Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 345 / 601
Dokumenti od 8601 do 8625 (od ukupno 15013)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžx 118/2015-1Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je tužitelj vlasnik za cijelo čest. zem. 3058/1 i čest. zem. 3058/2, obje upisane u zk.ul.br. 1176 k.o. Z., na kojim nekretninama su izgrađene zgrade i sportski tereni, uz ovlast tužitelja da temeljem ove presude, ... 1.10.2015
Gžx 715/2014-1Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kako glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj isključivi vlasnik čest. zem. 1012/1 ZU 1839 KO K. N. kao i obiteljske kuće koja se nalazi na tom zemljištu pa te nekretnine ne predstavljaju ostavinsku imovinu sada pok. A. P. pok. M. iz K. N., ... 30.9.2015
Gž 524/2015-1Pobijanim rješenjem riješeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke), te je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika iz S. T. K.M., pod poslovnim brojem Ovrv-359/08 od 4. rujna 2008. (točka II. izreke). Istim rješenjem tužitelju je naloženo tuženiku n... 30.9.2015
Gž Ob 110/2015-1Prvostupanjskom presudom razveden je brak stranaka zaključen dana 26. prosinca 1987. g. u Obrovcu između D. K., OIB: …. i L. K. rođene D., OIB: …., a koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja Obrovac za godinu 1987. pod rednim brojem 17.              (Točka I. izreke presude). Nadal... 30.9.2015
Gž-144/16-2Pobijanom presudom u toč.1 izreke odbijena je tužiteljica sa tužbenim zahtjevom kojim traži da joj tuženik plati novčani iznos od 29.698,16 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i od dana dospijeća pobliže naznačenim u toj točki izreke kao i sa zahtjevom za naknadu troškova par... 30.9.2015
Gž 3679/2013-2Citiranom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je suvlasnik u 9/50 dijela na gr.č. 751, z.k.ul. k.o. V., te mu je naloženo da tuženoj naknadi parnični trošak u iznosu od 4.150,00 kn. Protiv citirane presude žalbu podnosi tužitelj iz svih žalbenih razloga i ... 30.9.2015
Gž-896/15Prvostupanjskom presudom suđeno je: 30.9.2015
Gž.1055/13Rješenjem označenim u izreci odbačen je prijedlog za brisanje zabilježbe privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja posebnih dijelova zgrade na čes. zem.1065/65 zk.ul.3423 k.o. G. (toč.I. izreke), te je utvrđeno da je prijedlog za izdavanje privremene mjere tužitelja povučen u dijelu koji se o... 30.9.2015
Gž-857/15Prvostupanjskom odlukom koja je ispravljena prije citiranim rješenjem doslovce je odlučeno: 30.9.2015
Gž Ob 84/2015-1Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je da se mijenja visina iznosa novčanog doprinosa tuženika za uzdržavanje mldb. tužiteljice pod 1 E. B., određen presudom Općinskog suda u Splitu broj IIIP-248/03 od 18. studenog 2003.g., te se nalaže tuženiku G. B. OIB: … da počev od 12. ožujka 2013.g. pa... 30.9.2015
Gžmal 246/2015-1Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi donesenim pred javnim bilježnikom S. Z. iz S. poslovni broj Ovrv-2394/09 od 29. prosinca 2009.g. kojim je naloženo tuženiku u roku od 8 dana platiti tužitelju iznos od 4.392,15 kn sa zateznim kamatama koje na pojedinačne izno... 30.9.2015
Gž Ovr 587/2015-2Rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru - Stalne službe u Daruvaru broj Ovr-1241/15-4 od 28. travnja 2015. godine  obustavljena je ovrha u ovom ovršnom predmetu određena na nekretninama ovršenika te su ukinute sve provedene ovršne radnje. Protiv navedenog rješenja žalbu izjavljuje ovrhovoditeljica zbo... 30.9.2015
Gž 2526/2015Označenim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „I. U gornjem ovršnom predmetu ovaj sud se oglašava mjesno nenadležnim za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu i provedbu ovrhe. II. Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti mjesno nadležno Općinskom sudu u Splitu.“ Protiv citirano ... 30.9.2015
Gž 2364/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Djelomično se usvaja tužbeni zahtjev tužiteljice u dijelu koji glasi: "Utvrđuje se da je ništav ugovor o prodaji sklopljen 06. studenog 2006. godine između S. L. kao prodavatelja i 30.9.2015
Gž 2544/2015-2Uvodno označenom presudom suđeno je: „Utvrđuje se da je tužiteljica A. J. stekla pravo vlasništva na dijelu nekretnine k.č. B5 nove izmjere a koji dio ima površinu od 4.036 m2 i prikazan je na skici lica mjesta od 24... 30.9.2015
Gž-154/15-2Pobijanim prvostupanjskim rješenjem u toč.I/ izreke preinačeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Varaždinu - Stalne službe u Ivancu posl.broj: Z-1673/14-2 od 18. kolovoza 2014.g. te je odbijen prijedlog predlagateljice za upis zabilježbe spora na nekretninama upisan... 29.9.2015
Gžo 610/2014-2Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženicima u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, solidarno na ime regresa, isplatiti tužitelju J. o. d.d. - P. S. iznos od 19.071,71 kn sa kamatom po stopi od 15 % koja na iznos od 14.791,46 kn teče od 09. kolovoza 2007.godine do 31. prosinca 2007.godin... 29.9.2015
Gž Ob 112/2015-1Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je kako slijedi: „I. Odbija se prijedlog predlagatelja pod 1) i 2) da se ovaj postupak provede prema pravilima izvanparničnog postupka. II. Vraća se predlagateljima pod 1) i 2) podnesak - prijedlog zaprimljen kod ovog suda 8. travnja 2015. g. radi uređenja jer s... 29.9.2015
Gž Ovr 489/2015-2Pobijanim rješenjem stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-688/14 od 16. prosinca 2014. godine javnog bilježnika R.M. iz S.B. u dijelu kojim je određena ovrha i u tom dijelu su ukinute sve  provedene radnje, a odlučeno je da će se postupak nastaviti kao ... 29.9.2015
Gž 872/2014-4Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da je tuženik O. d.o.o. za preradu ribe, A4, OIB: B2, povrijedio pravo tužiteljice 29.9.2015
Gž 1942/2015-1Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženicima da tužitelju solidarno isplate, na ime neosnovanog korištenja tri sobe u H. z. s. u D. R., vlasništvo tužitelja, za razdoblje od srpnja 2007. godine do prosinca 2008. godine u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom, dok je... 28.9.2015
Gž 1203/2015-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženica plati i to na ime naknade nematerijalne štete iznos od 430.000,00 kn, na ime rente za tuđu pomoć i njegu iznos od 650,00 kn mjesečno počev od 22. kolovoza 1990., pa dok za to postoje zakonski uvjeti, na i... 28.9.2015
Gž-5396/14-2Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagateljice radi uknjižbe prava vlasništva na u ovoj izreci navedenoj nekretnini utemeljen na pravomoćnoj i ovršnoj presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu br.P-177/09 od 20. listopada 2009.g. Kao razlog odbijanja prijedloga sud se ... 28.9.2015
Gž-2520/15-2Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je konstatirao da se smatra da je tužiteljeva tužba protiv tuženika radi brisanja prava vlasništva povučena, a u obrazloženju istog navodi da je rješenjem broj: 26 P-413/14-2 od 09. svibnja 2014.g., vratio predmetnu tužbu punomoćniku tužitelja da ju ispravi odn... 28.9.2015
Gž 880/2015-2Prvostupanjski sud je donio slijedeće rješenje: „I. Kažnjava se novčano u iznosu od 3.000,00 kn (tri tisuće kuna) vještakinja Marina Kovač, stalni sudski vještak, Popovača, OB Dr. Ivan Barbot. II. Vještakinji se nalaže da novčanu kaznu iz toč. I. plati u roku od 15 dana. III. Ukoliko vještakinj ... 28.9.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 344 345 346 ... 601 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2548) 2017(3093) 2016(2609) 2015(1109)
2014(749) 2013(620) 2012(498) 2011(522)
2010(567) 2009(493) 2008(389) 2007(208)
2006(160) 2005(159) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(171) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(5851)
Presuda i rješenje(1062)
Rješenje(7115)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(7343)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1366)
MALOLJETNIČKI ODJEL(24)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(920)
Dubrovnik(595)
Gospić(22)
Karlovac(226)
Koprivnica(478)
Osijek(451)
Požega(8)
Pula(598)
Rijeka(1415)
Sisak(165)
Slavonski Brod(340)
Split(2578)
Varaždin(3752)
Velika Gorica(248)
Virovitica(72)
Vukovar(238)
Zadar(799)
Zagreb(1903)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(173)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite