Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 2 / 516
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 12899)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1083/2016-2Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Č. pod poslovnim brojem Ovrv-18/14 od dana 16. siječnja 2014. godine kojim je naloženo tuženiku D. B. da u roku od osam dana plati tužitelju D. d.o.o., M. iznos od 160,00 kuna zajedno sa zateznom ka... 12.6.2018
Gž 1211/2017-3Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika D. G.-R. iz Z. od 16. veljače 2017., broj Ovrv-36/17. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužitelju plati iznos od 4.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po... 11.6.2018
Gž 266/2017-2Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. A. Č. iz S. B. od 17. srpnja 2013., broj Ovrv-4368/13., kojim je tuženicima naloženo da tužiteljici isplate iznos od 45.682,64 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 2.348,52 kn, sve sa zakonskom zateznom ka... 11.6.2018
Gž 696/2017-3Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V. od 19. svibnja 2014., broj Ovrv-1075/14. održan je na snazi u dijelu kojim je tuženici naloženo da tužiteljici plati iznos od 2.000,00 kn i naknadi trošak ovršnog postupka u iznosu od 1.300,00 kn, sve ... 11.6.2018
Kv II 208/2016-10Pobijanim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Vukovaru broj: Kir-110/16-4 od 14. studenog 2016. godine, odbijen je prijedlog oštećene A. M., kao tužitelja, za provođenjem dokazne radnje prvog ispitivanja P. B.u svojstvu osumnjičenika, te ispitivanja u svojstvu svjedoka djelatnica CSS u V, zbog... 7.6.2018
Gž 2845/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. izreke je utvrđeno da time što je dana 13. kolovoza 2016. i dalje na putu u suposjedu tužitelja, položen na dijelu čest. zem. br. 1780/1 k.o. Z. - R., označeno slovima A-B-C-D-A, te dijelu čest. zem. br. 1790/1 k.o. Z. - R., označeno slovima D-C-F-E-D, sve pri... 7.6.2018
Gž Ovr 130/2018-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je određena ovrha radi ispražnjenja i predaje ovrhovoditelju u posjed nekretnine - trosobnog stana s nusprostorijama u prizemlju lijevo, površine 130,30 m2 u vlasništvu ovrhovoditelja, na adresi Z., u zgradi označenoj kao čest. br. 322 Z.U. … K.O. …, uz istovrem... 7.6.2018
Gž Zk 306/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja poslovni broj Z-108/13 od 29. listopada 2014. godine na nekretninama KD A. d.o.o., R., koji se sastoji k.č.br. 73 stambena kuća broj 10 i dvorište sa 74 čhv, dopušten je otpis k.č.br. 73 kao stambena kuća br. 10 i dvorište sa 74 čhv u novi ZU 12386 k.o. R. (točka I.) te ... 7.6.2018
Gž Zk 44/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je predlagateljev prigovor kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu pod poslovnim brojem Z-2857/17 od 12. travnja 2017. u osporenom djelu kojim je odbijena uknjižba prava služnosti. Ujedno je naloženo brisanje zabilježbe prigovora, te je zabilježen... 7.6.2018
Gž 175/2016-5Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti: - prvotužitelju M. P. svotu od 599.9000,00 kn na ime naknade štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje, sa zateznim kamatama od 1. kolovoza 2007., dok je višak  zahtjeva prvotužitelja u svoti od 257.100,00 kn odbijen kao... 6.6.2018
Gž 315/2018-2Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Nalaže se prvotuženiku H. E. d.d., Z., OIB….. i drugotuženiku T. d.d. iz Z., OIB….. solidarno isplatiti prvotužiteljici S. K. iz Z., 3, OIB…. iznos od 20.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 20. ožujka 2008. do 31. srpnja 2015. po stopi određenoj... 6.6.2018
Gž 421/2018-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 'Nalaže se tuženicama da u roku od 15 dana solidarno isplate tužitelju iznos od 128.340,00 kuna (stodvadesetosamtisućatristočetrdesetkuna) sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos od dana 19. s... 6.6.2018
Gž 4213/2015-5Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.969,32 kn sa zateznim kamatama tekućim na iznos od 21.291,35 kn od 4. srpnja 2007. do isplate, na iznos od 16.652,13 kn od 1. rujna 2012. do isplate i na iznos od 43.025,84 kn od 27. ožujka 2015. do isplate. Protiv presud... 6.6.2018
Kž 85/2018-8Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Vukovaru broj: 7 Kv-36/2018. od 25. travnja 2018., temeljem članka 506. stavak 1. u svezi sa čl. 505. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku odbačen je zahtjev za obnovu kaznenog postupka osuđenog I. R. Protiv toga rješenja žalbu je podnio branitelj osuđenika I. R.... 6.6.2018
Gž 259/2018-2Pobijanom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se ništavim Ugovor o kupoprodaji stana broj 063783/99 od 12. siječnja 1999. zaključen između Grada Zagreba kao prodavatelja i G. Z. kao kupca, kojim ugovorom Grad Zagreb prodaje, a G. Z. kupuje stan u Z., …, prizemlj... 6.6.2018
Gž Ovr 365/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja naloženo je ovršeniku da ovrhovoditelju u roku od 8 dana naknadi troškove izvansudske ovrhe u iznosu od 468,75 kn uz zateznu kamatu. Protiv citiranog rješenja žali se ovršenik ne pozivajući se na zakonom propisane žalbene razloge niti navodi određeni žalbeni prijedlog. ... 6.6.2018
Gž 2638/2017-3Prvostupanjskom presudom djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. A. iz K. broj Ovrv-717/14 od 27. lipnja 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 5,00 kuna sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). ... 6.6.2018
Gž Zk 50/2018-2Osporenim rješenjem predlagateljičin prigovor izjavljen protiv rješenja o pristojbi od 6. listopada 2016. odbačen je kao nepravodoban. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali predlagateljica osporavajući isto u cijelosti zbog povreda odredaba postupka, a koji žalbeni razlog je propisan... 6.6.2018
Gž Ovr 1593/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja je odgođena ovrha pokrenuta zahtjevom za izravnu naplatu od 30. svibnja 2017. na temelju bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika I. A. pod brojem OV-1844/17 od 30. ožujka 2017. do okončanja parničnog postupka. Protiv rješenja je žalbu podnio ovrhovoditelj poziva... 5.6.2018
Kž 9/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru oslobođen je optužbe optuženi M. M. da bi počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave iz čl. 311. st. 2. u vezi st. 1. KZ/97. Na temelju čl. 158. st. 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/... 5.6.2018
Gž 402/2018-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev (pod točkom I. izreke prvostupanjske presude), te je obvezan tuženik isplatiti tužitelju iznos od 6.910,91 kunu s kamatom od 16. rujna 2013., te nadoknaditi parnični trošak u iznosu od 6.929,72 kune s kamatom od 30. studenog 2017. pa s... 5.6.2018
Gž Zk 3/2018-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''I. Odbija se prigovor predlagateljice i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Puli-Pola Z-33124/16 od 24. studenog 2016. II. Zabilježba odbačenog prijedloga u zk.ul. 369 i 1092 k.o. K., izbrisat će se po službenoj dužnosti po pravomoćnosti ovog rješen... 5.6.2018
Gž Ovr 131/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za osiguranje od 29. studenog 2017. uz zabilježbu odbijenog prijedloga u zemljišnim knjigama i što se odnosi na nekretninu: 8. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8), 1.stan na IV (četvrtom) katu, označen br. 16, u površini 40,11 ... 4.6.2018
Kž 164/2018-6Pobijanom presudom optuženik A. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine, krađom  iz članka 216. stavka 1. KZ/97, opisanog u točki I. izreke te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 5 (pet) mjeseci. Na temelju članka 158. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj ... 4.6.2018
Gž 1170/2015-2Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Odbija se kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: I. 'Nalaže se tuženiku  T. P. iz O., s prebivalištem na adresi  …, OIB:…, da tužitelju J. Z. iz O., s prebivalištem na adresi …, OIB: …isplati novčani iznos od 21.400,00 kuna uvećano za  za... 30.5.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 516 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1059) 2017(2927) 2016(2539) 2015(1014)
2014(675) 2013(547) 2012(434) 2011(460)
2010(553) 2009(488) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(4960)
Presuda i rješenje(889)
Rješenje(6066)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(6408)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(1235)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(902)
Dubrovnik(559)
Gospić(22)
Karlovac(201)
Koprivnica(478)
Osijek(408)
Požega(3)
Pula(572)
Rijeka(1238)
Sisak(153)
Slavonski Brod(316)
Split(2071)
Varaždin(3291)
Velika Gorica(197)
Virovitica(72)
Vukovar(224)
Zadar(605)
Zagreb(1388)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(167)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite