Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 348
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 8677)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Kž-497/17Pobijanom presudom Općinskog suda u Virovitici okrivljenica ... proglašena je krivom, zbog kaznenog djela teške krađe iz članka 229. stavak 1. točka 1. u vezi s člankom 228. stavak 1. KZ/11 te osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci. 7.9.2017
Gž R 951/2016-3Pobijanim rješenjem od 20. listopada 2015. godine odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari, dok je rješenjem od 30. lipnja 2016. godine tužitelj obvezan naknaditi tuženiku trošak tog postupka u iznosu od 2.250,00 kuna. Protiv navedenih rješenja žali se tužitelj zbog žalbenih razloga iz odredbe članka... 6.9.2017
Gž Ovr 1045/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem prvostupanjskog suda broj O.-2822/11 od 02. studenog 2012. Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali ovrhovoditelj, pobijajući isto u cijelosti, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, te zbog pogrešne p... 6.9.2017
Gž Zk 208/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja upisa te je potvrđeno rješenje poslovni broj Z-1215/16 od 17. veljače 2016. godine, određen je upis brisanja zabilježbe prigovora u zemljišnim knjigama te je odbijen zahtjev predlagatelja radi izdavanja naloga radi upisa brisanja plombe poslovni ... 6.9.2017
Gž 1710/2015-45-4 23 Gž-1710/15-4 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Zadru, po sucu Željku Đerđu, u pravnoj stvari tužitelja: 1) P.B., 2) R.B., 3) A.C, 4) Z.F., 5) I.M., 6) A.G., 7) I.K., 8) M... 6.9.2017
Gž 1589/2015-3Uvodno označenom presudom suđeno je: "Utvrđuje se da je tužiteljica K. (K.) B. rođ. R. pok. P., OIB: ……, iz V., suvlasnik za 1/7 nekretnina u k.o. Ž. i to: -čest. br. 471/1, čest. br. 471/2, čest. br. 471/11, čest. br. 471/13, čest. br. 468, čest. br. 603 i čest. br. 829, što je tuženik dužan prizna... 5.9.2017
Gž 2443/2015-3Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „1.Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjevi tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužitelj V. M. iz Z., OIB: …, stekao pravo vlasništva na nekretnini oznake čest. zem. 3285 k.o. C., za cijelo, što je tuženik dužan priznati i trpjeti da tu... 5.9.2017
Gž 109/2017-2Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica M. B. OIB: …, vlasnica realnog dijela čest. zem. 407/9 k.o. D., za cijelo, označenog na skici sudskog očevida (od 16. travnja 2015.) održanog u ovoj pravnoj stvari 3. studenog 2014., točkama C-D-E-F-G-I-J-K-C... 5.9.2017
Gž 850/2017-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da su I. tužiteljica J. R. iz T. M., i II. tužiteljica Lj. B. iz G. S., suvlasnice na jednake dijelove nekretnine čkbr. 692/21 šikara S. sa 1115 čhv upisane u zkulbr. 65 k.o. G. S. što im je tužena Republika Hrvatska dužna priznati i trpjeti da tu... 5.9.2017
Gž 855/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I. Prihvaća se kao osnovan tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "Utvrđuje se da je tuženik dne 30. 08. 2015.god. i 04. 09. 2015.god. izvršio smetanje posjeda nekretnina k.č. (č. zem.) 840/1 i dio k.č. (č.zem.) 841 upravo omeđen na vještvu točkama 6-7-8-4-5-... 4.9.2017
Gž Ovr 421/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Odbija se prijedlog za osiguranje  predlagatelja osiguranja B. K. d.o.o. sa sjedištem u Z., OIB:…, protiv protivnika osiguranja D. H. iz V., OIB:…, na nekretninama  u ½  suvlasničkog dijela, upisanim u zk.ul. br. 14071 k.o. V., čkbr. 896... 4.9.2017
Gž 818/2017-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem u točki I. izreke odbačena je tužba tužiteljice u ovoj pravnoj stvari, a u točki II. izreke tužiteljici je naloženo naknaditi tuženici troškove parničnog postupka u iznosu od 3.500,00 kn, u roku od 15 dana, te je u točki III. izreke odlučeno da se ročište za objav... 4.9.2017
Gž 862/2017-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: ''Nalaže se tuženiku S. S. iz S. S. da tužitelju D. M. iz L., na ime naknade štete  plati iznos od 18.255,35 kn, zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi od 12 % godišnje počam od 06.10.2... 4.9.2017
Gž 387/2016-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice te je odlučeno kako slijedi: "I. Nalaže se tuženicima, u roku od 15 dana, solidarno isplatiti tužiteljici iznos od 700,00 Eur-a, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate zajedno s kamatama koj... 1.9.2017
Gž 651/2016-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u  rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika L.Š.S. iz Z.  br. Ovrv-44963/10 od 2. studenog 2010. godine u dijelu u kojem je tuženiku, odnosno ranije  ovršeniku M.K.I. iz Z.... 1.9.2017
Gž 931/2017-2Presudom suda prvoga stupnja odlučeno je slijedeće: „1/ Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š., iz Z., poslovni broj Ovrv-6108/12 od 17. srpnja 2012. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku A. T. da tužiteljima namiri tražbinu u iznosu od 203,48 kn sa zate... 1.9.2017
Gž Ovr 1011/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za osiguranje podnesen dana 14. ožujka 2017. Protiv navedenog rješenja predlagatelj osiguranja podnio je dopuštenu i pravodobnu žalbu iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, ... 31.8.2017
Gž Ovr 769/2017-2Prvostupanjskim rješenjem obustavljen je postupak ovrhe i ukinute su sve provedene radnje. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj pobijajući rješenje iz žalbenih razloga iz odredbi članka 353. stavka 1. toč. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, ... 31.8.2017
Gž R 699/2016-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/                Utvrđuje se da su I-tuženik I.N.A.  d.d. Z., OIB: … i II-tuženik D. P., Z., povrijedili pravo tužitelja B. R. iz O., OIB: …, na jednako postupanje - diskriminacijom. II/               Zabranjuje se od strane I i II-tuženika poduzimanje dal... 31.8.2017
Gž 3419/2016-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Utvrđuje se da je H. M., K. 4, Z. kao zakonska nasljednica iza pokojnog L. M. vlasnica u 1/8 dijela posebnog dijela nekretnine i to 4-sobnog stana broj 6, površine 106,66 m2, 2.(drugi) kat, koji se sastoji od ulaznog prostora, kuhinje s blagovaonom, dnevnog b... 31.8.2017
Gž R 93/2016-2Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je traženo da se utvrdi da je Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu koju je donio tuženik 12. kolovoza 2010. godine, kojom se otkazuje ugovor o radu sa tužiteljicom od 1. svibnja 2005. godine za radno mjesto komercijalista,... 31.8.2017
Gž 1733/2017-5Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužitelj naspram tuženika pod 1. i tuženika pod 2. vlasnik za cijelo čest. zem. 413/3 i čest. zgr. 465 (kat.čest.637) ZU 757 k.o. Omiš, te je odlučeno da je isti ovlašten na temelju presude u zemljišnim knjigama upisati pravo vlasništva na navedenim nekretn... 31.8.2017
Gž 369/2017-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: " I. Usvaja se djelomično tužbeni zahtjev tužitelja - protutuženika koji glasi: Dužan je  tuženik  u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe tužiteljima isplatiti iznos od 773.549,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja u razdoblju od 5. lipnja 2... 31.8.2017
Gž 611/2017-2Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev te su obvezani tuženici solidarno naknaditi tužiteljici štetu u iznosu od 77.500,00 s kamatom od podnošenja tužbe, odnosno 20. lipnja 2009. godine, time da je stopa kamate određena od 14% godišnje, a u slučaju promjene stope zateznih k... 31.8.2017
Gž 844/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. I-Tuženik  G.Š. i II - tuženik "D. M." d.o.o. dužni su tužitelju Č. R. iz Š. platiti solidarno iznos od 49.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom  tekućom od presuđenja do isplate, te iznos od 1.781,00  kn sa zakonskom zateznom kamatom  tekućom od dana 05.... 31.8.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 348 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(1060) 2016(1669) 2015(860) 2014(580)
2013(468) 2012(393) 2011(424) 2010(540)
2009(483) 2008(385) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3289)
Presuda i rješenje(560)
Rješenje(3847)
Zaključak(1)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(4841)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(987)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(610)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(467)
Osijek(210)
Požega(3)
Pula(280)
Rijeka(802)
Sisak(138)
Slavonski Brod(139)
Split(1203)
Varaždin(2539)
Velika Gorica(84)
Virovitica(72)
Vukovar(143)
Zadar(264)
Zagreb(885)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(126)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite