Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 2 / 371
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 9258)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 36/2017-22 23 Gž-36/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja H. telekom d.d. iz Z., R. F. M. br. 9, OIB: …,  zastupanog po zakonskom z... 13.11.2017
Gž Ovr 455/2017-2Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbacuje se prijedlog za ovrhu od 2. veljače 2017., kao nedopušten.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj, iz svih žalbenih razloga, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači. U žalbi navodi kako je u prijedlogu za ovr... 13.11.2017
Kž 349/2017-3Rješenjem Općinskog suda u Zadru broj K-561/17 od 2. studenoga 2017. godine okrivljeniku Š. B. je temeljem odredbe čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, produljen je istražni zatvor, koji može trajati do pravomoćnosti presude, a nakon pravomoćnosti presude najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju n... 13.11.2017
Gž Ovr 685/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja od 27. kolovoza 2014. kao neosnovan. Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje pobija ovrhovoditelj zbog žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. točke 1-3. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, ... 13.11.2017
Gž 2407/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1. Utvrđuje se da je tužba povučena. 2. Odgađa se pripremno ročište zakazano za 5. listopada 2017. 3. Odbija se prijedlog tužitelja za donošenje privremene mjere." Protiv navedenog rješenja u dijelu pod točkom 3. izreke tužitelj je podnio žalbu pobijajući rje... 13.11.2017
Gž R 916/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan zahtjev tužiteljice za utvrđenje nedopuštenosti redovnog otkaza ugovora o radu uzrokovanog skrivljenim ponašanjem tužiteljice, kao i zahtjev za isplatu plaće. Sud je odbio protutužbeni zahtjev za sudskim raskidom ugovora o radu. Protiv ove presude ... 10.11.2017
Gž 1388/2017-2Prvostupanjskim rješenjem u cijelosti je odbijen kao neosnovan zahtjev punomoćnice tužiteljice odvjetnice S. B., za naknadu troškova delegacije na teret državnog proračuna RH u iznosu od 3.807,30 kn sa zakonskom zateznom kamatom. Protiv ovog  rješenja uložila je žalbu punomoćnica tužiteljice zbog ... 9.11.2017
Gž 678/2016-4Pobijanom presudom Općinskog suda u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima, poslovni broj: 20 P-465/2015-31 od 29. listopada 2015., u točki 1. izreke, u odnosu na II.tuženicu B. P. prihvaćen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je pogrešan upis uknjižbe prava suvlasništva u z.k.ul. 850 k.o. O., i to u o... 9.11.2017
Gž R 417/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nezakonita i nedopuštena Odluka tuženika od 16. srpnja 2009. o redovitom otkazu Ugovora o radu tužitelju, kao i Odluka tuženika od 27. kolovoza 2009. kojom je odbijen zahtjev za zaštitu prava tužitelja, te je odbijen zahtjev... 9.11.2017
Gž 2486/2017-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba u toj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke). Odlukom o troškovima postupka naloženo je tužiteljici da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 2.812,50 kuna, u roku od 8 dana (točka II. izreke). Protiv odluke o troškovima postupka sadržane p... 8.11.2017
Gž 804/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: -u st. I., da se prekida postupak radi razvrgnuća suvlasništva nekretnina; -u st. II., da se upućuje tuženik F. P. da u roku od 30 dana pokrene parnicu radi utvrđenja suvlasništva nekretnina kč. br. 4920/1, 4921/1, 4958/1, 4958/2, sve upisane u zk. ul. br.... 7.11.2017
Gž 1581/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: 1. Utvrđuje se ništetnom odredba članka 7 stavka 1 točke p) Uvjeta za osiguranje života za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja od 1. svibnja 2009. donijeta od strane M. o. d.d. koja glasi: "(1) Osiguratelj n... 7.11.2017
Gž 1170/2017-2Prvostupanjskim rješenjem sud se proglasio nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu tužiteljice za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i odbacio je taj zahtjev. Protiv tog rješenja tužiteljica je podnijela pravodobnu žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno utvrđenog činjen... 6.11.2017
Gž Ovr 461/2017-2Rješenjem suda prvoga stupnja određena je ovrha protiv ovršenika kao jamca na temelju ovršne isprave - zadužnice koju je ovršenik izdao 24. prosinca 2004. a ovjerena je po javnom bilježniku L. M. iz Š. pod brojem: OV-416/05 od 24. siječnja 2005. a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u ukupn... 6.11.2017
Gž 2231/2015-2Presudom suda prvog stupnja, odlučeno je: - u toč. I, da se djelomično održava na snazi platni nalog iz toč. I rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. B., posl. br. Ovrv-431/14, od 1. rujna 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da tužitelju isplati 2.163,04 kune sa zateznim kamatama računatim na p... 3.11.2017
Gž 1768/2017-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. A. iz K., poslovni broj Ovrv-5406/2015 od 2. studenog 2015.g., te se tužbeni zahtjev odbija u cijelosti.“ Ovu presudu suda prvog stupnja pravovremeno podne... 3.11.2017
Gž 2330/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I.   Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice pod 1. kao neosnovan, a koji glasi: ''1. Utvrđuje se da je tuženik smetao tužitelje u posjedu čest. zem. … k.o. Ž. - nove izmjere i suhozida postavljenog na ovoj nekretnini i to na način da je on osobno ili pak p... 3.11.2017
Gž 1191/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici nekretnine označene kao čestica zemljišta 898/3 k.o zu 109 O. i to tužiteljica pod 1) za 6/12, tužitelj pod 2) za 4/12 dijela, tužiteljica pod 3) za 1/12 dijela i tužit... 2.11.2017
Gž Ovr 677/2015-3Pobijanim rješenjem o namirenju, u točki I.A izreke, određeno je da se iz iznosa cijene dobivene prodajom nekretnine u naravi stana br. 4, ukupne površine 69,53 m2, koji se nalazi na prvom katu zgrade u R., izgrađenoj na k.č.br. 2070/10, upisanoj u z.k. ul. broj 4400, k.o. S., poduložak 4, te spored... 2.11.2017
Ovr-677/2015-3Pobijanim rješenjem o namirenju, u točki I.A izreke, određeno je da se iz iznosa cijene dobivene prodajom nekretnine u naravi stana br. 4, ukupne površine 69,53 m2, koji se nalazi na prvom katu zgrade br. 30 u Ulici A. M. u R., izgrađenoj na k.č.br. 2070/10, upisanoj u z.k. ul. broj 4400, k.o. S., p... 2.11.2017
Gž 1141/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari te je odlučeno da će se postupak nastaviti kad se pravomoćno dovrši postupak koji se kod prvostupanjskog suda vodi pod poslovnim brojem: P-2606/13. Protiv navedenog rješenja žalbu, pravovremeno, podnosi tužite... 30.10.2017
Gž 3/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: „ I/ Smjenjuje se upravitelja stambene zgrade u O., vl. obrta za upravljanje stambenim zgradama O. s. te se za upravitelja stambene zgrade u O.,  određuje K. d.o.o. O., iz O., OIB:... II/ Nalaže se M. H., vl. obrta za upravljanje stambeni... 30.10.2017
Gž 948/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom kao osnovan prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tuženici naloženo da mu na ime regresa isplati iznos od 15.600,00 kn i naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 14.007,54 kn, sve sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, kako je to pobliže određ... 30.10.2017
Gž Ob 223/2017-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskoga suda odbačen je kao nedopušten prijedlog predlagatelja kojim su zahtijevali da se utvrdi postojanje njihove izvanbračne zajednice. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovremeno, podnose predlagatelji. Žalbu podnose zbog pogrešne primijene materijalnog prava. U žalbi,... 30.10.2017
Gž R 484/2017-2Rješenjem sud prvog stupnja prihvaćen je prijedlog tuženika te je određen prekid postupka u ovoj parnici do pravomoćnosti odluke o prijedlogu tuženika za ponavljanje postupka koji se vodi kod istog prvostupanjskog suda pod posl.br. P-629/00 te podredno tome do pravomoćnosti predmeta posl.br. P-629/... 30.10.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 371 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1) 2017(1364) 2016(1810) 2015(946)
2014(591) 2013(479) 2012(398) 2011(435)
2010(546) 2009(485) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3528)
Presuda i rješenje(604)
Rješenje(4146)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(5090)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(1028)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(677)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(474)
Osijek(226)
Požega(3)
Pula(312)
Rijeka(847)
Sisak(139)
Slavonski Brod(158)
Split(1230)
Varaždin(2620)
Velika Gorica(89)
Virovitica(72)
Vukovar(143)
Zadar(389)
Zagreb(1031)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(136)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite