Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 345 / 541
Dokumenti od 8601 do 8625 (od ukupno 13509)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 2572/2013-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja pod točkom I. njezine izreke utvrđeno je da je tužitelj vlasnik čest. zem. 7394/1 k.o. Z. i ovlašten da to svoje pravo upiše u zemljišnoj knjizi na svoje ime za cijelo temeljem ove presude po njenoj pravomoćnosti, dok je u točki II. naloženo tuženiku da t... 1.4.2014
Gž-1669/14-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži povrat zajma u visini od 12.961,25 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti sa zateznim kamatama. 1.4.2014
Gžr 132/2014-2Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 10.306,37 kn, s zateznom kamatom na : -5.485,17 kn od 15. srpnja 1999., do isplate, -4.901,20 kn od 13. kolovoza 1999., do isplate, po stopama, kao pod stavkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev u preostalom dijelu u pogledu gl... 1.4.2014
Gžr 433/2014-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu 6.841,70 kuna sa zatraženom kamatom kao u točki I. izreke stavak prvi te presude, te je odbijen zahtjev za naknadu štete u iznosu od 215.922,56 kuna, također sa zatraženim kamatama pobliže označenim na iznose i s t... 1.4.2014
Gž 183/2014-2Rješenjem Općinskog suda u Virovitici broj 10 Ovr-1930/2013-2 od 17. prosinca 2013. godine odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja A. d.o.o. V.,zaprimljen na sudu dana 13. prosinca 2013. godine. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje ovrhovoditelj ne navodeći zbog kojih žalbenih razloga, a... 31.3.2014
Gž 1693/2013-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbom i tužbenim zahtjevom kojim je tražio raskid Ugovora o doživotnom uzdržavanju sklopljenog 5. srpnja 2010. godine između njega i tuženika, a koji Ugovor je ovjeren i solemniziran kod javnog bilježnika S. R. dana 5. srpnja 2010. godine, broj ... ... 31.3.2014
Gž 185/2013-2Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen s tužbom i tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se naloži tuženici da vrati dar koji je primila od tužitelja Darovnim ugovorom od 16. ožujka 2007. godine i dozvoli da se tužitelj upiše kao samovlasnik nekretnina upisanih u z.k. ul. broj 11204 poduloža... 31.3.2014
Gž-5705/13-2Pobijanim rješenjem o namirenju u toč. I. izreke utvrđeno je da je tražbina ovrhovoditelja s osnova troškova ovršnog postupka koji se tiču sudskih pristojbi u iznosu od 7.500,00 kn namirena prebijanjem s ovršenikovom tražbinom za isplatu kupovnine u ukupnom iznosu od 7.500,00 kn. 28.3.2014
Gž-4459/13-2Pobijanim rješenjem o ovrsi, donesenom temeljem ovršnog prijedloga ovrhovoditelja, utemeljenog na ovršnoj ispravi, pravomoćnoj i ovršnoj prvostupanjskoj presudi br. P-2206/11 od 9. ožujka 2012.g., potvrđene rješenjem Županijskog suda u Varaždinu br. Gž-3009/12 od 7. kolovoza 2012.g., kojom je ovršen... 28.3.2014
Gž 994/2014-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „Tužba i tužbeni zahtjev koji glasi: „I/ Poništava se kao nezakonita i nedopuštena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu tuženika H. k. m. s. Z., od 27. rujna 2010.g. kojom je tužiteljici K. H. iz M… otkazan Ugovor o radu na neodređeno vrijeme k... 27.3.2014
Gžp 211/2013-1Prvostupanjskom presudom odbijeni su tužbeni zahtjevi tužitelja za isplatu: - iznosa od 166.000,00 kn iz osnove naknade nematerijalne štete, sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate (točka I/1. izreke), - iznosa od 530.357,52 kn iz osnove naknade materijalne štete za izgubljenu zaradu ... 27.3.2014
Gž-1215/14-2 Pobijanim rješenjem odbačen je tuženikov prijedlog, zaprimljen dana 22. srpnja 2013.g. radi oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi. 26.3.2014
Gž.211/12 Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: 26.3.2014
Gž 1064/2011-5Presudom suda prvog stupnja u točki 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da se tuženiku naloži da u roku od 15 dana sklopi s tužiteljem ugovor o naknadi za umanjenu vrijednost nekretnine, sa sadržajem navedenim u izreci pobijane presude, a koji ugovor će u protivnom u ci... 26.3.2014
Kž 277/2014-3Prvostupanjskom presudom prihvaćen je zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu za izdavanje kaznenog naloga te je temeljem čl. 541 st . 1 i 2 Zakona o kaznenom postupku - („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13 i 145/13 - dalje u te... 25.3.2014
Gž 3356/2013-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „ I. Utvrđuje se da je tužitelj I. V. pok. P. iz V., OIB:  stekao valjani pravni osnov stjecanja prava vlasništva čest. zem. 12140 k.o. V. za cijelo, temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju kojega je kao primatelj bio zaključio sa ocem, P. V... 25.3.2014
Gž 3369/2013-2Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja pod točkom 1. njezine izreke utvrđeno je da je tužitelj stekao pravo vlasništva na dijelu čest. zem. 5308/23 k.o. Z. u površini od 199 m2 i označen u skici mjernika I. M. od 3. srpnja 2013.godine slovima A-B-C-D-E-A što je tuženik dužan priznati i trpjeti... 25.3.2014
Gž 2782/2013-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 37.333,45 kn sa zateznom kamatom od 31. prosinca 2007. godine i iznosa od 8.565,41 kn sa zateznom kamatom od 22. svibnja 2009. godine i ovršnim troškom (točka 1. izreke), te je tužitelju naloženo naknaditi parnični trošak tuž... 25.3.2014
Gž-1842/13-2 Pobijanom presudom utvrđeno je da su tužiteljica i tuženice suvlasnice nekretnine kč.br.7891/20 što u naravi predstavlja visokoprizemnu stambenu slobodnostojeću zgradu u Z., B. b. br. 51, popisni broj 18239 i dvorište veličine 140,4 hvati i 505 m2, sve upisano u zk. ul.br. 50188 k.o. G. Za. i t... 25.3.2014
Kž 237/2014-4Prvostupanjskom presudom okrivljeni D. P. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela iz čl. 217 st . 1 KZ/97, činjenično opisanog u izreci te presude, te je po čl. 67 KZ/97 primijenjena uvjetna osuda, kojom je izrečena kazna zatvora u trajanju od deset mjeseci s rokom kušnje od tr... 25.3.2014
Kž 238/2014-3Prvostupanjskom presudom I okrivljeni B. E., II okrivljena Ž. E. i III okrivljena pravna osoba E.-e. d.o.o. proglašeni su krivima zbog počinjenja više kaznenih djela, i to I okrivljenik zbog počinjenja kaznenog djela iz čl. 293 st . 1 i 2 KZ/97 opisanog u toč. 1, te zbog kaznenih djela iz... 25.3.2014
Gž 877/2013-2Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem na temelju prijedloga G. P. od 3. siječnja 2013. godine i očitovanja Županijske uprave za ceste od 19. studenog 2012. godine, očitovanja Hrvatskih cesta d.o.o. Z. od 10. prosinca 2012. godine sukladno čl. 23. st . 5. Zakona o zemljišnim... 25.3.2014
Gžr-92/14-2 Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbačena je žalba tuženika od 10. prosinca 2013. podnesena protiv presude istog suda poslovni broj Pr-9722/13-8 od 25. studenog 2013., kao nepravovremena. 25.3.2014
Gž-1338/14-12Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari. 24.3.2014
Gžp 1069/2013-1Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj isključivi vlasnik nekretnine z.k. tijelo 1 (čest. zgr. 3959/1, površine 93 m2, 3959/2, površine 112 m2, 3959/3, površine 6 m2, ukupne površine 211 m2) i baš 4. etaže 0/0, 1. stan na II. (drugom) katu sa južne strane (lijevi st... 21.3.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 344 345 346 ... 541 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(1499) 2017(2983) 2016(2580) 2015(1060)
2014(691) 2013(555) 2012(435) 2011(460)
2010(553) 2009(489) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(5150)
Presuda i rješenje(948)
Rješenje(6426)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(6547)
ISTRAŽNI ODJEL(4)
KAZNENI ODJEL(1249)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(903)
Dubrovnik(568)
Gospić(22)
Karlovac(202)
Koprivnica(478)
Osijek(409)
Požega(6)
Pula(578)
Rijeka(1268)
Sisak(160)
Slavonski Brod(317)
Split(2167)
Varaždin(3513)
Velika Gorica(201)
Virovitica(72)
Vukovar(229)
Zadar(720)
Zagreb(1496)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(168)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite