Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 345 / 497
Dokumenti od 8601 do 8625 (od ukupno 12405)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1640/2009-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za upis prava stvarne služnosti puta. Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavio predlagatelj. Žalba je osnovana. Tabularna isprava u ovom predmetu je ugovor što su ga zaključili Z. F., kao vlasnik nekretnine oznake čest. zem. 1775/1 k.o. D., i N. P.... 22.2.2012
Gž.606/12-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja radi zabilježbe spora na nekretninama protustranke, pobliže navedenim u toč. I. izreke, dok je u toč. II. izreke zabilježeno odbijajuće rješenje na tim nekretninama. 22.2.2012
Gž.5082/11-2Pobijanim rješenjem o ovrsi br. Ovr-3258/09-2 od 15. ožujka 2010.g., određena je ovrha temeljem ovršnog prijedloga ovrhovoditelja utemeljenog na ovršnoj ispravi koju predstavlja pravomoćna i ovršna presuda prvostupanjskog suda br. P.842/07-16 od 14. srpnja 2008.g., radi ovršne naplate ovrhovoditel... 22.2.2012
Gž-5129/11-2 Pobijanim rješenjem oglašena je nevažećom (sudska) prodaja nekretnine čkbr. 121 usjek K. sa 129 m2, oranica K. sa 1910 m2, upisane u z.k.ul. 1763 k.o. Č. (prodaja na javnoj dražbi održanoj 01.srpnja 2011.g.). 22.2.2012
ŽS Zg Gžr 1386/2011-2Prvostupanjskom je presudom odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da joj tuženik isplati 200.000,00 kn na temelju pretrpljenih duševnih boli zbog nemogućnosti napredovanja u st ... 21.2.2012
Gžn 867/2010-2Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici isplatiti I tužiteljici iznos od 257.640,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od 27.000,00 kn od 5. studenog 2009. godine do isplate, na iznos od 220.000,00 kn od 1. veljače 2008. godine do isplate, te na iznos od 10.640,00 kn od 21. lipnja 2... 21.2.2012
Gž-2902/11-2Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da je dužan isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 27.535,02 kn i to s osnove imovinske štete na osobnom vozilu iznos od 9.100,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 30. lipnja 2009. g. do isplate, neimovinske štete zbog pov... 20.2.2012
Gž-3142/11-2 Pobijanom presudom u toč. I. izreke udovoljeno je tužbenom zahtjevu tužiteljice i nadomješten je ugovor o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, sa sadržajem pobliže navedenim u izreci. 20.2.2012
Kžm 4/2012-3Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici, na temelju čl. 472. st . 4. Zakona o kaznenom postupku (ZKP/97), opozvao je uvjetnu osudu os. D. B. i odredio izvršenje kazne zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, koja mu je izrečena pravomoćnom presudom Općinskog suda u Virovitici broj K-3... 16.2.2012
Kž 443/2011-3Tom presudom oslobođen je od optužbe, na temelju čl. 354. točka 3. Zakona o kaznenom postupku (dalje: ZKP/97) optuženik Đ. V. da bi počinio kazneno djelo protiv zdravlja ljudi - teškim djelom protiv zdravlja ljudi, označeno i kažnjivo u čl. 249. st . 4. Kaznenog zakona (dalje: KZ). Presu... 16.2.2012
Gž.3102/11-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagatelja radi brisanja založnog – i podzaložnog prava upisanih pod brojevima Z.1461/1996 i Z.458/1996 na nekretnini predlagatelja čkbr.463/1 vinograd K. sa 192 čhv upisanog u zk.ul. 3021 k.o. I. 16.2.2012
Gž-2985/11-2 Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, odbijen je prijedlog za provođenje pojedinačnog ispravnog postupka, dok je u toč. II. određena zabilježba odbijenog prijedloga pod poslovnim brojem Z.54578/07 u z.k. ul.br. 417 k.o. Č. 16.2.2012
Gžx 1017/2011-2Presudom suda prvog stupnja pod točkom I. prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje u tekstu: tužitelja), a koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku Ž. J., Z., da nekretninu označenu kao čest. zem. 207/22 u naravi kuća i dvor površine 400 m2, kuća 101 m2, dvor 299 m2, upisana u Z.U. 202... 16.2.2012
ŽS Zg Gžr 33/2012-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu citiranom u izreci utvrđeno je, točkom I., da otkaz Ugovora o radu koji je zaključen između stranaka pod brojem 1566/996 dana 28. ožujka 1996., a koji je ... 15.2.2012
Gž 32/2009-2Rješenjem označenim u izreci odbačena je provedba prijavnog lista Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar posl. br. Klasa: 932-06/08-02/10, Urbroj: 541-25-1/4-08-2 od 14. svibnja 2008. godine u zemljišnoj knjizi za katastarsku općinu k.o. S.. Državna geodetska uprava, P. ured za katasta... 15.2.2012
Gž 2664/2011-2Pobijanom presudom suda prvog stupnja presuđeno je da odluka tuženika K. d.d. 1/1-25/2010 od 9. ožujka 2010. godine o otkazu ugovora o radu tužiteljima T. M. i P. V. nije dopuštena i da radni odnos tužiteljima nije prestao, te je nadalje odlučeno da se nalaže tuženiku da tužitelje vrati na rad sukla... 15.2.2012
Gžnš 276/2011-3Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja 2. N. D., kojim potražuje da mu tuženik naknadi štetu u iznosu od 220.000,00 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Rješenjem je obustavljan postupak naknade štete pokrenut tužbom sada pok. R. D. ž. N., jer je tužiteljica ... 15.2.2012
ŽS Zd Gž 288/2012Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Utvrđuje se da se ugovor na određeno vrijeme sklopljen 01. travnja 2010. godine ... 14.2.2012
Kž 84/2012-3Općinski sud u Čakovcu, presudom od 12. rujna 2011. godine, br. K-255/11-10 temeljem čl. 354. st . 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 i 115/06 - dalje: ZKP-a) oslobodio je od optužbe I okr. V. B., II opt. R. T., ... 14.2.2012
Gž 418/2012-2Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog provedbe rješenja Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-913/07 od 13. lipnja 2007. u podul. 1558  zk. ul. br. 4708  k.o. G. (toč. I. izreke); određeno je brisanje plombe poslovni broj Z-25894/07 u podul. 1558  zk. ul. 4708  k.o. G.  i u zk. ul. ... 14.2.2012
Gž-5181/11-2Pobijanom presudom prvostupanjski sud je naložio tuženiku isplatiti tužitelju s osnova plaća za studeni i prosinac 2010.g., bruto iznos od 12.548,91 kn, uz zakonsku zateznu kamatu na pojedine dijelove iznosa od njihovog dospijeća do isplate, kako je to određeno izrekom prvostupanjske presude. Nadal... 14.2.2012
Gž-2305/11-2Pobijanom presudom u toč.I izreke odbijen je zahtjev tužitelja kojim se tražilo utvrđenje suvlasništva u jednakim dijelovima na nekretninama čkbr.6758 oranica G. sa 2735 m2 i čkbr.6759 oranica G. sa 2629 m2 obje upisane u z.k.ul.4839 k.o. V. u osnivanju, kao i zahtjev da su tuženici dužni trpjeti uk... 14.2.2012
Gž-534/12-2Prvostupanjskom presudom toč.I do V izreke odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev prvo do peto tužitelja da se naloži tuženici da im na ime razlike plaće za razdoblje od 01. siječnja 2007.g. do zaključno 31. srpnja 2008.g. isplati i to tužiteljici H. Z. bruto iznos od 292,64 kn, tužitelju H. V. brut... 14.2.2012
Gž-5151/11-2Pobijanom presudom, stavak I izreke, naloženo je prvotuženiku H. d.o.o. V., Z. 133 i drugotuženici N. J., vlasnici ugostiteljsko-turističkog obrta "J.", solidarno isplatiti tužiteljima iznos od 6.242,20 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. Zagreb na dan isplat... 14.2.2012
Gž-5290/11-2 Pobijanim rješenjem odbijeni su tužitelji sa zahtjevom kojim su tražili utvrđenje da ih je tuženik smetao u posjedu na način da je na dijelu nekretnine u vlasništvu prvotužiteljice, čkbr. 2581 livada u K. sa 306 m2, upisanoj u z.k. ul.br. 1759 k.o. V. L., u površini od cca 108 m2, na skici mjer... 14.2.2012
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 344 345 346 ... 497 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(743) 2017(2800) 2016(2519) 2015(1010)
2014(668) 2013(534) 2012(430) 2011(458)
2010(552) 2009(487) 2008(387) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) 1900(1)

Vrsta odluke

Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(4758)
Presuda i rješenje(845)
Rješenje(5818)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(6094)
ISTRAŽNI ODJEL(3)
KAZNENI ODJEL(1190)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(787)
Dubrovnik(547)
Gospić(22)
Karlovac(201)
Koprivnica(478)
Osijek(391)
Požega(3)
Pula(549)
Rijeka(1201)
Sisak(145)
Slavonski Brod(307)
Split(1894)
Varaždin(3273)
Velika Gorica(196)
Virovitica(72)
Vukovar(213)
Zadar(570)
Zagreb(1380)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(144)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite