Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 2 / 640
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 15984)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 502/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja od 17. srpnja 2017. odlučeno je: "Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe u ovoj pravnoj stvari podnesen dana 26. lipnja 2017. godine se odbija kao neosnovan." Rješenjem istog suda od 11. listopada 2017. odlučeno je: "Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe u ovoj pravnoj stva... 16.1.2019
Gž Ovr 560/2017-2Uvodno citiranim prvostupanjskim rješenjem, riješeno je: „U s v a j a   s  e  zahtjev ovršenika  za smanjenjem sudskih penala kao  pravovremen i osnovan, te je ovršenik  dužan ovrhovoditelju za svaki dan zakašnjenja na ime sudskih penala isplatiti iznos od 30,00 kn umjesto iznosa od 1.000,00 kn i t... 16.1.2019
Gž Ovr 225/2018-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja, odlučeno je: „I.              Obustavlja se ovrha u ovom ovršnom predmetu, i ukidaju se sve provedene radnje. II.              Briše se zabilježba ovrhe na motornom vozilu marke F. F. 1.3 Flair godina proizvodnje 1996. broj šasije …., reg. oznake ….. II... 16.1.2019
Gž Ovr 19/2019-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Odbacuje se prijedlog za ovrhu od dana 24. listopada 2018. godine podnesen Općinskom građanskom sudu, kao nedopušten." Protiv citiranog rješenja ovrhovoditelj je izjavio žalbu zbog svih žalbenih razloga. U potvrdi HZMO-a ne stoji naznaka o neisplati plaće na ... 16.1.2019
Gž 1686/2018-2Pobijanim rješenjem u toč.I. izreke utvrđeno je da se ostavina iza pok. J. F., rođene F., pok. M., domaćice iz A1, rođene 6. veljač... 16.1.2019
Gž Zk 314/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Odbija se kao neosnovan prigovor I. D., OIB: B2, A4 (prije na adresi A5)... 16.1.2019
Gž 2569/2016-2Pobijanom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženiku D. K. da tužitelju isplati iznos od 4.104,70 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, u roku od 15 dana, a odbijen je tužbeni zahtjev u preostalom dijelu u iznosu od 55.171,30 kn zajedno sa zakonskim... 16.1.2019
Kžzd 103/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Puli-Pola okrivljenik I. B. proglašen je krivim zbog jednog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. i 4. KZ/11 i jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. KZ/11. Okrivljeniku je za kazneno djelo iz članka 139. stavak 2. i 4.... 15.1.2019
Gž 2102/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Održava se na snazi rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-4438/2016 od 28. listopada 2016. javnog bilježnika P. D. iz Rijeke, u cijelosti u dijelu u kojemu isti predstavlja platni... 15.1.2019
Gž 522/2018-2Pobijanom presudom u toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, dok je u toč. II izreke naloženo tužitelju naknaditi tuženici parnični trošak u iznosu od 7.500,00 kn. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prijedlog tužitelja za zabilježbu spora. Pravodobno izjavljenom žalbom tužit ... 15.1.2019
Gž Ovr 1135/2018-2Pobijanim rješenjem o ovrsi              naloženo je ovršeniku da ovrhovoditeljici plati tražbinu u iznosu od 12.967,99 kn uz zateznu kamatu te je radi naplate iste tražbine određena predložena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika. Istim rješenjem o ovrsi ovrhovoditelju su odmjereni troškovi ovrš... 14.1.2019
Gž Ovr 563/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke, na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Vukovaru poslovni broj K-42/13 od 10. svibnja 2016., radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 2.600,00 kn na ime oduzete imovinske koristi, iznosa od 500,00 kn n... 14.1.2019
Gž Ovr 43/2018-2Uvodno označenim rješenjem o ovrsi odlučeno je: "I.              Na temelju ovršne javnobilježničke isprave - ovršnog javnobilježničkog akta i to - Ugovora o izdavanju devizne garancije broj 301-04/2008 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine koji je solemniziran po javnom bilježniku V. P. iz R.... 14.1.2019
Gž 114/2017-3Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Prekida se ostavinski postupak. II. Upućuju se Č. V. rođ. L. iz V., kćerka ostaviteljice, zastupana po pun. B. H., odvj. u V. i J. M. rođ. L. iz V., kćerka ostaviteljice, zastupana po pun. T. G., odvj. u T., da u roku od 15 dana po pravo... 11.1.2019
Gž Ovr 1439/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „ I. Utvrđuje se da je nastupio prekid ovog ovršnog postupka jer je ovršenik umro. II. Postupak će se nastaviti kad nasljednik ili staratelj ostavštine preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti p ... 11.1.2019
Gž Zk 196/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja radi provedbe pojedinačnog ispravnog postupka u odnosu na čkbr. 2271/4 iz zk.ul.br. 959 k.o. Podhum te je naređeno brisanje zabilježbe otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka. Istim rješenjem prvostupanjski sud je dao uputu o pravnom lij... 11.1.2019
Gž Zk 49/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje od 18. svibnja 2016. godine broj Z-1637/2015. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se predlagatelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede odredaba postupovnog prava. Predlaže da drugostupanjsk ... 11.1.2019
Gž 9/2019-2Prvostupanjskim rješenjem, toč. I. izreke, utvrđeno je da je u ovoj pravnoj stvari nastupio prekid postupka, dok je u toč. II. izreke određeno da će se postupak nastaviti kad stečajni upravitelj ili pravni sljednici pravne osobe preuzmu postupak ili kada ih sud na prijedlog protivne strane ili po sl... 11.1.2019
Gž 2292/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je presuđeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev, koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku H. B. da tužiteljici S. B., na ime neisplaćenih zakonskih zateznih kamata na već presuđeni iznos glavnice od 55.203,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne ... 10.1.2019
Gž Ovr 545/2018-2Rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Jastrebarskom br. P-…. od 30. listopada 2015., radi namirenja tražbine ovrhovoditelja od 45.853,21 kn, određena je ovrha sudskom prodajom založene nekretnine kč.br. … k.o. J., stan br. 14 na IV katu I stubiš... 10.1.2019
Gž Ovr 768/2018-2Rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave, presude Općinskog suda u Čakovcu br. P-... od 14. prosinca 2017., preinačene presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu br. Gž-…. od 15. veljače 2018., radi naplate tražbine u iznosu od 182.041,65 kn sa zateznom kamatom počev od 25. prosinca 2009., pa d... 10.1.2019
Gž Ovr 11/2019-2Uvodno označenim rješenjem o osiguranju odlučeno je: "1. Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja javnih bilježnika M. A. - Ž. T. iz K. posl.br. Ovrv-4525/17 od  16.10.2017., pravomoćnog i ovršnog rješenja javnih bilježnika M. A. - Ž. T. iz K. br. Ovrv-2578/16 od 18.10.2016., temelju pravomoćnog i ... 10.1.2019
Gž 138/2018-2Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da u ostavinu iza pok. M. B. kao naknadno pronađena imovina ulaze pokretnine koje su navedene u izreci presude, a istom presudom je utvrđeno da je tužiteljica stekla pravo na izdvajanje svih tih pokretnina kao kućanskih p... 10.1.2019
Gž 158/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog tužitelja kao predlagatelja osiguranja radi osiguranja novčanog potraživanja određivanjem privremene mjere od 31. srpnja 2017. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, nepravilne primjene ... 10.1.2019
Gž 2125/2018-2Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da je tužitelj stekao pravo vlasništva dosjelošću na čkbr. 3437 k.o. A10 oranica poljski put površine 829 m2 i to na suvlasničkim dijelovima tuženika što su oni dužni pri... 10.1.2019
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 640 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(71) 2018(3175) 2017(3162) 2016(2653)
2015(1170) 2014(779) 2013(656) 2012(520)
2011(530) 2010(569) 2009(493) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(6314)
Presuda i rješenje(1156)
Rješenje(7529)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(7913)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1402)
MALOLJETNIČKI ODJEL(27)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(946)
Dubrovnik(613)
Gospić(22)
Karlovac(230)
Koprivnica(539)
Osijek(481)
Požega(8)
Pula(604)
Rijeka(1512)
Sisak(166)
Slavonski Brod(348)
Split(2850)
Varaždin(3973)
Velika Gorica(255)
Virovitica(72)
Vukovar(243)
Zadar(941)
Zagreb(1974)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(175)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite