Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 637
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 15903)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr 588/2018-2Pobijanim rješenjem radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditelja, određena je ovrha na založenim nekretninana ovršenika i to: -          k.č.br. 2578/2 upisanoj u zk.ul.br. 1884, k.o.  A., Zemljišnoknjižnog odjela Sesvete Općinskog građanskog suda u Zagrebu u naravi D. D. površine 37m2, od čega liva... 20.12.2018
Gž 1970/2017-2Prvostupanjskom presudom djelomično je udovoljeno zahtjevu tužitelja pa je u točki I. izreke održan na snazi platni nalog u odnosu na zakonske zatezne kamate na iznos glavnice od 240,00 kn, do je u točki II. izreke ukinut platni nalog u odnosu na glavnicu potraživanja. Odlučeno je da svaka stranka s... 20.12.2018
Kv II 438/2018-2Rješenjem ovog suda broj Kir-912/2018 od 14. prosinca 2018. protiv okrivljenika T. B., u postupku zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. KZ/11, temeljem čl. 123. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 15... 20.12.2018
Gž 1346/2018-2Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio sada pobijanu presudu kojom je u točki I. izreke naložio tuženiku da s osnova naknade neimovinske štete radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje te s osnova naknade imovinske štete isplati tužiteljici ukupan iznos od 4... 20.12.2018
Gž 2105/2018-2Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka u cijelosti glasi: „I.Nalaže se tužiteljici-protutuženici ad 1) u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa ovog rješenja dopuniti protutužbu ( podnesak predan na ročištu održanom dana 18.9.2015.g. u postupku koji se pred ovim sudom vodi pod poslovn ... 19.12.2018
Gž 2380/2016-4Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke obvezan je tuženik isplatiti 1.tužiteljici N. K. (dalje 1.tužiteljica) na ime naknade neimovinske štete iznos od 780.000,00 kn sa zateznom kamatom od 25. studenog 2008., sve pobliže opisano tom točkom izreke. To... 19.12.2018
Gž 3362/2017-2Prvostupanjskom presudom odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da su tužiteljice F. V., F., OIB:…, A. V., L., B., OIB: …, Z. B., Č., B., OIB: …, smrću oca - sada pok. D. G. (pok. M.), stekle suvlasništvo u dijelovima od po 1/4 novčanih sredstava deponiranih u P. banci... 19.12.2018
Gž Ovr 293/2018-2Rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: "1. Općinski sud u Šibeniku oglašava se stvarno nenadležnim za daljnje postupanje u  ovom predmetu. 2. Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu kao  stvarno i mjesno nadležnom  sudu." Ovo rješenje pravovremeno podn... 19.12.2018
Kžm 4/2018-6Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio prijedlog branitelja maloljetnog D. M. za izdvajanje iz spisa zapisnika o pretrazi pokretnih stvari s DVD-om, kao sastavnim dijelom zapisnika (list 115-117). Protiv navedenog rješenja žalio se maloljetni D. M., zbog bitne povrede odredba kaznenog postu... 18.12.2018
Gž 1508/2016-4Pobijanom presudom  je suđeno: I. Nalaže se tuženicima K. R. iz Z.. Ž. R. iz Z., I. R. iz P., i A. R. iz Z. V., da solidarno isplate Z. V. iz P., s osnova najma nekretnine upisane u z. k. ul. br. 1636 k.o. P. koja se sastoji iz k. č. br. 572/2 u naravi kuća i dvorište površine 272 m2 iznos od 26.25... 18.12.2018
Gž Zk 444/2016-3Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protivnice predlagatelja upisa i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj Z-12012/13 od 13. kolovoza 2014. te je određena zabilježba odbijanja prigovora protivnice predlagatelja upisa u zk. ul. br. 4478 k.o. S.. Protiv tog rješenja protivni... 18.12.2018
Gž Zk 444/2016-4Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja upisa i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj Z-12012/13 od 13. kolovoza 2014. te je određena zabilježba odbijanja prigovora u zk. ul. br. 4478 k.o. S.. Protiv tog rješenja predlagatelji upisa su podnijeli žalbu zbog pogreš... 18.12.2018
Gž Zk 444/2016-5Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke izjavljen protiv rješenja o pristojbi prvostupanjskog suda poslovni broj Z-9838/14 (Z-1012/13) od 24. travnja 2015. te je u cijelosti potvrđeno navedeno rješenje (točka I. izreke). Istim rješenjem je odbačen prij... 18.12.2018
Gž 1545/2017-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti tužiteljima iznos od 6.009,13 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja od 10.veljače 2013. do 31.srpnja 2015. teče po stopi i na iznose pobliže navedene u točki I. izreke uz naknadu troškova postupka( točka I. izreke). U odluci pod točkom II. izrek... 18.12.2018
Gž 2204/2018-2Prvostupanjskom presudom djelomično je održan na snazi platni nalog, sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl. br. Ovrv-423/17, koje je 15. veljače 2017. donio javni bilježnik I. M., V. G., u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos 3.578,90 kn zajedno sa z... 18.12.2018
Gž 415/2016-3Prvostupanjski sud donio je pobijanu presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice D. H. iz A5, OIB: B1 radi naknade štete u odnosu na I-... 17.12.2018
Gž 2088/2018-2Pobijanom presudom u toč.I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 15.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. ožujka 2012. do isplate, a toč.II. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 28.087,50 kn sa zakonskom zateznom kamato... 17.12.2018
Gž 1765/2018-2Pobijanom presudom u toč. 1. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Z. B. posl. br. Ovrv-161/13 od 29. srpnja 2013. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.465... 17.12.2018
Gž Zk 419/2018-2Pobijanim rješenjem u točka I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja Z. B. d.d. Z. kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Virovitici broj Z-831/2016 od 17. ožujka 2016. U točki II. izreke određeno je da će se izvršiti brisanje zabilježbe prigovora na rješenje tog suda poslovni broj: ... 17.12.2018
Gž Ovr 1414/2018-2Prvostupanjskim rješenjem naloženo je ovršenici isplatiti ovrhovoditelju trošak ovršnog postupka u iznosu od 1.093,75 kuna u roku od 8 dana. Protiv tog rješenja žali se ovršenica, zbog žalbenog razloga iz članka 353. stavka 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/... 17.12.2018
Gž R 557/2018-2Pobijanom prvostupanjskom presudom obvezan je tuženik isplatiti tužitelju s osnova jednokratnih dodataka na plaću iznose od po 1.800,00 kn godišnje za 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu, odnosno ukupan iznos od 10.800,00 kn, sve sa zakonskim zateznim kamatama kako je to specificirano u... 14.12.2018
Gž 1892/2017-2Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 22.845,95 kn sa zateznom kamatom tekućom od 10. ožujka 2017. do isplate, te mu naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 6.308,50 kn sa zateznom kamatom tekućom od 10. ožujka 2017. do isplate. Točkom I... 14.12.2018
Gž 207/2018-2Prvostupanjskom presudom, pod toč I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. K. iz Osijeka, br. Ovrv-286/15 od 3. ožujka 2015., u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju glavnični iznos od 31.707... 13.12.2018
Gž 760/2018-2Pobijanom presudom je suđeno: 1. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnoga bilježnika D. P. iz R. poslovni broj Ovrv-342/17 od 21. veljače 2017. te se kao neosnovan odbija zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 80,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 10. veljače 2012. pa do... 13.12.2018
Gž 1302/2018-2Presudom i rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik G. M. iz Z., …, oib …, nalaže se isplatiti tužitelju Š. d.o.o. O., …, oib … iznos od 141.800,00 kn sa kamatama po viđenju S. b. d.d. O., tekućom od dana 26.08.1997. godine do 26.11.1997. godine, zatim o... 13.12.2018
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 637 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(46) 2018(3120) 2017(3161) 2016(2653)
2015(1170) 2014(779) 2013(656) 2012(520)
2011(530) 2010(569) 2009(493) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(6298)
Presuda i rješenje(1153)
Rješenje(7467)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(7913)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1402)
MALOLJETNIČKI ODJEL(27)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(946)
Dubrovnik(613)
Gospić(22)
Karlovac(230)
Koprivnica(501)
Osijek(481)
Požega(8)
Pula(604)
Rijeka(1512)
Sisak(166)
Slavonski Brod(348)
Split(2850)
Varaždin(3931)
Velika Gorica(255)
Virovitica(72)
Vukovar(243)
Zadar(941)
Zagreb(1973)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(175)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite