu i pravodobnu žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava, dakle žalbenog razloga propisanog odredbom članka 353. ... 14.9.2017
Gž Zk 589/2017-2Osporenim rješenjem odbijen je prigovor zainteresirane osobe B. D. kao neosnovan (protustranka bila V. K., a ne B. D. kako to navodi sud u osporenom rješenju) te je potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 14. ožujka 2017. godine pod poslovnim brojem Z-11589/17. Naime, rješenjem od ... 14.9.2017
Gž 1040/2016-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženika isplatiti tužiteljici iznos od 17.000,00 eura sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče na taj iznos od podnošenja tužbe  tj. 4. lipnja. 2012. pa do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB koja je v... 14.9.2017
Gž 659/2017-3Prvostupanjskom presudom je suđeno: „Utvrđuje se da je tužitelj pod 1. D. K. suvlasnik nekretnine označene kao čest. zem. 5859 k.o. K. S. za ¼ dijela te da je tužiteljica pod 2. A. G. suvlasnica nekretnine označene kao čest. zem. 5103 k.o. K. S. za ¼ dijela, pa se ovlašćuju tužitelji temeljem presud... 14.9.2017
Gž Zk 564/2017-2Prvostupanjskim rješenjem od 21. studenog 2016. godine odbijen je predlagateljev prigovor kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu pod poslovnim brojem Z-10659/15 od 18. studenog 2015. godine. Prvostupanjski sud odbio je prijedlog upisa zabilježbe rješenja o izvedenom stanju, jer j... 13.9.2017
Gž 2127/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog D. L. kao likvidatora imovine tužitelja za nastavkom postupka. Protiv navedenog rješenja žali se likvidator imovine društva tužitelja, pobijajući isto zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("N... 11.9.2017
Kž 294/2017-6Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola posl.br.K-410/17-, Kov-331/17 od 26.srpnja 2017.godine odbijen je prijedlog braniteljice optuženika za izdvajanjem kao nezakonitog dokaza zapisnika o prepoznavanju od 9.lipnja 2017.godine. Protiv pobijanog rješenja pravodobnu žalbu podnosi opt.Ž. D. putem branit... 8.9.2017
Kž 295/2017-6Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola posl.br.K-410/17-, Kov-399/17 od 10.kolovoza 2017.godine opt.Ž. D. ukinuto je određeno jamstvo u kazneno pravnoj stvari kao mogućnost zamjene istražnog zatvora. Protiv pobijanog rješenja pravodobnu žalbu podnosi opt.Ž. D. putem braniteljice M. B., odvjetnice iz ... 8.9.2017
Gž 995/2015-2Prvostupanjskom međupresudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju dana 30. srpnja 2007.g. II. Do pravomoćnosti ove međupresude zastat će se s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva. III. Odluka o troškovima postupka ostavlja se za kasniju presudu.... 7.9.2017
Gž 1018/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, a po pravomoćnosti ove presude, prestane uznemiravati tužitelja u vlasništvu kuće i dvorišta koji se nalazi na čest. zem. … k.o. Z. na način da poduzme prikladnu mje... 7.9.2017
Gž 799/2017-2Prvostupanjskom presudom je utvrđeno da je tužitelj vlasnik za cijelo čest. zem. …, sve k.o. M., pa je tuženici naloženo da trpi uknjižbu brisanja prava vlasništva nekretnina čest. zem. …, sve k.o. M. sa svoga imena uz upis prava vlasništva predmetnih nekretnina na ime tužitelja (točka I.). Nadalje... 7.9.2017
Gž 1439/2016-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj A. K. iz B. G., ..., vlasnik nekretnine upisane u z.k. ul. br. ... k.o. B. G., a koja se sastoji od k.č. br. ... A. šuma, šuma, površine 3872 m2, a što je tuženik PZ N. iz Ž., ..., dužan priznati i izda... 7.9.2017
Gž Ovr 206/2017-2Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi temeljem ovršnih rješenja ovrhovoditelja određena je ovrha pljenidbom novčanih sredstava ovršenika po svim računima i oročenim sredstvima u svim bankama prema OIB-u ovršenika i prijenosom zaplijenjenog potraživanja na račun ovrhovoditelja. Protiv tog rješenja žali ... 7.9.2017
Gž 842/2015-4Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice te je odlučeno kako slijedi: "I. Utvrđuje se naspram tužene Republike Hrvatske da je tužiteljica dosjelošću stekla pravo vlasništva nad fizički i geometrijski točno određenom realnom dijelu nekretnine zemljišno knjižno ozn... 7.9.2017
Gž 2805/2016-3Presudom prvostupanjskog suda poslovni broj Pn-41/15 od 9. lipnja 2016. godine odbijen je zahtjev tužiteljica od 1) do 3) kojim je tražena naknada neimovinske štete svakoj tužiteljici u iznosu od po 220.000,00 kuna sa zateznom kamatom prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila za... 7.9.2017
Gž 1347/2017-2Prvostupanjskom presudom proglašena je nedopuštenom ovrha određena na temelju rješenja Općinskog suda u Crikvenici poslovnog broja Ovr-889/11 od 28. studenog 2011. godine, a koja ovrha je određena radi naplate iznosa od 1.521.372,70 kuna s pripadajućim kamatama, te radi naplate iznosa od 1.345.022,2... 7.9.2017
Gž 1741/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je "I. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju s osnova materijalne štete iznos od 3.035,07 EUR-a zajedno sa kamatom koja na dosuđeni iznos teče  od presuđenja (13. veljače 2017. godine) do isplate, a koja se određuje za svako polugodište, uvećan... 7.9.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 348 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1060) 2016(1669) 2015(860) 2014(580)
2013(468) 2012(393) 2011(424) 2010(540)
2009(483) 2008(385) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3289)
Presuda i rješenje(560)
Rješenje(3847)
Zaključak(1)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(4841)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(987)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(610)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(467)
Osijek(210)
Požega(3)
Pula(280)
Rijeka(802)
Sisak(138)
Slavonski Brod(139)
Split(1203)
Varaždin(2539)
Velika Gorica(84)
Virovitica(72)
Vukovar(143)
Zadar(264)
Zagreb(885)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(126)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite