Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 2 / 594
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 14843)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 8/2018-2Presudom suda prvog stupnja odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja kojima je tražio da mu tuženik Ž. G. isplati iznos od 392.160,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. studenog 2010. do isplate; da mu tuženik B. M. isplati iznos od 122.681,10 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 19. studenog 2010... 29.10.2018
Gž 2209/2017-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 1.221,92 CHF u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja sa zateznom kamatom na određeno navedene pojedinačne iznose i zahtjev tužitelja za naknadu troškova postupka. Toč. II. izreke naloženo je tužitelju isplatit... 29.10.2018
Gž 752/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev odvjetnika M. H. za naknadu troškova delegacije kao neosnovan. U obrazloženju rješenja prvostupanjski sud navodi da je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su-4-207/17 od 6. travnja 2017. odlučeno da u predm... 29.10.2018
Gž Zk 170/2018-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''I. Odbija se kao neosnovan i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta ovog suda broj: Z-2289/16 od 24. travnja 2017.godine. II. Određuje se upis brisanja zabilježbe prigovora u zk.ul. 3073 u zemljišnoj knjizi za KO T.. III. Provedba... 29.10.2018
Gž Zk 276/2018-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Odbija se prigovor J. B. iz Z., … OIB: … koji prigovor je pod poslovnim brojem Z-12888/18 na rješenje ovog suda posl. br. Z-61401/17 od 21. veljače 2018. godine te se navedeno rješenje potvrđuje u cijelosti. II. Nalaže se brisanje plombe Z-12888/1... 29.10.2018
Gž Zk 197/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "1. Odbija se prijedlog predlagateljice za ispravak zemljišnoknjižnog stanja nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1489/1, Z. U. 623 k. o. R.. 2. Nalaže se Općinskom sudu u Šibeniku, Posebni zemljišnoknjižni odjel u Drnišu zabilježiti odbijanje pri... 26.10.2018
Kž 361/2018-5Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio je krivom okrivljenu V. L. zbog kaznenog djela krađe iz članka 228. stavak 1. KZ/11, na način da joj je temeljem članka 56. KZ/11 izrečena uvjetna osuda, te joj je temeljem članka 228. stavak 1. KZ/11 izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 ... 26.10.2018
Gž 237/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se  da  Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen dana 1. rujna 2010. kojim je prvotuženica-protutužiteljica N. E. prenijela na drugotuženicu A. E. vlasništvo na nekretninama  upisanim u zk.ul. …, k.o. T. i to kč.br. …, u naravi kuća, dvor i oranic... 25.10.2018
Gž Ovr 71/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja određeno je: "I Utvrđuje se da na mjesto ovrhovoditelja A. b. d.d. iz Z., …, OIB: … stupa novi ovrhovoditelj B. K. d.o.o. iz Z., …, OIB:… te isti nastavlja ovršni postupak umjesto prvobitnog ovrhovoditelja na novčanim sredstvima ovšenika temeljem rješenja o ovrsi Općins... 25.10.2018
Gž 681/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog T. d. D. d.d. za donošenje rješenja o naknadno pronađenoj imovini. Navedeno rješenje pravovremeno podnijetom žalbom pobija Z.B. d.d. zbog svih zakonskih žalbenih razloga iz... 25.10.2018
Gž 1605/2017-5Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženicima da u roku od 15 dana uklone dio AB ploče koji pokriva glavu zajedničke septičke jame zgrade čest.zgr. 3031 k.o. G. na dijelu čest.zem. 537/13 k.o. G. tj. dio AB ploče koja ... 25.10.2018
Gž 1576/2017-2Pobijanom presudom naloženo je tužitelju-protutuženiku isplatiti tuženiku-protutužitelju iznos od 81,96 kn sa zateznom kamatom od 8. travnja 2016. do isplate, te naknaditi mu parnični trošak u iznosu od 725,00 kn sa zateznom kamatom od 31. svibnja 2017. do isplate. Navedenu presudu pravovremenom ... 24.10.2018
Gž 636/2018Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: "I. Ukidaju se provedene radnje te se tužba odbacuje. II. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. V. iz O. br. …od 19. veljače 2018." Predmetno rješenje doneseno je nakon što je prvostupanjski sud naložio tužitelj ... 24.10.2018
Gž 723/2018Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Tuženi M. K. iz S., OIB….i M. K. iz S., OIB…. dužni su solidarno tužitelju Z. K.. iz S., OIB… isplatiti iznos od 40.189,08 kuna sa zateznim kamatama u smislu čl. 29 ZOO-a i to kamate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne ... 24.10.2018
Gž Ovr 455/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Nalaže se Financijskoj agenciji, da odgodi davanje naloga bankama za provedbu prijenosa zaplijenjenih sredstava ovršenika S. N., vl. U. o C.-b B.-C., iz S., OIB …,  u iznosu od ukupno 50.000,00 kuna (pedesettisućakuna) sa zateznim kamat... 24.10.2018
Gž Ovr 854/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. K. iz Pule posl.br. Ovrv-33050/15 od 30. listopada 2015. u dijelu u kojem je određena ovrha, ukidaju se prov... 24.10.2018
Gž 1208/2017-2Pobijanom presudom prvostupanjski sud je u točki I. izreke održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice N. K. iz Slavonskog Broda poslovni broj Ovrv-1223/14 od 19. kolovoza 2014. u dijelu kojim je naloženo tuženicima platiti tuži... 23.10.2018
Gž 552/2018-4Rješenjem suda prvog stupnja ukinuto je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika N. K. iz P. poslovni broj Ovrv-1935/16 od 24. studenog 2016. te je prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave odbačen. Protiv rješenja žali se ovrhovoditelj pozivajući se na sve žalb... 23.10.2018
Gž R 112/2018-2Pobijanom presudom u točki 1. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da odluka tužene o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 23. srpnja 2014. nije dopuštena te je naloženo tuženoj da se vrati na rad. Točkom 2. izreke odbijen je tuženi zahtjev tužitelja kojim je tražio da se nalož... 23.10.2018
Gž Ovr 677/2017-5Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Ovrhovoditelju i kupcu M. V. iz N. S., R. S., OIB … dosuđuju se suvlasničke  nekretnine I-ovršenika V. G. iz N. S., R. S.,  upisane u zk.ul.br. 865 k.o. G. i to 1 dijela k.č. br. 408 oranica Plandište sa 18503 m2, z.k. ul. br. 719 k.o. O. i to k.č. br. ... 22.10.2018
Gž Zk 158/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''I. Odbija se prigovor predlagateljice V. P.-L. kao neosnovan i potvrđuje toč. IV. izreke rješenja Općinskog suda u Zadru poslovni broj Z-14622/15 od 13. listopada 2015. godine. II. Nalaže se ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu brisanje zabilježb... 22.10.2018
Gž Zk 173/2016-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem poslovni broj Z-1365/16 od 8. ožujka 2016. odlučeno je: "I. Preinačava se rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-794/15 od 25. ožujka 2015. godine te rješenje zemljišnoknjižnog referenta br. Z-2191/15 od 27. travnja 2015. godine te se sudi: odbija se prijedl... 19.10.2018
Gž Zk 341/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: ''I. Odbija  se prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Solinu, posl.br. Z-2155/13 od 13.lipnja 2014. godine u cijelosti. II. Nalaže se zabilježba odbijanja prigovora predlagatelja na nekretn... 19.10.2018
Gž Zk 358/2017-3Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Velikoj Gorici poslovni broj Z-637/14 od 9. travnja 2014. te je naloženo brisanje plombe poslovni broj Z-3079/14. Protiv tog rješenja žale se 1. i 2. predlagatelji iz razloga bi... 19.10.2018
Gž Ovr 601/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Stavlja se izvan snage rješenje ovog suda o privremenoj pljenidbi broj Ovr-3600/08-2 od 12. siječnja 2009." Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio ovrhovoditelj zbog žalbenog razloga bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primje... 18.10.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 594 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2401) 2017(3092) 2016(2607) 2015(1106)
2014(744) 2013(617) 2012(494) 2011(517)
2010(567) 2009(493) 2008(389) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(5775)
Presuda i rješenje(1060)
Rješenje(7023)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(7283)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1365)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(920)
Dubrovnik(595)
Gospić(22)
Karlovac(219)
Koprivnica(478)
Osijek(450)
Požega(8)
Pula(597)
Rijeka(1383)
Sisak(165)
Slavonski Brod(334)
Split(2565)
Varaždin(3752)
Velika Gorica(248)
Virovitica(72)
Vukovar(238)
Zadar(797)
Zagreb(1795)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(173)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite