Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Odluke Županijskih sudova RH
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 540 / 764
Dokumenti od 13476 do 13500 (od ukupno 19090)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžobz 106/2014-1Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim prestaje uzdržavanje koje je tužitelj dužan davati tuženoj na osnovi presude Općinskog suda u Splitu poslovni broj IIIP-300/04 od 1. srpnja 2005. godine, danom podnošenja tužbe u ovom predmetu, te je odbijen i zahtjev za n... 26.8.2014
Gž-11/14-2Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha na motornom vozilu - osobnom vozilu ovršenika marke FIAT Tipo 1.4, god. proizvodnje 1994, broj šasije ZF…, reg. oznake … te je naloženo Financijskoj agenciji Čakovec brisanje zabilježbe ovrhe na navedenom motornom vozilu izvršene u Upisniku sudskih i javnob... 26.8.2014
Gžmal 526/2014-3Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja upravnih postupaka koji se vode pod klasom UP-I-942-04/97-01/179 i UP-I-942-04/97-01/1267. Protiv tog rješenja žali se tužiteljica zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavka 1. Zakona o... 26.8.2014
Gž-276/2014-2Presudom Općinskog suda u Koprivnici broj P-566/13-20 od 19. prosinca 2013.g. pod točkom I. izreke tuženik je obvezan za uzdržavanje I. tužiteljice mldb. B. P.-F., II. tužiteljice mldb. F. F. i III. tužitelja mldb. I. F. doprinositi s mjesečnim iznosom od 250,00 kn počevši od 17. lipnja 2013.g. pa ... 21.8.2014
Gžo 199/2014-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je glavni tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio utvrditi ništetnim Ugovor o kreditu broj 95231/05 koji su on kao korisnik kredita i tuženik kao kreditor zaključili dana 21. studenog 2005. godine pa da stoga isti ne proizvodi nikakve pravne učinke za ugovorne st... 21.8.2014
Gžmal 983/2013-2Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog tuženika za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari te je tuženiku naloženo da naknadi tužitelju parnični trošak u iznosu od 6.250,00 kuna. Protiv tog rješenja tuženik je podnio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotp... 18.8.2014
Gž 331/2014-2Citiranim rješenjem obustavljen je izvanparnični postupak i predlagateljice su  upućene sa svojim zahtjevom radi razvrgnuća suvlasništva u parnicu. Protiv tog rješenja žale se predlagateljice pozivajući se na sve  žalbene razloge iz čl. 353. st . 1. Zakona o parničnom postupku („N.N.“ br... 18.8.2014
Gžmal 1285/2013-2Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika A. B. iz M. posl. br. Ovrv-658/07 od 8. svibnja 2008. godine te je naloženo tuženiku da podmiri potraživanje tužitelja u iznosu od 3.200,00 kuna s pripadajućim zatez... 18.8.2014
Gžmal 1409/2013-2Prvostupanjskim rješenjem je određeno da se smatra da je tužitelj povukao tužbu u ovoj pravnoj stvari. Protiv tog rješenja tužiteljica je podnijela žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede odredaba parničnog postupka te je predložila da se pobijano rješenje ukine i odluči o p... 14.8.2014
Gž 1928/2014-2Pobijanim rješenjem, povodom prijedloga za osiguranje nenovčane tražbine određivanjem privremene mjere zabranom korištenja osobnog automobila i oduzimanjem prometne dozvole vozila, udovoljeno je prijedlogu za određivanjem privremene mjere te protivniku osiguranja naložena zabrana korištenja osobnog ... 14.8.2014
Gžmal 245/2014-1Pobijanom presudom: - održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika A. P. iz M. broj Ovrv-218/09 od 26. lipnja 2009. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 1.162,75 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 24. lip... 11.8.2014
Gžp 759/2014-1Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi ovoga suda broj Ovr-1230/10  od 23. ožujka 2010. godine  i rješenjem ovoga suda broj ovr-3479/12 od 15. svibnja 2012. godine. Protiv tog rješenja  žali se ovrhovoditeljica zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353.st.1.  Za... 6.8.2014
Gž-774/14Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: 6.8.2014
Gž 3581/2012-2Citiranim rješenjem u točki I. izreke ponuditelju P. b. d.d. Z. dosuđena je nekretnina k.č.br. 3379/113 upisana u z.k.ul. 2212 k.o. L., u naravi kuća i dvorište površine 240 čhv koja je u suvlasništvu 1.-ovršenika u 1/3 dijela i 2.-ovršenica u 1/3 dijela. Točkom II. izreke na temelju odredbe čl. 10... 4.8.2014
Gž 1630/2013-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog prvoovršenika Z. B. (dalje u tekstu prvoovršenik) podnesen 18. srpnja 2011.g. za određivanje osiguranja parničnih troškova odnosno polaganja aktorske kaucije. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi prvoovršenik Z. B. (dalje u tekstu prvoovršenik) ne pozivaj... 31.7.2014
K 18/2014O. Ž. državnog odvjetništva u Puli - Pola, broj KMP-DO-3/2014, od 10. srpnja 2014., potvrđenom rješenjem vijeća Županijskog suda u Puli - Pola, broj : Kov-23/14, od 18. srpnja 2013., Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola, postavilo je temeljem čl. 5... 30.7.2014
Gžx 88/2014-1Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se naloži  tuženiku isplatiti mu iznos od 17.568,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 31. prosinca 2006. godine pa do isplate. Odlukom o trošku obvezan je tužitelj isplatiti tuženiku iznos od 11.845,... 28.7.2014
Gž 997/2011-3Rješenjem označenim u izreci doslovce je odlučeno: "Općinski sud u Dubrovniku kao Zemljišnoknjižni sud rješavajući po sucu ovog suda A. M. kao sucu pojedincu, na temelju Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa: UP/I-943-01/09-02/5 i Izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, stal... 23.7.2014
Gž 1016/2014-2Prvostupanjski je sud prihvatio ovrhovoditeljev prijedlog i na temelju ovršne isprave - toč. I. pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u D. posl. br. P-911/13 od 10. ožujka 2014. godine, kojom je naloženo tuženiku (ovdje ovršeniku) u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe vratiti tužitelja (ovdje... 23.7.2014
Gž.1054/13 Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: 23.7.2014
Gžmal 217/2014-2Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba s obrazloženjem da tužitelj nije dostavio dokaz da se prije podnošenja tužbe obratio nadležnom D. o. sa zahtjevom za mirno rješenje spora. Protiv navedenog rješenja žali se tužitelj zbog svih razloga koje predviđa odredba iz čl. 353. Zakona o parničnom po... 21.7.2014
Gž 2566/2013-3Pobijanom presudom presuđeno je slijedeće: - st. I. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice postavljen tako da ugovor o darovanju nekretnine upisane na k.č. 370/4zgr. u zk.ul. 950 k.o. K., sklopljen između darodavatelja D. M. i daroprimatelja T. Z., dana 24. studenog 2000., te ugovor o darovanju pok... 21.7.2014
Gžx 130/2013-1Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je djelomično tužbeni zahtjev tužiteljice pod 1) i tuženik obvezan isplatiti joj na ime naknade nematerijalne štete iznos od 2.700,00 kn sa zateznim kamatama od 9. svibnja 2012. godine te na ime naknade materijalne štete 60,00 kn sa zateznim kamatama od 26. stud... 18.7.2014
Gžovr 1451/2014-2Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovrhovoditelja kao neosnovan. Protiv navedenog rješenja ovrhovoditelj je podnio dopuštenu i pravodobnu iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05,... 17.7.2014
Gžovr 233/2014-3Pobijanim rješenjem pod točkom I. Općinski sud u Splitu se je oglasio nenadležnim za postupanje u konkretnom predmetu, te pod točkom II. odbačen je prijedlog za ovrhu podnesen dana 14. ožujka 2013. godine. Ovrhovoditelj je pravovremeno podnio žalbu protiv citiranog prvostupanjskog rješenja ne navod... 17.7.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 ... 539 540 541 ... 764 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(1523) 2018(4057) 2017(3380) 2016(2847)
2015(1359) 2014(867) 2013(700) 2012(543)
2011(540) 2010(574) 2009(494) 2008(389)
2007(208) 2006(160) 2005(159) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(171) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(147) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

Dopis(1)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(11)
Presuda(7539)
Presuda i rješenje(1385)
Rješenje(9181)


Naziv odjela

GRAĐANSKI ODJEL(8993)
ISTRAŽNI ODJEL(7)
KAZNENI ODJEL(1572)
MALOLJETNIČKI ODJEL(29)
UPRAVNI SUD(1)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(977)
Dubrovnik(667)
Gospić(23)
Karlovac(235)
Koprivnica(503)
Osijek(611)
Požega(8)
Pula(673)
Rijeka(1966)
Sisak(169)
Slavonski Brod(397)
Split(3255)
Varaždin(4365)
Velika Gorica(268)
Virovitica(72)
Vukovar(281)
Zadar(1465)
Zagreb(2936)
Zlatar(18)
Čakovec(14)
Šibenik(187)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite