Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 2 / 574
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 14350)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 4702/2018-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice V. V. koji glasi: "Nalaže se tuženoj da iseli iz stana na II. katu koji se sastoji od tri sobe i ostalih prostorija u površini od 74,08 čm, a koji stan se kao poseban dio nalazi u st... 18.9.2018
Gž Zk 401/2018-2Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prijedlog predlagatelja radi pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za nekretnine čkbr. 2134 oranica površine 105 čhv i čkbr. 2135 površine 53 čhv, upisane u zk.ul.br. 70 k.o. Dražice u cijelosti, dok je točkom II. naložena provedba iz točke I. i... 18.9.2018
Gž 1254/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja na rješenje poslovni broj: P-2100/2015-115 od 24. travnja 2018. te je potvrđeno naprijed citirano rješenje u cijelosti. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija 1. tužiteljica M. G. smatrajući da je sud p... 17.9.2018
Gž 1592/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „Odbija se prigovor nasljednika J. M. protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe od 11. svibnja 2017. kao neosnovan te se potvrđuje rješenje o pristojbi od 11. svibnja 2017.“ Pravodobno p... 17.9.2018
Gž 73/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki 1. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika S. L., poslovni broj Ovrv-2247/2012, od 12. rujna 2012., u dijelu u kojem je naloženo prvotuženiku da plati tužitelju iznos od 33.634,38 kuna sa zakonskim zateznim kamatam... 17.9.2018
Gž Zk 583/2017-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-29903/16 od 27. srpnja 2016. Protiv navedenog rješenja protustranka je podnijela žalbu u kojoj nije navela zbog ko... 17.9.2018
Gž 1112/2018-4Rješenjem suda prvog stupnja utvrđen je sastav ostavinske imovine iza smrti J. B. pok. A. iz V. koji je rođen …., a preminuo 16. srpnja 2007. te su njegovim nasljednicima na temelju oporuke i zakona proglašeni supruga R. B. te sinovi G. B., F. B. i A. B. svaki za po 1/4 dijela pobliže navedenih dije... 17.9.2018
Gž Ovr 1033/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja od 20. prosinca 2017. za produljenje roka za postupanje po ovosudnom zaključku od 11. rujna 2017. (točka I. izreke). Točkom II. izreke obustavljen je predmetni ovršni postupak te su ukinute sve provedene radnje. Protiv tog rješenja pravo... 17.9.2018
Gž Ovr 497/2018-3Pobijanim rješenjem ovrhovoditelju I., Š. K. Z. kao ponuditelju dosuđene su nekretnine k. č. br. 2161, u naravi vinograd J., površine 10524 m2, upisana u z. k. ul. br. 323 k.o. K. i k. č. br. 1554/2, u naravi G., površine 1502 m2, upisana u z. k. ul. br. 1688 k.o. K. i to k. č. br. 2161 za iznos od... 17.9.2018
Gž Ovr 954/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika, A. K. d.o.o., OIB: …, iz V., R. B. 14/C, za određivanjem prekida ovog ovršnog postupka zbog otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Protiv citiranog rješenja, pravodobno se žali ovršenik, pobijajući isto zbog žalbenih razloga propis... 17.9.2018
Gž Ovr 954/2018-3Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika A. K. d.o.o., OIB:…, iz V., za određivanjem prekida ovog ovršnog postupka zbog otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Protiv citiranog rješenja, pravodobno se žali ovršenik, pobijajući isto zbog žalbenih razloga propisanih odredbom ... 17.9.2018
Gž Ovr 1121/2017-3Pobijanim rješenjem odbijen je, kao neosnovan, prijedlog ovrhovoditelja za donošenje rješenja iz članka 177. Ovršnog zakona protiv ovršenikovog dužnika. Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene ... 14.9.2018
Gž 809/2018-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da tužena M. C., (poštanski broj) H., OIB …, uznemirava posjed tužitelja S. H. d.d., (poštanski broj) H., OIB …, na nekretnini označenoj kao č.zem. 171/2, z.ul. 1637 k.o. H. na način da je na pre... 14.9.2018
Gž R 408/2017-2Presudom prvostupanjskog suda je odlučeno: "Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja D. G. koji glasi: "I. Utvrđuje se da je Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu od 17. lipnja 2016. nezakonita i nedopuštena te se utvrđuje da je Odluka sa obrazloženjem broj :HLOD-… od 14.7.2016. kojom se odbija Zaht... 13.9.2018
Gž R 218/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je nedopuštena  Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu od 3. siječnja 2017., Klasa: …, Ur.broj: …, kojom je tuženik Z. za j. z. O.-b. ž. iz O…, OIB: …, otkazao tužiteljici M. P. iz O…, OIB: …, Ugovor o radu na... 13.9.2018
Gž 1544/2018-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem naloženo je tuženoj da tužiteljici naknadi na ime materijalne štete iznos od 19.100,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose i po stopi za razdoblje kako je navedeno u izreci presude te na ime nematerijalne štete iznos od 268.000,00 kn sa zateznom kamatom od... 13.9.2018
Gž Zk 76/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „1. Odbija se prigovor M. V. iz A1 kao neosnovan i potvrđuje se rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta posl.br. Z-59316/16 od 7. srpnja 2017.g., 2. Odre... 13.9.2018
Gž 1429/2018-4Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Utvrđuje se da ostavinsku imovinu iza pokojnog F. T. sa prijavljenim prebivalištem u A4, a boravištem u A5, rođe... 13.9.2018
Gž 185/2018-4Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: I.Nalaže se tuženiku D. G. iz A15, OIB: B23 da prestane uznemiravati tužitelje ... 13.9.2018
Gž 1124/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda naloženo je tužitelju da tuženiku plati parnični trošak u iznosu od 72.112,50 kn u roku od 15 dana. To rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tužitelj iz svih žalbenih razloga označenih u čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91... 13.9.2018
Gž Ovr 508/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbacuje se žalba ovršenika protiv zaključka od 22. studenog 2017. godine." Ovo rješenje pravovremenom podnesenom žalbom pobija ovršenik zbog žalbenog razloga koji sadržajno odgovara čl. 353. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ ... 13.9.2018
Gž Ovr 1400/2017-2Pobijanim rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja, na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog suda u Osijeku poslovni broj R1-197/2016 od 23. siječnja 2017., određena je ovrha sudskom prodajom nekretnine u suvlasništvu stranaka, i to zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvr... 13.9.2018
Gž 1977/2018-2Prvostupanjskom presudom raskinut je ugovor o kupoprodaji zaključen između stranaka dana 30. lipnja 2000. na temelju kojeg ugovora je tuženiku predan hidraulični čekić HS 2000  s dva dlijeta, te je tuženik obvezan predati tužitelju hidraulični čekić HS 2000 s dva dlijeta. Odbijen je tužbeni zahtjev... 13.9.2018
Gž Ovr 407/2018-3Uvodno označenim rješenjem je odlučeno: "Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivnici osiguranja određuje se p r i v r e m e n a   m j e r a I. Nalaže se protivnici osiguranja S. K., OIB: …, da u roku od 24 sata od dana primitka ovog rješenja zatvori vodu na tavanu ne... 13.9.2018
Gž Zk 28/2018-2Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je odbijen prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje sudske savjetnice Z-49012/15-6 od 1. kolovoza 2017. godine. Protiv tog rješenja pravovremenu, dopuštenu i potpunu žalbu podnio je predlagatelj po punomoćnici odvjetnici i to iz svih raz ... 13.9.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 574 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2129) 2017(3065) 2016(2595) 2015(1085)
2014(717) 2013(583) 2012(451) 2011(471)
2010(558) 2009(492) 2008(388) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(5514)
Presuda i rješenje(1009)
Rješenje(6842)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(6915)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1331)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(915)
Dubrovnik(573)
Gospić(22)
Karlovac(218)
Koprivnica(478)
Osijek(427)
Požega(8)
Pula(595)
Rijeka(1361)
Sisak(163)
Slavonski Brod(327)
Split(2359)
Varaždin(3675)
Velika Gorica(221)
Virovitica(72)
Vukovar(237)
Zadar(781)
Zagreb(1713)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(173)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite