Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 2 / 764
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 19090)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 4/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku H. c. d.o.o. da u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe isplati tužiteljima, L. T. i M. Č., iznos od 32.600,00 kuna, kao i zakonske zatezne kamate koje teku na taj iznos od dana podnošenja tužbe,... 16.5.2019
Gž 747/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Odbacuje se revizija predlagatelja V. J., M. J.ˡ i M. J.² od dana 15. siječnja 2019. godine, kao nedopuštena. II. Odbacuje se prijedlog za imenovanje punomoćnika koji je ovlašteni zastupnik i ima pravosudni ispit, predlagatelja V. J., M. J.ˡ i M. J.² o... 16.5.2019
Gž Ovr 375/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Poziva se pravni slijednik prethodno označenog ovršenika K. M. d.o.o. i to Stečajna masa iza K. M. d.o.o. u stečaju, OIB:…, …, K. S., zastupan po stečajnom upravitelju D. K., OIB:…, da preuzme ovaj ovršni postupak koji se vodi pred ovim sudom pod gornji... 16.5.2019
Gž 724/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Utvrđuje se da su tužitelji i to P. R. r. M. iz A1 u 1/6 dijela, P. A. 16.5.2019
Gž 96/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Ukida se pravo služnosti prolaza i provoza u korist k.č. br. … i k.č. br. … obje upisane u zk. ul. br. … k.o. P., a na teret k.č. br. … upisane u zk. ul. br. … k.o. P.. Ukida se pravo stvarne služnosti prola ... 15.5.2019
Gž 119/2017-2Prvostupanjskom presudom zbog ogluhe odlučeno je: "I. Tuženik D. S. iz K., OIB… dužan je tužitelju E. osiguranje d.d. Z., OIB…..na ime regresa platiti iznos od 21.978,35 kn sa zakonskom zateznom kamatom i to za iznos 20.548,35 kn od dana 7. travnja 2016., za iznos od 200,00 kn od dana 18. ožujka ... 15.5.2019
Gž 192/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Ne dopušta se preinaka tužbenog zahtjeva. II. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''Utvrđuje se da su tužitelji N. B. pok. N. i V. B. pok. N. vlasnici na jednake dijelove, cjeline čest. zem. 120 z. ul. 1 k.o. Č., a koje vlasništvo je stečeno dosjelošću ... 15.5.2019
Gž 1092/2018-2Prvostupanjskom odlukom doslovce je odlučeno: "I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tuženik je dužan tužitelju platiti iznos od 146.213,67 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke ... 15.5.2019
Gž 163/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi; I. Nalaže se tuženiku, D. L. iz Z., OIB….., isplatiti tužitelju, S. d.o.o., Z., OIB……, iznos od 122.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim: - na iznos od 17.500,00 kn od 01. 07. 2009. godine do isplate, - na i ... 15.5.2019
Gž Ovr 462/2019-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Ovaj ovršni postupak se nastavlja, te se dopušta stupanje u ovaj ovršni postupak novog ovrhovoditelja trgovačkog društva A. D. S.A. A10 na mjesto prvobitnog o... 15.5.2019
Gž R 196/2019-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je - kao neosnovan - prigovor tužitelja i potvrđeno rješenje o pristojbi od 12. studenog 2018., poslovni broj Pr-2306/17. Protiv toga rješenja podnio je pravovremenu žalbu tužitelj, pobijajući ga zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Svoje žalbe... 14.5.2019
Gž 2168/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "1. Proglašava se nedopuštenom ovrha pokrenuta temeljem ovršne isprave - bianco zadužnice broj OV-15388/2010 ovjerene kod javnoga bilježnika V. P. iz Rij... 14.5.2019
Gž 284/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj D. M. H., A5 nositelj prava korištenja i raspolaganja na grobu na gradskom groblju 14.5.2019
Gž 834/2019-2Rješenjem suda prvog stupnja pod toč. I. izreke nastavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari, a pod toč. II. izreke odlučeno je da se ne dopušta sudjelovanje stečajne mase u ovom postupku. Ovo rješenje suda prvog stupnja pravovremeno podnesenom žalbom pobija Stečajna masa iza Z.O.-G. d.o.o. u steča... 13.5.2019
Gž 32/2019-2Prvostupanjskom međupresudom utvrđeno je da je tuženik odgovoran za štetu koja je tužitelju nastala u omjeru od 50%. Protiv navedene međupresude pravovremene žalbe podnijele su obje parnične stranke. Tužitelj podnosi žalbu iz svih žalbenih razloga. Ističe da je počinjena bitna povreda postupka jer... 13.5.2019
Gž Ovr 68/2019-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je stavljeno izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-190/2016 od 1. lipnja 2016. godine koje je donio javni bilježnik D. P. iz Pule u dijelu u kojem je određena ovrha i ukinu... 13.5.2019
Gž Ovr 378/2019-2Prvostupanjskim rješenjem je riješeno: "I    Odbacuje se prijedlog ovrhovoditelja "Ponovljeni zahtjev za izricanje sudskih penala" podnijet 12. 05. 2017.god." Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj zastupan po pun. K. B., odvjetniku iz I. zbog pogrešne primjene materijalnog prava s prij... 10.5.2019
Gž Ovr 12/2019-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem istog suda prvog stupnja poslovni broj: Ovr-976/16 od 5. travnja 2016 (I), a zemljišnoknjižnom odjelu istog suda prvog stupnja naloženo je brisanje zabilježbe ovrhe određene navedenim rješenjem o ovrsi na nekretnini ovršeni... 10.5.2019
Gž Zk 73/2018-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagateljice za provođenje pojedinačnog ispravnog postupka u zk. ul. 1272 k. o. P.. Protiv tog rješenja žali se predlagateljica iz razloga bitnih povreda pravila postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Žalba predlag... 10.5.2019
Gž Ovr 13/2019-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je ovršenikov zahtjev za nadoknadu troškova ovršnog postupka kao neosnovan. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu podnosi ovršenik, a u žalbi, u bitnome, navodi da je predmetni ovršni postupak obustavljen po službenoj dužnosti, da je onda ovrho... 10.5.2019
Gž Zk 543/2017-2Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno je rješenje Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru poslovni broj Z-11200/16 od 19. srpnja 2017. godine. Protiv rješenja žali se predlagatelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava i p ... 10.5.2019
Gž 260/2017-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: ''I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je ništav (ništetan) Ugovor o darovanju nekretnina od 11.09.2001.g., dodatak tom ugovoru od 07.03.2006.g., te II dodatak od 02.06.2006.g. što mu je tuženica J.-D. D. dužna priznati ili ć... 9.5.2019
Gž Zk 318/2018-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Usvaja se prigovor protustranke podnesen 5. lipnja 2017. i preinačava se rješenje ovoga suda-zemljišnoknjižnog odjela Rovinj poslovni broj Z-13031/2017 od 4. srpnja 2017. ispravljenog rješenjem poslovni broj Z-1303/17-4 od 18. svibnja 2017. tako ... 9.5.2019
Gž 1249/2018-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je izjavom od 6. listopada 2015. godine raskinut ugovor o kupoprodaji motornog vozila zaključen između stranaka 29. kolovoza 2012. godine. Istom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 24.665,18 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose i ... 9.5.2019
Gž 1213/2018-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju T. R. isplati iznos od 3.000 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan isplate sa zateznom kamatom od 1. svibnja2009. godine pa do isplate. Istom presudom naloženo je tuženiku d... 9.5.2019
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 764 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(1523) 2018(4057) 2017(3380) 2016(2847)
2015(1359) 2014(867) 2013(700) 2012(543)
2011(540) 2010(574) 2009(494) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(7539)
Presuda i rješenje(1385)
Rješenje(9181)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(8993)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1572)
MALOLJETNIČKI ODJEL(29)
UPRAVNI SUD(1)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(977)
Dubrovnik(667)
Gospić(23)
Karlovac(235)
Koprivnica(503)
Osijek(611)
Požega(8)
Pula(673)
Rijeka(1966)
Sisak(169)
Slavonski Brod(397)
Split(3255)
Varaždin(4365)
Velika Gorica(268)
Virovitica(72)
Vukovar(281)
Zadar(1465)
Zagreb(2936)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(187)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite