Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sentence> Sentence Europskog suda pravde > nije poznato
 

Sentence Europskog suda pravde

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 36)
Broj Vrsta postupka Datum odluke
314/85postupak povodom tužbe za poništenje 22.10.1987
Sud razlikuje dvije situacije: 1. nacionalni sud smatra da je akt Zajednice valjan 2. nacionalni sud smatra da akt Zajednice nije valjan. U prvom slučaju nacionalni sud smije odbiti zahtjev koji se temelji na tvrdnji da akt Zajednice nije valjan jer time ne dovodi u pitanje postojanje tog akta. Us...
66/86postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 3.7.1986
Svoje obrazloženje odluke Sud je podijelio na dva dijela. Prvo je obrazložio značenje termina radnik u smislu članka 48. Ugovora o EEZ ( dalje u tekstu – Ugovor ), a zatim objasnio značenje termina „zaposlenje u javnoj službi“, također u smislu članka 48. Prilikom razlaganja svoje interpretacije t...
152/84postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 26.2.1986
Odluka u predmetu Marshall bitna je za razumijevanje horizontalnog izravnog učinka direktiva (smjernica). U odgovoru na prvo pitanje, Sud je zaključio da se u ovom slučaju radi o aktu diskriminacije koji je zabranjen Smjernicom o jednakom postupanju jer se ta zabrana odnosi i na slučaj otkaza, bez...
C-60/84,C-61/84postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 11.7.1985
Čl. 28. Ugovora o EZ se ne primjenjuje na nacionalno zakonodavstvo koje regulira distribuciju kinematografskih djela tako da uvodi vremenski interval između prikazivanja filmova u kinima i prikazivanja na video kazetama, tj. da zabranjuje njihovo istovremeno korištenje u kinima i u obliku video kaze...
14/83postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 10.4.1984
U odgovorima na pitanja nacionalnog suda Europski sud usvojio je i opća stajališta o provedbi direktiva. Naime, Sud zaključuje kako je obveza država članica da poduzmu sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, kako bi osigurale postizanje rezultata predviđenog direktivom, te da ta ista obveza postoj...
199/82postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 9.11.1983
Europski je sud na prvo pitanje talijanskog suda odgovorio da države članice ne smiju povrat pristojbi naplaćenih protivno pravu Zajednice uvjetovati dokazivanjem da te pristojbe nisu prevaljene na druge osobe takvim dokaznim sredstvima koja ostvarivanje prava na povrat sredstava čine u stvarnosti n...
104/81postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 26.10.1982
Niti priroda niti struktura Sporazuma o slobodnoj trgovini između Portugala i Europske zajednice ne sprječava pojedince da se pozivaju na njegove odredbe. Kako bi neka odredba SST-a imala direktan učinak, mora biti bezuvjetna i dovoljno precizna. Kako bi se utvrdilo koje su odredbe dovoljno precizn...
270/80postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 9.2.1982
Prema utvrđenoj praksi Suda, uživanje prava industrijskog i komercijalnog vlasništva od strane vlasnika, uključujući i komercijalnu eksploataciju autorskih prava, kako bi se spriječio uvoz u državu članicu proizvoda iz druge države članice u kojoj je taj proizvod bio zakonito stavljen na tržište od ...
244/80postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 16.12.1981
Svoj odgovor na prvo pitanje Sud započinje navodeći kako je prema čl. 234. Ugovora na nacionalnom sudu da procjeni, imajući na umu činjenice spora, potrebu za pokretanjem postupka za prethodno pitanje u svrhu rješenja spora. To je dužnost nacionalnog suda budući da je vezan sadržajem spora i da mora...
102/79postupak protiv države članice zbog kršenja europskog prava 6.5.1980
Presudom u predmetu 102/79 Europski je sud utvrdio da su države članice dužne implementirati direktivu na način koji u potpunosti zadovoljava zahtjev jasnoće i izvjesnosti pravnih situacija koje se direktivom žele urediti. Nadalje utvrđuje da se implementacija direktive putem administrativne prakse...
104/79postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 11.3.1980
Ovaj slučaj našao se pred Europskim sudom kao prethodno pitanje postavljano od strane Preture di Bra, talijanskog regionalnog suda, 1979. godine. Pretura traži Europski sud da temeljem čl. 177. Ugovora da svoje mišljenje tj. interpretaciju čl. 92. i 95. Ugovora. U slučaju Foglia v Novello prethodno...
68/79postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 27.2.1980
Presuda u predmetu Hans Just odnosi se na pitanje pravnih lijekova, i to u slučaju kada se sporno pitanje tiče članka 95. U takvom slučaju, kada postoje različito oporezivanje proizvoda, takva diskriminacija mora biti uklonjena ili ovisno o okolnostima slučaja, mora se izvršiti izjednačavanje poreza...
148/78postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 5.4.1979
U slučaju Ratti ECJ utvrđuje načelo da se država članica koja u propisanim rokovima nije donijela provedbene mjere propisane smjernicom ne može braniti protiv pojedinaca pozivajući se na vlastiti propust da izvrši obveze koje proizlaze iz smjernice, poznato pod imenom načelo estoppel. Na postavlj...
120/78postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 20.2.1979
Sud smatra da njemački standard predstavlja ograničenje slobodnog prometa roba reguliran čl. 30 Ugovora. Takvom odlukom Sud se dosljedno drži svoje dotadašnje sudske prakse čije je okvire postavio još u presudi Dassonvill ( 8/74 ). Naime, tom presudom široko je određen pojam mjere sa učinkom i...
136/78postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 7.2.1979
Sud je ovom presudom pojasnio slobodu poslovnog nastana i njene učinke, te je obznanio da članak 43. Ugovora ne proizvodi izravne učinke za državljane države u kojoj se želi ostvariti poslovni nastan. U odluci Sud upućuje na primjenu prava Zajednice, točnije na članke 43. i 47.Ugovora o EEZ koji da...
106/77postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 9.3.1978
Sud je ovom presudom pojasnio doseg načela nadređenosti prava Zajednice uspostavljenog presudom Costa v. Enel. Budući da odredbe prava Zajednice od stupanja na snagu moraju biti u potpunosti i jedinstveno primjenjive u svim državama članicama, pojedina država članica ne može njihovu primjenu uvjetov...
30-77postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 27.10.1977
Europski sud u presudi u ovom predmetu tumači kako se svaka radnja Suda, ne samo odredba zakona, propisa i sl., koja utječe na pravo osoba, unutar primjene članka 48. Ugovora o EEZ, na ulazak i prebivalište u državama članicama pod istim uvjetima kao i državljani zemlje domaćina, smatra "mjerom" u...
71-76postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 28.4.1977
U skladu s odredbama Ugovora među aktivnosti Zajednice spada i uklanjanje prepreka slobodi kretanja radnika i usluga. Također se svakome jamči pravo na poslovni nastan i državama članicama se zabranjuje ograničavanje tog prava. Ugovor ovlašćuje Vijeće da donese direktive koje jamče priznanje diploma...
C-45/76postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 16.12.1976
Zabrana koja proizlazi iz čl. 16. Ugovora, i koja se nalazi u čl. 10. Uredbe 234/68/EEZ ima izravan učinak i stvara prava za pojedince koje su nacionalni sudovi dužni štititi. U nedostatku bitnih odredaba prava Zajednice, na svakoj je državi članici da odredi nadležan sud te da osigura procesna prav...
33-76postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 16.12.1976
Europski je sud na prvo pitanje nacionalnog suda odgovorio da pravo Zajednice ne omogućuje pojedincu da pred nacionalnim sudom osporava nacionalne mjere koje su suprotne pravu Zajednice ukoliko je prema nacionalnom pravu već protekao rok za njihovo osporavanje. Pri tome je nužno da nacionalno proced...
C-43/75postupak protiv države članice zbog kršenja europskog prava 28.4.1976
U odgovoru na prvo pitanje Sud smatra da se pitanje izravnog učinka čl. 119. se mora razmotriti u svijetlu prirode načela jednake plaće, cilja ove odredbe i njenog mjesta u shemi Ugovora. Ističe kako čl. 119. ima dvostruki cilj : a) u svijetlu različitog stupnja razvoja socijalnog zakonodavst...
36-74postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 12.12.1974
Sud je najprije pojasnio da sportske aktivnosti ulaze u područje prava Zajednice samo ako predstavljaju ekonomsku aktivnost u smislu članka 2 Ugovora. Pri tome nije potrebno točno klasificirati pravni odnos na temelju kojeg se usluge pružaju jer se zabrana diskriminacije na temelju državljanstva pro...
41-74postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 4.12.1974
Odluka prolazi kroz odgovore na pitanje postavljena postupkom prethodnog pitanja. Na taj način sud kroz odgovore stvara pravo i izražava svoju argumentacijsku liniju. Europski sud uvijek gleda cijeli kontekst situacije. Odgovor na prvo pitanje sud je našao u članku 48. Ugovora o EEZ. Članak predvi...
8-74postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 11.7.1974
Presudom u predmetu Dassonville Europski sud utvrdio je da odredba nacionalnog zakonodavstva kojom se zahtijeva potvrda o porijeklu određenog autentičnog proizvoda, koji je na zakoniti način stavljen u slobodan promet u nekoj drugoj državi članici, a potvrdu mogu teže pribaviti od uvoznika tog isto...
2-74postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju 21.6.1974
Ovaj slučaj tiče se slobode poslovnog nastana. Sloboda poslovnog nastana, uz slobodu kretanja dobara,kapitala i ljudi jedna od četiri slobode koje predstavljaju temelj europskih integracija. Naime, temelj europskih integracija bilo je stvaranje jedistvenog, zajedničkog tržišta zemalja članica, a gor...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

1987(1) 1986(2) 1985(1) 1984(1)
1983(1) 1982(2) 1981(1) 1980(3)
1979(3) 1978(1) 1977(2) 1976(3)
1974(6) 1973(2) 1972(1) 1971(1)
1970(1) 1969(1) 1964(1) 1963(1)
1962(1)

Vrsta odluke

presuda(36)


Vrsta postupka

postupak povodom tužbe za poništenje(5)
postupak povodom zahtjeva za donošenje odluke o prethodnom pitanju(27)
postupak protiv države članice zbog kršenja europskog prava(4)


Područje

Autorsko pravo(1)
Carinska unija(5)
EU i međunarodno pravo(1)
Financijsko pravo(3)
Građanstvo EU(2)
Implementacija prava EU(5)
Nadležnosti EU i država članica(1)
Odgovornost država članica(2)
Poljoprivreda i ribarstvo(6)
Porezno pravo(4)
Postupak pred sudovima EU(2)
Pravni lijekovi za kršenje prava EU(1)
Pravo intelektualnog vlasništva(1)
Pravo jednakosti spolova(2)
Pravo tržišnog natjecanja(3)
Pristupanje i sporazumi o pridruživanju(3)
Procesno pravo(2)
Radno i socijalno pravo(3)
Sloboda kretanja radnika(4)
Sloboda kretanja roba(14)
Sloboda poslovnog nastana(4)
Sloboda pružanja usluga(4)
Temeljna načela i učinci prava EU(5)
Temeljna prava(3)
Učinci primarnog prava EU(4)
Učinci sekundarnog prava EU(8)
Zajednička trgovinska politika(5)


Države

Belgija(4)
Danska(1)
Francuska(3)
Italija(6)
Nizozemska(2)
Njemačka(8)
UK Velike Britanije i S. Irske(4)


Sastav suda

< Svinije poznato
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite