Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 2 / 467
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 11659)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 26/2017Pobijanom presudom prvostupanjskog suda presuđeno je: „I. Proglašava se nedopuštenim osiguranje uknjižbom založnog prava u korist II-tuženice Republike Hrvatske, OIB: 52634238587 određeno na temelju rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj: Ovr-1022/13 od 2. rujna 2014.g. na nek ... 26.2.2018
Gž 3086/2017-3Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. G. iz Z., poslovni broj Ovrv-165/17 od 9. veljače 2017. u dijelu kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom ... 26.2.2018
Gž 4869/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. H. iz Z., poslovni broj Ovrv-817/16 od 30. prosinca 2016. u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju iznos od 4.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama... 23.2.2018
Gž Ovr 800/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu i ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Z. od 11. listopada 2012., poslovni broj Ovrv-28245/12. Protiv rješenja ovrhovoditeljica je pravovremeno podnijela žalbu zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materija... 22.2.2018
Gž 1644/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da za korist kč. br. 1869/6 N. M. sa 169 m2, dvorište N. M. sa 50 m2 zgrada N. M. sa 119 m2 upisane u zk. ul. 2247 k.o. N. M., kao povlasnog dobra, postoji pravo služnosti prolaza i provoza na teret kč. br. 1869/1 N. M... 22.2.2018
Gž 1817/2016-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja je suđeno: I Nalaže se tuženiku N. G. d.o.o  za graditeljstvo, N., OIB:…, da u stanu tužitelja I. F., OIB:…, koji se nalazi u stambenoj zgradi u S. B., koji je sagrađen na Kčbr. 6321/46 u K.o. S. B., izvrši slijedeće radove: - skine žbuku sa zidova u cijelom st... 22.2.2018
Gž 3422/2016-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: "Utvrđuje se da su tužitelji stekli pravo vlasništva na kč.br. 5186/12 k.o. P. svako u 1/2 dijela pa se nalaže zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Puli da tužitelje upiše kao vlasnike predmetne čestice. Tužitelji su ovlašteni temeljem ove p... 22.2.2018
Gž Ovr 629/2017-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 186.431,26 kn (glavnica 172.599,98 kn i troškovi parničnog postupka 13.831,28 kn), te troškova ovršnog postupka, sve sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u izreci rješenja, određena je ovrha n... 22.2.2018
Gž 2518/2017-2Presudom suda prvog stupnja je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao od tuženika isplatu iznosa od 68.650,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe do isplate te je odbijen zahtjev za nadoknadu parničnog troška. Tužitelj je obvezan nadoknaditi tuženiku parnični tro... 22.2.2018
Gž 1431/2016-2Pobijanom međupresudom  je suđeno: I/              Utvrđuje se da je tužena  udruga K. OIB:…, iz D., odgovorna za naknadu štete  koju je pretrpio tužitelj P. S. OIB:… iz D., a koju je počinila jelenska divljač iz lovišta kojim upravlja tužena u prosincu 2012., na usjevu mrkve na dijelu čkbr. 623 po... 21.2.2018
Gž 270/2017-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj Pst-622/2014 od 30. prosinca 2016., odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom na utvrđenje da ga je tuženik uznemiravao  u vlasništvu nekretnine (garažno parkirno mjesto): 125, etaža: 19/100000 dijela z.kč.br. zem.6164/1 stambeno poslovna zgrad... 21.2.2018
Kž 87/2018-4Pobijanom presudom utvrđeno je da je okrivljeni Bernard Brlić u neubrojivom stanju počinio protupravno djelo zakonskih obilježja kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 2. KZ/11 radi čega mu je temeljem čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 -... 21.2.2018
Gž R 16/2017-3Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj Republici Hrvatskoj da tužiteljici L. F. isplati iznos od 47.137,64 kn sa pripadajućim zateznim kamatama koje teku na iznose navedene u izreci presude (točka I.), te da tužiteljici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu 15.605,00 kuna, sa pripadajuć... 20.2.2018
Gž 1035/2017-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. Š.-S. iz Z., poslovni broj: Ovrv-6153/2015., od 3. srpnja 2015. (stavak I. izreke), te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troškova parničnog postupka (stavak II. izreke). Protiv presude žalbu je... 20.2.2018
Gž 1595/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja utvrđen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do okončanja kaznenog postupka u predmetu koji se vodi kod Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovni broj K-1776/2016. (točka I. izreke); postupak će se nastaviti kada se okonča naprijed navedeni kazneni predmet ili do d... 20.2.2018
Kžmp 11/2017-8Rješenjem Općinskog suda u Čakovcu poslovni broj 11 Kmp-39/15-61 od 21. studenog 2017. je temeljem čl. 472. st. 2. u svezi sa čl. 464. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) odbaci... 20.2.2018
Kž 60/2017-8Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, na temelju članka 544. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13. i 152/14. dalje ZKP/08.) stavlja se van snage kazneni nalog od 6. lipnja 2014., a na temelju članka 453. točka 3. ZKP/08. okrivlje... 20.2.2018
Kž 32/2018-6Pobijanom presudom optuženi J. C. proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, izazivanje prometne nesreće, iz članka 272. stavka 1., 2. i 4. KZ/11, te je po članku 272. stavka 4. KZ/97., osuđen na kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) ... 20.2.2018
Gž Ovr 440/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 3. travnja 2017. kao neosnovan i potvrđeno rješenje toga suda, poslovni broj Ovrv-13503/16-7 od 27. ožujka 2017. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava.... 20.2.2018
Gž 5986/2016-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelji zahtijevaju utvrditi da je ništetan ugovor o kreditu koji su stranke sklopile 11. kolovoza 2009., kojim zahtijevaju uspostavu zemljišno knjižnog stanja kakvo je bilo prije uknjižbe založnog prava na nekretnini pobliže ... 20.2.2018
Gž Zk 197/2016-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno je rješenje tog suda od 24. ožujka 2015. pod poslovnim brojem Z-32579/11 kojim je odbijen prijedlog zaprimljen pod brojem Z-32579/11 kojim je predlagatelj zatražio uknjižbu prava vlasništva na nekretnini G. I., ... 20.2.2018
Gž R 211/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužiteljima iznose od po 2.400,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom na pojedine iznose kako je to specificirano u točki I., II. i III. izreke presude. Ujedno je tuženica obvezana naknaditi tužiteljima parnični trošak u iznosu od 2.7... 19.2.2018
Gž 72/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja uređene su međe na način kako slijedi: "I. Uređuje se međa između nekretnina označenih kao čest. zem. 2614/2 i 2612/1 k.o. P., na način da se ista na terenu označava od krajnjeg sjeveroistočnog kuta čest. zem. 2614/2 i krajnjeg sjeverozapadnog kuta čest. zem. 2612/1, koj... 19.2.2018
Kv II 6/2018-3Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog oštećene kao tužiteljice D. J. za provođenje dokaznih radnji protiv okrivljenog B. M. zbog kaznenih djela iz čl. 140. st. 2., čl. 146. st. 1. i čl. 139. st. 3. KZ/11. Protiv citiranog rješenja žali se oštećena kao tužiteljica D. J. po opunomoćenicima, odvjet... 16.2.2018
Gž 1344/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi : "Utvrđuje se ništavim Ugovor o jednokratnom kreditu br. računa … zaključen dana 12.lipnja 2008.godine između R. S. S. - J. - W. sa sjedištem na adresi M. S., … S. S. im R., kao kreditora i Z. L. iz S… OIB... 15.2.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 467 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(274) 2017(2582) 2016(2493) 2015(1005)
2014(660) 2013(521) 2012(427) 2011(456)
2010(551) 2009(487) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(4471)
Presuda i rješenje(775)
Rješenje(5430)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(5718)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(1151)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(785)
Dubrovnik(541)
Gospić(22)
Karlovac(201)
Koprivnica(476)
Osijek(389)
Požega(3)
Pula(519)
Rijeka(986)
Sisak(143)
Slavonski Brod(292)
Split(1706)
Varaždin(3126)
Velika Gorica(183)
Virovitica(72)
Vukovar(207)
Zadar(489)
Zagreb(1343)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(144)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite