Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 464
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 11594)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 638/2017-2Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Koprivnici broj Povrv-90/17 od 19. srpnja 2017. suđeno je: "I. Ukida se  u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi  na temelju vjerodostojne isprave  javnog bilježnika M. J.,  iz Z., posl. broj Ovrv-7429/17 od 20. siječnja 2017. godine  kojim je t... 13.2.2018
Gž Ovr 45/2018-2Prvostupanjskim rješenjem utvrđen je dovršetak ovrhe u ovom predmetu. Protiv pobijanog rješenja ovrhovoditelj je podnio žalbu zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/... 13.2.2018
Gž 1404/2017-2Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da tužiteljici isplati iznos od 12.990,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 27. svibnja 2015. do isplate i naknadi parnični trošak u iznosu od 13.225,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 30. lipnja 2017. do isplate, sve po stop... 13.2.2018
Gž 8010/2015-2Pobijanom presudom odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I Poništava se Rješenje Skupštine općine Novi Z. broj: UP/I-05/1-1-2279/3-81 od 15.06.1981. godine i  nalaže se Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu brisanje upisanog prava vlasništva tuženika - protu... 13.2.2018
Gž Ovr 43/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I Utvrđuje se da je na usmenoj javnoj dražbi održanoj 14. ožujka 2017. god. prodana nekretnina u vlasništvu 2. ovršenika V. U., koja se vodi u k.o. O., upisana u z.k.ul. …, poduložak broj …, što u naravi čini stan broj 2 na 1. katu, koji se sastoji od dv... 12.2.2018
Gž 2157/2017-2Rješenjem prvostupanjskog suda broj O-3557/2015 (ranije oznake: O-169/2011, O-119/1962) je odlučeno: "Iza pok. I. L. pok. M. iz D. H., rođenog 19. veljače 1893., a umrlog 7. veljače 1962., državljanina FNRJ. I.    Utvrđuje se da njegovu naknadno pronađenu ostavinsku imovinu sačinjavaju: Nekretnine... 9.2.2018
Kov-iz 2/2018-5Nakon što je optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu (u daljnjem tekstu: ŽDO Split) broj KMP-DO-1/2018 podnesena ovom sudu, te dostavljena predsjedniku optužnog vijeća, sukladno čl. 131. st. 1. u svezi čl. 127. st. 4. ZKP/08, zakazano je ročište radi odlučivanja o daljnjem trajanju istr... 9.2.2018
Gž 1434/2017-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženik isplati iznos od 150.000,00 kn sa zakonskom kamatom (točka I. izreke); tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 5.925,00 kn (točka II. izreke). Protiv presude tužite... 8.2.2018
Gž 407/2017-3Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Varaždinu, poslovni broj 20 P-7/2014-24, od 1. prosinca 2016., prekinut je parnični postupak temeljem odredbe iz članka 213. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 57/11, 25/13 i 89/14; dalje: ZP... 8.2.2018
Gž 1764/2017-3Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 4.931,59 CHF u protuvrijednosti kuna na dan plaćanja po srednjem tečaju  HNB, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od dana 14. veljače 2015. godine po stopi koja ... 8.2.2018
Gž 2126/2016-2Pobijanom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti zahtijevao da mu tuženi solidarno isplati iznos od 293.622,49 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na iznos od 181.850,28 kuna počevši od 13. ožujka 2012., a na iznos od 111.772,21 kunu od utuženja. Teret to... 8.2.2018
Kžmp 2/2018-5Pobijanim rješenjem temeljem čl. 98. st. 5. Zakona o kaznenom postupku  („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka i rješenje USRH, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08.) okrivljenom D. M. ukinuta je mjera opreza obveznog redovitog javljanja PP Vi... 7.2.2018
Kv-eun 4/2018-5j: Kv-eun-4/2018 Republika Hrvatska Županijski sud u Splitu Split, Gundulićeva 29a Poslovni broj: Kv-eun-4/2018 R E P U B L I K A  H R V A T S K A R J E Š E NJ E Županijski sud u Splitu, OIB: 11748694684, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda, Stanka Grbavca kao predsjednika vijeća, te Bruna... 7.2.2018
Kž 299/2017-4Pobijanom presudom opt. M. T. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 222. st. 3. u svezi čl. 215. st. 2. i st. 3. KZ/11, za koje kazneno djelo je temeljem čl. 222. st. 3. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, s time da mu je temeljem čl. 56. st. 2. i 3. KZ/11 izrečena uvj... 6.2.2018
Gž 1032/2017-3Prvostupanjskom presudom je naloženo tuženiku da tužitelju plati 149.865,54 kn sa pripadajućim zateznim kamatama koje teku na iznose navedene u toč. I. izreke do isplate. Toč. II. izreke je odbijen zahtjev za isplatu 24.564,19 kn sa zateznom kamatom koje teče na iznose naveden u izreci. Tuženiku je ... 6.2.2018
Kž 26/2018-4Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja odbijen je kao neosnovan prijedlog za ukidanje privremenih mjera određenih rješenjima suca istrage Županijskog suda u Varaždinu broj: Kir-1037/12-2 od 4. listopada 2012., broj: Kir-1037/12-17 od 12. studenoga 2012. i broj: Kir-1037/12-26 od 7. prosinca 2012. p... 6.2.2018
Kž 26/2018-5Pobijanim rješenjem suda prvoga stupnja ispravljeno je rješenje Općinskog suda u Varaždinu broj: Kv-86-17-18 od 28. rujna 2017. na način da se u točki II/ izreke, na drugoj stranici rješenja, u 11. retku, tekst „1.744.251,68 kuna“ zamjenjuje tekstom „1.826.204,88 kuna“, dok je u preostalom dijelu rj... 6.2.2018
Gž 1281/2016-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku K. hokeja na ledu „M.“ da tužitelju isplati iznose naknade ugovorene za sezonu 2011.- 2012., a koje tuženik nije isplatio tužitelju za razdoblje od siječanja do svibnja 2012., te da tužitelju naknadi  troškove postupka, kako je sve pobliže označeno ... 6.2.2018
Gž Ovr 408/2016-2Rješenjem prvostupanjskog suda je odlučeno: "1.Ovršenik je  dužan naknaditi ovrhovoditelju  trošak ovršnog postupka u iznosu od  50.254,64 kn u roku od 8 dana, pod prijetnjom ovrhe. 2. U preostalom dijelu zahtjev ovrhovoditelja se odbija kao neosnovan." Protiv rješenja prvostupanjskog suda u dijelu... 6.2.2018
Kž 8/2018-5Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru I. optuženi T. S. i II. optuženi B. D., na temelju članka 453. točka 3. ZKP/08., oslobođeni su optužbe da bi počinili kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi iz članka 249. stavka 4. u svezi sa člankom 249. stavka 3. u ... 6.2.2018
Gž 1181/2017Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da iseli iz stana u potkrovlju i iz sobe na prvom katu kuće koja se nalazi u Z., J. u. IV. odvojak br. 10 - sve pobliže opisano u izreci presude, da stan i sobu preda slobodnu od osoba i stvari u suposjed tužiteljima te da im naknadi prouzročeni... 5.2.2018
Gž 2402/2017-2Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prigovor B. H. protiv javnobilježničke nagrade kao nedopušten. Protiv navedenog rješenja nasljednica B. H. (dalje: žaliteljica) je podnijela žalbu. Iz navoda u žalbi proizlazi da rješenje pobija zbog bitne povrede odredaba postupka s prijedlogom da se rješenje u... 5.2.2018
Gž 3053/2017-2Prvostupanjskim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza pok. K. M. pok. I. rođ. M. iz P. (točka I.) te je sin ostaviteljice T. M. upućen da u roku od 30 dana od pravomoćnosti ovog rješenja pokrene parnični postupak protiv kćeriju ostaviteljice A. J. i F. M. te sina ostaviteljice I. M. radi utv... 5.2.2018
Gž Ovr 79/2018-2Prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha i ukinute su sve provedene ovršne radnje. Protiv tog rješenja ovrhovoditelj je podnio pravodobnu žalbu zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, pogrešne primjene materijalnog prava te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. U žalbi nav... 2.2.2018
Gž Ovr 1074/2015-3Pobijanim rješenjem o ovrsi, na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Splitu, broj XIIP-715/2003 od 18. travnja 2006.g., radi prisilnog namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 1.594.645,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 14. stud... 2.2.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 464 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(259) 2017(2568) 2016(2467) 2015(996)
2014(660) 2013(521) 2012(426) 2011(456)
2010(551) 2009(487) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(4437)
Presuda i rješenje(768)
Rješenje(5406)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(5682)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(1150)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(781)
Dubrovnik(538)
Gospić(22)
Karlovac(201)
Koprivnica(476)
Osijek(389)
Požega(3)
Pula(519)
Rijeka(986)
Sisak(143)
Slavonski Brod(292)
Split(1694)
Varaždin(3125)
Velika Gorica(183)
Virovitica(72)
Vukovar(207)
Zadar(478)
Zagreb(1309)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(144)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite