Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 584
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 14584)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 690/2018-3Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja D. C. te se nalaže tuženicima A. S. i Ž. S. sklopiti s tužiteljem slijedeći UGOVOR O NAJMU STANA sklopljen danas između A. S., O.: ____________ i Ž. S., OIB: _________, oboje iz D., V. N. 21, kao najmodavaca s jedne ... 19.9.2018
Gž Ovr 463/2018-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Odbacuje se kao nepravodoban ovršni prijedlog od 2. kolovoza, 2016. '' Navedeno rješenje ovrhovoditeljice pobijaju pravovremeno izjavljenom žalbom zbog pogrešne primjene odredbi Ovršnog zakona kao i odredbi Zakona o parničnom postupku. Predlažu da se rješ... 19.9.2018
Gž R 957/2017-2Prvostupanjskim rješenjem pod točkom I. izreke odmjerena je svjedoku A. R. iz T. naknada u iznosu od 10.164,96 kuna, pod točkom II. izreke obvezan je tuženik navedeni iznos plati svjedoku. Žali se tuženik pobijajući navedeno prvostupanjsko rješenje i to zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka ... 19.9.2018
Gž 773/2016-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: " I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Tuženi HRP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, dužan je ukloniti trafostanicu i to TS G. 0,40 kV širine 3,93 m i dužine 6,02 m u površini od 24 m2, položena u jugoistočnom dijelu prizemlja zgrade po... 19.9.2018
Gž 428/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: „I. Nalaže se tuženiku V. V. iz Z., OIB…, tužitelju , L. B. iz P., OIB …, predati ateste za ugrađene materijale, elaborat o ispitivanju ugrađenih betona s datumima ugradnje izdan od ovlaštene institucije, atest o ispravnosti dimovodnog kanala izdan od ... 19.9.2018
Gž 1794/2017-5Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetan ugovor o darovanju zaključen između Vesne Korlaet kao darovateljice s jedne strane i K. K. kao obdarenice s druge strane od 4. studenog 2010., ovjeren kod javnog bilježnika 18.9.2018
Gž R 427/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke obvezan je tuženik isplatiti tužitelju na ime razlike manje isplaćenih plaća ukupan novčani iznos od 45.555,81 kuna bruto sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose, dok je odbijen zahtjev tužitelja u dijelu koji se odnosi na isplatu zatezne kama... 18.9.2018
Gž Zk 401/2018-2Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prijedlog predlagatelja radi pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za nekretnine čkbr. 2134 oranica površine 105 čhv i čkbr. 2135 površine 53 čhv, upisane u zk.ul.br. 70 k.o. Dražice u cijelosti, dok je točkom II. naložena provedba iz točke I. i... 18.9.2018
Gž 4702/2018-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice V. V. koji glasi: "Nalaže se tuženoj da iseli iz stana na II. katu koji se sastoji od tri sobe i ostalih prostorija u površini od 74,08 čm, a koji stan se kao poseban dio nalazi u st... 18.9.2018
Gž 1878/2017-3Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđenje da ostavinsku imovinu ostavitelja P. V. p. P. ne čini suvlasnički udjel od 1/3 dijela nekretnine kat. čest. B12 k.o. Zadar, već da na ... 18.9.2018
Gž Zk 370/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja upisa te potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel, pod poslovnim brojem Z-37793/17 od 15. studenoga 2017. i naložena je zabilježba odbijanja prigovora u Z.U. 20404 i Z.U. 12730 k.o. S. do pravomoćnog okončanja post... 18.9.2018
Gž Zk 454/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je kao nedopušten prigovor i određena zabilježba odbačenog prigovora u z.u. 1672 i 1824 k.o. S. Protiv navedenog rješenja žali se protivnik upisa, kako iz žalbenih navoda proizlazi zbog svih žalbenih razloga predviđenih odredbom članka 353. stavka 1. Zakona o parni... 18.9.2018
Gž 73/2018-2Presudom suda prvog stupnja, u točki 1. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika S. L., poslovni broj Ovrv-2247/2012, od 12. rujna 2012., u dijelu u kojem je naloženo prvotuženiku da plati tužitelju iznos od 33.634,38 kuna sa zakonskim zateznim kamatam... 17.9.2018
Gž Zk 583/2017-3Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-29903/16 od 27. srpnja 2016. Protiv navedenog rješenja protustranka je podnijela žalbu u kojoj nije navela zbog ko... 17.9.2018
Gž 1112/2018-4Rješenjem suda prvog stupnja utvrđen je sastav ostavinske imovine iza smrti J. B. pok. A. iz V. koji je rođen …., a preminuo 16. srpnja 2007. te su njegovim nasljednicima na temelju oporuke i zakona proglašeni supruga R. B. te sinovi G. B., F. B. i A. B. svaki za po 1/4 dijela pobliže navedenih dije... 17.9.2018
Gž Ovr 1033/2018-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja od 20. prosinca 2017. za produljenje roka za postupanje po ovosudnom zaključku od 11. rujna 2017. (točka I. izreke). Točkom II. izreke obustavljen je predmetni ovršni postupak te su ukinute sve provedene radnje. Protiv tog rješenja pravo... 17.9.2018
Gž Ovr 497/2018-3Pobijanim rješenjem ovrhovoditelju I., Š. K. Z. kao ponuditelju dosuđene su nekretnine k. č. br. 2161, u naravi vinograd J., površine 10524 m2, upisana u z. k. ul. br. 323 k.o. K. i k. č. br. 1554/2, u naravi G., površine 1502 m2, upisana u z. k. ul. br. 1688 k.o. K. i to k. č. br. 2161 za iznos od... 17.9.2018
Gž Ovr 954/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika, A. K. d.o.o., OIB: …, iz V., R. B. 14/C, za određivanjem prekida ovog ovršnog postupka zbog otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Protiv citiranog rješenja, pravodobno se žali ovršenik, pobijajući isto zbog žalbenih razloga propis... 17.9.2018
Gž Ovr 954/2018-3Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika A. K. d.o.o., OIB:…, iz V., za određivanjem prekida ovog ovršnog postupka zbog otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Protiv citiranog rješenja, pravodobno se žali ovršenik, pobijajući isto zbog žalbenih razloga propisanih odredbom ... 17.9.2018
Gž 1254/2018-2Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja na rješenje poslovni broj: P-2100/2015-115 od 24. travnja 2018. te je potvrđeno naprijed citirano rješenje u cijelosti. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija 1. tužiteljica M. G. smatrajući da je sud p... 17.9.2018
Gž 1592/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „Odbija se prigovor nasljednika J. M. protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe od 11. svibnja 2017. kao neosnovan te se potvrđuje rješenje o pristojbi od 11. svibnja 2017.“ Pravodobno p... 17.9.2018
Gž Ovr 1121/2017-3Pobijanim rješenjem odbijen je, kao neosnovan, prijedlog ovrhovoditelja za donošenje rješenja iz članka 177. Ovršnog zakona protiv ovršenikovog dužnika. Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene ... 14.9.2018
Gž 809/2018-2Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da tužena M. C., (poštanski broj) H., OIB …, uznemirava posjed tužitelja S. H. d.d., (poštanski broj) H., OIB …, na nekretnini označenoj kao č.zem. 171/2, z.ul. 1637 k.o. H. na način da je na pre... 14.9.2018
Gž Ovr 984/2015-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu od 16. lipnja 2015., kao nedopušten. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj iz razloga pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U bitnom navodi kako je u konkretnom slučaju zatra... 14.9.2018
Gž 245/2015-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj M. M. iz V., temeljem Kupoprodajnog ugovora od 15. svibnja 1989. godine sklopljenog sa B. L. ud. P. iz V., te usmenih kupoprodajnih ugovora sklopljenih sa M. R. sinom D. i S. D. sinom N., stekao valjanu pravnu os... 14.9.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 584 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2234) 2017(3078) 2016(2602) 2015(1092)
2014(731) 2013(607) 2012(481) 2011(504)
2010(559) 2009(492) 2008(388) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(5645)
Presuda i rješenje(1035)
Rješenje(6919)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(7134)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1344)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(915)
Dubrovnik(583)
Gospić(22)
Karlovac(218)
Koprivnica(478)
Osijek(437)
Požega(8)
Pula(597)
Rijeka(1372)
Sisak(165)
Slavonski Brod(333)
Split(2459)
Varaždin(3675)
Velika Gorica(231)
Virovitica(72)
Vukovar(238)
Zadar(794)
Zagreb(1782)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(173)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite