Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 369
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 9218)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2164/2017-2Prvostupanjskim se rješenjem ukida presuda Općinskog suda u Starom Gradu, poslovni broj: P-184/97 od 10. studenog 1997. godine, u odnosu na drugo i trećetuženike te se u odnosu na iste tužba odbacuje (toka I izreke rješenja), dok se točkom II izreke rješenja odbacuje prijedlog A. A. M. za ponavljanj... 27.10.2017
Gž 1280/2017-2Prvostupanjski sud se točkom I. rješenja oglasio mjesno nenadležnim, te je riješeno da će se da će se predmet, po pravomoćnosti tog rješenja, ustupiti mjesno nadležnom Općinskom sudu u Virovitici. Protiv navedenog rješenja žali se tuženica pobijajući isto ne navodeći određeno žalbeni razlog iz odre... 27.10.2017
Gž 2506/2016-2Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M.J. iz Zagreba, poslovni broj                  Ovrv-1734/2014 od 20. veljače 2014.g. Točkom II izreke naloženo je tuženiku u roku od osam dana isplatiti tužitelju iznos od ... 26.10.2017
Gž 2180/2017-2Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da se odbija kao neosnovan prigovor tužitelja na rješenje suda prvog stupnja pod poslovnim brojem P-424/17 od 19. lipnja 2017. godine. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi tužitelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava predlažući da se pobijano rješen... 26.10.2017
Gž 1347/2016-2Presudom suda prvog stupnja tužiteljica je odbijena s tužbenim zahtjevom kojim je tražila da se utvrdi da je vlasnica čest. zemlj. 1154/3 ZU 697 k.o. M. za cijelo, te da je ovlaštena temeljem presude zatražiti i ishoditi uknjižbu prava vlasništva na naprijed navedenoj čest. zemlj. na svoje ime za ci... 26.10.2017
Gž Ovr 409/2017-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika od 19. travnja 2017. godine za odgodu ovrhe kao i prijedlog za protuovrhu s obrazloženjem da je pravomoćnim rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-1993/2016 od 17. studenog 2016. godine sud je odredio ovrhu radi ispražnjenja i predaje u posjed nekretni... 26.10.2017
Gž R 194/2017-7Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: ''1. Utvrđuje se da je Odluka broj: 02-60/11-15 o redovitom otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnice na probnom radu, od 06. studenog 2015., tuženika N. n. d.d. iz Z., S…, OIB:… te utvrđuje da rad... 26.10.2017
Kžzd 49/2017-4Pobijanom presudom temeljem čl. 564. st. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br.: 152/08, 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08) osuđenom S. B. opozvana je uvjetna osuda izrečena presudom Općinskog suda u Koprivnici bro... 25.10.2017
Gž 2235/2016-2Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku-protutužitelju (dalje: tuženik) isplatiti tužitelju-protutuženiku (dalje: tužitelj) iznos od 88.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan isplate s pripadajućom zateznom kamatom od 9. srpnja 2009. godine do isplate (točka I iz... 25.10.2017
Gž 666/2016-2Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku poslovni broj 15 Povrv-865/15 od 07. travnja 2016. godine utvrđeno je da se smatra da je tužitelj povukao tužbu te je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. B. iz D. pod poslovnim brojem Ovrv-…5 od 01. lipnja 2015. godine u cijelosti... 25.10.2017
Gž Zk 11/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prigovor protustranke te je preinačeno rješenje istog prvostupanjskog suda posl.br. Z-11804/14 od 4. prosinca 2014. godine na način da je odbijen prijedlog predlagatelja za zabilježbu pokretanja ovršnog postupka kod javnog bilježnika Z. V. iz R., na nekretnini ... 25.10.2017
Gž Ob 79/2016-7Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Prihvaća se djelomično tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: I Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana na ime djela bračne stečevine tužiteljice u visini od ½ dijela, isplatiti iznos od 20.000,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na navedeni iznos te... 25.10.2017
Gž 1833/2017-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbija se prigovor stvarne i mjesne nenadležnosti ovog suda, kao neosnovan." Ovo rješenje pravovremeno podnesenom žalbom pobija tuženik zbog žalbenog razloga navedenog u čl. 353. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91., 9... 25.10.2017
Gž 956/2017-2Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je utvrđeno presumirano povlačenje tužbe u toj pravnoj stvari (točka I. izreke), te su obvezani tužitelji nadoknaditi tuženiku ad 1. parnični trošak u iznosu od 11.250,00 kuna, tuženiku ad 2. u iznosu od 675,00 kuna, te tuženicima ad 3. i ad 4. u iznosu od 5.836... 24.10.2017
Gž Ovr 470/2017-2Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: „Ovrhovoditelju se priznaje daljnji trošak ove ovrhe u iznosu od 115,20 kuna pa se poziva ovršenica da trošak podmiri, u roku od 8 dana, dok se odbija kao neosnovan zahtjev za naknadom troška u iznosu od 119,20 kuna.ˮ Protiv gornjeg rješenja... 24.10.2017
Gž Ovr 444/2017-2Osporavanim rješenjem odlučeno je: "O d b i j a  s e   prijedlog ovršenice S. M. iz N., OIB:…, zastupane po punomoćnici V. Š., odvjetnici iz N., od 18. svibnja 2017. godine za odgodu ovrhe, u ovoj ovršnoj stvari kao neosnovan." Protiv rješenja žalbu je izjavila ovršenica navodeći da je predmet ovrh... 23.10.2017
Gž-eu 1/2017-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Odbacuje se žalba protustranke S. C. AG protiv potvrde o europskom nalogu za izvršenje za nesporne tražbine izdane dana 15. ožujka 2017. za rješenje ovog suda posl. broj Ovrv-5107/14 od 30. lipnja 2015., kao nedopuštena." Protiv tog rješenja žalbu je pr... 23.10.2017
Gž 1000/2017-27-2 23 Gž-1000/17-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 R E P U B L I K A   H R V A T S K A R J E Š E N J E Županijski sud u Zadru, po sutkinji Sanji Prosenici, u pravnoj stvari tužitelja zavoda, OIB:… , zastupanog po zakonskom zastupniku, protiv tuženice M... 20.10.2017
Gž 774/2016-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Puli-Pola, broj P-2285/15-14, od 25. siječnja 2016. godine, u stavku I. izreke presude, odbijen je prvopostavljeni tužbeni zahtjev tužitelja N. P. i I. P. na utvrđenje da je ništetan Ugovor o razvrgnuću suvlasništva sklopljen  9. rujna 1998. kod javnog bilježnika ... 20.10.2017
Gž 1099/2017-3Pobijanom presudom Općinskog  suda u  Slavonskom Brodu broj Ps-22/15-27 od 4. svibnja 2017. godine, odbijeni su tužitelji S. B. i D. B. s tužbenim zahtjevom, kojim su od tuženika Grad S. B. zahtijevali isplatu iznosa od 253.577,64 kune sa zateznom kamatom i troškovima postupka, sve u roku od 15 dan... 20.10.2017
Gž 1029/2017-2Uvodno označenim rješenje prvostupanjskog suda riješeno je: „Nalaže se tužitelju da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 4.287,00 kn u roku od 15 dana dok se u preostalom dijelu preko dosuđenog iznosa, a do zatraženog iznosa od 15.625,00 kn tuženik odbija sa svojim zahtjevom za naknadom troš... 19.10.2017
Gž Ovr 468/2017-3Pobijanim rješenjem odlučeno je: „I. Založnom vjerovniku C. b. d.d., Z., OIB:… kao ponuditeljici, dosuđuju se nekretnina i to: čest. zem. 481/22, u naravi poslovna zgrada površine 5375 m2 i dvor površine 26432 m2, ukupne površine 31807 m2, upisana u zk. ul, 668 k.o. P. kao vlasništvo ovršenika za ci... 19.10.2017
Gžmal 980/2014-214 U  IME R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Splitu, kao drugostupanjski sud, po sucu ovog suda Amari Trgo, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja H. Z. Z. Z. O. Z., R. ured S., O. kneza B. 14, S., protiv tuženika E. O. d.d. P. S., zastupano po punomoćniku ... 18.10.2017
Gž Zk 1/2017-2Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: „I. Odbija se prigovor M. F. iz D., OIB:…, podnesen na rješenje ovog suda posl. broj Z-15934/2016 od 10.08.2016. godine, kao neosnovan.“ Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj, iz svih žalbenih razloga, s prijedlogom da se pobijano rješenje uk... 18.10.2017
Kžzd 48/2017-4Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog osuđenika V. A. za ukidanje klauzule pravomoćnosti presude Općinskog suda u Varaždinu broj Kvm-8/17-6 od 22. veljače 2017. Protiv tog rješenja žali se osuđenik po branitelju Ž. P., odvjetniku iz V. zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka s prijedlogom ... 17.10.2017
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 369 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1) 2017(1348) 2016(1796) 2015(936)
2014(591) 2013(479) 2012(398) 2011(435)
2010(546) 2009(485) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(3512)
Presuda i rješenje(602)
Rješenje(4124)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(5090)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(1028)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(677)
Dubrovnik(537)
Gospić(21)
Karlovac(122)
Koprivnica(474)
Osijek(226)
Požega(3)
Pula(312)
Rijeka(846)
Sisak(139)
Slavonski Brod(158)
Split(1230)
Varaždin(2620)
Velika Gorica(89)
Virovitica(72)
Vukovar(143)
Zadar(350)
Zagreb(1031)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(136)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite